Açıköğretim Ders Notları

Spor Bilimlerine Giriş Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Bilimlerine Giriş Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Psikolojisi

1. Soru

Mc Grath’a göre stres ile ilgili süreçler nasıl alınmaktadır?

Cevap

• Kişiye objektif istemler yerleştiren, fiziksel ve sosyal çevre, • Kişinin istemi algılaması ve buna nasıl tepki göstereceği ile ilgili kararı, • Algılanan isteme kişinin gerçek tepkisi, • Tepkiden sonuçlanan durumlar.


2. Soru

Spor ortamında Stresi oluşturan etmenler nelerdir?

Cevap

Temel Gereksinimler Açısından Öz Güvende Azalma – Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamları – Antrenörün Uyguladığı Yönetim Tarzı – Müsabakaya İlişkin Etmenler – Seyirci ve maçın skoru – Engelleme – Yazılı ve görsel basın.


3. Soru

Saldırganlığın tanımı nedir?

Cevap

Saldırganlık bir davranıştır. Bu nedenle saldırganlığın geçmiş yıllardan beri birçok tanımı yapılmış olmasına rağmen yine tüm yazarların bir noktada birleştiği ortak kabul edilen bir tanımı mevcut değildir. Dolard, Miller, Mourer ve Sears (1939) saldırganlığı, başka bir kişiye zarar vermede hedeflenmiş davranışın sırası olarak tanımlamışladır. Similarl, Kaufman (1970), saldırganlığı canlılara hedef olan direk davranış olarak tanımlamışlardır. Baron ise (1977), zarar ya da yaralanmanın direk olarak hedefe doğru yöneltilen davranışlardan herhangi biri olarak tanımlamıştır. Türk Dili Sözlüğünde ise saldırganlık, bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dışardan gelen direnmelere karşın zorla karşısındakine benimsetme çabasıdır.


4. Soru

Spor ve egzersiz bilimlerinin bir dalı olarak bakıldığında Spor Psikolojisinin tanımı nasıl olmalıdır?

Cevap

Spor psikolojisi, “spor içinde yer alan insan davranışlarıyla’’ ilgili sorulara yanıt bulmaya çalışan spor ve egzersiz biliminin bir dalı şeklinde de tanımlamaktadırlar.


5. Soru

Zihinsel antrenman nedir?

Cevap

Herhangi bir uygulama çalışması yapmadan, sadece planlı ve yoğun bir şekilde hayal ederek yani zihinde canlandırarak yeni bir hareketin öğrenilmesi veya zaten bilinen bir hareketin mükemmelleştirilmesi sürecine, zihinsel antrenman denir.


6. Soru

Kaygı kaç şekilde incelenir?

Cevap

Kaygıyı sürekli kaygı ve durumsal kaygı olarak iki şekilde ele alıp incelemek gereklidir. Spielberger (1966) durumluluk kaygısını,” çevresel nedenlerle ortaya çıkan tehlike ya da tehdit durumunda bireyin gösterdiği karmaşık heyecan reaksiyonlarının ifadesidir” şeklinde tanımlamaktadır. Bu endişe, yapı olarak geçicidir. Zaman içerisinde değişir ve çeşitlenir. Sürekli kaygı ise, çevresel koşullardan bağımsız olarak bireyin huzursuzluk, endişe duyma, stres altında aşırı duyarlılık gösterme, yoğun heyecansal reaksiyonlarda bulunma eğilimi olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

Spor Psikolojisinde Performansı Engelleyen Faktörler nelerdir?

Cevap

– Sürüp Giden Faktörler (Kişilik, Motivasyonun niteliği) – Duruma Bağlı Faktörler (Motivasyon, Psikolojik baskı) – Sürantrenman Hali – Sorunlu Sporcular.


8. Soru

Kaygı nedir?

Cevap

Kaygı (endişe) normalde korku duygusunu uyandırmayacak nitelikteki uyaranların bir takım tepkilere yol açma halidir. Bir başka tanıma göre kaygı, belirli bir duruma özgü olabilen bu durumu bireyin kendisi için tehdit eder nitelikte algılaması ve korku duymasıdır. Genel olarak insanlar kaygıyı gelecekte kötü bir şey olacakmış gibi duyumsarlar. Psikologlara göre kaygı bireyin duygusal ve fiziksel durumlara karşı algılarının zihinsel ve somatik göstergesidir.


9. Soru

Özellikle son 25yıllık süreç içerisinde spor bilimlerinin yeni bir dalı olarak kullanılmaya başlanan spor psikolojisinin tanımı nedir?

Cevap

Spor Psikolojisi; Fiziksel aktiviteye katılanların ve sporcuların, bireysel olarak gelişim ve performanslarını artırmak için spor ve egzersiz alanında uygulanabilen psikolojik kuramların belirlenmesi ve uygulama çalışmalarının bilimsel bir alanıdır.


10. Soru

Bilim adamı Cüceloğlu’na göre stresin tanımı nedir?

Cevap

Cüceloğlu’na göre stres “bireyin fiziki ve sosyal çevreden uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırların ötesinde harcadığı gayrettir.”


11. Soru

Mohoney’e göre, spor psikolojisinin kavramsal olarak kullanılması ne kadar eskiye dayanmaktadır?

Cevap

Mohoney ‘e göre, spor psikolojisinin kavramsal olarak kullanılması antik yıllara uzanmaktadır. Örneğin, eski Yunan ve Asya kültüründe, akıl ve vücut arasındaki içsel ilişkinin hem performansı hem de kişisel gelişimi etkilediği için önemli bir merkez olarak kabul edilmiştir.


12. Soru

Organizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dış şarta otonom sinir sisteminden verilen “kaçma veya savaşma” tepkisinde ortaya çıkan bir dizi faaliyetler ve anlamları nelerdir?

Cevap

• Depolanmış yağ ve şeker kana karışır (mücadeleye gerekli enerji için sağlanır). • Solunum sayısı artar (bedene daha fazla oksijen sağlanır). • Kanda alyuvar artar (beyne ve kaslara daha fazla oksijen sağlanır). • Kalp vurum sayısı artar ve kan basıncı yükselir (bedenin gereken bölgelerine gerekli kan takviyesi yapılır). • Kan pıhtılaşma mekanizması harekete geçer (yaralanmalara karşı kan kaybını azaltmak için önlem alınır). • Kas gerilimi artar (kuvvet gerektiren işlere hazırlık yapılır). • Sindirim yavaşlar veya durur (iç organlardaki kan, kas ve beyne geçer, bağırsak ve mesane adaleleri gevşer). • Gözbebekleri büyür (daha fazla ışık alınarak algıyı güçlendirmeye yardımcı olunur). • Bütün duyumlar artar (dış ortamdan daha çok haberdar olunması sağlanır). • Hipofiz bezi uyarılır (iç salgı sisteminin etkinliği artar, böbreküstü bezinden adrenalin noradrenalin salgılanır).


