Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi E-Portfolyo Uygulaması Ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi

1. Soru

Portfolyonun eğitimdeki yeri nedir?

Cevap

Eğitim alanında meydana gelen değişimler ve gelişimler, öğrenmenin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde süreç değerlendirmeyi ön plana çıkarmıştır. Özellikle uygulamaya dayalı etkinlikler yoluyla öğrenmede sürecin devamlı olarak takibi ve değerlendirilmesi, öğrenenin edineceği yanlış bilgi ve deneyimlerin en kısa sürede önüne geçilmesi ve düzeltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim- öğretim etkinliklerinin süreç sonunda değil, süreç içinde devamlı olarak takibi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin değerlendirilmesine yönelik güncel uygulamalardan biri de portfolyodur.


2. Soru

Eğitimde portfolyo nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Portfolyolar, öğrenenlerin bilgi ve becerilerini kullanarak oluşturdukları çalışmalarını topladıkları, kişisel gelişimlerini gösteren dosyalar olarak tanımlanabilir.


3. Soru

Elektronik portfolyonun çıkışı nasıl olmuştur?

Cevap

Önceden portfolyolar sadece kâğıt üzerinde yazı, resim, grafik, şekil, tablo vb. içeren dosyalar şeklinde kullanılmıştır. Zaman içinde teknoloji alanındaki gelişmeler ve internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlamıştır; bütün bu gelişmeler elektronik portfolyo (e-portfolyo) uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Portfolyolar, yazı, resim, grafik, şekil ve tabloya ilave olarak ses, video, animasyon, sunu vb. formatların da bulunduğu, bilgiyi saklama olanağı veren ve aynı zamanda bilgi, beceri ve başarının daha kolay ve hızlı ölçülmesine olanak tanıyan elektronik portfolyolara dönüşmüştür.


4. Soru

Eğitimde e-portfolyoların tercih edilme nedeni ve faydaları nelerdir?

Cevap

Eğitimde e-portfolyoların tercih edilme nedeni hem eğitim sürecinin hem de öğrenme ürünlerinin birlikte ve sürekli olarak değerlendirilmesini mümkün kılmasıdır. E-portfolyolar; • Öğrenenin süreç içinde kendi gelişimini takip edebilmesini, • Öğrenenin gösterdiği gelişimin, eğitmenler tarafından sürekli olarak gözlemlenebilmesini, • Zaman içinde gösterilen gelişimin eğitmenler tarafından daha hızlı ve kolay ölçümlenebilmesini, yorumlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini, • Öğrenenin teori ile uygulama arasındaki farkı algılayabilmesini, • Öğrenenin ileride geçmişe dönük analiz yapabilmesini, • Etkileşimli olması nedeniyle öğrenen ve eğitmenler arasındaki iletişimin hızlanmasını, • Eğitmenler tarafından öğrenene geri bildirimler yoluyla yönlendirme yapılabilmesini, sağlayan bir yapıya sahiptir.


5. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi e-portfolyo sistemi nasıl işlemektedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi e-portfolyo sistemi üzerinden yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. E-portfolyo uygulaması, süreçte yer alan öğrenciler, kuruluş danışmanları, danışman öğretim elemanları ve Açıköğretim Fakültesi arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlanmasını mümkün kılmaktadır.Uygulama süreci; uygulama yapılacak kuruluşların ve öğrencilerin (sosyal çalışmacı adaylarının) birlikte çalışacağı kuruluş danışmanlarının belirlenmesi ile başlamakta, Açıköğretim Fakültesi tarafından hazırlanmış olan etkinlik planı doğrultusunda öğrencinin yapmış olduğu etkinliklere ilişkin raporların düzenli olarak e-portfolyo sistemine yüklenmesi ile devam etmektedir


