Açıköğretim Ders Notları

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sürdürülebilir Marka Anlayışında Halkla İlişkiler

1. Soru

Güçlü bir markanın işletmeler açısından faydaları nelerdir?

Cevap

Güçlü bir marka işletmeler açısından birçok fayda yaratmaktadır. Bu faydaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
• Ürün performansında gelişmiş algı
• Daha fazla müşteri sadakati
• Rekabete ve pazardaki krizlere daha fazla dayanıklılık
• Daha geniş fiyat payları
• Daha fazla ticari destek ve dayanışma
• Daha yüksek pazarlama iletişimi etkisi
• Fiyat artışlarında daha ılımlı müşteri tepkisi
• Lisanslama fırsatları ve marka genişlemesi imkânları


2. Soru

Markanın tüketiciler için hangi açılardan önemlidir?

Cevap

Markanın tüketiciler açısından önemi şu şekilde açıklanabilir:
• Markalar, tanınmayı sağlar ve tercih yaratırlar,
• Markalar karar vermeyi kolaylaştırırlar,
• Markalar güven veren unsurlardır, kalite güvencesi sunarlar,
• Markalar, tüketicilerin kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olurlar,
• Markalar arkadaşlık ve zevk sunarlar.
Marka, tüketicilerin kararları, seçimleri, algıları ve zevkleri üzerinde belirsizliği azaltacak şekilde bir güven oluşturur. Ayrıca, ürünle ilgili verdiği bilgiyle birlikte, bilgilenme maliyetini de azaltmaktadır.


3. Soru

Marka imajı ile marka kimliği arasındaki fark nedir?

Cevap

Marka imajı, tüketicinin algıladığıdır. Marka kimliği ise pazarlamacının tüketiciye vermek istediği mesajdır


4. Soru

Alametifarika nedir?

Cevap

Alametifarika, bir ticaret hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir. Tescili marka, ticari marka veya amblem gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler.İngilizcedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise
trademark’tır.


5. Soru

Marka kimliğini oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Marka Kimliğini Oluşturan Unsurlar:

1. Hatırlanabilir: Kolayca tanınabilir, kolayca hatırlanabilir/anımsanabilir
2. Anlamlı:  Tanımlayıcı, ikna edici olma
3. Hoş:  Eğlenceli, ilginç ve zengin bir görsel ve sözlü tasvir
4. Aktarılabilir: Ürün kategorileri içinde ve arasında, coğrafi bölge ve kültürler arasında yer alma
5. Adapte edilebilir: Esnek ve güncellenebilir
6. Korunabilir: Rekabet karşısında hukuki olarak hak iddia edilebilir


6. Soru

Marka imajı kavramının günümüzde önem kazanmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Marka imajı kavramının günümüzde önem kazanmasının nedenlerini sıralayacak olursak;
• Farklılaşma konusundaki yüksek rekabet,
• Zaman baskısı, çok öykülü içerikler ve kısa dönemli marka karmaşası,
• Medyadaki bölümlenme,
• Tüketicilerin bilgilenme derecesindeki artış,
• Davranışsal amaçların özelleşmesi.


7. Soru

Tutku markaları ne demektir? Hangi markalar örnek olarak verilebilir?

Cevap

Tutku Markaları: Bu tip markalar, markaları satın alan insanların imajını yansıtmaktadır. İmaj, ürün hakkında çok az şey iddia ederken, arzulanan yaşam stili hakkında vaatler sunmaktadır. Bu, markanın satın alınmasıyla alıcının zenginlik ve ün
ile ilişkilendirme yaptığı bir süreçtir. Bu tür imaj yaratma isteği, pek çok kimsenin, ürünleri fonksiyonel yararları nedeniyle değil, statü, saygınlık ve kendine güven amacıyla alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Rolex, profesyonel yöneticilerin kullandığı bir saattir; Martini, bilen insanların içkisidir; Vakko, modayı takip
edenlerin tercihidir gibi ifadelerin kullanım sebebi tamamen bununla alakalıdır.


8. Soru

Bir müşterinin zihnindeki marka imajını yaratmak için hangi kaynaklar kullanılır? 

