Açıköğretim Ders Notları

Sporda Risk Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Risk Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sporda Tesis Ve Malzeme Boyutunda Risk Yönetimi

1. Soru

Sportif etkinliklere katılanların giyimde genel olarak nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

Cevap

Hareket eğitimi etkinliklerinden itibaren yapılan branşa uygun giyim ve uygun malzeme kullanımının gerekliliği sürekli olarak eğitmenler, antrenörler tarafından vurgulanmalıdır. Sportif etkinliklere katılırken uygun giyim, hava koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bireylerin sportif etkinliklerine katılabilmeleri için uygun şekilde giyinmiş olmaları gerekir. Hareketi sınırlayan ya da gereğinden fazla giyinme, hareketi engelleyeceği gibi aşırı terlemeye neden olacağından tercih edilmemelidir. Hatta küçük yaşlardan itibaren çocukların hareket eğitimi derslerine katılmadan önce kıyafetlerini değiştirmeleri konusunda ki eğitim kendilerine aşılanmalıdır.  Aktivitelerden sonra giyilen kıyafetler düzenli olarak yıkanmalı ve her aktivite için
temiz çorap giyilmelidir. Deride meydana gelebilecek hastalıklardan korunabilmek için bireyler birbirlerinin giysilerini giymemelidir.


2. Soru

Sporda risk yönetiminin ne tür yararları olabilir?

Cevap

Risk yönetiminin yararları arasında; sporcu performansını arttırmak, gelişimini ve sürekliliğini sağlamak, spor yaralanmalarında azalma sağlamak, spor salonu ve tesisi için güvenli ortam oluşturmak, sporcular için daha iyi bir antrenman ortamı ve şartları oluşturmak sayılabilir.


3. Soru

Sportif faaliyetlere katılımda kullanılan araç ve gereçlerin risklerine karşı genel olarak ne tür önlemler alınmalıdır?

Cevap

Sportif etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin kaliteli ve sağlam olması gereklidir. Etkinlik alanında kullanılan araç ve gereçlerin bireylerin sağlığına zarar verecek ve sakatlanma, yaralanma riski oluşturabilecek tehlikeli maddelerden yapılmamış olması önemlidir. Aynı zamanda dış ortamda kullanılan malzemelerin iklim şartlarına uygun ve dayanıklı olması gerekmektedir. Bireylerin sağlıklı bir biçimde etkinliklere katılabilmesi için çevresindeki araç ve gereçler statik ve dinamik koşullarda spor branşına yönelik standart ölçülere uygun olmalıdır. Uygun olmayan boyut ve ölçülerdeki araç ve gereçleri uzun süre kullanmak zorunda kalan bireylerin kemik ve kas gelişimlerinin sağlıklı olmadığı görülmektedir.  

Spor alanlarında araç ve gereçler ile ilgili güvenlik kuralları, aletlerin yanlarına asılmalı ve bunun herkesin görebileceği yerde olması sağlanmalıdır. Etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin her parçası yaralanma olasılığına karşı kontrol edilmelidir. Genel bir kural olarak, eğer kullanılan araç ve gereçlerin hareketli parçaları varsa yaralanma riski yüksektir.


4. Soru

Spor tesisi ile ilgili risk faktörleri genel olarak nelerdir?

Cevap

 • Doğal afetlere (sel, kasırga, yangın, rüzgar, şimşek) karşı önlem almamak,
 • Kapalı alanlarda ısıtma veya soğutma problemlerinin olması,
 • Seyirci ile oyuncu arasındaki emniyet mesafesinin yetersiz olması,
 • Antrenman ya da müsabaka sahasının yetersiz olması,
 • Sahanın ya da salonun aydınlatmasının yetersiz olması,
 • Tesisin temizliğine dikkat edilmemesi,
 • Oyun sahasının zemininin düzgünlüğünü – stabilitesini yitirmiş olması,
 • Oyun sahasının zemininin ıslak veya donmuş olması,
 • Oyun sahasında zeminde yabancı madde bulunması,
 • Oyun alanında veya tesiste güvenliğin sağlanmaması,
 • Tesis denetiminin tam olarak yapılmamasıdır.

5. Soru

Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Resmi Gazetede yer alan 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereğince, özel beden eğitimi ve spor tesislerinin nitelikleri Madde 9’da şu şekilde yer almaktadır;

a. Kulanım alanı 8 m2’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b. Kullanım alanı 15 m2’den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c. (Değişik: RG–27/10/2005–25979) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç, en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması,

d. Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

e. Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

f. Tesis zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması,

g. Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

h. Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri malzemeler bulunmaması,

i. Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

j. Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

k. Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması,

l. (Ek:RG-27/10/2005-25979) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması zorunludur.


6. Soru

Sporda tesise bağlı riskler nelerdir?

Cevap

 • Sel, yangın, rüzgar, kasırga, yıldırım
 • Isıtma / Soğutma / Havalandırma
 • Vandalizm
 • Uygun olmayan tesis planı
 • Uygun olmayan zemin
 • Kısıtlı park alanı
 • Güvenlik birimlerine uzaklık
 • Açık bırakılmış elektirik telleri
 • Kötü aydınlatma
 • Stabil olmayan zemin
 • Yetersiz sağlık önlemi
 • Mevzuata uymama
 • Kalite standartlarına uymama

