Açıköğretim Ders Notları

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Ağlar İle Sürdürülebilirlik Farkındalığının Artırılması

1. Soru

Solis & Breakenridge’e göre (2009) geleneksel halkla ilişkiler yöntemlerinde hangi aksaklıklar yaşanmaktadır?

Cevap

1.Müşteri duyurum sürecini anlamayabilir.

2.Yapılacak iş detaylandırılmamış ve taraflarca onaylanmamış olabilir.

3.Müşteri medya ile nasıl iletişim kurulacağı konusunda yeterince eğitim almamıştır.

4.Müşteriyle Halkla İlişkiler Danışmanı/temsilcisi ya da Halkla ilişkiler Şirketi iyi uyum sağlayamamıştır.

5.Müşteri yeterince hızlı sonuç almamış ve ilişkiyi çok kısa sürede bitirmiştir.

6.Halkla İlişkiler çalışanları duyurum yapılacak düzenlemelerle ilgili müşteriye düzgün açıklamalar yapmamıştır.

7.Müşteriler doğru zamanlama için yönlendirilse de medyaya göre programlarını değiştiremeyebilirler.

8.Müşteriler kendi taraflarındaki hikayelerinde bazen esnek davranmak istemeyebilir aynı hikaye veya konunun vurgulanmasında ısrar edebilir.

9.Müşteriler yapılacak duyurum çalışmalarının bazı zamanlar gerçek yerleştirmeden daha önemli olabileceğini düşünmezler.

10.Müşteriler medyada tam başarıya ulaşılamadığında ya da kendi istedikleri vurgular medyada yer almadığında rahatsız olabilir.


2. Soru

Dijital araçlarla sayısal, mantıksal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan ve kullanıcılarının olmak istedikleri gibi göründükleri, çoğu zaman fiziksel olarak bulunmadıkları halde bağlantılı hissettikleri ve normal hayatta yapılabilecek çoğu etkinlikleri gerçekleştirebildikleri yapay ortama ne ad verilir? 

Cevap

Sanal dünya denir.


3. Soru

Akara’a göre sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağ bireylerin internet üzerinde iletişim metotları ile iletişime geçmek ve sosyal iletişimi sağlamak için kullanılan ağlardır (Akar, 2011).


4. Soru

Şirketlerin sosyal medya etkileşimleri, halkla ilişkiler ve pazarlama alanında hangi sonuçlar yaratılabilir?

Cevap

 • Marka farkındalığı oluşturma,
 • Sosyal medyada etkileyicilerin etkilenmesi ve fikir liderliği oluşturma,
 • Ürün hizmet veya kurum hakkında karşılıklı konuşma/iletişim başlatma ve sürdürme,
 • Şirket dışındaki ürün hizmet veya çalışanlarla ilgili hızlı geribildirim alma,
 • Sosyal medyada trafik yaratma,
 • Virütik haber ya da bilgi yayma,
 • Web sayfasına ilgiyi çekme,
 • Rakiplerin sosyal medya etkileşimlerinin izlenmesi,
 • Sektörle ilgili sosyal medya etkileşimlerinin takibi,
 • Şirket veya ürünlere karşı oluşan tepkilere hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme,
 • Veri madenciliği için veri yaratma,
 • Sosyal medya içeriklerinden edinilecek geribildirimlerin taktik kararlarda kullanılması

5. Soru

Bir şeyi doğru veya yanlış diye ayırt etmek yerine nasıl derecelendirmek gerekir?

Cevap

Bir şeyi doğru veya yanlış diye ayırt etmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bunun yerine, tamamen doğru, kısmen doğru, tamamen yanlış, kısmen yanlış gibi derecelendirmek gerekmektedir (Türkoğlu, 2015).


6. Soru

Sosyal ağlardaki içeriğe dayanan ortak özellikler nelerdir?

Cevap

 • Sosyal medya kullanıcıları, farklı medya türlerinde içerik oluşturabilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları, farklı medya türlerinde önceden oluşturulmuş içeriklere katkı sağlayabilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları aktif ya da pasif kullanım yolu ile içerikleri değerlendirebilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları diğer kullanıcılar ile ortak ilgi alanları tanımlayarak sosyal ağlar oluşturabilir.

