Açıköğretim Ders Notları

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi

1. Soru

Bir spor tesis yöneticisinin amaçlara ulaşmak için cevaplandırması gereken bazı sorular nelerdir?

Cevap

İlgili sorular şunlardır: • Etkinliği gerçekleştirmek isteyenlerin spor tesis yönetiminden istedikleri nelerdir? • Hedef kitle ve katılımcılar kimlerdir? • Etkinliğin potansiyel bir geçmişi var mıdır? • Etkinliğin başarı veya başarısızlık geçmişi nedir? • Etkinliğin başarısına katkı sağlayacak ortaklar var mıdır? • Spor tesisinde gerçekleştirilecek etkinlikler için anahtar paydaşlar ve ortakların desteği nedir?


2. Soru

Spor tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlik yönetimi kapsamında ortaya çıkan belli başlı faaliyetler nelerdir?

Cevap

İlgili faaliyetler şunlardır: • Etkinlik planlama, • İnsan kaynakları, • Etkinlik programı, • Müzakere yönetimi, • Etkinlik koordinasyonu, • Etkinliğin sahnelenmesi, • Trafik ve park yeri, • Tesis içerisinde oturma yerleri, • Alkol ve yiyecek politikaları, • Kalabalık yönetimi, • Gişe ve bilet, • Etkinlik girişi, • Güvenlik ve tıbbi hizmetler, • Risk yönetimi, • Lisanslı ve ticari ürün satışı, • Sonuçların ölçülmesi.


3. Soru

Spor etkinlik katılımcıları kimlerdir?

Cevap

Spor etkinlik katılımcıları şöyle sıralanabilir: • Yarışmacılar, • Görevliler, • Arkadaş çevresi, • Tedarikçiler, • Etkinlik yönetimi, • Personel, • Seyirciler, • Medya, • Protokol (VIP).


4. Soru

Etkinliklerin özünde bulunan kutlama kavramının kendine özgü çağrışımları nelerdir?

Cevap

Kutlama kavramının kendine özgü çağrışımları şu şekilde açıklanabilir: • Bir neşe vesilesiyle; bazı mutlu olayları işaret etmek için özel şenlikler, festivaller; neşeli bir vakit geçirme; saygı törenleri ile ilgili olaylara veya günlere katılma, • Tören yapmak (bir evlilik töreni veya toplu kutlamalar gibi tüm uygun ritüellerin halk tarafından uygulanması), • Övünmek için gurur ve beğeni, • Geniş çapta bilinmek.


5. Soru

Etkinlik tanımlarında ifade edilen aktiviteler nelerdir?

Cevap

Etkinlik tanımlarında ifade edilen aktiviteler sanat, spor, turizm ve sosyal etkinlikler ile ilgili olabileceği gibi, daha profesyonel ve formel olarak örgütlenmiş büyük çaplı organizasyonlar tarafından yürütülen dev etkinlikler (Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları, Formula 1 ve NASCAR gibi) şeklinde de olabilir.


6. Soru

Spor etkinlik katılımcıları kapsamında personel nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yöneticilere ilaveten, etkinliğin gerçekleştirilmesinde etkinlik için gerekli olan farklı görevleri yerine getirmek için gönüllü veya ücreti ödenerek çalışan kişiler personel olarak değerlendirilmektedir. Yönetime yardımcı olan, danışma masasında görevli olan, bilet satan ve spor karşılaşmaları esnasında top getiren çocuklar personel olarak değerlendirilir. Onlar, çoğu durumda hem etkinlik seyircisi hem de etkinliğin gerçekleştirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı ödemede bulunulan kişilerdir.


7. Soru

Türlerine göre etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Türlerine göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • Serbest zaman etkinlikleri, • Bireysel etkinlikler, • Kültürel etkinlikler, • İşletme etkinlikleri.


8. Soru

Etkinliklerin içerikleri temel alınarak etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

İçerikleri temel alınarak etkinlikler; • Kültürel kutlamalar, • Sanat, • İş ve ticaret, • Spor karşılaşmaları, • Eğitim ve bilim, • Rekreasyon, • Politik ve • Özel etkinlikler olarak sınıflandırılmaktadır.


9. Soru

Sportif etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Sportif etkinlikler şöyle sınıflandırılabilir: • Profesyonel veya amatör spor etkinlikleri, • Düzenli olarak tekrarlanan (lig maçları, şampiyonluklar) veya tek seferlik düzenlenen etkinlikler (sergi veya dostluk maçları), • Alanına göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler, • Seyirciler, katılımcılar için veya her ikisi için düzenlenen spor etkinlikleri, • Spor festivalleri (spor kutlamaları, sıklıkla gençler için, birçok farklı spor karşılaşmasının yapıldığı karşılaşmalar) tekli veya çoklu spor etkinlikleri, • Kapalı alan veya açık alan (spesifik yer ihtiyacı olan farklı diğer etkinlikler) etkinlikleri.


10. Soru

Tarihsel süreç içerisinde spor etkinliklerinin spor sistemine dönüşmesi nasıl olmuştur?

Cevap

Spor etkinlikleri insanlık tarihi kadar eskidir. Spor etkinlikleri halk kutlamaları ile başlamış ve tarihsel olarak dinle bağlantısı kurulmuştur. Klasik örnek Milattan önce 776’da ilk oynanan Antik Olimpik Oyunlardır. Olimpik Oyunlar sadece toplumun hoşlandığı bir sportif etkinlik değil aynı zamanda dini bir kutlamadır. Başlangıçta bir kutlama, seremoni olarak ortaya çıkan spor etkinlikleri, 20. yüzyılın başlarında spor oyunları ve kurallarına uluslararası standartların getirilmeye çalışılmasıyla, yerel ve ulusal oyunlar dünya çapında “spor sistemine” dönüşmüştür. Bu global sistemin karakteristik özelliği, aynı kuralların tüm dünyada oynanan aynı tür spor dalları için geçerli olmasıdır. Bu süreçte, özellikle ekonomik olarak başarılı olan ülke sporları popüler olmuştur. Endüstrileşme ve modernleşme sürecinde global spor sistemleri ortaya çıkmıştır.


11. Soru

Hallmark etkinlikler nasıl açıklanabilir, bir etkinliğin hallmark etkinlik olarak değerlendirilebilmesi için ne gibi koşullar olmalıdır?