6. Soru

Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersi kapsamında öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Öğrenciler uygulama dersi kapsamında yaptıkları gözlem, görüşme ve değerlendirmelere ilişkin raporları düzenli olarak e-portfolyo sistemine yüklemelidir. Sosyal Hizmet Uygulaması I sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur. Öğrenci uygulama süreci boyunca en fazla %10, toplamda 1 işgünü devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Devamsızlık yapılan haftalara ilişkin uygulama raporları hazırlanamayacağı için e-portfolyo sistemine yüklenemez. Devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır. Devamsızlık yapan öğrencinin dönem sonu ders notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar uygulama dönemi içinde telafi edilir. Uygulamaya ilişkin rapor ve formların sisteme yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23.59’a kadar yapılmalıdır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


7. Soru

E-portfolyo sistemine giriş yapabilmek için hangi adımların izlenmesi gereklidir?

Cevap

E-portfolyo sistemine giriş yapabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: • Tarayıcının adres çubuğuna http://aofuygulamadersleri.anadolu.edu.tr adresi yazılmalıdır. • Açılan sayfada Anadolu Üniversitesi Girişi alanına tıklanmalıdır. • Oturum açma sayfasına @anadolu.edu. tr uzantılı e-posta adresi veya T.C. Kimlik Numarası ile e-posta adresi için kullanılan şifre girilmelidir. Belirtilen şekilde giriş yapılan e-Portfolyo sayfasında Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklanarak derse ait e-portfolyo sistemine ulaşılmış olacaktır.


8. Soru

E-portfolyo sisteminde öğrencilerin nelere erişimi vardır?

Cevap

E-portfolyo sisteminde öğrenciler; • Duyuruları, • Yapılan güncellemeleri, • Haftalar itibariyle rapor yükleme tarihlerini, • Çalışma takvimini ve • Ders Kitabının PDF formatını, görebileceklerdir.


9. Soru

E-portfolyo sisteminden form ve raporların indirilmesi ve E-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi sırasında izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

E-portfolyo sisteminden form ve raporların indirilmesi ve E-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi sırasında izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

• http://aofuygulamadersleri.anadolu.edu. tr adresinde kullanıcı adınız ve şifreniz ile oturumunuzu açınız. • Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklayarak derse ait e- portfolyo sistemine ulaşınız. • İşlem yapılacak rapor ya da form adına tıklayarak ilgili form veya raporu bilgisayarınıza indiriniz. • Form veya rapor üzerindeki bütün alanları doldurunuz. • Raporlarda yapılması istenen açıklamaları en fazla 3 sayfa olacak şekilde yapınız. (Örneğin; Kuruluş Tanıtma Raporu I’de yer alan “Kuruluşun tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile kuruluşun amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi” başlıkları altında yapılacak açıklamalar ile birlikte raporun tamamı üç sayfayı geçmemelidir.) • Hazırlanan rapor veya formu; TCNo_Ad_ Soyad_İlgili rapor veya formunun adı şeklinde adlandırınız. (Örneğin; 00000000001_ Ali_Kara_Kuruluş Tanıtma Raporu I) • E-portfolyo sistemindeki Etkinlik Gönderme Yönergesindeki adımları takip ederek form veya raporunuzu sisteme yükleyiniz. • Yüklediğiniz form veya raporu değiştirmeniz gerekirse Etkinlik Gönderme Yönergesindeki adımları tekrarlayınız.


10. Soru

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler şunlardır:

• Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu • Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II • Bireysel Görüşme Raporu I ve II • Grup Çalışması Raporu I ve II • Müdahale Planı Raporu I ve II • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu


11. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I başlangıç süreci nasıl işler?

Cevap

Uygulama süreci toplamda 14 hafta olmakla birlikte ilk iki hafta öğrencinin uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna atama işlemi yapılır. Atama işlemi tamamlanan öğrenci uygulama yapacağı kuruluşu ve uygulamalarda kendisine rehberlik edecek olan kuruluş danışmanını e-portfolyo sisteminden öğrenir. Atama işlemlerinin tamamlanmasından sonraki hafta, e-portfolyo sisteminde belirtilen tarihler arasında öğrenci; Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu ve Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlayarak sisteme yükler


12. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu nasıl tanımlarız?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan formdur.


13. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu nasıl edinir ve sisteme ne şekilde yükler?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir. Onaylatılmadan sisteme yüklenen belgeler geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. E-portfolyo sistemine yüklenecek olan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, TCNo_Ad_ Soyad_Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu.pdf şeklinde adlandırılmalıdır.


14. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I nasıl tanımlanır ve öğrenci bunu sisteme nasıl yüklemelidir?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun; tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisini açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Kuruluş Tanıtma Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Kuruluş Tanıtma Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Kuruluş Tanıtma Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


15. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.


16. Soru

Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun yönetim yapısı ve işleyişini tüm özellikleri ile birlikte açıklayarak, genel bir değerlendirmesini yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Kuruluş Tanıtma Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir.


17. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.


18. Soru

Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun ilgilendiği sorunu tanımlayarak sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


19. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.


20. Soru

Öğrenci Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun ilgilendiği sorunun çözümü için başvuranların özellikleri, sorunları ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır


21. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


22. Soru

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapmış olduğu ön çalışmaya ilişkin bilgileri, ön çalışma sonuçlarını, görüşmenin amacını ve görüşme süresi ile ilgili bilgileri açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Bireysel Görüşme Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Bireysel Görüşme Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Bireysel Görüşme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


23. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


24. Soru

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapılan görüşme ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak bir sonraki görüşme için planlama yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Bireysel Görüşme Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Bireysel Görüşme Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Bireysel Görüşme Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


25. Soru

Grup Çalışması Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


26. Soru

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalı, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına ilişkin açıklamaları yapmalıdır. Grubun tanıtımı bağlamında grubun ana teması, grubun türü bakımından amacı, kuruluşun grup için kullanabileceği kaynakları, gruba katılabilme ölçütleri, grubun büyüklüğü ve niteliğini açıklarken, grup üyelerinin tanıtımı bağlamında ise, grup üyelerinin özgeçmişini, içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu, çevre ile ilişkilerini, üyenin gruba katılma nedenlerini (yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını), üyenin grup çalışmasından yaşadığı sorunların çözümüne yönelik beklentilerini, grubun gelişimine verebileceği katkıları açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Grup Çalışması Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_Grup Çalışması Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Grup Çalışması Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


27. Soru

Grup Çalışması Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup Çalışması Raporu II, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


28. Soru

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; toplantı tarihi, toplantı süresi, gruba katılanların adı ve soyadı, süreç öncesi ön çalışma, amaç ve süreç gibi grup çalışmasının yapılmasına ilişkin açıklamaları yapmalı, ardından grubu ve grup üyelerini değerlendirmeli ve sonrası için planlama yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Grup Çalışması Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Grup Çalışması Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Grup Çalışması Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır


29. Soru

Müdahale Planı Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.


30. Soru

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaları yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Müdahale Planı Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Müdahale Planı Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Müdahale Planı Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


31. Soru

Müdahale Planı Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Müdahale Planı Raporu II, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.


32. Soru

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı, ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planının nasıl oluşturulduğuna ve bu planın nasıl tamamlandığına ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Müdahale Planı Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Müdahale Planı Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Müdahale Planı Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


33. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması etkinliklerinin tümünü tamamladıktan sonra Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formunu doldurup sisteme yüklemelidir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.


