Açıköğretim Ders Notları

Perakendeciliğe Giriş Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Perakendeciliğe Giriş Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Perakendeciliği Etkileyen Çevresel Faktörler

1. Soru

Patlama kuşağı nedir?

Cevap

Bu kuşak, 1946-1964 yılları arasında doğan kuşaktır ve 2012 yılında 48-66 yaş aralığındadır. Bu kuşağın bir kısmı emekli olurken, diğer grup aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. II. Dünya savaşı sonrası artan doğum oranları sonucunda ortaya çıkan bu kuşak, yüksek refah düzeyine sahip bir ortamda büyüyen, bireyselliği ön planda tutan bir kuşaktır. Patlama kuşağının diğer özellikleri şunlardır; uyumludur, amaç odaklıdır, pozitif yaklaşım benimser, özgürlükçüdür, dünyayı kendilerininmiş gibi benimser, çatışmalardan kaçınır, kadın erkek rolünde gelenekçidir ve hizmet odaklıdır (Mesutoğlu,.www.isteinsan.com.tr.)Ayrıca bu kuşağın pazarlama açısından en belirgin özellikleri, marka sadakatinin yüksek ve çalışma isteğinin fazla olmasıdır. Toplumsal bilinci en yüksek ve en üretken olan bu kuşak; konut, pahalı arabalar, tatil, yaşlanmayı önleyici veya sağlıklı yaşam ürünlerinin en önemli hedef kitleleridir.


2. Soru

X Kuşağını açıklayınız?

Cevap

X kuşağı, 1965-1976 yılları arasında doğan kuşaktır ve 2012’de 35-47 yaş aralığındadırlar. Bu kuşak için aileleri en çok değer verdikleri konudur. Patlama kuşağının çocukları olarak büyüyen X kuşağı için de ailesi ve özellikle çocukları çok önemlidir. X Kuşağının özelliklerine bakıldığında; daha kanaatkâr, marka sadakati yüksek, nispeten daha çabuk tatmin olan ve teknoloji ile ileri yaşlarda tanışmış olan bu kuşaktır. Bu kuşağın döneminde, çeşitli ekonomik krizler ve sosyal sancılar yaşandığı için kayıp kuşak olarak da adlandırılmaktadırlar. Bir önceki neslin ömür boyu çalışma ve markalara bağlılık kavramları da artık gerilerde kalmaktadır. Bu kuşağın bakış açısı, kendi kişiliğini yansıtmak ve yaşamını sürdürecek bir gelir elde etmekten ibaret olmaktadır.


3. Soru

Y kuşağını açıklayınız?

Cevap

Y kuşağı 1977–1994 arası doğan kuşaktır. Y kuşağının en büyük özelliği, Patlama kuşağının veya X kuşağının çocukları olarak dünyaya gelmeleridir. Bu kuşak döneminin popüler ürünleri; televizyon, müzik seti, video, kamera, çamaşır, bulaşık makinesi vb. ürünlerdir. Y kuşağının temel özellikleri; hızla adapte olmaya, değişime ve kendilerini gösterme fırsatlarına, yaratıcılığa istekli olmalarıdır. Evrensel bakışa yatkındır. Aktif katılım, sorumluluk almak, yüksek esnek iş ortamı ve giyim-kuşamprestij unsurlarına düşkünlük, ekip çalışması, her şeyi geçici görmek, sürekli öğrenmek, işte eğlence ve tutku arayışı, beklentilerini anında ve şimdi gerçekleştirmek eğilimi, iş ve özel yaşam arasında denge kurmak belirgin özellikleridir. Beklentileri yüksek ancak diğer yandan, eleştiriye tahammülü en az olan kuşaktır. Eski kuşaklara göre daha hırslı, daha girişimci, rahatlarına düşkün, çalışmayı ve sosyalleşmeyi pek sevmeyen bir yapıları vardır. Ayrıca, uzun süreli sadakat göstermeyen ve kolay kolay tatmin olmayan bir yapıya sahiptirler.


4. Soru

Z kuşağını açıklayınız?

Cevap

İnternet kuşağı da denen bu kuşak, tam bir teknoloji çağı neslidir. Teknoloji oyuncakları, taşınabilen, hep yanlarında olan küçük aygıtları, bilgisayar, MP3 çalar, i-Pod’ları, cep telefonları, DVD oynatıcıları, İPad’leri ayrılmaz parçalarıdır. Yeni teknolojik olanaklarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile iç içedirler. Uzakta olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak, birbirlerine bağlanabilmektedirler. Onlar, önceki kuşaklardan farklı olarak, ‘network’ gençleri; çeşitli ağların üyeleridir. Uzaktan da ilişki kurabildikleri için, fiziksel olarak tek başlarına, yalnız yaşamakta ve/veya yaşayacaklardır. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri gelişmiş, insanlık tarihinin, el, göz, kulak vb. gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek neslidir. Ancak bu avantajlar, dikkat ve konsantrasyon zorluklarıyla zaman zaman dezavantaja da dönüşebilmektedir. Olanak fazlalığı, eğlenceyi erteleme güçlüğü yaşamalarına neden olmaktadır.


5. Soru

Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Cevap

? Teknoloji ile son derece iç içe olmaları, ? Coğrafi sınırlamaları olmaması. Batılı akranlarıyla daha entegre olmaları ve kompleksli olmamaları, ? Daha yüksek gelir düzeyine sahip olmaları, ? Çok fazla bireysel ve bağımsız olmalarından yalnız yaşamın artması. Bunun da konut, beyaz eşya, otomotiv gibi pekçok pazarın büyümesine yol açması, ? Pek çok işi bir arada yapan bir kuşak olması.Yani kahvaltıda walkmenle müzik dinleyip, hem gıda, hem eğlence tüketmesi, ? Marka sadakatlerinin çok az olması ve tatminsiz olmaları. Kendilerine özel genç markaları tercih etmeleri, ? Referans grubu olarak kabul edilmeleri. Büyükleri X kuşağını referans grubu olarak almamıştır. Oysa teknoloji kurdu Zler bukonu da büyükleri tarafından referans grubu olarak dikkate alınmaktadırlar.


6. Soru

Kentleşme oranını kısaca açıklayınız?

Cevap

Nüfusun kentleşme oranı da, perakendecileri etkileyen demografik faktörlerden biridir. Ülkemizde giderek kentlerde yaşayan nüfus oranının artmakta oluşu perakendecilerin dikkate alması gereken önemli faktörlerden biridir. Çünkü kentlerde yaşayan tüketiciler ile kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin satın alma alışkanlıkları farklıdır. Her şeyden önce kırsal kesimde yaşayan tüketiciler et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuru bakliyat gibi gıda tüketim ihtiyaçlarını kendilerini karşılarken, kentlerde yaşayan tüketiciler tüm diğer ihtiyaçlarında olduğu gibi bunları da satın alma durumdadırlar. Yine kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin giyecek, dayanıklı tüketim malları gibi ürünleri satın alımları hasat mevsiminin sonunda yoğunlaşırken, kentlerde yaşayan tüketicilerde maaş sonrasında alımlarımda yoğunlaşma olduğu söylenilebilir.