Cevap

Hallmark etkinlik kavramı, bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder. Bu kasaba, şehir veya bölgeler yerin adı ile anılır ve bu haliyle geniş çaplı tanınmışlık ve farkındalık elde eder. Hallmark olaylar damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilebilir. Hallmark etkinlikler; temel olarak farkındalığı artırıcı özelliklere sahiptir. Önemli bir zamanda veya sınırlı bir sürede tekrarlanan olaylar, kısa veya uzun vadede turizm destinasyonunun karlılığını artırır ve ilgi çeker. Bu gibi etkinliklerin başarısı; benzersiz oluşları, tek oluşları, statülü oluşları, ilgi ve dikkat çekmelerine bağlıdır. Etkinliklerin marka olarak değerlendirilebilmesinin ön şartlarından biri getirdiği ziyaretçi sayısı iken, esas olan markalaşma olgusudur. Marka haline gelmiş bu tür etkinlikler sayesinde yerel ve ulusal ekonomiler büyük yarar sağlamaktadır.


12. Soru

Mega etkinlikler nasıl açıklanabilir ve bir etkinliğin mega olarak değerlendirilebilmesi için ne gibi koşullar olmalıdır?

Cevap

Tüm ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinlikler mega olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle en büyük etkinlikler mega olarak nitelendirilir. Bu tür etkinlikler genellikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsar. Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası ve Dünya Fuarları ve Superbowl bu etkinlik kategorisi altında sınıflandırılır. Diğer pek çok etkinliğin bu kategori altında sınıflandırılması güçtür. Etkinliklerin yarattığı etki bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir etkinliğin mega olarak değerlendirilebilmesi için; ev sahibi ülke veya şehir için olağanüstü turizm etkisine sahip olması, medyada çok yankı uyandırması, prestijli olması ve ekonomik katkısının büyük olması gerekir.


13. Soru

Etkinliklerin yarattığı etkilerden sosyo-kültürel etkiler nasıl açıklanabilir?

Cevap

Etkinlikler yaşam kalitesinin artışı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan bir şehir olayın büyüklüğüne göre bir süre sonra yenilenir. Asfaltlar yenilenir, kaldırımlar döşenir, metrolar uygulamaya konur, mevcut tesislerde yaşamı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılır. Bunun yanı sıra, etkinliğe hazırlık kapsamında şehrin sürekli olarak temiz tutulması yöre halkı için avantajlar teşkil eder. Etkinlik tamamlanıp bittikten sonra tesisler ilgili bölgede yaşayan insanların hizmetine açılarak bu sayede yeni tesislere bölge halkı kavuşmuş olur.


14. Soru

Ölçeğe göre etkinlikler hangileridir?

Cevap

Ölçeğe göre etkinlikler şunlardır: • Mega etkinlikler, • Hallmark etkinlikler • Büyük etkinlikler, • Yerel etkinlikler,


15. Soru

İlgi alanlarına göre etkinlikler hangileridir?

Cevap

İlgi alanlarına göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • Kamu, • Spor, • Sanat, • Festival, • Turizm ve • İş ile ilgili etkinlikler.


16. Soru

Etkinlik kavramının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu süreç nasıldır?

Cevap

1950’li ve 60’lı yıllar günümüzdeki etkinlik kavramının şekillendiği dönemlerdir. Bu dönemlerde özellikle kültürel etkinlikler (festivaller) ön plâna çıkmış, 1970’li ve 80’li yıllarda ise etkinlikler için çok amaçlı alt yapılar özel sektör ve kamu tarafından yapılmıştır. Sportif etkinlikler de bu dönemde özellikle eğlence ve boş zaman aktivitesi olarak ortaya çıkmıştır. 1980 ve 90’lı yıllar günümüzün çağdaş etkinlik endüstrisinin ortaya çıktığı dönemdir. 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları ekonomik anlamda majör etkinlik olarak gerçekleşmiştir.


17. Soru

Etkinliklerin yarattığı etkilerden ekonomik ve turizm etkileri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik etki açısından değerlendirildiğinde, hem etkinliğin gerçekleştirileceği bölgede istihdam oranı artmakta hem de katılımda bulunan turistlerin yapmış oldukları harcamalar sayesinde ekonomik katkılar sağlanmaktadır. Böylece elde edilen ekonomik gelir, hem ulusal gelir hem de hane halkı gelirine büyük etkide bulunmaktadır. Turizm etkisi açısından değerlendirildiğinde ise, etkinliğin gerçekleştirildiği dönemde etkinliğe katılan seyircilerin etkinlikten sonra tekrar o bölgeyi ziyaret etme niyeti açısından olumlu katkılar sağlamaktadır. Turizm etkisi açısından etkinlikler, ortalama harcama miktarını ve bölgeyi tekrar ziyaret etme veya daha uzun kalmayı artırmaktadır. Ayrıca etkinlikler pazarlarda konumlanmaya, destinasyon imajı yaratmaya, imaj oluşturmaya ve rekabette pazarlama avantajı yaratmaya yardım etmektedir.


18. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri şunlardır: • Fiziksel etkiler, • Ekonomik etkiler, • Turizme olan etkiler, • Sosyo-kültürel etkiler, • Psikolojik etkiler, • Politik etkiler.


19. Soru

Etkinlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Etkinlik kavramı; • Herhangi bir olayın meydana gelmesi sonucu hatırda kalınacak bir olayın gerçekleşmesi; bir programdaki sunum (spor gibi); özel bir yerde organize edilen faaliyet (satış artırma veya yardım toplama gibi) olarak, • “Katılımda bulunun kişi üzerinde özel bir etki yaratan, planlı ve hünerli bir biçimde yaratılan bir deneyim” olarak, • Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir.


20. Soru

Etkinlik kavramı ne anlama gelmekte ve ilk kullanımı nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Etkinlikler özel bir ihtiyacı tatmin etmek için seremoni ve ritüeller ile kutlanan eşsiz zamanlar geçirme anlamına gelmektedir ve Disneyland organizasyonu tarafından parkların farklı normlarının tanımlanmaya çalışılması ile etkinlik kavramının ilk kez kullanımı ortaya çıkmıştır.


