Açıköğretim Ders Notları

Spor Bilimlerine Giriş Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Bilimlerine Giriş Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Antrenman Ve Hareket

1. Soru

Antrenman planlamasında Geçiş döneminden ne anlarız?

Cevap

Hedef müsabaka sonrası müsabakanın meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik stresten uzaklaşmak, ağır antrenmanların etkisinden kurtulmak ve yeniden başlanacak hazırlık antrenmanlarına fiziksel ve psikolojik olarak hazır hale gelmek için aktif ya da pasif dinlenmenin olduğu yenilenme dönemidir.


2. Soru

Sporda Koordinasyon neyi ifade eder?

Cevap

Yüksek performans için gereken karma motor becerilerdir. Kuvvet, sürat, esneklik ve dayanıklılık yüksek performansın fiziksel uygunluğun temelini oluşturmaktadır.


3. Soru

Antrenman Bilimlerinde Bireysellik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir antrenman uyarısından maksimum fayda sadece hareketlerin ve yapılacak spor branşının enerji sistemleri kopyalandığı zaman elde edilebilir. Özelleşme sporcunun yaptığı spor branşına özgü antrenmanların yapılmasıdır.


4. Soru

Antrenman Bilimlerinde Adaptasyonun anlamı nedir?

Cevap

Vücudun antrenman yüklenmesine bağlı olarak sergilediği cevaba adaptasyon denir. Antrenman yüklenmesi meydana gelmesi için hareket uyaranları antrenmanda etkinliği sağlayacak ölçüt içerisinde yapılmalı, uyaranlar antrenman durumunu geliştirmeli ve sürekliliğini korumalıdır.


5. Soru

Antrenman planlamasında Hazırlık döneminin anlamı nedir?

Cevap

Vücudun antrenmana hazırlandığı anatomik adaptasyon, motor beceri hareketleri temel gelişiminin sağlandığı genel hazırlık ve yapılan spor branşına yönelik antrenmanların yapıldığı özel hazırlığı içerir. Genel hazırlık dönemi antrenmanları sporcunun fonksiyonel hareket özelliklerini geliştirmek için genel kuvvet, dayanıklılık, esneklik, beceri koordinasyonun geliştirilmesini sağlayan genel kondisyonel gelişimin yanı sıra dinlenme ve yenilenmeyi de aktive eden çalışmadır. Özel hazırlık dönemi antrenmanları spor dalı ya da spor dalının özel teknik ve taktik hareket içeriğinin yarışma karakterinde ele alınarak özel kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik gibi özelliklerin geliştirildiği çalışmalardır.


6. Soru

Dayanıklılık antrenmanları kaç türde uygulanmaktadır?

Cevap

Dayanıklılığı geliştirmek için yükselti (hipoksi), uzun mesafe, interval ve müsabakaya özgü dayanıklılık antrenmanı yöntemleri kullanılmaktadır.


7. Soru

İyi bir Koordinasyona sahip olmak neler kazandırır?

Cevap

İyi bir koordinasyona sahip olmak; beceri kazanmayı çabuklaştıracak ve bu beceriyi pürüzsüzce uygulamayı sağlayacak olduğundan oldukça önem taşımaktadır. Koordinasyonun 6 ana elementi denge, ritim duyusu, uzayda yer alma, reaksiyon sürati, hareketin senkronizasyonu ve kinestetik farklılaşmadır.


8. Soru

Enerji sistemleri açısından Dayanıklılığı nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Enerji sistemleri açısından incelendiğinde dayanıklılık anaerobik ve aerobik dayanıklılık olarak ifade edilmektedir. Anaerobik dayanıklılık çok yüksek şiddetli (%85 üstü) ve kısa süreli (4sn- 2dk arası) oksijensiz olarak oluşan süreçler içerisinde sergilenen sportif aktiviteler için geçerlidir. Aerobik dayanıklılık düşük şiddetli (%85 altı) uzun süreli (8 dk – 2 saat) oksijenli olarak oluşan süreçlerdeki sportif aktiviteler için geçerlidir.


9. Soru

Antrenman planlamasında bir periyot dönemi kaç bölümden oluşur?

Cevap

Hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve geçiş dönemi olarak sayabiliriz.


10. Soru

Sporda Özel Dayanıklılık ne anlam taşır?

Cevap

Özel dayanıklılık ise her branşın performans karakterine özel olan ve branşa özel yapılan antrenmanlar sonucunda gelişen dayanıklılıktır.


11. Soru

Esneklik geliştirme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Antrenman Bilimlerinde bilinen esneklik geliştirme yöntemleri 3 çeşittir. 1- Dinamik yöntem, 2- Statik yöntem, 3- PNF (propriyoseptif nöromuskular fasilitasyon) yöntemidir.


12. Soru

Esnekliğin tanımı nedir?

Cevap

Esneklik belirlenmiş bir eklemin ya da oynak bölgelerin etrafındaki hareketlilik genişliği olarak açıklanır.


13. Soru

Sporda Genel Dayanıklılık ne anlam taşır?

Cevap

Genel dayanıklılık sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemin çok yüksek şiddette çalışma içermeden yaygın dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesiyle sağlanan fonksiyonel elverişliliktir ve aerobik karakterli branşlarda daha önceliklidir.


14. Soru

Dairesel antrenmanı çocuklarda organize ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap

• Antrenman 15-20 dk arası olmalıdır. Buluğ çağının ortalarına doğru 30 dk’ya kadar giderek artırılabilir. • Hareketler sıraya konulmalıdır. Sırasıyla bacaklar, kollar, karın ve sırt ile hareketler yaptırılabilir. • Hareketlerin sayısı 6-9 arasında olmalıdır. • Yeni bir hareket için antrenör doğru kaldırış tekniğini öğretmelidir. Hareketi doğru uygulamak tekrar sayısından daha önemlidir. • Antrenör çocuğa hareketi hızlı yapması ya da dairesel antrenmanı mümkün olduğunca çabuk bitirmesi için taleplerde bulunmamalıdır. Gelişimin bu döneminde bunlar önemli değildir, onların bu antrenmandan zevk alması önemlidir. • Hareketler sorunsuz uygulanabilmeli ve çocuklar hareketleri rahat yapabilmelidir. Çocuğun yüzünü buruşturması rahatsızlık belirtisi olduğundan bu durumda olan çocuk fark edildiğinde çalışma sonlandırılmalıdır. • Hareketleri gösterirken mümkün olduğunca çabuk olunmalı ve hareketler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde eğlenceli sunulmalıdır. • İyi teknik ve bireysel gelişim gösterenler sürekli teşvik edilmeli ve ödüller verilmelidir. Dairesel antrenman bireysel gelişim, meydan okuma ve kişisel tatmin çevresi olmalı çocuklar arasında yarış yaptırılmamalıdır.