7. Soru

Hane halkı nedir?

Cevap

Hane halkı aynı çatı altında yaşayan kişilerden oluşmaktadır. Aralarında kan bağı bulunsun bulunmasın bir evde yaşayan herkes hane halkı olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, tüketici davranışlarını açıklamakta bir sosyal etkiye sahip olduğu düşünülen ve düzenli olarak ölçülen Sosyal Ekonomik Statü (SES) Ölçeği hane halkını baz almaktadır. Resmi kayıtlar da hane halkına göre tutulmaktadır. Bu yaklaşımın üstünlüğü tüm nüfusu kapsayıcı olmasıdır.


8. Soru

Aile yaşam eğrisindeki aşamalar nelerdir?

Cevap

? Genç bekâr ? Çocuksuz genç evli ? Altı yasından küçük çocuklu genç evli ? Altı yasından büyük çocuklu genç evli ? Çocukları olan yaşlı evli ? Çocuksuz yaşlı evli ? Bekâr (dul) yaşlı


9. Soru

Gıda sektöründe yapılan bir yaşam tarzı analizine göre ortaya çıkan yaşam tarzı tipleri nelerdir?

Cevap

? Hedonistler: İyi yaşamayı, pahalı olmayan lezzetli gıdaları sevenler. ? İstemeyenler: Suni maddelerden kaçınmak için lezzetli gıdalardan ödün verenler. ? Kilolarına Dikkat Edenler: Şeker, kolesterol ve tuzdan kaçınanlar ? Ilımlılar: Tüm gıda kategorileri arasında dengeli tüketim gerçekleştirenler.


10. Soru

Rekabeti kısaca açıklayınız?

Cevap

Perakendecileri etkileyen önemli çevresel faktörlerden biri, rekabettir. Özellikle gıda perakendeciliği sektöründe çok yoğun bir rekabet vardır. Rekabet, hipermarketler, veya departmanlı mağazalar gibi büyük ölçekli perakendecilerin kendi aralarında olabileceği gibi farklı ölçekteki perakendeciler arasında da olabilir. Aynı faaliyet kolundaki aynı ölçekteki perakendeciler arasındaki rekabet yatay rekabet olarak, aynı faaliyet kolunda farklı ölçekteki işletmeler arasındaki rekabet ise çapraz rekabet olarak adlandırılır.


11. Soru

Teknolojik gelişmelerin perakende sektörüne sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

? Geliştirilmiş veri işleme ile promosyonlar, satış tahminleri ve stok kayıtlarının etkisi ? Daha hızlı bir dağıtım çevirim sistemi ? Geliştirilmiş ticari ortaklık ilişkileri ? Pazar koşullarındaki değişime daha hızlı ayak uydurma ? Faaliyetsel etkinliklerde tüketici çıkarlarını öne alma, örneğin, kuyruklarda daha az bekletme ? Sadakat programları ve veri tabanları oluşturmaya imkân tanıma ? Stokta tutmayı azaltarak ek satış olanakları yaratma ? Zaman/işlem etkinliği ile daha fazla hız kazanma ? Kuyrukta bekleme sürelerinin azalması ? Faaliyete dönük maliyetlerde azalma, örneğin, daha az etiketleme. ? Satış işleminin tüm yönlerinde artan doğruluk ? Ürün teslim süresinde kısalma ? Stok tükenmesi ve stokta tutmada azalma ? Fiyatlarda kolay ve doğru değişiklik yapabilmedir.


12. Soru

Akıllı mağazalar nedir?

Cevap

Akıllı alışveriş sepetleri, akıllı teraziler, akıllı raflar, akıllı ambalajlar ve etiketler, dokunarak ödeme sistemleri veya RFIDli elektronik ödeme bankoları, elektronik reklam panoları gibi pek çok sistemin bir araya gelmesi ile akıllı mağazalar ortaya çıkmaktadır. Akıllı mağazaların geliştirilmesi yönündeki çabalar, hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de mağaza verimliliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.


13. Soru

Elektronik veri değişimi nedir?

Cevap

Elektronik veri değişimi (EDI), perakendeci ve tedarikçi arasında bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) karşılıklı değişimidir. Elektronik veri değişimi (EDI); hızlı ve doğru veri akışını, daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesini, üretkenliğin ve karlılığın artmasını, iş ilişkilerinin geliştirilmesini, müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktadır.


14. Soru

Dokunarak ödeme sistemi nedir?

Cevap

Zaman kaybını ve hırsızlığı önleyebilecek başka bir ödeme teknolojisi ise kasiyersiz kasa sisteminin gelişmiş bir modeli olan dokunarak öde sistemidir. Amerikada çeşitli süpermarketlerde kullanılan bu sistemde, müşteriler bir defaya mahsus olmak üzere parmak izlerini ve banka kartı bilgilerini vermekte ve bundan sonraki alışverişlerinde kasaya gelen müşterinin ödemek için yapması gereken tek şey, parmak izini ekrana okutmak olmaktadır. Bu sistemde müşterilerin kredi kartlarını yanlarında taşımalarına gerek kalmamaktadır. Müşterinin nakit taşıması ve şifre hatırlaması gereğini de ortadan kaldıran dokun ve öde diye adlandırılan uygulamada müşterinin parmak izi banka hesabıyla bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Böylece yapılan alışverişin tutarı, doğrudan kişinin banka hesabından kesilebilmektedir.


15. Soru

Akıllı etiket nedir açıklayınız?

Cevap

Akıllı etiketler, taze gıda ürünleri için geliştirilmiştir ve Onvu Etiket olarak bilinmektedir. Bizerba’nın geliştirdiği ve patentini aldığı yeni bir kodlanmış etiket olan Onvu, ürünlerin tanımlanmış raf ömürleri bittiğinde renk değiştirmektedir. Gıda perakendecilerinden hipermarket ve süpermarketlerin yararlanabileceği bir sistemdir.


16. Soru

Elektronik etiket sistemini açıklayınız?

Cevap

Elektronik etiket sistemi (ESLelectronicshelflabeling) mağazalardaki fiyat değişikliği işlemlerinin çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan basit bir dijital teknolojidir. Bu sistem, elle yerleştirilen ve faaliyet sırasında sık aralıklarla değiştirilen mevcut kağıttan fiyat etiketlerinin yerini almak üzere geliştirilmiştir. Perakendecilikte böyle bir sistemin kullanımı, hem tüketicilere hem de mağaza çalışanlarına şu konularda kolaylıklar sağlamaktadır.


