Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması-I Dersi Öğrenci (Sosyal Çalışma Adayı) Kılavuzu

Giriş

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı, öğrencilerin sosyal hizmet mesleğini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. Sosyal hizmet mesleğinin etkin bir şekilde yürütümü için öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulama becerilerinin de kazandırılması gerekir. Bu amaçla Sosyal Hizmet lisans programlarına öğrencilere uygulama becerilerinin kazandırılabilmesi için Sosyal Hizmet Uygulaması dersleri konulmuş ve bu derslerle öğrencilere sosyal hizmet mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin uygulama yoluyla kazandırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama sayesinde bir sosyal çalışmacı adayı olarak öğrenci mesleğin gerektirdiği rol ve işlevleri yerine getirmeyi öğrenmektedir. Değinilen amaçlar çerçevesinde Sosyal Hizmet Uygulaması dersi sosyal hizmet lisans programı öğrencilerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda kendi alanlarında gerekli uygulama becerilerini kazanabilmelerini amaçlayan, uygulama, gözlem, görüşme ve değerlendirmeye dayalı bir derstir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Öğrenci (Sosyal Çalışmacı Adayı) Etkinlikleri

Sosyal Hizmet Uygulaması 14 hafta ve haftada 8 (ikinci dönem 8) saat olmak üzere haftanın iş günlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Öğrencinin 14 hafta boyunca Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapması gereken etkinlikler, haftalar bazında şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:

1. ve 2. Hafta Etkinliği: Öğrencinin Sosyal Hizmet Uygulaması Yapacağı Sosyal Hizmet Kuruluşuna Yerleştirilmesi (Öğrenciye Kuruluş ve Kuruluş Danışmanı Ataması Yapılması)

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin ilk 2 haftasında AÖF tarafından uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilir. Ayrıca söz konusu 2 haftalık süre içerisinde bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilen öğrenciye Kuruluş Danışmanı ataması da yapılır. Öğrencileri atandıkları sosyal hizmet kuruluşları ve kuruluş danışmanları konusunda bilgilendirmek AÖF Uygulama Koordinatörünün görevidir. Söz konusu bilgilendirme elektronik ortamda ilan edilerek yapılır.

Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin ilk 2 haftasında kuruluş ve kuruluş danışmanı ataması bekleyen öğrencilerin “yerleştirilme haftası” olarak da adlandırılan bu 2 hafta içinde Sosyal Hizmet Uygulaması I ders kitabındaki ilk dört üniteyi çalışmaları uygulama etkinliğinin arttırılması bakımından önemlidir.

3. Hafta Etkinliği: Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Kuruluş Tanıtma Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrencinin sosyal hizmet uygulamasının başlaması ile birlikte 3. hafta itibarıyla yapacağı etkinlikler aşamalı olarak şu şekilde gösterilebilir:

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Hazırlanması

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı bölüm ile Kuruluş Danışmanının imzalı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onayını gösteren bölümden oluşan bir formdur. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nda öğrenci bilgileri, uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri ve uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır. Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu hazırlarken öncelikle “Öğrenci Bilgileri” kapsamında formda yer verilen “Öğrencinin adı ve soyadı, Kayıtlı olunan programın adı, Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası, Öğrencinin Sınıfı/Dönemi, Öğrencinin Adresi, Öğrencinin Telefon Numarası ve Öğrencinin E-posta Adresi” bilgilerini doldurur.

Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Onaylatılması

Öğrenci hazırlamış olduğu Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nda “Uygulamanın Onayı” kapsamında ise “Uygulamanın zamanı; başlangıç ve bitiş tarihi, Uygulamanın süresine ilişkin bilgiler ile birlikte Kuruluş Danışmanının adı, soyadı ve imzasına, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün adı-soyadı, imzası ile mühür veya kaşesine yer verilmiştir.

Onaylanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci Kuruluş Danışmanının imzalayarak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün ıslak imza ve mühürle onayladığı Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu uygulamanın yapıldığı 3. haftayı izleyen 4. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için bir gün geç yükleme süresi tanımlanmıştır. Geç yüklenen rapor ve formların toplam puanından %10 düşülür. Bu süre sonunda da form yüklenmez ise öğrenci tarafından yapılması gereken Sosyal Hizmet Uygulaması 3. hafta etkinliği yapılmamış sayılacaktır.