7. Soru

Sweeney ve Craig (2011), sosyal ağların birer medya olarak ortak özelliklerini nasıl belirtmiştir? 

Cevap

 • Sosyal medya katılım altyapısı içerir. Diğer bir ifade ile, sosyal medya kullanıcılarının uygulamalarına yeni uygulamalar ekleme olanakları vardır.
 • Ortak zekânın kullanılmasına olanak sağlayan sosyal medya platformu bireyler arasındaki farklılıklar ne olursa olsun bir paylaşım platformu oluşturur.
 • Sahip olduğu iletişim altyapısı sayesinde bilginin paylaşımını kolaylaştırır.
 • Sosyal medyada okuyuculuktan yazarlığa geçiş kolaylıkla sağlanabilmektedir, hatta anlık olabilmektedir. Bir platform için okuyucu olan bir birey, diğer bir platform için kendi içeriğini oluşturan bir yazar olabilmektedir. Her bir birey zaman zaman bir ajans gibi hareket edebilmektedir.

8. Soru

Sosyal ağlar üzerinde paylaşım yapılmasını sağlayan farklı özelliklere sahip sosyal medya araçlarını kaç ana başlık altında toplayabiliriz?

Cevap

Sosyal ağlar üzerinde paylaşım yapılmasını sağlayan farklı özelliklere sahip sosyal medya araçlarını sekiz ana başlık altında toplamak mümkündür: 1. Bloglar, 2. Mikrobloglar (Twitter gibi), 3. Internet forumları (Google Grupları gibi), 4. İnceleme ve değerlendirme siteleri (Yelp gibi), 5. Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri (Digg, StumbleUpon, Pinterest gibi), 6. Sosyal ağ kurma siteleri (Facebook, LinkedIn, Google+ gibi), 7. Medya paylaşım siteleri (YouTube, Flickr, Slideshare gibi), 8. Sanal dünyalar (Second Life gibi).


9. Soru

Sosyal ağlar dışında kuruma ait olan içerik yönetim hizmeti olarak neler yapmalıdır? 

Cevap

Sosyal ağlar dışında kuruma ait olan web sitesi, mikro site ve blogların yönetimi de içerik yönetim hizmeti olarak yapılmalıdır.


10. Soru

Şirketler, müşterileriyle sıkı bağ kurmak istiyorlarsa ne yapmalıdırlar?

Cevap

Şirketler, müşterileriyle sıkı bağ kurmak istiyorlarsa takipçilerinin konuşmalarına izin vermeli ve kendilerine söz hakkı düştüğünde gerekli şekilde yanıtlamalıdırlar. Sosyal medya ortamı kullanıcıları istatistiklerle veya verilerle boğmamalı, bunun yerine firma kendisini ifade edecek yollar bularak kendi hikâyesini anlatmalıdır.


11. Soru

Sosyal ağlar ile sürdürülebilirlik farkındalığının yaratılması için sunulan içeriğin yanında ne yönetimi önemlidir?

Cevap

Sosyal ağlar ile sürdürülebilirlik farkındalığının yaratılması için sunulan içeriğin yanında başarılı bir sosyal medya yönetimi de önemlidir.


12. Soru

Facebook gibi platformlar reklam yönetiminin gerçekleşebileceği önemli araçların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik farkındalığı yaratma açısından gönderilerin ne şekilde düzenlenmesi gerekmektedir? 

Cevap

Facebook gibi platformlar reklam yönetiminin gerçekleşebileceği önemli araçların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik farkındalığı yaratma açısından gönderilerin tasarımları, verilecek mesajların planlanması ve içerik oluşturma facebook gösterimine uygun boyutlarda ve Facebook’ta ulaşılacak kitlenin doğru seçilmesiyle ve sunulacak reklamların bunlara etkili kılacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.


13. Soru

Mikro Blogu tanımlayınız?