17. Soru

Akıllı rafları kısaca açıklayınız?

Cevap

Akıllı raflar, RFID teknolojisinin bir başka kullanım alanıdır. RFID etiketli ürünler, rafların altına yerleştirilmiş RFID okuyucuları ile ürün akış sistemine bütünleştirilmiştir. Raftan herhangi bir ürün alınması veya konulması durumunda, ürünün hareketi sistem tarafından algılanarak stok durumu güncellenmektedir. Aynı şekilde ürünlerin yanlışlıkla başka raflara konulması durumunda veya kayıp olduğunda bu durum sistem tarafından anında anlaşılmaktadır. Ürünlerin stok bilgisinin bu şekilde raf üzerinden güncel bir şekilde anlık olarak takip edilmesi, yok satma sorununu da radikal bir şekilde çözmektedir.


18. Soru

Akıllı Bilgi Teminalleri (Kiosklar)nedir?

Cevap

Akıllı bilgi terminalleri veya Kioskler, kabin içine gizlenmiş bir bilgisayar ve çoğunlukla dokunmatik bir ekrandan oluşan, tanıtım, reklam, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılan gelişmiş etkileşimli tanıtım araçlarıdır. Kiosk, genel kullanıma açık alanlarda, internette her türlü işlem yapmayı mümkün kılan bu ana özelliğine ek olarak ihtiyaca uygun olarak danışma hizmeti veren, reklam amaçlı olarak kullanılabilen, internet üzerinde indirimli telefon görüşmesi yapılabilen ya da eğlence oyun amaçlı kullanılabilen PC’ye dayalı bir otomattır. Sistem tamamen dokunmatik olarak da çalışabilmekte, ekranda beliren butonlara dokunularak istenilen bilgilere ulaşılabilmektedir.


19. Soru

Yasal düzenlemeleri kısaca açıklayınız?

Cevap

Perakendecilerin faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörlerden biri de, yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, perakendecilerin çalışma saatlerinden, indirim uygulamalarına kadar uzanmaktadır. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun, haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki kanun perakendecileri yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler arasındadır.


20. Soru

Perakendecilikte çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Perakendeciler demografik, ekonomik, rekabet, teknolojik, sosyal ve kültürel, yasal düzenlemeler ve
uluslararasılaşma gibi çok çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle faaliyetlerini yürütmektedirler.


21. Soru

Perakendecileri etkileyen demografik faktörler nelerdir?

Cevap

Nüfusun demografik yapısı ve bu yapıda ortaya çıkan değişmeler, perakendecilerin faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecektir. Bu yüzden, perakendecilerin demografik faktörlerdeki değişimleri yakından takip
etmeleri gerekmektedir. Bu faktörler; nüfusun artış hızı, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, nüfusun
cinsiyete göre dağılımı, kentleşme oranı, hane halkı sayısı ve büyüklüğü, nüfusun aile yaşam dönemine
göre dağılımı ve eğitim düzeyidir.


22. Soru

Patlama kuşağının pazarlama açısından en belirgin özellikleri nelerdir ve hangi pazarlarda hedef kitlelerdir?

Cevap

Bu kuşağın pazarlama açısından en belirgin özellikleri, marka
sadakatinin yüksek ve çalışma isteğinin fazla olmasıdır. Toplumsal bilinci en yüksek ve en üretken olan
bu kuşak; konut, pahalı arabalar, tatil, yaşlanmayı önleyici veya sağlıklı yaşam ürünlerinin en önemli
hedef kitleleridir.


23. Soru

X kuşağınin hangi ürünleri talebi vardır?

Cevap

X kuşağı alışveriş etmekten hoşlanırken, kozmetik, elektronik eşya, bilgisayar, araba, hızlı gıda (fast-food) gibi ürünlere talepleri oldukça fazladır. Ucuz ve işlevsel ürünleri tercih ederler ve çevreye karşı duyarlıdırlar.


24. Soru

2025’te Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün yüzde 60’a yakınının hangi kuşak olması
öngörülmektedir?

Cevap

2025’te Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün yüzde 60’a yakınının Y kuşağından olması
öngörülmektedir. Tüm işlerini internet veya mobil platformlar üzerinden yapan Y kuşağına ulaşmanın
önemli yollarından biri de doğal olarak interneti ve sosyal medyayı aktif kullanmaktan geçmektedir.


25. Soru

Sıfır kuşağının özellikleri  nelerdir?

Cevap

• Teknoloji ile son derece içiçe olmaları,
• Coğrafi sınırlamaları olmaması. Batılı akranlarıyla daha entegre olmaları ve kompleksli
olmamaları,
• Daha yüksek gelir düzeyine sahip olmaları,
• Çok fazla bireysel ve bağımsız olmalarından yalnız yaşamın artması. Bunun da konut, beyaz eşya, otomotiv gibi pekçok pazarın büyümesine yol açması,
• Pek çok işi birarada yapan bir kuşak olması.Yani kahvaltıda walkmenle müzik dinleyip, hem gıda, hem eğlence tüketmesi,
• Marka sadakatlerinin çok az olması ve tatminsiz olmaları. Kendilerine özel genç markaları tercih etmeleri,
• Referans grubu olarak kabul edilmeleri. Büyükleri X kuşağını referans grubu olarak almamıştır. Oysa teknoloji kurdu Z’ler bukonu da büyükleri tarafından referans grubu olarak dikkate alınmaktadırlar.


26. Soru

Türkiye’de ekonomik güç açısından hangi kuşak ön plana çıkmaktadır?

Cevap

Türkiye’de nüfusun ciddi bir kısmı Y ve Z kuşağı içinde yer alsa da ekonomik güç açısından X kuşağı olarak adlandırılan orta ve üst yaş grubu ön plana çıkmaktadır.


27. Soru

Perakendecilerin kadın tüketicilere yönelmesinin gerisinde yatan en önemli faktörler nelerdir? Ana başlıklarını yazınız.

Cevap

Perakendecilerin kadın tüketicilere yönelmesinin gerisinde yatan en önemli faktör, kadın
tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin kârlılığının erkek tüketiciler ile karşılaştırıldığında daha
yüksek olmasıdır. Bunun nedenleri üç ana başlık altında toplanabilir;

  • Daha kârlı müşteriler olarak kadın tüketiciler
  • Erkek müşterilere göre daha yüksek müşteri memnuniyeti
  • Pazarlama yatırımlarının geri dönüşünün daha iyi olması

28. Soru

Kentlerde yaşayan tüketiciler ile kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin satın alma alışkanlıklarındaki farklılıkları yazınız.