7. Soru

Açık alanda yapılan sportif etkinliklerde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Sportif etkinliklerin yapıldığı salon dışı branşlarda göz önünde bulundurulması gereken diğer bir unsurda hava şartları olmalıdır. Spor yapan bireyler açısından risk oluşturabilecek doğal çevre koşullarından iklim değişikliği ve ısı farklılıkları performansı olumsuz etkileyebileceği gibi vücudun ısınmasını geciktirmesi ve soğumayı çabuklaştırması sebebiyle sakatlanmalara yol açabilmektedir. Özellikle ani ısı farklılıklarının fazla yaşandığı dağcılık ve doğa yürüyüşü vb. etkinliklerde bireyler daha dikkatli olmalıdırlar. Aynı şekilde çok sıcak ortamda zaman ve performans açısından dayanıklılığı gerektiren spor branşlarında da uygun giyim ve vücudun su dengesi açısından dikkatli olmak gereklidir. Çevresel, iklimsel koşullardan biri olan hava kirliliği şehirlerimizde gerçek bir çevre sorunu olarak belirmiştir. Birçok şehirde spor alanları şehir merkezinde bulunmaktadır. Bu da özellikle çocuklar için hava kirliliğinden etkilenme riskini arttırmaktadır. Hava kirliliği, daha çok açık havadaki kirlenmeyi tanımlar. Bu kapalı mekanlardaki havasızlıktan farklıdır. Kapalı yerlerde oksijen azlığından değil, hava akımı yetersizliğinden kaynaklanan ısı, nem ve kokudan şikayet edilir. Kış aylarında hava kirliliğinin arttığı akşam saatlerinde, dış alanlarda yapılan sportif aktivite, sülfür dioksitten (SO2) etkilenme riskini arttırır. Soğuk ve kuru havalarda SO2 solumakla astım hastalığının oluşumuna neden olabilmektedir. Bu da sportif etkinliklere katılan bireyler üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır.


8. Soru

Küçük çocuklara yüzme eğitimi verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Eğitmenler, küçük yaştaki çocuklara eğitim verirlerken grup sayısını on kişinin üzerine çıkarmamalıdırlar. Bu sayı hem eğitmenin çocukları takibi için gerekli hem de eğitimin etkili olabilmesi için önemlidir. Özellikle küçük yaşta verilen eğitimlerde mümkünse bir eğitmen su içerisinde bir eğitmen su dışında havuz kenarında olmalıdır. Eğitmenler çocuklara kesinlikle sırtını dönmemeli, ders bitene kadar sürekli takip etmelidirler. Yüzme branşı diğer spor branşlarına oranla ölüm riski yüksek olan etkinliklerdir. Bundan dolayı herhangi bir boğulma riskine karşı eğitmenler bilinçli ve bu konuda daha fazla duyarlı olmalıdırlar.


9. Soru

Sportif faaliyetlere katılımda koruyucu malzeme kullanmanın önemi nedir?

Cevap

Koruyucu malzeme kullanımı bazı spor branşlarında hayati önem taşımaktadır. Özellikle dağcılık sporunda ölüm nedenlerinin başında eksik malzeme kullanımı gelmektedir. Otomobil sporları, buz hokeyi, bisiklet, korumalı futbol vb. kafa koruyucu kask kullanımını gerektiren branşlarda ise sporcuyu travmalardan koruyan malzemeler zorunlu olarak kullanılması gerekmektedir. Bazı spor branşlarında ağız içi yaralanmaları engellemek için sporcuya uygun ağız ve diş koruyucu malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan koruyucu malzemeler antrenörler, yöneticiler ve eğitmenler tarafından sporculara kullanımını teşvik etmelidir. Aynı zamanda bu malzemelerin kullanımı müsabakalarda, federasyonlar tarafından zorunlu hale getirilmelidir.


10. Soru

Havuzlarda hijyene bağlı riskler açısından nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Yüzme havuzları uygun su ortamının bulunmadığı durumlarda, enfeksiyon kapma riskine, alerjik rahatsızlıklara ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Suyla bulaşan hastalıkları engellemede en etkili yöntem klorlamadır. Aşağıda yer alan Tablo 1’de yüzme havuz suyu içerisindeki kullanılması gereken klor aralığı belirtilmiştir. Klor değerleri bu aralıkta bulundurulmak zorundadır. Çünkü klorun az olması dezenfektan özelliğinin kaybolmasına, klorun fazla olması ise özellikle akciğerler ve göz olmak üzere diğer organlarımıza zarar vermektedir. Özellikle yüzme bilmeyen ya da yeni öğrenen çocuklarda fazla su yuttuğu için bağırsak enfeksiyonuna yakalanma riski fazla olmaktadır. Yüzme havuzunda evcil hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

Havuza ilk adım atıldıktan sonra mutlaka dışarıda giyilen ayakkabılar çıkarılmalı, havuz iç ve dış mekanında terlik kullanılmalıdır. Yüzme havuzuna girişte mutlaka ayak havuzu bulundurulmalıdır. Kullanıcılar ayaklarını içerisinde dezenfektan içeren bu ayak havuzuna sokarak havuz iç mekanına giriş yapmalıdırlar. Daha sonra branşa uygun ısınma yapıldıktan sonra duş alınıp o şekilde
havuza girilmelidir.

Havuz ortamında yapılacak çalışmalarda bireyin hem kendi sağlığı hem de suyun hijyeniği açısından mutlaka bone kullanılmalıdır. Bununla birlikte gözün kornea bölümünün, suda kullanılan kimyasal maddelerden zarar görmemesi ve göz yuvalarını rahatsız etmeyen yumuşak plastikten yapılmış gözlük kullanılmalıdır. Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanır. Havuz çalışması bittikten sonra mutlaka bol su ile duş alınması gerekir. Vücuttan klor ve pH’ın arındırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Duş aldıktan sonra ıslak mayo ile çok fazla kalınmamalı hemen değiştirilmelidir.