21. Soru

Bir etkinliğin başarısı için oluşturulması gereken stratejiler nasıl olmalı ve bu stratejilerin etkili olabilmesi için tesis yöneticisinin cevaplandırması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Bir etkinliğin başarılı olması için etkinlik; gerçekçi, spor tesis yönetiminin etkinliği gerçekleştiren taraf ve toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip, mevcut altyapı ile gerçekleştirilebilir ve uygun bir bütçe ile gerçekleştirilebilir olmalıdır. Bu stratejilerin etkili olabilmesi için ise tesis yöneticilerinin şu üç temel soruyu cevaplandırmaları gerekir: • Düzenlenecek etkinliğin spor tesisi ve toplum için önemi nedir? • Etkinliğe ev sahipliği yapmanın avantajları nelerdir? • Spor tesisinde etkinlik gerçekleştirilecek olursa ortaklar kimlerdir?


22. Soru

Etkinlik yönetimi kapsamında etkinlik programı faktörü nasıl açıklanabilir? Etkinlik programı kapsamda neler yapılmalıdır?

Cevap

Etkinlik programı etkinliğin uygulama sürecinin ayrıntılı olarak belirlenmesi sürecidir. Etkinliğin gerçekleştirileceği tesislerin seçiminde etkinliğin amacı önemli bir belirleyicidir. Etkinlik programında tesisler değerlendirilirken etkinliğe uygun yerlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Bunun için de bir takım çalışmanın etkinlik yöneticisi tarafından yerine getirilmesi gerekir. Etkinliğin ününe, konusuna ve amacına yaraşır bir tesisin belirlenmesi etkinlik koordinatörünün sorumluluğundadır. Bununla birlikte etkinliğin kar amacı güdüp gütmediğine göre de bir maliyet analizi yapılmalıdır. Bir tesisin birbirinden farklı aktivite alanları bulunabilir. Aynı binada aynı zamanda birden fazla etkinlik olabilir. Bu yüzden programdan sorumlu olan kişi tesisle ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek ve programı bu bilgiler doğrultusunda şekillendirmek zorundadır.


23. Soru

Etkinlik türüne göre personel atanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinlik türüne göre personel atanırken; • Özel olarak geliştirilmiş kriterlere göre dikkatlice seçilmeli, • Görevi yerine getirebilmek için uygun eğitimler verilmeli, • Organizasyonel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için bazı talimatlar belirlenmeli, • Görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak unsurların neler olduğu personele gösterilmelidir. • Etkinlik personeli atandıktan sonra uyum toplantıları yapılmalıdır.


24. Soru

Sporda etkinlik yönetimi kapsamında bilet satış yönetimi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilet gişesi, tesisin gelirlerine, müşteri ve halkla ilişkileri çabasına katkı sağlayan önemli bir uygulamadır. Bilet gişesi etkinliğe katılımda ilk temasın gerçekleştiği yerdir ve satışların gerçekleştirilmesinde yetkili kaynak olarak düşünülmektedir. Bilet satışları ile ilgili kararlar içerisinde, satış politikası, bilet iadesi veya değiştirme, posta ile bilet satışı, düşük fiyatlı bilet satışı gibi konularda da karar verilmesi gerekmektedir. Bilet dağıtımı etkinlik lojistiğinde en önemli karar olarak dikkate alınmalıdır. Biletler satışa sunulmadan yönetimin üzerinde düşünmesi gereken konular bulunmaktadır. Bu konular şöyle sıralanabilir: • Tesisin fiziksel özellikleri, • Oturma planı, • Fiyat yapısı, • Satış teşvik planı, • Bilet sisteminin türü, • Rezerve edilen oturma yerleri. • Giriş ücreti.


25. Soru

Sporda etkinlik yönetimi kapsamında etkinliğin sahnelenmesinde yer alan temel konular nelerdir?

Cevap

İlgili temel konular arasında şunlar yer almaktadır: • Etkinlik tasarımı ve teması, • Yer seçimi, • Seyirciler ve misafirler, • Etkinliğin sahnelenmesi, • Işık, ses, görsel ve işitsel efektler, • Yeme içme hizmetleri, • Kalabalık yönetimi, • Konukseverlik, • Etkinlik kayıtları, • Etkinlik esnasında ortaya çıkabilecek riskler.


26. Soru

Her türlü etkinlikte göz önünde bulundurulması gereken bazı plânlama unsurları nelerdir?

Cevap

İlgili plânlama unsurları şulardır: • Etkinlik türü, • Tesisler ve ortam, • Şiddet eğilimi, • Acil durum plânlarının varlığı ve yeterliliği, • Kalabalık büyüklüğünün ve oturma düzeninin tahmin edilebilirliği, • Güvenlik personelinin kullanımı.


27. Soru

Tesislerde düzenlenen etkinliklerde kalabalığın kontrol edilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar nelerdir?

Cevap

Dikkat edilmesi gereken ilgili noktalar şunlardır: • Her etkinlik için uygulanacak politikalar açıkça tanımlanmalı ve ilgili kişilere duyurulmalıdır. • Tesis yöneticileri ile etkinlik sahibi kişiler arasında açıkça konuşulmalı ve görev alanları net bir şekilde belirlenmelidir. • Tesislerde alkol satışı yapılırsa ne tür durumların ortaya çıkacağı dikkatlice değerlendirilmelidir. • Tesis yöneticileri, etkinlik boyunca sorumluluk ve görevlerin neler olduğu ve yetki zinciri açıkça tanımlanmalıdır. • Etkinlikte meydana gelecek tehlike ve tehditlerin yönetime bildirilmesi için katılımcılar cesaretlendirilmelidir. • Mümkünse bilet ve oturma yerlerinde genel giriş izninden kaçınılmalı, herkesin nereden gireceği ve nereye oturacağı bilette gösterilmelidir. • Belirli bir etkinliğe katılımda talep fazlaysa bilet satışlarında dikkatli davranmak gerekmektedir. • Etkinlik katılımcılarının etkinliğe katılımı esnasında yanlarında zarar verici aletlerle tesise girmesini engelleyecek önlemler alınmalı ve girişte bunun kontrolü yapılmalıdır. • Tesiste bir problem çıktığında kalabalığı yönlendirecek levhaların uygun yere yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Kalabalığın güvenli ve hızlı bir şekilde tesisten çıkması sağlanmalıdır. • Acil olarak tesisi boşaltma planı geliştirilmelidir. • Tesise biletsiz kimse alınmamalıdır. • Kontrol aşamasında kalabalığı heyecanlandıracak ve taşkınlık yapmasına sebep olacak eylemlere izin verilmemelidir.


