Açıköğretim Ders Notları

Stratejik İletişim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik İletişim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stratejik İletişimde İçerik Planlama Ve Oluşturmanın Rolü

1. Soru

İçerik Pazarlamasının tarihinde başarılı projelere örnek veriniz?

Cevap

Kavramı vizyoner bir bakış açısıyla; içerik kraldır olarak tanımlayan kişi Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates’tir. Gates bu tanımlamayı yaparken yıl 1996 idi ve internet henüz emekleme aşamasındaydı. Bugün kullandığımız internet teknolojileri ve sosyal medya araçları hayal bile edilemiyordu. Gates içerik kavramını tanımlarken; İnternet’te paranın asıl döneceği yer tanımlamasını kullanmış, bir bilgisayar ve İnternet bağlantısı sayesinde üretilen her türlü içeriğin herkesle paylaşabileceğinden bahsetmiştir. Günümüzde bu öngörünün fazlasıyla gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz


2. Soru

Cannes Uluslararası Reklamcılık Festivalinde büyük ödül alan Geico firmasının reklam kampanyasının günümüz reklamlarına olan yaklaşımını ne idi?

Cevap

Atlanmayan Bir Reklam kampanyası ile aşmaya çalışmış, viral değeri taşıyan eğlenceli bir içerik serisi yaratmıştır. Reklamın ilk on saniyesi içerisnde söylenecek herşey söyleniyor ve geri kalan bir dakika boyunca insanların izlemekten ve dahası paylaşmaktan hoşlanacağı bir sahne yer alıyordu. Dış ses bu reklamı atlayamazsınız, çünkü bitti bile cümlesi söylediğinde henüz reklamın ikinci saniyesi gösteriliyor oluyordu.


3. Soru

Web 2.0 içerik sunumuna katkıları nelerdir?

Cevap

Web 2.0 durağan kurumsal İnternet sitelerinin ve hedef kitlelere tek tarafı bilgi akışının sonu anlamına geliyordu. Bireysel ve toplumsal değişimler İnternet’i de kökten değiştiriyordu. Teknoloji ve demokrasi kavramları Web 2.0 ile iç içe geçiyordu. Artık televizyonun karşısında oturan ve kendisine sunulanı izlemek zorunda olan bir kitle söz konusu değil. İnternet’i bir platform olarak ele alan; içerikler oluşturan veya deforme eden bir kullanıcı kitlesinden bahsediyoruz. Artık hedef kitleler, tüketiciler veya pasif izleyicilerin olmadığı, Web 2.0 ile markaların karşısında insanlar gerçeğini ortaya çıkaran bir gelişme olarak tanımlanabilir.


4. Soru

Web 2.0 çağı tüketicilerde hangi tavırları değiştirmiştir?

Cevap

Günümüzde tüketicisiyle samimi bir ilişki kurmayan markaların ayakta kalması çok zor olduğu biliniyor, evet hâlâ reklamlar izleniyor, halkla ilişkiler faaliyetleri yapılıyor ama tüketiciyle kurulan bağın uzun dönemli olabilmesi için samimiyet gerekiyor. Eğer kurulan ilişkide samimiyet söz konusu değilse tüketiciler bunu İnternet’in tüm nimetlerinden faydalanarak markanın yüzüne vuruyor. Oluşan tepkiler ve olumsuz yorumlar ise markanın siciline asla silinemeyecek kadar derin bir şekilde kazınıyor. Kimi zaman alay konusu yapılarak yeniden üretilen bir reklam, sözlüğe bırakılan olumsuz bir yorum veya sadece memnuniyetsizliği aktaran bir blog…Tüketiciler samimiyetsiz markaları ürettikleri içeriklerle cezalandırmaktan asla kaçınmıyorlar.


5. Soru

İçerik kavramının popüler olmasının sebepleri özetleyiniz?

Cevap

• Klasik pazarlama yaklaşımları tüketiciye hitap ederken, içerik ise insana hitap etmektedir. • Yayın ve yayın mecrasının tanımı tümüyle değişmiş internet herkesi yayıncı ve mecra haline getirmiştir. İçeriği üretiyor ve anında paylaşıyorsunuz. Bilgiye ulaşma biçimimiz ve hızımız zaman içinde sürekli değişmektedir.


6. Soru

Stratejik içerik kavramını tanımlayınız?

Cevap

İçerikle ilgili önemli bir nokta stratejik paylaşım frekansıdır. Günümüzde hızlı paylaşım yapma arzusu üretilen içeriğin kalitesini düşürebileceği gibi, içerik üreticisinin ileriye yönelik sürdürülebilirliğini etkileyecektir. Doğru olan: ilgi çekici içeriği, gerekli sıklıkta ama düzenli bir şekilde paylaşmaktır.


7. Soru

İçeriğin amaçlarını tanımlayınız?

Cevap

Marka günümüzde bir satıcı değil, tüketicilerin hayatlarını şekillendirmelerine yardım eden güvenilir bir kaynaktır. Bir markayla ilgili fikir sahibi olmak için, tüketicisine sağladığı içerikleri incelemek çok doğru bir yaklaşımdır.


8. Soru

Pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden bir markanın temel beklentileri nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin ilgisini çekerek markayı takip etmelerini sağlamak. Bu ilk hedef gerçekten çok önemli, eğer hedef kitlenin dikkati, üretilen içerikler aracılığıyla markaya yöneltilebilirse hedef kitleyle son derece düşük maliyetle uzun dönemli bir ilişki kurulabilir. • Reklam yaratıcı stratejilerinde olduğu gibi, ürün/hizmet kategorilerine göre de içerik stratejileri vardır. Bilgilenme ihtiyacınız daha fazladır, ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi güvenilir bir kaynaktan almak istersiniz. Tüketicilere sunulan doğru ve tarafsız bilgi, bir marka açısından en önemli içerik stratejisi olmalıdır. • Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır. Başarılı bir marka kriz durumlarında tüketicileri gerçekler hakkında bilgilendiren, direnişi kıran, itiraz ve şikayetleri cevaplandıran içerikler üretebilmelidir. • Markanın hikâyesini anlatmak için de stratejik içerik planlamasından yararlanılır. Bu tarz durumlarda doğru planlanmış bir içerik stratejisi sayesinde marka hikâyesi hedef kitleye aktarılır.


9. Soru

İçeriğin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Gerçeklik ve Doğruluk: Kısa vadeli ticari hedefler uğruna tüketiciyi kandırmak için hazırlanan, gerçek dışı bilgilerle dolu bir içerik stratejisinin markaya yarar sağlaması mümkün değildir. Özetle gerçek olmayan vaatler, doğru olmayan bilgiler içerik stratejisi için kabul edilemez. • Odaklılık: İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark anlatım biçimleridir. Reklam, yayın bütçeleri ve tüketicinin eğiliminden ötürü olabildiğince kısa ve net bir anlatım biçimidir. İçeriğin süreklilik arz etmesi gerektiği unutulmadan, doğru yoğunluk ve odaklılıkta üretilmesi gerekir. • Uygunluk: İçeriğin konuyu ele alma biçimi ve anlatım şekli hedef kitleye uygun olmalıdır. Bir içeriği üretirken önce hedef kitle analiz edilmeli, takipçiler tarafından anlaşılır bir anlatım biçimi kullanılmalıdır. • Orijinallik: İyi bir içerik planlamacı, öncelikle rakip markaların içerik platformlarını incelemeli, içerikleri ve anlatım tarzlarını analiz etmelidir.