13. Soru

Zihinsel antrenmanın yararları nelerdir?

Cevap

• Sporda yeni hareket tekniklerinin benimsenmesi için gerekli olan öğrenme sürecini kısaltır. • Zihinsel antrenman yoluyla hareket becerileri sağlamlaştırılır ve bunların yapılış sürati arttırılır. • Zihinsel antrenman, ısınma hareketleri sırasında yardımcı olarak kullanılabilir ve böylece ısınmanın süresi kısalabilir. • Tesislerin yetersiz ve antrenman süresinin yetersiz olduğu durumlarda zihinsel antrenman yardımcı olarak kullanılır. • Zihinsel antrenmanda hiçbir sakatlanma riski olmadığı için rahatlıkla uygulanan bir antrenman yöntemidir. • Tekrar yapıldığı için önceki yapılan yanlışları düzeltmekte yardımcı olur. • Zihinsel antrenman sürecinde sporcu hareketi gayet yavaş düşündüğü için zor teknikli olan hareketleri daha iyi yapmasına yardımcı olur. • Zihinsel antrenman yarışmadan önce uygulanabilir. Çünkü sporcu kendisine sıra gelmeden önce yapacağı hareketi düşündüğünden dolayı kendisine sıra geldiğinde hareketi daha kolay ve daha az hatalı yapmasına olanak sağlar.


14. Soru

Sporda saldırganlığı azaltmada antrenörün rolü nedir?

Cevap

Sporda antrenör sporcularında saldırganlığı azaltmada önemli roller üstlenebilir. Antrenörün deneyimi, oyun bilgisi, algılama kapasitesi, kişilik özellikleri vb. sporcularda saldırgan davranışların ortaya çıkmasında ya da bu tür davranışların azaltılmasında önemli bir özelliğe sahiptir.


15. Soru

Kendi kendine konuşma antrenmanı uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belirli bir hareketin nasıl yapılması konusunda kendi kendine emirler verir. Kendi kendine konuşarak hareketin seyrini gözden geçirir ve buradan da, “daha süratli koşmalıyım, daha uzağa atlamalıyım” gibi sonuçlar çıkarır.


16. Soru

Stresle nasıl başa çıkılabilir?

Cevap

Üç farklı yöntemle stresle başa çıkılabilir. Bunlar; – Bedenle başa çıkma yolları, – Zihinle başa çıkma yolları, – Davranışla başa çıkma yolları.


17. Soru

Stresle bireysel olarak başa çıkmak için hangi yöntemler kullanılabilir?

Cevap

a. Öz-saygının geliştirilmesi: Stresle bireysel olarak başa çıkmak için başvurulacak yollardan biri, özsaygının geliştirilmesidir. Özsaygının geliştirilmesi, stresle etkin bir bireysel çaba yöntemidir. Size zevk veren, sizi istek ve neşeyle dolduran her şeyi yapın ve kendiniz olun. b. Denge bölgeleri: Kısa zaman içinde gerçekleşen aşırı değişiklik, insanı rahatsız eder. Denge bölgesi, yaşamınızda hiçbir değişikliğin olmadığı, eğer oluyorsa da çok az ve çok yavaş olduğu bir alandır. c. İyi yönetim: Kullanıldığında çok etkin olan gerilim azaltıcı unsurlardan biridir. Verimli etkin bir yönetici olmak, işe karşı hakimiyetinizi sağlayacağı için, gerilimin yükünü denetleyebilir. d. Niteliklerin geliştirilmesi: Stresi azaltmanın bir başka yolu da, kişisel ve mesleki nitelikleri, mümkün olduğu kadar hatalardan arınarak, güçlendirilmelidir. Bu bireyin kendisine duyduğu özgüveni ve öz-saygısını yükseltir. e. Ruh sağlığı: Stresi azaltıcı önlemlerden bir diğeri de, iyi bir ruh sağlığıdır. Geliştirilen güçlü psikolojik uyumun stresi etkisiz hale getirdiği genel olarak kabul edilmektedir. f. Algılama Stratejileri: İç ve dış kaynaklı gerilimler, insanın kişilik süzgecinden geçer ve bu kişilik onun gerilime tepkisinin ne kadar güçlü olacağını belirler. Kimileri oldukça güçlü bir gerilim kaynağına yüksek direnç gösterebilirken, kimileri çok basit stres kaynakları karşısında bile, yıkıma uğrar. g. Yaşam temposunun kontrolü: Hayatınızın ne kadar hızlı, tempolu, stresli ve tatminkar olduğunun değerlendirilmesi, stres azaltıcı yöntemlerin sonuncusudur. Ara sıra oturup, yaşadığınız hayatın hızını gözden geçirmenizde yarar vardır. Direnç sınırlarınız içinde mutlu musunuz, yoksa birçok işi bir arada yaparak, olumsuz stres düzeyinde mi yaşıyorsunuz, stres eşiğinizi sık sık zorluyor musunuz? Bu gibi soruların, olumlu cevaplarını buluyorsanız, stresle bireysel başa çıkmanın etkili yöntemlerini bulmuşsunuz demektir.


18. Soru

Spor Psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçen bilim adamı kimdir?

Cevap

Griffith uzun yıllar boyunca spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçmiştir. Griffith 1925 yılında İlinois Üniversitesi sporcularının performanslarını arttırmak için antrenörlere yardım etmiş ve 1926 yılında “Antrenörlüğün Psikolojisi”, 1928 yılında “Spor Psikolojisi” adlı iki kitap yayınlamasının yanında ilk olarak spor psikolojisi laboratuvarını kurmuş ve ilk spor psikolojisi dersleri veren kişi olmuştur.


19. Soru

Spor psikolojisinde “hareket algısı” konusundaki ilk araştırmalar hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

Cevap

Spor psikologlarının yakından ilgilendikleri bir konu olan “ hareket algısı” konusundaki ilk araştırmalar, 1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca gerçekleşmiştir.


20. Soru

Stres yönetim teknikleri hangi bileşenlerle ilişkilidir?

Cevap

Çevresel Koşullar, – Negatif düşünceler, – Uyarılmışlık düzeyi.


21. Soru

Spor Psikolojisinin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

– Performans yükseltme – Performansı Engelleyen faktörleri giderme .


22. Soru

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenman kaça ayrılır?

Cevap

3’e ayrılır. 1. Kendi kendine konuşma antrenmanı 2. Gizli algı antrenmanı 3. Kendini hayal etme antrenmanı.


23. Soru

Sporda saldırganlık çeşitleri nelerdir?