15. Soru

Antrenman Bilimlerinde süratin tanımı nedir?

Cevap

Olası en kısa sürede, istendik bir hareketi en kısa sürede uygulama becerisi olarak açıklanan biyomotor özelliğe sürat diyoruz.


16. Soru

Kassal Kuvvet ne demektir?

Cevap

Vücut hareketlerini kontrol etmek için maksimal güç harcama becerisi kassal kuvvet olarak açıklanmaktadır.


17. Soru

Antrenman bilimlerinde Genel kuvvet tanımından ne anlarız?

Cevap

Genel kuvvet tüm kas sisteminin sağladığı kuvvettir. Her bakımdan daha iyi olmak ve genel kuvvet dengesini sağlamasının yanı sıra özel kuvvet ve teknik çalışmalar yapmak için temel oluşturmaktadır. Genel kuvvet artışını sağlamaktaki amaç sporcuyu daha ileri düzeydeki çeşitli antrenmanlara hazırlamaktır.


18. Soru

Genel ve Özel Sürat ne anlama gelir?

Cevap

Genel sürat; herhangi bir harekette hızlı bir şekilde performans gösterme (motor reaksiyon) kapasitesidir. Hem genel hem de özel hazırlık periyodunda genel sürat gelişmektedir. Özel sürat; bir egzersiz ya da beceri sırasında sergilenen yüksek hız performans kapasitesidir. Her sporcu yaptığı spora ilişkin kendi özel süratini geliştirebilmektedir.


19. Soru

Süratin evrelerinden Reaksiyon zamanı ne anlam taşımaktadır?

Cevap

Reaksiyon görsel ya da işitsel bir sinyale ya da uyarıya tepki verebilme yeteneğidir. Reaksiyon ve çıkış alıştırmalarıyla geliştirilebilir.


20. Soru

Sporda Dayanıklılığın tanımı nedir?

Cevap

Yapılan sporsal aktivitenin sebep olduğu yorgunluğa organizmanın karşı koyabilme sınırı dayanıklılık olarak açıklanmaktadır.


21. Soru

Kuvvet Antrenmanlarının özellikleri neler olmalıdır?

Cevap

İyi bir kuvvet antrenmanının temel yapısını oluşturan 3 kural vardır. 1. Eklem esnekliğini geliştir, 2. Kas kuvvetinden önce tendon kuvvetini geliştir. 3. Kol ve bacak kuvvetinden önce gövdenin kuvvetini geliştir. Bu temel kurallar büyüme ve gelişim dönemi sırasında yapılan kuvvet antrenmanlarında herkes için geçerlidir ve yüksek performansa doğru yol almaya henüz başlamış olan genç sporcular için özellikle önemlidir.


22. Soru

Antrenmanın temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Antrenmanın yüklenme, toparlanma, adaptasyon, çok yönlü gelişim, geriye dönüşüm, bireyselleşme ve özelleşme olmak üzere 7 temel ilkesi vardır.


23. Soru

Biyomotor Beceriler nelerdir?

Cevap

Biyomotor Becerileri sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon olarak sayabiliriz.


24. Soru

Süratin evrelerinden İvmelenmenin (hızlanma) anlamı nedir?

Cevap

İvmelenme olası en kısa zamanda maksimal sürate ulaşma (hızlanma) yeteneğidir. Çeşitli ivmelenme alıştırmalarıyla sıçrama antrenmanlarıyla ve kuvvet antrenmanlarıyla ivmelenme geliştirilebilir.


25. Soru

Süratin evrelerinden maksimal sürat ve devamlılığı anlamından ne anlıyoruz?

Cevap

Maksimal sürat sergilenebilen en yüksek sürat yeteneğidir. Her sporcu belirli mesafede maksimal süratine ulaşmaktadır ve uzun sürat dayanıklılığı gerektiren spor branşlarında bu süratlerini koruyamamaktadırlar. Süratte dayanıklılık maksimal süratten sonraki sürati koruma yeteneğidir. Tekrar aralıkları kısa olan sürat koşuları, 15-50 tekrarlı kuvvet alıştırmaları ve yapılan spor dalının mesafesindeki çalışma kapasitesine yönelik sürat koşularıyla geliştirilebilir.


26. Soru

Dairesel Kuvvet antrenmanlarının özelliği nedir?

Cevap

Dairesel kuvvet antrenmanları temel kuvveti geliştirmek için kullanılmaktadır. Genç sporculara yaptırılacak bir dairesel kuvvet antrenmanında hareket başına 1 ya da 2 set uygulanması gereklidir. Olgunlaşmasını tamamlamış olan sporcularda set sayıları 3’e çıkarabilir. Fakat bu setler giderek artan yüklenme şeklinde ve set sayılarındaki artışta 2-4 yıla yayılmalıdır. Genç sporcular için 2-3 setten daha fazla kuvvet çalışması için neden yoktur. Setteki hareketlerde az sayıda olmalı ve 6-7’yi geçmemelidir. Setler arasında bir sonraki hareketi uygulamadan önce dinlenmek ve kasları rahatlatmak için daima dinlenme aralıkları verilmelidir.


27. Soru

Spor Bilimlerinde dayanıklılığı etkileyen özellikler nelerdir?

Cevap

Motorsal ve bireysel karakter ile ilgili bir biyomotor beceri olan dayanıklılığı kalp dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi ve psikoloji etkilemektedir. Fizyolojik olarak maksimum dayanıklılık maksimum aerobik kapasitesidir ve spor türünün gerekli kıldığı özellikler doğrultusunda verilmelidir. Dayanıklılığı etkileyen en önemli faktörler genetik, cinsiyet, vücut kompozisyonu, yaş ve antrenmandır.


28. Soru

Antrenman Bilimlerinde Yüklenmenin anlamı nedir?

Cevap

Planlanmış bir program çerçevesinde ölçüsü iyi saptanmış antrenman sürecinin kapsam ve içeriğinde yapılan değişikliklerle organizmada morfolojik, fonksiyonel ve biyokimyasal uyumlar sağlayan hareket uyaranlarına yüklenme denir.


29. Soru

Antrenman Bilimlerinde Toparlanmanın anlamı nedir?