10. Soru

Günümüzde stratejik içerik kavramı nasıl şekillenmiştir?

Cevap

Pazarlama iletişimiyle ilgili kavramlar zaman içinde popülerliğini kaybedebiliyor veya eski bir kavram zaman içinde yeni bir anlam kazanabiliyor. Web zamanında statik bir yapı sergileyen İnternet siteleri için içerik kavramı pek kullanılmazdı. Oysa bugün bir İnternet sitesi içerisindeki hemen her türlü bilgi içerik olarak kabul ediliyor. Okuyucular bu sayfalardaki bilgilerden faydalanıyor. Bugün farklı olarak, okudukları bilgileri doğru kabul etmek yerine sorguluyor, farklı kaynaklardan araştırıyor ve site sahibiyle interaktif bir iletişim içine giriyorlar. Bilgiden kast ettiğimiz de artık sadece metinler olmaktan öte fotoğrafar, videolar, webinerler, e-kitaplar, çeşitli araçlar ve programlar da içerik olarak değerlendirilebilir. Bu içeriklerin web sitelerinden paylaşılması da şart değil. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar içeriklerin paylaşılması için bugün çok daha popüler durumda. Bu araçların web sitelerine göre daha fazla tercih edilmesinin altında pratik kullanım dinamikleri yatıyor.


11. Soru

Stratejik içerik konusu nasıl belirlenmelidir?

Cevap

Stratejik içerik üretimi internet araştırması veya bir kişisel blogdan çok daha fazlasını gerektiriyor. Markalar pazarlama iletişiminin her anında olduğu gibi stratejik içerik pazarlamasında da titiz bir süreç yaşamak zorundadırlar.


12. Soru

Başarılı içerik üretmek için uygulanabilecek bazı teknikleri anlatınız?

Cevap

• Hedef kitlenin görüşlerini iyi analiz edin. Bunu yapmanın pek çok yolu var. Önemli olan tüketiciyi ve iç görülerini anlamaktır. Reklamcılıkta olduğu gibi, tüketici iç görüsünü doğru çözümlerseniz başarılı bir içerik yaratmak için ilk engeli aşmış olursunuz. • Markanın hikâyesini yüceltecek bir kahramanlar kazanmak içerik stratejinizi oluştururken bu karakterden yararlanmanızı sağlar. Hedef kitlenin kanaat önderi olarak kabul ettiği kişiler araştırılmalı, stratejik içerik oluştururken bu kişilerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır. • İçerik konuları belirlenirken sektör hakkında ilk haber veren veya yorum yapan olmak, içeriğinizin aramalarda ilk sıralarda çıkmasına ve bir referans noktası olmasına sebep olacaktır. • İnsanlar kılavuz niteliğindeki içerikleri daha çok severler. Bir otomobil üreticisi yakıt tasarrufu için sürüş teknikleri veya bir dekorasyon firması sadece beş adımda mutfağınızı yenileyin başlıklı kılavuzlar üretebilir. Bu tarz içerikler kısa, net, kolay okunur veya izlenirdir. • •Takipçilerinizi markanız için içerik yaratmaya teşvik edin. Web 2.0’ın interaktif ruhunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Geliştirdiğiniz içeriğe uygun yaratıcı bir fikirle takipçilerinizi harekete geçirmek her zaman mümkündür. • İletişim süreklilik gerektirir. İçerik stratejisinin de belli bir düzende sürdürülmesi son derece önemlidir. Bu sürekliliği sağlamanın yollarından biri içerik dizileri yaratmaktır. İçerik dizisi belirlerken; kolay tıkanmayacak konular seçilmesi, belli bir süre yayınlanacak dizinin bölümlerinin önceden planlanması son derece önemlidir.


13. Soru

Günümüzde içerik metni yaratmanın esaslar nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişimi açısından rahat okunan, takipçilerin doğrudan kendilerine seslenildiğini hissettikleri bir tarz belirlemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bazı içerik türlerinde sohbet eder bir tarz bile benimsenebilir. Resmiyetten uzak, günlük konuşma dilinin dinamikleriyle şekillenen bir tarz benimsemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Diğer yandan Türkçenin temel kurallarını sarsmadan da popüler kültürün etkilerini metinlerinize yansıtabilirsiniz. Pek çok insan uzun metinler okumaktansa, aynı içeriği özetleyen araçlara yöneliyor. Bilgi grafikleri (infographic) bu araçlar arasında en popüler olanlardan biri olmuştur.


14. Soru

İçerik videolarının odaklanması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Video İnternet’te en çok paylaşılan içeriklerin başında geliyor. Amatör kameralar ve cep telefonları yüksek kalitede videolar çekilebilmesine olanak sağlarken, yüksek hızlı mobil İnternet bağlantıları ile çekilen videoların paylaşım sitelerine yüklenmesi sadece saniyelerle ölçülüyor. Bu durum stratejik içeriklerin de videolar aracılığıyla paylaşılmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Video ne kadar sansasyonelse, insanlar paylaşmaya o kadar yatkın olacaktır. Videonun hizmet ettiği marka ortaya çıkıp, bunun bir reklam olduğunu açıkladığında da izleyiciler yaratıcılığa duydukları saygı gereği aldatılmışlık hissi yaşamayacaklardır.


15. Soru

İçerik uzmanlarının video üretirken dikkat etmeleri gereken teknik detayları anlatınız?

Cevap

Ekipman: Gelişen teknoloji ekipman konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Cep telefonlarıyla dahi son derece kaliteli görüntüler elde etmek mümkün olmaktadır. Yine de üretilecek içeriğe uygun ekipmana sahip olmak son derece önemlidir. Işık: Yeterli gün ışığı olan veya iyi aydınlatılmış yerlerde çekim yapmaya, ışığın patlamamasına ve gölge geçişlerine dikkat etmek gerekir. Ses ve Müzik: Seslerin kaydedilmesi en az görüntüler kadar kritiktir. Mikrofonun konuşan kişiye yakınlığı, çekim yapılan yerdeki gürültü düzeyi dikkate alınmalıdır. Perspektif ve Çerçeve: İzleyiciler siz her neyi çektiyseniz ona odaklanacaktır. Çok kritik bir montaj bilgisi verirken ürün çeşitlerini göstermeniz doğru olmayacaktır. Benzer şekilde ürün çeşitliliğinden bahsederken konuşmacıyı göstermek de çok etkili bir kompozisyon değildir. Kontrol: Çekim yapmaktan daha zor olan kurgudur. Elinizdeki görüntü ve seslerin aslında işe yaramayacak kadar kötü olduğunu kurguda fark etmek, başınıza gelebilecek en büyük felaket olabilir. Çekimin her aşamasında elde ettiğiniz malzemeyi kontrol etmek sizi risklerden koruyacaktır.


