Açıköğretim Ders Notları

Sözlü ve Sözsüz İletişim Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sözlü ve Sözsüz İletişim Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kişisel İmaj Ve Halkla İlişkiler

1. Soru

İmaj kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İmaj, reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlanır. İmaj, gerçeğin ‘yaklaşık’ olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve resimdeki gibi fiziksel ya da edebiyat ve müzikteki gibi imgesel de olabilir. Bu tanımları biraz daha netleştirirsek, çeşitli kanallardan, reklamlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunulan önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin bir değerlendirmesi diyebiliriz.


2. Soru

Kurum imajı nedir?

Cevap

Kurum imajı, kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algı olarak tanımlanabilir. Kurum imajı, kuruluş hakkındaki görüş ve düşünceleri, diğer bir anlatımla, kurumun algılanış biçimini yansıtır.


3. Soru

Kurum imajı dışında yer alan ve Bristol tarafından ifade edilen imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kurum imajı dışında başka imajlarda vardır. Bristol bu imajları şöyle ifade etmektedir: Ürün İmajı, Marka İmajı, Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj, Yabancı İmaj, Transfer İmaj, Mevcut İmaj, İstenen İmaj, Pozitif (Olumlu) İmaj, Negatif (Olumsuz) İmaj, Ayna İmaj, Şimdiki İmaj, Şemsiye İmaj, Mağaza İmajı ve Kişisel İmaj.


4. Soru

Tüketicilerin belli bir ürün türüne yönelik algılamaları olarak ifade edilen ve özellikle pazara yeni bir ürünün tanıtılmasında etkili olan imaj çeşidi hangisidir?

Cevap

Ürün İmajı: Tüketicilerin belli bir ürün türüne yönelik algılamalarıdır. Ürün imajı, özellikle pazara yeni bir ürünün tanıtılmasında etkilidir.


5. Soru

Ayna imaj kavramı nedir?

Cevap

Kuruluşun her çalışanının özellikle de lider ve yöneticinin kurum dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imaja ayna imaj denir.


6. Soru

Mağaza imajının oluşmasında etkili olan ögeler nelerdir?

Cevap

Mağaza imajı pek çok ögenin biraraya gelmesiyle oluşmaktadır. Bunlar: Genel özellikler, Ürün özellikleri, Fiyat özellikleri, Fiziksel özellikler, Müşteri hizmetleri ve personel, Topluma hizmet ve Tutundurma çabalardır.


7. Soru

Kişisel imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kişisel tasarlansın veya tasarlanmasın, her insanın mutlaka bir imajı vardır. İnsanların bir bireye ilişkin akıllarına gelen her şey, o bireyin imajını oluşturmaktadır. Kişisel imaj çeşitleri ise şunlardır:

 • İnsanın kendi algıladığı imaj
 • Yansıyan/Algılanan imaj
 • Arzu edilen/İdealize edilen imaj

8. Soru

“Bendeki imaj” veya “kafamdaki ben” şeklinde belirtilen imaj türü hangi kişisel imaj çeşidini ifade etmektedir?

Cevap

İnsanın Kendi Algıladığı İmaj: Bu imaj türüne “bendeki imaj” veya “kafamdaki ben” de diyebiliriz. Başkalarına karşı ve kendimize karşı “ben aslında söyle bir insanım, böyle bir insanım” dediğimiz kendimizi kafamızda konumlandırdığımız imajdır.


9. Soru

İkna kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İkna, herhangi bir konuda birilerinin inanmasını sağlama, inandırmadır. Başka bir deyişle ikna, bir kişinin ya da grubun düşüncelerini ve davranışlarını değiştirme ya da onlara güç kazandırma sürecidir.


10. Soru

İkna içerisinde yer alan unsurlar nelerdir?

Cevap

İknanın içerisinde dört unsur vardır. Bunlar: İnanılırlık, Hedef kitleyi anlama, Sağlam bir sav ve Etkili iletişimdir.


11. Soru

İnsanların güvenini kazanmanın yolları nelerdir?

Cevap

İnsanların güvenini kazanmanın bazı yolları vardır. Bunlar:

 • Hikâyenin iki tarafını da anlatın.
 • Sözlerinizi yerine getirin.
 • Sır tutun.
 • Değerlerinizde tutarlı olun.
 • Düşüncelerin keşfedilmesini ya da açığa çıkmasını teşvik edin.
 • Başkalarının çıkarlarına öncelik tanıyın.

