Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 8. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 8. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi E-Portfolyo Uygulaması Ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi

Eğitimde e-Portfolyo Kullanımı

Portfolyolar, öğrenenlerin bilgi ve becerilerini kullanarak oluşturdukları çalışmalarını topladıkları, kişisel gelişimlerini gösteren dosyalar olarak tanımlanabilir. Önceden portfolyolar sadece kâğıt üzerinde yazı, resim, grafik, şekil, tablo vb. içeren dosyalar şeklinde kullanılmıştır. Zaman içinde teknoloji alanındaki gelişmeler ve internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlamıştır; bütün bu gelişmeler elektronik portfolyo (eportfolyo) uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Eğitimde eportfolyoların tercih edilme nedeni hem eğitim sürecinin hem de öğrenme ürünlerinin birlikte ve sürekli olarak değerlendirilmesini mümkün kılmasıdır.

E-portfolyolar;

 • Öğrenenin süreç içinde kendi gelişimini takip edebilmesini,
 • Öğrenenin gösterdiği gelişimin, eğitmenler tarafından sürekli olarak gözlemlenebilmesini,
 • Zaman içinde gösterilen gelişimin eğitmenler tarafından daha hızlı ve kolay ölçümlenebilmesini, yorumlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini,
 • Öğrenenin teori ile uygulama arasındaki farkı algılayabilmesini,
 • Öğrenenin ileride geçmişe dönük analiz yapabilmesini,
 • Etkileşimli olması nedeniyle öğrenen ve eğitmenler arasındaki iletişimin hızlanmasını,
 • Eğitmenler tarafından öğrenene geri bildirimler yoluyla yönlendirme yapılabilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.

Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler

Uygulamaya ilişkin rapor ve formların sisteme yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23.59’a kadar yapılmalıdır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır. Öğrenciler uygulama dersi kapsamında yaptıkları gözlem, görüşme ve değerlendirmelere ilişkin raporları düzenli olarak eportfolyo sistemine yüklemelidir. Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklanarak derse ait e-portfolyo sistemine ulaşılmış olacaktır.

E-portfolyo sisteminde öğrenciler;

 • Duyuruları,
 • Yapılan güncellemeleri,
 • Haftalar itibariyle rapor yükleme tarihlerini,
 • Çalışma takvimini ve
 • Ders Kitabının PDF formatını görebileceklerdir.

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler şunlardır:

 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu
 • Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II
 • Bireysel Görüşme Raporu I ve II
 • Grup Çalışması Raporu I ve II
 • Müdahale Planı Raporu I ve II
 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu ve Kuruluş Tanıtma Raporu I

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan formdur. Öğrenci, Şekil 8.1’de örneği verilen Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir.

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun; tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisini açıklamalıdır.

Kuruluş Tanıtma Raporu II

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun yönetim yapısı ve işleyişini tüm özellikleri ile birlikte açıklayarak, genel bir değerlendirmesini yapmalıdır.

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir.

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır.

Bireysel Görüşme Raporu I

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Bireysel Görüşme Raporu II

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapılan görüşme ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak bir sonraki görüşme için planlama yapmalıdır.

Grup Çalışması Raporu I

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Grup Çalışması Raporu II

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; toplantı tarihi, toplantı süresi, gruba katılanların adı ve soyadı, süreç öncesi ön çalışma, amaç ve süreç gibi grup çalışmasının yapılmasına ilişkin açıklamaları yapmalı, ardından grubu ve grup üyelerini değerlendirmeli ve sonrası için planlama yapmalıdır.

Müdahale Planı Raporu I

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

Müdahale Planı Raporu II

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı, ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planının nasıl oluşturulduğuna ve bu planın nasıl tamamlandığına ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yapmalıdır.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.

Kuruluş Danışmanının e-Portfolyo Sisteminde Yapması Gereken İşlemler

Kuruluş Danışmanı, öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklediği raporları haftalık olarak değerlendirir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler aşağıdaki gibidir:

 • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi
 • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi,
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği,
 • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi,
 • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi

Danışman Öğretim Elemanının e-Portfolyo Sisteminde Yapması Gereken İşlemler

Danışman öğretim elemanı, öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları inceler ve değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak raporları değerlendirir. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütleri kullanır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’de,  öğrencinin sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmeye, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmeye yönelik ölçütler yer alır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütler aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma,
 • Rapor yazma becerisi,
 • Sorunu tanımlama ve öneri getirme becerisi,
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi,
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Eğitimde e-Portfolyo Kullanımı