Cevap

Her şeyden önce kırsal kesimde yaşayan tüketiciler et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri, kuru bakliyat gibi gıda tüketim ihtiyaçlarını kendilerini karşılarken, kentlerde yaşayan
tüketiciler tüm diğer ihtiyaçlarında olduğu gibi bunları da satın alma durumdadırlar. Yine kırsal kesimde
yaşayan tüketicilerin giyecek, dayanıklı tüketim malları gibi ürünleri satın alımları hasat mevsiminin
sonunda yoğunlaşırken, kentlerde yaşayan tüketicilerde maaş sonrasında alımlarımda yoğunlaşma olduğu
söylenilebilir.


29. Soru

Bireyler, yasam tarzlarının farklı aşamalarında farklı ihtiyaç ve değerlere sahip olabilmekte, farklı yaşam tarzları dolayısıyla da farklı pazar bölümlerine dahil olabilmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmaya göre, aile
yaşam eğrisindeki aşamalar nasıl sıralanır?

Cevap

1. Genç bekar
2. Çocuksuz genç evli
3. Altı yasından küçük çocuklu genç evli
4. Altı yasından büyükçocuklu genç evli
5. Çocukları olan yaşlı evli
6. Çocuksuz yaşlı evli
7. Bekar (dul) yaşlı


30. Soru

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin ardından yapılan araştırmada  Türkiye’de tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değişimini açıklayınız.

Cevap

Türkiye’deki tüketiciler, en çok eğlence harcamalarını kısarken, en az kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinde düşüş olduğunu belirtmişlerdir


31. Soru

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün “Türkiye’de Ailelerin Eğitim
İhtiyaçları Raporu”na göre; ailelerin ekonomi alanındaki en büyük sorunu nasıl sıralanmıştır?

Cevap

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün “Türkiye’de Ailelerin Eğitim
İhtiyaçları Raporu”na göre; ailelerin ekonomi alanındaki en büyük sorunu “aşırı tüketim”, “lüks talepler”
ve “kredi kartı kullanımı” olarak sıralanmıştır.


32. Soru

Hane halklarının perakende harcamaları nasıl ayrılmaktadır?

Cevap

Hane halklarının perakende harcamaları; gıda ve gıda dışı perakende harcamaları olarak da kendi
içinde ayrılmaktadır.


33. Soru

Sosyo ekonomik gelir grupları nasıl adlandırılır?

Cevap

Sosyo ekonomik gelir gruplarını en yüksek %20’lik grubu A, Dördüncü %20’lik grup B, Üçüncü
%20’lik grubu C1, İkinci %20’lik grubu C2 ve En düşük %20’lik grubu DE olarak adlandırılmaktadır.
Sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre Türkiye’de yüksek gelire sahip iki grup A ve B (tabloda En yüksek
%20 ve Dördüncü %20’lik grup) en fazla harcama yapan iki gruptur. Bunu C1 grubu takip etmektedir.
Yüksek gelir grubundaki tüketiciler, alışveriş merkezlerini tercih ederken, orta altı ve alt gelir grubundaki
tüketiciler bağımsız geleneksel perakendecileri tercih etmektedir


34. Soru

Fiyatlar genel seviyesindeki artış olarak tanımlayabileceğimiz enflasyon oranı ülkemizde neye göre hesaplanır?

Cevap

Tüketicilerin enflasyon, durgunluk ve refah dönemlerinde farklı satın alma davranışları gösterdiklerini
söyleyebiliriz. Fiyatlar genel seviyesindeki artış olarak tanımlayabileceğimiz enflasyon oranı ülkemizde
tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) ve üretici fiyatları endeksine (ÜFE) göre hesaplanmaktadır


35. Soru

Refah dönemleri perskendeciliği nasıl etkiler?

Cevap

Refah dönemlerinde ise
tüketicilerin gelirlerinin artması ile birlikte, perakendecilerin satışlarının ve mağazalarında tüketicilere
sundukları ürün çeşitlerinin de artığını söyleyebilir.


36. Soru

İşsizlik oranı hangi yıl nasıldır?

Cevap

İşsizlik oranı 2003 yılından itibaren %10’lar civarında iken, 2009 yılındaki ekonomik kriz ile birlikte
%14’lere çıkmıştır. 2010 yılında ise %12 olmuştur. İşsizlik oranı, kentsel ve kırsal kesime ve ayrıca,
erkek ve kadın işgücü durumuna göre farklılık göstermektedir. Kentsel kesimde 2004 yılında %13.6 olan
işsizlik oranı, kırsal kesimde 5.9’dur. Özellikle kentsel kesimdeki işsizlik oranının yüksek olması, bu
kesimlerdeki perakendecileri etkilemektedir. İşsizlik oranındaki düşüşün ise ekonomik büyüme ile
gerçekleşebileceği bilinen bir gerçektir.


37. Soru

Tüketicilerin  farklı davranışlar göstermesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin böyle farklı davranışlar göstermesi, alışverişe çıkarken içinde bulunduğu
psikolojik durumdan, yeterli zamana sahip olup olmamasından, maddi gücünden, tavsiye ve şikayet gibi
çok çeşitli çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.


38. Soru

Gıda sektöründe yapılan bir yaşam tarzı analizi dört farklı yaşam tarzı tipi ortaya çıkarmıştır. bunlar nelerdir?

Cevap

1. Hedonistler: İyi yaşamayı, pahalı olmayan lezzetli gıdaları sevenler.
2. İstemeyenler: Suni maddelerden kaçınmak için lezzetli gıdalardan ödün verenler.
3. Kilolarına Dikkat Edenler: Şeker, kolesterol ve tuzdan kaçınanlar
4. Ilımlılar: Tüm gıda kategorileri arasında dengeli tüketim gerçekleştirenler.


39. Soru

Teknolojik gelişmelerin perakende sektörüne sağladığı katkıları yazınız.

Cevap

• Geliştirilmiş veri işleme ile promosyonlar, satış tahminleri ve stok kayıtlarının etkisi
• Daha hızlı bir dağıtım çevirim sistemi
• Geliştirilmiş ticari ortaklık ilişkileri
• Pazar koşullarındaki değişime daha hızlı ayak uydurma
• Faaliyetsel etkinliklerde tüketici çıkarlarını öne alma, örneğin, kuyruklarda daha az bekletme
• Sadakat programları ve veritabanları oluşturmaya imkan tanıma
• Stokta tutmayı azaltarak ek satış olanakları yaratma
• Zaman/işlem etkinliği ile daha fazla hız kazanma
• Kuyrukta bekleme sürelerinin azalması
• Faaliyete dönük maliyetlerde azalma, örneğin, daha az etiketleme.
• Satış işleminin tüm yönlerinde artan doğruluk
• Ürün teslim süresinde kısalma
• Stok tükenmesi ve stokta tutmada azalma
• Fiyatlarda kolay ve doğru değişiklik yapabilmedir.