12. Soru

Uzmanlık oluşturmak veya uzmanlığı güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Uzmanlık oluşturmak veya uzmanlığınızı güçlendirmek için bazı konulara dikkat edilmelidir. Bunlar:

 • Düşüncelerinizi araştırın.
 • Birinci elden deneyim kazanın.
 • Güvenilir kaynakları örnek alın.
 • Söylediğinizi kanıtlayın.
 • Konunuzun dilini iyi öğrenin.
 • Artılarınızı saklamayın.
 • İnanılır müttefiklerle ekip kurun.
 • Onay toplayın.

13. Soru

Sağlam kanıtlarla hazırlanan bir önerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İnsan doğasının direncine rağmen, sağlam kanıtları biraraya getirerek öneride bulunmak ikanın en etkili temelidir. Sağlam kanıtlarla hazırlanan bir önerinin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar:

 • Gerçekler ve deneyimler tutarlı ve mantıklı olmalıdır.
 • İkna etmeye çalıştığınız insanların çıkarlarına hitap etmelidir.
 • Kendisiyle rekabet eden alternatifleri tarafsızlaştırmalı veya yok etmelidir.
 • Varolan durumun politik havasına uygun olmalıdır.
 • Otorite sahibi ve objektif üçüncü şahıslardan onay almalıdır.

14. Soru

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istenirken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde şu konulara dikkat edilmelidir:

 • Doğruluk ve dürüstlük gibi değerler daima her şeyin üstünde tutulmalıdır.
 • Edebi bir dil kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
 • Dili kötü kullanmaktan sakınılmalıdır.
 • Daima hedef kitlenin anlama kapasitesi dikkate alınmalıdır.
 • Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap edilmelidir.
 • Mesajları açık ve net biçimde ifade edilmelidir.
 • Gramer kurallarına uyulmamalıdır.
 • Yazım hataları yapılmamalıdır.
 • Noktalama kurallarına uyulmalıdır.
 • İletişim araçlarının yayın standartlarına uyulmalıdır.

15. Soru

Kişisel imaj kavramı nedir?

Cevap

Kişisel imaj, “başkalarının zihnindeki biziz.” veya kişisel imaj, “kişilerin zihninde başkalarıyla ilgili olumlu veya olumsuz algılar ve düşüncelerdir”.


16. Soru

Kurumlar açısından imaj oluşturma sürcinde gerekli görülen unsurlar nelerdir?

Cevap

Kurumlar açısından imaj oluşturma sürecinde dört unsur gerekir. Bunlar:

 • Alt yapı kurmak
 • Dış imaj oluşturma
 • İç imaj oluşturma
 • Soyut imaj oluşturma

17. Soru

Kişisel imajın oluşumunu sağlayan öğeler nelerdir?

Cevap

Kişisel imaj açısından da imaj oluşturmak için bazı unsurlar gerekir. Kişisel imaj insanların kafasında nasıl oluşur? Kişisel imajı oluşturan birçok öğe vardır. Bu öğeler şunlardır:

 • Görüntü,
 • Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı),
 • Sözsüz iletişim (Beden dili, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, genel görüntü, renkler, çevre ve aksesuarlar),
 • Diğer iletişim özellikleri (Yazma, sunum, dinleme),
 • Karakter: Karizma, özgüven, özsaygı,
 • Davranış ve tavırlardır.

18. Soru

İrfan Erdoğan’a göre, profesyonelce oluşturulan kişisel imaj bireye neler kazandırmaktadır?

Cevap

İrfan Erdoğan, profesyonelce oluşturulan kişisel imajın neler kazandırdığını şöyle ifade etmektedir:

 • Yeteneğe sahip olanların, görünümle kaybedilmesinin önüne geçilir.
 • Kişiyi en etkili biçimde sunar. İş görüşmelerinde ve hak ettiğini almasını sağlar.
 • Etkili bir imaja sahip olduğunu düşünen kişi, özgüvenini güçlendirir.
 • Kişi iyi görünerek kendini daha iyi ve mutlu hisseder.
 • Kişi imaj yönetimi ile insanlar üzerinde yoğun ve güçlü bir etki bırakabilir. Başkalarının sizi sevmeleri, saymaları ve güven duymaları kolaylaştırılabilir.

19. Soru

Profesyonel yaşamda erkekler için imaj kırıcı faktörler nelerdir?