Cevap

Girdi alanının kısa olarak sınırlandırıldığı ve girdilerin kısa bilgiler, fotoğraflar ve cümleler şeklinde ya da anlık fotoğraflar veya video linkleri gibi küçük içerik parçaları olarak paylaşıldığı sosyal medya araçlarıdır. Bunların en iyi örnekleri Twitter ve Snapchat’tir.


14. Soru

Hashtag nedir?

Cevap

Hashtag, diyez olarak ifade edilen ‘’#’’ sembolünün, görülmesi istenen kelime ya da kelime öbeklerinin başına bitişik bir şekilde yazılarak konmasıyla oluşturulur. Bu sayede, anahtar kelimelerin seçilmesi sağlanarak konuyla ilgilenenlerin ilgili içeriğe ulaşması sağlanır. Heşteg okunur.


15. Soru

Trend Topic’i tanımlayınız?

Cevap

Trend Topic (Öne çıkan eğilim), tüm dünyada ya da dünyanın belli bir ülke ya da şehrindeki Twitter kullanıcılarının o sırada en çok hangi konular hakkında tweet attıklarını gösteren bir indekstir. # ile başlayan aynı kelime grubundan en çok hangileri mesajların içinde yer alırsa o TT listesinde üst sıralara yükselir.


16. Soru

İş yaşamına yönelik yapısıyla öne çıkan sosyal medya araçları hangisidir?

Cevap

LinkedIn, sosyal medya araçları arasında daha çok iş yaşamına yönelik yapısıyla öne çıkmaktadır.


17. Soru

İnternet üzerinden video yayını yapan en popüler Youtube sitesinin sürdürülebilirlik farkındalığı yaratmak için ne gibi faydaları vardır?

Cevap

 • Farkındalık oluşturma
 • Farkındalık geliştirme
 • Doğrudan/dolaylı reklam ve tanıtım faaliyetleri
 • Ürün desteği verme
 • Ürün eğitimi sunma
 • Personel iletişimi
 • Tüketici bilinçlendirme
 • Sosyal fayda yaratan eylemlerin hızlı ve etkin şekilde duyurulması

18. Soru

Kurumsal bloglar genelde kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Kurumsal bloglar genelde 4 kategoriye ayrılır; Yönetici blogları, resmi kurumsal bloglar, kurum içi bloglar, kurum dışı bloglar


19. Soru

Doğru bir sosyal medya planlaması yapmak için ise hangi sorular sorulmalıdır?

Cevap

 1. Sosyal Medya için ne kadarlık bir bütçe ayrılacaktır? Ne kadar kullanıcıya (ne kadar üyeye) gereksinim duyuluyor?
 2. Kullanılacak sosyal medya araçlarından beklenen performans nedir?
 3. Veriler nereye aktarılacak ve nasıl değerlendirilecek?
 4. Ne sıklıkta ve nasıl kampanyalar üzerinde durulmalıdır?

20. Soru

Sosyal medya şirket ürün ve hizmetin özelliklerine bağlı olarak farklı yoğunluklarda kullanabilir. Bunlar nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Yoğun Olarak Kullanma: Şirketler bütünleşik pazarlama iletişimi çabaları kapsamında sosyal medyayla iç içe bir şekilde medya faaliyetlerini gösterirler.

Arada Sırada Kullanma: Şirketlerin gerçekleştirdikleri geleneksel halkla ilişkiler faaliyetlerinin yanında, sosyal medyadan da yararlanmak üzere hareket ettiklerinde kullanılan seçenektir.

Sorun Çıkınca Kullanma: Şirketlerin kriz dönemlerinde ya da internette çıkan dedikodulardan korunma amacıyla oluşan sorunlar esnasında hızlı çözümlere gitmek ve topluma daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla sosyal medyanın kullanılmasıdır.


21. Soru

Sürdürülebilir şirket imajı oluşturmak için de uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesini yürütmek için  kaç farklı çalışmadan   söz edilebilir?

Cevap

Sürdürülebilir şirket imajı oluşturmak için de uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda 3 farklı çalışma yürütmek söz konusudur. Bunlar, rutin/periyodik çalışmalar, proaktif çalışmalar ve reaktif çalışmalardır.