1. Soru

Patlama kuşağı nedir?

Cevap

Bu kuşak, 1946-1964 yılları arasında doğan kuşaktır ve 2012 yılında 48-66 yaş aralığındadır. Bu kuşağın bir kısmı emekli olurken, diğer grup aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. II. Dünya savaşı sonrası artan doğum oranları sonucunda ortaya çıkan bu kuşak, yüksek refah düzeyine sahip bir ortamda büyüyen, bireyselliği ön planda tutan bir kuşaktır. Patlama kuşağının diğer özellikleri şunlardır; uyumludur, amaç odaklıdır, pozitif yaklaşım benimser, özgürlükçüdür, dünyayı kendilerininmiş gibi benimser, çatışmalardan kaçınır, kadın erkek rolünde gelenekçidir ve hizmet odaklıdır (Mesutoğlu,.www.isteinsan.com.tr.)Ayrıca bu kuşağın pazarlama açısından en belirgin özellikleri, marka sadakatinin yüksek ve çalışma isteğinin fazla olmasıdır. Toplumsal bilinci en yüksek ve en üretken olan bu kuşak; konut, pahalı arabalar, tatil, yaşlanmayı önleyici veya sağlıklı yaşam ürünlerinin en önemli hedef kitleleridir.

2. Soru

X Kuşağını açıklayınız?

Cevap

X kuşağı, 1965-1976 yılları arasında doğan kuşaktır ve 2012’de 35-47 yaş aralığındadırlar. Bu kuşak için aileleri en çok değer verdikleri konudur. Patlama kuşağının çocukları olarak büyüyen X kuşağı için de ailesi ve özellikle çocukları çok önemlidir. X Kuşağının özelliklerine bakıldığında; daha kanaatkâr, marka sadakati yüksek, nispeten daha çabuk tatmin olan ve teknoloji ile ileri yaşlarda tanışmış olan bu kuşaktır. Bu kuşağın döneminde, çeşitli ekonomik krizler ve sosyal sancılar yaşandığı için kayıp kuşak olarak da adlandırılmaktadırlar. Bir önceki neslin ömür boyu çalışma ve markalara bağlılık kavramları da artık gerilerde kalmaktadır. Bu kuşağın bakış açısı, kendi kişiliğini yansıtmak ve yaşamını sürdürecek bir gelir elde etmekten ibaret olmaktadır.

3. Soru

Y kuşağını açıklayınız?

Cevap

Y kuşağı 1977–1994 arası doğan kuşaktır. Y kuşağının en büyük özelliği, Patlama kuşağının veya X kuşağının çocukları olarak dünyaya gelmeleridir. Bu kuşak döneminin popüler ürünleri; televizyon, müzik seti, video, kamera, çamaşır, bulaşık makinesi vb. ürünlerdir. Y kuşağının temel özellikleri; hızla adapte olmaya, değişime ve kendilerini gösterme fırsatlarına, yaratıcılığa istekli olmalarıdır. Evrensel bakışa yatkındır. Aktif katılım, sorumluluk almak, yüksek esnek iş ortamı ve giyim-kuşamprestij unsurlarına düşkünlük, ekip çalışması, her şeyi geçici görmek, sürekli öğrenmek, işte eğlence ve tutku arayışı, beklentilerini anında ve şimdi gerçekleştirmek eğilimi, iş ve özel yaşam arasında denge kurmak belirgin özellikleridir. Beklentileri yüksek ancak diğer yandan, eleştiriye tahammülü en az olan kuşaktır. Eski kuşaklara göre daha hırslı, daha girişimci, rahatlarına düşkün, çalışmayı ve sosyalleşmeyi pek sevmeyen bir yapıları vardır. Ayrıca, uzun süreli sadakat göstermeyen ve kolay kolay tatmin olmayan bir yapıya sahiptirler.

4. Soru

Z kuşağını açıklayınız?

Cevap

İnternet kuşağı da denen bu kuşak, tam bir teknoloji çağı neslidir. Teknoloji oyuncakları, taşınabilen, hep yanlarında olan küçük aygıtları, bilgisayar, MP3 çalar, i-Pod’ları, cep telefonları, DVD oynatıcıları, İPad’leri ayrılmaz parçalarıdır. Yeni teknolojik olanaklarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile iç içedirler. Uzakta olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak, birbirlerine bağlanabilmektedirler. Onlar, önceki kuşaklardan farklı olarak, ‘network’ gençleri; çeşitli ağların üyeleridir. Uzaktan da ilişki kurabildikleri için, fiziksel olarak tek başlarına, yalnız yaşamakta ve/veya yaşayacaklardır. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri gelişmiş, insanlık tarihinin, el, göz, kulak vb. gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek neslidir. Ancak bu avantajlar, dikkat ve konsantrasyon zorluklarıyla zaman zaman dezavantaja da dönüşebilmektedir. Olanak fazlalığı, eğlenceyi erteleme güçlüğü yaşamalarına neden olmaktadır.

5. Soru

Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Cevap

? Teknoloji ile son derece iç içe olmaları, ? Coğrafi sınırlamaları olmaması. Batılı akranlarıyla daha entegre olmaları ve kompleksli olmamaları, ? Daha yüksek gelir düzeyine sahip olmaları, ? Çok fazla bireysel ve bağımsız olmalarından yalnız yaşamın artması. Bunun da konut, beyaz eşya, otomotiv gibi pekçok pazarın büyümesine yol açması, ? Pek çok işi bir arada yapan bir kuşak olması.Yani kahvaltıda walkmenle müzik dinleyip, hem gıda, hem eğlence tüketmesi, ? Marka sadakatlerinin çok az olması ve tatminsiz olmaları. Kendilerine özel genç markaları tercih etmeleri, ? Referans grubu olarak kabul edilmeleri. Büyükleri X kuşağını referans grubu olarak almamıştır. Oysa teknoloji kurdu Zler bukonu da büyükleri tarafından referans grubu olarak dikkate alınmaktadırlar.

6. Soru

Kentleşme oranını kısaca açıklayınız?

Cevap

Nüfusun kentleşme oranı da, perakendecileri etkileyen demografik faktörlerden biridir. Ülkemizde giderek kentlerde yaşayan nüfus oranının artmakta oluşu perakendecilerin dikkate alması gereken önemli faktörlerden biridir. Çünkü kentlerde yaşayan tüketiciler ile kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin satın alma alışkanlıkları farklıdır. Her şeyden önce kırsal kesimde yaşayan tüketiciler et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuru bakliyat gibi gıda tüketim ihtiyaçlarını kendilerini karşılarken, kentlerde yaşayan tüketiciler tüm diğer ihtiyaçlarında olduğu gibi bunları da satın alma durumdadırlar. Yine kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin giyecek, dayanıklı tüketim malları gibi ürünleri satın alımları hasat mevsiminin sonunda yoğunlaşırken, kentlerde yaşayan tüketicilerde maaş sonrasında alımlarımda yoğunlaşma olduğu söylenilebilir.

