Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Sorunlar Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Sorunlar Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlılık

1. Soru

Toplumsal yaşlanmayı belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Toplumsal yaşlanmayı belirleyen faktörler: Hızla düşen doğum oranları, azalan ölüm oranları ve göç dinamikleridir.


2. Soru

Yaşlılık kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yaşlılık belirli bir kronolojik yaştan itibaren başlatılan bir döneme işaret etmektedir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre yaşlılık 65 yaşından itibaren başlamaktadır (WHO, 2015). Ancak, kronolojik yaş, yaşlılığı ve toplumsal yaşlanma süreçlerini belirlemede yeterli olamayabilir. Birçok farklı durumda, yaş hesap edilirken insanın deneyimlerinin de değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin; bazı ülkelerde 50 yaşını aşmış işçilere, “yaşlı işçi” denilmektedir. Bir futbol karşılaşmasında, spiker 35 yaşındaki bir futbolcuyu anlatırken “oldukça yaşlandı” tanımlamasını kullanabilir. Türkiye’de 18 yaşındaki birisi, oy vermek için yeterince “yaşlıdır”. Dolayısıyla yaşlılığın tanımı; zamana, kültüre, bağlama, deneyime, koşullara ve yasalara göre farklılık gösterebilir. Yine de kronolojik olarak hesaplanan yaş, en basit, en yalın ve en yaygın yaş ölçme biçimidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye’de araştırmacılar, yaşlılık dönemini 60 ya da 65 yaşından itibaren başlatmaktadırlar (Arun, 2013). 


3. Soru

Yaşlı/çok yaşlı toplum tanımları nasıl yapılabilmektedir?

Cevap

Yaşlı toplum tanımı, toplam nüfusun içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %7’yi aşmış toplumları sınıflamak için kullanılmaktadır. Çok yaşlı toplum, toplam nüfusun içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %10’u aşmış toplumlardır.


4. Soru

Yaşlanma hızı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Yaşlanma hızı, bir toplumda yaşlı nüfusunun iki katına çıkması için geçen süreye bakılarak belirlenir. Örneğin, Fransa’da yaşlı nüfusun oranının %7’den %14’e yükselmesi için geçen süre 115 yıl, İsveç’te 85 yıl ve Avustralya’da ise 73 yıl sürmüştür (WHO, 2015). Güncel tahminlere göre, Türkiye ise bu süreyi 15 yıl içinde tamamlayacaktır (Arun, 2013). Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından birisidir.


5. Soru

Demografik dönüşüm ne olarak tanımlanabilir?

Cevap

Demografik dönüşüm, toplumların doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu aşamadan daha düşük olduğu aşamalara doğru geçiş yapması olarak tanımlanabilir.


6. Soru

Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak yaşlıların toplumdan geri çekileceklerini kabul eden kuram hangisidir?

Cevap

Geri çekilme kuramı, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak yaşlıların toplumdan geri çekileceklerini kabul eder.


7. Soru

Çağdaş araştırmalarda yaşam döngüsü perspektifinin yaşlanmayı kavramamızı sağladığı dört boyut hangileridir?

Cevap

Çağdaş araştırmalarda yaşam döngüsü perspektifi, yaşlanmayı dört boyutta kavramamızı sağlar: birey olarak yaşlıyı, toplumsal bir grup olarak yaşlıları, yaşamın bir dönemi olarak yaşlılığı ve yaşam boyu devam eden bir süreç olarak yaşlanmayı.


8. Soru

Hem bireyi hem de toplumsal bir grup olarak yaşlıları ve onun içindeki farklılaşan kesimleri inceleyen, yaşlılığı yaşamın akışı içinde olağan bir dönemi olarak kabul eden yaklaşım hangisidir?

Cevap

Yaşam döngüsü yaklaşımı, hem bireyi hem de toplumsal bir grup olarak yaşlıları ve onun içindeki farklılaşan kesimleri inceler; yaşlılığı yaşamın akışı içinde olağan bir dönemi olarak kabul eder.


9. Soru

Türkiye’de araştırmacıların ikincil veri analizi yapabilmesi amacıyla veri toplayan en önde gelen kurum hangisidir?