28. Soru

Etkinliğin değerlendirmesi ile ilgili yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

İlgili yaklaşımlar şunlardır: • Hedefe ulaşma (önceden belirlenmiş hedefler) yaklaşımı, • Sistem kaynak yaklaşımı, • İç süreç yaklaşımı (bir teşhis aracı olarak açık sistem modeli), • Rakip değerler (tesis içinde), • Stratejik seçim (tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak).


29. Soru

Etkinliklerdeki risk yönetimindeki ana nelerdir?

Cevap

Etkinliklerde risk unsuru taşıyan alanlar; • Finansal, • Yönetsel, • Sağlık, • Güvenlik ve • Çevresel risk alanları olarak sınıflandırılabilmektedir.


30. Soru

Etkinliklerdeki risk yönetimindeki ana başlıklar altındaki alt başlıklar nelerdir?

Cevap

İlgili alt başlıklar şöyle listelenebilir: • Finansal; • Gelir kaynağı kaybı, • Hırsızlık ve varlık kaybı, • Ölçüsüz tahminlerin maliyeti, • Davalar ve diğer beklenmedik maliyetler. • Yönetsel; • Amaç değişimi, yönetimi kaybetme, • Yönetsel başarısızlık, yeteneksizlik, • Kişisel problemler, istifa, • Politik engeller, • Sponsorlar, tedarikçiler, katılımcılarla ilişki kuramama. • Sağlık ve Güvenlik; • Kazalar (etkinlik alanında veya dışında), • Sağlık problemleri (yangın, gıda zehirlenmesi), • Suç, terörizm, • Sosyal kargaşa (isyan, ırk çatışması), • Beklenmedik (acil durumlar). • Çevresel; • Çevreyi, toplumu ve ekonomiyi olumsuz etkileme, • Doğal afetler (deprem, sel).


31. Soru

Herhangi bir olayın meydana gelmesi sonucu hatırda kalınacak bir olayın gerçekleşmesi, bir programdaki sunum; özel bir yerde organize edilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Soruda ifade edilen tanım “etkinlik” kavramına aittir.


32. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi hangi kuruluşlar rol oynamaktadır?

Cevap

Ticari kuruluşları, spor kuruluşları, turizm, konaklama, yeme-içme, dinlenme, sağlık, güvenlik, eğlence kuruluşları


33. Soru

İşletmeler etkinliklerde neden yer almaktadır?

Cevap

İşletmeler pazarpaylarını arttırmak ve imajlarını güçlendirmek için etkinlikleri kullanmaktadır.


34. Soru

Spor etkinliklerinasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

-Profesyonel ve amatör spor etkinlikleri

-Kapalı alan veya açık alan etkinlikleri

-Düzenli olarak tekrarlanan veya tek seferlik düzenlenen etkinlikler

-Alanına göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler

-Seyirciler, katılımcılar için veyaher ikisi için düzenlenen spor etkinlikleri

-Spor festivalleri, tekli veya çoklu spor etkinlikleri


35. Soru

Etkinliğin bir parçası olarak bilet alsın veya almasın, etkinliği izlemeye gelen kişilere ne denilmektedir?

Cevap

Seyirci


36. Soru

Etkinlikler için gerekli olan ekipman  ve hizmetlerin sağlanması görevi kime aittir?

Cevap

Bu görev tedarikçilere aittir.


37. Soru

Protokol (VIP) kimselerin bir etkinliğe katılması nasıl bir önem taşır?

Cevap

Etkinliğin gerçekleşmesi ve görünürlüğünün artması için bu kişilerin katılımı önemlidir.


38. Soru

Etkinlik yönetimi hangi fonksiyonları kapsamaktadır?

Cevap

Planlama, koordinasyon, uygulama ve denetim


39. Soru

Etkinlik türüne göre personel atanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

-Özel olarak geliştirilmiş kriterlere göre dikkatlice seçilmeli,

-Görevi yerine getirebilmek için uygun eğitimler verilmeli,

-Organizasyonel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için bazı talimatlar belirlenmeli,

-Görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak unsurların neler olduğu personele gösterilmelidir.


40. Soru

Etkinliğin sahnelenmesinden önce tesisietkinliğin temasına göre tasarlama işi kimin sorumluluğundadır?

Cevap

Etkinlik yöneticisi


41. Soru

Stadyum ve spor salonu gibi tesislerde yapılabilecek etkinlikler nelerdir?

Cevap

Bireysel kutlamalar, şehir kutlamaları, resmi kutlamalar, işletme tanıtım çabaları, konserler, sportif karşılaşmalar, özel tören ve kutlamalar gibi etkinlikler bu tesislerde gerçekleştirilebilir.


42. Soru

Antik Yunan’da varlıklı insanların sportif ve sanatsal faaliyetlere destek verme nedeni nedir?

Cevap

Sosyal konumlarını geliştirmek.


43. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Fiziksel, ekonomik, turizm, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik etkiler


44. Soru

Ölçeğe göre etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

Mega, Hallmark, Büyük, Yerel Etkinlikler


45. Soru

İlk Antik Olimpik Oyunlar ne zaman oynanmıştır?

Cevap

M.Ö. 776


46. Soru

Spor etkinliklerinde medya hangi aşamada ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Üretim ve dağıtım


47. Soru

Hakemler spor etkinliklerinde hangi katılımcı kategorisinde yer almaktadır?

Cevap

Görevliler


48. Soru

Spor tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlik yönetimi kapsamında ortaya çıkan faaliyetler nelerdir?

Cevap

Etkinlik planlama, insan kaynakları, etkinlik programı, müzakere yönetimi, etkinlik koordinasyonu, etkinliğin sahnelenmesi, trafik ve park yeri, tesis içinde oturma yerleri, alkol ve yiyecek politikaları, kalabalık yönetimi, gişe ve bilet, etkinlik girişi, güvenlik ve tıbbi hizmetler, risk yönetimi, lisanslı ve ticari ürün satışı ve sonuçların ölçülmesi.


49. Soru

Olimpiyat oyunlarında ne kadarzaman önceden evsahibi ülkeye haber verilmektedir?

Cevap

7-8 yıl


50. Soru

Bir yerdeki çok sayıda insanın davranışlarının ve hareketlerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesini esas alan yönetim anlayışı nedir?