Cevap

Bir antrenman evresi sonrası yıkılan enerji depolarının yenilenmesi, biriken metabolitlerin uzaklaştırılması ve zarar gören dokuların tamir edilmesi sürecidir.


30. Soru

Süratin Evreleri nelerdir?

Cevap

Reaksiyon, ivmelenme, maksimal sürat ve süratte devamlılık süratin evreleri olarak kabul edilir.


31. Soru

Spor Bilimlerinde Kuvvette devamlılık(dayanıklılık) ne demektir?

Cevap

Kassal dayanıklılık uzun süreli egzersizlerde kasın çalışmasına devam etme becerisidir.


32. Soru

Antrenman bilimlerinde Özel kuvvet tanımından ne anlarız?

Cevap

Özel kuvvet, spora özel kas gruplarının kuvvetidir. Bundan da anlaşılacağı gibi 100m sprinterinin kuvvet programı ile güreşçinin kuvvet antrenmanı programı birbirinden farklı olması gerekmektedir. Özel kuvvet alıştırmaları süratlenme hareketlerine dayanmaktadır ve tamamıyla sporcunun tekniksel gelişimini sağlamaktadır.


33. Soru

Spor bilimleri kapsamında antrenmanın tanımı nedir?

Cevap

Sporcunun fiziksel, tekniksel, taktiksel, zihinsel ve psikolojiksel düzeyinin yükseltilmesini, onun en verimli hale getirilmesini ve bu durumun mümkün olan en uzun süre boyunca sabit tutulmasını sağlayan tedbirlerin alındığı ve uygulandığı alıştırma süreci olarak ifade edilebilir.


34. Soru

Spor Bilimlerinde Maksimal Kuvvet ne demektir?

Cevap

Maksimum istemli kasılma sırasında sinir-kas sistemi tarafından uygulanan en yüksek güçtür.


35. Soru

Antrenman Bilimlerinde Özelleşmenin anlamı nedir?

Cevap

Bir antrenman uyarısından maksimum fayda sadece hareketlerin ve yapılacak spor branşının enerji sistemleri kopyalandığı zaman elde edilebilir. Özelleşme sporcunun yaptığı spor branşına özgü antrenmanların yapılmasıdır.


36. Soru

Sürati etkileyen en önemli biyomekanik etkenler nelerdir?

Cevap

Sürati etkileyen en önemli biyomekanik etkenler arasında koşu adımı, maksimal sürat, adım süresi, sürat ve güç ilişkisi sıralanabilir. Adım uzunluğu koşu sırasında her adımda alınan mesafesini, adım sıklığı ise verili zamanda atılan adım sayısını ifade etmektedir.


37. Soru

Antrenman planlamasında Müsabaka döneminden ne anlarız?

Cevap

Hedef müsabakaya yönelik önlemlerin alındığı ön müsabaka ve en üst performans sergilenmesi beklenen hedef müsabaka dönemini içerir. Spor dalına özgü teknik ve taktik içeriğe yönelik kuvvet, sürat, dayanıklılık ve diğer kondisyonel özelliklerin testler, hazırlık müsabakaları, yarışma veya maç ortamında geliştirilmesine dönük çalışmalardır.


38. Soru

Spor Bilimlerinde Güç ne demektir?

Cevap

Güç, mümkün olan en kısa zamanda maksimum kuvvet uygulamasıyla ortaya çıkan kuvvet-hız bileşenidir. Hareketin yönünde büyük güç üretmekten başlıca sorumlu kas Agonist kas olarak adlandırılır. Agonist kasa ters güç üreten kas antagonist kas olarak ifade edilir. Yapılan hareketin koordinasyonu sağlayan kas ise sinergist kas denilmektedir.


39. Soru

Antrenman Bilimlerinde Çok Yönlü Gelişim ne demektir?

Cevap

Gelişmiş fiziksel hazırlık ve teknik bilgiye ulaşmak için gerekli temellerden biridir. Bu tür yaklaşım bir spor dalında özelleşmek (ustalaşmak) için gereken ilk şart olarak kabul edilmelidir. İnsan organları ve dizgeleri arasındaki fizyolojik ve psikolojik süreçler ile ilişkili bağlantıların düzeyine göre. Kişide antrenman sonrası oluşan harekete dayalı birçok değişiklik her zaman birbirine bağlıdır. Antrenman çeşitli biyomotor yetiler ve psikolojik özelliklerin yanında dolaşım ve iskelet sistemi gibi birkaç sistemin senkronize şekilde çalışmasını gerektirir. Çok yönlü gelişim seçilen spor dalı için temel olarak gelecekteki ihtiyaçlarına uygun kas gruplarının, tüm eklemlerin esnekliğinin ve tüm vücudun etkin şekilde hareketlerle hazır hale getirilmesidir.


40. Soru

Antrenman Bilimlerinde Geriye Dönüşüm ne anlama gelmektedir?

Cevap

Antrenman uyarılarının kesilmesiyle sporcunun antrenmanla kazandığı performans düzeyinin antrenman öncesi duruma gerilemesidir.


41. Soru

Dayanıklılık antrenmanlarından Yükselti antrenmanlarının özelliği nedir?

Cevap

Sporcunun yeterince oksijen almasının ve kullanılmasının engellendiği deniz seviyesinden yüksek rakım koşullarında antrenman yapmasını içeren yöntemdir. Yeterince etki sağlayan yükselti koşullarına bağlı olarak sporcunun organizmasında tepki olarak oluşan açığın telafisine yönelik adaptasyon meydana gelmektedir. Yükseltide yapılan antrenmanın süreci kandaki hemoglobin artışıyla ilişki sergilemektedir.


42. Soru

Sportif antrenmanın ve hareketin amacı nedir?

Cevap

Sportif antrenmanın ve hareketin amacı sporcunun ilgili branşında olası en yüksek performansına ulaşması için ona kılavuzluk etmektir.


43. Soru

Spor bilimleri kapsamında antrenman kavramını tanımlayınız.

Cevap

Spor bilimleri kapsamında antrenman; sporcunun fiziksel, tekniksel, taktiksel, zihinsel ve psikolojiksel düzeyinin yükseltilmesini, onun en verimli hale getirilmesini ve bu durumun mümkün olan en uzun süre boyunca sabit tutulmasını sağlayan tedbirlerin alındığı ve uygulandığı alıştırma süreci olarak ifade edilebilir


44. Soru

Biyomotor becerilere iki örnek veriniz.

Cevap

Biyomotor beceriler; sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon olarak sıralanabilir.


45. Soru

Spor bilimleri içerisinde harekete dayalı performansı üst seviyeye çıkarmak için gereken 7 ilkeyi sıralayınız.