Yüzme havuzu suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılmalıdır. Çocuk yüzme havuzları yetişkin havuzundan farklı olduğundan dolayı çocuk yüzme havuzlarının suyu ayda bir defa boşaltılarak temizlenmelidir.

Yüzme havuzu suyuna ait sıcaklık, pH, serbest klor değerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları kullanıcıların görebileceği bir panoda yazıyla veya elektronik olarak ilan edilmesi gerekmektedir.


11. Soru

Spor alanlarının ideal sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Cevap

Spor salonlarının maksimum ortam sıcaklığı 25 derece ve minimum sıcaklığı 18 derece olmalıdır; 20-24 derece sıcaklık da idealdir. İdeal sıcaklık sakatlıklardan korunma açısından önemlidir.


12. Soru

Yapı ve faaliyet alanları dikkate alındığında sporda karşılaşılan ana risk kaynakları nelerdir?

Cevap

Sahalar: Sahip olunan ya da takımın çalıştığı spor sahalarının yetersiz olması, sahalarda güvenli çevrenin oluşturulamaması, aydınlatmanın az olması, temizlik vb. takımın çalışmasını ve amaçlara ulaşmasını etkileyebilecek risk kaynağıdır.

Araç-gereç ve malzemeler: Spor aktivitesinin içerisinde yer alan sporcular, antrenörler ve diğer görevliler tarafından kullanılan araç-gereçler ile spor hizmetleri amacıyla kulüpler tarafından kullanılan araç-gereci kapsar. Kullanılan araç-gereçlerin bakımının düzenli yapılmaması ve kontrol edilmemesi risk kaynağı olabilir.

Program: Takımın ve kulübün genel ve özel amaçları doğrultusunda oluşturulan program ve planların hedeflerine ulaştırılabilmesi için teknik, maliyet, çizelge ve zaman risklerinin belirlenmesi ve yönetilememesi riskleri beraberinde getirir.

İnsanlar: Sporcular, antrenörler, gönüllüler, idareciler, paylaşımcılar ve taraftarları kapsar. Bunların hepsinin de davranışları önceden tahmin edilemez ve onlar görevlerini yerine getirirken hata yapabilirler ve sorun yaratabilirler. Bu bakımdan risk kaynağı olarak görülmektedir


13. Soru

Spor ayakkabısı seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Spor ayakkabısı seçerken, ayak ve ayakkabı ile spor yapılan zemin arasındaki ilişki göz önüne alınmalıdır. Kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar verebilecek herhangi bir yerinde madenî bir parça bulunmamalıdır. Spor ayakkabısı yapımında topuk veya tabanda çivi ile tespit yapılmamış olmalıdır. Spor ayakkabısının taban esnekliğine dikkat edilmelidir. Ayakkabı içinde parmakların hareket olanağı olmalıdır. Ayakkabının ön kısmında parmaklar birbirine baskı yapmayacak şekilde rahat olmalıdır. Uygun ve rahat olmayan ayakkabılar ;nasırlara, deri hastalığına, tırnak hipertrofisine, ayak başparmağının diğer parmaklara yanaşarak, dışa doğru bükülmesi gibi başparmak bozukluklarına neden olabilir.


14. Soru

Yüzme havuzlarının bulunduğu tesislerde genel olarak hangi özellikler bulunmalıdır?

Cevap

Yüzme havuzlarında kullanılan tüm malzemeler insan ve çevre açısından sağlığa zararlı olmamalıdır. Havuz iç mekan çevresinde, soyunma odası ve duşlarda kullanılacak kaplama malzemelerinin özellikle yer döşemelerinin kaymaya yol açmayan özellikte olması ve olası düşmelere ve çarpma riskine karşı kaplamaların dik köşe ve çıkmalarının olmaması gerekir.

Havuz içinde veya soyunma odalarında kaygan, ıslak zeminlerde mutlaka uyarı levhaları yerleştirilmelidir. Bu uyarı levhaları hem yazılı hem de grafik mesajları da içermelidir. Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak, her saat soyunma odası ve duş kontrolü çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

Girişi ve yolları tamamen ayrı tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kısmına girmelerini engelleyecek şekilde düzenlenir. Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmasına özen gösterilmelidir. Yüzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için yeterli alan bulunacak şekilde planlanmalıdır. Ayrıca taşmalı tip yüzme havuzlarında boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulmalıdır.

Tesis içerisinde uyulacak kurallar ile olası tehlikelere karşı acil durum planı (boğulma durumunda ve tesis boşaltımı), kişileri uyarmak amacı ile hazırlanan uyarı panoları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulmalıdır. Bunlar ; havuza giriş – çıkış yön işaretçileri, acil çıkış planı ve acil çıkış kapılarının yerleri, havuzun her yerinden görülebilecek derinliğinin yer aldığı panolar şeklinde olmalıdır.


15. Soru

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerde kullanılan araç ve gereçler hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerde açık alanda ve kapalı alanlarda kullandıkları; merdivenler, tırmanma halatları, denge direkleri, denge aleti, basketbol potaları, voleybol filesi, salıncak, barfiks, kaydırak, minderler, hentbol kaleleri ve halat gibi aletlerin sağlam olması ve kullanmadan önce kontrolü gerekir. Bu kullanılan araç – gereçler, bireylerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak yapıda olmalıdır. Etkinliğin yapıldığı alan çevresindeki duvarların, koruyucu ve yumuşak malzemeyle kaplanması gereklidir. Ayrıca kullanılan bu malzemelerin, periyodik zamanlarda bakımı uzman kişilerce yapılmalıdır. Örnek olarak, tırmanma halatları çürüme sonucu değiştirilmeli, direklerin etrafı yumuşak süngerle kaplanmalı ve pas tutmaması için boyanmalıdır. Araç – gereçlerin üzerinde bulunan kesikler, yıpranmalar, paslanmalar ve çiviler hemen tamir edilmelidir.