Cevap

Kalabalık yönetimi


1. Soru

Bir spor tesis yöneticisinin amaçlara ulaşmak için cevaplandırması gereken bazı sorular nelerdir?

Cevap

İlgili sorular şunlardır: • Etkinliği gerçekleştirmek isteyenlerin spor tesis yönetiminden istedikleri nelerdir? • Hedef kitle ve katılımcılar kimlerdir? • Etkinliğin potansiyel bir geçmişi var mıdır? • Etkinliğin başarı veya başarısızlık geçmişi nedir? • Etkinliğin başarısına katkı sağlayacak ortaklar var mıdır? • Spor tesisinde gerçekleştirilecek etkinlikler için anahtar paydaşlar ve ortakların desteği nedir?

2. Soru

Spor tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlik yönetimi kapsamında ortaya çıkan belli başlı faaliyetler nelerdir?

Cevap

İlgili faaliyetler şunlardır: • Etkinlik planlama, • İnsan kaynakları, • Etkinlik programı, • Müzakere yönetimi, • Etkinlik koordinasyonu, • Etkinliğin sahnelenmesi, • Trafik ve park yeri, • Tesis içerisinde oturma yerleri, • Alkol ve yiyecek politikaları, • Kalabalık yönetimi, • Gişe ve bilet, • Etkinlik girişi, • Güvenlik ve tıbbi hizmetler, • Risk yönetimi, • Lisanslı ve ticari ürün satışı, • Sonuçların ölçülmesi.

3. Soru

Spor etkinlik katılımcıları kimlerdir?

Cevap

Spor etkinlik katılımcıları şöyle sıralanabilir: • Yarışmacılar, • Görevliler, • Arkadaş çevresi, • Tedarikçiler, • Etkinlik yönetimi, • Personel, • Seyirciler, • Medya, • Protokol (VIP).

4. Soru

Etkinliklerin özünde bulunan kutlama kavramının kendine özgü çağrışımları nelerdir?

Cevap

Kutlama kavramının kendine özgü çağrışımları şu şekilde açıklanabilir: • Bir neşe vesilesiyle; bazı mutlu olayları işaret etmek için özel şenlikler, festivaller; neşeli bir vakit geçirme; saygı törenleri ile ilgili olaylara veya günlere katılma, • Tören yapmak (bir evlilik töreni veya toplu kutlamalar gibi tüm uygun ritüellerin halk tarafından uygulanması), • Övünmek için gurur ve beğeni, • Geniş çapta bilinmek.

5. Soru

Etkinlik tanımlarında ifade edilen aktiviteler nelerdir?

Cevap

Etkinlik tanımlarında ifade edilen aktiviteler sanat, spor, turizm ve sosyal etkinlikler ile ilgili olabileceği gibi, daha profesyonel ve formel olarak örgütlenmiş büyük çaplı organizasyonlar tarafından yürütülen dev etkinlikler (Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları, Formula 1 ve NASCAR gibi) şeklinde de olabilir.

6. Soru

Spor etkinlik katılımcıları kapsamında personel nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yöneticilere ilaveten, etkinliğin gerçekleştirilmesinde etkinlik için gerekli olan farklı görevleri yerine getirmek için gönüllü veya ücreti ödenerek çalışan kişiler personel olarak değerlendirilmektedir. Yönetime yardımcı olan, danışma masasında görevli olan, bilet satan ve spor karşılaşmaları esnasında top getiren çocuklar personel olarak değerlendirilir. Onlar, çoğu durumda hem etkinlik seyircisi hem de etkinliğin gerçekleştirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı ödemede bulunulan kişilerdir.

7. Soru

Türlerine göre etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Türlerine göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • Serbest zaman etkinlikleri, • Bireysel etkinlikler, • Kültürel etkinlikler, • İşletme etkinlikleri.

8. Soru

Etkinliklerin içerikleri temel alınarak etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

İçerikleri temel alınarak etkinlikler; • Kültürel kutlamalar, • Sanat, • İş ve ticaret, • Spor karşılaşmaları, • Eğitim ve bilim, • Rekreasyon, • Politik ve • Özel etkinlikler olarak sınıflandırılmaktadır.

9. Soru

Sportif etkinlikler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Sportif etkinlikler şöyle sınıflandırılabilir: • Profesyonel veya amatör spor etkinlikleri, • Düzenli olarak tekrarlanan (lig maçları, şampiyonluklar) veya tek seferlik düzenlenen etkinlikler (sergi veya dostluk maçları), • Alanına göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler, • Seyirciler, katılımcılar için veya her ikisi için düzenlenen spor etkinlikleri, • Spor festivalleri (spor kutlamaları, sıklıkla gençler için, birçok farklı spor karşılaşmasının yapıldığı karşılaşmalar) tekli veya çoklu spor etkinlikleri, • Kapalı alan veya açık alan (spesifik yer ihtiyacı olan farklı diğer etkinlikler) etkinlikleri.

10. Soru

Tarihsel süreç içerisinde spor etkinliklerinin spor sistemine dönüşmesi nasıl olmuştur?

Cevap

Spor etkinlikleri insanlık tarihi kadar eskidir. Spor etkinlikleri halk kutlamaları ile başlamış ve tarihsel olarak dinle bağlantısı kurulmuştur. Klasik örnek Milattan önce 776’da ilk oynanan Antik Olimpik Oyunlardır. Olimpik Oyunlar sadece toplumun hoşlandığı bir sportif etkinlik değil aynı zamanda dini bir kutlamadır. Başlangıçta bir kutlama, seremoni olarak ortaya çıkan spor etkinlikleri, 20. yüzyılın başlarında spor oyunları ve kurallarına uluslararası standartların getirilmeye çalışılmasıyla, yerel ve ulusal oyunlar dünya çapında “spor sistemine” dönüşmüştür. Bu global sistemin karakteristik özelliği, aynı kuralların tüm dünyada oynanan aynı tür spor dalları için geçerli olmasıdır. Bu süreçte, özellikle ekonomik olarak başarılı olan ülke sporları popüler olmuştur. Endüstrileşme ve modernleşme sürecinde global spor sistemleri ortaya çıkmıştır.

11. Soru

Hallmark etkinlikler nasıl açıklanabilir, bir etkinliğin hallmark etkinlik olarak değerlendirilebilmesi için ne gibi koşullar olmalıdır?

