Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması Iı Dersi E-Portfolyouygulaması Ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi

1. Soru

Portfolyo değerlendirme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Portfolyo değerlendirme, öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki performansının ve başarısının kaydedilmesidir.


2. Soru

Portfolyo değerlendirme süreci ne anlama gelmektedir?

Cevap

Portfolyo değerlendirme süreci ise bireyin öğrenme süreci içerisindeki gelişimini yine birey tarafından seçilen ürünlerle gösteren ve bireyin kendi öğrenmeleri hakkında öz değerlendirme yoluyla farkındalığını arttıran çok yönlü bir alternatif değerlendirme biçimidir.


3. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında hangi portfolyo türü kullanılmaktadır?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında literatürde Çalışma (belge) Portfolyosu ve Değerlendirme Portfolyosu olarak adlandırılan iki portfolyo türünün karması uygulanmaktadır.


4. Soru

Çalışma (belge) Portfolyosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çalışma (belge) Portfolyosu; öğretmen-öğrenci portfolyosu olarak da adlandırılan çalışma portfolyosu öğrencinin belli bir zaman diliminde hedeflere yönelik olarak gerçekleştirdiği gelişme ve ilerlemeleri gösteren bütün çalışmaları içerir. Bu tür portfolyoların amacı, öğretmenle birlikte öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesidir.


5. Soru

Değerlendirme portfolyosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerlendirme portfolyosu; öğretim programlarında belirlenmiş amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda öğrencinin gelişimini gösterir. Bu tür portfolyolarda amaç, dosyaya konan her çalışmanın puanlanarak öğrenci başarısının değerlendirilmesidir.


6. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında hangi formların e-portfolyo sistemine yüklenmesi gerekmektedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında öğrenci (sosyal çalışmacı adayı) 14 hafta boyunca “Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu, Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II’yi, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II’yi, Bireysel Görüşme Raporu I ve II’yi, Grup Çalışması Raporu I ve II’yi, Müdahale Planı Raporu I ve II’yi, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemekle yükümlüdür.


7. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II sürecinde uygulamaya devamlılık zorunlu mudur?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur. Öğrenci uygulama süreci boyunca en fazla %10, toplamda 1 işgünü devamsızlık yapma hakkına sahiptir.


8. Soru

Devamsızlık yapılan haftalarda uygulama raporu yüklenmeli midir?

Cevap

Devamsızlık yapılan haftalara ilişkin uygulama raporları hazırlanamayacağı için e-portfolyo sistemine yüklenemez. Devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır.


9. Soru

Devamsızlık durumunda sağlık rapor kabul edilmekte midir?

Cevap

Devamsızlık yapan öğrencinin dönem sonu ders notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar uygulama dönemi içinde telafi edilir.


10. Soru

E-portfolyo sistemine yüklenen form ya da raporlarda değişiklik yapılabilir mi?

Cevap

Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir form veya rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.


11. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.


12. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.


13. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.


14. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.


15. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında ön bilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


16. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


17. Soru

Grup Çalışması Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


18. Soru

Grup Çalışması Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu II, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


19. Soru

Müdahale Planı Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.


20. Soru

Müdahale Planı Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu II, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.


21. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nun içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.


22. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formundaki (Kuruluş Danışmanı İçin) ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi,
 • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği
 • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi
 • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi
 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma becerisi
 • Rapor yazma becerisi
 • Sorunu tanımlama öneri getirme becerisi
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.

23. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formundaki (Danışman Öğretim Elemanı İçin) ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma
 • Rapor yazma becerisi
 • Sorunu tanımlama ve öneri getirme becerisi
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.

1. Soru

Portfolyo değerlendirme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Portfolyo değerlendirme, öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki performansının ve başarısının kaydedilmesidir.

2. Soru

Portfolyo değerlendirme süreci ne anlama gelmektedir?

Cevap

Portfolyo değerlendirme süreci ise bireyin öğrenme süreci içerisindeki gelişimini yine birey tarafından seçilen ürünlerle gösteren ve bireyin kendi öğrenmeleri hakkında öz değerlendirme yoluyla farkındalığını arttıran çok yönlü bir alternatif değerlendirme biçimidir.

3. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında hangi portfolyo türü kullanılmaktadır?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında literatürde Çalışma (belge) Portfolyosu ve Değerlendirme Portfolyosu olarak adlandırılan iki portfolyo türünün karması uygulanmaktadır.

