Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 7. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması-I Dersi Kuruluş Danışmanı Kılavuzu

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Amacı

 • Sosyal çalışmanın kapsamına giren bütün alanlara yönelik edindiği bilgileri uygulama,
 • Çocuk, ergen, genç ve yetişkinlere uygulanacak terapi hizmetleri konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Sosyal hizmet kurumları ve sağlık kurumlarında uygulanan grup terapisi konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Toplumla çalışma ve halkla ilişkiler konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Ekip çalışması, liderlik ve yardımcılarla çalışabilme deneyimine sahip olma,
 • Kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilme,
 • Irk, din, dil gözetmeksizin etik kurallara bağlı olarak vaka ve aile görüşmeleri, grup çalışma uygulamaları yapabilme,
 • Toplumsal yapı ve kültürünü tanıma, uygulamalarda bu yapıyı değerlendirebilme,
 • Meslek elemanlarının ve diğer mesleklerin, uygulamalarına değer verme, ekip çalışmasını yürütebilme,
 • İletişim ilke ve tekniklerini, yönlendirme tekniklerini kullanabilme
 • Bireysel, grup ve aile görüşmelerini dosyalama, rapor tutma işlevlerini yürütebilme, konsültasyona açık olma,
 • Davranış bozukluklarını tanıma, normal olan davranışla normal olmayanı ayırt edebilme,
 • Gerektiğinde vakanın bulunduğu ortama gidip uygulama yapabilme,
 • Sosyal inceleme raporu hazırlama,
 • Yoksulluk ve muhtaçlıkla ilgili toplumsal kaynakları bilme, yoksulluk ve muhtaçlık kararı verme, kararın niteliğine göre hizmetleri organize etme,
 • Birey, grup ve aile için terapi hizmetlerini yürütme,
 • Kendini, bireyi, aileyi, grubu, toplumu tanıma,
 • Toplumsal kaynakları kullanabiliyor olma,
 • Sosyal etik, sağlık etiği ve genel etik kurallarına göre davranma,
 • Mülakat ilke ve tekniklerini uygulama,
 • Araştırma sonuçları ve bilimsel bilgilere göre uygulama yapma,
 • Teorik ve uygulama bilgilerini kullanarak psikososyal teşhis ve tedavi yapmak,
 • Sosyal hizmet projeleri üretme, uygulayabilir olma,
 • Kişisel gelişimle ilgili teorik konuları biliyor olma, uygulamalarda dikkate alma,
 • Ekip çalışması ve konsültasyona yatkın olma,
 • Hasta ve vakalara bireysel ve bütüncül bakma, hasta ve vakalarla ilgili aile ve çevreyi de fonksiyonel yapma,
 • Bilimsel araştırma ve istatistik bilgileri ile araştırma yapma, meslekî İngilizce ve yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme. Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Kapsamı
 • 1. Etkinlik (3. Hafta): Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu hazırlamak, onaylatmak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 2. Etkinlik (4. Hafta): Kuruluş Tanıtma Raporu II’iyi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 3. Etkinlik (5. Hafta): Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlamak ve eportfolyo sistemine yüklemek,
 • 4. Etkinlik (6. Hafta): Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’i hazırlamak ve eportfolyo sistemine yüklemek, Telafi Uygulamasını yapmak ve ilgili raporu e-portfolyo sistemine yüklemek ve Ara sınava girmek
 • 5. Etkinlik (7. Hafta): Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 6. Etkinlik (8. Hafta): Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek ve ara sınava girmek,
 • 7. Etkinlik (9. Hafta): Grup Çalışması Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 8. Etkinlik (10. Hafta): Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 9. Etkinlik (11. Hafta): Müdahale Planı Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 10. Etkinlik (12. Hafta): Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 11. Etkinlik (13. Hafta): Telafi Uygulamasını yapmak ve ilgili raporu e-portfolyo sistemine yüklemek, Öğrenci Sosyal HizmetUygulaması I Tamamlama Formunu hazırlamak, onaylatmak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 12. Etkinlik (14. Hafta): Dönem sonu sınavına girmek.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Kapsamındaki Kuruluş Danışmanı Etkinlikleri

1. Etkinlik (3. Hafta):

 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu Onaylama, Uygulama Kuruluşunu Tanıtma ve Tanıştırma
 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

2. Etkinlik (4. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

Raporun içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir. Tanıtımı yapılan sosyal hizmet kuruluşunun;

 • Bağlı olduğu üst kuruluş,
 • Sosyal hizmet işlevleri,
 • Sosyal çalışmacının yeri ve rolü,
 • Hizmetlerindeki usul ve işlemler,
 • Kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporları vb.
 • Yönetim yapısı ve işleyişi.