Cevap

Hallmark etkinlik kavramı, bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder. Bu kasaba, şehir veya bölgeler yerin adı ile anılır ve bu haliyle geniş çaplı tanınmışlık ve farkındalık elde eder. Hallmark olaylar damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilebilir. Hallmark etkinlikler; temel olarak farkındalığı artırıcı özelliklere sahiptir. Önemli bir zamanda veya sınırlı bir sürede tekrarlanan olaylar, kısa veya uzun vadede turizm destinasyonunun karlılığını artırır ve ilgi çeker. Bu gibi etkinliklerin başarısı; benzersiz oluşları, tek oluşları, statülü oluşları, ilgi ve dikkat çekmelerine bağlıdır. Etkinliklerin marka olarak değerlendirilebilmesinin ön şartlarından biri getirdiği ziyaretçi sayısı iken, esas olan markalaşma olgusudur. Marka haline gelmiş bu tür etkinlikler sayesinde yerel ve ulusal ekonomiler büyük yarar sağlamaktadır.

12. Soru

Mega etkinlikler nasıl açıklanabilir ve bir etkinliğin mega olarak değerlendirilebilmesi için ne gibi koşullar olmalıdır?

Cevap

Tüm ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinlikler mega olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle en büyük etkinlikler mega olarak nitelendirilir. Bu tür etkinlikler genellikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsar. Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası ve Dünya Fuarları ve Superbowl bu etkinlik kategorisi altında sınıflandırılır. Diğer pek çok etkinliğin bu kategori altında sınıflandırılması güçtür. Etkinliklerin yarattığı etki bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir etkinliğin mega olarak değerlendirilebilmesi için; ev sahibi ülke veya şehir için olağanüstü turizm etkisine sahip olması, medyada çok yankı uyandırması, prestijli olması ve ekonomik katkısının büyük olması gerekir.

13. Soru

Etkinliklerin yarattığı etkilerden sosyo-kültürel etkiler nasıl açıklanabilir?

Cevap

Etkinlikler yaşam kalitesinin artışı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan bir şehir olayın büyüklüğüne göre bir süre sonra yenilenir. Asfaltlar yenilenir, kaldırımlar döşenir, metrolar uygulamaya konur, mevcut tesislerde yaşamı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılır. Bunun yanı sıra, etkinliğe hazırlık kapsamında şehrin sürekli olarak temiz tutulması yöre halkı için avantajlar teşkil eder. Etkinlik tamamlanıp bittikten sonra tesisler ilgili bölgede yaşayan insanların hizmetine açılarak bu sayede yeni tesislere bölge halkı kavuşmuş olur.

14. Soru

Ölçeğe göre etkinlikler hangileridir?

Cevap

Ölçeğe göre etkinlikler şunlardır: • Mega etkinlikler, • Hallmark etkinlikler • Büyük etkinlikler, • Yerel etkinlikler,

15. Soru

İlgi alanlarına göre etkinlikler hangileridir?

Cevap

İlgi alanlarına göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • Kamu, • Spor, • Sanat, • Festival, • Turizm ve • İş ile ilgili etkinlikler.

16. Soru

Etkinlik kavramının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu süreç nasıldır?

Cevap

1950’li ve 60’lı yıllar günümüzdeki etkinlik kavramının şekillendiği dönemlerdir. Bu dönemlerde özellikle kültürel etkinlikler (festivaller) ön plâna çıkmış, 1970’li ve 80’li yıllarda ise etkinlikler için çok amaçlı alt yapılar özel sektör ve kamu tarafından yapılmıştır. Sportif etkinlikler de bu dönemde özellikle eğlence ve boş zaman aktivitesi olarak ortaya çıkmıştır. 1980 ve 90’lı yıllar günümüzün çağdaş etkinlik endüstrisinin ortaya çıktığı dönemdir. 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları ekonomik anlamda majör etkinlik olarak gerçekleşmiştir.

17. Soru

Etkinliklerin yarattığı etkilerden ekonomik ve turizm etkileri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik etki açısından değerlendirildiğinde, hem etkinliğin gerçekleştirileceği bölgede istihdam oranı artmakta hem de katılımda bulunan turistlerin yapmış oldukları harcamalar sayesinde ekonomik katkılar sağlanmaktadır. Böylece elde edilen ekonomik gelir, hem ulusal gelir hem de hane halkı gelirine büyük etkide bulunmaktadır. Turizm etkisi açısından değerlendirildiğinde ise, etkinliğin gerçekleştirildiği dönemde etkinliğe katılan seyircilerin etkinlikten sonra tekrar o bölgeyi ziyaret etme niyeti açısından olumlu katkılar sağlamaktadır. Turizm etkisi açısından etkinlikler, ortalama harcama miktarını ve bölgeyi tekrar ziyaret etme veya daha uzun kalmayı artırmaktadır. Ayrıca etkinlikler pazarlarda konumlanmaya, destinasyon imajı yaratmaya, imaj oluşturmaya ve rekabette pazarlama avantajı yaratmaya yardım etmektedir.

18. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri şunlardır: • Fiziksel etkiler, • Ekonomik etkiler, • Turizme olan etkiler, • Sosyo-kültürel etkiler, • Psikolojik etkiler, • Politik etkiler.

19. Soru

Etkinlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Etkinlik kavramı; • Herhangi bir olayın meydana gelmesi sonucu hatırda kalınacak bir olayın gerçekleşmesi; bir programdaki sunum (spor gibi); özel bir yerde organize edilen faaliyet (satış artırma veya yardım toplama gibi) olarak, • “Katılımda bulunun kişi üzerinde özel bir etki yaratan, planlı ve hünerli bir biçimde yaratılan bir deneyim” olarak, • Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir.

20. Soru

Etkinlik kavramı ne anlama gelmekte ve ilk kullanımı nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Etkinlikler özel bir ihtiyacı tatmin etmek için seremoni ve ritüeller ile kutlanan eşsiz zamanlar geçirme anlamına gelmektedir ve Disneyland organizasyonu tarafından parkların farklı normlarının tanımlanmaya çalışılması ile etkinlik kavramının ilk kez kullanımı ortaya çıkmıştır.