Cevap

Sporda saldırganlık “Amaçlı Saldırganlık” ve “Kasti Saldırganlık” olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki saldırganlık çeşidi spor ortamında vardır. Bazen spor branşının oyunsal özelliklerine göre bazen de skorun, sporcunun, antrenörün algılayış şekline ve pekiştireçlerin durumuna göre değişkenlik kazanır.


24. Soru

Spor psikolojisinin çalışma alanları nelerdir?

Cevap

1. Sporcunun yetiştirilmesi, psikolojik ve zihinsel hazırlık programları, imgeleme, dikkatte odaklanma ve konsantrasyon, hedef belirleme, stresle başa çıkma, yeterli özgüven ve bireysel sevk ve idare becerilerinin geliştirilmesi. 2. Sportif performansın geliştirilmesi, doruk performansın tanımlanması, görsel inceleme, beklenti, motivasyon ve motor hareket öncesi programlama çalışmaları. 3. İnsan davranışlarının incelenmesi, bilişsel gelişim ve karar verme becerilerinin öğretilmesi. 4. Sportif başarının tanımlanması ve başarıya psikolojik katkılar ve bu amaca yönelik psikolojik testler oluşturma. 5. Sağlık ve egzersiz programlarına başlama ve sürdürebilme becerilerinin geliştirilmesi. 6. Sporsal rekabet ortamlarında karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için problem çözme becerilerinin öğretilmesi. 7. Bireysel yetenek seçimi ve grup dinamiklerini ortaya çıkarma ve geliştirme, sporcular arasında ve sporcu ile antrenör arasında liderlik becerilerinin geliştirilmesi. 8. Bireysel sporlarda ve takım sporlarında yarışma performansı ve antrenmanları verimli hale getirmek için psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlık yapar.


25. Soru

Spor psikolojisini kaç grupta toplamak mümkündür?

Cevap

2 Grupta toplamak mümkündür. 1. Performans yükseltici spor psikolojisi, 2. Performansı engelleyen psikolojik faktörlerin giderilmesi.


26. Soru

Spor Psikolojisi hangi ana bilimin alt bir dalı olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Spor Psikolojisi “Psikolojinin” bir alt dalı olarak kabul edilmektedir.


27. Soru

Bireyi etkileyen stresin 3 önemli bilişeni nedir?

Cevap

– Fizyolojik (Otomatik canlılık düzeyi) – Davranışsal (Saldırganlık, sakınma ve organize olma) – Bilişsel (Konsantrasyon yitimi, Zihinsel çarpıtmalar).


28. Soru

Gizli algı antrenmanı uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belli bir hareketi yapan bir başka kişiyi kendisinin seyrettiğini hayal eder. Seyredilen kişi genellikle, model alınan kişidir. Model alarak öğrenme sürecine etkili olan zihinsel faktörler, özellikle de dikkat ve hafıza süreçleri, bu antrenman şeklinin başarısında büyük önem taşır.


29. Soru

Spor Psikolojisinde Performans yükseltme uygulamaları nelerdir?

Cevap

– Yetenek Seçimi (Kişilik, Psikomotor Beceri) – Antrenman (Bedensel antrenman, Zihinsel antrenman) – Yarışma (Yarışma öncesi, Yarışma sırası, Yarışma sonrası) – Grup Dinamiği.


30. Soru

Kendini Hayal Etme Antrenmanını uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belli bir hareketi kendisinin nasıl yaptığını bu hareketi daha önce yaparken edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri de dikkate almalıdır.


31. Soru

Carpenter etkisi nedir?

Cevap

Zihinsel antrenman sürecinde sporcuda oluşan farklılıklar incelendiğinde, bir hareketin yoğun bir şekilde hayal edilmesine bağlı olarak, merkezi sinir sisteminde hareket merkezi uyarılır ve ilgili kaslarda mikro düzeyde kasılmalar meydana gelir. Zihinsel antrenmanın etki mekanizmasını anlatan bu olaya, “Carpenter Etkisi” denir. Carpenter Etkisi, hayal etme süresinde kaslarda oluşan mikro düzeyde meydana gelen kasılmalardır.


32. Soru

Sporda saldırganlığın ortaya çıkan 4 özelliği nedir?

Cevap

1. Saldırganlık bir davranıştır. 2. Saldırganlık zarar ve yaralamayı içerir. 3. Saldırganlık canlıya yöneliktir. 4. Saldırganlık planlıdır ve amaç içerir.


33. Soru

Avrupa’da spor psikolojisi ile ilgili ilk yazı hangi tarihte yayınlanmıştır?

Cevap

Avrupa’da spor psikolojisi ile ilgili ilk yazı 1801 yılında yayınlanan futbolun psikolojisi ile ilgili bir metindir.


34. Soru

Folkman’a göre stresin tanımı nedir?

Cevap

Folkman stresi “kişinin kapasitelerine yüklenilen veya kişi tarafından kapasitelerini aşan içsel ve dışsal istemler” şeklinde tanımlamıştır.


35. Soru

1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca incelnenen hareket algısı günümüzde hangi alanda çalışan uzamanlarca değerlendirilmektedir?

Cevap

1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca çalışılan “hareket algısı” günümüzde spor psikologlarının yakından ilgilendikleri bir konudur.


36. Soru

Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda spor psikolojisyle ilgili çalışan ülkeler hangileridir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda spor psikolojisi ile ilgili ilk araştırmalar yayınlanmaya başlanmış ve özellikle A.B.D., Sovyetler Birliği ve Almanya’ da sportif davranışların psikolojisine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken bazı davranış bilimciler ortaya çıkmıştır.


37. Soru

Spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog kimdir?

Cevap

Spor psikolojisinin büyükbabası olarak kabul edilen Griffith uzun yıllar boyunca spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçmiştir.


38. Soru

NASPSPA” hangi derneğin isminin kısaltmasıdır?

Cevap

Kuzey Amerika Spor Psikolojisi ve Fiziksel Aktivite Derneği (NASPSPA)olarak kısaltılmıştır.


39. Soru

Spor psikolojisini tanımlayınız.

Cevap

Spor psikolojisi “fiziksel aktiviteye katılanların ve sporcuların, bireysel olarak gelişim ve performanslarını artırmak için spor ve egzersiz alanında uygulanabilen psikolojik kuramların belirlenmesi ve uygulama çalışmalarının bilimsel bir alanı’’ olarak tanımlanmaktadır.


40. Soru

Spor psikolojisi uygulamalarının toplandığı iki ana grup nedir?

Cevap

Spor psikolojisi uygulamalarını iki ana grupta toplamak mümkündür:

1.Performans yükseltici spor psikolojisi,

2.Performansı engelleyen psikolojik faktörlerin giderilmesi


41. Soru

Spor psikolojisi alanında neden psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlıklar yapılır?