Cevap

Spor bilimleri içerisinde harekete dayalı performansı üst seviyeye çıkarmak için yapılan hazırlık olan antrenmanın yüklenme, toparlanma, adaptasyon, çok yönlü gelişim, geriye dönüşüm, bireyselleşmeve özelleşme olmak üzere 7 temel ilkesi vardır.


46. Soru

Antrenman yüklenmeleri döngülerinin nasıl ilerlemesi gerekir?

Cevap

Antrenman yüklenmeleri belirli bir plan dahilinde döngüler şeklinde yaptırılmalıdır. Bu yüklenme döngüleri giderek artan şekilde her antrenman evresinde çeşitlendirilmeli ve artırılmalıdır.


47. Soru

Spor bilimlerine göre döngü kavramını tanımlayınız.

Cevap

Döngü; belirli bir düzende tekrar eden programlardır.


48. Soru

Süperkompanzasyon nedir?

Cevap

Sporcuya antrenman yüklenmesi yaparken antrenörün hedefi eşik kapasitesini aşan fakat aşırı yıkıma sebep olmayacak antrenman uyarısı sağlamaktır. Aşırı olmayan bu uyarılar bağlı olarak vücutta istendik yorgunluk oluşacak ve vücut normal düzeyinin altına gerileyecektir. Burada yapılacak dinlenmeyle vücut normal seviyesine tamamlanacak ve biraz daha dinlendirildiğinde normal düzeyinin üstüne yani aşırıya tamamlama meydana gelecektir.bu aşırıya tamamlamaya süperkompanzasyon adı verilir.


49. Soru

Aşırı antrenman sendromunun nedenleri neler olabilir?

Cevap

Aşırı antrenman sendromu; kanda metabolitlerin birikmesi, karbonhidrat metabolizması sonucu laktik ve pürivik asit, protein metabolizması sonucu üre ve ürik asit, fosfatlar, kreatin, yağ metabolizması sonucu oluşan aseton ve keton vb. kimyasal faktörler rol oynayabilir. Bunun yanı sıra kan şekeri, yüksek rakım koşulu, su ve tuz kaybı, beslenme yetersizliği veya dengesizliği, vücut yapısı, yaş, uyku ve hastalıklarda bu yorgunlukta etmen olabilir. Psikolojik faktörler ise korku, heyecan, üzüntü, isteksizlik ve bezginliktir. Çevresel faktörler ise çok soğuk iklim, çok sıcak iklim, hava kirliliği ve cinsel sorunlardır. Problemler sonucunda kas-sinir uyumsuzluğu ve reaksiyon zamanın uzaması gibi sorunlar başlamaktadır. Kas sistemi ve sinir sistemi problemi genel yorgunluğa dönüşmektedir ve aşırı antrenman sendromu meydana gelmektedir.


50. Soru

Spor bilimlerine göre toparlanma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Toparlanma; bir antrenman evresi sonrası yıkılan enerji depolarının yenilenmesini, biriken metabolitlerin uzaklaştırılması ve zarar gören dokuların tamir edilmesi sürecidir.


51. Soru

Spor bilimlerine göre adaptasyon nedir?

Cevap

Adaptasyon; vücudun antrenman yüklenmesine bağlı olarak sergilediği cevaptır


52. Soru

Spor bilimlerinde çok yönlü gelişim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çok yönlü gelişim; seçilen spor dalı için temel olarak gelecekteki ihtiyaçlarına uygun kas gruplarının, tüm eklemlerin esnekliğinin ve tüm vücudun etkin şekilde hareketlerle hazır hale getirilmesidir


53. Soru

Sporcunun gelişim evreleri nelerdir?

Cevap

Sporcunun gelişim evreleri; başlangıç, etletik biçimleniş, özelleşme ve yüksek performanstır.


54. Soru

Bir antrenman ünitesinin 3 ana evresi nelerdir?

Cevap

Bir antrenman ünitesi 3 ana evre olan ısınma, esas evre ve soğuma evrelerinden oluşur.


55. Soru

Genel sürat ve özel sürat kavramlarını tanımlayınız.

Cevap

Genel sürat; herhangi bir harekette hızlı bir şekilde performans gösterme (motor reaksiyon) kapasitesidir. Hem genel hem de özel hazırlık periyodunda genel sürat gelişmektedir. Özel sürat;bir egzersiz ya da beceri sırasında sergilenen yüksek hız performans kapasitesidir. Her sporcu yaptığı spora ilişkin kendi özel süratini geliştirebilmektedir.


56. Soru

Koşu hızını beirleyen iki değişken nedir?

Cevap

Koşu hızı adım uzunluğu ve adım frekansı değişkenlerinin etkileşiminin bir sonucu olarak meydana gelir.


57. Soru

Sürat becerisi hangi evrelerden oluşmaktadır?

Cevap

Sürat becerisi reaksiyon, ivmelenme, maksimal sürat ve süratte dayanıklılık(devamlılık) evrelerinden meydana gelmektedir.


58. Soru

Reaksiyon sürati nedir?

Cevap

Reaksiyon sürati uyarıya karşı mümkün olan en kısa sürede hızlı cevap verebilme yeteneği (görme, dokunma, işitme)’dir.


59. Soru

Koordinasyonun 6 ana elementini sıralayınız.

Cevap

Koordinasyonun 6 ana elementi denge, ritim duyusu, uzayda yer alma, reaksiyon sürati, hareketin senkronizasyonu ve kinestetik farklılaşmadır.


60. Soru

Bireysel esneklik alıştırmalarının iki türü nedir?

Cevap

Bireysel esneklik alıştırmaları statik (pasif olarak yapılan) ve dinamik (balistik olarak yapılan) olmak üzere temel olarak 2 çeşit yapılır.


61. Soru

Değişmez tempoda koşu biçiminde yapılan uzun mesafe antrenman yönteminde antrenman süresi  ve kalp atım hızı nedir?

Cevap

Değişmez tempoda koşu biçiminde yapılan uzun mesafe antrenman yönteminde antrenman süresi 1-2 saat arasındadır ve kalp atım hızı 150-170 atım.dk-1 arasındadır.


62. Soru

Dayanıklılığın türlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Dayanıklılık genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel dayanıklılık sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemin çok yüksek şiddette çalışma içermeden yaygın dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesiyle sağlanan fonksiyonel elverişliliktir ve aerobik karakterli branşlarda daha önceliklidir. Özel dayanıklılık ise her branşın performans karakterine özel olan ve branşa özel yapılan antrenmanlar sonucunda gelişen dayanıklılıktır.


