Açıköğretim Ders Notları

Spor Bilimlerine Giriş Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Bilimlerine Giriş Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Bilimleri İle İlgili Kavramlar Ve Sporun Tarihsel Gelişimi

1. Soru

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel kavramlardan olan dayanıklılık ve koordinasyon kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Dayanıklılık; ortaya çıkan yorgunluğa karşı organizmanın karşı koyabilme yeteneği, vücudun sergilediği aktivitenin meydana getirdiği strese dayanma yeteneğidir. Koordinasyon ise Amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir siteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışmasıdır.


2. Soru

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi’ni tanımlayınız?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi “çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan bir etkinlik” olarak tanımlanmaktadır.


3. Soru

Mısırlılar tarihsel sürece bakıldığında ilk olarak hangi tip sporlarla uğraşmışlardır?

Cevap

Mısırlılarda vücut kültürü; jimnastik hareketleri, oyunlar, boks, güreş, sopa eskrimi, su sporları ve dans ile ilgili etkinlikleri içermektedir.


4. Soru

Cumhuriyet döneminde beden eğitimi öğretimi özellikle 1924-1927 yılları arasında nasıl bir gelişme göstermiştir?

Cevap

Beden eğitimi öğretimi 1924–1927 yılları arasında “Cimnastik” adı altında sadece erkek öğrencilere uygulanan bir ders görünümündedir. 1924 Paris Olimpiyatlarına Türkiye üç atlet, üç bisiklet, bir eskrim, dört güreş, bir halter sporcusu ve 19 futbolcu ile katılmıştır. Sporcularımız bu müsabakalarda hiçbir derece elde edememişlerdir. 1925 yılında “Terbiye-i Bedeniye” (Beden Eğitimi) tahsili için Vildan Aşir ve Suad Hayri Belçika’nın Gand şehrine gönderilmiştir. 1926 yılında Türk kadını ilk defa atletizm pistlerinde görüldükten sonra, 1927 yılında kürek sporunda ve tenis sporunda bayan sporcularımız ortaya çıkmıştır.


5. Soru

Aktif yaşam ve beden eğitimi arasında ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Beden eğitimi, Çocuklara bilgi, beceri, davranış, yetenek ve aktif bir yaşam tarzına sahip olma isteği kazandırmak ve geliştirmek için yardım etmeyi amaçlar. Beden eğitimi ve spor eğitiminin önemli amaçlarından biride çocukları aktif bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir. Çocuklar sadece öğretmen eğitim verdiği zaman değil, normal yaşam tarzlarının bir parçası olarak da aktif olmalıdırlar. Aktif yaşam; fiziksel etkinliklere katılım ile gerçekleşir. Ve Beden eğitimi ile aktif yaşam iç içe geçmiş durumdadır.


6. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütü hangisidir ve hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Cumhuriyet döneminde 1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) adı altında kamu yararına çalışan ilk spor örgütü kurulmuş.


7. Soru

Dengeyi tanımlayarak, denge çalışmalarının içeriğini yazınız?

Cevap

Denge, ağırlık merkezinin yerçekimine karşı kontrol altında tutulmasıdır. Denge çalışmalarının amacı, vücudu daha fazla zorlamaya yönelik çalışmaları içerir. Bu çalışmalar ile vücudumuzu daha önce yapmadığı hareketlere zorlamak, bu hareketleri yapabilmeye çalışmak ve değişik materyaller taşımayı içerir.


8. Soru

İlk modern olimpiyat oyunları hangi tarihte, nerede yapılmıştır?

Cevap

İlk Olimpiyat oyunları 1896 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmaya başlanmıştır.


9. Soru

Hangi tarihli anayasada spora ilk kez yer verilmiştir?

Cevap

7 Kasım 1982 tarihli yeni Anayasada ise spora ilk defa yer verilmiştir. Böylece ülkemizde ilk kez spor ve sporcu, Anayasanın teminatı altına alınmıştır.


10. Soru

Romalılar ilk olarak hangi sportif etkinliklerde kendilerini göstermişlerdir?

Cevap

Romalılar, vücut kültürünü askerliğe ve savaşa hazırlık olarak yapmışlardır. Eskrim, binicilik, mızrak atma, yüzme, boks, güreş ve askeri teçhizatla yürüyüşler Romalılarda askerliğe ve savaşa hazırlayıcı etkinliklerdir. Romalılar gladyatör kavgaları, vahşi hayvanlarla mücadele gibi etkinliklere katılmışlardır.


11. Soru

Uzaysal ve ritmik bilinci tanımlayarak örneklendiriniz?

Cevap

Uzaysal bilinç, üç boyutlu uzayı, içindeki objeleri tanımak ve onlara tepki verme yeteneğidir. Çevreye göre insanın vücudunun konumunun hissidir. Görsel bilinç, uzaysal bilincin kapsamı içindedir. Derinlik ve uzaklık algısı, biçim farkı ve görsel motor düzeni uzay bilincine katkıda bulunur. Ritmik bilinç, bütün koordine edilmiş hareketlerin temelidir. Çocukların günlük hayatlarında önemli bir rol oynar. Diğer bir bilinç ise, işitsel bilinçtir ki, bu ses ayrımı, sesin geldiği yeri belirleme, zamansal ve işitsel algıyı kapsar. Zaman içindeki seslerdeki değişimleri algılama ve ayırt etme yeteneği, ritmik bilincin önemli bir parçasıdır.


12. Soru

Osmanlı Devletindeki futbol ile ilgili ilk kulüpleşme çalışmaları nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Osmanlı Devletindeki futbol ile ilgili ilk kulüpleşme çalışmaları yabancılar tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da kurulan Moda, Kadıköy, Imogene, İzmir’de kurulan Football and Rugby, Panianios, Apollon, Pelops, Evangelidis, İngilizler tarafından, Elpis ise Rumlar tarafından kurulmuş futbol kulüpleridir.


13. Soru

Türkiye’de spor anlamında ilk yönetsel örgütlenme çabaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Türkiye’de spor anlamında ilk yönetsel örgütlenme çabaları 1922–1936 yılları arasına rastlamaktadır. Bu dönemde birçok girişimin denenmesinin ardından 21 kulübün katılımı ile 22 Mayıs 1922 tarihinde kısa adı T.İ.C.İ. olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulmuştur.


14. Soru

Modern olimpiyat oyunlarının bayrağı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Olimpiyat oyunlarının bayrağı; beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş beş ayrı renkteki beş halkadan oluşur. Bu halkalardan üçü üstte, ikisi alttadır. Üstteki üç halka soldan sırasıyla mavi, siyah ve kırmızı, alttakiler ise sarı ve yeşildir. Mavi renk Avrupa’yı, siyah Afrika’yı, kırmızı Avustralya’yı, sarı Asya’yı ve yeşil Amerika’yı temsil eder. Olimpiyat halkaları; beş ayrı kıtayı simgeler. Bunlar; Afrika, Kuzey-Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya’dır.


15. Soru

Temel hareket becerilerinden olan lokomotor becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir. Büyük kas becerileri denge/kararlılık becerileri ile birlikte gelişir. Lokomotor Beceriler Şunlardır; • Yürüme • Koşma • Atlama • Sıçrama • Uçma • Sekme • Tırmanma • Kayma • Sürünme.