Cevap

Türkiye’de araştırmacıların ikincil veri analizi yapabilmesi amacıyla veri toplayan en önde gelen kurum Türkiye İstatistik Kurumudur (TÜİK).


10. Soru

Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili eylem araştırmalarının önemli olan hangi özellikleri bulunmaktadır?

Cevap

Eylem araştırmalarının üç önemli özelliği vardır; a) araştırma yaşlılar üzerinde değil, onlarla birlikte yapılır. Katılımcılar aynı zamanda araştırmacının ortakları rolündedir; b) vaka analizleri yapılarak genel eğilimler detaylı bir şekilde çözümlenebilir; c) Sorunlara müdahale ederek, onların çözümünden sorunlu insanlar için bilgi ve donanım üretilmiş olur (McPherson ve Wister, 2008).


11. Soru

Yaşlanma sürecine odaklanarak, insanların yaşam öyküleri üzerinden yaşam boyu süren deneyimleri ortaya koymaya çalışan teknik hangisidir?

Cevap

Yaşam Öyküsü


12. Soru

Bir ülkenin yaşlanma sürecine hazırlanmaması ne gibi makro ve mikro düzeyde önemli sorunlar yaratabilmektedir?

Cevap

Bir ülkenin yaşlanma sürecine hazırlanmaması;

a. alt yapısını, fiziksel koşullarını, insan kaynağını hazırlamaması;
b. demografik dönüşüm sürecinde esnek ve yaratıcı sosyo-ekonomik politikaları hayata geçirememesi,
c. yaratıcı yasal düzenlemeleri oluşturarak, gündelik yaşamda aktif biçimde uygulayamaması,
makro ve mikro düzeyde önemli sorunlar yaratacaktır.


13. Soru

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye nasıl bir toplum olarak sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye yaşlı bir toplum olarak sınıflandırılmaktadır.


14. Soru

Türkiye, Fransa’nın 115 yılda, İsveç’in 85 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini kaç yıl içinde tamamlayacağı söylenebilir?

Cevap

Türkiye, Fransa’nın 115 yılda, İsveç’in 85 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini 15 yıl içinde tamamlayacaktır.


15. Soru

Yaşlanma sürecinin ileri aşamasında olan Kanada, ABD, İngiltere, İtalya, Portekiz, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerle karşılaştırılırsa, Türkiye nüfusunun yapısı nasıl farklılıklar gösterebilmektedir?

Cevap

Yaşlanma sürecinin ileri aşamasında olan Kanada, ABD, İngiltere, İtalya, Portekiz, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerle karşılaştırılırsa, Türkiye nüfusunun yapısı bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, Türkiye’deki yaşlı nüfusun oranı Avrupa’daki ülkelerden daha düşüktür. Ancak, Türkiye yaşlı nüfusu bakımından Avrupa’da en hızlı artış gösteren toplumlardan birisidir. Türkiye’de 60 yaşın üzerindekilerin oranı 2100 yılına kadar 4 kat artacaktır. Bu süreçte yaşlının yaşlısı olarak tanımlanan 80 yaşın üzerindekilerin oranı ise 10 kat artacaktır (Arun 2014).


16. Soru

Yaşlanma sürecindeki etkiler, toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi faktörlere göre incelendiğinde, Türkiye’de ne gibi durumlar dikkat çekmektedir?

Cevap

Yaşlanma sürecindeki etkileri, toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi faktörlere göre incelediğimizde, Türkiye’de kuşaklararasında ve kuşak içinde farklılaşan deneyimler dikkat çekmektedir. Böylece, gelecek elli yıl zarfında Türkiye’yi bekleyen en önemli riskleri değerlendirmek mümkün olabilir. 


17. Soru

Şili, Brezilya, Azerbaycan, İran, Kore ve Endonezya gibi ülkelerle birlikte Türkiye de hangi durumdaki ülkeler arasında sayılabilmektedir?

Cevap

Şili, Brezilya, Azerbaycan, İran, Kore ve Endonezya gibi ülkelerle birlikte Türkiye de dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında sayılmaktadır.