4. Soru

Çalışma (belge) Portfolyosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çalışma (belge) Portfolyosu; öğretmen-öğrenci portfolyosu olarak da adlandırılan çalışma portfolyosu öğrencinin belli bir zaman diliminde hedeflere yönelik olarak gerçekleştirdiği gelişme ve ilerlemeleri gösteren bütün çalışmaları içerir. Bu tür portfolyoların amacı, öğretmenle birlikte öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesidir.

5. Soru

Değerlendirme portfolyosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerlendirme portfolyosu; öğretim programlarında belirlenmiş amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda öğrencinin gelişimini gösterir. Bu tür portfolyolarda amaç, dosyaya konan her çalışmanın puanlanarak öğrenci başarısının değerlendirilmesidir.

6. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında hangi formların e-portfolyo sistemine yüklenmesi gerekmektedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında öğrenci (sosyal çalışmacı adayı) 14 hafta boyunca “Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu, Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II’yi, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II’yi, Bireysel Görüşme Raporu I ve II’yi, Grup Çalışması Raporu I ve II’yi, Müdahale Planı Raporu I ve II’yi, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu hazırlamak ve e-portfolyo sistemine yüklemekle yükümlüdür.

7. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II sürecinde uygulamaya devamlılık zorunlu mudur?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması II sürecinde uygulamalara devam etmek zorunludur. Öğrenci uygulama süreci boyunca en fazla %10, toplamda 1 işgünü devamsızlık yapma hakkına sahiptir.

8. Soru

Devamsızlık yapılan haftalarda uygulama raporu yüklenmeli midir?

Cevap

Devamsızlık yapılan haftalara ilişkin uygulama raporları hazırlanamayacağı için e-portfolyo sistemine yüklenemez. Devam koşulunu yerine getirmiş olsa dahi uygulama raporlarını belirtilen tarihler içerisinde e-portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenci devamsız sayılır.

9. Soru

Devamsızlık durumunda sağlık rapor kabul edilmekte midir?

Cevap

Devamsızlık yapan öğrencinin dönem sonu ders notu değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ağır hastalık, kaza ve doğum yapma gibi geçerli ve haklı nedenler olması durumunda 1 haftayı geçmeyen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu kabul edilir. Raporlu olunan haftaya ilişkin yapılamayan uygulamalar uygulama dönemi içinde telafi edilir.

10. Soru

E-portfolyo sistemine yüklenen form ya da raporlarda değişiklik yapılabilir mi?

Cevap

Belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenen her bir form veya rapor için öğrencinin sınırsız değişiklik yapma hakkı vardır.

11. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.

12. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu, bağlı olduğu üst kuruluşu, sosyal hizmet işlevlerini, sosyal çalışmacının yeri ve rolünü, hizmetlerindeki usul ve işlemleri, kayıt ve dosyalama sistemleri ile raporlar gibi yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.

13. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.

14. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II; öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.

15. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşme öncesi hakkında ön bilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

16. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresinin belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı, çeşitli müdahale düzeylerindeki çalışmaların, müdahale planında ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

17. Soru

Grup Çalışması Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu I, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grubun ve grup üyelerinin tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

18. Soru

Grup Çalışması Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu II, öğrenci ve sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

19. Soru

Müdahale Planı Raporu I’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu I, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

20. Soru

Müdahale Planı Raporu II’nin içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu II, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

21. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nun içeriğinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu; öğrencinin kimlik bilgileri, sosyal hizmet uygulaması yapılan kuruluş bilgileri ve kuruluş danışmanı bilgilerinin yer aldığı, öğrenci tarafından doldurulan, Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü tarafından onaylanan ve uygulamanın tamamlandığını gösteren formdur.

22. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formundaki (Kuruluş Danışmanı İçin) ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi,
 • Uygulamada karşılaştığı sorunları çözebilme, ekip çalışması ve işbirliği yapabilme becerisi
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirme yeteneği
 • Kişisel görüşme, grup sürecini yönetme veya vaka değerlendirme becerisi
 • Kuruluş çalışanlarıyla, diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve başvuru sahibi ile iletişim kurma becerisi
 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma becerisi
 • Rapor yazma becerisi
 • Sorunu tanımlama öneri getirme becerisi
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.
23. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formundaki (Danışman Öğretim Elemanı İçin) ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumluluklarına uygun davranma
 • Rapor yazma becerisi
 • Sorunu tanımlama ve öneri getirme becerisi
 • Uygulama yaptığı kuruluş, alan ve mevzuat hakkındaki bilgi düzeyi
 • Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.