16. Soru

Etkinlik alanlarında bulunan metal yüzeylerle ilgili olarak hangi önlem alınmalıdır?

Cevap

Metal yüzeyler direk güneş ışığı altında çok fazla ısınabileceğinden dolayı çocuklarda yanıklara neden olabilir. Bu yüzden etkinlik alanındaki yüzeyi metal ile kaplı araç ve gereçlerin çocukların oynamasına izin verilmeden önce metal bölümlerinin çok fazla
ısınıp ısınmadığı kontrol edilmeli, çocuklar için, temiz, uygun ve güvenli bir oyun ve çalışma ortamı sağlanmalıdır.


17. Soru

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerin yapıldığı alanlarda nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinliğin yapıldığı alan çevresindeki duvarların, koruyucu ve yumuşak malzemeyle kaplanması gereklidir. Yaralanmaların önemli bir kısmı, bireylerin kullandıkları araç – gereçlerden düşmeleri ve yere çarpmalarından kaynaklanır. Özellikle küçük yaşlarda yapılan sportif etkinliklerde çocukların yere düştüklerinde ciddi bir yaralanma yaşamaması için yüksekliği 1.5 m.’den fazla olan araç ve gereçlerden uzak tutmak gerekir. Etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin, çocuğun yere düşmesini engelleyici nitelikte hazırlanması gerekmektedir. Örneğin bu araç ve gereçler çocukların yere düşmesini engelleyici bariyer vb. özelliklere sahip olması önemlidir. Kullanılan araç ve gereçler çocukların başının ve boyun bölgesinin sıkışmayacağı şekilde dizayn edilmelidir. Kayma, kaza yaratan önemli bir tehlikedir. Yaralanmaların büyük bir kısmı platformdan ve merdivenden düşmekten meydana gelir. Uygunsuz kullanım ve kayma, kazaların en göze çarpan sebepleridir.


18. Soru

Havuza girme konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Hangi yaş grubunda olursa olsun, bireyler havuza ilk giriş aşamasında kesinlikle balıklama atlama yapılmadan girmelidirler. Çünkü en önemli hayati organlarımız üst ekstremitede olduğundan dolayı suyun yaratmış olduğu soğuk etkisi, tansiyon ve kan şekeri dengesini etkileyerek bireye olumsuzluk yaratabilir. Gabriel (1992), su ortamındaki kazaların %86’sı suya balıklama atlamadan kaynaklanan, 1.5 mt’lik çok derin olmayan ortamlarda olduğunu belirtmiştir. Bunun için suya alışma aşamasında ilk olarak ayakların suya girmesi en uygun havuza giriş şekli olacaktır.

Yüzme havuzlarına girmeden en az iki saat önce yemek yenilmelidir. Çünkü yüzme tüm vücut kaslarının ve sistemlerinin çalıştığı bir spor branşı olmasından kaynaklanan özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı dolu bir mide ile yüzmek kişiye kalp krizine kadar varabilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Aç karnına yüzülebilir. Fakat kan şeker düzeyinin ve tansiyonun düşmemesi için mutlaka az miktarda gıda alınmalıdır. Etkinlik esnasında kısa aralıklarla sıvı alınımı unutulmamalıdır. Havuz ortamına girmeden önce kesinlikle alkol alınmamalıdır. Eğer alınmışsa suya girilmemelidir.


19. Soru

Yanlış teknik ve yanlış hareketler yüzme sporunda ne tür sonuçlara neden olabilir?

Cevap

Yüzme sporu tedavi ve rehabilitasyon amaçlı da kullanılabilen bir branş olmasına rağmen, yanlış teknik ve yanlış yapılan hareketler boyun ve üst ekstremite sakatlanmalarına yol açabilmektedir. Uzun süre ara verilip yeniden başlanan çalışmalarda antrenmanların ayarlanamaması ile yüzücü omzu sakatlığı gibi bu spora özgün yaralanmalar oluşabilir.


20. Soru

Havuzda görevli cankurtaranın bulundurması gereken malzemeler nelerdir?

Cevap

Bayraklar, taşıma süngerleri, kurtarma ipi, can simidi, cankurtaran sopası, düdük, kurtarma kemeri, megafon, can yeleği.


21. Soru

Spor tesisleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Spor tesisleri, spor faaliyetlerinin her spor branşının kendine özgü çalışma, hazırlık antrenmanlarının, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabilmesine uygun, spor faaliyetleri öncesi ve esnasında sporcu ve seyircilerin ihtiyaçlarını karşılayacak (saha, tribün, tuvalet, duş, soyunma odası v.b.) üniteleri bulunan yapı, saha ve alanlardır.


22. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimi riski tanımlayıp, değerlendirmeyi ve bir kayıp ile karşılaşıldığında nasıl davranılacağını amaç edinen yönetsel bir fonksiyondur. Risk yönetimi hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir. Risk yönetimi başlı başına bir yönetim disiplinidir.


23. Soru

Sporda araç gerece bağlı riskler nelerdir?