18. Soru

Yaşlılık çalışmalarında hangi tekniğin uygulayıcıları; “hem biyografik hem biyolojik varlıklarız!” sözüyle kişinin fiziksel ve genetik özelliklerinin yanında biyografisinin de yaşam seyri içinde etkili olduğunu vurgularlar?

Cevap

Yaşam Öyküsü.


19. Soru

Yaşlanmanın ne olduğunu açıklayınız?

Cevap

Yaşlanmanın ne olduğu en sık sorulan sorulardan birisidir. İlk başta, biyolojik açıdan değerlendirilerek, doğumla başlayıp ölümle biten bir süreç olarak ele alınmaktadır. Saçların beyazlaması, cildin kırışması, fiziksel ve zihinsel işlevlerin yitirilmesi gibi biyolojik açıdan yaşanan kayıp ve yıkımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Oysa yaşlanma basitçe biyolojik olarak tanımlanamayacak kadar bireye özgü, yaşamın birçok açıdan değişimine işaret eden, çok katmanlı, benzersiz bir süreçtir. Her ne kadar Batı kültüründe geleneksel olarak biyolojik kayıplarla ilerleyen bir süreç olarak tanınsa da kültüre özgü bir anlamı vardır.


20. Soru

Ortanca yaş nasıl tanımlanır ve Türkiye’de yıllara göre nasıl değişkenlik göstermektedir?

Cevap

Ortanca yaş; toplumda yaşayan tüm bireylerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan yaş olarak tanımlanır. Bu hesaplama sonucunda toplumun yarısı ortanca yaştan büyük diğer yarısı ise küçüktür. Yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarında, araştırmacılar için önemli bir bilgi olarak kabul edilir. Türkiye’nin ortanca yaşı 1935 yılında 21,2 yıl olarak hesaplanmıştır. 1950 yılında 20,1 ve 2000 yılında ise 24,8 yıl olmuştur. Ortanca yaş 2016 yılı itibarıyla 31,4 yıldır. Türkiye’de ortanca yaş, 1935 ile 2000 arasında 3,6 yıl artarken, 2000 ile 2016 yılları arasındaki sürede yaklaşık 7 yıl artış göstermiştir.


1. Soru

Toplumsal yaşlanmayı belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Toplumsal yaşlanmayı belirleyen faktörler: Hızla düşen doğum oranları, azalan ölüm oranları ve göç dinamikleridir.

2. Soru

Yaşlılık kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yaşlılık belirli bir kronolojik yaştan itibaren başlatılan bir döneme işaret etmektedir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre yaşlılık 65 yaşından itibaren başlamaktadır (WHO, 2015). Ancak, kronolojik yaş, yaşlılığı ve toplumsal yaşlanma süreçlerini belirlemede yeterli olamayabilir. Birçok farklı durumda, yaş hesap edilirken insanın deneyimlerinin de değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin; bazı ülkelerde 50 yaşını aşmış işçilere, “yaşlı işçi” denilmektedir. Bir futbol karşılaşmasında, spiker 35 yaşındaki bir futbolcuyu anlatırken “oldukça yaşlandı” tanımlamasını kullanabilir. Türkiye’de 18 yaşındaki birisi, oy vermek için yeterince “yaşlıdır”. Dolayısıyla yaşlılığın tanımı; zamana, kültüre, bağlama, deneyime, koşullara ve yasalara göre farklılık gösterebilir. Yine de kronolojik olarak hesaplanan yaş, en basit, en yalın ve en yaygın yaş ölçme biçimidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye’de araştırmacılar, yaşlılık dönemini 60 ya da 65 yaşından itibaren başlatmaktadırlar (Arun, 2013). 

3. Soru

Yaşlı/çok yaşlı toplum tanımları nasıl yapılabilmektedir?

Cevap

Yaşlı toplum tanımı, toplam nüfusun içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %7’yi aşmış toplumları sınıflamak için kullanılmaktadır. Çok yaşlı toplum, toplam nüfusun içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %10’u aşmış toplumlardır.