16. Soru

Spor kavramını tanımlayınız?

Cevap

Spor, Kişisel ya da toplu biçimde yapılan genellikle yarışmaya dayanan, kimi kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü’dür.


17. Soru

Pangrazi ve Dauer (1992) de, beden eğitimini nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Pangrazi ve Dauer (1992) de, beden eğitimini “çocukların bütün olarak büyüme ve gelişmesine hareket deneyimleri aracılığıyla katkıda bulunan genel eğitim programlarının bir parçası” olarak tanımlanmaktadır.


18. Soru

Çocuklar için iyi bir hareket eğitimi programı nasıl hazırlanmalıdır?

Cevap

Hareket eğitimi içerisinde verilecek olan etkinlik çeşitliliği, çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel becerilerinin gelişimine göre yapılandırılmalıdır. Çocuklar için Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif ve denge gibi hareket çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan nitelikli programlar çocukların hareketlerini ve hareket verimliliğini de arttıracaktır.


19. Soru

Hindistan’da spor nasıl şekillenmeye başlamıştır, yazınız?

Cevap

Hindistan’da, insanlar fiziksel hareketlerden çok ruh ile ilgilenmişlerdir. Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendirip beden ve zihni disipline etmek için yapmışlardır. Aynı zaman da eski Hindistanlılar top fırlatma, at ve fil yarışları, güreş, boks, dans gibi etkinliklere de katılmışlardır.


20. Soru

Orta Asya’da yaşayan Türklerin spora değer verdiği nereden anlamaktayız, yazınız?

Cevap

Orta Asya’da yaşayan Türkler beden kültürüne ve spora büyük önem vermişlerdir. Eski Türklerin beden eğitimi ve antrenmanla ilgili çalışmaları Ergenekon, Manas ve Oğuz Kağan destanlarında yer alır.


21. Soru

Temel hareket becerilerinden olan Manipülatif becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Manipülatif beceriler; bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir. El ve ayakların kullanılması ile nesnelerden kuvvet alma ve nesnelere kuvvet uygulama ile ilgilidir. Manipülatif hareket becerileri ile küçük kas becerileri gelişir. Manipülatif hareket beceriler, şunlardır; • Atma • Tutma • Fırlatma • Vurma • Tekmeleme • Sürme.


22. Soru

Tarihte ilk yapılan sporlar nasıl ortaya çıkmıştır, yazınız?

Cevap

İlk insanın hayvanlarla ve kendi cinsinden olanlarla girdikleri mücadele sonrasında ilk olarak gerçekleştirdiği eylem kendi fiziksel gücünü kullanmayı öğrenmesidir. Bu da ilk insanın bilinçsiz olarak yaptığı güreşin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk insan yapmış olduğu bu mücadelesini silahsız olarak gerçekleştirdiğinden dolayı savunma ve saldırı aracı olarak sadece ellerini ve kollarını kullanmıştır. Bunu daha etkili bir biçimde uygulayabilmek içinde ellerini yumruk yapmış, kolunun itme gücünü kullanarak boks denilen mücadele sporunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk insanın yürüme, koşma, atlama ve tırmanma hareketlerini beslenme ve tehlikelerden korunmak amaçlı yaptığı bilinmektedir. Bu da atletizm ve dağcılık gibi sporların ortaya çıkmasına neden olmuştur.


23. Soru

Modern olimpiyat oyunları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Modern Olimpiyat Oyunları da dört yılda bir yapılan büyük spor organizasyonudur. Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu İtalyan kökenli ve bir Fransız ailenin çocuğu olarak yetişen Baron Pierre de Coubertin’dir.


24. Soru

Hareket kavramını tanımlayınız?

Cevap

Hareket, vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum değiştirmesidir. Başka bir deyişle, hareket, bir kişiye ya da belirli bir noktaya göre yer değiştirmek olarak tanımlanabilir. Hareket eğitimcileri, hareket kavramını “organize olmuş hareketler serisi” olarak tanımlamaktadır. Hareketsizlik ise, bir nesnenin konumunun bir çizgiye ya da bir yüzeye göre sabit kalması halidir.


25. Soru

Aktif yaşam biçimini benimsemiş bir kişiyle hareketsiz bir yaşam biçimini tercih etmiş bir kişiyi genel olarak karşılaştırınız?

Cevap

Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini benimsemiş olan kişilerde hastalıklara karşı yakalanma olasılığının, hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemiş olan kişilere göre daha az olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini sürdüren kişilerin kansere yakalanma olasılığının hareketsizlere göre daha az olduğu bildirildi. Teknolojinin gelişmesi sonucu aktif yaşam süren insanların hareketsiz bir yaşam süreci içerisine girmesi, günümüzde oldukça fazla rastlanan ve çağımızın sorunu olarak görülen kalp-damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, osteoporoz gibi bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.


26. Soru

Temel hareket becerilerinden olan Non-lokomotor becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Non-lokomotor beceriler; bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğidir. Hem lokomotor hem de manipülatif becerilerin içine yayılır. Non-lokomotor beceriler şunlardır; • Eğilmek • Bükülmek • Sallanmak • Dönmek • Simetrik-asimetrik, geniş-düz vücut şekilleri.


27. Soru

Cumhuriyet döneminde olimpiyatlarda ülkemizi kim hangi yılda temsil etmiştir, yazınız?

Cevap

1936 yılında Berlin olimpiyatlarında güreş dalında Yaşar Erkan ilk kez bayrağımızı şeref kürsüsünde dalgalandırmış ve ilk altın madalyayı ülkemize getirmeyi başarmıştır.


28. Soru

Hareket eğitimini tanımlayınız?

Cevap

Hareket eğitimi; uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, cimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.


29. Soru

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi alan bireyin kazanacağı davranışları sıralayınız?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi alan bireyin kazanacağı davranışları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; • Beden eğitimi alan birey; çeşitli fiziksel etkinlikleri gerçekleştirmek için zorunlu becerileri öğrenecek. • Beden eğitimi alan birey; fiziksel devamlılığının farkında olma duygusunu geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; hareketsel olan ve olmayan ve ustalık içeren becerileri geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; hareket, dans, oyunlar ve sporda hareketsel olan ve ustalık içeren becerileri birleştirecek. • Beden eğitimi alan birey; düzenli fiziksel etkinliğin yararlarını anlayacak ve sağlıklı olma anlayışını geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; sağlıklı ve sağlıklı olma alanlarında bilinçli bir tüketici olacak. • Beden eğitimi alan birey; dinlenme becerisini ve güven duygusunu geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; vücut yapısını ve genel işlevini kavrayacak. • Beden eğitimi alan birey; spor, hareket, dans ve oyunlardaki kuralları değerlendirmeyi uygulamayı ve kuralları kavrayacak. • Beden eğitimi alan birey; estetiği ve hareketin yaratıcı niteliklerini takdir edecek. • Beden eğitimi alan birey; kendine güveni ve içsel kişilik becerilerini geliştirecek.