Cevap

Bir müşterinin zihnindeki marka imajı, dört tür kaynak ile yaratılır:
a. Deneyim, daha önceden kullanımı ile markanın özellikleri ve inanırlılığı konusunda bilgi edinilmesidir.
b. Kişisel kaynak, arkadaşlar, meslektaşlar ve ürünü kullanırken görülen diğer kimselerin ilettikleri marka özellikleri ve çağrışımlarıdır.
c. Halk, markanın kitle iletişim araçlarında görülmüş ya da tüketici raporlarında analiz edilmiş olması anlamına gelmektedir.
c. Ticari kaynak, marka özellikleri ve değerinin reklam, raf, ambalaj ve satış görevlilerince diğerlerine iletilmesidir.


9. Soru

Marka itibarına etki eden anahtar kavramlar nelerdir?

Cevap

Marka itibarına etki eden anahtar kavramlar

  1. Kimlik 
  2. Kurumsal Marka
  3. İmaj
  4. İtibar

10. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğu ciddiye alan firmaların başlıca elde edeceği kazanımlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluğu ciddiye alan firmaların başlıca elde edeceği kazanımlar aşağıda ilgili marka varlığı bileşeninin
açıklaması ile birlikte sıralanmaktadır:
• Firma imajını geliştirir ve markanın bağlılığını artırır.
• Personelin motivasyonuna ve verimliliğine olumlu etki eder ve personel sürekliliğini arttırıp, işe alımlarda şirketi potansiyel personele daha çekici kılar.
• Maliyetleri düşürür.
• Yüksek Pazar payı ve satışlara bağlı olarak gelirler artar.
• Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artar.
• Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkânı oluştuğundan, borçlanma maliyeti düşer.
• Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde edilir.
• Verimlilik ve kalite artışları sağlanır: Marka varlığı ile ilgili olarak algılanan kalite boyutunu ilgilendirmektedir.
• Risk yönetimi daha etkin hâle gelir.
• Toplumun ve kural koyucuların firma görüşlerine önem vermesi sağlanır.


11. Soru

Sürdürülebilirlik kavramının belli başlı prensipleri nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilirliğin prensiplerini, gelecek nesiller için doğal kaynaklar bırakmak, doğal kaynakları minimum şekilde kullanmak ve korumak, doğal kaynakları kullanırken diğer kullanıcılara zarar vermemek, çevresel ve ekonomik açılardan entegrasyonu sağlamak olarak sayabiliriz.


12. Soru

Marka yönetimi çalışmalarında ne hedeflenmeli ve bu çalışmalar neleri kapsamalıdır?  

Cevap

Marka yönetimi çalışmalarında, ürün ve hizmetlerin hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen gerçekçi ve duygusal faydaların algılanması, müşteri sadakati oluşturulması böylece işletmenin rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşmasının korunması hedeflenmelidir. Bu kapsamda, medya ilişkilerinden deneyimsel pazarlama yöntemlerine, digital, sosyal medya yönetiminden iç iletişim çalışmalarına kadar pek çok alanda inovatif
proje önerileri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 


13. Soru

Halkla ilişkiler bir işletmede verimliliği nasıl arttırır? 

Cevap

Halkla ilişkiler, işletmeyi ve markayı kamuoyuna tanıtarak devamlılığını sağlamak, işletme kültürü, marka imajı, marka itibarı yaratarak işletme içinde iletişim sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak, işletmede verimliğin artmasına yol açmaktadır.


14. Soru

Türkiye’nin ilk tescilli markası nedir? 

Cevap

Türkiye’nin ilk tescilli markası Hacıbekir Lokumları’dır. Firma 1918 yılında İstanbul Ticaret – Tarım ve Sanayi Odası’na 154 numara ile kaydoldu. Bu ilk tescilli marka günümüzde de marka imajını korumaya devam etmektedir.


15. Soru

Dünyanın tescilli ilk markası hangi markadır? 