7. Soru

Hane halkı nedir?

Cevap

Hane halkı aynı çatı altında yaşayan kişilerden oluşmaktadır. Aralarında kan bağı bulunsun bulunmasın bir evde yaşayan herkes hane halkı olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, tüketici davranışlarını açıklamakta bir sosyal etkiye sahip olduğu düşünülen ve düzenli olarak ölçülen Sosyal Ekonomik Statü (SES) Ölçeği hane halkını baz almaktadır. Resmi kayıtlar da hane halkına göre tutulmaktadır. Bu yaklaşımın üstünlüğü tüm nüfusu kapsayıcı olmasıdır.

8. Soru

Aile yaşam eğrisindeki aşamalar nelerdir?

Cevap

? Genç bekâr ? Çocuksuz genç evli ? Altı yasından küçük çocuklu genç evli ? Altı yasından büyük çocuklu genç evli ? Çocukları olan yaşlı evli ? Çocuksuz yaşlı evli ? Bekâr (dul) yaşlı

9. Soru

Gıda sektöründe yapılan bir yaşam tarzı analizine göre ortaya çıkan yaşam tarzı tipleri nelerdir?

Cevap

? Hedonistler: İyi yaşamayı, pahalı olmayan lezzetli gıdaları sevenler. ? İstemeyenler: Suni maddelerden kaçınmak için lezzetli gıdalardan ödün verenler. ? Kilolarına Dikkat Edenler: Şeker, kolesterol ve tuzdan kaçınanlar ? Ilımlılar: Tüm gıda kategorileri arasında dengeli tüketim gerçekleştirenler.

10. Soru

Rekabeti kısaca açıklayınız?

Cevap

Perakendecileri etkileyen önemli çevresel faktörlerden biri, rekabettir. Özellikle gıda perakendeciliği sektöründe çok yoğun bir rekabet vardır. Rekabet, hipermarketler, veya departmanlı mağazalar gibi büyük ölçekli perakendecilerin kendi aralarında olabileceği gibi farklı ölçekteki perakendeciler arasında da olabilir. Aynı faaliyet kolundaki aynı ölçekteki perakendeciler arasındaki rekabet yatay rekabet olarak, aynı faaliyet kolunda farklı ölçekteki işletmeler arasındaki rekabet ise çapraz rekabet olarak adlandırılır.

11. Soru

Teknolojik gelişmelerin perakende sektörüne sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

? Geliştirilmiş veri işleme ile promosyonlar, satış tahminleri ve stok kayıtlarının etkisi ? Daha hızlı bir dağıtım çevirim sistemi ? Geliştirilmiş ticari ortaklık ilişkileri ? Pazar koşullarındaki değişime daha hızlı ayak uydurma ? Faaliyetsel etkinliklerde tüketici çıkarlarını öne alma, örneğin, kuyruklarda daha az bekletme ? Sadakat programları ve veri tabanları oluşturmaya imkân tanıma ? Stokta tutmayı azaltarak ek satış olanakları yaratma ? Zaman/işlem etkinliği ile daha fazla hız kazanma ? Kuyrukta bekleme sürelerinin azalması ? Faaliyete dönük maliyetlerde azalma, örneğin, daha az etiketleme. ? Satış işleminin tüm yönlerinde artan doğruluk ? Ürün teslim süresinde kısalma ? Stok tükenmesi ve stokta tutmada azalma ? Fiyatlarda kolay ve doğru değişiklik yapabilmedir.

12. Soru

Akıllı mağazalar nedir?

Cevap

Akıllı alışveriş sepetleri, akıllı teraziler, akıllı raflar, akıllı ambalajlar ve etiketler, dokunarak ödeme sistemleri veya RFIDli elektronik ödeme bankoları, elektronik reklam panoları gibi pek çok sistemin bir araya gelmesi ile akıllı mağazalar ortaya çıkmaktadır. Akıllı mağazaların geliştirilmesi yönündeki çabalar, hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de mağaza verimliliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

13. Soru

Elektronik veri değişimi nedir?

Cevap

Elektronik veri değişimi (EDI), perakendeci ve tedarikçi arasında bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) karşılıklı değişimidir. Elektronik veri değişimi (EDI); hızlı ve doğru veri akışını, daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesini, üretkenliğin ve karlılığın artmasını, iş ilişkilerinin geliştirilmesini, müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktadır.

14. Soru

Dokunarak ödeme sistemi nedir?

Cevap

Zaman kaybını ve hırsızlığı önleyebilecek başka bir ödeme teknolojisi ise kasiyersiz kasa sisteminin gelişmiş bir modeli olan dokunarak öde sistemidir. Amerikada çeşitli süpermarketlerde kullanılan bu sistemde, müşteriler bir defaya mahsus olmak üzere parmak izlerini ve banka kartı bilgilerini vermekte ve bundan sonraki alışverişlerinde kasaya gelen müşterinin ödemek için yapması gereken tek şey, parmak izini ekrana okutmak olmaktadır. Bu sistemde müşterilerin kredi kartlarını yanlarında taşımalarına gerek kalmamaktadır. Müşterinin nakit taşıması ve şifre hatırlaması gereğini de ortadan kaldıran dokun ve öde diye adlandırılan uygulamada müşterinin parmak izi banka hesabıyla bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Böylece yapılan alışverişin tutarı, doğrudan kişinin banka hesabından kesilebilmektedir.

15. Soru

Akıllı etiket nedir açıklayınız?

Cevap

Akıllı etiketler, taze gıda ürünleri için geliştirilmiştir ve Onvu Etiket olarak bilinmektedir. Bizerba’nın geliştirdiği ve patentini aldığı yeni bir kodlanmış etiket olan Onvu, ürünlerin tanımlanmış raf ömürleri bittiğinde renk değiştirmektedir. Gıda perakendecilerinden hipermarket ve süpermarketlerin yararlanabileceği bir sistemdir.

16. Soru

Elektronik etiket sistemini açıklayınız?

Cevap

Elektronik etiket sistemi (ESLelectronicshelflabeling) mağazalardaki fiyat değişikliği işlemlerinin çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan basit bir dijital teknolojidir. Bu sistem, elle yerleştirilen ve faaliyet sırasında sık aralıklarla değiştirilen mevcut kağıttan fiyat etiketlerinin yerini almak üzere geliştirilmiştir. Perakendecilikte böyle bir sistemin kullanımı, hem tüketicilere hem de mağaza çalışanlarına şu konularda kolaylıklar sağlamaktadır.