30. Soru

Antik olimpiyatların tarihi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Antik (Klasik) Olimpiyatların tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Olimpiyatların tarihinin M.Ö. XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Antik (Klasik) Olimpiyatlarının Yunanistanın Olympia yöresinde başladığı tahmin edilmektedir. M.Ö. 776 yılından itibaren tarihi tutulmaya başlanmış ve 12 yüzyıla yakın bir süre, her dört yılda bir yapılarak, bir süre Yunan yarımadasının, daha sonraları da, Romalılar yoluyla, tüm Roma İmparatorluğu’nun katılması ile devam etmiştir.


31. Soru

Türklerde beden eğitimi dersi ilk defa hangi dönemde okullarda uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Türklerde Beden eğitimi dersi ilk defa Emrullah Efendi (1858–1914) tarafından beden eğitimi ve spor adı altında öğretmen okullarında, sultanilerde ve liselerde uygulanmaya başlanmıştır.


32. Soru

Temel hareket becerileri nelerdir?

Cevap

Temel Hareket becerileri; • Lokomotor beceriler, • Non lokomotor beceriler, • Manipulatif beceriler • Denge’dir.


33. Soru

Hareket ve vücut bilinci ne anlama gelmektedir, açıklayınız?

Cevap

Hareket bilinci, duygusal deneyimleri izlemek, yorumlamak ve onlara doğru biçimde tepki vermeyi içerir. Vücut beş duyu organıyla bilgi alır. Algı, geçmiş deneyimleri kullanarak bu duygusal bilgiyi değerlendirir ve kararlar alınır, tepkiler verilir. Vücut bilinci, vücudun kısımlarını ve birbirleriyle ilişkilerini doğru olarak tanımlamayı kapsar. Çevresel deneyimler, vücut bilincinin gelişmesine yardımcı olur. Vücut bilincinin bir uzantısı da yön bilincidir.


34. Soru

Beden eğitiminin eğitim süreci içerisindeki rolünü yazınız?

Cevap

Gelişen teknolojinin insanlar üzerinde birçok olumlu ve olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bazı gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken bazıları ise insanın daha az hareket etmesine neden olmaktadır. Eğitimin buradaki işlevi toplum üzerindeki bu etkiye karşı nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Nitelikli insan gücüde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı olmayı gerektirir. Bu da eğitim süreci içerisinde beden eğitiminin rolünü ortaya koymaktadır.


35. Soru

Kaç çeşit denge vardır, yazınız?

Cevap

İki çeşit denge vardır; • Statik denge • Dinamik denge.


36. Soru

Antik olimpiyatların başlangıcı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Tanrılar veya yöresel bir kahraman adına yapıldığı tahmin edilen bu büyük şölenin, ilkel de olsa, mutlaka dine dayalı bir başlangıcı bulunmaktadır.


37. Soru

Statik dengeyi tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Sabit bir noktada dengeyi sağlayabilme “statik denge” olarak tanımlanır. Statik dengeye örnek olarak da; • Tek ayak üzerinde durma, • Amuda kalkma verilebilir.


38. Soru

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel kavramlardan olan büyüme ve gelişme arasındaki fark nedir, yazınız?

Cevap

Büyüme; Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artıştır. Fiziksel gelişmeden dolayı vücuttaki nicel değişikliklerdir. Büyüme beden ile ilgili değişimleri içermektedir. Çocuğun daha yüksek nitelikteki işleri yapabilmesi ve ilerlemesi şeklinde tanımlanan gelişim kavramı bireyin olgunluğa erişmesidir. Gelişme döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar geçen sürede insanın yaşadığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden değişikliklerdir. Örneğin bir çocuğun gelişimine, olgunlaşmaya ve öğrenme olanaklarına bağlı olarak konuşma ve anlatım gücünü geliştirmesi.


39. Soru

19 yüzyılın başlangıcında İsveç’te Pehr Henrik Ling tarafından bilimsel ve fizyolojik esaslara dayatılan sistem hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu sistemin adı İsveç cimnastiği’dir. İsveç cimnastiği ordu ve okulda kolay uygulanan bir sistemdir. İsveç Jimnastiğinde araç, belli kas gruplarını çalıştırma amacı ile yapılan bir hareket için, her programa göre ders içinde bir defa geçici olarak faydalanılan bir vasıtadır. İsveç cimnastiği her hareketin vücut üzerinde fizyolojik bir etki yapmasını istemektedir.


40. Soru

Osmanlı döneminde hangi spor etkinlikleri ön planda yer almıştır?

Cevap

Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devletinde de güreş, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma, cirit, tepük gibi etkinlikler ön planda yer almıştır.


41. Soru

Orta Asya’da ve Anadolu’da sıklıkla oynanan oyunlar hangileridir, yazınız?

Cevap

Günümüzde de Orta Asya ve Anadolu’nun bazı yörelerinde oynanan kaçma kovalama nitelikli Gök-Börü, Kız-Börü ve Beyge oyunlarının yanı sıra, bir çeşit atlı hokey oyunu olan Çöğen ve savaş oyunu olan attaki cirit atma oyunlarına da Türklerde rastlanmaktadır.


42. Soru

Modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu kimdir?

Cevap

Modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu Baron Pierre de Coubertin’dir.


43. Soru

Antik olimpiyatlar ile modern olimpiyatları karşılaştırınız?

Cevap

Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da kazanma düşüncesi ön planda olurken, modern olimpiyat oyunlarında ise olimpiyata katılmanın daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Antik (Klasik) Olimpiyatlar dine dayalı bir anlayış içerisinde yapılmaktaydı. Modern Olimpiyat oyunlarında ise bu anlayışa yer verilmemiştir. Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da önceleri sadece erkek sporcular oyunlara katılırken, modern olimpiyat oyunlarında bayan sporcularında bu oyunlara katılması sağlanmıştır. Antik (Klasik) Olimpiyatlara sadece Yunanlılar katılırken, modern olimpiyat oyunlarına ise dünyanın her tarafından gelen sporcular katılabilmektedir. Modern Olimpiyat oyunları her dört yılda bir farklı toplumları bir araya getirerek barışsever bir dünya kurmayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.


44. Soru

Beden eğitiminde büyük etkiler yaratan Clark Hetherington’un belirlediği aşamalar nelerdir, yazınız?

Cevap

1910 yılında, Clark Hetherington’un belirlediği aşamalar beden eğitimi sistemi içerisinde büyük etkiler yaratmıştır. Bu aşamalar; • Organik Eğitim: Zindeliği geliştiren süreçtir. Bu süreç fiziksel gelişimin yanında beslenmenin gerekli olduğunu ifade eder. • Psiko motor Eğitim: Sinir, kaslara dayalı güç ve öğrenmeyi geliştiren süreçtir. • Karakter Eğitimi: Ahlaki, sosyal ve ruhsal gücün gelişimini vurgulayan süreçtir. • Zeka Eğitimi: Çocuk yaparak öğrenir, özellikle oyun oynayarak. Bu süreç çocuğun fiziksel gelişiminin yanında zihinsel gelişimi de esas alır.


45. Soru

Cumhuriyet döneminde sporun demokratik ve çağdaş yapıya ulaşması için ilk olarak atılan adımlar nelerdir, yazınız?

Cevap

1938 yılında 3530 sayılı kanun ile kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu ile devlet ilk spor örgütünü kurmuş, spor dernek ve parti yönetiminden kurtulmuştur. Bu bağlamda sporun demokratik ve çağdaş bir yapıya kavuşması için adımlar atılmıştır.