Cevap

Dünyanın tescilli ilk markası, Suchard, dünya sergilerinde, şekerleme işi üzerine ürünlerinin pazarlamasını yapan ilk şirketti. Dünyada ilk kez, 1876 da, İsviçre Dağlarında inşa
edilen bir dağ evi, tam olarak yerinden sökülerek, Paris’te ziyaretçilerine ürünlerini göstermek için yeniden yapılandırıldı. Suchard’ların damadı Carl Russ-Suchard, 19. yüzyılın
sonlarına doğru şirket yönetiminin başına gelince Bludenz-Avusturya, Lorrach-Almanya ve
Strasbourg-Fransa’da açtığı iş yerleri ile şirketin geniş bir market sahasına sahip olmasını
sağladı. 1883’de Suchard’ların fabrikası, İsviçre’nin toplam üretiminin yarısını elinde bulunduran en büyük çikolata üreten fabrikası hâline geldi. Tüm bu gelişmelerden sonra, Suchard,
1893 yılında, dünyada ilk uluslararası marka tescilini alan kişi oldu


16. Soru

Kurum kimliği nedir ve neleri içerir? 

Cevap

Kurum kimliği, kurum düzeyinde vizyon ve misyonun stratejik bir bakış açısıyla bildirimi veya açıklanmasıdır. Kurum kimliği, işletmenin çeşitli faaliyetlerinde kullandığı stratejiler ile desteklenmektedir. Kurum kimliğinde etik, kültürel değerler, örgütsel tarih ve felsefe üzerine önemli bir vurgu söz konusu olmaktadır.


17. Soru

Marka kimliğini oluşturan ana marka unsurları nelerdir?

Cevap

Marka kimliğini oluşturan ana marka unsurları; marka adları,
URL’ler, logolar, semboller, karakterler, marka sözcüleri, sloganlar, kısa müzikler, ambalajlar ve işaretlerdir.


18. Soru

Marka imajı konusunda öne çıkan 3 farklı görüş nelerdir? 

Cevap

Marka imajı konusunda üç farklı görüş üzerinde durulmaktadır. Bunlar:
1. Özellikli Markalar: Ürünün fonksiyonel özelliklerine yönelik inanışın yarattığı güvene dayalı bir imaja sahip olması hâlidir. Çoğunlukla müşterinin kaliteyi ve mevcut birçok ürün alternatifi arasında ürünlerin özelliklerini objektif olarak değerlendirmesi zordur. Bu durumda bazı özelliklere sahip olduğu iddia edilen
ürünleri seçerler. Örneğin, Volvo’nun marka olma iddiası “Yüksek kalite standardı ile üretilmiş güvenli otomobil”dir. Wall-Mart’ın marka imajı “Ulusal bazda reklamı yapılan ürünleri en ucuza satmak” tır. Tüm bunlar markaların özelliklerine yönelik
olan inanışlardır.
2. Tutku Markaları: Bu tip markalar, markaları satın alan insanların imajını yansıtmaktadır. İmaj, ürün hakkında çok az şey iddia ederken, arzulanan yaşam stili hakkında vaatler sunmaktadır. Bu, markanın satın alınmasıyla alıcının zenginlik ve ün ile ilişkilendirme yaptığı bir süreçtir. Bu tür imaj yaratma isteği, pek çok kimsenin,
ürünleri fonksiyonel yararları nedeniyle değil, statü, saygınlık ve kendine güven amacıyla alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Rolex, profesyonel yöneticilerin kullandığı bir saattir; Martini, bilen insanların içkisidir; Vakko, modayı takip edenlerin tercihidir gibi ifadelerin kullanım sebebi tamamen bununla alakalıdır.
3. Deneysel Markalar: Bu kategoride yer alan markalar, çağrışımlara ve duygulara ait bir imajı yansıtmaktadır. Tutkunun da ötesine giderek, ürün ile tüketici arasında bir felsefeyi yansıtmaktadır. Başarılı deneysel markalar bireyselliği, kişisel gelişimi ve fikirleri vurgulamaktadır. Nike’ın “Just Do It”, Nokia’nın “Connecting People” tutumu deneysel markalara örnektir. Coca-Cola’nın marka önermesi, deneyimlerin paylaşılması ve genç jenerasyona yüklenen değer iken, Marlboro, erkeksi değerler içinde sunulan deneyimi vurgulamaktadır. Bu tür markalar için, ürünün
özelliklerinin daha üstün olduğuna yönelik vaatler verilmemekte, sadece markanın getireceği deneyimler vurgulanmaktadır.