1. Soru

Antrenman planlamasında Geçiş döneminden ne anlarız?

Cevap

Hedef müsabaka sonrası müsabakanın meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik stresten uzaklaşmak, ağır antrenmanların etkisinden kurtulmak ve yeniden başlanacak hazırlık antrenmanlarına fiziksel ve psikolojik olarak hazır hale gelmek için aktif ya da pasif dinlenmenin olduğu yenilenme dönemidir.

2. Soru

Sporda Koordinasyon neyi ifade eder?

Cevap

Yüksek performans için gereken karma motor becerilerdir. Kuvvet, sürat, esneklik ve dayanıklılık yüksek performansın fiziksel uygunluğun temelini oluşturmaktadır.

3. Soru

Antrenman Bilimlerinde Bireysellik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir antrenman uyarısından maksimum fayda sadece hareketlerin ve yapılacak spor branşının enerji sistemleri kopyalandığı zaman elde edilebilir. Özelleşme sporcunun yaptığı spor branşına özgü antrenmanların yapılmasıdır.

4. Soru

Antrenman Bilimlerinde Adaptasyonun anlamı nedir?

Cevap

Vücudun antrenman yüklenmesine bağlı olarak sergilediği cevaba adaptasyon denir. Antrenman yüklenmesi meydana gelmesi için hareket uyaranları antrenmanda etkinliği sağlayacak ölçüt içerisinde yapılmalı, uyaranlar antrenman durumunu geliştirmeli ve sürekliliğini korumalıdır.

5. Soru

Antrenman planlamasında Hazırlık döneminin anlamı nedir?

Cevap

Vücudun antrenmana hazırlandığı anatomik adaptasyon, motor beceri hareketleri temel gelişiminin sağlandığı genel hazırlık ve yapılan spor branşına yönelik antrenmanların yapıldığı özel hazırlığı içerir. Genel hazırlık dönemi antrenmanları sporcunun fonksiyonel hareket özelliklerini geliştirmek için genel kuvvet, dayanıklılık, esneklik, beceri koordinasyonun geliştirilmesini sağlayan genel kondisyonel gelişimin yanı sıra dinlenme ve yenilenmeyi de aktive eden çalışmadır. Özel hazırlık dönemi antrenmanları spor dalı ya da spor dalının özel teknik ve taktik hareket içeriğinin yarışma karakterinde ele alınarak özel kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik gibi özelliklerin geliştirildiği çalışmalardır.

6. Soru

Dayanıklılık antrenmanları kaç türde uygulanmaktadır?

Cevap

Dayanıklılığı geliştirmek için yükselti (hipoksi), uzun mesafe, interval ve müsabakaya özgü dayanıklılık antrenmanı yöntemleri kullanılmaktadır.

7. Soru

İyi bir Koordinasyona sahip olmak neler kazandırır?

Cevap

İyi bir koordinasyona sahip olmak; beceri kazanmayı çabuklaştıracak ve bu beceriyi pürüzsüzce uygulamayı sağlayacak olduğundan oldukça önem taşımaktadır. Koordinasyonun 6 ana elementi denge, ritim duyusu, uzayda yer alma, reaksiyon sürati, hareketin senkronizasyonu ve kinestetik farklılaşmadır.

8. Soru

Enerji sistemleri açısından Dayanıklılığı nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Enerji sistemleri açısından incelendiğinde dayanıklılık anaerobik ve aerobik dayanıklılık olarak ifade edilmektedir. Anaerobik dayanıklılık çok yüksek şiddetli (%85 üstü) ve kısa süreli (4sn- 2dk arası) oksijensiz olarak oluşan süreçler içerisinde sergilenen sportif aktiviteler için geçerlidir. Aerobik dayanıklılık düşük şiddetli (%85 altı) uzun süreli (8 dk – 2 saat) oksijenli olarak oluşan süreçlerdeki sportif aktiviteler için geçerlidir.

9. Soru

Antrenman planlamasında bir periyot dönemi kaç bölümden oluşur?

Cevap

Hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve geçiş dönemi olarak sayabiliriz.

10. Soru

Sporda Özel Dayanıklılık ne anlam taşır?

Cevap

Özel dayanıklılık ise her branşın performans karakterine özel olan ve branşa özel yapılan antrenmanlar sonucunda gelişen dayanıklılıktır.

11. Soru

Esneklik geliştirme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Antrenman Bilimlerinde bilinen esneklik geliştirme yöntemleri 3 çeşittir. 1- Dinamik yöntem, 2- Statik yöntem, 3- PNF (propriyoseptif nöromuskular fasilitasyon) yöntemidir.

12. Soru

Esnekliğin tanımı nedir?

Cevap

Esneklik belirlenmiş bir eklemin ya da oynak bölgelerin etrafındaki hareketlilik genişliği olarak açıklanır.

13. Soru

Sporda Genel Dayanıklılık ne anlam taşır?

Cevap

Genel dayanıklılık sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemin çok yüksek şiddette çalışma içermeden yaygın dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesiyle sağlanan fonksiyonel elverişliliktir ve aerobik karakterli branşlarda daha önceliklidir.

14. Soru

Dairesel antrenmanı çocuklarda organize ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap

• Antrenman 15-20 dk arası olmalıdır. Buluğ çağının ortalarına doğru 30 dk’ya kadar giderek artırılabilir. • Hareketler sıraya konulmalıdır. Sırasıyla bacaklar, kollar, karın ve sırt ile hareketler yaptırılabilir. • Hareketlerin sayısı 6-9 arasında olmalıdır. • Yeni bir hareket için antrenör doğru kaldırış tekniğini öğretmelidir. Hareketi doğru uygulamak tekrar sayısından daha önemlidir. • Antrenör çocuğa hareketi hızlı yapması ya da dairesel antrenmanı mümkün olduğunca çabuk bitirmesi için taleplerde bulunmamalıdır. Gelişimin bu döneminde bunlar önemli değildir, onların bu antrenmandan zevk alması önemlidir. • Hareketler sorunsuz uygulanabilmeli ve çocuklar hareketleri rahat yapabilmelidir. Çocuğun yüzünü buruşturması rahatsızlık belirtisi olduğundan bu durumda olan çocuk fark edildiğinde çalışma sonlandırılmalıdır. • Hareketleri gösterirken mümkün olduğunca çabuk olunmalı ve hareketler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde eğlenceli sunulmalıdır. • İyi teknik ve bireysel gelişim gösterenler sürekli teşvik edilmeli ve ödüller verilmelidir. Dairesel antrenman bireysel gelişim, meydan okuma ve kişisel tatmin çevresi olmalı çocuklar arasında yarış yaptırılmamalıdır.

