Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması Iı Dersi Kapsamındaki Uygulama Kuruluşları

1. Soru

Türkiye’de yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Bakım Merkezleri, Aktif Yaşam Merkezileri, Huzurevleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Darülaceze Başkanlığı, Evde Bakım şeklinde sıralanabilir.


2. Soru

İhtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına ne ad verilir?

Cevap

İhtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına huzurevi denir.


3. Soru

Aktif yaşam merkezleri ne tür hizmet kuruluşlarıdır?

Cevap

Aktif yaşam merkezleri engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


4. Soru

Darülaceze hangi yıl kim tarafından kurulmuştur?

Cevap

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur.


5. Soru

Türkiye’de çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evleri, Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İçişleri Bakanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü şeklinde sıralanabilir.


6. Soru

Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşa ne ad verilir?

Cevap

Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşa çocuk evleri sitesi adı verilir.


7. Soru

Çocuk eğitim evleri nasıl kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk eğitim evleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği kuruluşlardır.


8. Soru

Çocuk evleri hangi yaş grubu korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı birimlerdir?

Cevap

Çocuk evleri, 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimleridir.


9. Soru

Türkiye’de kadınlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de kadınlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın ve Erkek Konukevleri, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Kadın Dayanışma Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı şeklinde sıralanabilir.


10. Soru

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM); şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verilmesini amaçlar.


11. Soru

Kadın Dayanışma Vakfı hangi yıl kurulmuştur?

Cevap

Kadın Dayanışma Vakfı, Mayıs 1993’te kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.


12. Soru

Türkiye’de ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Aile Mahkemeleri şeklinde sıralanabilir.


13. Soru

Toplum veya aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Toplum veya aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


14. Soru

Sağlık Bakanlığına ait ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri ve bünyesinde psikiyatri kliniği veya yeteri kadar ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibi bulunan genel hastanelere bağlı olarak, ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibinin sorumluluğunda faaliyet göstermek üzere açılan merkezlere ne denir?

Cevap

Bu merkezlere toplum ruh sağlığı merkezleri denmektedir.


15. Soru

Türkiye’de göçmenlere ve mültecilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de göçmenlere ve mültecilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Göç Örgütü şeklinde sıralanabilir.


16. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hangi yıl ve kim tarafından kurulmuştur?

Cevap

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslararası faaliyetleri koordine etmek ve yürütmekle görevli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1950 yılında kurulmuştur.


17. Soru

Temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

Cevap

Bu kuruluş Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir.


18. Soru

Türkiye’de diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları; afetzedelere, şehit yakınları ve gazilere, sağlık hizmetine gereksinim duyan bireylere, hükümlülere ve LGBT bireylere yönelik sosyal hizmet sunan kuruluşlar şeklinde sıralanabilir.


19. Soru

Türkiye’de madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (UMUD) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti şeklinde sıralanabilir.


20. Soru

Türkiye’de şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet sunan başlıca kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet sunan başlıca kuruluşlar; Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı, Şehit Aileleri Federasyonu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği şeklinde sıralanabilir.


1. Soru

Türkiye’de yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Bakım Merkezleri, Aktif Yaşam Merkezileri, Huzurevleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Darülaceze Başkanlığı, Evde Bakım şeklinde sıralanabilir.

2. Soru

İhtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına ne ad verilir?

Cevap

İhtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına huzurevi denir.

3. Soru

Aktif yaşam merkezleri ne tür hizmet kuruluşlarıdır?

Cevap

Aktif yaşam merkezleri engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

4. Soru

Darülaceze hangi yıl kim tarafından kurulmuştur?

Cevap

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur.

5. Soru

Türkiye’de çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evleri, Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İçişleri Bakanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü şeklinde sıralanabilir.

6. Soru

Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşa ne ad verilir?

Cevap

Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşa çocuk evleri sitesi adı verilir.

7. Soru

Çocuk eğitim evleri nasıl kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk eğitim evleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği kuruluşlardır.

8. Soru

Çocuk evleri hangi yaş grubu korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı birimlerdir?

Cevap

Çocuk evleri, 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimleridir.

9. Soru

Türkiye’de kadınlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de kadınlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın ve Erkek Konukevleri, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Kadın Dayanışma Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı şeklinde sıralanabilir.

10. Soru

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM); şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verilmesini amaçlar.

11. Soru

Kadın Dayanışma Vakfı hangi yıl kurulmuştur?

Cevap

Kadın Dayanışma Vakfı, Mayıs 1993’te kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.

12. Soru

Türkiye’de ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Aile Mahkemeleri şeklinde sıralanabilir.

13. Soru

Toplum veya aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Toplum veya aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

14. Soru

Sağlık Bakanlığına ait ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri ve bünyesinde psikiyatri kliniği veya yeteri kadar ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibi bulunan genel hastanelere bağlı olarak, ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibinin sorumluluğunda faaliyet göstermek üzere açılan merkezlere ne denir?

Cevap

Bu merkezlere toplum ruh sağlığı merkezleri denmektedir.

15. Soru

Türkiye’de göçmenlere ve mültecilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de göçmenlere ve mültecilere yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Göç Örgütü şeklinde sıralanabilir.

16. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hangi yıl ve kim tarafından kurulmuştur?

Cevap

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslararası faaliyetleri koordine etmek ve yürütmekle görevli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1950 yılında kurulmuştur.

17. Soru

Temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

Cevap

Bu kuruluş Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir.

18. Soru

Türkiye’de diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları; afetzedelere, şehit yakınları ve gazilere, sağlık hizmetine gereksinim duyan bireylere, hükümlülere ve LGBT bireylere yönelik sosyal hizmet sunan kuruluşlar şeklinde sıralanabilir.

19. Soru

Türkiye’de madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türkiye’de madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları; Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (UMUD) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti şeklinde sıralanabilir.

20. Soru

Türkiye’de şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet sunan başlıca kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet sunan başlıca kuruluşlar; Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı, Şehit Aileleri Federasyonu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği şeklinde sıralanabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.