19. Soru

Günümüzde marka itibarının öneminin artmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde pazar koşullarının değişimi, küresel pazarların oluşması, giderek artan rekabet ortamı, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması gibi nedenler, ürün markalarının giderek kurumsal markalara dönüşmesini ve marka itibarının öneminin artmasını sağlamaktadır.


20. Soru

Sürdürülebilir işletmelerin diğer işletmelerden belirgin farklılıkları nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilir işletmeler paydaş katılımına sürdürülebilir yaklaşımına sahip olmayan işletmelere göre çok daha fazla önem vermektedir. Paydaşlarla oluşturulan ilişkinin, karşılıklı güven, iş birliği ve uzun vadeye yayılması işletmeye maliyet avantajları sağladığı gibi sürdürülebilir işletmelerin daha proaktif, daha
şeffaf ve daha hesap verebilir oldukları gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir işletmelerin iletişim ve ilişkilerinde daha uzun vadeli yaklaşımlarda bulundukları görülmektedir. Aynı şekilde sürdürülebilir işletmelerin yatırımcıları da kısa vadeli getiriden ziyade uzun vadeli ve daha sürdürülebilir odaklı portföyleri tercih etmektedirler. Sürdürülebilir işletmelerin bu yaklaşıma sahip olmayan işletmeler ile karşılaştırıldıklarında performans ölçümlerine, izleme, denetim ve raporlamaya çok daha fazla önem verdikleri gibi standartlara bağlılık konusunda hassas oldukları tespit edilmiştir. Son olarak sürdürülebilir işletmelerin, daha vasıflı çalışanları istihdam edebilmeleri, daha güvenilir tedarik zincirleri kurmaları, yakınlarında bulunan topluluklarla daha az sorun yaşamaları ve daha az maliyetli çözümler üretmeleri bu firmaları daha iyi performans sahibi yapmaktadır.


1. Soru

Güçlü bir markanın işletmeler açısından faydaları nelerdir?

Cevap

Güçlü bir marka işletmeler açısından birçok fayda yaratmaktadır. Bu faydaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
• Ürün performansında gelişmiş algı
• Daha fazla müşteri sadakati
• Rekabete ve pazardaki krizlere daha fazla dayanıklılık
• Daha geniş fiyat payları
• Daha fazla ticari destek ve dayanışma
• Daha yüksek pazarlama iletişimi etkisi
• Fiyat artışlarında daha ılımlı müşteri tepkisi
• Lisanslama fırsatları ve marka genişlemesi imkânları

2. Soru

Markanın tüketiciler için hangi açılardan önemlidir?

Cevap

Markanın tüketiciler açısından önemi şu şekilde açıklanabilir:
• Markalar, tanınmayı sağlar ve tercih yaratırlar,
• Markalar karar vermeyi kolaylaştırırlar,
• Markalar güven veren unsurlardır, kalite güvencesi sunarlar,
• Markalar, tüketicilerin kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olurlar,
• Markalar arkadaşlık ve zevk sunarlar.
Marka, tüketicilerin kararları, seçimleri, algıları ve zevkleri üzerinde belirsizliği azaltacak şekilde bir güven oluşturur. Ayrıca, ürünle ilgili verdiği bilgiyle birlikte, bilgilenme maliyetini de azaltmaktadır.

3. Soru

Marka imajı ile marka kimliği arasındaki fark nedir?

Cevap

Marka imajı, tüketicinin algıladığıdır. Marka kimliği ise pazarlamacının tüketiciye vermek istediği mesajdır

4. Soru

Alametifarika nedir?

Cevap

Alametifarika, bir ticaret hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir. Tescili marka, ticari marka veya amblem gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler.İngilizcedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise
trademark’tır.