Cevap

 • Uygun olmayan ve yetersiz bakım ve servis
 • Yetersiz uyarılar
 • Uygun olmayan malzeme planı
 • Üyelerin uygun olmayan malzeme seçimi
 • Kullanım sırasında malzeme denetiminin yapılmaması
 • Uygun olmayan donanım

1. Soru

Sportif etkinliklere katılanların giyimde genel olarak nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

Cevap

Hareket eğitimi etkinliklerinden itibaren yapılan branşa uygun giyim ve uygun malzeme kullanımının gerekliliği sürekli olarak eğitmenler, antrenörler tarafından vurgulanmalıdır. Sportif etkinliklere katılırken uygun giyim, hava koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bireylerin sportif etkinliklerine katılabilmeleri için uygun şekilde giyinmiş olmaları gerekir. Hareketi sınırlayan ya da gereğinden fazla giyinme, hareketi engelleyeceği gibi aşırı terlemeye neden olacağından tercih edilmemelidir. Hatta küçük yaşlardan itibaren çocukların hareket eğitimi derslerine katılmadan önce kıyafetlerini değiştirmeleri konusunda ki eğitim kendilerine aşılanmalıdır.  Aktivitelerden sonra giyilen kıyafetler düzenli olarak yıkanmalı ve her aktivite için
temiz çorap giyilmelidir. Deride meydana gelebilecek hastalıklardan korunabilmek için bireyler birbirlerinin giysilerini giymemelidir.

2. Soru

Sporda risk yönetiminin ne tür yararları olabilir?

Cevap

Risk yönetiminin yararları arasında; sporcu performansını arttırmak, gelişimini ve sürekliliğini sağlamak, spor yaralanmalarında azalma sağlamak, spor salonu ve tesisi için güvenli ortam oluşturmak, sporcular için daha iyi bir antrenman ortamı ve şartları oluşturmak sayılabilir.

3. Soru

Sportif faaliyetlere katılımda kullanılan araç ve gereçlerin risklerine karşı genel olarak ne tür önlemler alınmalıdır?

Cevap

Sportif etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin kaliteli ve sağlam olması gereklidir. Etkinlik alanında kullanılan araç ve gereçlerin bireylerin sağlığına zarar verecek ve sakatlanma, yaralanma riski oluşturabilecek tehlikeli maddelerden yapılmamış olması önemlidir. Aynı zamanda dış ortamda kullanılan malzemelerin iklim şartlarına uygun ve dayanıklı olması gerekmektedir. Bireylerin sağlıklı bir biçimde etkinliklere katılabilmesi için çevresindeki araç ve gereçler statik ve dinamik koşullarda spor branşına yönelik standart ölçülere uygun olmalıdır. Uygun olmayan boyut ve ölçülerdeki araç ve gereçleri uzun süre kullanmak zorunda kalan bireylerin kemik ve kas gelişimlerinin sağlıklı olmadığı görülmektedir.  

Spor alanlarında araç ve gereçler ile ilgili güvenlik kuralları, aletlerin yanlarına asılmalı ve bunun herkesin görebileceği yerde olması sağlanmalıdır. Etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin her parçası yaralanma olasılığına karşı kontrol edilmelidir. Genel bir kural olarak, eğer kullanılan araç ve gereçlerin hareketli parçaları varsa yaralanma riski yüksektir.

4. Soru

Spor tesisi ile ilgili risk faktörleri genel olarak nelerdir?

Cevap

 • Doğal afetlere (sel, kasırga, yangın, rüzgar, şimşek) karşı önlem almamak,
 • Kapalı alanlarda ısıtma veya soğutma problemlerinin olması,
 • Seyirci ile oyuncu arasındaki emniyet mesafesinin yetersiz olması,
 • Antrenman ya da müsabaka sahasının yetersiz olması,
 • Sahanın ya da salonun aydınlatmasının yetersiz olması,
 • Tesisin temizliğine dikkat edilmemesi,
 • Oyun sahasının zemininin düzgünlüğünü – stabilitesini yitirmiş olması,
 • Oyun sahasının zemininin ıslak veya donmuş olması,
 • Oyun sahasında zeminde yabancı madde bulunması,
 • Oyun alanında veya tesiste güvenliğin sağlanmaması,
 • Tesis denetiminin tam olarak yapılmamasıdır.
5. Soru

Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Resmi Gazetede yer alan 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereğince, özel beden eğitimi ve spor tesislerinin nitelikleri Madde 9’da şu şekilde yer almaktadır;

a. Kulanım alanı 8 m2’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b. Kullanım alanı 15 m2’den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c. (Değişik: RG–27/10/2005–25979) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç, en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması,

d. Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

e. Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

f. Tesis zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması,

g. Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

h. Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri malzemeler bulunmaması,

i. Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

j. Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

k. Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması,

l. (Ek:RG-27/10/2005-25979) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması zorunludur.

6. Soru

Sporda tesise bağlı riskler nelerdir?

Cevap

 • Sel, yangın, rüzgar, kasırga, yıldırım
 • Isıtma / Soğutma / Havalandırma
 • Vandalizm
 • Uygun olmayan tesis planı
 • Uygun olmayan zemin
 • Kısıtlı park alanı
 • Güvenlik birimlerine uzaklık
 • Açık bırakılmış elektirik telleri
 • Kötü aydınlatma
 • Stabil olmayan zemin
 • Yetersiz sağlık önlemi
 • Mevzuata uymama
 • Kalite standartlarına uymama
7. Soru