Kuruluş Tanıtma Raporu I’in Hazırlanması

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Kuruluş Tanıtma Raporu I’de uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, öğrenci bilgileri ve uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır.

Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Kuruluş Tanıtma Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 3. haftayı izleyen 4. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

4. Hafta Etkinliği: Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin Hazırlanması

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu; bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerindeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Kuruluş Tanıtma Raporu I’deki gibi Kuruluş Tanıtma Raporu II’de de uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, öğrenci bilgileri yer almaktadır.

Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 4. haftayı izleyen 5. haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Öngörülen süre içerisinde Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin e-portfolyo sistemine yüklenmemesi durumunda, hazırlanmış olsa dahi söz konusu raporun bir daha e-portfolyo sistemine yüklenmesi mümkün olmayacak ve öğrenci tarafından 4. hafta etkinliği yapılmamış sayılacaktır.

5. Hafta Etkinliği: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in Hazırlanması

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.

6. Hafta Etkinliği: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin Hazırlanması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi, Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ve Ara Sınava Girmek

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin Hazırlanması

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.

Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 6. haftayı izleyen 7. haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması etkinlikleri kapsamında 6. hafta itibariyle yapacağı etkinliklerden bir diğeri telafi uygulamasıdır. Bu uygulama ağır hastalık, kaza ve doğum gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda bir haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış bir sağlık raporunun varlığı halinde, sosyal hizmet uygulaması etkinliklerini öngörülen süre içerisinde gerçekleştirip e-portfolyo sistemine yükleyemeyen öğrencilere yöneliktir.

Ara Sınava Girmek

Öğrenci, sosyal hizmet uygulamasının başlamasını izleyen 6. haftada diğer etkinliklere ilaveten ara sınava da girmek zorundadır. Ara sınavı öğrenciye uygulamanın başlamasını izleyen 6. Haftada uygulanan bir test sınavıdır.

7. Hafta Etkinliği: Bireysel Görüşme Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Bireysel Görüşme Raporu I’in Hazırlanması

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesinde bir ön çalışmanın yapıldığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Bireysel Görüşme Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 7. haftayı izleyen 8. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

8. Hafta Etkinliği: Bireysel Görüşme Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Ara Sınava Girmek

Bireysel Görüşme Raporu II’nin Hazırlanması

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Bireysel Görüşme Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 8. haftayı izleyen 9. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

9. Hafta Etkinliği: Grup Çalışması Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Grup Çalışması Raporu I’in Hazırlanması

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrenci ve öğretim elemanı kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Grup Çalışması Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci hazırladığı Grup Çalışması Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 9. haftayı izleyen 10. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

10. Hafta Etkinliği: Grup Çalışması Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

  • Grup Çalışması Raporu II’nin Hazırlanması
  • Hazırlanan Grup Çalışması Raporu II’nin EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

11. Hafta Etkinliği: Müdahale Planı Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Müdahale Planı Raporu I’in Hazırlanması

Müdahale Planı Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirme ile ilgili bilgiler ve müdahalenin planlanması ile gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramının gözetilerek hazırlandığı rapordur.

Hazırlanan Müdahale Planı Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

12. Hafta Etkinliği: Müdahale Planı Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

  • Müdahale Planı Raporu II’nin Hazırlanması
  • Hazırlanan Müdahale Planı Raporu II’nin EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

13. Hafta Etkinliği: Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

• Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

• Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması

• Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Onaylatılması

• Onaylanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

14. Hafta Etkinliği: Dönem Sonu Sınavı

Sosyal Hizmet Uygulaması I kapsamında uygulama yapacaklara kuruluşlara yerleştirildikleri ilk 2 hafta hariç 11 hafta boyunca öngörülen raporları hazırlama ve eportfolyo sistemine yükleme, formları ise hazırlama, onaylatma ve e-portfolyo sistemine yükleme sorumluluğu olan öğrencilere 14. hafta etkinliği olarak dönem sonu sınavında test uygulaması yapılmaz. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması süreci boyunca hazırladığı raporlardan aldığı puanlara göre değerlendirilir.