5. Soru

Marka kimliğini oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Marka Kimliğini Oluşturan Unsurlar:

1. Hatırlanabilir: Kolayca tanınabilir, kolayca hatırlanabilir/anımsanabilir
2. Anlamlı:  Tanımlayıcı, ikna edici olma
3. Hoş:  Eğlenceli, ilginç ve zengin bir görsel ve sözlü tasvir
4. Aktarılabilir: Ürün kategorileri içinde ve arasında, coğrafi bölge ve kültürler arasında yer alma
5. Adapte edilebilir: Esnek ve güncellenebilir
6. Korunabilir: Rekabet karşısında hukuki olarak hak iddia edilebilir

6. Soru

Marka imajı kavramının günümüzde önem kazanmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Marka imajı kavramının günümüzde önem kazanmasının nedenlerini sıralayacak olursak;
• Farklılaşma konusundaki yüksek rekabet,
• Zaman baskısı, çok öykülü içerikler ve kısa dönemli marka karmaşası,
• Medyadaki bölümlenme,
• Tüketicilerin bilgilenme derecesindeki artış,
• Davranışsal amaçların özelleşmesi.

7. Soru

Tutku markaları ne demektir? Hangi markalar örnek olarak verilebilir?

Cevap

Tutku Markaları: Bu tip markalar, markaları satın alan insanların imajını yansıtmaktadır. İmaj, ürün hakkında çok az şey iddia ederken, arzulanan yaşam stili hakkında vaatler sunmaktadır. Bu, markanın satın alınmasıyla alıcının zenginlik ve ün
ile ilişkilendirme yaptığı bir süreçtir. Bu tür imaj yaratma isteği, pek çok kimsenin, ürünleri fonksiyonel yararları nedeniyle değil, statü, saygınlık ve kendine güven amacıyla alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Rolex, profesyonel yöneticilerin kullandığı bir saattir; Martini, bilen insanların içkisidir; Vakko, modayı takip
edenlerin tercihidir gibi ifadelerin kullanım sebebi tamamen bununla alakalıdır.

8. Soru

Bir müşterinin zihnindeki marka imajını yaratmak için hangi kaynaklar kullanılır? 

Cevap

Bir müşterinin zihnindeki marka imajı, dört tür kaynak ile yaratılır:
a. Deneyim, daha önceden kullanımı ile markanın özellikleri ve inanırlılığı konusunda bilgi edinilmesidir.
b. Kişisel kaynak, arkadaşlar, meslektaşlar ve ürünü kullanırken görülen diğer kimselerin ilettikleri marka özellikleri ve çağrışımlarıdır.
c. Halk, markanın kitle iletişim araçlarında görülmüş ya da tüketici raporlarında analiz edilmiş olması anlamına gelmektedir.
c. Ticari kaynak, marka özellikleri ve değerinin reklam, raf, ambalaj ve satış görevlilerince diğerlerine iletilmesidir.

9. Soru

Marka itibarına etki eden anahtar kavramlar nelerdir?

Cevap

Marka itibarına etki eden anahtar kavramlar

  1. Kimlik 
  2. Kurumsal Marka
  3. İmaj
  4. İtibar
10. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğu ciddiye alan firmaların başlıca elde edeceği kazanımlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluğu ciddiye alan firmaların başlıca elde edeceği kazanımlar aşağıda ilgili marka varlığı bileşeninin
açıklaması ile birlikte sıralanmaktadır:
• Firma imajını geliştirir ve markanın bağlılığını artırır.
• Personelin motivasyonuna ve verimliliğine olumlu etki eder ve personel sürekliliğini arttırıp, işe alımlarda şirketi potansiyel personele daha çekici kılar.
• Maliyetleri düşürür.
• Yüksek Pazar payı ve satışlara bağlı olarak gelirler artar.
• Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artar.
• Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkânı oluştuğundan, borçlanma maliyeti düşer.
• Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde edilir.
• Verimlilik ve kalite artışları sağlanır: Marka varlığı ile ilgili olarak algılanan kalite boyutunu ilgilendirmektedir.
• Risk yönetimi daha etkin hâle gelir.
• Toplumun ve kural koyucuların firma görüşlerine önem vermesi sağlanır.

