Açıköğretim Ders Notları

Spor Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Etkinlikleri Yönetimi

1. Soru

Etkinlik kavramını tanımlayınız?

Cevap

Etkinlik kavramı, özel bir durumu kutlamak ya da çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. 


2. Soru

Etkinliklerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına yardımcı olan faktörler nelerdir? 

Cevap

Etkinliklerin gerçekleşme sıklığı, büyüklüğü, etkinliğin gerçekleştiği alanın genişliği veya yoğunluğu, etkinliğin teması, özgünlüğü, planlama durumu ve ziyaretçi tipleri etkinliklerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına yardımcı olan faktörlerdir. 


3. Soru

Ölçeklerine göre büyük ölçekli etkinlikler nelerdir?

Cevap

Büyük ölçekli etkinlikler hallmark etkinlikler ve mega etkinlikler olmak üzere ikiye ayrılır.


4. Soru

Etkinlik yönetim sürecinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Etkinlik yönetim süreci planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme, insan kaynakları ve denetim fonksiyonlarından oluşmaktadır. 


5. Soru

Etkinlik yönetiminde ortaya çıkan belli başlı faaliyetler nelerdir?

Cevap

Etkinlik yönetiminde ortaya çıkan belli başlı faaliyetleri şu şekilde ifade etmektedir:

 • insan kaynakları,
 • tıbbi hizmetler,
 • risk yönetimi,
 • tesis kiralama,
 • alkol yönetimi ve eğitimi,
 • gişe ve bilet,
 • yiyecek yönetimi,
 • pazarlama,
 • reklam ve halkla ilişkiler,
 • lisans ve özel hakların korunması,
 • müzakere yönetimi,
 • lisanslı ürün satışı,
 • kalabalık yönetimi,
 • park ve trafik kontrolü,
 • sonuçların ölçülmesi.

6. Soru

Etkinlik yönetim fonksiyonlarından planlama nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Planlama, gelecekte yürütülecek çalışmaların gözden geçirilmesi ve bu
gözden geçirme neticesinde elde edilen bulgular ile önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. 


7. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından yöneltme nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yöneltme, planlama ve örgütleme süreçlerinin sonunda oluşturulan yapının, amaçlar doğrultusunda çalıştırılması, harekete geçirilmesi fonksiyonudur.


8. Soru

Spor etkinliklerinde katılımcılar hangi kategorilere ayrılmaktadır?

Cevap

Spor etkinliklerinde katılımcılar dört kategoriye ayrılır:

 • Aktif katılımcı: Sporcular ve spor takımları, ulusal veya uluslararası spor derneklerinin ya da olimpiyat komitesinin delegasyonlarıdır.
 • Pasif katılımcılar: Bir spor etkinliğine katılım amacıyla bulundukları şehirde yada sürekli yaşadıkları yerden farklı bir yere seyahat eden katılımcılardır.
 • Spor seyircileri: Spor etkinliklerini çeşitli medya araçlarından takip eden katılımcılardır.
 • Medya mensupları: Pazarın önemli bir parçasını oluşturan spor etkinliklerini izleyen kesimdir.

9. Soru

Spor etkinliği planlamasında hangi aşamalar yer almaktadır?

Cevap

Spor etkinliklerinin planlanması süreci amaçlar, kavramlar, uygunluk (fizibilite), uygulamanın planlaması ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 


10. Soru

Önemlerine göre spor etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

Yerel ve bölgesel spor etkinlikleri, ulusal spor etkinlikleri, uluslararası spor etkinlikleri, kıtasal etkinlikler, kıtalararası etkinlikler ve küresel etkinlikler önemlerine göre spor etkinlik türleridir. 


11. Soru

Gerçekleştiği yer ve zamana göre spor etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Aynı yerde geleneksel olarak her yıl düzenlenen spor etkinlikleri, farklı destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ve eş zamanlı spor etkinlikleri gerçekleştiği yer ve zamana göre spor etkinlikleri kategorisinde yer almaktadır. 


12. Soru

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri spor etkinlik sınıflamasında hangi kategoride yer almaktadır?

Cevap

Özelliklerine göre spor etkinlikleri kategorisinde yer almaktadır.


13. Soru

Uluslararası etkinliklerin özelliği nedir? 

Cevap

Uluslararası etkinlik, bir ülkede organize edilen ancak farklı organize edildiği ülke dışındaki ülkelerden izleyicilerin, sporcuların ve spor takımlarının katıldığı etkinliklerdir. 