46. Soru

Hareket eğitiminin çocuklar üzerinde ne gibi etkileri vardır, yazınız?

Cevap

Hareket eğitimi, çocuğun paylaşmayı, duygularını ifade etmeyi, kişisel amaçlar belirlemeyi ve özgürce hareket etmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratır. Hareket eğitimi; günlük yaşama değer veren ve yaşamla bütünleşen fiziksel etkinliğe odaklanan aktif yaşamı anlatır. Hareket eğitimi, hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanır. Etkili ve elverişli hareket etmek için bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunları öğrenmede önemli bir yere sahiptir. Hareket eğitiminin bilinçli bir şekilde uygulanması motor becerilerin öğrenilmesine yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında çocuklar etkili bir şekilde ve farklı çevresel durumlarda nasıl hareket edebileceklerini ve tepkilerini nasıl kullanabileceklerini öğrenirler.


47. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütü olan TİCİ’nin temel amacı nedir, yazınız?

Cevap

Türkiye idman Cemiyetleri İttifakı adı ile kurulan bu örgütün amacı; Aklın ve bilimin rehberliğinde, Türk toplumunun spor alanında çağdaş bir toplum olması ve batı seviyesine ulaşabilmesidir.


48. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütünü destek görmüş müdür, açıklayınız?

Cevap

1922 ve1936 yılları arasında devlet, sporu TİCİ aracılığıyla kamu yararı gözeten bir dernek statüsünde ve ülkeyi yurt dışında temsil etmeye yetkili tek spor örgütü olduğunu kabul etmiş ve maddi açıdan TİCİ’yi desteklemiştir.


49. Soru

Dinamik dengeyi tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Hareket halinde dengeyi koruyabilme ise “ dinamik denge” olarak ifade edilir. Dinamik dengeye örnek olarak da; • Denge üzerinde yürüme, • Sıçrama ve sağa, sola dönüşler, • Yuvarlanmalar, • Takla verilebilir.


50. Soru

Eski Türklerde oynanan Çöğen oyunu hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Çöğen oyunu eski Türkler arasında yaygın bir oyundu. Bu oyun bugün adına Tibet dilinde top anlamına gelen Puludan alınarak Polo denilen atlı hokey oyununun ilk şeklidir. İlk defa Türkler tarafından oynandığı söylenen bu oyun, İranlılarca çevkan, Bizanslılarca da çukanyan adı ile oynanmıştır.


51. Soru

Spor kavramının anlaşılabilmesi için öncelikle beden eğitimi ve nelerin iyi bilinmesi gerekmektedir?

Cevap

Hareket kavramlarının


52. Soru

Beden eğitimi, “çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan bir etkinlik”tir tanımı kısa adı NASPE olan hangi Spor Birliği tarafından yapılmıştır?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği (NASPE)


53. Soru

Çocuklara bilgi, beceri, davranış, yetenek tarzına sahip olma isteği kazandırmak ve geliştirmek için yardım etmeyi amaçlayan beden eğitimi ve spor eğitiminin önemli amaçlarından biride çocukları nasıl bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir?

Cevap

Aktif Yaşam


54. Soru

Çağdaş eğitim anlayışı, insanın bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal yapılarıyla dengeli birer bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmelerini amaçlar. Bu amaçla insanın bu özelliklerinin geliştirilmesinde ne önemli bir yere sahiptir?

Cevap

Beden eğitimi ve spor


55. Soru

Vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum değiştirmesi ve başka bir deyişle bir kişiye ya da belirli bir noktaya göre yer değiştirmek tanımı bize neyi tarif etmektedir?

Cevap

Hareket


56. Soru

Uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, jimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir tanımı bize neyi tarif etmektedir?

Cevap

Hareket Eğitimi


57. Soru

Temel hareket becerileri insanların hayatlarında, işlerinde ve gelecekte de kullanabilecekleri niteliktedir.Bu temel hareket becerileri lokomotor beceriler, non lokomotor beceriler, manipulatif beceriler ve dengedir. Vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir tanımı bu becerilerden hangisini anlatmaktadır?

Cevap

Lokomotor beceriler


58. Soru

Bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir tanımı hangi becerileri anlatmaktadır?

Cevap

Non-Lokomotor Beceriler


59. Soru

Bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketleri ne tür becerilerdendir?

Cevap

Manipülatif Beceriler


60. Soru

Tek ayak üzerinde durma ve amuda kalkmayı örnek verebileceğimiz sabit bir noktada dengeyi sağlayabilme nasıl bir dengedir?

Cevap

Statik Denge


61. Soru

Hareket halinde dengeyi koruyabilme hangi denge olarak ifade edilir?

Cevap

Dinamik denge


62. Soru

Duygusal deneyimleri izlemek, yorumlamak ve onlara doğru biçimde tepki vermeyi içermek hangi bilinci tanımlamaktadır?

Cevap

Hareket bilinci


63. Soru

Üç boyutlu uzayı, içindeki objeleri tanımak ve onlara tepki verme yeteneği hangi bilinci tanımlamaktadır?

Cevap

Uzaysal Bilinç


64. Soru

Spor sözlük anlamı olarak incelendiğinde Latince Disportare ve Desport biçiminde “dağıtmak, birbirinden ayırmak” anlamına gelen sözcüklerden oluşmuştur. Hangi yüzyıldan sonra ilk hecesi değişerek “SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir?

Cevap

17.yüzyıl


65. Soru

Spor da başarılı olabilmenin özelliklerinden birisi olup bireyin vücut parçalarını hızlı bir şekilde hareket ettirebilmesine ve bir noktadan başka bir noktaya en kısa sürede yapabilmesine bağlı olan hareketleri en kısa sürede yapabilme yeteneği hangi temel kavramdır?

Cevap

Sürat


66. Soru

Tüm sporsal becerileri öğretirken, becerileri geliştirirken ve becerilerin belirli bir seviyeye ulaşabilmesini sağlamak için mutlaka uygulanması gereken amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir siteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışması hangi temel kavramdır?

Cevap

Koordinasyon


67. Soru

İlk insanın yürüme, koşma, atlama ve tırmanma hareketlerini beslenme ve tehlikelerden korunmak amaçlı yaptığı bilinmektedir. Bunun sonucunda hangi sporların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap

Atletizm ve dağcılık


68. Soru

Alman Jimnastiği’nin en önemli isimlerinden birisi Friedrich luding Jahn (1778–1852) bugünkü hangi jimnastiğin temelini atmıştır?

Cevap

Artistik jimnastik


69. Soru

Futbol Türklerin eskiden beri bildikleri bir spordur. Timur devrin de içi hava ile doldurulmuş kuzu derisinden yapılmış top ile oynanan bir oyundur. O zaman bu oyunun adı ne idi?

Cevap

Bu oyunun adı Tepük’dür.


70. Soru

Osmanlıda geleneksel spor yapısından kulüpleşmeye geçişin, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirildiği görülmektedir. Osmanlı devletinde, spor yapmak amacıyla modern anlamda ilk kulüp, 1872 yılında “The Imperid Yatching and Boating Club” adıyla kurulmuş olan su sporları kulübüdür. Kulübün ilk başkanı ise emekli İngiliz Amirali kimdir?