Cevap

Spor psikolojisi alanında bireysel sporlarda ve takım sporlarında yarışma performansı ve antrenmanları verimli hale getirmek için psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlık yapar.


42. Soru

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenmanın türleri nelerdir?

Cevap

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenman, üçe ayrılır. Bunlar; kendi kendine konuşma antrenmanı, gizli algı antrenmanı ve kendini hayal etme antrenmanıdır.


43. Soru

Kendi kendine konuşma antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Kendi Kendine Konuşma Antrenmanı: Sporcu belirli bir hareketin nasıl yapılması konusunda kendi kendine emirler verir. Kendi kendine konuşarak hareketin seyrini gözden geçirir ve buradan da, “daha süratli koşmalıyım, daha uzağa atlamalıyım” gibi sonuçlar çıkarır.


44. Soru

Gizli algı antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Gizli Algı Antrenmanı: Sporcu belli bir hareketi yapanbir başka kişiyi kendisinin seyrettiğini hayal eder. Seyredilen kişi genellikle, model alınan kişidir. Model alarak öğrenme sürecine etkili olan zihinsel faktörler, özellikle de dikkat ve hafıza süreçleri, bu antrenman şeklinin başarısında büyük önem taşır.


45. Soru

Kendini hayal etme antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Kendini Hayal Etme Antrenmanı: Sporcu belli bir hareketi kendisinin nasıl yaptığını bu hareketi daha önce yaparken edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri de dikkate almalıdır.


46. Soru

Zihinsel antrenmanın etkisini belirleyen en önemli faktör nedir?

Cevap

Zihinsel antrenmanın etkisini belirleyen en önemli faktör, antrenör ve sporcunun bu konuya olan inançları ve yaklaşımlarıdır.


47. Soru

Carpenter etkisi nedir?

Cevap

Carpenter etkisi; Hayal etme süresinde kaslarda oluşan mikro düzeyde meydana gelen kasılmalardır.


48. Soru

Zihinsel antremanın yararlarından ikisini söyleyiniz.

Cevap

Zihinsel Antrenmanın Yararları

Zihinsel antrenman, sporda yeni hareket tekniklerinin benimsenmesi için gerekli olan öğrenme sürecini kısaltır.Zihinsel antrenman yoluyla hareket becerileri sağlamlaştırılır..Zihinsel antrenman, ısınma hareketleri sırasında yardımcı olarak kullanılabilir. Tesislerin yetersiz ve antrenman süresinin yetersiz olduğu durumlarda zihinsel antrenman yardımcı olarak kullanılır.Zihinsel antrenmanda hiçbir sakatlanma riski olmadığı için rahatlıkla uygulanan bir antrenman yöntemidir. Tekrar yapıldığı için önceki yapılan yanlışları düzeltmekte yardımcı olur.Zihinsel antrenman sporcunun zor teknikli olan hareketleri daha iyi yapmasına yardımcı olur. Zihinsel antrenman yarışmadan önce uygulanabilir ve daha az hatalı yapmasına olanak sağlar.


49. Soru

Kaygıyı tanımlayınız.

Cevap

Kaygı (endişe) normalde korku duygusunu uyandırmayacak nitelikteki uyaranların bir takım tepkilere yol açma halidir.


50. Soru

Kaygının ne tür tepkileri olabilir?

Cevap

Kaygı ve heyecan her bireyi aynı biçimde etkilemez. Her bireyin kendine özgü tolerans kapasitesi vardır. Kaygı sürecinde birey fiziksel, somatik ve şensel bakımlardan uyarılabilmekte, bazen tümü harekete geçmektedir. Fiziksel ve somatik tepkiler genel olarak kalp atışının hızlanması, kas geriliminin artması, yorgunluk duygusu, aşırı alınganlık, el ve ayakların terlemesi şeklinde yaşanmaktadır. Düşünsel tepkilerde ise ayrıntılara dikkat edememe, unutkanlık, konsantrasyon sağlayamama, ani karar verebilmede güçlükler söz konusudur.


51. Soru

Stres karşısında rganizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dışşarta otonom sinir sisteminden yöneltilen tepki nedir?

Cevap

Stres karşısında rganizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dışşarta otonom sinir sisteminden yöneltilen tepki “kaçma veya savaşma” tepkisidir.


52. Soru

Stresin üç bileşeni nelerdir?

Cevap

Bir stresin üç bileşeni vardır. Bunlar bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bileşenler olarak ele alınır


53. Soru

Stresin bileşenlerinden fizyolojin boyutu açıklayınız.

Cevap

Fizyolojik Boyut: Organizma spor ortamında tehlike ile karşılaşğında, tehlikeyi algılamış ise, uygun tepkiler ortaya koyabilmek için etkinlik düzeyini hızla arttırmaya çalışır. Bu stresin alarm dönemi tepkilerine benzer tepkiler ile kendisini gösterir. Kaslardaki gerginlik, gevşeyememe, gerilim baş ağrıları, mide krampları, artan motor gerginlik ve yükselen otomatik canlılığın yarattığı gerilime dayalı uyku bozuklukları, gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.


54. Soru

Birinci ve ikinci stres formülleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Birinci stres formülüne göre uyarılmışlık önceliklidir ve negatif düşünceler sonradan yaşanılmaktadır. İkinci stres formülünde ise, bunun tersi olarak negatif düşünceler öncelikle ve uyarılmışlık sonradan yaşanır.


55. Soru

Spor ortamında stresin temelini oluşturan etmenler nelerdir?

Cevap

Spor ortamında stresin temelini oluşturan etmenler:

Temel aereksinimler açısından öz güvende azalma

Çalışma koşulları ve çalışma ortamları

Antrenörün uyguladığı yönetim tarzı

Yazılı ve görsel basın

Engelleme

Seyirci ve maçın skoru

Müsabakaya ilişkin etmenlerdir.


56. Soru

Genel olarak tümstres yönetim teknikleri hangi bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgilidir?

Cevap

Bütün stres yönetim teknikleri şu üç bileşen in değiştirilmesiyle ilgilidir:

Çevresel koşullarNegatif düşüncelerUyarılmışlık düzeyi


57. Soru

Sporda saldırganlığın dört özelliği nelerdir?

Cevap

Sporda saldırganlığın dört özelliğinin oraya çıkmaktadır. Bunlar:1.Saldırganlık bir davranıştır.2.Saldırganlık zarar ve yaralamayı içerir.3.Saldırganlık canlıya yöneliktir.4.Saldırganlık planlıdır ve amaç içerir.


1. Soru

Mc Grath’a göre stres ile ilgili süreçler nasıl alınmaktadır?