21. Soru

Bir etkinliğin başarısı için oluşturulması gereken stratejiler nasıl olmalı ve bu stratejilerin etkili olabilmesi için tesis yöneticisinin cevaplandırması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Bir etkinliğin başarılı olması için etkinlik; gerçekçi, spor tesis yönetiminin etkinliği gerçekleştiren taraf ve toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip, mevcut altyapı ile gerçekleştirilebilir ve uygun bir bütçe ile gerçekleştirilebilir olmalıdır. Bu stratejilerin etkili olabilmesi için ise tesis yöneticilerinin şu üç temel soruyu cevaplandırmaları gerekir: • Düzenlenecek etkinliğin spor tesisi ve toplum için önemi nedir? • Etkinliğe ev sahipliği yapmanın avantajları nelerdir? • Spor tesisinde etkinlik gerçekleştirilecek olursa ortaklar kimlerdir?

22. Soru

Etkinlik yönetimi kapsamında etkinlik programı faktörü nasıl açıklanabilir? Etkinlik programı kapsamda neler yapılmalıdır?

Cevap

Etkinlik programı etkinliğin uygulama sürecinin ayrıntılı olarak belirlenmesi sürecidir. Etkinliğin gerçekleştirileceği tesislerin seçiminde etkinliğin amacı önemli bir belirleyicidir. Etkinlik programında tesisler değerlendirilirken etkinliğe uygun yerlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Bunun için de bir takım çalışmanın etkinlik yöneticisi tarafından yerine getirilmesi gerekir. Etkinliğin ününe, konusuna ve amacına yaraşır bir tesisin belirlenmesi etkinlik koordinatörünün sorumluluğundadır. Bununla birlikte etkinliğin kar amacı güdüp gütmediğine göre de bir maliyet analizi yapılmalıdır. Bir tesisin birbirinden farklı aktivite alanları bulunabilir. Aynı binada aynı zamanda birden fazla etkinlik olabilir. Bu yüzden programdan sorumlu olan kişi tesisle ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek ve programı bu bilgiler doğrultusunda şekillendirmek zorundadır.

23. Soru

Etkinlik türüne göre personel atanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinlik türüne göre personel atanırken; • Özel olarak geliştirilmiş kriterlere göre dikkatlice seçilmeli, • Görevi yerine getirebilmek için uygun eğitimler verilmeli, • Organizasyonel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için bazı talimatlar belirlenmeli, • Görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak unsurların neler olduğu personele gösterilmelidir. • Etkinlik personeli atandıktan sonra uyum toplantıları yapılmalıdır.

24. Soru

Sporda etkinlik yönetimi kapsamında bilet satış yönetimi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilet gişesi, tesisin gelirlerine, müşteri ve halkla ilişkileri çabasına katkı sağlayan önemli bir uygulamadır. Bilet gişesi etkinliğe katılımda ilk temasın gerçekleştiği yerdir ve satışların gerçekleştirilmesinde yetkili kaynak olarak düşünülmektedir. Bilet satışları ile ilgili kararlar içerisinde, satış politikası, bilet iadesi veya değiştirme, posta ile bilet satışı, düşük fiyatlı bilet satışı gibi konularda da karar verilmesi gerekmektedir. Bilet dağıtımı etkinlik lojistiğinde en önemli karar olarak dikkate alınmalıdır. Biletler satışa sunulmadan yönetimin üzerinde düşünmesi gereken konular bulunmaktadır. Bu konular şöyle sıralanabilir: • Tesisin fiziksel özellikleri, • Oturma planı, • Fiyat yapısı, • Satış teşvik planı, • Bilet sisteminin türü, • Rezerve edilen oturma yerleri. • Giriş ücreti.

25. Soru

Sporda etkinlik yönetimi kapsamında etkinliğin sahnelenmesinde yer alan temel konular nelerdir?

Cevap

İlgili temel konular arasında şunlar yer almaktadır: • Etkinlik tasarımı ve teması, • Yer seçimi, • Seyirciler ve misafirler, • Etkinliğin sahnelenmesi, • Işık, ses, görsel ve işitsel efektler, • Yeme içme hizmetleri, • Kalabalık yönetimi, • Konukseverlik, • Etkinlik kayıtları, • Etkinlik esnasında ortaya çıkabilecek riskler.

26. Soru

Her türlü etkinlikte göz önünde bulundurulması gereken bazı plânlama unsurları nelerdir?

Cevap

İlgili plânlama unsurları şulardır: • Etkinlik türü, • Tesisler ve ortam, • Şiddet eğilimi, • Acil durum plânlarının varlığı ve yeterliliği, • Kalabalık büyüklüğünün ve oturma düzeninin tahmin edilebilirliği, • Güvenlik personelinin kullanımı.

27. Soru

Tesislerde düzenlenen etkinliklerde kalabalığın kontrol edilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar nelerdir?

Cevap

Dikkat edilmesi gereken ilgili noktalar şunlardır: • Her etkinlik için uygulanacak politikalar açıkça tanımlanmalı ve ilgili kişilere duyurulmalıdır. • Tesis yöneticileri ile etkinlik sahibi kişiler arasında açıkça konuşulmalı ve görev alanları net bir şekilde belirlenmelidir. • Tesislerde alkol satışı yapılırsa ne tür durumların ortaya çıkacağı dikkatlice değerlendirilmelidir. • Tesis yöneticileri, etkinlik boyunca sorumluluk ve görevlerin neler olduğu ve yetki zinciri açıkça tanımlanmalıdır. • Etkinlikte meydana gelecek tehlike ve tehditlerin yönetime bildirilmesi için katılımcılar cesaretlendirilmelidir. • Mümkünse bilet ve oturma yerlerinde genel giriş izninden kaçınılmalı, herkesin nereden gireceği ve nereye oturacağı bilette gösterilmelidir. • Belirli bir etkinliğe katılımda talep fazlaysa bilet satışlarında dikkatli davranmak gerekmektedir. • Etkinlik katılımcılarının etkinliğe katılımı esnasında yanlarında zarar verici aletlerle tesise girmesini engelleyecek önlemler alınmalı ve girişte bunun kontrolü yapılmalıdır. • Tesiste bir problem çıktığında kalabalığı yönlendirecek levhaların uygun yere yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Kalabalığın güvenli ve hızlı bir şekilde tesisten çıkması sağlanmalıdır. • Acil olarak tesisi boşaltma planı geliştirilmelidir. • Tesise biletsiz kimse alınmamalıdır. • Kontrol aşamasında kalabalığı heyecanlandıracak ve taşkınlık yapmasına sebep olacak eylemlere izin verilmemelidir.