Açık alanda yapılan sportif etkinliklerde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Sportif etkinliklerin yapıldığı salon dışı branşlarda göz önünde bulundurulması gereken diğer bir unsurda hava şartları olmalıdır. Spor yapan bireyler açısından risk oluşturabilecek doğal çevre koşullarından iklim değişikliği ve ısı farklılıkları performansı olumsuz etkileyebileceği gibi vücudun ısınmasını geciktirmesi ve soğumayı çabuklaştırması sebebiyle sakatlanmalara yol açabilmektedir. Özellikle ani ısı farklılıklarının fazla yaşandığı dağcılık ve doğa yürüyüşü vb. etkinliklerde bireyler daha dikkatli olmalıdırlar. Aynı şekilde çok sıcak ortamda zaman ve performans açısından dayanıklılığı gerektiren spor branşlarında da uygun giyim ve vücudun su dengesi açısından dikkatli olmak gereklidir. Çevresel, iklimsel koşullardan biri olan hava kirliliği şehirlerimizde gerçek bir çevre sorunu olarak belirmiştir. Birçok şehirde spor alanları şehir merkezinde bulunmaktadır. Bu da özellikle çocuklar için hava kirliliğinden etkilenme riskini arttırmaktadır. Hava kirliliği, daha çok açık havadaki kirlenmeyi tanımlar. Bu kapalı mekanlardaki havasızlıktan farklıdır. Kapalı yerlerde oksijen azlığından değil, hava akımı yetersizliğinden kaynaklanan ısı, nem ve kokudan şikayet edilir. Kış aylarında hava kirliliğinin arttığı akşam saatlerinde, dış alanlarda yapılan sportif aktivite, sülfür dioksitten (SO2) etkilenme riskini arttırır. Soğuk ve kuru havalarda SO2 solumakla astım hastalığının oluşumuna neden olabilmektedir. Bu da sportif etkinliklere katılan bireyler üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır.

8. Soru

Küçük çocuklara yüzme eğitimi verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Eğitmenler, küçük yaştaki çocuklara eğitim verirlerken grup sayısını on kişinin üzerine çıkarmamalıdırlar. Bu sayı hem eğitmenin çocukları takibi için gerekli hem de eğitimin etkili olabilmesi için önemlidir. Özellikle küçük yaşta verilen eğitimlerde mümkünse bir eğitmen su içerisinde bir eğitmen su dışında havuz kenarında olmalıdır. Eğitmenler çocuklara kesinlikle sırtını dönmemeli, ders bitene kadar sürekli takip etmelidirler. Yüzme branşı diğer spor branşlarına oranla ölüm riski yüksek olan etkinliklerdir. Bundan dolayı herhangi bir boğulma riskine karşı eğitmenler bilinçli ve bu konuda daha fazla duyarlı olmalıdırlar.

9. Soru

Sportif faaliyetlere katılımda koruyucu malzeme kullanmanın önemi nedir?

Cevap

Koruyucu malzeme kullanımı bazı spor branşlarında hayati önem taşımaktadır. Özellikle dağcılık sporunda ölüm nedenlerinin başında eksik malzeme kullanımı gelmektedir. Otomobil sporları, buz hokeyi, bisiklet, korumalı futbol vb. kafa koruyucu kask kullanımını gerektiren branşlarda ise sporcuyu travmalardan koruyan malzemeler zorunlu olarak kullanılması gerekmektedir. Bazı spor branşlarında ağız içi yaralanmaları engellemek için sporcuya uygun ağız ve diş koruyucu malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan koruyucu malzemeler antrenörler, yöneticiler ve eğitmenler tarafından sporculara kullanımını teşvik etmelidir. Aynı zamanda bu malzemelerin kullanımı müsabakalarda, federasyonlar tarafından zorunlu hale getirilmelidir.

10. Soru

Havuzlarda hijyene bağlı riskler açısından nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Yüzme havuzları uygun su ortamının bulunmadığı durumlarda, enfeksiyon kapma riskine, alerjik rahatsızlıklara ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Suyla bulaşan hastalıkları engellemede en etkili yöntem klorlamadır. Aşağıda yer alan Tablo 1’de yüzme havuz suyu içerisindeki kullanılması gereken klor aralığı belirtilmiştir. Klor değerleri bu aralıkta bulundurulmak zorundadır. Çünkü klorun az olması dezenfektan özelliğinin kaybolmasına, klorun fazla olması ise özellikle akciğerler ve göz olmak üzere diğer organlarımıza zarar vermektedir. Özellikle yüzme bilmeyen ya da yeni öğrenen çocuklarda fazla su yuttuğu için bağırsak enfeksiyonuna yakalanma riski fazla olmaktadır. Yüzme havuzunda evcil hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmemelidir.

Havuza ilk adım atıldıktan sonra mutlaka dışarıda giyilen ayakkabılar çıkarılmalı, havuz iç ve dış mekanında terlik kullanılmalıdır. Yüzme havuzuna girişte mutlaka ayak havuzu bulundurulmalıdır. Kullanıcılar ayaklarını içerisinde dezenfektan içeren bu ayak havuzuna sokarak havuz iç mekanına giriş yapmalıdırlar. Daha sonra branşa uygun ısınma yapıldıktan sonra duş alınıp o şekilde
havuza girilmelidir.

Havuz ortamında yapılacak çalışmalarda bireyin hem kendi sağlığı hem de suyun hijyeniği açısından mutlaka bone kullanılmalıdır. Bununla birlikte gözün kornea bölümünün, suda kullanılan kimyasal maddelerden zarar görmemesi ve göz yuvalarını rahatsız etmeyen yumuşak plastikten yapılmış gözlük kullanılmalıdır. Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanır. Havuz çalışması bittikten sonra mutlaka bol su ile duş alınması gerekir. Vücuttan klor ve pH’ın arındırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Duş aldıktan sonra ıslak mayo ile çok fazla kalınmamalı hemen değiştirilmelidir.