Cevap

İmaj kırıcılar; insanlar üzerinde oluşturmak istediğimiz izlenimi sabote eden ya da olumsuz algılanmamıza neden olan faktörlerdir. Erkekler için imaj kırıcı faktörler şunlardır:

 • Kirli sakal
 • Bakımsız dişler ve ağız kokusu
 • Bakımsız tırnaklar
 • Kirli ve dağınık saçlar
 • Yırtık, sökük, rengi atmış ve kirli giysiler
 • Ter kokusu
 • Ağır parfüm ve deodorant kullanmak
 • Kısa çorap
 • İş ayakkabılarıyla giyilen beyaz çoraplar
 • Evlilik yüzüğü dışında takılan yüzükler
 • Kolye, küpe gibi aksesuarlar
 • Kravat kullanılmadığında gömlek yakasının aşırı açık kullanılması ve göğüs kıllarının gözükmesi
 • Plastik saatler
 • Boyasız, bakımsız ayakkabılar
 • Temalı kravatlar
 • Üzeri yazılı sloganlı tişörtler
 • Ceket omuzlarına dökülmüş kepek
 • Ceketin dış cebinde bir dizi kalem
 • Sloganlı rozetler
 • Kemere takılı taşınan cep telefonları

20. Soru

İş görüşmesine giderken yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?

Cevap

İş görüşmesine giderken içten dışa bir hazırlık yapmak ve görüşmeye öyle gitmek bize avantaj sağlayacaktır. Yapmamız gereken hazırlıkların ana başlıkları şunlardır:

 • İş görüşmesi öncesi uykunuzu almış olmak.
 • Kahvaltı ya da öğle yemeğinizi yemiş olmak.
 • İş görüşmesine hem bedenen hem zihnen hazır olmak.
 • Korku ve endişelerden kurtulmak için çeşitli yollar denemek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz gün ya da hafta sizi destekleyen kişilerle zaman geçirmek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz şirketle ilgili yeterli bilgiye sahip olmak (şirket içi ve dışı bilgiler).
 • Görüşme yapacağınız firmada tanıdıklarınız varsa onlardan hem firmayla ilgili hem de görüşme yapacağınız kişiyle ilgili bilgiler almak.
 • 30 saniyelik basamak konuşmanızı hazırlamış olmak.
 • Kendinize güvenmek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz firmaya göre giyinmeye çalışmak.
 • Giysilerin temiz, tertipli; ayakkabıların bakımlı ve boyalı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Saçların düzgün taranmış ve temiz olmasına, makyajın abartılı olmamasına vb. dikkat edilmelidir.

1. Soru

İmaj kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İmaj, reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlanır. İmaj, gerçeğin ‘yaklaşık’ olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve resimdeki gibi fiziksel ya da edebiyat ve müzikteki gibi imgesel de olabilir. Bu tanımları biraz daha netleştirirsek, çeşitli kanallardan, reklamlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunulan önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin bir değerlendirmesi diyebiliriz.

2. Soru

Kurum imajı nedir?

Cevap

Kurum imajı, kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algı olarak tanımlanabilir. Kurum imajı, kuruluş hakkındaki görüş ve düşünceleri, diğer bir anlatımla, kurumun algılanış biçimini yansıtır.

3. Soru

Kurum imajı dışında yer alan ve Bristol tarafından ifade edilen imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kurum imajı dışında başka imajlarda vardır. Bristol bu imajları şöyle ifade etmektedir: Ürün İmajı, Marka İmajı, Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj, Yabancı İmaj, Transfer İmaj, Mevcut İmaj, İstenen İmaj, Pozitif (Olumlu) İmaj, Negatif (Olumsuz) İmaj, Ayna İmaj, Şimdiki İmaj, Şemsiye İmaj, Mağaza İmajı ve Kişisel İmaj.

4. Soru

Tüketicilerin belli bir ürün türüne yönelik algılamaları olarak ifade edilen ve özellikle pazara yeni bir ürünün tanıtılmasında etkili olan imaj çeşidi hangisidir?

Cevap

Ürün İmajı: Tüketicilerin belli bir ürün türüne yönelik algılamalarıdır. Ürün imajı, özellikle pazara yeni bir ürünün tanıtılmasında etkilidir.

5. Soru

Ayna imaj kavramı nedir?

Cevap

Kuruluşun her çalışanının özellikle de lider ve yöneticinin kurum dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imaja ayna imaj denir.

6. Soru

Mağaza imajının oluşmasında etkili olan ögeler nelerdir?

Cevap

Mağaza imajı pek çok ögenin biraraya gelmesiyle oluşmaktadır. Bunlar: Genel özellikler, Ürün özellikleri, Fiyat özellikleri, Fiziksel özellikler, Müşteri hizmetleri ve personel, Topluma hizmet ve Tutundurma çabalardır.