Cevap

• Kişiye objektif istemler yerleştiren, fiziksel ve sosyal çevre, • Kişinin istemi algılaması ve buna nasıl tepki göstereceği ile ilgili kararı, • Algılanan isteme kişinin gerçek tepkisi, • Tepkiden sonuçlanan durumlar.

2. Soru

Spor ortamında Stresi oluşturan etmenler nelerdir?

Cevap

Temel Gereksinimler Açısından Öz Güvende Azalma – Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamları – Antrenörün Uyguladığı Yönetim Tarzı – Müsabakaya İlişkin Etmenler – Seyirci ve maçın skoru – Engelleme – Yazılı ve görsel basın.

3. Soru

Saldırganlığın tanımı nedir?

Cevap

Saldırganlık bir davranıştır. Bu nedenle saldırganlığın geçmiş yıllardan beri birçok tanımı yapılmış olmasına rağmen yine tüm yazarların bir noktada birleştiği ortak kabul edilen bir tanımı mevcut değildir. Dolard, Miller, Mourer ve Sears (1939) saldırganlığı, başka bir kişiye zarar vermede hedeflenmiş davranışın sırası olarak tanımlamışladır. Similarl, Kaufman (1970), saldırganlığı canlılara hedef olan direk davranış olarak tanımlamışlardır. Baron ise (1977), zarar ya da yaralanmanın direk olarak hedefe doğru yöneltilen davranışlardan herhangi biri olarak tanımlamıştır. Türk Dili Sözlüğünde ise saldırganlık, bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dışardan gelen direnmelere karşın zorla karşısındakine benimsetme çabasıdır.

4. Soru

Spor ve egzersiz bilimlerinin bir dalı olarak bakıldığında Spor Psikolojisinin tanımı nasıl olmalıdır?

Cevap

Spor psikolojisi, “spor içinde yer alan insan davranışlarıyla’’ ilgili sorulara yanıt bulmaya çalışan spor ve egzersiz biliminin bir dalı şeklinde de tanımlamaktadırlar.

5. Soru

Zihinsel antrenman nedir?

Cevap

Herhangi bir uygulama çalışması yapmadan, sadece planlı ve yoğun bir şekilde hayal ederek yani zihinde canlandırarak yeni bir hareketin öğrenilmesi veya zaten bilinen bir hareketin mükemmelleştirilmesi sürecine, zihinsel antrenman denir.

6. Soru

Kaygı kaç şekilde incelenir?

Cevap

Kaygıyı sürekli kaygı ve durumsal kaygı olarak iki şekilde ele alıp incelemek gereklidir. Spielberger (1966) durumluluk kaygısını,” çevresel nedenlerle ortaya çıkan tehlike ya da tehdit durumunda bireyin gösterdiği karmaşık heyecan reaksiyonlarının ifadesidir” şeklinde tanımlamaktadır. Bu endişe, yapı olarak geçicidir. Zaman içerisinde değişir ve çeşitlenir. Sürekli kaygı ise, çevresel koşullardan bağımsız olarak bireyin huzursuzluk, endişe duyma, stres altında aşırı duyarlılık gösterme, yoğun heyecansal reaksiyonlarda bulunma eğilimi olarak tanımlanmaktadır.

7. Soru

Spor Psikolojisinde Performansı Engelleyen Faktörler nelerdir?

Cevap

– Sürüp Giden Faktörler (Kişilik, Motivasyonun niteliği) – Duruma Bağlı Faktörler (Motivasyon, Psikolojik baskı) – Sürantrenman Hali – Sorunlu Sporcular.

8. Soru

Kaygı nedir?

Cevap

Kaygı (endişe) normalde korku duygusunu uyandırmayacak nitelikteki uyaranların bir takım tepkilere yol açma halidir. Bir başka tanıma göre kaygı, belirli bir duruma özgü olabilen bu durumu bireyin kendisi için tehdit eder nitelikte algılaması ve korku duymasıdır. Genel olarak insanlar kaygıyı gelecekte kötü bir şey olacakmış gibi duyumsarlar. Psikologlara göre kaygı bireyin duygusal ve fiziksel durumlara karşı algılarının zihinsel ve somatik göstergesidir.

9. Soru

Özellikle son 25yıllık süreç içerisinde spor bilimlerinin yeni bir dalı olarak kullanılmaya başlanan spor psikolojisinin tanımı nedir?

Cevap

Spor Psikolojisi; Fiziksel aktiviteye katılanların ve sporcuların, bireysel olarak gelişim ve performanslarını artırmak için spor ve egzersiz alanında uygulanabilen psikolojik kuramların belirlenmesi ve uygulama çalışmalarının bilimsel bir alanıdır.

10. Soru

Bilim adamı Cüceloğlu’na göre stresin tanımı nedir?

Cevap

Cüceloğlu’na göre stres “bireyin fiziki ve sosyal çevreden uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırların ötesinde harcadığı gayrettir.”

11. Soru

Mohoney’e göre, spor psikolojisinin kavramsal olarak kullanılması ne kadar eskiye dayanmaktadır?

Cevap

Mohoney ‘e göre, spor psikolojisinin kavramsal olarak kullanılması antik yıllara uzanmaktadır. Örneğin, eski Yunan ve Asya kültüründe, akıl ve vücut arasındaki içsel ilişkinin hem performansı hem de kişisel gelişimi etkilediği için önemli bir merkez olarak kabul edilmiştir.

12. Soru

Organizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dış şarta otonom sinir sisteminden verilen “kaçma veya savaşma” tepkisinde ortaya çıkan bir dizi faaliyetler ve anlamları nelerdir?

Cevap

• Depolanmış yağ ve şeker kana karışır (mücadeleye gerekli enerji için sağlanır). • Solunum sayısı artar (bedene daha fazla oksijen sağlanır). • Kanda alyuvar artar (beyne ve kaslara daha fazla oksijen sağlanır). • Kalp vurum sayısı artar ve kan basıncı yükselir (bedenin gereken bölgelerine gerekli kan takviyesi yapılır). • Kan pıhtılaşma mekanizması harekete geçer (yaralanmalara karşı kan kaybını azaltmak için önlem alınır). • Kas gerilimi artar (kuvvet gerektiren işlere hazırlık yapılır). • Sindirim yavaşlar veya durur (iç organlardaki kan, kas ve beyne geçer, bağırsak ve mesane adaleleri gevşer). • Gözbebekleri büyür (daha fazla ışık alınarak algıyı güçlendirmeye yardımcı olunur). • Bütün duyumlar artar (dış ortamdan daha çok haberdar olunması sağlanır). • Hipofiz bezi uyarılır (iç salgı sisteminin etkinliği artar, böbreküstü bezinden adrenalin noradrenalin salgılanır).

13. Soru

Zihinsel antrenmanın yararları nelerdir?