Cevap

Hobart Paşa’dır.


1. Soru

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel kavramlardan olan dayanıklılık ve koordinasyon kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Dayanıklılık; ortaya çıkan yorgunluğa karşı organizmanın karşı koyabilme yeteneği, vücudun sergilediği aktivitenin meydana getirdiği strese dayanma yeteneğidir. Koordinasyon ise Amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir siteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışmasıdır.

2. Soru

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi’ni tanımlayınız?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi “çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan bir etkinlik” olarak tanımlanmaktadır.

3. Soru

Mısırlılar tarihsel sürece bakıldığında ilk olarak hangi tip sporlarla uğraşmışlardır?

Cevap

Mısırlılarda vücut kültürü; jimnastik hareketleri, oyunlar, boks, güreş, sopa eskrimi, su sporları ve dans ile ilgili etkinlikleri içermektedir.

4. Soru

Cumhuriyet döneminde beden eğitimi öğretimi özellikle 1924-1927 yılları arasında nasıl bir gelişme göstermiştir?

Cevap

Beden eğitimi öğretimi 1924–1927 yılları arasında “Cimnastik” adı altında sadece erkek öğrencilere uygulanan bir ders görünümündedir. 1924 Paris Olimpiyatlarına Türkiye üç atlet, üç bisiklet, bir eskrim, dört güreş, bir halter sporcusu ve 19 futbolcu ile katılmıştır. Sporcularımız bu müsabakalarda hiçbir derece elde edememişlerdir. 1925 yılında “Terbiye-i Bedeniye” (Beden Eğitimi) tahsili için Vildan Aşir ve Suad Hayri Belçika’nın Gand şehrine gönderilmiştir. 1926 yılında Türk kadını ilk defa atletizm pistlerinde görüldükten sonra, 1927 yılında kürek sporunda ve tenis sporunda bayan sporcularımız ortaya çıkmıştır.

5. Soru

Aktif yaşam ve beden eğitimi arasında ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Beden eğitimi, Çocuklara bilgi, beceri, davranış, yetenek ve aktif bir yaşam tarzına sahip olma isteği kazandırmak ve geliştirmek için yardım etmeyi amaçlar. Beden eğitimi ve spor eğitiminin önemli amaçlarından biride çocukları aktif bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir. Çocuklar sadece öğretmen eğitim verdiği zaman değil, normal yaşam tarzlarının bir parçası olarak da aktif olmalıdırlar. Aktif yaşam; fiziksel etkinliklere katılım ile gerçekleşir. Ve Beden eğitimi ile aktif yaşam iç içe geçmiş durumdadır.

6. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütü hangisidir ve hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Cumhuriyet döneminde 1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) adı altında kamu yararına çalışan ilk spor örgütü kurulmuş.

7. Soru

Dengeyi tanımlayarak, denge çalışmalarının içeriğini yazınız?

Cevap

Denge, ağırlık merkezinin yerçekimine karşı kontrol altında tutulmasıdır. Denge çalışmalarının amacı, vücudu daha fazla zorlamaya yönelik çalışmaları içerir. Bu çalışmalar ile vücudumuzu daha önce yapmadığı hareketlere zorlamak, bu hareketleri yapabilmeye çalışmak ve değişik materyaller taşımayı içerir.

8. Soru

İlk modern olimpiyat oyunları hangi tarihte, nerede yapılmıştır?

Cevap

İlk Olimpiyat oyunları 1896 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmaya başlanmıştır.

9. Soru

Hangi tarihli anayasada spora ilk kez yer verilmiştir?

Cevap

7 Kasım 1982 tarihli yeni Anayasada ise spora ilk defa yer verilmiştir. Böylece ülkemizde ilk kez spor ve sporcu, Anayasanın teminatı altına alınmıştır.

10. Soru

Romalılar ilk olarak hangi sportif etkinliklerde kendilerini göstermişlerdir?

Cevap

Romalılar, vücut kültürünü askerliğe ve savaşa hazırlık olarak yapmışlardır. Eskrim, binicilik, mızrak atma, yüzme, boks, güreş ve askeri teçhizatla yürüyüşler Romalılarda askerliğe ve savaşa hazırlayıcı etkinliklerdir. Romalılar gladyatör kavgaları, vahşi hayvanlarla mücadele gibi etkinliklere katılmışlardır.

11. Soru

Uzaysal ve ritmik bilinci tanımlayarak örneklendiriniz?

Cevap

Uzaysal bilinç, üç boyutlu uzayı, içindeki objeleri tanımak ve onlara tepki verme yeteneğidir. Çevreye göre insanın vücudunun konumunun hissidir. Görsel bilinç, uzaysal bilincin kapsamı içindedir. Derinlik ve uzaklık algısı, biçim farkı ve görsel motor düzeni uzay bilincine katkıda bulunur. Ritmik bilinç, bütün koordine edilmiş hareketlerin temelidir. Çocukların günlük hayatlarında önemli bir rol oynar. Diğer bir bilinç ise, işitsel bilinçtir ki, bu ses ayrımı, sesin geldiği yeri belirleme, zamansal ve işitsel algıyı kapsar. Zaman içindeki seslerdeki değişimleri algılama ve ayırt etme yeteneği, ritmik bilincin önemli bir parçasıdır.

12. Soru

Osmanlı Devletindeki futbol ile ilgili ilk kulüpleşme çalışmaları nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Osmanlı Devletindeki futbol ile ilgili ilk kulüpleşme çalışmaları yabancılar tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da kurulan Moda, Kadıköy, Imogene, İzmir’de kurulan Football and Rugby, Panianios, Apollon, Pelops, Evangelidis, İngilizler tarafından, Elpis ise Rumlar tarafından kurulmuş futbol kulüpleridir.

13. Soru

Türkiye’de spor anlamında ilk yönetsel örgütlenme çabaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Türkiye’de spor anlamında ilk yönetsel örgütlenme çabaları 1922–1936 yılları arasına rastlamaktadır. Bu dönemde birçok girişimin denenmesinin ardından 21 kulübün katılımı ile 22 Mayıs 1922 tarihinde kısa adı T.İ.C.İ. olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulmuştur.

14. Soru

Modern olimpiyat oyunlarının bayrağı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Olimpiyat oyunlarının bayrağı; beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş beş ayrı renkteki beş halkadan oluşur. Bu halkalardan üçü üstte, ikisi alttadır. Üstteki üç halka soldan sırasıyla mavi, siyah ve kırmızı, alttakiler ise sarı ve yeşildir. Mavi renk Avrupa’yı, siyah Afrika’yı, kırmızı Avustralya’yı, sarı Asya’yı ve yeşil Amerika’yı temsil eder. Olimpiyat halkaları; beş ayrı kıtayı simgeler. Bunlar; Afrika, Kuzey-Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya’dır.

15. Soru

Temel hareket becerilerinden olan lokomotor becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir. Büyük kas becerileri denge/kararlılık becerileri ile birlikte gelişir. Lokomotor Beceriler Şunlardır; • Yürüme • Koşma • Atlama • Sıçrama • Uçma • Sekme • Tırmanma • Kayma • Sürünme.

16. Soru

Spor kavramını tanımlayınız?

Cevap

Spor, Kişisel ya da toplu biçimde yapılan genellikle yarışmaya dayanan, kimi kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü’dür.