Giriş

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı, öğrencilerin sosyal hizmet mesleğini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. Sosyal hizmet mesleğinin etkin bir şekilde yürütümü için öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulama becerilerinin de kazandırılması gerekir. Bu amaçla Sosyal Hizmet lisans programlarına öğrencilere uygulama becerilerinin kazandırılabilmesi için Sosyal Hizmet Uygulaması dersleri konulmuş ve bu derslerle öğrencilere sosyal hizmet mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin uygulama yoluyla kazandırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama sayesinde bir sosyal çalışmacı adayı olarak öğrenci mesleğin gerektirdiği rol ve işlevleri yerine getirmeyi öğrenmektedir. Değinilen amaçlar çerçevesinde Sosyal Hizmet Uygulaması dersi sosyal hizmet lisans programı öğrencilerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda kendi alanlarında gerekli uygulama becerilerini kazanabilmelerini amaçlayan, uygulama, gözlem, görüşme ve değerlendirmeye dayalı bir derstir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Öğrenci (Sosyal Çalışmacı Adayı) Etkinlikleri

Sosyal Hizmet Uygulaması 14 hafta ve haftada 8 (ikinci dönem 8) saat olmak üzere haftanın iş günlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Öğrencinin 14 hafta boyunca Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapması gereken etkinlikler, haftalar bazında şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:

1. ve 2. Hafta Etkinliği: Öğrencinin Sosyal Hizmet Uygulaması Yapacağı Sosyal Hizmet Kuruluşuna Yerleştirilmesi (Öğrenciye Kuruluş ve Kuruluş Danışmanı Ataması Yapılması)

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin ilk 2 haftasında AÖF tarafından uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilir. Ayrıca söz konusu 2 haftalık süre içerisinde bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilen öğrenciye Kuruluş Danışmanı ataması da yapılır. Öğrencileri atandıkları sosyal hizmet kuruluşları ve kuruluş danışmanları konusunda bilgilendirmek AÖF Uygulama Koordinatörünün görevidir. Söz konusu bilgilendirme elektronik ortamda ilan edilerek yapılır.

Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin ilk 2 haftasında kuruluş ve kuruluş danışmanı ataması bekleyen öğrencilerin “yerleştirilme haftası” olarak da adlandırılan bu 2 hafta içinde Sosyal Hizmet Uygulaması I ders kitabındaki ilk dört üniteyi çalışmaları uygulama etkinliğinin arttırılması bakımından önemlidir.

3. Hafta Etkinliği: Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Kuruluş Tanıtma Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrencinin sosyal hizmet uygulamasının başlaması ile birlikte 3. hafta itibarıyla yapacağı etkinlikler aşamalı olarak şu şekilde gösterilebilir:

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Hazırlanması

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı bölüm ile Kuruluş Danışmanının imzalı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onayını gösteren bölümden oluşan bir formdur. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nda öğrenci bilgileri, uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri ve uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır. Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu hazırlarken öncelikle “Öğrenci Bilgileri” kapsamında formda yer verilen “Öğrencinin adı ve soyadı, Kayıtlı olunan programın adı, Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası, Öğrencinin Sınıfı/Dönemi, Öğrencinin Adresi, Öğrencinin Telefon Numarası ve Öğrencinin E-posta Adresi” bilgilerini doldurur.

Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun Onaylatılması

Öğrenci hazırlamış olduğu Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nda “Uygulamanın Onayı” kapsamında ise “Uygulamanın zamanı; başlangıç ve bitiş tarihi, Uygulamanın süresine ilişkin bilgiler ile birlikte Kuruluş Danışmanının adı, soyadı ve imzasına, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün adı-soyadı, imzası ile mühür veya kaşesine yer verilmiştir.

Onaylanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci Kuruluş Danışmanının imzalayarak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün ıslak imza ve mühürle onayladığı Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu uygulamanın yapıldığı 3. haftayı izleyen 4. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için bir gün geç yükleme süresi tanımlanmıştır. Geç yüklenen rapor ve formların toplam puanından %10 düşülür. Bu süre sonunda da form yüklenmez ise öğrenci tarafından yapılması gereken Sosyal Hizmet Uygulaması 3. hafta etkinliği yapılmamış sayılacaktır.

Kuruluş Tanıtma Raporu I’in Hazırlanması

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Kuruluş Tanıtma Raporu I’de uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, öğrenci bilgileri ve uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır.

Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Kuruluş Tanıtma Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 3. haftayı izleyen 4. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

4. Hafta Etkinliği: Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin Hazırlanması

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu; bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerindeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Kuruluş Tanıtma Raporu I’deki gibi Kuruluş Tanıtma Raporu II’de de uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, öğrenci bilgileri yer almaktadır.

Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 4. haftayı izleyen 5. haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Öngörülen süre içerisinde Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin e-portfolyo sistemine yüklenmemesi durumunda, hazırlanmış olsa dahi söz konusu raporun bir daha e-portfolyo sistemine yüklenmesi mümkün olmayacak ve öğrenci tarafından 4. hafta etkinliği yapılmamış sayılacaktır.

5. Hafta Etkinliği: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in Hazırlanması

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.

6. Hafta Etkinliği: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin Hazırlanması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi, Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ve Ara Sınava Girmek

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin Hazırlanması

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.

Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 6. haftayı izleyen 7. haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması etkinlikleri kapsamında 6. hafta itibariyle yapacağı etkinliklerden bir diğeri telafi uygulamasıdır. Bu uygulama ağır hastalık, kaza ve doğum gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda bir haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış bir sağlık raporunun varlığı halinde, sosyal hizmet uygulaması etkinliklerini öngörülen süre içerisinde gerçekleştirip e-portfolyo sistemine yükleyemeyen öğrencilere yöneliktir.

Ara Sınava Girmek

Öğrenci, sosyal hizmet uygulamasının başlamasını izleyen 6. haftada diğer etkinliklere ilaveten ara sınava da girmek zorundadır. Ara sınavı öğrenciye uygulamanın başlamasını izleyen 6. Haftada uygulanan bir test sınavıdır.

7. Hafta Etkinliği: Bireysel Görüşme Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Bireysel Görüşme Raporu I’in Hazırlanması

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesinde bir ön çalışmanın yapıldığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Bireysel Görüşme Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 7. haftayı izleyen 8. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

8. Hafta Etkinliği: Bireysel Görüşme Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Ara Sınava Girmek

Bireysel Görüşme Raporu II’nin Hazırlanması

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu II’nin E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci, hazırladığı Bireysel Görüşme Raporu II’yi uygulamanın yapıldığı 8. haftayı izleyen 9. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

9. Hafta Etkinliği: Grup Çalışması Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Grup Çalışması Raporu I’in Hazırlanması

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrenci ve öğretim elemanı kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Hazırlanan Grup Çalışması Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci hazırladığı Grup Çalışması Raporu I’i uygulamanın yapıldığı 9. haftayı izleyen 10. Haftanın ilk işgünü en geç saat 23:59’a kadar e-portfolyo sistemine yüklemek zorundadır.

10. Hafta Etkinliği: Grup Çalışması Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

  • Grup Çalışması Raporu II’nin Hazırlanması
  • Hazırlanan Grup Çalışması Raporu II’nin EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

11. Hafta Etkinliği: Müdahale Planı Raporu I’in Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Müdahale Planı Raporu I’in Hazırlanması

Müdahale Planı Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirme ile ilgili bilgiler ve müdahalenin planlanması ile gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramının gözetilerek hazırlandığı rapordur.

Hazırlanan Müdahale Planı Raporu I’in E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

12. Hafta Etkinliği: Müdahale Planı Raporu II’nin Hazırlanması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

  • Müdahale Planı Raporu II’nin Hazırlanması
  • Hazırlanan Müdahale Planı Raporu II’nin EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

13. Hafta Etkinliği: Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi ile Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve EPortfolyo Sistemine Yüklenmesi

• Telafi Uygulamasının Yapılması ve İlgili Raporun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

• Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması, Onaylatılması ve E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Hazırlanması

• Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun Onaylatılması

• Onaylanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nun E-Portfolyo Sistemine Yüklenmesi

14. Hafta Etkinliği: Dönem Sonu Sınavı

Sosyal Hizmet Uygulaması I kapsamında uygulama yapacaklara kuruluşlara yerleştirildikleri ilk 2 hafta hariç 11 hafta boyunca öngörülen raporları hazırlama ve eportfolyo sistemine yükleme, formları ise hazırlama, onaylatma ve e-portfolyo sistemine yükleme sorumluluğu olan öğrencilere 14. hafta etkinliği olarak dönem sonu sınavında test uygulaması yapılmaz. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması süreci boyunca hazırladığı raporlardan aldığı puanlara göre değerlendirilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.