Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Etiği Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Etiği Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bireyle, Aileyle Ve Grupla Uygulamada Etik

1. Soru

danışanlara karşı etik sorumlulukların açıkça ve ayrıntılı olarak ifade edilmesi sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları evrensel belgesinin kaçıncı bölümüdür?

Cevap

birinci bölümüdür. 


2. Soru

 sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları evrensel belgesinin birinci bölümü neyi ifade eder?

Cevap

danışanlara karşı etik sorumlulukların açıkça ve ayrıntılı olarak ifade edilmesi


3. Soru

Allan Barsky’nin “Sosyal Hizmette Etik ve Değerler ” başlıklı başvuru
niteliğindeki kitabının yılı nedir?

Cevap

2009


4. Soru

“Sosyal Hizmette Etik ve Değerler (2009)” başlıklı başvuru
niteliğindeki kitabının yazarı kimdir?

Cevap

Allan Barsky


5. Soru

Allan Barsky’nin 2009 da yazdığı sosyal hizmetler ile alakalı kitabın adı nedir? 

Cevap

“Sosyal Hizmette Etik ve Değerler”


6. Soru

Sosyal hizmet sürecinin ilk aşaması olan bağlantı kurma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının en çok önem verdiği konu nedir?

Cevap

danışanlar ile pozitif bir ilişki kurabilmektedir


7. Soru

İlk aşama olan bağlantı kurma aşamasında kaç temel kural vardır?

Cevap

4


8. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının temel sorumluluğu nedir? 

Cevap

 toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmeden, danışanlarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını geliştirmektir.


9. Soru

“toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmeden, danışanlarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını geliştirmektir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının temel sorumluluğu


10. Soru

Rol çatışması nedir? 

Cevap

Örgüt çalışanının veya yöneticisinin hangi rolü yapacağını şaşırmasından ileri gelen bir kararsızlığı, giderek zorlanmayı ve gerilimi anlatan bir kavramdır.


11. Soru

“Örgüt çalışanının veya yöneticisinin hangi rolü yapacağını şaşırmasından ileri
gelen bir kararsızlığı, giderek zorlanmayı ve gerilimi anlatan bir kavramdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Rol çatışması


12. Soru

Çıkar çatışmalarının büyük çoğunluğu neden oluşmaktadır? 

Cevap

çoklu ve ikili ilişkiler yüzünden oluşmaktadır


13. Soru

çoklu ve ikili ilişkiler yüzünden oluşan negatif çatışma nedir?

Cevap

Çıkar çatışmalarının büyük çoğunluğu


14. Soru

Mahremiyet nedir?

Cevap

kişinin kendisine ait bilgiyi saklı tutma hakkıdır.


15. Soru

Kişinin kendisine ait bilgiyi saklı tutma hakkı nedir?

Cevap

Mahremiyet


16. Soru

Danışan ve sosyal hizmet uzmanı arasındaki güven ilişkisinin çok temel bir bileşeni nedir?

Cevap

gizliliktir.


17. Soru

“Danışan ve sosyal hizmet uzmanı arasındaki …………. ilişkisinin çok temel bir bileşeni gizliliktir.” boşluğu doldurunuz?

Cevap

güven


18. Soru

Prensip olarak sosyal hizmet uzmanları danışanlarından gelen hediyelere nasıl tepki vermelidir? 

Cevap

Nazikce reddetmelidir.


19. Soru

Mesleki değerlendirme aşamasındaki en kritik etik kurallardan bir tanesi ne ile ilişkilidir.

Cevap

Yetkinlik


20. Soru

Sizin için ilginç olan bir bilginin mesleki açıdan da ilginç olacağını düşünmek doğru bir
düşünme biçimi midir?

Cevap

değildir?


1. Soru

danışanlara karşı etik sorumlulukların açıkça ve ayrıntılı olarak ifade edilmesi sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları evrensel belgesinin kaçıncı bölümüdür?

Cevap

birinci bölümüdür. 

2. Soru

 sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları evrensel belgesinin birinci bölümü neyi ifade eder?

Cevap

danışanlara karşı etik sorumlulukların açıkça ve ayrıntılı olarak ifade edilmesi

3. Soru

Allan Barsky’nin “Sosyal Hizmette Etik ve Değerler ” başlıklı başvuru
niteliğindeki kitabının yılı nedir?

Cevap

2009

4. Soru

“Sosyal Hizmette Etik ve Değerler (2009)” başlıklı başvuru
niteliğindeki kitabının yazarı kimdir?

Cevap

Allan Barsky

5. Soru

Allan Barsky’nin 2009 da yazdığı sosyal hizmetler ile alakalı kitabın adı nedir? 

Cevap

“Sosyal Hizmette Etik ve Değerler”

6. Soru

Sosyal hizmet sürecinin ilk aşaması olan bağlantı kurma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının en çok önem verdiği konu nedir?

Cevap

danışanlar ile pozitif bir ilişki kurabilmektedir

7. Soru

İlk aşama olan bağlantı kurma aşamasında kaç temel kural vardır?

Cevap

4

8. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının temel sorumluluğu nedir? 

Cevap

 toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmeden, danışanlarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını geliştirmektir.

9. Soru

“toplumsal sorumluluklarını göz ardı etmeden, danışanlarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını geliştirmektir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının temel sorumluluğu

10. Soru

Rol çatışması nedir? 

Cevap

Örgüt çalışanının veya yöneticisinin hangi rolü yapacağını şaşırmasından ileri gelen bir kararsızlığı, giderek zorlanmayı ve gerilimi anlatan bir kavramdır.

11. Soru

“Örgüt çalışanının veya yöneticisinin hangi rolü yapacağını şaşırmasından ileri
gelen bir kararsızlığı, giderek zorlanmayı ve gerilimi anlatan bir kavramdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Rol çatışması

12. Soru

Çıkar çatışmalarının büyük çoğunluğu neden oluşmaktadır? 

Cevap

çoklu ve ikili ilişkiler yüzünden oluşmaktadır

13. Soru

çoklu ve ikili ilişkiler yüzünden oluşan negatif çatışma nedir?

Cevap

Çıkar çatışmalarının büyük çoğunluğu

14. Soru

Mahremiyet nedir?

Cevap

kişinin kendisine ait bilgiyi saklı tutma hakkıdır.

15. Soru

Kişinin kendisine ait bilgiyi saklı tutma hakkı nedir?

Cevap

Mahremiyet

16. Soru

Danışan ve sosyal hizmet uzmanı arasındaki güven ilişkisinin çok temel bir bileşeni nedir?

Cevap

gizliliktir.

17. Soru

“Danışan ve sosyal hizmet uzmanı arasındaki …………. ilişkisinin çok temel bir bileşeni gizliliktir.” boşluğu doldurunuz?

Cevap

güven

18. Soru

Prensip olarak sosyal hizmet uzmanları danışanlarından gelen hediyelere nasıl tepki vermelidir? 

Cevap

Nazikce reddetmelidir.

19. Soru

Mesleki değerlendirme aşamasındaki en kritik etik kurallardan bir tanesi ne ile ilişkilidir.

Cevap

Yetkinlik

20. Soru

Sizin için ilginç olan bir bilginin mesleki açıdan da ilginç olacağını düşünmek doğru bir
düşünme biçimi midir?

Cevap

değildir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.