17. Soru

Akıllı rafları kısaca açıklayınız?

Cevap

Akıllı raflar, RFID teknolojisinin bir başka kullanım alanıdır. RFID etiketli ürünler, rafların altına yerleştirilmiş RFID okuyucuları ile ürün akış sistemine bütünleştirilmiştir. Raftan herhangi bir ürün alınması veya konulması durumunda, ürünün hareketi sistem tarafından algılanarak stok durumu güncellenmektedir. Aynı şekilde ürünlerin yanlışlıkla başka raflara konulması durumunda veya kayıp olduğunda bu durum sistem tarafından anında anlaşılmaktadır. Ürünlerin stok bilgisinin bu şekilde raf üzerinden güncel bir şekilde anlık olarak takip edilmesi, yok satma sorununu da radikal bir şekilde çözmektedir.

18. Soru

Akıllı Bilgi Teminalleri (Kiosklar)nedir?

Cevap

Akıllı bilgi terminalleri veya Kioskler, kabin içine gizlenmiş bir bilgisayar ve çoğunlukla dokunmatik bir ekrandan oluşan, tanıtım, reklam, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılan gelişmiş etkileşimli tanıtım araçlarıdır. Kiosk, genel kullanıma açık alanlarda, internette her türlü işlem yapmayı mümkün kılan bu ana özelliğine ek olarak ihtiyaca uygun olarak danışma hizmeti veren, reklam amaçlı olarak kullanılabilen, internet üzerinde indirimli telefon görüşmesi yapılabilen ya da eğlence oyun amaçlı kullanılabilen PC’ye dayalı bir otomattır. Sistem tamamen dokunmatik olarak da çalışabilmekte, ekranda beliren butonlara dokunularak istenilen bilgilere ulaşılabilmektedir.

19. Soru

Yasal düzenlemeleri kısaca açıklayınız?

Cevap

Perakendecilerin faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörlerden biri de, yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, perakendecilerin çalışma saatlerinden, indirim uygulamalarına kadar uzanmaktadır. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun, haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki kanun perakendecileri yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler arasındadır.

20. Soru

Perakendecilikte çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Perakendeciler demografik, ekonomik, rekabet, teknolojik, sosyal ve kültürel, yasal düzenlemeler ve
uluslararasılaşma gibi çok çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle faaliyetlerini yürütmektedirler.

21. Soru

Perakendecileri etkileyen demografik faktörler nelerdir?

Cevap

Nüfusun demografik yapısı ve bu yapıda ortaya çıkan değişmeler, perakendecilerin faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecektir. Bu yüzden, perakendecilerin demografik faktörlerdeki değişimleri yakından takip
etmeleri gerekmektedir. Bu faktörler; nüfusun artış hızı, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, nüfusun
cinsiyete göre dağılımı, kentleşme oranı, hane halkı sayısı ve büyüklüğü, nüfusun aile yaşam dönemine
göre dağılımı ve eğitim düzeyidir.

22. Soru

Patlama kuşağının pazarlama açısından en belirgin özellikleri nelerdir ve hangi pazarlarda hedef kitlelerdir?

Cevap

Bu kuşağın pazarlama açısından en belirgin özellikleri, marka
sadakatinin yüksek ve çalışma isteğinin fazla olmasıdır. Toplumsal bilinci en yüksek ve en üretken olan
bu kuşak; konut, pahalı arabalar, tatil, yaşlanmayı önleyici veya sağlıklı yaşam ürünlerinin en önemli
hedef kitleleridir.

23. Soru

X kuşağınin hangi ürünleri talebi vardır?

Cevap

X kuşağı alışveriş etmekten hoşlanırken, kozmetik, elektronik eşya, bilgisayar, araba, hızlı gıda (fast-food) gibi ürünlere talepleri oldukça fazladır. Ucuz ve işlevsel ürünleri tercih ederler ve çevreye karşı duyarlıdırlar.

24. Soru

2025’te Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün yüzde 60’a yakınının hangi kuşak olması
öngörülmektedir?

Cevap

2025’te Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün yüzde 60’a yakınının Y kuşağından olması
öngörülmektedir. Tüm işlerini internet veya mobil platformlar üzerinden yapan Y kuşağına ulaşmanın
önemli yollarından biri de doğal olarak interneti ve sosyal medyayı aktif kullanmaktan geçmektedir.

25. Soru

Sıfır kuşağının özellikleri  nelerdir?

Cevap

• Teknoloji ile son derece içiçe olmaları,
• Coğrafi sınırlamaları olmaması. Batılı akranlarıyla daha entegre olmaları ve kompleksli
olmamaları,
• Daha yüksek gelir düzeyine sahip olmaları,
• Çok fazla bireysel ve bağımsız olmalarından yalnız yaşamın artması. Bunun da konut, beyaz eşya, otomotiv gibi pekçok pazarın büyümesine yol açması,
• Pek çok işi birarada yapan bir kuşak olması.Yani kahvaltıda walkmenle müzik dinleyip, hem gıda, hem eğlence tüketmesi,
• Marka sadakatlerinin çok az olması ve tatminsiz olmaları. Kendilerine özel genç markaları tercih etmeleri,
• Referans grubu olarak kabul edilmeleri. Büyükleri X kuşağını referans grubu olarak almamıştır. Oysa teknoloji kurdu Z’ler bukonu da büyükleri tarafından referans grubu olarak dikkate alınmaktadırlar.

26. Soru

Türkiye’de ekonomik güç açısından hangi kuşak ön plana çıkmaktadır?

Cevap

Türkiye’de nüfusun ciddi bir kısmı Y ve Z kuşağı içinde yer alsa da ekonomik güç açısından X kuşağı olarak adlandırılan orta ve üst yaş grubu ön plana çıkmaktadır.

27. Soru

Perakendecilerin kadın tüketicilere yönelmesinin gerisinde yatan en önemli faktörler nelerdir? Ana başlıklarını yazınız.

Cevap

Perakendecilerin kadın tüketicilere yönelmesinin gerisinde yatan en önemli faktör, kadın
tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin kârlılığının erkek tüketiciler ile karşılaştırıldığında daha
yüksek olmasıdır. Bunun nedenleri üç ana başlık altında toplanabilir;

  • Daha kârlı müşteriler olarak kadın tüketiciler
  • Erkek müşterilere göre daha yüksek müşteri memnuniyeti
  • Pazarlama yatırımlarının geri dönüşünün daha iyi olması
28. Soru

Kentlerde yaşayan tüketiciler ile kırsal kesimde yaşayan tüketicilerin satın alma alışkanlıklarındaki farklılıkları yazınız.