4. Soru

Yaşlanma hızı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Yaşlanma hızı, bir toplumda yaşlı nüfusunun iki katına çıkması için geçen süreye bakılarak belirlenir. Örneğin, Fransa’da yaşlı nüfusun oranının %7’den %14’e yükselmesi için geçen süre 115 yıl, İsveç’te 85 yıl ve Avustralya’da ise 73 yıl sürmüştür (WHO, 2015). Güncel tahminlere göre, Türkiye ise bu süreyi 15 yıl içinde tamamlayacaktır (Arun, 2013). Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından birisidir.

5. Soru

Demografik dönüşüm ne olarak tanımlanabilir?

Cevap

Demografik dönüşüm, toplumların doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu aşamadan daha düşük olduğu aşamalara doğru geçiş yapması olarak tanımlanabilir.

6. Soru

Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak yaşlıların toplumdan geri çekileceklerini kabul eden kuram hangisidir?

Cevap

Geri çekilme kuramı, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak yaşlıların toplumdan geri çekileceklerini kabul eder.

7. Soru

Çağdaş araştırmalarda yaşam döngüsü perspektifinin yaşlanmayı kavramamızı sağladığı dört boyut hangileridir?

Cevap

Çağdaş araştırmalarda yaşam döngüsü perspektifi, yaşlanmayı dört boyutta kavramamızı sağlar: birey olarak yaşlıyı, toplumsal bir grup olarak yaşlıları, yaşamın bir dönemi olarak yaşlılığı ve yaşam boyu devam eden bir süreç olarak yaşlanmayı.

8. Soru

Hem bireyi hem de toplumsal bir grup olarak yaşlıları ve onun içindeki farklılaşan kesimleri inceleyen, yaşlılığı yaşamın akışı içinde olağan bir dönemi olarak kabul eden yaklaşım hangisidir?

Cevap

Yaşam döngüsü yaklaşımı, hem bireyi hem de toplumsal bir grup olarak yaşlıları ve onun içindeki farklılaşan kesimleri inceler; yaşlılığı yaşamın akışı içinde olağan bir dönemi olarak kabul eder.

9. Soru

Türkiye’de araştırmacıların ikincil veri analizi yapabilmesi amacıyla veri toplayan en önde gelen kurum hangisidir?

Cevap

Türkiye’de araştırmacıların ikincil veri analizi yapabilmesi amacıyla veri toplayan en önde gelen kurum Türkiye İstatistik Kurumudur (TÜİK).

10. Soru

Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili eylem araştırmalarının önemli olan hangi özellikleri bulunmaktadır?

Cevap

Eylem araştırmalarının üç önemli özelliği vardır; a) araştırma yaşlılar üzerinde değil, onlarla birlikte yapılır. Katılımcılar aynı zamanda araştırmacının ortakları rolündedir; b) vaka analizleri yapılarak genel eğilimler detaylı bir şekilde çözümlenebilir; c) Sorunlara müdahale ederek, onların çözümünden sorunlu insanlar için bilgi ve donanım üretilmiş olur (McPherson ve Wister, 2008).

11. Soru

Yaşlanma sürecine odaklanarak, insanların yaşam öyküleri üzerinden yaşam boyu süren deneyimleri ortaya koymaya çalışan teknik hangisidir?

Cevap

Yaşam Öyküsü

12. Soru

Bir ülkenin yaşlanma sürecine hazırlanmaması ne gibi makro ve mikro düzeyde önemli sorunlar yaratabilmektedir?

Cevap

Bir ülkenin yaşlanma sürecine hazırlanmaması;

a. alt yapısını, fiziksel koşullarını, insan kaynağını hazırlamaması;
b. demografik dönüşüm sürecinde esnek ve yaratıcı sosyo-ekonomik politikaları hayata geçirememesi,
c. yaratıcı yasal düzenlemeleri oluşturarak, gündelik yaşamda aktif biçimde uygulayamaması,
makro ve mikro düzeyde önemli sorunlar yaratacaktır.

13. Soru

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye nasıl bir toplum olarak sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye yaşlı bir toplum olarak sınıflandırılmaktadır.

14. Soru

Türkiye, Fransa’nın 115 yılda, İsveç’in 85 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini kaç yıl içinde tamamlayacağı söylenebilir?

Cevap

Türkiye, Fransa’nın 115 yılda, İsveç’in 85 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini 15 yıl içinde tamamlayacaktır.