 


1. Soru

Solis & Breakenridge’e göre (2009) geleneksel halkla ilişkiler yöntemlerinde hangi aksaklıklar yaşanmaktadır?

Cevap

1.Müşteri duyurum sürecini anlamayabilir.

2.Yapılacak iş detaylandırılmamış ve taraflarca onaylanmamış olabilir.

3.Müşteri medya ile nasıl iletişim kurulacağı konusunda yeterince eğitim almamıştır.

4.Müşteriyle Halkla İlişkiler Danışmanı/temsilcisi ya da Halkla ilişkiler Şirketi iyi uyum sağlayamamıştır.

5.Müşteri yeterince hızlı sonuç almamış ve ilişkiyi çok kısa sürede bitirmiştir.

6.Halkla İlişkiler çalışanları duyurum yapılacak düzenlemelerle ilgili müşteriye düzgün açıklamalar yapmamıştır.

7.Müşteriler doğru zamanlama için yönlendirilse de medyaya göre programlarını değiştiremeyebilirler.

8.Müşteriler kendi taraflarındaki hikayelerinde bazen esnek davranmak istemeyebilir aynı hikaye veya konunun vurgulanmasında ısrar edebilir.

9.Müşteriler yapılacak duyurum çalışmalarının bazı zamanlar gerçek yerleştirmeden daha önemli olabileceğini düşünmezler.

10.Müşteriler medyada tam başarıya ulaşılamadığında ya da kendi istedikleri vurgular medyada yer almadığında rahatsız olabilir.

2. Soru

Dijital araçlarla sayısal, mantıksal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan ve kullanıcılarının olmak istedikleri gibi göründükleri, çoğu zaman fiziksel olarak bulunmadıkları halde bağlantılı hissettikleri ve normal hayatta yapılabilecek çoğu etkinlikleri gerçekleştirebildikleri yapay ortama ne ad verilir? 

Cevap

Sanal dünya denir.

3. Soru

Akara’a göre sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağ bireylerin internet üzerinde iletişim metotları ile iletişime geçmek ve sosyal iletişimi sağlamak için kullanılan ağlardır (Akar, 2011).

4. Soru

Şirketlerin sosyal medya etkileşimleri, halkla ilişkiler ve pazarlama alanında hangi sonuçlar yaratılabilir?

Cevap

 • Marka farkındalığı oluşturma,
 • Sosyal medyada etkileyicilerin etkilenmesi ve fikir liderliği oluşturma,
 • Ürün hizmet veya kurum hakkında karşılıklı konuşma/iletişim başlatma ve sürdürme,
 • Şirket dışındaki ürün hizmet veya çalışanlarla ilgili hızlı geribildirim alma,
 • Sosyal medyada trafik yaratma,
 • Virütik haber ya da bilgi yayma,
 • Web sayfasına ilgiyi çekme,
 • Rakiplerin sosyal medya etkileşimlerinin izlenmesi,
 • Sektörle ilgili sosyal medya etkileşimlerinin takibi,
 • Şirket veya ürünlere karşı oluşan tepkilere hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme,
 • Veri madenciliği için veri yaratma,
 • Sosyal medya içeriklerinden edinilecek geribildirimlerin taktik kararlarda kullanılması
5. Soru

Bir şeyi doğru veya yanlış diye ayırt etmek yerine nasıl derecelendirmek gerekir?

Cevap

Bir şeyi doğru veya yanlış diye ayırt etmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bunun yerine, tamamen doğru, kısmen doğru, tamamen yanlış, kısmen yanlış gibi derecelendirmek gerekmektedir (Türkoğlu, 2015).

6. Soru

Sosyal ağlardaki içeriğe dayanan ortak özellikler nelerdir?

Cevap

 • Sosyal medya kullanıcıları, farklı medya türlerinde içerik oluşturabilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları, farklı medya türlerinde önceden oluşturulmuş içeriklere katkı sağlayabilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları aktif ya da pasif kullanım yolu ile içerikleri değerlendirebilir,
 • Sosyal medya kullanıcıları diğer kullanıcılar ile ortak ilgi alanları tanımlayarak sosyal ağlar oluşturabilir.
7. Soru

Sweeney ve Craig (2011), sosyal ağların birer medya olarak ortak özelliklerini nasıl belirtmiştir? 