Cevap

Her şeyden önce kırsal kesimde yaşayan tüketiciler et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri, kuru bakliyat gibi gıda tüketim ihtiyaçlarını kendilerini karşılarken, kentlerde yaşayan
tüketiciler tüm diğer ihtiyaçlarında olduğu gibi bunları da satın alma durumdadırlar. Yine kırsal kesimde
yaşayan tüketicilerin giyecek, dayanıklı tüketim malları gibi ürünleri satın alımları hasat mevsiminin
sonunda yoğunlaşırken, kentlerde yaşayan tüketicilerde maaş sonrasında alımlarımda yoğunlaşma olduğu
söylenilebilir.

29. Soru

Bireyler, yasam tarzlarının farklı aşamalarında farklı ihtiyaç ve değerlere sahip olabilmekte, farklı yaşam tarzları dolayısıyla da farklı pazar bölümlerine dahil olabilmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmaya göre, aile
yaşam eğrisindeki aşamalar nasıl sıralanır?

Cevap

1. Genç bekar
2. Çocuksuz genç evli
3. Altı yasından küçük çocuklu genç evli
4. Altı yasından büyükçocuklu genç evli
5. Çocukları olan yaşlı evli
6. Çocuksuz yaşlı evli
7. Bekar (dul) yaşlı

30. Soru

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin ardından yapılan araştırmada  Türkiye’de tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değişimini açıklayınız.

Cevap

Türkiye’deki tüketiciler, en çok eğlence harcamalarını kısarken, en az kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinde düşüş olduğunu belirtmişlerdir

31. Soru

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün “Türkiye’de Ailelerin Eğitim
İhtiyaçları Raporu”na göre; ailelerin ekonomi alanındaki en büyük sorunu nasıl sıralanmıştır?

Cevap

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün “Türkiye’de Ailelerin Eğitim
İhtiyaçları Raporu”na göre; ailelerin ekonomi alanındaki en büyük sorunu “aşırı tüketim”, “lüks talepler”
ve “kredi kartı kullanımı” olarak sıralanmıştır.

32. Soru

Hane halklarının perakende harcamaları nasıl ayrılmaktadır?

Cevap

Hane halklarının perakende harcamaları; gıda ve gıda dışı perakende harcamaları olarak da kendi
içinde ayrılmaktadır.

33. Soru

Sosyo ekonomik gelir grupları nasıl adlandırılır?

Cevap

Sosyo ekonomik gelir gruplarını en yüksek %20’lik grubu A, Dördüncü %20’lik grup B, Üçüncü
%20’lik grubu C1, İkinci %20’lik grubu C2 ve En düşük %20’lik grubu DE olarak adlandırılmaktadır.
Sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre Türkiye’de yüksek gelire sahip iki grup A ve B (tabloda En yüksek
%20 ve Dördüncü %20’lik grup) en fazla harcama yapan iki gruptur. Bunu C1 grubu takip etmektedir.
Yüksek gelir grubundaki tüketiciler, alışveriş merkezlerini tercih ederken, orta altı ve alt gelir grubundaki
tüketiciler bağımsız geleneksel perakendecileri tercih etmektedir

34. Soru

Fiyatlar genel seviyesindeki artış olarak tanımlayabileceğimiz enflasyon oranı ülkemizde neye göre hesaplanır?

Cevap

Tüketicilerin enflasyon, durgunluk ve refah dönemlerinde farklı satın alma davranışları gösterdiklerini
söyleyebiliriz. Fiyatlar genel seviyesindeki artış olarak tanımlayabileceğimiz enflasyon oranı ülkemizde
tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) ve üretici fiyatları endeksine (ÜFE) göre hesaplanmaktadır

35. Soru

Refah dönemleri perskendeciliği nasıl etkiler?

Cevap

Refah dönemlerinde ise
tüketicilerin gelirlerinin artması ile birlikte, perakendecilerin satışlarının ve mağazalarında tüketicilere
sundukları ürün çeşitlerinin de artığını söyleyebilir.

36. Soru

İşsizlik oranı hangi yıl nasıldır?

Cevap

İşsizlik oranı 2003 yılından itibaren %10’lar civarında iken, 2009 yılındaki ekonomik kriz ile birlikte
%14’lere çıkmıştır. 2010 yılında ise %12 olmuştur. İşsizlik oranı, kentsel ve kırsal kesime ve ayrıca,
erkek ve kadın işgücü durumuna göre farklılık göstermektedir. Kentsel kesimde 2004 yılında %13.6 olan
işsizlik oranı, kırsal kesimde 5.9’dur. Özellikle kentsel kesimdeki işsizlik oranının yüksek olması, bu
kesimlerdeki perakendecileri etkilemektedir. İşsizlik oranındaki düşüşün ise ekonomik büyüme ile
gerçekleşebileceği bilinen bir gerçektir.

37. Soru

Tüketicilerin  farklı davranışlar göstermesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin böyle farklı davranışlar göstermesi, alışverişe çıkarken içinde bulunduğu
psikolojik durumdan, yeterli zamana sahip olup olmamasından, maddi gücünden, tavsiye ve şikayet gibi
çok çeşitli çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.

38. Soru

Gıda sektöründe yapılan bir yaşam tarzı analizi dört farklı yaşam tarzı tipi ortaya çıkarmıştır. bunlar nelerdir?

Cevap

1. Hedonistler: İyi yaşamayı, pahalı olmayan lezzetli gıdaları sevenler.
2. İstemeyenler: Suni maddelerden kaçınmak için lezzetli gıdalardan ödün verenler.
3. Kilolarına Dikkat Edenler: Şeker, kolesterol ve tuzdan kaçınanlar
4. Ilımlılar: Tüm gıda kategorileri arasında dengeli tüketim gerçekleştirenler.

39. Soru

Teknolojik gelişmelerin perakende sektörüne sağladığı katkıları yazınız.

Cevap

• Geliştirilmiş veri işleme ile promosyonlar, satış tahminleri ve stok kayıtlarının etkisi
• Daha hızlı bir dağıtım çevirim sistemi
• Geliştirilmiş ticari ortaklık ilişkileri
• Pazar koşullarındaki değişime daha hızlı ayak uydurma
• Faaliyetsel etkinliklerde tüketici çıkarlarını öne alma, örneğin, kuyruklarda daha az bekletme
• Sadakat programları ve veritabanları oluşturmaya imkan tanıma
• Stokta tutmayı azaltarak ek satış olanakları yaratma
• Zaman/işlem etkinliği ile daha fazla hız kazanma
• Kuyrukta bekleme sürelerinin azalması
• Faaliyete dönük maliyetlerde azalma, örneğin, daha az etiketleme.
• Satış işleminin tüm yönlerinde artan doğruluk
• Ürün teslim süresinde kısalma
• Stok tükenmesi ve stokta tutmada azalma
• Fiyatlarda kolay ve doğru değişiklik yapabilmedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.