15. Soru

Antrenman Bilimlerinde süratin tanımı nedir?

Cevap

Olası en kısa sürede, istendik bir hareketi en kısa sürede uygulama becerisi olarak açıklanan biyomotor özelliğe sürat diyoruz.

16. Soru

Kassal Kuvvet ne demektir?

Cevap

Vücut hareketlerini kontrol etmek için maksimal güç harcama becerisi kassal kuvvet olarak açıklanmaktadır.

17. Soru

Antrenman bilimlerinde Genel kuvvet tanımından ne anlarız?

Cevap

Genel kuvvet tüm kas sisteminin sağladığı kuvvettir. Her bakımdan daha iyi olmak ve genel kuvvet dengesini sağlamasının yanı sıra özel kuvvet ve teknik çalışmalar yapmak için temel oluşturmaktadır. Genel kuvvet artışını sağlamaktaki amaç sporcuyu daha ileri düzeydeki çeşitli antrenmanlara hazırlamaktır.

18. Soru

Genel ve Özel Sürat ne anlama gelir?

Cevap

Genel sürat; herhangi bir harekette hızlı bir şekilde performans gösterme (motor reaksiyon) kapasitesidir. Hem genel hem de özel hazırlık periyodunda genel sürat gelişmektedir. Özel sürat; bir egzersiz ya da beceri sırasında sergilenen yüksek hız performans kapasitesidir. Her sporcu yaptığı spora ilişkin kendi özel süratini geliştirebilmektedir.

19. Soru

Süratin evrelerinden Reaksiyon zamanı ne anlam taşımaktadır?

Cevap

Reaksiyon görsel ya da işitsel bir sinyale ya da uyarıya tepki verebilme yeteneğidir. Reaksiyon ve çıkış alıştırmalarıyla geliştirilebilir.

20. Soru

Sporda Dayanıklılığın tanımı nedir?

Cevap

Yapılan sporsal aktivitenin sebep olduğu yorgunluğa organizmanın karşı koyabilme sınırı dayanıklılık olarak açıklanmaktadır.

21. Soru

Kuvvet Antrenmanlarının özellikleri neler olmalıdır?

Cevap

İyi bir kuvvet antrenmanının temel yapısını oluşturan 3 kural vardır. 1. Eklem esnekliğini geliştir, 2. Kas kuvvetinden önce tendon kuvvetini geliştir. 3. Kol ve bacak kuvvetinden önce gövdenin kuvvetini geliştir. Bu temel kurallar büyüme ve gelişim dönemi sırasında yapılan kuvvet antrenmanlarında herkes için geçerlidir ve yüksek performansa doğru yol almaya henüz başlamış olan genç sporcular için özellikle önemlidir.

22. Soru

Antrenmanın temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Antrenmanın yüklenme, toparlanma, adaptasyon, çok yönlü gelişim, geriye dönüşüm, bireyselleşme ve özelleşme olmak üzere 7 temel ilkesi vardır.

23. Soru

Biyomotor Beceriler nelerdir?

Cevap

Biyomotor Becerileri sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon olarak sayabiliriz.

24. Soru

Süratin evrelerinden İvmelenmenin (hızlanma) anlamı nedir?

Cevap

İvmelenme olası en kısa zamanda maksimal sürate ulaşma (hızlanma) yeteneğidir. Çeşitli ivmelenme alıştırmalarıyla sıçrama antrenmanlarıyla ve kuvvet antrenmanlarıyla ivmelenme geliştirilebilir.

25. Soru

Süratin evrelerinden maksimal sürat ve devamlılığı anlamından ne anlıyoruz?

Cevap

Maksimal sürat sergilenebilen en yüksek sürat yeteneğidir. Her sporcu belirli mesafede maksimal süratine ulaşmaktadır ve uzun sürat dayanıklılığı gerektiren spor branşlarında bu süratlerini koruyamamaktadırlar. Süratte dayanıklılık maksimal süratten sonraki sürati koruma yeteneğidir. Tekrar aralıkları kısa olan sürat koşuları, 15-50 tekrarlı kuvvet alıştırmaları ve yapılan spor dalının mesafesindeki çalışma kapasitesine yönelik sürat koşularıyla geliştirilebilir.

26. Soru

Dairesel Kuvvet antrenmanlarının özelliği nedir?

Cevap

Dairesel kuvvet antrenmanları temel kuvveti geliştirmek için kullanılmaktadır. Genç sporculara yaptırılacak bir dairesel kuvvet antrenmanında hareket başına 1 ya da 2 set uygulanması gereklidir. Olgunlaşmasını tamamlamış olan sporcularda set sayıları 3’e çıkarabilir. Fakat bu setler giderek artan yüklenme şeklinde ve set sayılarındaki artışta 2-4 yıla yayılmalıdır. Genç sporcular için 2-3 setten daha fazla kuvvet çalışması için neden yoktur. Setteki hareketlerde az sayıda olmalı ve 6-7’yi geçmemelidir. Setler arasında bir sonraki hareketi uygulamadan önce dinlenmek ve kasları rahatlatmak için daima dinlenme aralıkları verilmelidir.

27. Soru

Spor Bilimlerinde dayanıklılığı etkileyen özellikler nelerdir?

Cevap

Motorsal ve bireysel karakter ile ilgili bir biyomotor beceri olan dayanıklılığı kalp dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi ve psikoloji etkilemektedir. Fizyolojik olarak maksimum dayanıklılık maksimum aerobik kapasitesidir ve spor türünün gerekli kıldığı özellikler doğrultusunda verilmelidir. Dayanıklılığı etkileyen en önemli faktörler genetik, cinsiyet, vücut kompozisyonu, yaş ve antrenmandır.

28. Soru

Antrenman Bilimlerinde Yüklenmenin anlamı nedir?

Cevap

Planlanmış bir program çerçevesinde ölçüsü iyi saptanmış antrenman sürecinin kapsam ve içeriğinde yapılan değişikliklerle organizmada morfolojik, fonksiyonel ve biyokimyasal uyumlar sağlayan hareket uyaranlarına yüklenme denir.

29. Soru

Antrenman Bilimlerinde Toparlanmanın anlamı nedir?

Cevap

Bir antrenman evresi sonrası yıkılan enerji depolarının yenilenmesi, biriken metabolitlerin uzaklaştırılması ve zarar gören dokuların tamir edilmesi sürecidir.