Cevap

 • Sosyal medya katılım altyapısı içerir. Diğer bir ifade ile, sosyal medya kullanıcılarının uygulamalarına yeni uygulamalar ekleme olanakları vardır.
 • Ortak zekânın kullanılmasına olanak sağlayan sosyal medya platformu bireyler arasındaki farklılıklar ne olursa olsun bir paylaşım platformu oluşturur.
 • Sahip olduğu iletişim altyapısı sayesinde bilginin paylaşımını kolaylaştırır.
 • Sosyal medyada okuyuculuktan yazarlığa geçiş kolaylıkla sağlanabilmektedir, hatta anlık olabilmektedir. Bir platform için okuyucu olan bir birey, diğer bir platform için kendi içeriğini oluşturan bir yazar olabilmektedir. Her bir birey zaman zaman bir ajans gibi hareket edebilmektedir.
8. Soru

Sosyal ağlar üzerinde paylaşım yapılmasını sağlayan farklı özelliklere sahip sosyal medya araçlarını kaç ana başlık altında toplayabiliriz?

Cevap

Sosyal ağlar üzerinde paylaşım yapılmasını sağlayan farklı özelliklere sahip sosyal medya araçlarını sekiz ana başlık altında toplamak mümkündür: 1. Bloglar, 2. Mikrobloglar (Twitter gibi), 3. Internet forumları (Google Grupları gibi), 4. İnceleme ve değerlendirme siteleri (Yelp gibi), 5. Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri (Digg, StumbleUpon, Pinterest gibi), 6. Sosyal ağ kurma siteleri (Facebook, LinkedIn, Google+ gibi), 7. Medya paylaşım siteleri (YouTube, Flickr, Slideshare gibi), 8. Sanal dünyalar (Second Life gibi).

9. Soru

Sosyal ağlar dışında kuruma ait olan içerik yönetim hizmeti olarak neler yapmalıdır? 

Cevap

Sosyal ağlar dışında kuruma ait olan web sitesi, mikro site ve blogların yönetimi de içerik yönetim hizmeti olarak yapılmalıdır.

10. Soru

Şirketler, müşterileriyle sıkı bağ kurmak istiyorlarsa ne yapmalıdırlar?

Cevap

Şirketler, müşterileriyle sıkı bağ kurmak istiyorlarsa takipçilerinin konuşmalarına izin vermeli ve kendilerine söz hakkı düştüğünde gerekli şekilde yanıtlamalıdırlar. Sosyal medya ortamı kullanıcıları istatistiklerle veya verilerle boğmamalı, bunun yerine firma kendisini ifade edecek yollar bularak kendi hikâyesini anlatmalıdır.

11. Soru

Sosyal ağlar ile sürdürülebilirlik farkındalığının yaratılması için sunulan içeriğin yanında ne yönetimi önemlidir?

Cevap

Sosyal ağlar ile sürdürülebilirlik farkındalığının yaratılması için sunulan içeriğin yanında başarılı bir sosyal medya yönetimi de önemlidir.

12. Soru

Facebook gibi platformlar reklam yönetiminin gerçekleşebileceği önemli araçların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik farkındalığı yaratma açısından gönderilerin ne şekilde düzenlenmesi gerekmektedir? 

Cevap

Facebook gibi platformlar reklam yönetiminin gerçekleşebileceği önemli araçların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik farkındalığı yaratma açısından gönderilerin tasarımları, verilecek mesajların planlanması ve içerik oluşturma facebook gösterimine uygun boyutlarda ve Facebook’ta ulaşılacak kitlenin doğru seçilmesiyle ve sunulacak reklamların bunlara etkili kılacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

13. Soru

Mikro Blogu tanımlayınız?