Yüzme havuzu suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılmalıdır. Çocuk yüzme havuzları yetişkin havuzundan farklı olduğundan dolayı çocuk yüzme havuzlarının suyu ayda bir defa boşaltılarak temizlenmelidir.

Yüzme havuzu suyuna ait sıcaklık, pH, serbest klor değerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları kullanıcıların görebileceği bir panoda yazıyla veya elektronik olarak ilan edilmesi gerekmektedir.

11. Soru

Spor alanlarının ideal sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Cevap

Spor salonlarının maksimum ortam sıcaklığı 25 derece ve minimum sıcaklığı 18 derece olmalıdır; 20-24 derece sıcaklık da idealdir. İdeal sıcaklık sakatlıklardan korunma açısından önemlidir.

12. Soru

Yapı ve faaliyet alanları dikkate alındığında sporda karşılaşılan ana risk kaynakları nelerdir?

Cevap

Sahalar: Sahip olunan ya da takımın çalıştığı spor sahalarının yetersiz olması, sahalarda güvenli çevrenin oluşturulamaması, aydınlatmanın az olması, temizlik vb. takımın çalışmasını ve amaçlara ulaşmasını etkileyebilecek risk kaynağıdır.

Araç-gereç ve malzemeler: Spor aktivitesinin içerisinde yer alan sporcular, antrenörler ve diğer görevliler tarafından kullanılan araç-gereçler ile spor hizmetleri amacıyla kulüpler tarafından kullanılan araç-gereci kapsar. Kullanılan araç-gereçlerin bakımının düzenli yapılmaması ve kontrol edilmemesi risk kaynağı olabilir.

Program: Takımın ve kulübün genel ve özel amaçları doğrultusunda oluşturulan program ve planların hedeflerine ulaştırılabilmesi için teknik, maliyet, çizelge ve zaman risklerinin belirlenmesi ve yönetilememesi riskleri beraberinde getirir.

İnsanlar: Sporcular, antrenörler, gönüllüler, idareciler, paylaşımcılar ve taraftarları kapsar. Bunların hepsinin de davranışları önceden tahmin edilemez ve onlar görevlerini yerine getirirken hata yapabilirler ve sorun yaratabilirler. Bu bakımdan risk kaynağı olarak görülmektedir

13. Soru

Spor ayakkabısı seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Spor ayakkabısı seçerken, ayak ve ayakkabı ile spor yapılan zemin arasındaki ilişki göz önüne alınmalıdır. Kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar verebilecek herhangi bir yerinde madenî bir parça bulunmamalıdır. Spor ayakkabısı yapımında topuk veya tabanda çivi ile tespit yapılmamış olmalıdır. Spor ayakkabısının taban esnekliğine dikkat edilmelidir. Ayakkabı içinde parmakların hareket olanağı olmalıdır. Ayakkabının ön kısmında parmaklar birbirine baskı yapmayacak şekilde rahat olmalıdır. Uygun ve rahat olmayan ayakkabılar ;nasırlara, deri hastalığına, tırnak hipertrofisine, ayak başparmağının diğer parmaklara yanaşarak, dışa doğru bükülmesi gibi başparmak bozukluklarına neden olabilir.

14. Soru

Yüzme havuzlarının bulunduğu tesislerde genel olarak hangi özellikler bulunmalıdır?

Cevap

Yüzme havuzlarında kullanılan tüm malzemeler insan ve çevre açısından sağlığa zararlı olmamalıdır. Havuz iç mekan çevresinde, soyunma odası ve duşlarda kullanılacak kaplama malzemelerinin özellikle yer döşemelerinin kaymaya yol açmayan özellikte olması ve olası düşmelere ve çarpma riskine karşı kaplamaların dik köşe ve çıkmalarının olmaması gerekir.

Havuz içinde veya soyunma odalarında kaygan, ıslak zeminlerde mutlaka uyarı levhaları yerleştirilmelidir. Bu uyarı levhaları hem yazılı hem de grafik mesajları da içermelidir. Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak, her saat soyunma odası ve duş kontrolü çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

Girişi ve yolları tamamen ayrı tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kısmına girmelerini engelleyecek şekilde düzenlenir. Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmasına özen gösterilmelidir. Yüzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için yeterli alan bulunacak şekilde planlanmalıdır. Ayrıca taşmalı tip yüzme havuzlarında boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulmalıdır.

Tesis içerisinde uyulacak kurallar ile olası tehlikelere karşı acil durum planı (boğulma durumunda ve tesis boşaltımı), kişileri uyarmak amacı ile hazırlanan uyarı panoları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulmalıdır. Bunlar ; havuza giriş – çıkış yön işaretçileri, acil çıkış planı ve acil çıkış kapılarının yerleri, havuzun her yerinden görülebilecek derinliğinin yer aldığı panolar şeklinde olmalıdır.

15. Soru

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerde kullanılan araç ve gereçler hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerde açık alanda ve kapalı alanlarda kullandıkları; merdivenler, tırmanma halatları, denge direkleri, denge aleti, basketbol potaları, voleybol filesi, salıncak, barfiks, kaydırak, minderler, hentbol kaleleri ve halat gibi aletlerin sağlam olması ve kullanmadan önce kontrolü gerekir. Bu kullanılan araç – gereçler, bireylerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak yapıda olmalıdır. Etkinliğin yapıldığı alan çevresindeki duvarların, koruyucu ve yumuşak malzemeyle kaplanması gereklidir. Ayrıca kullanılan bu malzemelerin, periyodik zamanlarda bakımı uzman kişilerce yapılmalıdır. Örnek olarak, tırmanma halatları çürüme sonucu değiştirilmeli, direklerin etrafı yumuşak süngerle kaplanmalı ve pas tutmaması için boyanmalıdır. Araç – gereçlerin üzerinde bulunan kesikler, yıpranmalar, paslanmalar ve çiviler hemen tamir edilmelidir.