11. Soru

Sürdürülebilirlik kavramının belli başlı prensipleri nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilirliğin prensiplerini, gelecek nesiller için doğal kaynaklar bırakmak, doğal kaynakları minimum şekilde kullanmak ve korumak, doğal kaynakları kullanırken diğer kullanıcılara zarar vermemek, çevresel ve ekonomik açılardan entegrasyonu sağlamak olarak sayabiliriz.

12. Soru

Marka yönetimi çalışmalarında ne hedeflenmeli ve bu çalışmalar neleri kapsamalıdır?  

Cevap

Marka yönetimi çalışmalarında, ürün ve hizmetlerin hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen gerçekçi ve duygusal faydaların algılanması, müşteri sadakati oluşturulması böylece işletmenin rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşmasının korunması hedeflenmelidir. Bu kapsamda, medya ilişkilerinden deneyimsel pazarlama yöntemlerine, digital, sosyal medya yönetiminden iç iletişim çalışmalarına kadar pek çok alanda inovatif
proje önerileri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

13. Soru

Halkla ilişkiler bir işletmede verimliliği nasıl arttırır? 

Cevap

Halkla ilişkiler, işletmeyi ve markayı kamuoyuna tanıtarak devamlılığını sağlamak, işletme kültürü, marka imajı, marka itibarı yaratarak işletme içinde iletişim sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak, işletmede verimliğin artmasına yol açmaktadır.

14. Soru

Türkiye’nin ilk tescilli markası nedir? 

Cevap

Türkiye’nin ilk tescilli markası Hacıbekir Lokumları’dır. Firma 1918 yılında İstanbul Ticaret – Tarım ve Sanayi Odası’na 154 numara ile kaydoldu. Bu ilk tescilli marka günümüzde de marka imajını korumaya devam etmektedir.

15. Soru

Dünyanın tescilli ilk markası hangi markadır? 

Cevap

Dünyanın tescilli ilk markası, Suchard, dünya sergilerinde, şekerleme işi üzerine ürünlerinin pazarlamasını yapan ilk şirketti. Dünyada ilk kez, 1876 da, İsviçre Dağlarında inşa
edilen bir dağ evi, tam olarak yerinden sökülerek, Paris’te ziyaretçilerine ürünlerini göstermek için yeniden yapılandırıldı. Suchard’ların damadı Carl Russ-Suchard, 19. yüzyılın
sonlarına doğru şirket yönetiminin başına gelince Bludenz-Avusturya, Lorrach-Almanya ve
Strasbourg-Fransa’da açtığı iş yerleri ile şirketin geniş bir market sahasına sahip olmasını
sağladı. 1883’de Suchard’ların fabrikası, İsviçre’nin toplam üretiminin yarısını elinde bulunduran en büyük çikolata üreten fabrikası hâline geldi. Tüm bu gelişmelerden sonra, Suchard,
1893 yılında, dünyada ilk uluslararası marka tescilini alan kişi oldu

16. Soru

Kurum kimliği nedir ve neleri içerir? 

Cevap

Kurum kimliği, kurum düzeyinde vizyon ve misyonun stratejik bir bakış açısıyla bildirimi veya açıklanmasıdır. Kurum kimliği, işletmenin çeşitli faaliyetlerinde kullandığı stratejiler ile desteklenmektedir. Kurum kimliğinde etik, kültürel değerler, örgütsel tarih ve felsefe üzerine önemli bir vurgu söz konusu olmaktadır.

17. Soru

Marka kimliğini oluşturan ana marka unsurları nelerdir?

Cevap

Marka kimliğini oluşturan ana marka unsurları; marka adları,
URL’ler, logolar, semboller, karakterler, marka sözcüleri, sloganlar, kısa müzikler, ambalajlar ve işaretlerdir.

18. Soru

Marka imajı konusunda öne çıkan 3 farklı görüş nelerdir? 