7. Soru

Kişisel imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Kişisel tasarlansın veya tasarlanmasın, her insanın mutlaka bir imajı vardır. İnsanların bir bireye ilişkin akıllarına gelen her şey, o bireyin imajını oluşturmaktadır. Kişisel imaj çeşitleri ise şunlardır:

 • İnsanın kendi algıladığı imaj
 • Yansıyan/Algılanan imaj
 • Arzu edilen/İdealize edilen imaj
8. Soru

“Bendeki imaj” veya “kafamdaki ben” şeklinde belirtilen imaj türü hangi kişisel imaj çeşidini ifade etmektedir?

Cevap

İnsanın Kendi Algıladığı İmaj: Bu imaj türüne “bendeki imaj” veya “kafamdaki ben” de diyebiliriz. Başkalarına karşı ve kendimize karşı “ben aslında söyle bir insanım, böyle bir insanım” dediğimiz kendimizi kafamızda konumlandırdığımız imajdır.

9. Soru

İkna kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İkna, herhangi bir konuda birilerinin inanmasını sağlama, inandırmadır. Başka bir deyişle ikna, bir kişinin ya da grubun düşüncelerini ve davranışlarını değiştirme ya da onlara güç kazandırma sürecidir.

10. Soru

İkna içerisinde yer alan unsurlar nelerdir?

Cevap

İknanın içerisinde dört unsur vardır. Bunlar: İnanılırlık, Hedef kitleyi anlama, Sağlam bir sav ve Etkili iletişimdir.

11. Soru

İnsanların güvenini kazanmanın yolları nelerdir?

Cevap

İnsanların güvenini kazanmanın bazı yolları vardır. Bunlar:

 • Hikâyenin iki tarafını da anlatın.
 • Sözlerinizi yerine getirin.
 • Sır tutun.
 • Değerlerinizde tutarlı olun.
 • Düşüncelerin keşfedilmesini ya da açığa çıkmasını teşvik edin.
 • Başkalarının çıkarlarına öncelik tanıyın.
12. Soru

Uzmanlık oluşturmak veya uzmanlığı güçlendirmek için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Uzmanlık oluşturmak veya uzmanlığınızı güçlendirmek için bazı konulara dikkat edilmelidir. Bunlar:

 • Düşüncelerinizi araştırın.
 • Birinci elden deneyim kazanın.
 • Güvenilir kaynakları örnek alın.
 • Söylediğinizi kanıtlayın.
 • Konunuzun dilini iyi öğrenin.
 • Artılarınızı saklamayın.
 • İnanılır müttefiklerle ekip kurun.
 • Onay toplayın.
13. Soru

Sağlam kanıtlarla hazırlanan bir önerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İnsan doğasının direncine rağmen, sağlam kanıtları biraraya getirerek öneride bulunmak ikanın en etkili temelidir. Sağlam kanıtlarla hazırlanan bir önerinin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar:

 • Gerçekler ve deneyimler tutarlı ve mantıklı olmalıdır.
 • İkna etmeye çalıştığınız insanların çıkarlarına hitap etmelidir.
 • Kendisiyle rekabet eden alternatifleri tarafsızlaştırmalı veya yok etmelidir.
 • Varolan durumun politik havasına uygun olmalıdır.
 • Otorite sahibi ve objektif üçüncü şahıslardan onay almalıdır.
14. Soru

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istenirken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde şu konulara dikkat edilmelidir:

 • Doğruluk ve dürüstlük gibi değerler daima her şeyin üstünde tutulmalıdır.
 • Edebi bir dil kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
 • Dili kötü kullanmaktan sakınılmalıdır.
 • Daima hedef kitlenin anlama kapasitesi dikkate alınmalıdır.
 • Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap edilmelidir.
 • Mesajları açık ve net biçimde ifade edilmelidir.
 • Gramer kurallarına uyulmamalıdır.
 • Yazım hataları yapılmamalıdır.
 • Noktalama kurallarına uyulmalıdır.
 • İletişim araçlarının yayın standartlarına uyulmalıdır.
15. Soru

Kişisel imaj kavramı nedir?

Cevap

Kişisel imaj, “başkalarının zihnindeki biziz.” veya kişisel imaj, “kişilerin zihninde başkalarıyla ilgili olumlu veya olumsuz algılar ve düşüncelerdir”.

16. Soru

Kurumlar açısından imaj oluşturma sürcinde gerekli görülen unsurlar nelerdir?