16. Soru

İçerik videolarının arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar nelerdir?

Cevap

• Başlık: Başlık; anlaşılır, kısa, içeriği tanımlayıcı ve amaca uygun olmalıdır. • Tanımlama: Özellikle paylaşım sitelerine eklenen videolar için tanımlar, markanın web sitesi linki, paylaşım sitesi kanalına abonelik çağrısı gibi stratejik davetler eklenebilir. • Etiket: Aramalarda ön plana çıkması için, videonun barındırmadığı bilgilere gönderme yapan anahtar kelimelerle etiketleme yapmak etik bir davranış değildir ve tüketicilerden tepki görecektir. Kurumsallaşma sürecini tamamlamış ve tüketici çağını anlamış markalar bu tarz yollara başvurmazlar. • Video Fotoğrafı: Videoyu tanımlayan fotoğraf için doğru ekran görüntüsü seçilmelidir. İzleyicide merak uyandıran ve aradığı bilgiyi bulduğunu gösteren fotoğraflar öncelikli olarak tercih edilmelidir.


17. Soru

İçerik üretmede fotoğrafın önemini tanımlayınız?

Cevap

İçerik üretmede fotoğrafın önemini tanımlayınız? Cevap: Fotoğraf da video gibi önemli bir içerik taşıyıcıdır. Ürünlerin çekiciliği, hizmetlerin kalitesi, müşterinin mutluluğu veya markaya dair sanatsal bir bakış açısı fotoğraf aracılığıyla etkileyici içeriklere dönüşebilir.Dijital fotoğraf teknolojisi ve fotoğraf çekebilen mobil cihazların gelişimi, sadece fotoğraf paylaşımı üzerine yapılanan sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi gibi faktörler, fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı hâline getirmiştir. Grafik programlarının gelişmesi ve mobil uygulamalarda dahi fotoğraf üzerinde değişimlere izin vermesi fotoğrafı popüler bir içerik olmasını sağlamaktadır.


18. Soru

İçerik paylaşımında fotoğrafın video’ya göre avantajları nelerdir?

Cevap

• Hızlı Paylaşım: Ani gelişen pazarlama fırsatları veya hedef kitleyle iletişim şansı doğuran aktüel olaylar, fotoğraf sayesinde başarılı bir içeriğe dönüşebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; içerik paylaşımı fırsatını kaçırmamak adına acele ederken beklenmedik sonuçların doğabileceğidir. • Sanatsal İçerik: Video ile sanatsal içerik üretmek oldukça zor ve masrafı olabilir. Sanatsal fotoğraflar ise daha önce değindiğimiz teknolojiler sayesinde markanın içerik uzmanları aracılığıyla da üretilebilir.


19. Soru

İçerik pazarlaması uzmanlarının temel görevleri nelerdir?

Cevap

• Hiç kimse markayı içerik yöneticisinden daha iyi tanıyamaz. Üretilecek ilk içerikler aynı zamanda bir kılavuz niteliğindedir ve stratejiye yön verecektir. • İçerik, markanın iç dinamiklerini, kültürünü, hikâyelerini, hedef kitlesiyle olan duygusal ilişkisini ortaya çıkarır. Yani aslında içeriğin ilk çıkacağı yer kurumun içidir. • Yönetici; hangi içeriğin, hangi hedef kitleyle, hangi araçlar aracılığıyla, ne zaman paylaşılacağının kararını verir. • İçerik paylaşımlarının kurumsal bir tarzda yapılması için gereken tasarımları belirleyen yine yöneticidir. • Hikâye Yaratma Becerisi: Geliştirilen hikâyelerin sürdürülebilir olması, devamlılık arz etmesi gerekir. Bunu yapabilen insanların stratejik bir yaratıcılığa sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. • Dijital Sezgi: İyi bir içerik uzmanı bu dijital dünyayı analiz edebilmeli, ani değişimlere ayak uydurabilmelidir. Bu sayede hangi içeriğin, hangi mecrada paylaşılırsa hedef kitleyi etkileyeceğini önceden kestirebilir. • Bireysel İçerik Üretme Tecrübesi: İyi bir içerik uzmanı önce kendisi için içerik üretmiş olmalıdır. • Teknoloji Merakı: İçerik uzmanlarının yeni gelişen teknolojilere yönelik bir tutku beslemeleri son derece önemlidir, bu sayede yepyeni içerik fikirleri üretmek mümkün olabilir.


20. Soru

İçerik başarısının ölçülmesi için gereken yolları tanımlayınız?

Cevap

• Görüntülenme: Özellikle belirli bir zaman aralığındaki görüntülenme sayısı, insanların içerikten bir beklentileri olduğuna işaret eder ve markalar görüntülenme ölçümü yaparken, içeriğini ne kadar duyurduğunu da hesaba katmalıdır. • Beğeni: İnsanlar okudukları veya izledikleri içerikleri beğeni oranlarını blogda veya sosyal medyada ölçümlemek son derece pratik bir şekilde yapılabilir. • Abonelikler: İnsanların marka blogunda veya sosyal paylaşım sitelerinde son paylaşılan içeriği beğendiklerini ve bundan sonraki paylaşımları merak ettiklerini gösterir. • Yorumlar: Uzun dönemli bir ilişki için izleyiciler markayla çift yönlü bir iletişim gerçekleştirmelidir. Yorumcunun markaya ilişkin görüşünün uzun vadede olumluya çevrilmesi en önemli hedeftir. Bu anlamda, içeriğe ilişkin ilk etapta yapılan yorumların olumlu olması önemli bir başarı göstergesidir.


21. Soru

Günümüzde içerik pazarlaması kavramının çoğunlukla İnternetle ilişkilendiriliyor olmasının sebebi nedir?

Cevap

Günümüzde ise içerik pazarlaması kavramı çoğunlukla İnternetle ilişkilendiriliyor olmasının sebebi; geleneksel mecralar aracılığıyla içerik üretmenin ve bunu paylaşmanın zor ve masraflı olması. Oysa İnternet temelli teknolojiler kullanarak bu içerikleri üretmek ve yaymak son derece kolay. 


22. Soru

İçerik pazarlaması kavramını vizyoner bir bakış açısıyla; “içerik kraldır” olarak tanımlayan kişi kimdir?

Cevap

İçerik pazarlaması kavramını vizyoner bir bakış açısıyla; “içerik kraldır” olarak tanımlayan kişi ise Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates olmuştur.