14. Soru

Küresel etkinliklerin özelliği nedir?

Cevap

Bu tür etkinlikler küresel nitelik taşımaktadır. Bu tür etkinliklerde ülke temsil edilmektedir ve sporcular milli takım adına etkinliğe katılırlar. Spor etkinlikleri içerisinde branşlara göre farklılık gösterse de en geniş izleyici kitlesine sahiptir. Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları, Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Futbol Şampiyonası örnek olarak verilebilir.


15. Soru

Etkinlik planlama aşamasında gerçekleştirilen fizibilite aşamasının amacı nedir?

Cevap

Fizibilite aşamasında fiyat ve yarar değerlendirmesi yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle etkinliğin maliyetiyle olası getirileri gerçekçi bir şekilde analiz edilip tutarlı hedefler ortaya konmalıdır. Böylece etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yatırım miktarı açık bir biçimde ortaya koyulmakta, etkinliğin yaratacağı potansiyel faydanın da netleştirilmesiyle etkinlik için paydaş (yatırımcı) desteği alınması kolaylaşmaktadır. 


16. Soru

Spor etkinlikleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Önemlerine göre,
 • Gerçekleştikleri yere ve zamana göre,
 • Etkinliklerin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. 

17. Soru

Ulusal spor etkinliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Ulusal spor etkinlikleri, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen izleyicilerin ve sporcuların katıldığı ulusal şampiyonalardır.


18. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından koordinasyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Koordinasyon, madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla etkinlik amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. 


19. Soru

Temalarına göre etkinlik sınıflamasında yer alan kültürel kutlamalar nelerdir?

Cevap

 • Festivaller
 • Karnavallar
 • Dinsel Etkinlikler
 • Törenler
 • Tarihi Törenler ve Merasimler temalarına göre etkinlik türlerinden kültürel kutlamalar arasında yer almaktadır. 

20. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından denetimin amacı nedir?

Cevap

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından denetimin amacı örgüt ve etkinlik amaçlarının gerçekleştirilme derecelerini saptayarak, örgütün etkililik, ekonomiklik ve verimlilik düzeylerini yükseltmek ve onun geliştirilmesini sağlamaktır. 


1. Soru

Etkinlik kavramını tanımlayınız?

Cevap

Etkinlik kavramı, özel bir durumu kutlamak ya da çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. 

2. Soru

Etkinliklerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına yardımcı olan faktörler nelerdir? 

Cevap

Etkinliklerin gerçekleşme sıklığı, büyüklüğü, etkinliğin gerçekleştiği alanın genişliği veya yoğunluğu, etkinliğin teması, özgünlüğü, planlama durumu ve ziyaretçi tipleri etkinliklerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına yardımcı olan faktörlerdir. 

3. Soru

Ölçeklerine göre büyük ölçekli etkinlikler nelerdir?

Cevap

Büyük ölçekli etkinlikler hallmark etkinlikler ve mega etkinlikler olmak üzere ikiye ayrılır.

4. Soru

Etkinlik yönetim sürecinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Etkinlik yönetim süreci planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme, insan kaynakları ve denetim fonksiyonlarından oluşmaktadır. 

5. Soru

Etkinlik yönetiminde ortaya çıkan belli başlı faaliyetler nelerdir?

Cevap

Etkinlik yönetiminde ortaya çıkan belli başlı faaliyetleri şu şekilde ifade etmektedir:

 • insan kaynakları,
 • tıbbi hizmetler,
 • risk yönetimi,
 • tesis kiralama,
 • alkol yönetimi ve eğitimi,
 • gişe ve bilet,
 • yiyecek yönetimi,
 • pazarlama,
 • reklam ve halkla ilişkiler,
 • lisans ve özel hakların korunması,
 • müzakere yönetimi,
 • lisanslı ürün satışı,
 • kalabalık yönetimi,
 • park ve trafik kontrolü,
 • sonuçların ölçülmesi.
6. Soru

Etkinlik yönetim fonksiyonlarından planlama nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Planlama, gelecekte yürütülecek çalışmaların gözden geçirilmesi ve bu
gözden geçirme neticesinde elde edilen bulgular ile önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. 

7. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından yöneltme nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yöneltme, planlama ve örgütleme süreçlerinin sonunda oluşturulan yapının, amaçlar doğrultusunda çalıştırılması, harekete geçirilmesi fonksiyonudur.