Cevap

• Sporda yeni hareket tekniklerinin benimsenmesi için gerekli olan öğrenme sürecini kısaltır. • Zihinsel antrenman yoluyla hareket becerileri sağlamlaştırılır ve bunların yapılış sürati arttırılır. • Zihinsel antrenman, ısınma hareketleri sırasında yardımcı olarak kullanılabilir ve böylece ısınmanın süresi kısalabilir. • Tesislerin yetersiz ve antrenman süresinin yetersiz olduğu durumlarda zihinsel antrenman yardımcı olarak kullanılır. • Zihinsel antrenmanda hiçbir sakatlanma riski olmadığı için rahatlıkla uygulanan bir antrenman yöntemidir. • Tekrar yapıldığı için önceki yapılan yanlışları düzeltmekte yardımcı olur. • Zihinsel antrenman sürecinde sporcu hareketi gayet yavaş düşündüğü için zor teknikli olan hareketleri daha iyi yapmasına yardımcı olur. • Zihinsel antrenman yarışmadan önce uygulanabilir. Çünkü sporcu kendisine sıra gelmeden önce yapacağı hareketi düşündüğünden dolayı kendisine sıra geldiğinde hareketi daha kolay ve daha az hatalı yapmasına olanak sağlar.

14. Soru

Sporda saldırganlığı azaltmada antrenörün rolü nedir?

Cevap

Sporda antrenör sporcularında saldırganlığı azaltmada önemli roller üstlenebilir. Antrenörün deneyimi, oyun bilgisi, algılama kapasitesi, kişilik özellikleri vb. sporcularda saldırgan davranışların ortaya çıkmasında ya da bu tür davranışların azaltılmasında önemli bir özelliğe sahiptir.

15. Soru

Kendi kendine konuşma antrenmanı uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belirli bir hareketin nasıl yapılması konusunda kendi kendine emirler verir. Kendi kendine konuşarak hareketin seyrini gözden geçirir ve buradan da, “daha süratli koşmalıyım, daha uzağa atlamalıyım” gibi sonuçlar çıkarır.

16. Soru

Stresle nasıl başa çıkılabilir?

Cevap

Üç farklı yöntemle stresle başa çıkılabilir. Bunlar; – Bedenle başa çıkma yolları, – Zihinle başa çıkma yolları, – Davranışla başa çıkma yolları.

17. Soru

Stresle bireysel olarak başa çıkmak için hangi yöntemler kullanılabilir?

Cevap

a. Öz-saygının geliştirilmesi: Stresle bireysel olarak başa çıkmak için başvurulacak yollardan biri, özsaygının geliştirilmesidir. Özsaygının geliştirilmesi, stresle etkin bir bireysel çaba yöntemidir. Size zevk veren, sizi istek ve neşeyle dolduran her şeyi yapın ve kendiniz olun. b. Denge bölgeleri: Kısa zaman içinde gerçekleşen aşırı değişiklik, insanı rahatsız eder. Denge bölgesi, yaşamınızda hiçbir değişikliğin olmadığı, eğer oluyorsa da çok az ve çok yavaş olduğu bir alandır. c. İyi yönetim: Kullanıldığında çok etkin olan gerilim azaltıcı unsurlardan biridir. Verimli etkin bir yönetici olmak, işe karşı hakimiyetinizi sağlayacağı için, gerilimin yükünü denetleyebilir. d. Niteliklerin geliştirilmesi: Stresi azaltmanın bir başka yolu da, kişisel ve mesleki nitelikleri, mümkün olduğu kadar hatalardan arınarak, güçlendirilmelidir. Bu bireyin kendisine duyduğu özgüveni ve öz-saygısını yükseltir. e. Ruh sağlığı: Stresi azaltıcı önlemlerden bir diğeri de, iyi bir ruh sağlığıdır. Geliştirilen güçlü psikolojik uyumun stresi etkisiz hale getirdiği genel olarak kabul edilmektedir. f. Algılama Stratejileri: İç ve dış kaynaklı gerilimler, insanın kişilik süzgecinden geçer ve bu kişilik onun gerilime tepkisinin ne kadar güçlü olacağını belirler. Kimileri oldukça güçlü bir gerilim kaynağına yüksek direnç gösterebilirken, kimileri çok basit stres kaynakları karşısında bile, yıkıma uğrar. g. Yaşam temposunun kontrolü: Hayatınızın ne kadar hızlı, tempolu, stresli ve tatminkar olduğunun değerlendirilmesi, stres azaltıcı yöntemlerin sonuncusudur. Ara sıra oturup, yaşadığınız hayatın hızını gözden geçirmenizde yarar vardır. Direnç sınırlarınız içinde mutlu musunuz, yoksa birçok işi bir arada yaparak, olumsuz stres düzeyinde mi yaşıyorsunuz, stres eşiğinizi sık sık zorluyor musunuz? Bu gibi soruların, olumlu cevaplarını buluyorsanız, stresle bireysel başa çıkmanın etkili yöntemlerini bulmuşsunuz demektir.

18. Soru

Spor Psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçen bilim adamı kimdir?

Cevap

Griffith uzun yıllar boyunca spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçmiştir. Griffith 1925 yılında İlinois Üniversitesi sporcularının performanslarını arttırmak için antrenörlere yardım etmiş ve 1926 yılında “Antrenörlüğün Psikolojisi”, 1928 yılında “Spor Psikolojisi” adlı iki kitap yayınlamasının yanında ilk olarak spor psikolojisi laboratuvarını kurmuş ve ilk spor psikolojisi dersleri veren kişi olmuştur.

19. Soru

Spor psikolojisinde “hareket algısı” konusundaki ilk araştırmalar hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

Cevap

Spor psikologlarının yakından ilgilendikleri bir konu olan “ hareket algısı” konusundaki ilk araştırmalar, 1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca gerçekleşmiştir.

20. Soru

Stres yönetim teknikleri hangi bileşenlerle ilişkilidir?

Cevap

Çevresel Koşullar, – Negatif düşünceler, – Uyarılmışlık düzeyi.

21. Soru

Spor Psikolojisinin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

– Performans yükseltme – Performansı Engelleyen faktörleri giderme .

22. Soru

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenman kaça ayrılır?

Cevap

3’e ayrılır. 1. Kendi kendine konuşma antrenmanı 2. Gizli algı antrenmanı 3. Kendini hayal etme antrenmanı.

23. Soru

Sporda saldırganlık çeşitleri nelerdir?

Cevap

Sporda saldırganlık “Amaçlı Saldırganlık” ve “Kasti Saldırganlık” olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki saldırganlık çeşidi spor ortamında vardır. Bazen spor branşının oyunsal özelliklerine göre bazen de skorun, sporcunun, antrenörün algılayış şekline ve pekiştireçlerin durumuna göre değişkenlik kazanır.