23. Soru

Bugün içeriklerin paylaşılması için Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar neden daha popüler durumdadır?

Cevap

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar içeriklerin
paylaşılması için bugün çok daha popüler durumda. Bu araçların web sitelerine göre daha fazla tercih edilmesinin altında pratik kullanım dinamikleri yatıyor.


24. Soru

Bir markanın pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden temel beklentileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden bir markanın temel beklentileri
şunlardır:

Tüketicilerin ilgisini çekerek markayı takip etmelerini sağlamak.

Reklam yaratıcı stratejilerinde olduğu gibi, ürün/hizmet kategorilerine göre de
içerik stratejileri vardır.

Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır.

Markanın hikâyesini anlatmak için de stratejik içerik planlamasından yararlanılır.


25. Soru

İçeriğin taşıması gereken temel bazı özellikler nelerdir?

Cevap

içeriğin taşıması gereken temel bazı özellikler şu şekildedir:

Gerçeklik ve Doğruluk, Odaklılık, Uygunluk ve  Orijinallik’tir.


26. Soru

İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark nedir?

Cevap

İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark anlatım biçimleridir. Reklam, yayın bütçeleri ve tüketicinin eğiliminden ötürü olabildiğince kısa ve net bir anlatım
biçimidir. Reklam profesyonelleri bu konuda uzmanlaşmıştır. İçerik ise insanlar
tarafından gönüllü olarak okunur veya izlenir.


27. Soru

İçerik videoları ile viral videolar arasındaki fark nedir?

Cevap

Viral videolar çoğunlukla içerdiği eğlenceli temalar ya da prodüksiyon kalitesi sayesinde insanlar tarafından izlenen ve paylaşılan filmlerdir. İçerik videoları ise temel olarak faydalı bilgiler ve eğlence üzerine odaklanır. Video fikri hayata geçirilmeden önce, filmi izlenebilir kılacak özelliklerin planlanması gerekir. 


28. Soru

İçerik videoları üretilirken içerik uzmanının hangi noktalara dikkat etmesi gerekir?

Cevap

İçerik videoları üretilirken içerik uzmanının dikkat etmesi gerekn noktalar: Ekipman, Işık, Ses ve Müzik, Perspektif ve Çerçeve, Kontrol


29. Soru

Videoların arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar nelerdir?

Cevap

Videoların arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar şunlardır: Başlık, Tanımlama, Etiket, Video Fotoğrafı


30. Soru

Video başlığı seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Aynı sinema filmlerinin adı gibi, videoların da başlıkları olur. İzleyiciler
arama yaptıklarında videoyla ilgili ilk karşılaştıkları bilgi başlığıdır. Başlık; anlaşılır, kısa, içeriği tanımlayıcı ve amaca uygun olmalıdır.


31. Soru

Fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı haline getiren nedenler nelerdir?

Cevap

Dijital fotoğraf teknolojisi ve fotoğraf çekebilen mobil cihazların gelişimi, sadece fotoğraf paylaşımı üzerine yapılanan sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi gibi faktörler, fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı hâline getirmiştir. Grafik programların kullanımının basitleşmesi ve yaygınlaşması, fotoğraf üzerinde oynama yapmayı olanaklı kılan aplikasyonların gelişimiyle bu popülerlik her geçen gün daha da artmaktadır.


32. Soru

İçerik paylaşımında fotoğrafın videoya göre avantajlı yönleri nelerdir?

Cevap

İçerik paylaşımında fotoğrafın videoya göre bazı avantajlı yönleri söz konusudur:

Bunlardan birincisi hızlı paylaşım kolaylığı, ikincisi ise  fotoğraf sayesinde sanatsal içeriğin daha kolay üretilebilmesi. 


33. Soru

Firma ne şekilde içerik geliştireceğine nasıl karar vermelidir?

Cevap

Firma ne şekilde içerik geliştireceğine; sektör, rekabet, marka duruşu, hedef kitle profili gibi değişkenleri değerlendirdikten sonra karar vermelidir.


34. Soru

Marka içerik yöneticisi çalışacağı ekibi seçerken bu kişilerde hangi özellikleri aramalıdır?

Cevap

Bu kişilerde hikâye yaratma becerisi, dijital sezgi, bireysel içerik üretme tecrübesi, teknoloji merakı olmasına dikkat etmelidir.


35. Soru

İçerik ölçümlemesi yaparken daha kısa dönemli ölçümlemeler için hangi yollardan fayda sağlanabilir? 

Cevap

Daha kısa dönemli ölçümlemeler için sırasıyla şu yollardan fayda sağlanabilir:

Görüntülenme, Beğeni, Abonelikler, Yorumlar.


36. Soru

Başarılı bir iletişim için ne gerekmektedir?

Cevap

Başarılı bir iletişim için doğru strateji, doğru strateji için de iyi planlanmış bir mesaj içeriği/içerikleri gerekir.


37. Soru

içerik pazarlamasına ilişkin ilk örneklerden biri sayılabilecek derginin adı nedir?

Cevap

Endüstriyel tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren John Deere firmasının yayınladığı The Furrow (Saban İzi) adlı dergi, içerik pazarlamasına ilişkin ilk örneklerden biridir.


38. Soru

İnternet’te içerik ne demektir?

Cevap

Sıradan insanlar ve/veya şirketler tarafından üretilerek İnternet’e yüklenen metinler, fotoğraflar, videolar, programlar, aplikasyonlar ve diğer pek çok materyale içerik adı verilir.


39. Soru

İçerikle ilgili paylaşım frekansı nasıl olmalıdır?.

Cevap

Eğer içerik çok seyrek paylaşılırsa, pek çok takipçi benzer konulara farklı kaynaklar üzerinden ulaşma yolunu seçecektir. Diğer yandan takipçileri içerik bombardımanına tutmak da doğru değil. Bu hızlı paylaşım yapma arzusu üretilen içeriğin kalitesini düşürebileceği gibi, içerik üreticisinin ileriye yönelik konu bulmasını da zorlaştırabilir. Takipçiler de bu kadar sık yapılan paylaşımları yeterince takip edemezlerse istenilen etkinin yaratılması zorlaşacaktır. Doğru olan; ilgi çekici içeriği, gerekli sıklıkta ama düzenli bir şekilde paylaşmaktır.


40. Soru

‘Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır’ cümlesinde anlatılmak istenen düşünce nedir?

Cevap

Günümüzde tüketiciler ürünlerle veya hizmet kalitesiyle ilgili tatminsizlikleri yüksek perdeden seslendirmekten çekinmiyor. İnsanların tepkileri kimi zaman boykot çağrılarına kadar uzanabiliyor. Başarılı bir marka bu tarz durumlar karşısında tüketicileri gerçekler hakkında bilgilendiren, direnişi kıran, itiraz ve şikayetleri cevaplandıran içerikler üretebilmelidir.


1. Soru

İçerik Pazarlamasının tarihinde başarılı projelere örnek veriniz?