3. Etkinlik (5. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

4. Etkinlik (6. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi Onaylama ve Telafi Uygulaması Raporunu İnceleyip Değerlendirme

 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi Onaylama
 • Telafi Uygulaması Raporunu İnceleyip Değerlendirme

5. Etkinlik (7. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

6. Etkinlik (8. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

7. Etkinlik (9. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Grup Çalışması Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

Raporun şekilsel açıdan içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir:

 • Sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri
 • Grubun tanıtımına yönelik bilgiler:
 • Grubun ana teması
 • Grubun türü bakımından amacı
 • Kuruluşun grup için kullanabileceği kaynaklar
 • Gruba katılabilme ölçütleri
 • Grubun büyüklüğü
 • Grubun niteliği
 • Grubun toplanma zamanı
 • Grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgiler:
 • Öz geçmişi
 • İçinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumu
 • Çevre ile ilişkileri
 • Üyenin gruba katılma nedenleri; ihtiyaçları ve yaşadığı sorunlar
 • Üyenin grup çalışmasından yaşadığı sorunların
 • Çözümüne yönelik beklentileri
 • Grubun gelişimine verebileceği katkılar

8. Etkinlik (10.Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Grup Çalışması Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

9. Etkinlik (11. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Müdahale Planı Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

Raporun içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibiyle tanışma,
 • Başvuru sahibinin ön değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,
 • Müdahalenin planlanmasına ilişkin açıklamalar,
 • Müdahalenin gerçekleştirilmesi ya da uygulanmasına ilişkin açıklamalar.

10. Etkinlik (12. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Müdahale Planı Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

11. Etkinlik (13. Hafta): Telafi Uygulaması Raporunu İnceleme ve Değerlendirme, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu Onaylama

 • Telafi Uygulaması Raporunu İnceleme ve Değerlendirme
 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu Onaylama

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamındaki Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan değerlendirme

Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan değerlendirmenin amacı; sosyal çalışmacı adayının dersin amacına uygun bir biçimde kazanması gereken yeterlikleri edinmelerini sağlama konusunda onlara yardımcı olmak ve yol göstermektir. Başka bir deyişle, Kuruluş Danışmanı tarafından yapılacak olan izleme, denetleme ve değerlendirmelerin temel amacı, sosyal çalışmacı adaylarının en iyi şekilde yetişmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.

Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme

Danışman Öğretim Elemanı öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını değerlendirmek için öncelikle öğrenci tarafından e-portfolyo sistemine yüklenen form ve raporları inceler. Bu incelemenin ardından öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını başarı notu verme amaçlı değerlendirir. Dolayısıyla Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme, yapılış amacına göre öğrencinin öğrenme düzeyi belirleme amaçlı yapılan bir değerlendirmedir. Danışman Öğretim Elemanı, öğrencinin başarılı olup olmadığını değerlendirirken kuruluş danışmanı tarafından yapılan değerlendirmeyi dikkate alır.Danışman Öğretim Elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin)nu kullanır. Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Danışman Öğretim Elemanının öğrencinin mesleki yeterlikler bakımından sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verebileceği azami puan 20’dir. Bu durumda öğrencinin ölçek ifadelerinin tamamından alabileceği azami puan ise 100’dür. Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

Öğrencinin ara sınav notu;

 • Test sınavından aldığı puanın %40’ı ile
 • Ara sınavına kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanın %60’ı

Öğrencinin dönem sonu sınav notu;

 • Ara sınav tarihinden dönem sonuna kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puan

Öğrencinin ders başarı notu;

 • Arasınav notunun %40’ı ile
 • Dönemsonu sınav notunun %60’ı esas alınarak hesaplanır.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Amacı