8. Soru

Spor etkinliklerinde katılımcılar hangi kategorilere ayrılmaktadır?

Cevap

Spor etkinliklerinde katılımcılar dört kategoriye ayrılır:

 • Aktif katılımcı: Sporcular ve spor takımları, ulusal veya uluslararası spor derneklerinin ya da olimpiyat komitesinin delegasyonlarıdır.
 • Pasif katılımcılar: Bir spor etkinliğine katılım amacıyla bulundukları şehirde yada sürekli yaşadıkları yerden farklı bir yere seyahat eden katılımcılardır.
 • Spor seyircileri: Spor etkinliklerini çeşitli medya araçlarından takip eden katılımcılardır.
 • Medya mensupları: Pazarın önemli bir parçasını oluşturan spor etkinliklerini izleyen kesimdir.
9. Soru

Spor etkinliği planlamasında hangi aşamalar yer almaktadır?

Cevap

Spor etkinliklerinin planlanması süreci amaçlar, kavramlar, uygunluk (fizibilite), uygulamanın planlaması ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

10. Soru

Önemlerine göre spor etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

Yerel ve bölgesel spor etkinlikleri, ulusal spor etkinlikleri, uluslararası spor etkinlikleri, kıtasal etkinlikler, kıtalararası etkinlikler ve küresel etkinlikler önemlerine göre spor etkinlik türleridir. 

11. Soru

Gerçekleştiği yer ve zamana göre spor etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Aynı yerde geleneksel olarak her yıl düzenlenen spor etkinlikleri, farklı destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ve eş zamanlı spor etkinlikleri gerçekleştiği yer ve zamana göre spor etkinlikleri kategorisinde yer almaktadır. 

12. Soru

Başka etkinliklere yardımcı olan spor etkinlikleri spor etkinlik sınıflamasında hangi kategoride yer almaktadır?

Cevap

Özelliklerine göre spor etkinlikleri kategorisinde yer almaktadır.

13. Soru

Uluslararası etkinliklerin özelliği nedir? 

Cevap

Uluslararası etkinlik, bir ülkede organize edilen ancak farklı organize edildiği ülke dışındaki ülkelerden izleyicilerin, sporcuların ve spor takımlarının katıldığı etkinliklerdir. 

14. Soru

Küresel etkinliklerin özelliği nedir?

Cevap

Bu tür etkinlikler küresel nitelik taşımaktadır. Bu tür etkinliklerde ülke temsil edilmektedir ve sporcular milli takım adına etkinliğe katılırlar. Spor etkinlikleri içerisinde branşlara göre farklılık gösterse de en geniş izleyici kitlesine sahiptir. Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları, Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Futbol Şampiyonası örnek olarak verilebilir.

15. Soru

Etkinlik planlama aşamasında gerçekleştirilen fizibilite aşamasının amacı nedir?

Cevap

Fizibilite aşamasında fiyat ve yarar değerlendirmesi yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle etkinliğin maliyetiyle olası getirileri gerçekçi bir şekilde analiz edilip tutarlı hedefler ortaya konmalıdır. Böylece etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yatırım miktarı açık bir biçimde ortaya koyulmakta, etkinliğin yaratacağı potansiyel faydanın da netleştirilmesiyle etkinlik için paydaş (yatırımcı) desteği alınması kolaylaşmaktadır. 

16. Soru

Spor etkinlikleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Önemlerine göre,
 • Gerçekleştikleri yere ve zamana göre,
 • Etkinliklerin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. 
17. Soru

Ulusal spor etkinliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Ulusal spor etkinlikleri, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen izleyicilerin ve sporcuların katıldığı ulusal şampiyonalardır.

18. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından koordinasyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Koordinasyon, madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla etkinlik amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. 

19. Soru

Temalarına göre etkinlik sınıflamasında yer alan kültürel kutlamalar nelerdir?

Cevap

 • Festivaller
 • Karnavallar
 • Dinsel Etkinlikler
 • Törenler
 • Tarihi Törenler ve Merasimler temalarına göre etkinlik türlerinden kültürel kutlamalar arasında yer almaktadır. 
20. Soru

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından denetimin amacı nedir?

Cevap

Etkinlik süreci yönetim fonksiyonlarından denetimin amacı örgüt ve etkinlik amaçlarının gerçekleştirilme derecelerini saptayarak, örgütün etkililik, ekonomiklik ve verimlilik düzeylerini yükseltmek ve onun geliştirilmesini sağlamaktır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.