34. Soru

Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir. Onaylatılmadan sisteme yüklenen belgeler geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. E-portfolyo sistemine yüklenecek olan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu, TCNo_Ad_Soyad_Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu.pdf şeklinde adlandırılmalıdır. Formun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin E-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen rapor ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir form veya rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


35. Soru

Telafi uygulaması nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Telafi uygulaması geçerli ve haklı bir nedenle sosyal hizmet uygulaması etkinliklerini öngörülen süre içerisinde gerçekleştirip e-portfolyo sistemine yükleyemeyen öğrencilere yöneliktir. Geçerli ve haklı nedeni kanıtlayıp belgeleyen her öğrenci telafi uygulamasından yararlanabilir. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar ara ve dönem sonu sınavından önceki hafta telafi edilir. Devamsızlık yapan öğrenci telafi uygulamasından yararlanamaz.


36. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler nelerdir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler aşağıdaki gibidir: • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi, • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği, • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi, • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi.


37. Soru

Danışman öğretim elemanının e-portfolyo  sisteminde yapması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Danışman öğretim elemanı, öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları inceler ve değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak raporları değerlendirir. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütleri kullanır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’de, öğrencinin sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmeye, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmeye yönelik ölçütler yer alır.Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir.


1. Soru

Portfolyonun eğitimdeki yeri nedir?

Cevap

Eğitim alanında meydana gelen değişimler ve gelişimler, öğrenmenin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde süreç değerlendirmeyi ön plana çıkarmıştır. Özellikle uygulamaya dayalı etkinlikler yoluyla öğrenmede sürecin devamlı olarak takibi ve değerlendirilmesi, öğrenenin edineceği yanlış bilgi ve deneyimlerin en kısa sürede önüne geçilmesi ve düzeltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim- öğretim etkinliklerinin süreç sonunda değil, süreç içinde devamlı olarak takibi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin değerlendirilmesine yönelik güncel uygulamalardan biri de portfolyodur.

2. Soru

Eğitimde portfolyo nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Portfolyolar, öğrenenlerin bilgi ve becerilerini kullanarak oluşturdukları çalışmalarını topladıkları, kişisel gelişimlerini gösteren dosyalar olarak tanımlanabilir.

3. Soru

Elektronik portfolyonun çıkışı nasıl olmuştur?

Cevap

Önceden portfolyolar sadece kâğıt üzerinde yazı, resim, grafik, şekil, tablo vb. içeren dosyalar şeklinde kullanılmıştır. Zaman içinde teknoloji alanındaki gelişmeler ve internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlamıştır; bütün bu gelişmeler elektronik portfolyo (e-portfolyo) uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Portfolyolar, yazı, resim, grafik, şekil ve tabloya ilave olarak ses, video, animasyon, sunu vb. formatların da bulunduğu, bilgiyi saklama olanağı veren ve aynı zamanda bilgi, beceri ve başarının daha kolay ve hızlı ölçülmesine olanak tanıyan elektronik portfolyolara dönüşmüştür.

4. Soru

Eğitimde e-portfolyoların tercih edilme nedeni ve faydaları nelerdir?

Cevap

Eğitimde e-portfolyoların tercih edilme nedeni hem eğitim sürecinin hem de öğrenme ürünlerinin birlikte ve sürekli olarak değerlendirilmesini mümkün kılmasıdır. E-portfolyolar; • Öğrenenin süreç içinde kendi gelişimini takip edebilmesini, • Öğrenenin gösterdiği gelişimin, eğitmenler tarafından sürekli olarak gözlemlenebilmesini, • Zaman içinde gösterilen gelişimin eğitmenler tarafından daha hızlı ve kolay ölçümlenebilmesini, yorumlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini, • Öğrenenin teori ile uygulama arasındaki farkı algılayabilmesini, • Öğrenenin ileride geçmişe dönük analiz yapabilmesini, • Etkileşimli olması nedeniyle öğrenen ve eğitmenler arasındaki iletişimin hızlanmasını, • Eğitmenler tarafından öğrenene geri bildirimler yoluyla yönlendirme yapılabilmesini, sağlayan bir yapıya sahiptir.

5. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi e-portfolyo sistemi nasıl işlemektedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi e-portfolyo sistemi üzerinden yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. E-portfolyo uygulaması, süreçte yer alan öğrenciler, kuruluş danışmanları, danışman öğretim elemanları ve Açıköğretim Fakültesi arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlanmasını mümkün kılmaktadır.Uygulama süreci; uygulama yapılacak kuruluşların ve öğrencilerin (sosyal çalışmacı adaylarının) birlikte çalışacağı kuruluş danışmanlarının belirlenmesi ile başlamakta, Açıköğretim Fakültesi tarafından hazırlanmış olan etkinlik planı doğrultusunda öğrencinin yapmış olduğu etkinliklere ilişkin raporların düzenli olarak e-portfolyo sistemine yüklenmesi ile devam etmektedir

6. Soru

Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersi kapsamında öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Öğrenciler uygulama dersi kapsamında yaptıkları gözlem, görüşme ve değerlendirmelere ilişkin raporları düzenli olarak e-portfolyo sistemine yüklemelidir. Sosyal Hizmet Uygulaması I sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur. Öğrenci uygulama süreci boyunca en fazla %10, toplamda 1 işgünü devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Devamsızlık yapılan haftalara ilişkin uygulama raporları hazırlanamayacağı için e-portfolyo sistemine yüklenemez. Devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır. Devamsızlık yapan öğrencinin dönem sonu ders notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar uygulama dönemi içinde telafi edilir. Uygulamaya ilişkin rapor ve formların sisteme yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23.59’a kadar yapılmalıdır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

7. Soru

E-portfolyo sistemine giriş yapabilmek için hangi adımların izlenmesi gereklidir?

Cevap

E-portfolyo sistemine giriş yapabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: • Tarayıcının adres çubuğuna http://aofuygulamadersleri.anadolu.edu.tr adresi yazılmalıdır. • Açılan sayfada Anadolu Üniversitesi Girişi alanına tıklanmalıdır. • Oturum açma sayfasına @anadolu.edu. tr uzantılı e-posta adresi veya T.C. Kimlik Numarası ile e-posta adresi için kullanılan şifre girilmelidir. Belirtilen şekilde giriş yapılan e-Portfolyo sayfasında Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklanarak derse ait e-portfolyo sistemine ulaşılmış olacaktır.

8. Soru

E-portfolyo sisteminde öğrencilerin nelere erişimi vardır?

Cevap

E-portfolyo sisteminde öğrenciler; • Duyuruları, • Yapılan güncellemeleri, • Haftalar itibariyle rapor yükleme tarihlerini, • Çalışma takvimini ve • Ders Kitabının PDF formatını, görebileceklerdir.

9. Soru

E-portfolyo sisteminden form ve raporların indirilmesi ve E-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi sırasında izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

E-portfolyo sisteminden form ve raporların indirilmesi ve E-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi sırasında izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

• http://aofuygulamadersleri.anadolu.edu. tr adresinde kullanıcı adınız ve şifreniz ile oturumunuzu açınız. • Derslerim başlığı altında yer alan SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I bağlantısına tıklayarak derse ait e- portfolyo sistemine ulaşınız. • İşlem yapılacak rapor ya da form adına tıklayarak ilgili form veya raporu bilgisayarınıza indiriniz. • Form veya rapor üzerindeki bütün alanları doldurunuz. • Raporlarda yapılması istenen açıklamaları en fazla 3 sayfa olacak şekilde yapınız. (Örneğin; Kuruluş Tanıtma Raporu I’de yer alan “Kuruluşun tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile kuruluşun amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi” başlıkları altında yapılacak açıklamalar ile birlikte raporun tamamı üç sayfayı geçmemelidir.) • Hazırlanan rapor veya formu; TCNo_Ad_ Soyad_İlgili rapor veya formunun adı şeklinde adlandırınız. (Örneğin; 00000000001_ Ali_Kara_Kuruluş Tanıtma Raporu I) • E-portfolyo sistemindeki Etkinlik Gönderme Yönergesindeki adımları takip ederek form veya raporunuzu sisteme yükleyiniz. • Yüklediğiniz form veya raporu değiştirmeniz gerekirse Etkinlik Gönderme Yönergesindeki adımları tekrarlayınız.