24. Soru

Spor psikolojisinin çalışma alanları nelerdir?

Cevap

1. Sporcunun yetiştirilmesi, psikolojik ve zihinsel hazırlık programları, imgeleme, dikkatte odaklanma ve konsantrasyon, hedef belirleme, stresle başa çıkma, yeterli özgüven ve bireysel sevk ve idare becerilerinin geliştirilmesi. 2. Sportif performansın geliştirilmesi, doruk performansın tanımlanması, görsel inceleme, beklenti, motivasyon ve motor hareket öncesi programlama çalışmaları. 3. İnsan davranışlarının incelenmesi, bilişsel gelişim ve karar verme becerilerinin öğretilmesi. 4. Sportif başarının tanımlanması ve başarıya psikolojik katkılar ve bu amaca yönelik psikolojik testler oluşturma. 5. Sağlık ve egzersiz programlarına başlama ve sürdürebilme becerilerinin geliştirilmesi. 6. Sporsal rekabet ortamlarında karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için problem çözme becerilerinin öğretilmesi. 7. Bireysel yetenek seçimi ve grup dinamiklerini ortaya çıkarma ve geliştirme, sporcular arasında ve sporcu ile antrenör arasında liderlik becerilerinin geliştirilmesi. 8. Bireysel sporlarda ve takım sporlarında yarışma performansı ve antrenmanları verimli hale getirmek için psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlık yapar.

25. Soru

Spor psikolojisini kaç grupta toplamak mümkündür?

Cevap

2 Grupta toplamak mümkündür. 1. Performans yükseltici spor psikolojisi, 2. Performansı engelleyen psikolojik faktörlerin giderilmesi.

26. Soru

Spor Psikolojisi hangi ana bilimin alt bir dalı olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Spor Psikolojisi “Psikolojinin” bir alt dalı olarak kabul edilmektedir.

27. Soru

Bireyi etkileyen stresin 3 önemli bilişeni nedir?

Cevap

– Fizyolojik (Otomatik canlılık düzeyi) – Davranışsal (Saldırganlık, sakınma ve organize olma) – Bilişsel (Konsantrasyon yitimi, Zihinsel çarpıtmalar).

28. Soru

Gizli algı antrenmanı uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belli bir hareketi yapan bir başka kişiyi kendisinin seyrettiğini hayal eder. Seyredilen kişi genellikle, model alınan kişidir. Model alarak öğrenme sürecine etkili olan zihinsel faktörler, özellikle de dikkat ve hafıza süreçleri, bu antrenman şeklinin başarısında büyük önem taşır.

29. Soru

Spor Psikolojisinde Performans yükseltme uygulamaları nelerdir?

Cevap

– Yetenek Seçimi (Kişilik, Psikomotor Beceri) – Antrenman (Bedensel antrenman, Zihinsel antrenman) – Yarışma (Yarışma öncesi, Yarışma sırası, Yarışma sonrası) – Grup Dinamiği.

30. Soru

Kendini Hayal Etme Antrenmanını uygulamasını açıklayınız.

Cevap

Sporcu belli bir hareketi kendisinin nasıl yaptığını bu hareketi daha önce yaparken edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri de dikkate almalıdır.

31. Soru

Carpenter etkisi nedir?

Cevap

Zihinsel antrenman sürecinde sporcuda oluşan farklılıklar incelendiğinde, bir hareketin yoğun bir şekilde hayal edilmesine bağlı olarak, merkezi sinir sisteminde hareket merkezi uyarılır ve ilgili kaslarda mikro düzeyde kasılmalar meydana gelir. Zihinsel antrenmanın etki mekanizmasını anlatan bu olaya, “Carpenter Etkisi” denir. Carpenter Etkisi, hayal etme süresinde kaslarda oluşan mikro düzeyde meydana gelen kasılmalardır.

32. Soru

Sporda saldırganlığın ortaya çıkan 4 özelliği nedir?

Cevap

1. Saldırganlık bir davranıştır. 2. Saldırganlık zarar ve yaralamayı içerir. 3. Saldırganlık canlıya yöneliktir. 4. Saldırganlık planlıdır ve amaç içerir.

33. Soru

Avrupa’da spor psikolojisi ile ilgili ilk yazı hangi tarihte yayınlanmıştır?

Cevap

Avrupa’da spor psikolojisi ile ilgili ilk yazı 1801 yılında yayınlanan futbolun psikolojisi ile ilgili bir metindir.

34. Soru

Folkman’a göre stresin tanımı nedir?

Cevap

Folkman stresi “kişinin kapasitelerine yüklenilen veya kişi tarafından kapasitelerini aşan içsel ve dışsal istemler” şeklinde tanımlamıştır.

35. Soru

1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca incelnenen hareket algısı günümüzde hangi alanda çalışan uzamanlarca değerlendirilmektedir?

Cevap

1880’li yıllarda Wundt, Cattel ve Galton gibi ünlü psikologlarca çalışılan “hareket algısı” günümüzde spor psikologlarının yakından ilgilendikleri bir konudur.

36. Soru

Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda spor psikolojisyle ilgili çalışan ülkeler hangileridir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda spor psikolojisi ile ilgili ilk araştırmalar yayınlanmaya başlanmış ve özellikle A.B.D., Sovyetler Birliği ve Almanya’ da sportif davranışların psikolojisine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken bazı davranış bilimciler ortaya çıkmıştır.

37. Soru

Spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog kimdir?

Cevap

Spor psikolojisinin büyükbabası olarak kabul edilen Griffith uzun yıllar boyunca spor psikolojisi üzerinde araştırma yapan ilk psikolog olarak tarihe geçmiştir.

38. Soru

NASPSPA” hangi derneğin isminin kısaltmasıdır?

Cevap

Kuzey Amerika Spor Psikolojisi ve Fiziksel Aktivite Derneği (NASPSPA)olarak kısaltılmıştır.

39. Soru

Spor psikolojisini tanımlayınız.

Cevap

Spor psikolojisi “fiziksel aktiviteye katılanların ve sporcuların, bireysel olarak gelişim ve performanslarını artırmak için spor ve egzersiz alanında uygulanabilen psikolojik kuramların belirlenmesi ve uygulama çalışmalarının bilimsel bir alanı’’ olarak tanımlanmaktadır.

40. Soru

Spor psikolojisi uygulamalarının toplandığı iki ana grup nedir?

Cevap

Spor psikolojisi uygulamalarını iki ana grupta toplamak mümkündür:

1.Performans yükseltici spor psikolojisi,

2.Performansı engelleyen psikolojik faktörlerin giderilmesi

41. Soru

Spor psikolojisi alanında neden psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlıklar yapılır?