30. Soru

Süratin Evreleri nelerdir?

Cevap

Reaksiyon, ivmelenme, maksimal sürat ve süratte devamlılık süratin evreleri olarak kabul edilir.

31. Soru

Spor Bilimlerinde Kuvvette devamlılık(dayanıklılık) ne demektir?

Cevap

Kassal dayanıklılık uzun süreli egzersizlerde kasın çalışmasına devam etme becerisidir.

32. Soru

Antrenman bilimlerinde Özel kuvvet tanımından ne anlarız?

Cevap

Özel kuvvet, spora özel kas gruplarının kuvvetidir. Bundan da anlaşılacağı gibi 100m sprinterinin kuvvet programı ile güreşçinin kuvvet antrenmanı programı birbirinden farklı olması gerekmektedir. Özel kuvvet alıştırmaları süratlenme hareketlerine dayanmaktadır ve tamamıyla sporcunun tekniksel gelişimini sağlamaktadır.

33. Soru

Spor bilimleri kapsamında antrenmanın tanımı nedir?

Cevap

Sporcunun fiziksel, tekniksel, taktiksel, zihinsel ve psikolojiksel düzeyinin yükseltilmesini, onun en verimli hale getirilmesini ve bu durumun mümkün olan en uzun süre boyunca sabit tutulmasını sağlayan tedbirlerin alındığı ve uygulandığı alıştırma süreci olarak ifade edilebilir.

34. Soru

Spor Bilimlerinde Maksimal Kuvvet ne demektir?

Cevap

Maksimum istemli kasılma sırasında sinir-kas sistemi tarafından uygulanan en yüksek güçtür.

35. Soru

Antrenman Bilimlerinde Özelleşmenin anlamı nedir?

Cevap

Bir antrenman uyarısından maksimum fayda sadece hareketlerin ve yapılacak spor branşının enerji sistemleri kopyalandığı zaman elde edilebilir. Özelleşme sporcunun yaptığı spor branşına özgü antrenmanların yapılmasıdır.

36. Soru

Sürati etkileyen en önemli biyomekanik etkenler nelerdir?

Cevap

Sürati etkileyen en önemli biyomekanik etkenler arasında koşu adımı, maksimal sürat, adım süresi, sürat ve güç ilişkisi sıralanabilir. Adım uzunluğu koşu sırasında her adımda alınan mesafesini, adım sıklığı ise verili zamanda atılan adım sayısını ifade etmektedir.

37. Soru

Antrenman planlamasında Müsabaka döneminden ne anlarız?

Cevap

Hedef müsabakaya yönelik önlemlerin alındığı ön müsabaka ve en üst performans sergilenmesi beklenen hedef müsabaka dönemini içerir. Spor dalına özgü teknik ve taktik içeriğe yönelik kuvvet, sürat, dayanıklılık ve diğer kondisyonel özelliklerin testler, hazırlık müsabakaları, yarışma veya maç ortamında geliştirilmesine dönük çalışmalardır.

38. Soru

Spor Bilimlerinde Güç ne demektir?

Cevap

Güç, mümkün olan en kısa zamanda maksimum kuvvet uygulamasıyla ortaya çıkan kuvvet-hız bileşenidir. Hareketin yönünde büyük güç üretmekten başlıca sorumlu kas Agonist kas olarak adlandırılır. Agonist kasa ters güç üreten kas antagonist kas olarak ifade edilir. Yapılan hareketin koordinasyonu sağlayan kas ise sinergist kas denilmektedir.

39. Soru

Antrenman Bilimlerinde Çok Yönlü Gelişim ne demektir?

Cevap

Gelişmiş fiziksel hazırlık ve teknik bilgiye ulaşmak için gerekli temellerden biridir. Bu tür yaklaşım bir spor dalında özelleşmek (ustalaşmak) için gereken ilk şart olarak kabul edilmelidir. İnsan organları ve dizgeleri arasındaki fizyolojik ve psikolojik süreçler ile ilişkili bağlantıların düzeyine göre. Kişide antrenman sonrası oluşan harekete dayalı birçok değişiklik her zaman birbirine bağlıdır. Antrenman çeşitli biyomotor yetiler ve psikolojik özelliklerin yanında dolaşım ve iskelet sistemi gibi birkaç sistemin senkronize şekilde çalışmasını gerektirir. Çok yönlü gelişim seçilen spor dalı için temel olarak gelecekteki ihtiyaçlarına uygun kas gruplarının, tüm eklemlerin esnekliğinin ve tüm vücudun etkin şekilde hareketlerle hazır hale getirilmesidir.

40. Soru

Antrenman Bilimlerinde Geriye Dönüşüm ne anlama gelmektedir?

Cevap

Antrenman uyarılarının kesilmesiyle sporcunun antrenmanla kazandığı performans düzeyinin antrenman öncesi duruma gerilemesidir.

41. Soru

Dayanıklılık antrenmanlarından Yükselti antrenmanlarının özelliği nedir?

Cevap

Sporcunun yeterince oksijen almasının ve kullanılmasının engellendiği deniz seviyesinden yüksek rakım koşullarında antrenman yapmasını içeren yöntemdir. Yeterince etki sağlayan yükselti koşullarına bağlı olarak sporcunun organizmasında tepki olarak oluşan açığın telafisine yönelik adaptasyon meydana gelmektedir. Yükseltide yapılan antrenmanın süreci kandaki hemoglobin artışıyla ilişki sergilemektedir.

42. Soru

Sportif antrenmanın ve hareketin amacı nedir?

Cevap

Sportif antrenmanın ve hareketin amacı sporcunun ilgili branşında olası en yüksek performansına ulaşması için ona kılavuzluk etmektir.

43. Soru

Spor bilimleri kapsamında antrenman kavramını tanımlayınız.

Cevap

Spor bilimleri kapsamında antrenman; sporcunun fiziksel, tekniksel, taktiksel, zihinsel ve psikolojiksel düzeyinin yükseltilmesini, onun en verimli hale getirilmesini ve bu durumun mümkün olan en uzun süre boyunca sabit tutulmasını sağlayan tedbirlerin alındığı ve uygulandığı alıştırma süreci olarak ifade edilebilir

44. Soru

Biyomotor becerilere iki örnek veriniz.

Cevap

Biyomotor beceriler; sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon olarak sıralanabilir.

45. Soru

Spor bilimleri içerisinde harekete dayalı performansı üst seviyeye çıkarmak için gereken 7 ilkeyi sıralayınız.