Cevap

Kavramı vizyoner bir bakış açısıyla; içerik kraldır olarak tanımlayan kişi Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates’tir. Gates bu tanımlamayı yaparken yıl 1996 idi ve internet henüz emekleme aşamasındaydı. Bugün kullandığımız internet teknolojileri ve sosyal medya araçları hayal bile edilemiyordu. Gates içerik kavramını tanımlarken; İnternet’te paranın asıl döneceği yer tanımlamasını kullanmış, bir bilgisayar ve İnternet bağlantısı sayesinde üretilen her türlü içeriğin herkesle paylaşabileceğinden bahsetmiştir. Günümüzde bu öngörünün fazlasıyla gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz

2. Soru

Cannes Uluslararası Reklamcılık Festivalinde büyük ödül alan Geico firmasının reklam kampanyasının günümüz reklamlarına olan yaklaşımını ne idi?

Cevap

Atlanmayan Bir Reklam kampanyası ile aşmaya çalışmış, viral değeri taşıyan eğlenceli bir içerik serisi yaratmıştır. Reklamın ilk on saniyesi içerisnde söylenecek herşey söyleniyor ve geri kalan bir dakika boyunca insanların izlemekten ve dahası paylaşmaktan hoşlanacağı bir sahne yer alıyordu. Dış ses bu reklamı atlayamazsınız, çünkü bitti bile cümlesi söylediğinde henüz reklamın ikinci saniyesi gösteriliyor oluyordu.

3. Soru

Web 2.0 içerik sunumuna katkıları nelerdir?

Cevap

Web 2.0 durağan kurumsal İnternet sitelerinin ve hedef kitlelere tek tarafı bilgi akışının sonu anlamına geliyordu. Bireysel ve toplumsal değişimler İnternet’i de kökten değiştiriyordu. Teknoloji ve demokrasi kavramları Web 2.0 ile iç içe geçiyordu. Artık televizyonun karşısında oturan ve kendisine sunulanı izlemek zorunda olan bir kitle söz konusu değil. İnternet’i bir platform olarak ele alan; içerikler oluşturan veya deforme eden bir kullanıcı kitlesinden bahsediyoruz. Artık hedef kitleler, tüketiciler veya pasif izleyicilerin olmadığı, Web 2.0 ile markaların karşısında insanlar gerçeğini ortaya çıkaran bir gelişme olarak tanımlanabilir.

4. Soru

Web 2.0 çağı tüketicilerde hangi tavırları değiştirmiştir?

Cevap

Günümüzde tüketicisiyle samimi bir ilişki kurmayan markaların ayakta kalması çok zor olduğu biliniyor, evet hâlâ reklamlar izleniyor, halkla ilişkiler faaliyetleri yapılıyor ama tüketiciyle kurulan bağın uzun dönemli olabilmesi için samimiyet gerekiyor. Eğer kurulan ilişkide samimiyet söz konusu değilse tüketiciler bunu İnternet’in tüm nimetlerinden faydalanarak markanın yüzüne vuruyor. Oluşan tepkiler ve olumsuz yorumlar ise markanın siciline asla silinemeyecek kadar derin bir şekilde kazınıyor. Kimi zaman alay konusu yapılarak yeniden üretilen bir reklam, sözlüğe bırakılan olumsuz bir yorum veya sadece memnuniyetsizliği aktaran bir blog…Tüketiciler samimiyetsiz markaları ürettikleri içeriklerle cezalandırmaktan asla kaçınmıyorlar.

5. Soru

İçerik kavramının popüler olmasının sebepleri özetleyiniz?

Cevap

• Klasik pazarlama yaklaşımları tüketiciye hitap ederken, içerik ise insana hitap etmektedir. • Yayın ve yayın mecrasının tanımı tümüyle değişmiş internet herkesi yayıncı ve mecra haline getirmiştir. İçeriği üretiyor ve anında paylaşıyorsunuz. Bilgiye ulaşma biçimimiz ve hızımız zaman içinde sürekli değişmektedir.

6. Soru

Stratejik içerik kavramını tanımlayınız?

Cevap

İçerikle ilgili önemli bir nokta stratejik paylaşım frekansıdır. Günümüzde hızlı paylaşım yapma arzusu üretilen içeriğin kalitesini düşürebileceği gibi, içerik üreticisinin ileriye yönelik sürdürülebilirliğini etkileyecektir. Doğru olan: ilgi çekici içeriği, gerekli sıklıkta ama düzenli bir şekilde paylaşmaktır.

7. Soru

İçeriğin amaçlarını tanımlayınız?

Cevap

Marka günümüzde bir satıcı değil, tüketicilerin hayatlarını şekillendirmelerine yardım eden güvenilir bir kaynaktır. Bir markayla ilgili fikir sahibi olmak için, tüketicisine sağladığı içerikleri incelemek çok doğru bir yaklaşımdır.

8. Soru

Pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden bir markanın temel beklentileri nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin ilgisini çekerek markayı takip etmelerini sağlamak. Bu ilk hedef gerçekten çok önemli, eğer hedef kitlenin dikkati, üretilen içerikler aracılığıyla markaya yöneltilebilirse hedef kitleyle son derece düşük maliyetle uzun dönemli bir ilişki kurulabilir. • Reklam yaratıcı stratejilerinde olduğu gibi, ürün/hizmet kategorilerine göre de içerik stratejileri vardır. Bilgilenme ihtiyacınız daha fazladır, ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi güvenilir bir kaynaktan almak istersiniz. Tüketicilere sunulan doğru ve tarafsız bilgi, bir marka açısından en önemli içerik stratejisi olmalıdır. • Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır. Başarılı bir marka kriz durumlarında tüketicileri gerçekler hakkında bilgilendiren, direnişi kıran, itiraz ve şikayetleri cevaplandıran içerikler üretebilmelidir. • Markanın hikâyesini anlatmak için de stratejik içerik planlamasından yararlanılır. Bu tarz durumlarda doğru planlanmış bir içerik stratejisi sayesinde marka hikâyesi hedef kitleye aktarılır.

9. Soru

İçeriğin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Gerçeklik ve Doğruluk: Kısa vadeli ticari hedefler uğruna tüketiciyi kandırmak için hazırlanan, gerçek dışı bilgilerle dolu bir içerik stratejisinin markaya yarar sağlaması mümkün değildir. Özetle gerçek olmayan vaatler, doğru olmayan bilgiler içerik stratejisi için kabul edilemez. • Odaklılık: İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark anlatım biçimleridir. Reklam, yayın bütçeleri ve tüketicinin eğiliminden ötürü olabildiğince kısa ve net bir anlatım biçimidir. İçeriğin süreklilik arz etmesi gerektiği unutulmadan, doğru yoğunluk ve odaklılıkta üretilmesi gerekir. • Uygunluk: İçeriğin konuyu ele alma biçimi ve anlatım şekli hedef kitleye uygun olmalıdır. Bir içeriği üretirken önce hedef kitle analiz edilmeli, takipçiler tarafından anlaşılır bir anlatım biçimi kullanılmalıdır. • Orijinallik: İyi bir içerik planlamacı, öncelikle rakip markaların içerik platformlarını incelemeli, içerikleri ve anlatım tarzlarını analiz etmelidir.