Cevap

Kurumlar açısından imaj oluşturma sürecinde dört unsur gerekir. Bunlar:

 • Alt yapı kurmak
 • Dış imaj oluşturma
 • İç imaj oluşturma
 • Soyut imaj oluşturma
17. Soru

Kişisel imajın oluşumunu sağlayan öğeler nelerdir?

Cevap

Kişisel imaj açısından da imaj oluşturmak için bazı unsurlar gerekir. Kişisel imaj insanların kafasında nasıl oluşur? Kişisel imajı oluşturan birçok öğe vardır. Bu öğeler şunlardır:

 • Görüntü,
 • Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı),
 • Sözsüz iletişim (Beden dili, mekân ve zaman kullanımı, giysiler, genel görüntü, renkler, çevre ve aksesuarlar),
 • Diğer iletişim özellikleri (Yazma, sunum, dinleme),
 • Karakter: Karizma, özgüven, özsaygı,
 • Davranış ve tavırlardır.
18. Soru

İrfan Erdoğan’a göre, profesyonelce oluşturulan kişisel imaj bireye neler kazandırmaktadır?

Cevap

İrfan Erdoğan, profesyonelce oluşturulan kişisel imajın neler kazandırdığını şöyle ifade etmektedir:

 • Yeteneğe sahip olanların, görünümle kaybedilmesinin önüne geçilir.
 • Kişiyi en etkili biçimde sunar. İş görüşmelerinde ve hak ettiğini almasını sağlar.
 • Etkili bir imaja sahip olduğunu düşünen kişi, özgüvenini güçlendirir.
 • Kişi iyi görünerek kendini daha iyi ve mutlu hisseder.
 • Kişi imaj yönetimi ile insanlar üzerinde yoğun ve güçlü bir etki bırakabilir. Başkalarının sizi sevmeleri, saymaları ve güven duymaları kolaylaştırılabilir.
19. Soru

Profesyonel yaşamda erkekler için imaj kırıcı faktörler nelerdir?

Cevap

İmaj kırıcılar; insanlar üzerinde oluşturmak istediğimiz izlenimi sabote eden ya da olumsuz algılanmamıza neden olan faktörlerdir. Erkekler için imaj kırıcı faktörler şunlardır:

 • Kirli sakal
 • Bakımsız dişler ve ağız kokusu
 • Bakımsız tırnaklar
 • Kirli ve dağınık saçlar
 • Yırtık, sökük, rengi atmış ve kirli giysiler
 • Ter kokusu
 • Ağır parfüm ve deodorant kullanmak
 • Kısa çorap
 • İş ayakkabılarıyla giyilen beyaz çoraplar
 • Evlilik yüzüğü dışında takılan yüzükler
 • Kolye, küpe gibi aksesuarlar
 • Kravat kullanılmadığında gömlek yakasının aşırı açık kullanılması ve göğüs kıllarının gözükmesi
 • Plastik saatler
 • Boyasız, bakımsız ayakkabılar
 • Temalı kravatlar
 • Üzeri yazılı sloganlı tişörtler
 • Ceket omuzlarına dökülmüş kepek
 • Ceketin dış cebinde bir dizi kalem
 • Sloganlı rozetler
 • Kemere takılı taşınan cep telefonları
20. Soru

İş görüşmesine giderken yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?

Cevap

İş görüşmesine giderken içten dışa bir hazırlık yapmak ve görüşmeye öyle gitmek bize avantaj sağlayacaktır. Yapmamız gereken hazırlıkların ana başlıkları şunlardır:

 • İş görüşmesi öncesi uykunuzu almış olmak.
 • Kahvaltı ya da öğle yemeğinizi yemiş olmak.
 • İş görüşmesine hem bedenen hem zihnen hazır olmak.
 • Korku ve endişelerden kurtulmak için çeşitli yollar denemek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz gün ya da hafta sizi destekleyen kişilerle zaman geçirmek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz şirketle ilgili yeterli bilgiye sahip olmak (şirket içi ve dışı bilgiler).
 • Görüşme yapacağınız firmada tanıdıklarınız varsa onlardan hem firmayla ilgili hem de görüşme yapacağınız kişiyle ilgili bilgiler almak.
 • 30 saniyelik basamak konuşmanızı hazırlamış olmak.
 • Kendinize güvenmek.
 • İş görüşmesine gideceğiniz firmaya göre giyinmeye çalışmak.
 • Giysilerin temiz, tertipli; ayakkabıların bakımlı ve boyalı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Saçların düzgün taranmış ve temiz olmasına, makyajın abartılı olmamasına vb. dikkat edilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.