10. Soru

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap

Öğrencilerin e-portfolyo sistemine yüklemesi gereken belgeler şunlardır:

• Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu • Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II • Bireysel Görüşme Raporu I ve II • Grup Çalışması Raporu I ve II • Müdahale Planı Raporu I ve II • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu

11. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I başlangıç süreci nasıl işler?

Cevap

Uygulama süreci toplamda 14 hafta olmakla birlikte ilk iki hafta öğrencinin uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna atama işlemi yapılır. Atama işlemi tamamlanan öğrenci uygulama yapacağı kuruluşu ve uygulamalarda kendisine rehberlik edecek olan kuruluş danışmanını e-portfolyo sisteminden öğrenir. Atama işlemlerinin tamamlanmasından sonraki hafta, e-portfolyo sisteminde belirtilen tarihler arasında öğrenci; Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu ve Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlayarak sisteme yükler

12. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu nasıl tanımlarız?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan formdur.

13. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formunu nasıl edinir ve sisteme ne şekilde yükler?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir. Onaylatılmadan sisteme yüklenen belgeler geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. E-portfolyo sistemine yüklenecek olan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, TCNo_Ad_ Soyad_Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu.pdf şeklinde adlandırılmalıdır.

14. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I nasıl tanımlanır ve öğrenci bunu sisteme nasıl yüklemelidir?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun; tarihsel gelişimi ve tanıtımı ile amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisini açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Kuruluş Tanıtma Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Kuruluş Tanıtma Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Kuruluş Tanıtma Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

15. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.

16. Soru

Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun yönetim yapısı ve işleyişini tüm özellikleri ile birlikte açıklayarak, genel bir değerlendirmesini yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Kuruluş Tanıtma Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir.

17. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.

18. Soru

Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun ilgilendiği sorunu tanımlayarak sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

19. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.

20. Soru

Öğrenci Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Uygulama Yapılan Kuruluş, Öğrencinin Adı ve Soyadı, Kuruluş Danışmanı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yaptığı kuruluşun ilgilendiği sorunun çözümü için başvuranların özellikleri, sorunları ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır

21. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

22. Soru

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapmış olduğu ön çalışmaya ilişkin bilgileri, ön çalışma sonuçlarını, görüşmenin amacını ve görüşme süresi ile ilgili bilgileri açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Bireysel Görüşme Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Bireysel Görüşme Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Bireysel Görüşme Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

23. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

24. Soru

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Bireysel Görüşme Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluş Adı, Görüşme Tarihi, Görüşme Süresi, Uygulayıcının Adı ve Soyadı, Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı, Doğum Yeri ve Yılı, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu ve Mesleği ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibi ile yapılan görüşme ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak bir sonraki görüşme için planlama yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Bireysel Görüşme Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Bireysel Görüşme Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Bireysel Görüşme Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

25. Soru

Grup Çalışması Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

26. Soru

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Grup Çalışması Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalı, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına ilişkin açıklamaları yapmalıdır. Grubun tanıtımı bağlamında grubun ana teması, grubun türü bakımından amacı, kuruluşun grup için kullanabileceği kaynakları, gruba katılabilme ölçütleri, grubun büyüklüğü ve niteliğini açıklarken, grup üyelerinin tanıtımı bağlamında ise, grup üyelerinin özgeçmişini, içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu, çevre ile ilişkilerini, üyenin gruba katılma nedenlerini (yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını), üyenin grup çalışmasından yaşadığı sorunların çözümüne yönelik beklentilerini, grubun gelişimine verebileceği katkıları açıklamalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Grup Çalışması Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_Grup Çalışması Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Grup Çalışması Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

27. Soru

Grup Çalışması Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup Çalışması Raporu II, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