10. Soru

Günümüzde stratejik içerik kavramı nasıl şekillenmiştir?

Cevap

Pazarlama iletişimiyle ilgili kavramlar zaman içinde popülerliğini kaybedebiliyor veya eski bir kavram zaman içinde yeni bir anlam kazanabiliyor. Web zamanında statik bir yapı sergileyen İnternet siteleri için içerik kavramı pek kullanılmazdı. Oysa bugün bir İnternet sitesi içerisindeki hemen her türlü bilgi içerik olarak kabul ediliyor. Okuyucular bu sayfalardaki bilgilerden faydalanıyor. Bugün farklı olarak, okudukları bilgileri doğru kabul etmek yerine sorguluyor, farklı kaynaklardan araştırıyor ve site sahibiyle interaktif bir iletişim içine giriyorlar. Bilgiden kast ettiğimiz de artık sadece metinler olmaktan öte fotoğrafar, videolar, webinerler, e-kitaplar, çeşitli araçlar ve programlar da içerik olarak değerlendirilebilir. Bu içeriklerin web sitelerinden paylaşılması da şart değil. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar içeriklerin paylaşılması için bugün çok daha popüler durumda. Bu araçların web sitelerine göre daha fazla tercih edilmesinin altında pratik kullanım dinamikleri yatıyor.

11. Soru

Stratejik içerik konusu nasıl belirlenmelidir?

Cevap

Stratejik içerik üretimi internet araştırması veya bir kişisel blogdan çok daha fazlasını gerektiriyor. Markalar pazarlama iletişiminin her anında olduğu gibi stratejik içerik pazarlamasında da titiz bir süreç yaşamak zorundadırlar.

12. Soru

Başarılı içerik üretmek için uygulanabilecek bazı teknikleri anlatınız?

Cevap

• Hedef kitlenin görüşlerini iyi analiz edin. Bunu yapmanın pek çok yolu var. Önemli olan tüketiciyi ve iç görülerini anlamaktır. Reklamcılıkta olduğu gibi, tüketici iç görüsünü doğru çözümlerseniz başarılı bir içerik yaratmak için ilk engeli aşmış olursunuz. • Markanın hikâyesini yüceltecek bir kahramanlar kazanmak içerik stratejinizi oluştururken bu karakterden yararlanmanızı sağlar. Hedef kitlenin kanaat önderi olarak kabul ettiği kişiler araştırılmalı, stratejik içerik oluştururken bu kişilerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır. • İçerik konuları belirlenirken sektör hakkında ilk haber veren veya yorum yapan olmak, içeriğinizin aramalarda ilk sıralarda çıkmasına ve bir referans noktası olmasına sebep olacaktır. • İnsanlar kılavuz niteliğindeki içerikleri daha çok severler. Bir otomobil üreticisi yakıt tasarrufu için sürüş teknikleri veya bir dekorasyon firması sadece beş adımda mutfağınızı yenileyin başlıklı kılavuzlar üretebilir. Bu tarz içerikler kısa, net, kolay okunur veya izlenirdir. • •Takipçilerinizi markanız için içerik yaratmaya teşvik edin. Web 2.0’ın interaktif ruhunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Geliştirdiğiniz içeriğe uygun yaratıcı bir fikirle takipçilerinizi harekete geçirmek her zaman mümkündür. • İletişim süreklilik gerektirir. İçerik stratejisinin de belli bir düzende sürdürülmesi son derece önemlidir. Bu sürekliliği sağlamanın yollarından biri içerik dizileri yaratmaktır. İçerik dizisi belirlerken; kolay tıkanmayacak konular seçilmesi, belli bir süre yayınlanacak dizinin bölümlerinin önceden planlanması son derece önemlidir.

13. Soru

Günümüzde içerik metni yaratmanın esaslar nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişimi açısından rahat okunan, takipçilerin doğrudan kendilerine seslenildiğini hissettikleri bir tarz belirlemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bazı içerik türlerinde sohbet eder bir tarz bile benimsenebilir. Resmiyetten uzak, günlük konuşma dilinin dinamikleriyle şekillenen bir tarz benimsemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Diğer yandan Türkçenin temel kurallarını sarsmadan da popüler kültürün etkilerini metinlerinize yansıtabilirsiniz. Pek çok insan uzun metinler okumaktansa, aynı içeriği özetleyen araçlara yöneliyor. Bilgi grafikleri (infographic) bu araçlar arasında en popüler olanlardan biri olmuştur.

14. Soru

İçerik videolarının odaklanması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Video İnternet’te en çok paylaşılan içeriklerin başında geliyor. Amatör kameralar ve cep telefonları yüksek kalitede videolar çekilebilmesine olanak sağlarken, yüksek hızlı mobil İnternet bağlantıları ile çekilen videoların paylaşım sitelerine yüklenmesi sadece saniyelerle ölçülüyor. Bu durum stratejik içeriklerin de videolar aracılığıyla paylaşılmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Video ne kadar sansasyonelse, insanlar paylaşmaya o kadar yatkın olacaktır. Videonun hizmet ettiği marka ortaya çıkıp, bunun bir reklam olduğunu açıkladığında da izleyiciler yaratıcılığa duydukları saygı gereği aldatılmışlık hissi yaşamayacaklardır.

15. Soru

İçerik uzmanlarının video üretirken dikkat etmeleri gereken teknik detayları anlatınız?

Cevap

Ekipman: Gelişen teknoloji ekipman konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Cep telefonlarıyla dahi son derece kaliteli görüntüler elde etmek mümkün olmaktadır. Yine de üretilecek içeriğe uygun ekipmana sahip olmak son derece önemlidir. Işık: Yeterli gün ışığı olan veya iyi aydınlatılmış yerlerde çekim yapmaya, ışığın patlamamasına ve gölge geçişlerine dikkat etmek gerekir. Ses ve Müzik: Seslerin kaydedilmesi en az görüntüler kadar kritiktir. Mikrofonun konuşan kişiye yakınlığı, çekim yapılan yerdeki gürültü düzeyi dikkate alınmalıdır. Perspektif ve Çerçeve: İzleyiciler siz her neyi çektiyseniz ona odaklanacaktır. Çok kritik bir montaj bilgisi verirken ürün çeşitlerini göstermeniz doğru olmayacaktır. Benzer şekilde ürün çeşitliliğinden bahsederken konuşmacıyı göstermek de çok etkili bir kompozisyon değildir. Kontrol: Çekim yapmaktan daha zor olan kurgudur. Elinizdeki görüntü ve seslerin aslında işe yaramayacak kadar kötü olduğunu kurguda fark etmek, başınıza gelebilecek en büyük felaket olabilir. Çekimin her aşamasında elde ettiğiniz malzemeyi kontrol etmek sizi risklerden koruyacaktır.