15. Soru

Yaşlanma sürecinin ileri aşamasında olan Kanada, ABD, İngiltere, İtalya, Portekiz, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerle karşılaştırılırsa, Türkiye nüfusunun yapısı nasıl farklılıklar gösterebilmektedir?

Cevap

Yaşlanma sürecinin ileri aşamasında olan Kanada, ABD, İngiltere, İtalya, Portekiz, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerle karşılaştırılırsa, Türkiye nüfusunun yapısı bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, Türkiye’deki yaşlı nüfusun oranı Avrupa’daki ülkelerden daha düşüktür. Ancak, Türkiye yaşlı nüfusu bakımından Avrupa’da en hızlı artış gösteren toplumlardan birisidir. Türkiye’de 60 yaşın üzerindekilerin oranı 2100 yılına kadar 4 kat artacaktır. Bu süreçte yaşlının yaşlısı olarak tanımlanan 80 yaşın üzerindekilerin oranı ise 10 kat artacaktır (Arun 2014).

16. Soru

Yaşlanma sürecindeki etkiler, toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi faktörlere göre incelendiğinde, Türkiye’de ne gibi durumlar dikkat çekmektedir?

Cevap

Yaşlanma sürecindeki etkileri, toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi faktörlere göre incelediğimizde, Türkiye’de kuşaklararasında ve kuşak içinde farklılaşan deneyimler dikkat çekmektedir. Böylece, gelecek elli yıl zarfında Türkiye’yi bekleyen en önemli riskleri değerlendirmek mümkün olabilir. 

17. Soru

Şili, Brezilya, Azerbaycan, İran, Kore ve Endonezya gibi ülkelerle birlikte Türkiye de hangi durumdaki ülkeler arasında sayılabilmektedir?

Cevap

Şili, Brezilya, Azerbaycan, İran, Kore ve Endonezya gibi ülkelerle birlikte Türkiye de dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında sayılmaktadır.

18. Soru

Yaşlılık çalışmalarında hangi tekniğin uygulayıcıları; “hem biyografik hem biyolojik varlıklarız!” sözüyle kişinin fiziksel ve genetik özelliklerinin yanında biyografisinin de yaşam seyri içinde etkili olduğunu vurgularlar?

Cevap

Yaşam Öyküsü.

19. Soru

Yaşlanmanın ne olduğunu açıklayınız?

Cevap

Yaşlanmanın ne olduğu en sık sorulan sorulardan birisidir. İlk başta, biyolojik açıdan değerlendirilerek, doğumla başlayıp ölümle biten bir süreç olarak ele alınmaktadır. Saçların beyazlaması, cildin kırışması, fiziksel ve zihinsel işlevlerin yitirilmesi gibi biyolojik açıdan yaşanan kayıp ve yıkımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Oysa yaşlanma basitçe biyolojik olarak tanımlanamayacak kadar bireye özgü, yaşamın birçok açıdan değişimine işaret eden, çok katmanlı, benzersiz bir süreçtir. Her ne kadar Batı kültüründe geleneksel olarak biyolojik kayıplarla ilerleyen bir süreç olarak tanınsa da kültüre özgü bir anlamı vardır.

20. Soru

Ortanca yaş nasıl tanımlanır ve Türkiye’de yıllara göre nasıl değişkenlik göstermektedir?

Cevap

Ortanca yaş; toplumda yaşayan tüm bireylerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan yaş olarak tanımlanır. Bu hesaplama sonucunda toplumun yarısı ortanca yaştan büyük diğer yarısı ise küçüktür. Yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarında, araştırmacılar için önemli bir bilgi olarak kabul edilir. Türkiye’nin ortanca yaşı 1935 yılında 21,2 yıl olarak hesaplanmıştır. 1950 yılında 20,1 ve 2000 yılında ise 24,8 yıl olmuştur. Ortanca yaş 2016 yılı itibarıyla 31,4 yıldır. Türkiye’de ortanca yaş, 1935 ile 2000 arasında 3,6 yıl artarken, 2000 ile 2016 yılları arasındaki sürede yaklaşık 7 yıl artış göstermiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.