Cevap

Marka imajı konusunda üç farklı görüş üzerinde durulmaktadır. Bunlar:
1. Özellikli Markalar: Ürünün fonksiyonel özelliklerine yönelik inanışın yarattığı güvene dayalı bir imaja sahip olması hâlidir. Çoğunlukla müşterinin kaliteyi ve mevcut birçok ürün alternatifi arasında ürünlerin özelliklerini objektif olarak değerlendirmesi zordur. Bu durumda bazı özelliklere sahip olduğu iddia edilen
ürünleri seçerler. Örneğin, Volvo’nun marka olma iddiası “Yüksek kalite standardı ile üretilmiş güvenli otomobil”dir. Wall-Mart’ın marka imajı “Ulusal bazda reklamı yapılan ürünleri en ucuza satmak” tır. Tüm bunlar markaların özelliklerine yönelik
olan inanışlardır.
2. Tutku Markaları: Bu tip markalar, markaları satın alan insanların imajını yansıtmaktadır. İmaj, ürün hakkında çok az şey iddia ederken, arzulanan yaşam stili hakkında vaatler sunmaktadır. Bu, markanın satın alınmasıyla alıcının zenginlik ve ün ile ilişkilendirme yaptığı bir süreçtir. Bu tür imaj yaratma isteği, pek çok kimsenin,
ürünleri fonksiyonel yararları nedeniyle değil, statü, saygınlık ve kendine güven amacıyla alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Rolex, profesyonel yöneticilerin kullandığı bir saattir; Martini, bilen insanların içkisidir; Vakko, modayı takip edenlerin tercihidir gibi ifadelerin kullanım sebebi tamamen bununla alakalıdır.
3. Deneysel Markalar: Bu kategoride yer alan markalar, çağrışımlara ve duygulara ait bir imajı yansıtmaktadır. Tutkunun da ötesine giderek, ürün ile tüketici arasında bir felsefeyi yansıtmaktadır. Başarılı deneysel markalar bireyselliği, kişisel gelişimi ve fikirleri vurgulamaktadır. Nike’ın “Just Do It”, Nokia’nın “Connecting People” tutumu deneysel markalara örnektir. Coca-Cola’nın marka önermesi, deneyimlerin paylaşılması ve genç jenerasyona yüklenen değer iken, Marlboro, erkeksi değerler içinde sunulan deneyimi vurgulamaktadır. Bu tür markalar için, ürünün
özelliklerinin daha üstün olduğuna yönelik vaatler verilmemekte, sadece markanın getireceği deneyimler vurgulanmaktadır.

19. Soru

Günümüzde marka itibarının öneminin artmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde pazar koşullarının değişimi, küresel pazarların oluşması, giderek artan rekabet ortamı, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması gibi nedenler, ürün markalarının giderek kurumsal markalara dönüşmesini ve marka itibarının öneminin artmasını sağlamaktadır.

20. Soru

Sürdürülebilir işletmelerin diğer işletmelerden belirgin farklılıkları nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilir işletmeler paydaş katılımına sürdürülebilir yaklaşımına sahip olmayan işletmelere göre çok daha fazla önem vermektedir. Paydaşlarla oluşturulan ilişkinin, karşılıklı güven, iş birliği ve uzun vadeye yayılması işletmeye maliyet avantajları sağladığı gibi sürdürülebilir işletmelerin daha proaktif, daha
şeffaf ve daha hesap verebilir oldukları gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir işletmelerin iletişim ve ilişkilerinde daha uzun vadeli yaklaşımlarda bulundukları görülmektedir. Aynı şekilde sürdürülebilir işletmelerin yatırımcıları da kısa vadeli getiriden ziyade uzun vadeli ve daha sürdürülebilir odaklı portföyleri tercih etmektedirler. Sürdürülebilir işletmelerin bu yaklaşıma sahip olmayan işletmeler ile karşılaştırıldıklarında performans ölçümlerine, izleme, denetim ve raporlamaya çok daha fazla önem verdikleri gibi standartlara bağlılık konusunda hassas oldukları tespit edilmiştir. Son olarak sürdürülebilir işletmelerin, daha vasıflı çalışanları istihdam edebilmeleri, daha güvenilir tedarik zincirleri kurmaları, yakınlarında bulunan topluluklarla daha az sorun yaşamaları ve daha az maliyetli çözümler üretmeleri bu firmaları daha iyi performans sahibi yapmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.