16. Soru

Etkinlik alanlarında bulunan metal yüzeylerle ilgili olarak hangi önlem alınmalıdır?

Cevap

Metal yüzeyler direk güneş ışığı altında çok fazla ısınabileceğinden dolayı çocuklarda yanıklara neden olabilir. Bu yüzden etkinlik alanındaki yüzeyi metal ile kaplı araç ve gereçlerin çocukların oynamasına izin verilmeden önce metal bölümlerinin çok fazla
ısınıp ısınmadığı kontrol edilmeli, çocuklar için, temiz, uygun ve güvenli bir oyun ve çalışma ortamı sağlanmalıdır.

17. Soru

Bireylerin güvenliğinin sağlanması için sportif etkinliklerin yapıldığı alanlarda nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinliğin yapıldığı alan çevresindeki duvarların, koruyucu ve yumuşak malzemeyle kaplanması gereklidir. Yaralanmaların önemli bir kısmı, bireylerin kullandıkları araç – gereçlerden düşmeleri ve yere çarpmalarından kaynaklanır. Özellikle küçük yaşlarda yapılan sportif etkinliklerde çocukların yere düştüklerinde ciddi bir yaralanma yaşamaması için yüksekliği 1.5 m.’den fazla olan araç ve gereçlerden uzak tutmak gerekir. Etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin, çocuğun yere düşmesini engelleyici nitelikte hazırlanması gerekmektedir. Örneğin bu araç ve gereçler çocukların yere düşmesini engelleyici bariyer vb. özelliklere sahip olması önemlidir. Kullanılan araç ve gereçler çocukların başının ve boyun bölgesinin sıkışmayacağı şekilde dizayn edilmelidir. Kayma, kaza yaratan önemli bir tehlikedir. Yaralanmaların büyük bir kısmı platformdan ve merdivenden düşmekten meydana gelir. Uygunsuz kullanım ve kayma, kazaların en göze çarpan sebepleridir.

18. Soru

Havuza girme konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Hangi yaş grubunda olursa olsun, bireyler havuza ilk giriş aşamasında kesinlikle balıklama atlama yapılmadan girmelidirler. Çünkü en önemli hayati organlarımız üst ekstremitede olduğundan dolayı suyun yaratmış olduğu soğuk etkisi, tansiyon ve kan şekeri dengesini etkileyerek bireye olumsuzluk yaratabilir. Gabriel (1992), su ortamındaki kazaların %86’sı suya balıklama atlamadan kaynaklanan, 1.5 mt’lik çok derin olmayan ortamlarda olduğunu belirtmiştir. Bunun için suya alışma aşamasında ilk olarak ayakların suya girmesi en uygun havuza giriş şekli olacaktır.

Yüzme havuzlarına girmeden en az iki saat önce yemek yenilmelidir. Çünkü yüzme tüm vücut kaslarının ve sistemlerinin çalıştığı bir spor branşı olmasından kaynaklanan özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı dolu bir mide ile yüzmek kişiye kalp krizine kadar varabilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Aç karnına yüzülebilir. Fakat kan şeker düzeyinin ve tansiyonun düşmemesi için mutlaka az miktarda gıda alınmalıdır. Etkinlik esnasında kısa aralıklarla sıvı alınımı unutulmamalıdır. Havuz ortamına girmeden önce kesinlikle alkol alınmamalıdır. Eğer alınmışsa suya girilmemelidir.

19. Soru

Yanlış teknik ve yanlış hareketler yüzme sporunda ne tür sonuçlara neden olabilir?

Cevap

Yüzme sporu tedavi ve rehabilitasyon amaçlı da kullanılabilen bir branş olmasına rağmen, yanlış teknik ve yanlış yapılan hareketler boyun ve üst ekstremite sakatlanmalarına yol açabilmektedir. Uzun süre ara verilip yeniden başlanan çalışmalarda antrenmanların ayarlanamaması ile yüzücü omzu sakatlığı gibi bu spora özgün yaralanmalar oluşabilir.

20. Soru

Havuzda görevli cankurtaranın bulundurması gereken malzemeler nelerdir?

Cevap

Bayraklar, taşıma süngerleri, kurtarma ipi, can simidi, cankurtaran sopası, düdük, kurtarma kemeri, megafon, can yeleği.

21. Soru

Spor tesisleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Spor tesisleri, spor faaliyetlerinin her spor branşının kendine özgü çalışma, hazırlık antrenmanlarının, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabilmesine uygun, spor faaliyetleri öncesi ve esnasında sporcu ve seyircilerin ihtiyaçlarını karşılayacak (saha, tribün, tuvalet, duş, soyunma odası v.b.) üniteleri bulunan yapı, saha ve alanlardır.

22. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimi riski tanımlayıp, değerlendirmeyi ve bir kayıp ile karşılaşıldığında nasıl davranılacağını amaç edinen yönetsel bir fonksiyondur. Risk yönetimi hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir. Risk yönetimi başlı başına bir yönetim disiplinidir.

23. Soru

Sporda araç gerece bağlı riskler nelerdir?

Cevap

 • Uygun olmayan ve yetersiz bakım ve servis
 • Yetersiz uyarılar
 • Uygun olmayan malzeme planı
 • Üyelerin uygun olmayan malzeme seçimi
 • Kullanım sırasında malzeme denetiminin yapılmaması
 • Uygun olmayan donanım

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.