Cevap

Girdi alanının kısa olarak sınırlandırıldığı ve girdilerin kısa bilgiler, fotoğraflar ve cümleler şeklinde ya da anlık fotoğraflar veya video linkleri gibi küçük içerik parçaları olarak paylaşıldığı sosyal medya araçlarıdır. Bunların en iyi örnekleri Twitter ve Snapchat’tir.

14. Soru

Hashtag nedir?

Cevap

Hashtag, diyez olarak ifade edilen ‘’#’’ sembolünün, görülmesi istenen kelime ya da kelime öbeklerinin başına bitişik bir şekilde yazılarak konmasıyla oluşturulur. Bu sayede, anahtar kelimelerin seçilmesi sağlanarak konuyla ilgilenenlerin ilgili içeriğe ulaşması sağlanır. Heşteg okunur.

15. Soru

Trend Topic’i tanımlayınız?

Cevap

Trend Topic (Öne çıkan eğilim), tüm dünyada ya da dünyanın belli bir ülke ya da şehrindeki Twitter kullanıcılarının o sırada en çok hangi konular hakkında tweet attıklarını gösteren bir indekstir. # ile başlayan aynı kelime grubundan en çok hangileri mesajların içinde yer alırsa o TT listesinde üst sıralara yükselir.

16. Soru

İş yaşamına yönelik yapısıyla öne çıkan sosyal medya araçları hangisidir?

Cevap

LinkedIn, sosyal medya araçları arasında daha çok iş yaşamına yönelik yapısıyla öne çıkmaktadır.

17. Soru

İnternet üzerinden video yayını yapan en popüler Youtube sitesinin sürdürülebilirlik farkındalığı yaratmak için ne gibi faydaları vardır?

Cevap

 • Farkındalık oluşturma
 • Farkındalık geliştirme
 • Doğrudan/dolaylı reklam ve tanıtım faaliyetleri
 • Ürün desteği verme
 • Ürün eğitimi sunma
 • Personel iletişimi
 • Tüketici bilinçlendirme
 • Sosyal fayda yaratan eylemlerin hızlı ve etkin şekilde duyurulması
18. Soru

Kurumsal bloglar genelde kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Kurumsal bloglar genelde 4 kategoriye ayrılır; Yönetici blogları, resmi kurumsal bloglar, kurum içi bloglar, kurum dışı bloglar

19. Soru

Doğru bir sosyal medya planlaması yapmak için ise hangi sorular sorulmalıdır?

Cevap

 1. Sosyal Medya için ne kadarlık bir bütçe ayrılacaktır? Ne kadar kullanıcıya (ne kadar üyeye) gereksinim duyuluyor?
 2. Kullanılacak sosyal medya araçlarından beklenen performans nedir?
 3. Veriler nereye aktarılacak ve nasıl değerlendirilecek?
 4. Ne sıklıkta ve nasıl kampanyalar üzerinde durulmalıdır?
20. Soru

Sosyal medya şirket ürün ve hizmetin özelliklerine bağlı olarak farklı yoğunluklarda kullanabilir. Bunlar nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Yoğun Olarak Kullanma: Şirketler bütünleşik pazarlama iletişimi çabaları kapsamında sosyal medyayla iç içe bir şekilde medya faaliyetlerini gösterirler.

Arada Sırada Kullanma: Şirketlerin gerçekleştirdikleri geleneksel halkla ilişkiler faaliyetlerinin yanında, sosyal medyadan da yararlanmak üzere hareket ettiklerinde kullanılan seçenektir.

Sorun Çıkınca Kullanma: Şirketlerin kriz dönemlerinde ya da internette çıkan dedikodulardan korunma amacıyla oluşan sorunlar esnasında hızlı çözümlere gitmek ve topluma daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla sosyal medyanın kullanılmasıdır.

21. Soru

Sürdürülebilir şirket imajı oluşturmak için de uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesini yürütmek için  kaç farklı çalışmadan   söz edilebilir?

Cevap

Sürdürülebilir şirket imajı oluşturmak için de uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda 3 farklı çalışma yürütmek söz konusudur. Bunlar, rutin/periyodik çalışmalar, proaktif çalışmalar ve reaktif çalışmalardır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.