28. Soru

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Grup Çalışması Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; toplantı tarihi, toplantı süresi, gruba katılanların adı ve soyadı, süreç öncesi ön çalışma, amaç ve süreç gibi grup çalışmasının yapılmasına ilişkin açıklamaları yapmalı, ardından grubu ve grup üyelerini değerlendirmeli ve sonrası için planlama yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Grup Çalışması Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Grup Çalışması Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Grup Çalışması Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır

29. Soru

Müdahale Planı Raporu I nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

30. Soru

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Müdahale Planı Raporu I’i hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaları yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Müdahale Planı Raporu I’i TCNo_Ad_Soyad_ Müdahale Planı Raporu I şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Müdahale Planı Raporu I’in tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

31. Soru

Müdahale Planı Raporu II nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Müdahale Planı Raporu II, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

32. Soru

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi e-portfolyo sistemine girip rapor adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Öğrenci, Müdahale Planı Raporu II’yi hazırlarken öncelikle; Kuruluşun Adı, Öğrencinin Adı ve Soyadı, ve Rapor Tarihi bilgilerini doldurmalıdır. Daha sonra; mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planının nasıl oluşturulduğuna ve bu planın nasıl tamamlandığına ve değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yapmalıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu Müdahale Planı Raporu II’yi TCNo_Ad_Soyad_ Müdahale Planı Raporu II şeklinde adlandırarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklemelidir. Müdahale Planı Raporu II’nin tamamı üç sayfayı geçmemelidir. Raporun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklemesi işlemleri Öğrencinin e-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen raporlar ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

33. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması etkinliklerinin tümünü tamamladıktan sonra Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formunu doldurup sisteme yüklemelidir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.

34. Soru

Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Öğrenci, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu e-portfolyo sistemine girip form adına tıklayarak bilgisayarına indirmelidir. Form üzerindeki bütün alanları doldurduktan sonra Kuruluş Danışmanına ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmalıdır. Onay işlemi tamamlanan form, öğrenci tarafından tarayıcı aracılığıyla .pdf formatında taratılarak e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmelidir. Onaylatılmadan sisteme yüklenen belgeler geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. E-portfolyo sistemine yüklenecek olan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu, TCNo_Ad_Soyad_Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu.pdf şeklinde adlandırılmalıdır. Formun indirilmesi ve e-portfolyo sistemine tekrar yüklenmesi işlemleri Öğrencinin E-Portfolyo Sistemine Yüklemesi Gereken Belgeler konu başlığı altında açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Yükleme işlemi, izleyen haftanın ilk iş günü en geç saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle zamanında yüklenmeyen formlar için 1 gün geç yükleme süresi tanınmıştır. Geç yüklenen rapor ve formların toplam puanından %10 düşülür. Geç yükleme süresinin sonunda sistem yükleme işlemine kapatılır. Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir form veya rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

35. Soru

Telafi uygulaması nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Telafi uygulaması geçerli ve haklı bir nedenle sosyal hizmet uygulaması etkinliklerini öngörülen süre içerisinde gerçekleştirip e-portfolyo sistemine yükleyemeyen öğrencilere yöneliktir. Geçerli ve haklı nedeni kanıtlayıp belgeleyen her öğrenci telafi uygulamasından yararlanabilir. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar ara ve dönem sonu sınavından önceki hafta telafi edilir. Devamsızlık yapan öğrenci telafi uygulamasından yararlanamaz.

36. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler nelerdir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu I’deki ölçütler aşağıdaki gibidir: • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi, • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği, • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi, • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi.

37. Soru

Danışman öğretim elemanının e-portfolyo  sisteminde yapması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Danışman öğretim elemanı, öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları inceler ve değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak raporları değerlendirir. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’deki ölçütleri kullanır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu II’de, öğrencinin sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmeye, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmeye yönelik ölçütler yer alır.Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.