Portfolyolar, öğrenenlerin bilgi ve becerilerini kullanarak oluşturdukları çalışmalarını topladıkları, kişisel gelişimlerini gösteren dosyalar olarak tanımlanabilir. Önceden portfolyolar sadece kâğıt üzerinde yazı, resim, grafik, şekil, tablo vb. içeren dosyalar şeklinde kullanılmıştır. Zaman içinde teknoloji alanındaki gelişmeler ve internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlamıştır; bütün bu gelişmeler elektronik portfolyo (eportfolyo) uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Eğitimde eportfolyoların tercih edilme nedeni hem eğitim sürecinin hem de öğrenme ürünlerinin birlikte ve sürekli olarak değerlendirilmesini mümkün kılmasıdır.

E-portfolyolar;

 • Öğrenenin süreç içinde kendi gelişimini takip edebilmesini,
 • Öğrenenin gösterdiği gelişimin, eğitmenler tarafından sürekli olarak gözlemlenebilmesini,
 • Zaman içinde gösterilen gelişimin eğitmenler tarafından daha hızlı ve kolay ölçümlenebilmesini, yorumlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini,
 • Öğrenenin teori ile uygulama arasındaki farkı algılayabilmesini,
 • Öğrenenin ileride geçmişe dönük analiz yapabilmesini,
 • Etkileşimli olması nedeniyle öğrenen ve eğitmenler arasındaki iletişimin hızlanmasını,
 • Eğitmenler tarafından öğrenene geri bildirimler yoluyla yönlendirme yapılabilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.

Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler

Uygulamaya ilişkin rapor ve formların sisteme yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23.59’a kadar yapılmalıdır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır. Öğrenciler uygulama dersi kapsamında yaptıkları gözlem, görüşme ve değerlendirmelere ilişkin raporları düzenli olarak eportfolyo sistemine yüklemelidir. Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklanarak derse ait e-portfolyo sistemine ulaşılmış olacaktır.

E-portfolyo sisteminde öğrenciler;

 • Duyuruları,
 • Yapılan güncellemeleri,
 • Haftalar itibariyle rapor yükleme tarihlerini,
 • Çalışma takvimini ve
 • Ders Kitabının PDF formatını görebileceklerdir.

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler şunlardır:

 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu
 • Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II
 • Bireysel Görüşme Raporu I ve II
 • Grup Çalışması Raporu I ve II
 • Müdahale Planı Raporu I ve II
 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu ve Kuruluş Tanıtma Raporu I

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan formdur. Öğrenci, Şekil 8.1’de örneği verilen Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir.

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun; tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisini açıklamalıdır.

Kuruluş Tanıtma Raporu II

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun yönetim yapısı ve işleyişini tüm özellikleri ile birlikte açıklayarak, genel bir değerlendirmesini yapmalıdır.

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir.

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır.

Bireysel Görüşme Raporu I

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Bireysel Görüşme Raporu II

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapılan görüşme ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak bir sonraki görüşme için planlama yapmalıdır.

Grup Çalışması Raporu I

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

Grup Çalışması Raporu II

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; toplantı tarihi, toplantı süresi, gruba katılanların adı ve soyadı, süreç öncesi ön çalışma, amaç ve süreç gibi grup çalışmasının yapılmasına ilişkin açıklamaları yapmalı, ardından grubu ve grup üyelerini değerlendirmeli ve sonrası için planlama yapmalıdır.

Müdahale Planı Raporu I

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

Müdahale Planı Raporu II

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı, ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planının nasıl oluşturulduğuna ve bu planın nasıl tamamlandığına ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yapmalıdır.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.

Kuruluş Danışmanının e-Portfolyo Sisteminde Yapması Gereken İşlemler

Kuruluş Danışmanı, öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklediği raporları haftalık olarak değerlendirir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler aşağıdaki gibidir:

 • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi
 • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi,
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği,
 • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi,
 • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi

Danışman Öğretim Elemanının e-Portfolyo Sisteminde Yapması Gereken İşlemler

Danışman öğretim elemanı, öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları inceler ve değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak raporları değerlendirir. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütleri kullanır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’de,  öğrencinin sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmeye, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmeye yönelik ölçütler yer alır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütler aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma,
 • Rapor yazma becerisi,
 • Sorunu tanımlama ve öneri getirme becerisi,
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi,
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.