 • Sosyal çalışmanın kapsamına giren bütün alanlara yönelik edindiği bilgileri uygulama,
 • Çocuk, ergen, genç ve yetişkinlere uygulanacak terapi hizmetleri konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Sosyal hizmet kurumları ve sağlık kurumlarında uygulanan grup terapisi konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Toplumla çalışma ve halkla ilişkiler konusunda edindiği bilgileri uygulamada başarılı olma,
 • Ekip çalışması, liderlik ve yardımcılarla çalışabilme deneyimine sahip olma,
 • Kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilme,
 • Irk, din, dil gözetmeksizin etik kurallara bağlı olarak vaka ve aile görüşmeleri, grup çalışma uygulamaları yapabilme,
 • Toplumsal yapı ve kültürünü tanıma, uygulamalarda bu yapıyı değerlendirebilme,
 • Meslek elemanlarının ve diğer mesleklerin, uygulamalarına değer verme, ekip çalışmasını yürütebilme,
 • İletişim ilke ve tekniklerini, yönlendirme tekniklerini kullanabilme
 • Bireysel, grup ve aile görüşmelerini dosyalama, rapor tutma işlevlerini yürütebilme, konsültasyona açık olma,
 • Davranış bozukluklarını tanıma, normal olan davranışla normal olmayanı ayırt edebilme,
 • Gerektiğinde vakanın bulunduğu ortama gidip uygulama yapabilme,
 • Sosyal inceleme raporu hazırlama,
 • Yoksulluk ve muhtaçlıkla ilgili toplumsal kaynakları bilme, yoksulluk ve muhtaçlık kararı verme, kararın niteliğine göre hizmetleri organize etme,
 • Birey, grup ve aile için terapi hizmetlerini yürütme,
 • Kendini, bireyi, aileyi, grubu, toplumu tanıma,
 • Toplumsal kaynakları kullanabiliyor olma,
 • Sosyal etik, sağlık etiği ve genel etik kurallarına göre davranma,
 • Mülakat ilke ve tekniklerini uygulama,
 • Araştırma sonuçları ve bilimsel bilgilere göre uygulama yapma,
 • Teorik ve uygulama bilgilerini kullanarak psikososyal teşhis ve tedavi yapmak,
 • Sosyal hizmet projeleri üretme, uygulayabilir olma,
 • Kişisel gelişimle ilgili teorik konuları biliyor olma, uygulamalarda dikkate alma,
 • Ekip çalışması ve konsültasyona yatkın olma,
 • Hasta ve vakalara bireysel ve bütüncül bakma, hasta ve vakalarla ilgili aile ve çevreyi de fonksiyonel yapma,
 • Bilimsel araştırma ve istatistik bilgileri ile araştırma yapma, meslekî İngilizce ve yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme. Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Kapsamı
 • 1. Etkinlik (3. Hafta): Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu hazırlamak, onaylatmak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 2. Etkinlik (4. Hafta): Kuruluş Tanıtma Raporu II’iyi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 3. Etkinlik (5. Hafta): Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlamak ve eportfolyo sistemine yüklemek,
 • 4. Etkinlik (6. Hafta): Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’i hazırlamak ve eportfolyo sistemine yüklemek, Telafi Uygulamasını yapmak ve ilgili raporu e-portfolyo sistemine yüklemek ve Ara sınava girmek
 • 5. Etkinlik (7. Hafta): Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 6. Etkinlik (8. Hafta): Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek ve ara sınava girmek,
 • 7. Etkinlik (9. Hafta): Grup Çalışması Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 8. Etkinlik (10. Hafta): Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 9. Etkinlik (11. Hafta): Müdahale Planı Raporu I’i hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek,
 • 10. Etkinlik (12. Hafta): Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 11. Etkinlik (13. Hafta): Telafi Uygulamasını yapmak ve ilgili raporu e-portfolyo sistemine yüklemek, Öğrenci Sosyal HizmetUygulaması I Tamamlama Formunu hazırlamak, onaylatmak ve e-portfolyo sistemine yüklemek
 • 12. Etkinlik (14. Hafta): Dönem sonu sınavına girmek.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersinin Kapsamındaki Kuruluş Danışmanı Etkinlikleri

1. Etkinlik (3. Hafta):

 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu Onaylama, Uygulama Kuruluşunu Tanıtma ve Tanıştırma
 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

2. Etkinlik (4. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

Raporun içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir. Tanıtımı yapılan sosyal hizmet kuruluşunun;

 • Bağlı olduğu üst kuruluş,
 • Sosyal hizmet işlevleri,
 • Sosyal çalışmacının yeri ve rolü,
 • Hizmetlerindeki usul ve işlemler,
 • Kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporları vb.
 • Yönetim yapısı ve işleyişi.