Cevap

Spor bilimleri içerisinde harekete dayalı performansı üst seviyeye çıkarmak için yapılan hazırlık olan antrenmanın yüklenme, toparlanma, adaptasyon, çok yönlü gelişim, geriye dönüşüm, bireyselleşmeve özelleşme olmak üzere 7 temel ilkesi vardır.

46. Soru

Antrenman yüklenmeleri döngülerinin nasıl ilerlemesi gerekir?

Cevap

Antrenman yüklenmeleri belirli bir plan dahilinde döngüler şeklinde yaptırılmalıdır. Bu yüklenme döngüleri giderek artan şekilde her antrenman evresinde çeşitlendirilmeli ve artırılmalıdır.

47. Soru

Spor bilimlerine göre döngü kavramını tanımlayınız.

Cevap

Döngü; belirli bir düzende tekrar eden programlardır.

48. Soru

Süperkompanzasyon nedir?

Cevap

Sporcuya antrenman yüklenmesi yaparken antrenörün hedefi eşik kapasitesini aşan fakat aşırı yıkıma sebep olmayacak antrenman uyarısı sağlamaktır. Aşırı olmayan bu uyarılar bağlı olarak vücutta istendik yorgunluk oluşacak ve vücut normal düzeyinin altına gerileyecektir. Burada yapılacak dinlenmeyle vücut normal seviyesine tamamlanacak ve biraz daha dinlendirildiğinde normal düzeyinin üstüne yani aşırıya tamamlama meydana gelecektir.bu aşırıya tamamlamaya süperkompanzasyon adı verilir.

49. Soru

Aşırı antrenman sendromunun nedenleri neler olabilir?

Cevap

Aşırı antrenman sendromu; kanda metabolitlerin birikmesi, karbonhidrat metabolizması sonucu laktik ve pürivik asit, protein metabolizması sonucu üre ve ürik asit, fosfatlar, kreatin, yağ metabolizması sonucu oluşan aseton ve keton vb. kimyasal faktörler rol oynayabilir. Bunun yanı sıra kan şekeri, yüksek rakım koşulu, su ve tuz kaybı, beslenme yetersizliği veya dengesizliği, vücut yapısı, yaş, uyku ve hastalıklarda bu yorgunlukta etmen olabilir. Psikolojik faktörler ise korku, heyecan, üzüntü, isteksizlik ve bezginliktir. Çevresel faktörler ise çok soğuk iklim, çok sıcak iklim, hava kirliliği ve cinsel sorunlardır. Problemler sonucunda kas-sinir uyumsuzluğu ve reaksiyon zamanın uzaması gibi sorunlar başlamaktadır. Kas sistemi ve sinir sistemi problemi genel yorgunluğa dönüşmektedir ve aşırı antrenman sendromu meydana gelmektedir.

50. Soru

Spor bilimlerine göre toparlanma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Toparlanma; bir antrenman evresi sonrası yıkılan enerji depolarının yenilenmesini, biriken metabolitlerin uzaklaştırılması ve zarar gören dokuların tamir edilmesi sürecidir.

51. Soru

Spor bilimlerine göre adaptasyon nedir?

Cevap

Adaptasyon; vücudun antrenman yüklenmesine bağlı olarak sergilediği cevaptır

52. Soru

Spor bilimlerinde çok yönlü gelişim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çok yönlü gelişim; seçilen spor dalı için temel olarak gelecekteki ihtiyaçlarına uygun kas gruplarının, tüm eklemlerin esnekliğinin ve tüm vücudun etkin şekilde hareketlerle hazır hale getirilmesidir

53. Soru

Sporcunun gelişim evreleri nelerdir?

Cevap

Sporcunun gelişim evreleri; başlangıç, etletik biçimleniş, özelleşme ve yüksek performanstır.

54. Soru

Bir antrenman ünitesinin 3 ana evresi nelerdir?

Cevap

Bir antrenman ünitesi 3 ana evre olan ısınma, esas evre ve soğuma evrelerinden oluşur.

55. Soru

Genel sürat ve özel sürat kavramlarını tanımlayınız.

Cevap

Genel sürat; herhangi bir harekette hızlı bir şekilde performans gösterme (motor reaksiyon) kapasitesidir. Hem genel hem de özel hazırlık periyodunda genel sürat gelişmektedir. Özel sürat;bir egzersiz ya da beceri sırasında sergilenen yüksek hız performans kapasitesidir. Her sporcu yaptığı spora ilişkin kendi özel süratini geliştirebilmektedir.

56. Soru

Koşu hızını beirleyen iki değişken nedir?

Cevap

Koşu hızı adım uzunluğu ve adım frekansı değişkenlerinin etkileşiminin bir sonucu olarak meydana gelir.

57. Soru

Sürat becerisi hangi evrelerden oluşmaktadır?

Cevap

Sürat becerisi reaksiyon, ivmelenme, maksimal sürat ve süratte dayanıklılık(devamlılık) evrelerinden meydana gelmektedir.

58. Soru

Reaksiyon sürati nedir?

Cevap

Reaksiyon sürati uyarıya karşı mümkün olan en kısa sürede hızlı cevap verebilme yeteneği (görme, dokunma, işitme)’dir.

59. Soru

Koordinasyonun 6 ana elementini sıralayınız.

Cevap

Koordinasyonun 6 ana elementi denge, ritim duyusu, uzayda yer alma, reaksiyon sürati, hareketin senkronizasyonu ve kinestetik farklılaşmadır.

60. Soru

Bireysel esneklik alıştırmalarının iki türü nedir?

Cevap

Bireysel esneklik alıştırmaları statik (pasif olarak yapılan) ve dinamik (balistik olarak yapılan) olmak üzere temel olarak 2 çeşit yapılır.

61. Soru

Değişmez tempoda koşu biçiminde yapılan uzun mesafe antrenman yönteminde antrenman süresi  ve kalp atım hızı nedir?

Cevap

Değişmez tempoda koşu biçiminde yapılan uzun mesafe antrenman yönteminde antrenman süresi 1-2 saat arasındadır ve kalp atım hızı 150-170 atım.dk-1 arasındadır.

62. Soru

Dayanıklılığın türlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Dayanıklılık genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel dayanıklılık sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemin çok yüksek şiddette çalışma içermeden yaygın dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesiyle sağlanan fonksiyonel elverişliliktir ve aerobik karakterli branşlarda daha önceliklidir. Özel dayanıklılık ise her branşın performans karakterine özel olan ve branşa özel yapılan antrenmanlar sonucunda gelişen dayanıklılıktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.