17. Soru

Pangrazi ve Dauer (1992) de, beden eğitimini nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Pangrazi ve Dauer (1992) de, beden eğitimini “çocukların bütün olarak büyüme ve gelişmesine hareket deneyimleri aracılığıyla katkıda bulunan genel eğitim programlarının bir parçası” olarak tanımlanmaktadır.

18. Soru

Çocuklar için iyi bir hareket eğitimi programı nasıl hazırlanmalıdır?

Cevap

Hareket eğitimi içerisinde verilecek olan etkinlik çeşitliliği, çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel becerilerinin gelişimine göre yapılandırılmalıdır. Çocuklar için Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif ve denge gibi hareket çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan nitelikli programlar çocukların hareketlerini ve hareket verimliliğini de arttıracaktır.

19. Soru

Hindistan’da spor nasıl şekillenmeye başlamıştır, yazınız?

Cevap

Hindistan’da, insanlar fiziksel hareketlerden çok ruh ile ilgilenmişlerdir. Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendirip beden ve zihni disipline etmek için yapmışlardır. Aynı zaman da eski Hindistanlılar top fırlatma, at ve fil yarışları, güreş, boks, dans gibi etkinliklere de katılmışlardır.

20. Soru

Orta Asya’da yaşayan Türklerin spora değer verdiği nereden anlamaktayız, yazınız?

Cevap

Orta Asya’da yaşayan Türkler beden kültürüne ve spora büyük önem vermişlerdir. Eski Türklerin beden eğitimi ve antrenmanla ilgili çalışmaları Ergenekon, Manas ve Oğuz Kağan destanlarında yer alır.

21. Soru

Temel hareket becerilerinden olan Manipülatif becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Manipülatif beceriler; bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir. El ve ayakların kullanılması ile nesnelerden kuvvet alma ve nesnelere kuvvet uygulama ile ilgilidir. Manipülatif hareket becerileri ile küçük kas becerileri gelişir. Manipülatif hareket beceriler, şunlardır; • Atma • Tutma • Fırlatma • Vurma • Tekmeleme • Sürme.

22. Soru

Tarihte ilk yapılan sporlar nasıl ortaya çıkmıştır, yazınız?

Cevap

İlk insanın hayvanlarla ve kendi cinsinden olanlarla girdikleri mücadele sonrasında ilk olarak gerçekleştirdiği eylem kendi fiziksel gücünü kullanmayı öğrenmesidir. Bu da ilk insanın bilinçsiz olarak yaptığı güreşin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk insan yapmış olduğu bu mücadelesini silahsız olarak gerçekleştirdiğinden dolayı savunma ve saldırı aracı olarak sadece ellerini ve kollarını kullanmıştır. Bunu daha etkili bir biçimde uygulayabilmek içinde ellerini yumruk yapmış, kolunun itme gücünü kullanarak boks denilen mücadele sporunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk insanın yürüme, koşma, atlama ve tırmanma hareketlerini beslenme ve tehlikelerden korunmak amaçlı yaptığı bilinmektedir. Bu da atletizm ve dağcılık gibi sporların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

23. Soru

Modern olimpiyat oyunları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Modern Olimpiyat Oyunları da dört yılda bir yapılan büyük spor organizasyonudur. Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu İtalyan kökenli ve bir Fransız ailenin çocuğu olarak yetişen Baron Pierre de Coubertin’dir.

24. Soru

Hareket kavramını tanımlayınız?

Cevap

Hareket, vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum değiştirmesidir. Başka bir deyişle, hareket, bir kişiye ya da belirli bir noktaya göre yer değiştirmek olarak tanımlanabilir. Hareket eğitimcileri, hareket kavramını “organize olmuş hareketler serisi” olarak tanımlamaktadır. Hareketsizlik ise, bir nesnenin konumunun bir çizgiye ya da bir yüzeye göre sabit kalması halidir.

25. Soru

Aktif yaşam biçimini benimsemiş bir kişiyle hareketsiz bir yaşam biçimini tercih etmiş bir kişiyi genel olarak karşılaştırınız?

Cevap

Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini benimsemiş olan kişilerde hastalıklara karşı yakalanma olasılığının, hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemiş olan kişilere göre daha az olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini sürdüren kişilerin kansere yakalanma olasılığının hareketsizlere göre daha az olduğu bildirildi. Teknolojinin gelişmesi sonucu aktif yaşam süren insanların hareketsiz bir yaşam süreci içerisine girmesi, günümüzde oldukça fazla rastlanan ve çağımızın sorunu olarak görülen kalp-damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, osteoporoz gibi bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

26. Soru

Temel hareket becerilerinden olan Non-lokomotor becerileri tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Non-lokomotor beceriler; bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğidir. Hem lokomotor hem de manipülatif becerilerin içine yayılır. Non-lokomotor beceriler şunlardır; • Eğilmek • Bükülmek • Sallanmak • Dönmek • Simetrik-asimetrik, geniş-düz vücut şekilleri.

27. Soru

Cumhuriyet döneminde olimpiyatlarda ülkemizi kim hangi yılda temsil etmiştir, yazınız?

Cevap

1936 yılında Berlin olimpiyatlarında güreş dalında Yaşar Erkan ilk kez bayrağımızı şeref kürsüsünde dalgalandırmış ve ilk altın madalyayı ülkemize getirmeyi başarmıştır.

28. Soru

Hareket eğitimini tanımlayınız?

Cevap

Hareket eğitimi; uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, cimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.

29. Soru

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi alan bireyin kazanacağı davranışları sıralayınız?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği’ne (NASPE) göre beden eğitimi alan bireyin kazanacağı davranışları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; • Beden eğitimi alan birey; çeşitli fiziksel etkinlikleri gerçekleştirmek için zorunlu becerileri öğrenecek. • Beden eğitimi alan birey; fiziksel devamlılığının farkında olma duygusunu geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; hareketsel olan ve olmayan ve ustalık içeren becerileri geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; hareket, dans, oyunlar ve sporda hareketsel olan ve ustalık içeren becerileri birleştirecek. • Beden eğitimi alan birey; düzenli fiziksel etkinliğin yararlarını anlayacak ve sağlıklı olma anlayışını geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; sağlıklı ve sağlıklı olma alanlarında bilinçli bir tüketici olacak. • Beden eğitimi alan birey; dinlenme becerisini ve güven duygusunu geliştirecek. • Beden eğitimi alan birey; vücut yapısını ve genel işlevini kavrayacak. • Beden eğitimi alan birey; spor, hareket, dans ve oyunlardaki kuralları değerlendirmeyi uygulamayı ve kuralları kavrayacak. • Beden eğitimi alan birey; estetiği ve hareketin yaratıcı niteliklerini takdir edecek. • Beden eğitimi alan birey; kendine güveni ve içsel kişilik becerilerini geliştirecek.

30. Soru

Antik olimpiyatların tarihi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Antik (Klasik) Olimpiyatların tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Olimpiyatların tarihinin M.Ö. XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Antik (Klasik) Olimpiyatlarının Yunanistanın Olympia yöresinde başladığı tahmin edilmektedir. M.Ö. 776 yılından itibaren tarihi tutulmaya başlanmış ve 12 yüzyıla yakın bir süre, her dört yılda bir yapılarak, bir süre Yunan yarımadasının, daha sonraları da, Romalılar yoluyla, tüm Roma İmparatorluğu’nun katılması ile devam etmiştir.