Cevap

Spor psikolojisi alanında bireysel sporlarda ve takım sporlarında yarışma performansı ve antrenmanları verimli hale getirmek için psikolojik becerileri geliştirmede danışmanlık yapar.

42. Soru

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenmanın türleri nelerdir?

Cevap

Hareketi hayal etme sürecinin gerçekleşme şekline göre zihinsel antrenman, üçe ayrılır. Bunlar; kendi kendine konuşma antrenmanı, gizli algı antrenmanı ve kendini hayal etme antrenmanıdır.

43. Soru

Kendi kendine konuşma antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Kendi Kendine Konuşma Antrenmanı: Sporcu belirli bir hareketin nasıl yapılması konusunda kendi kendine emirler verir. Kendi kendine konuşarak hareketin seyrini gözden geçirir ve buradan da, “daha süratli koşmalıyım, daha uzağa atlamalıyım” gibi sonuçlar çıkarır.

44. Soru

Gizli algı antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Gizli Algı Antrenmanı: Sporcu belli bir hareketi yapanbir başka kişiyi kendisinin seyrettiğini hayal eder. Seyredilen kişi genellikle, model alınan kişidir. Model alarak öğrenme sürecine etkili olan zihinsel faktörler, özellikle de dikkat ve hafıza süreçleri, bu antrenman şeklinin başarısında büyük önem taşır.

45. Soru

Kendini hayal etme antrenmanını kısaca açıklayınız.

Cevap

Kendini Hayal Etme Antrenmanı: Sporcu belli bir hareketi kendisinin nasıl yaptığını bu hareketi daha önce yaparken edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri de dikkate almalıdır.

46. Soru

Zihinsel antrenmanın etkisini belirleyen en önemli faktör nedir?

Cevap

Zihinsel antrenmanın etkisini belirleyen en önemli faktör, antrenör ve sporcunun bu konuya olan inançları ve yaklaşımlarıdır.

47. Soru

Carpenter etkisi nedir?

Cevap

Carpenter etkisi; Hayal etme süresinde kaslarda oluşan mikro düzeyde meydana gelen kasılmalardır.

48. Soru

Zihinsel antremanın yararlarından ikisini söyleyiniz.

Cevap

Zihinsel Antrenmanın Yararları

Zihinsel antrenman, sporda yeni hareket tekniklerinin benimsenmesi için gerekli olan öğrenme sürecini kısaltır.Zihinsel antrenman yoluyla hareket becerileri sağlamlaştırılır..Zihinsel antrenman, ısınma hareketleri sırasında yardımcı olarak kullanılabilir. Tesislerin yetersiz ve antrenman süresinin yetersiz olduğu durumlarda zihinsel antrenman yardımcı olarak kullanılır.Zihinsel antrenmanda hiçbir sakatlanma riski olmadığı için rahatlıkla uygulanan bir antrenman yöntemidir. Tekrar yapıldığı için önceki yapılan yanlışları düzeltmekte yardımcı olur.Zihinsel antrenman sporcunun zor teknikli olan hareketleri daha iyi yapmasına yardımcı olur. Zihinsel antrenman yarışmadan önce uygulanabilir ve daha az hatalı yapmasına olanak sağlar.

49. Soru

Kaygıyı tanımlayınız.

Cevap

Kaygı (endişe) normalde korku duygusunu uyandırmayacak nitelikteki uyaranların bir takım tepkilere yol açma halidir.

50. Soru

Kaygının ne tür tepkileri olabilir?

Cevap

Kaygı ve heyecan her bireyi aynı biçimde etkilemez. Her bireyin kendine özgü tolerans kapasitesi vardır. Kaygı sürecinde birey fiziksel, somatik ve şensel bakımlardan uyarılabilmekte, bazen tümü harekete geçmektedir. Fiziksel ve somatik tepkiler genel olarak kalp atışının hızlanması, kas geriliminin artması, yorgunluk duygusu, aşırı alınganlık, el ve ayakların terlemesi şeklinde yaşanmaktadır. Düşünsel tepkilerde ise ayrıntılara dikkat edememe, unutkanlık, konsantrasyon sağlayamama, ani karar verebilmede güçlükler söz konusudur.

51. Soru

Stres karşısında rganizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dışşarta otonom sinir sisteminden yöneltilen tepki nedir?

Cevap

Stres karşısında rganizmanın dengesini bozma tehlikesi gösteren dışşarta otonom sinir sisteminden yöneltilen tepki “kaçma veya savaşma” tepkisidir.

52. Soru

Stresin üç bileşeni nelerdir?

Cevap

Bir stresin üç bileşeni vardır. Bunlar bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bileşenler olarak ele alınır

53. Soru

Stresin bileşenlerinden fizyolojin boyutu açıklayınız.

Cevap

Fizyolojik Boyut: Organizma spor ortamında tehlike ile karşılaşğında, tehlikeyi algılamış ise, uygun tepkiler ortaya koyabilmek için etkinlik düzeyini hızla arttırmaya çalışır. Bu stresin alarm dönemi tepkilerine benzer tepkiler ile kendisini gösterir. Kaslardaki gerginlik, gevşeyememe, gerilim baş ağrıları, mide krampları, artan motor gerginlik ve yükselen otomatik canlılığın yarattığı gerilime dayalı uyku bozuklukları, gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

54. Soru

Birinci ve ikinci stres formülleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Birinci stres formülüne göre uyarılmışlık önceliklidir ve negatif düşünceler sonradan yaşanılmaktadır. İkinci stres formülünde ise, bunun tersi olarak negatif düşünceler öncelikle ve uyarılmışlık sonradan yaşanır.

55. Soru

Spor ortamında stresin temelini oluşturan etmenler nelerdir?

Cevap

Spor ortamında stresin temelini oluşturan etmenler:

Temel aereksinimler açısından öz güvende azalma

Çalışma koşulları ve çalışma ortamları

Antrenörün uyguladığı yönetim tarzı

Yazılı ve görsel basın

Engelleme

Seyirci ve maçın skoru

Müsabakaya ilişkin etmenlerdir.

56. Soru

Genel olarak tümstres yönetim teknikleri hangi bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgilidir?

Cevap

Bütün stres yönetim teknikleri şu üç bileşen in değiştirilmesiyle ilgilidir:

Çevresel koşullarNegatif düşüncelerUyarılmışlık düzeyi

57. Soru

Sporda saldırganlığın dört özelliği nelerdir?

Cevap

Sporda saldırganlığın dört özelliğinin oraya çıkmaktadır. Bunlar:1.Saldırganlık bir davranıştır.2.Saldırganlık zarar ve yaralamayı içerir.3.Saldırganlık canlıya yöneliktir.4.Saldırganlık planlıdır ve amaç içerir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.