3. Etkinlik (5. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

4. Etkinlik (6. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi Onaylama ve Telafi Uygulaması Raporunu İnceleyip Değerlendirme

 • Öğrenci Tarafından Hazırlanan Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi Onaylama
 • Telafi Uygulaması Raporunu İnceleyip Değerlendirme

5. Etkinlik (7. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

6. Etkinlik (8. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Bireysel Görüşme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

7. Etkinlik (9. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Grup Çalışması Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

Raporun şekilsel açıdan içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir:

 • Sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri
 • Grubun tanıtımına yönelik bilgiler:
 • Grubun ana teması
 • Grubun türü bakımından amacı
 • Kuruluşun grup için kullanabileceği kaynaklar
 • Gruba katılabilme ölçütleri
 • Grubun büyüklüğü
 • Grubun niteliği
 • Grubun toplanma zamanı
 • Grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgiler:
 • Öz geçmişi
 • İçinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumu
 • Çevre ile ilişkileri
 • Üyenin gruba katılma nedenleri; ihtiyaçları ve yaşadığı sorunlar
 • Üyenin grup çalışmasından yaşadığı sorunların
 • Çözümüne yönelik beklentileri
 • Grubun gelişimine verebileceği katkılar

8. Etkinlik (10.Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Grup Çalışması Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

9. Etkinlik (11. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Müdahale Planı Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme

Raporun içeriğinde şu konuların yer alması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibiyle tanışma,
 • Başvuru sahibinin ön değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,
 • Müdahalenin planlanmasına ilişkin açıklamalar,
 • Müdahalenin gerçekleştirilmesi ya da uygulanmasına ilişkin açıklamalar.

10. Etkinlik (12. Hafta): Öğrenci Tarafından Hazırlanan Müdahale Planı Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme

11. Etkinlik (13. Hafta): Telafi Uygulaması Raporunu İnceleme ve Değerlendirme, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu Onaylama

 • Telafi Uygulaması Raporunu İnceleme ve Değerlendirme
 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu Onaylama

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamındaki Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan değerlendirme

Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan değerlendirmenin amacı; sosyal çalışmacı adayının dersin amacına uygun bir biçimde kazanması gereken yeterlikleri edinmelerini sağlama konusunda onlara yardımcı olmak ve yol göstermektir. Başka bir deyişle, Kuruluş Danışmanı tarafından yapılacak olan izleme, denetleme ve değerlendirmelerin temel amacı, sosyal çalışmacı adaylarının en iyi şekilde yetişmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.

Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme

Danışman Öğretim Elemanı öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını değerlendirmek için öncelikle öğrenci tarafından e-portfolyo sistemine yüklenen form ve raporları inceler. Bu incelemenin ardından öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını başarı notu verme amaçlı değerlendirir. Dolayısıyla Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme, yapılış amacına göre öğrencinin öğrenme düzeyi belirleme amaçlı yapılan bir değerlendirmedir. Danışman Öğretim Elemanı, öğrencinin başarılı olup olmadığını değerlendirirken kuruluş danışmanı tarafından yapılan değerlendirmeyi dikkate alır.Danışman Öğretim Elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin)nu kullanır. Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Danışman Öğretim Elemanının öğrencinin mesleki yeterlikler bakımından sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verebileceği azami puan 20’dir. Bu durumda öğrencinin ölçek ifadelerinin tamamından alabileceği azami puan ise 100’dür. Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

Öğrencinin ara sınav notu;

 • Test sınavından aldığı puanın %40’ı ile
 • Ara sınavına kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanın %60’ı

Öğrencinin dönem sonu sınav notu;

 • Ara sınav tarihinden dönem sonuna kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puan

Öğrencinin ders başarı notu;

 • Arasınav notunun %40’ı ile
 • Dönemsonu sınav notunun %60’ı esas alınarak hesaplanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.