16. Soru

İçerik videolarının arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar nelerdir?

Cevap

• Başlık: Başlık; anlaşılır, kısa, içeriği tanımlayıcı ve amaca uygun olmalıdır. • Tanımlama: Özellikle paylaşım sitelerine eklenen videolar için tanımlar, markanın web sitesi linki, paylaşım sitesi kanalına abonelik çağrısı gibi stratejik davetler eklenebilir. • Etiket: Aramalarda ön plana çıkması için, videonun barındırmadığı bilgilere gönderme yapan anahtar kelimelerle etiketleme yapmak etik bir davranış değildir ve tüketicilerden tepki görecektir. Kurumsallaşma sürecini tamamlamış ve tüketici çağını anlamış markalar bu tarz yollara başvurmazlar. • Video Fotoğrafı: Videoyu tanımlayan fotoğraf için doğru ekran görüntüsü seçilmelidir. İzleyicide merak uyandıran ve aradığı bilgiyi bulduğunu gösteren fotoğraflar öncelikli olarak tercih edilmelidir.

17. Soru

İçerik üretmede fotoğrafın önemini tanımlayınız?

Cevap

İçerik üretmede fotoğrafın önemini tanımlayınız? Cevap: Fotoğraf da video gibi önemli bir içerik taşıyıcıdır. Ürünlerin çekiciliği, hizmetlerin kalitesi, müşterinin mutluluğu veya markaya dair sanatsal bir bakış açısı fotoğraf aracılığıyla etkileyici içeriklere dönüşebilir.Dijital fotoğraf teknolojisi ve fotoğraf çekebilen mobil cihazların gelişimi, sadece fotoğraf paylaşımı üzerine yapılanan sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi gibi faktörler, fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı hâline getirmiştir. Grafik programlarının gelişmesi ve mobil uygulamalarda dahi fotoğraf üzerinde değişimlere izin vermesi fotoğrafı popüler bir içerik olmasını sağlamaktadır.

18. Soru

İçerik paylaşımında fotoğrafın video’ya göre avantajları nelerdir?

Cevap

• Hızlı Paylaşım: Ani gelişen pazarlama fırsatları veya hedef kitleyle iletişim şansı doğuran aktüel olaylar, fotoğraf sayesinde başarılı bir içeriğe dönüşebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; içerik paylaşımı fırsatını kaçırmamak adına acele ederken beklenmedik sonuçların doğabileceğidir. • Sanatsal İçerik: Video ile sanatsal içerik üretmek oldukça zor ve masrafı olabilir. Sanatsal fotoğraflar ise daha önce değindiğimiz teknolojiler sayesinde markanın içerik uzmanları aracılığıyla da üretilebilir.

19. Soru

İçerik pazarlaması uzmanlarının temel görevleri nelerdir?

Cevap

• Hiç kimse markayı içerik yöneticisinden daha iyi tanıyamaz. Üretilecek ilk içerikler aynı zamanda bir kılavuz niteliğindedir ve stratejiye yön verecektir. • İçerik, markanın iç dinamiklerini, kültürünü, hikâyelerini, hedef kitlesiyle olan duygusal ilişkisini ortaya çıkarır. Yani aslında içeriğin ilk çıkacağı yer kurumun içidir. • Yönetici; hangi içeriğin, hangi hedef kitleyle, hangi araçlar aracılığıyla, ne zaman paylaşılacağının kararını verir. • İçerik paylaşımlarının kurumsal bir tarzda yapılması için gereken tasarımları belirleyen yine yöneticidir. • Hikâye Yaratma Becerisi: Geliştirilen hikâyelerin sürdürülebilir olması, devamlılık arz etmesi gerekir. Bunu yapabilen insanların stratejik bir yaratıcılığa sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. • Dijital Sezgi: İyi bir içerik uzmanı bu dijital dünyayı analiz edebilmeli, ani değişimlere ayak uydurabilmelidir. Bu sayede hangi içeriğin, hangi mecrada paylaşılırsa hedef kitleyi etkileyeceğini önceden kestirebilir. • Bireysel İçerik Üretme Tecrübesi: İyi bir içerik uzmanı önce kendisi için içerik üretmiş olmalıdır. • Teknoloji Merakı: İçerik uzmanlarının yeni gelişen teknolojilere yönelik bir tutku beslemeleri son derece önemlidir, bu sayede yepyeni içerik fikirleri üretmek mümkün olabilir.

20. Soru

İçerik başarısının ölçülmesi için gereken yolları tanımlayınız?

Cevap

• Görüntülenme: Özellikle belirli bir zaman aralığındaki görüntülenme sayısı, insanların içerikten bir beklentileri olduğuna işaret eder ve markalar görüntülenme ölçümü yaparken, içeriğini ne kadar duyurduğunu da hesaba katmalıdır. • Beğeni: İnsanlar okudukları veya izledikleri içerikleri beğeni oranlarını blogda veya sosyal medyada ölçümlemek son derece pratik bir şekilde yapılabilir. • Abonelikler: İnsanların marka blogunda veya sosyal paylaşım sitelerinde son paylaşılan içeriği beğendiklerini ve bundan sonraki paylaşımları merak ettiklerini gösterir. • Yorumlar: Uzun dönemli bir ilişki için izleyiciler markayla çift yönlü bir iletişim gerçekleştirmelidir. Yorumcunun markaya ilişkin görüşünün uzun vadede olumluya çevrilmesi en önemli hedeftir. Bu anlamda, içeriğe ilişkin ilk etapta yapılan yorumların olumlu olması önemli bir başarı göstergesidir.

21. Soru

Günümüzde içerik pazarlaması kavramının çoğunlukla İnternetle ilişkilendiriliyor olmasının sebebi nedir?

Cevap

Günümüzde ise içerik pazarlaması kavramı çoğunlukla İnternetle ilişkilendiriliyor olmasının sebebi; geleneksel mecralar aracılığıyla içerik üretmenin ve bunu paylaşmanın zor ve masraflı olması. Oysa İnternet temelli teknolojiler kullanarak bu içerikleri üretmek ve yaymak son derece kolay. 

22. Soru

İçerik pazarlaması kavramını vizyoner bir bakış açısıyla; “içerik kraldır” olarak tanımlayan kişi kimdir?

Cevap

İçerik pazarlaması kavramını vizyoner bir bakış açısıyla; “içerik kraldır” olarak tanımlayan kişi ise Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates olmuştur.

23. Soru

Bugün içeriklerin paylaşılması için Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar neden daha popüler durumdadır?

Cevap

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları veya bloglar içeriklerin
paylaşılması için bugün çok daha popüler durumda. Bu araçların web sitelerine göre daha fazla tercih edilmesinin altında pratik kullanım dinamikleri yatıyor.