28. Soru

Etkinliğin değerlendirmesi ile ilgili yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

İlgili yaklaşımlar şunlardır: • Hedefe ulaşma (önceden belirlenmiş hedefler) yaklaşımı, • Sistem kaynak yaklaşımı, • İç süreç yaklaşımı (bir teşhis aracı olarak açık sistem modeli), • Rakip değerler (tesis içinde), • Stratejik seçim (tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak).

29. Soru

Etkinliklerdeki risk yönetimindeki ana nelerdir?

Cevap

Etkinliklerde risk unsuru taşıyan alanlar; • Finansal, • Yönetsel, • Sağlık, • Güvenlik ve • Çevresel risk alanları olarak sınıflandırılabilmektedir.

30. Soru

Etkinliklerdeki risk yönetimindeki ana başlıklar altındaki alt başlıklar nelerdir?

Cevap

İlgili alt başlıklar şöyle listelenebilir: • Finansal; • Gelir kaynağı kaybı, • Hırsızlık ve varlık kaybı, • Ölçüsüz tahminlerin maliyeti, • Davalar ve diğer beklenmedik maliyetler. • Yönetsel; • Amaç değişimi, yönetimi kaybetme, • Yönetsel başarısızlık, yeteneksizlik, • Kişisel problemler, istifa, • Politik engeller, • Sponsorlar, tedarikçiler, katılımcılarla ilişki kuramama. • Sağlık ve Güvenlik; • Kazalar (etkinlik alanında veya dışında), • Sağlık problemleri (yangın, gıda zehirlenmesi), • Suç, terörizm, • Sosyal kargaşa (isyan, ırk çatışması), • Beklenmedik (acil durumlar). • Çevresel; • Çevreyi, toplumu ve ekonomiyi olumsuz etkileme, • Doğal afetler (deprem, sel).

31. Soru

Herhangi bir olayın meydana gelmesi sonucu hatırda kalınacak bir olayın gerçekleşmesi, bir programdaki sunum; özel bir yerde organize edilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Soruda ifade edilen tanım “etkinlik” kavramına aittir.

32. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi hangi kuruluşlar rol oynamaktadır?

Cevap

Ticari kuruluşları, spor kuruluşları, turizm, konaklama, yeme-içme, dinlenme, sağlık, güvenlik, eğlence kuruluşları

33. Soru

İşletmeler etkinliklerde neden yer almaktadır?

Cevap

İşletmeler pazarpaylarını arttırmak ve imajlarını güçlendirmek için etkinlikleri kullanmaktadır.

34. Soru

Spor etkinliklerinasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

-Profesyonel ve amatör spor etkinlikleri

-Kapalı alan veya açık alan etkinlikleri

-Düzenli olarak tekrarlanan veya tek seferlik düzenlenen etkinlikler

-Alanına göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler

-Seyirciler, katılımcılar için veyaher ikisi için düzenlenen spor etkinlikleri

-Spor festivalleri, tekli veya çoklu spor etkinlikleri

35. Soru

Etkinliğin bir parçası olarak bilet alsın veya almasın, etkinliği izlemeye gelen kişilere ne denilmektedir?

Cevap

Seyirci

36. Soru

Etkinlikler için gerekli olan ekipman  ve hizmetlerin sağlanması görevi kime aittir?

Cevap

Bu görev tedarikçilere aittir.

37. Soru

Protokol (VIP) kimselerin bir etkinliğe katılması nasıl bir önem taşır?

Cevap

Etkinliğin gerçekleşmesi ve görünürlüğünün artması için bu kişilerin katılımı önemlidir.

38. Soru

Etkinlik yönetimi hangi fonksiyonları kapsamaktadır?

Cevap

Planlama, koordinasyon, uygulama ve denetim

39. Soru

Etkinlik türüne göre personel atanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

-Özel olarak geliştirilmiş kriterlere göre dikkatlice seçilmeli,

-Görevi yerine getirebilmek için uygun eğitimler verilmeli,

-Organizasyonel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için bazı talimatlar belirlenmeli,

-Görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak unsurların neler olduğu personele gösterilmelidir.

40. Soru

Etkinliğin sahnelenmesinden önce tesisietkinliğin temasına göre tasarlama işi kimin sorumluluğundadır?

Cevap

Etkinlik yöneticisi

41. Soru

Stadyum ve spor salonu gibi tesislerde yapılabilecek etkinlikler nelerdir?

Cevap

Bireysel kutlamalar, şehir kutlamaları, resmi kutlamalar, işletme tanıtım çabaları, konserler, sportif karşılaşmalar, özel tören ve kutlamalar gibi etkinlikler bu tesislerde gerçekleştirilebilir.

42. Soru

Antik Yunan’da varlıklı insanların sportif ve sanatsal faaliyetlere destek verme nedeni nedir?

Cevap

Sosyal konumlarını geliştirmek.

43. Soru

Etkinliklerin gerçekleştirildiği bölge ve bölge halkı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Fiziksel, ekonomik, turizm, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik etkiler

44. Soru

Ölçeğe göre etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

Mega, Hallmark, Büyük, Yerel Etkinlikler

45. Soru

İlk Antik Olimpik Oyunlar ne zaman oynanmıştır?

Cevap

M.Ö. 776

46. Soru

Spor etkinliklerinde medya hangi aşamada ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Üretim ve dağıtım

47. Soru

Hakemler spor etkinliklerinde hangi katılımcı kategorisinde yer almaktadır?

Cevap

Görevliler

48. Soru

Spor tesislerinde gerçekleştirilecek etkinlik yönetimi kapsamında ortaya çıkan faaliyetler nelerdir?

Cevap

Etkinlik planlama, insan kaynakları, etkinlik programı, müzakere yönetimi, etkinlik koordinasyonu, etkinliğin sahnelenmesi, trafik ve park yeri, tesis içinde oturma yerleri, alkol ve yiyecek politikaları, kalabalık yönetimi, gişe ve bilet, etkinlik girişi, güvenlik ve tıbbi hizmetler, risk yönetimi, lisanslı ve ticari ürün satışı ve sonuçların ölçülmesi.

49. Soru

Olimpiyat oyunlarında ne kadarzaman önceden evsahibi ülkeye haber verilmektedir?

Cevap

7-8 yıl

50. Soru

Bir yerdeki çok sayıda insanın davranışlarının ve hareketlerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesini esas alan yönetim anlayışı nedir?

Cevap

Kalabalık yönetimi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.