31. Soru

Türklerde beden eğitimi dersi ilk defa hangi dönemde okullarda uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Türklerde Beden eğitimi dersi ilk defa Emrullah Efendi (1858–1914) tarafından beden eğitimi ve spor adı altında öğretmen okullarında, sultanilerde ve liselerde uygulanmaya başlanmıştır.

32. Soru

Temel hareket becerileri nelerdir?

Cevap

Temel Hareket becerileri; • Lokomotor beceriler, • Non lokomotor beceriler, • Manipulatif beceriler • Denge’dir.

33. Soru

Hareket ve vücut bilinci ne anlama gelmektedir, açıklayınız?

Cevap

Hareket bilinci, duygusal deneyimleri izlemek, yorumlamak ve onlara doğru biçimde tepki vermeyi içerir. Vücut beş duyu organıyla bilgi alır. Algı, geçmiş deneyimleri kullanarak bu duygusal bilgiyi değerlendirir ve kararlar alınır, tepkiler verilir. Vücut bilinci, vücudun kısımlarını ve birbirleriyle ilişkilerini doğru olarak tanımlamayı kapsar. Çevresel deneyimler, vücut bilincinin gelişmesine yardımcı olur. Vücut bilincinin bir uzantısı da yön bilincidir.

34. Soru

Beden eğitiminin eğitim süreci içerisindeki rolünü yazınız?

Cevap

Gelişen teknolojinin insanlar üzerinde birçok olumlu ve olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bazı gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken bazıları ise insanın daha az hareket etmesine neden olmaktadır. Eğitimin buradaki işlevi toplum üzerindeki bu etkiye karşı nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Nitelikli insan gücüde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı olmayı gerektirir. Bu da eğitim süreci içerisinde beden eğitiminin rolünü ortaya koymaktadır.

35. Soru

Kaç çeşit denge vardır, yazınız?

Cevap

İki çeşit denge vardır; • Statik denge • Dinamik denge.

36. Soru

Antik olimpiyatların başlangıcı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Tanrılar veya yöresel bir kahraman adına yapıldığı tahmin edilen bu büyük şölenin, ilkel de olsa, mutlaka dine dayalı bir başlangıcı bulunmaktadır.

37. Soru

Statik dengeyi tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Sabit bir noktada dengeyi sağlayabilme “statik denge” olarak tanımlanır. Statik dengeye örnek olarak da; • Tek ayak üzerinde durma, • Amuda kalkma verilebilir.

38. Soru

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel kavramlardan olan büyüme ve gelişme arasındaki fark nedir, yazınız?

Cevap

Büyüme; Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artıştır. Fiziksel gelişmeden dolayı vücuttaki nicel değişikliklerdir. Büyüme beden ile ilgili değişimleri içermektedir. Çocuğun daha yüksek nitelikteki işleri yapabilmesi ve ilerlemesi şeklinde tanımlanan gelişim kavramı bireyin olgunluğa erişmesidir. Gelişme döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar geçen sürede insanın yaşadığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden değişikliklerdir. Örneğin bir çocuğun gelişimine, olgunlaşmaya ve öğrenme olanaklarına bağlı olarak konuşma ve anlatım gücünü geliştirmesi.

39. Soru

19 yüzyılın başlangıcında İsveç’te Pehr Henrik Ling tarafından bilimsel ve fizyolojik esaslara dayatılan sistem hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu sistemin adı İsveç cimnastiği’dir. İsveç cimnastiği ordu ve okulda kolay uygulanan bir sistemdir. İsveç Jimnastiğinde araç, belli kas gruplarını çalıştırma amacı ile yapılan bir hareket için, her programa göre ders içinde bir defa geçici olarak faydalanılan bir vasıtadır. İsveç cimnastiği her hareketin vücut üzerinde fizyolojik bir etki yapmasını istemektedir.

40. Soru

Osmanlı döneminde hangi spor etkinlikleri ön planda yer almıştır?

Cevap

Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devletinde de güreş, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma, cirit, tepük gibi etkinlikler ön planda yer almıştır.

41. Soru

Orta Asya’da ve Anadolu’da sıklıkla oynanan oyunlar hangileridir, yazınız?

Cevap

Günümüzde de Orta Asya ve Anadolu’nun bazı yörelerinde oynanan kaçma kovalama nitelikli Gök-Börü, Kız-Börü ve Beyge oyunlarının yanı sıra, bir çeşit atlı hokey oyunu olan Çöğen ve savaş oyunu olan attaki cirit atma oyunlarına da Türklerde rastlanmaktadır.

42. Soru

Modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu kimdir?

Cevap

Modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu Baron Pierre de Coubertin’dir.

43. Soru

Antik olimpiyatlar ile modern olimpiyatları karşılaştırınız?

Cevap

Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da kazanma düşüncesi ön planda olurken, modern olimpiyat oyunlarında ise olimpiyata katılmanın daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Antik (Klasik) Olimpiyatlar dine dayalı bir anlayış içerisinde yapılmaktaydı. Modern Olimpiyat oyunlarında ise bu anlayışa yer verilmemiştir. Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da önceleri sadece erkek sporcular oyunlara katılırken, modern olimpiyat oyunlarında bayan sporcularında bu oyunlara katılması sağlanmıştır. Antik (Klasik) Olimpiyatlara sadece Yunanlılar katılırken, modern olimpiyat oyunlarına ise dünyanın her tarafından gelen sporcular katılabilmektedir. Modern Olimpiyat oyunları her dört yılda bir farklı toplumları bir araya getirerek barışsever bir dünya kurmayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

44. Soru

Beden eğitiminde büyük etkiler yaratan Clark Hetherington’un belirlediği aşamalar nelerdir, yazınız?

Cevap

1910 yılında, Clark Hetherington’un belirlediği aşamalar beden eğitimi sistemi içerisinde büyük etkiler yaratmıştır. Bu aşamalar; • Organik Eğitim: Zindeliği geliştiren süreçtir. Bu süreç fiziksel gelişimin yanında beslenmenin gerekli olduğunu ifade eder. • Psiko motor Eğitim: Sinir, kaslara dayalı güç ve öğrenmeyi geliştiren süreçtir. • Karakter Eğitimi: Ahlaki, sosyal ve ruhsal gücün gelişimini vurgulayan süreçtir. • Zeka Eğitimi: Çocuk yaparak öğrenir, özellikle oyun oynayarak. Bu süreç çocuğun fiziksel gelişiminin yanında zihinsel gelişimi de esas alır.

45. Soru

Cumhuriyet döneminde sporun demokratik ve çağdaş yapıya ulaşması için ilk olarak atılan adımlar nelerdir, yazınız?

Cevap

1938 yılında 3530 sayılı kanun ile kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu ile devlet ilk spor örgütünü kurmuş, spor dernek ve parti yönetiminden kurtulmuştur. Bu bağlamda sporun demokratik ve çağdaş bir yapıya kavuşması için adımlar atılmıştır.

46. Soru

Hareket eğitiminin çocuklar üzerinde ne gibi etkileri vardır, yazınız?