24. Soru

Bir markanın pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden temel beklentileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişimi amacıyla yaratılan içeriklerden bir markanın temel beklentileri
şunlardır:

Tüketicilerin ilgisini çekerek markayı takip etmelerini sağlamak.

Reklam yaratıcı stratejilerinde olduğu gibi, ürün/hizmet kategorilerine göre de
içerik stratejileri vardır.

Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır.

Markanın hikâyesini anlatmak için de stratejik içerik planlamasından yararlanılır.

25. Soru

İçeriğin taşıması gereken temel bazı özellikler nelerdir?

Cevap

içeriğin taşıması gereken temel bazı özellikler şu şekildedir:

Gerçeklik ve Doğruluk, Odaklılık, Uygunluk ve  Orijinallik’tir.

26. Soru

İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark nedir?

Cevap

İçerik ve reklamı ayıran en önemli fark anlatım biçimleridir. Reklam, yayın bütçeleri ve tüketicinin eğiliminden ötürü olabildiğince kısa ve net bir anlatım
biçimidir. Reklam profesyonelleri bu konuda uzmanlaşmıştır. İçerik ise insanlar
tarafından gönüllü olarak okunur veya izlenir.

27. Soru

İçerik videoları ile viral videolar arasındaki fark nedir?

Cevap

Viral videolar çoğunlukla içerdiği eğlenceli temalar ya da prodüksiyon kalitesi sayesinde insanlar tarafından izlenen ve paylaşılan filmlerdir. İçerik videoları ise temel olarak faydalı bilgiler ve eğlence üzerine odaklanır. Video fikri hayata geçirilmeden önce, filmi izlenebilir kılacak özelliklerin planlanması gerekir. 

28. Soru

İçerik videoları üretilirken içerik uzmanının hangi noktalara dikkat etmesi gerekir?

Cevap

İçerik videoları üretilirken içerik uzmanının dikkat etmesi gerekn noktalar: Ekipman, Işık, Ses ve Müzik, Perspektif ve Çerçeve, Kontrol

29. Soru

Videoların arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar nelerdir?

Cevap

Videoların arama motorlarında üst sıralarda çıkması, izleyiciler tarafından fark edilmesi ve izlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı teknik detaylar şunlardır: Başlık, Tanımlama, Etiket, Video Fotoğrafı

30. Soru

Video başlığı seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Aynı sinema filmlerinin adı gibi, videoların da başlıkları olur. İzleyiciler
arama yaptıklarında videoyla ilgili ilk karşılaştıkları bilgi başlığıdır. Başlık; anlaşılır, kısa, içeriği tanımlayıcı ve amaca uygun olmalıdır.

31. Soru

Fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı haline getiren nedenler nelerdir?

Cevap

Dijital fotoğraf teknolojisi ve fotoğraf çekebilen mobil cihazların gelişimi, sadece fotoğraf paylaşımı üzerine yapılanan sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi gibi faktörler, fotoğrafı popüler bir içerik paylaşım aracı hâline getirmiştir. Grafik programların kullanımının basitleşmesi ve yaygınlaşması, fotoğraf üzerinde oynama yapmayı olanaklı kılan aplikasyonların gelişimiyle bu popülerlik her geçen gün daha da artmaktadır.

32. Soru

İçerik paylaşımında fotoğrafın videoya göre avantajlı yönleri nelerdir?

Cevap

İçerik paylaşımında fotoğrafın videoya göre bazı avantajlı yönleri söz konusudur:

Bunlardan birincisi hızlı paylaşım kolaylığı, ikincisi ise  fotoğraf sayesinde sanatsal içeriğin daha kolay üretilebilmesi. 

33. Soru

Firma ne şekilde içerik geliştireceğine nasıl karar vermelidir?

Cevap

Firma ne şekilde içerik geliştireceğine; sektör, rekabet, marka duruşu, hedef kitle profili gibi değişkenleri değerlendirdikten sonra karar vermelidir.

34. Soru

Marka içerik yöneticisi çalışacağı ekibi seçerken bu kişilerde hangi özellikleri aramalıdır?

Cevap

Bu kişilerde hikâye yaratma becerisi, dijital sezgi, bireysel içerik üretme tecrübesi, teknoloji merakı olmasına dikkat etmelidir.

35. Soru

İçerik ölçümlemesi yaparken daha kısa dönemli ölçümlemeler için hangi yollardan fayda sağlanabilir? 

Cevap

Daha kısa dönemli ölçümlemeler için sırasıyla şu yollardan fayda sağlanabilir:

Görüntülenme, Beğeni, Abonelikler, Yorumlar.

36. Soru

Başarılı bir iletişim için ne gerekmektedir?

Cevap

Başarılı bir iletişim için doğru strateji, doğru strateji için de iyi planlanmış bir mesaj içeriği/içerikleri gerekir.

37. Soru

içerik pazarlamasına ilişkin ilk örneklerden biri sayılabilecek derginin adı nedir?

Cevap

Endüstriyel tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren John Deere firmasının yayınladığı The Furrow (Saban İzi) adlı dergi, içerik pazarlamasına ilişkin ilk örneklerden biridir.

38. Soru

İnternet’te içerik ne demektir?

Cevap

Sıradan insanlar ve/veya şirketler tarafından üretilerek İnternet’e yüklenen metinler, fotoğraflar, videolar, programlar, aplikasyonlar ve diğer pek çok materyale içerik adı verilir.

39. Soru

İçerikle ilgili paylaşım frekansı nasıl olmalıdır?.

Cevap

Eğer içerik çok seyrek paylaşılırsa, pek çok takipçi benzer konulara farklı kaynaklar üzerinden ulaşma yolunu seçecektir. Diğer yandan takipçileri içerik bombardımanına tutmak da doğru değil. Bu hızlı paylaşım yapma arzusu üretilen içeriğin kalitesini düşürebileceği gibi, içerik üreticisinin ileriye yönelik konu bulmasını da zorlaştırabilir. Takipçiler de bu kadar sık yapılan paylaşımları yeterince takip edemezlerse istenilen etkinin yaratılması zorlaşacaktır. Doğru olan; ilgi çekici içeriği, gerekli sıklıkta ama düzenli bir şekilde paylaşmaktır.

40. Soru

‘Stratejik planlanmış içerik aynı zamanda kriz iletişiminin de bir parçasıdır’ cümlesinde anlatılmak istenen düşünce nedir?

Cevap

Günümüzde tüketiciler ürünlerle veya hizmet kalitesiyle ilgili tatminsizlikleri yüksek perdeden seslendirmekten çekinmiyor. İnsanların tepkileri kimi zaman boykot çağrılarına kadar uzanabiliyor. Başarılı bir marka bu tarz durumlar karşısında tüketicileri gerçekler hakkında bilgilendiren, direnişi kıran, itiraz ve şikayetleri cevaplandıran içerikler üretebilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.