Cevap

Hareket eğitimi, çocuğun paylaşmayı, duygularını ifade etmeyi, kişisel amaçlar belirlemeyi ve özgürce hareket etmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratır. Hareket eğitimi; günlük yaşama değer veren ve yaşamla bütünleşen fiziksel etkinliğe odaklanan aktif yaşamı anlatır. Hareket eğitimi, hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanır. Etkili ve elverişli hareket etmek için bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunları öğrenmede önemli bir yere sahiptir. Hareket eğitiminin bilinçli bir şekilde uygulanması motor becerilerin öğrenilmesine yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında çocuklar etkili bir şekilde ve farklı çevresel durumlarda nasıl hareket edebileceklerini ve tepkilerini nasıl kullanabileceklerini öğrenirler.

47. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütü olan TİCİ’nin temel amacı nedir, yazınız?

Cevap

Türkiye idman Cemiyetleri İttifakı adı ile kurulan bu örgütün amacı; Aklın ve bilimin rehberliğinde, Türk toplumunun spor alanında çağdaş bir toplum olması ve batı seviyesine ulaşabilmesidir.

48. Soru

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk spor örgütünü destek görmüş müdür, açıklayınız?

Cevap

1922 ve1936 yılları arasında devlet, sporu TİCİ aracılığıyla kamu yararı gözeten bir dernek statüsünde ve ülkeyi yurt dışında temsil etmeye yetkili tek spor örgütü olduğunu kabul etmiş ve maddi açıdan TİCİ’yi desteklemiştir.

49. Soru

Dinamik dengeyi tanımlayarak, örneklendiriniz?

Cevap

Hareket halinde dengeyi koruyabilme ise “ dinamik denge” olarak ifade edilir. Dinamik dengeye örnek olarak da; • Denge üzerinde yürüme, • Sıçrama ve sağa, sola dönüşler, • Yuvarlanmalar, • Takla verilebilir.

50. Soru

Eski Türklerde oynanan Çöğen oyunu hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Çöğen oyunu eski Türkler arasında yaygın bir oyundu. Bu oyun bugün adına Tibet dilinde top anlamına gelen Puludan alınarak Polo denilen atlı hokey oyununun ilk şeklidir. İlk defa Türkler tarafından oynandığı söylenen bu oyun, İranlılarca çevkan, Bizanslılarca da çukanyan adı ile oynanmıştır.

51. Soru

Spor kavramının anlaşılabilmesi için öncelikle beden eğitimi ve nelerin iyi bilinmesi gerekmektedir?

Cevap

Hareket kavramlarının

52. Soru

Beden eğitimi, “çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan bir etkinlik”tir tanımı kısa adı NASPE olan hangi Spor Birliği tarafından yapılmıştır?

Cevap

Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği (NASPE)

53. Soru

Çocuklara bilgi, beceri, davranış, yetenek tarzına sahip olma isteği kazandırmak ve geliştirmek için yardım etmeyi amaçlayan beden eğitimi ve spor eğitiminin önemli amaçlarından biride çocukları nasıl bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir?

Cevap

Aktif Yaşam

54. Soru

Çağdaş eğitim anlayışı, insanın bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal yapılarıyla dengeli birer bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmelerini amaçlar. Bu amaçla insanın bu özelliklerinin geliştirilmesinde ne önemli bir yere sahiptir?

Cevap

Beden eğitimi ve spor

55. Soru

Vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum değiştirmesi ve başka bir deyişle bir kişiye ya da belirli bir noktaya göre yer değiştirmek tanımı bize neyi tarif etmektedir?

Cevap

Hareket

56. Soru

Uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, jimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir tanımı bize neyi tarif etmektedir?

Cevap

Hareket Eğitimi

57. Soru

Temel hareket becerileri insanların hayatlarında, işlerinde ve gelecekte de kullanabilecekleri niteliktedir.Bu temel hareket becerileri lokomotor beceriler, non lokomotor beceriler, manipulatif beceriler ve dengedir. Vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir tanımı bu becerilerden hangisini anlatmaktadır?

Cevap

Lokomotor beceriler

58. Soru

Bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir tanımı hangi becerileri anlatmaktadır?

Cevap

Non-Lokomotor Beceriler

59. Soru

Bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketleri ne tür becerilerdendir?

Cevap

Manipülatif Beceriler

60. Soru

Tek ayak üzerinde durma ve amuda kalkmayı örnek verebileceğimiz sabit bir noktada dengeyi sağlayabilme nasıl bir dengedir?

Cevap

Statik Denge

61. Soru

Hareket halinde dengeyi koruyabilme hangi denge olarak ifade edilir?

Cevap

Dinamik denge

62. Soru

Duygusal deneyimleri izlemek, yorumlamak ve onlara doğru biçimde tepki vermeyi içermek hangi bilinci tanımlamaktadır?

Cevap

Hareket bilinci

63. Soru

Üç boyutlu uzayı, içindeki objeleri tanımak ve onlara tepki verme yeteneği hangi bilinci tanımlamaktadır?

Cevap

Uzaysal Bilinç

64. Soru

Spor sözlük anlamı olarak incelendiğinde Latince Disportare ve Desport biçiminde “dağıtmak, birbirinden ayırmak” anlamına gelen sözcüklerden oluşmuştur. Hangi yüzyıldan sonra ilk hecesi değişerek “SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir?

Cevap

17.yüzyıl

65. Soru

Spor da başarılı olabilmenin özelliklerinden birisi olup bireyin vücut parçalarını hızlı bir şekilde hareket ettirebilmesine ve bir noktadan başka bir noktaya en kısa sürede yapabilmesine bağlı olan hareketleri en kısa sürede yapabilme yeteneği hangi temel kavramdır?

Cevap

Sürat

66. Soru

Tüm sporsal becerileri öğretirken, becerileri geliştirirken ve becerilerin belirli bir seviyeye ulaşabilmesini sağlamak için mutlaka uygulanması gereken amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir siteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışması hangi temel kavramdır?

Cevap

Koordinasyon

67. Soru

İlk insanın yürüme, koşma, atlama ve tırmanma hareketlerini beslenme ve tehlikelerden korunmak amaçlı yaptığı bilinmektedir. Bunun sonucunda hangi sporların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap

Atletizm ve dağcılık

68. Soru

Alman Jimnastiği’nin en önemli isimlerinden birisi Friedrich luding Jahn (1778–1852) bugünkü hangi jimnastiğin temelini atmıştır?

Cevap

Artistik jimnastik

69. Soru

Futbol Türklerin eskiden beri bildikleri bir spordur. Timur devrin de içi hava ile doldurulmuş kuzu derisinden yapılmış top ile oynanan bir oyundur. O zaman bu oyunun adı ne idi?

Cevap

Bu oyunun adı Tepük’dür.

70. Soru

Osmanlıda geleneksel spor yapısından kulüpleşmeye geçişin, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirildiği görülmektedir. Osmanlı devletinde, spor yapmak amacıyla modern anlamda ilk kulüp, 1872 yılında “The Imperid Yatching and Boating Club” adıyla kurulmuş olan su sporları kulübüdür. Kulübün ilk başkanı ise emekli İngiliz Amirali kimdir?

Cevap

Hobart Paşa’dır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.