Açıköğretim Ders Notları

Tanıtım Ve Pazarlama 1 Dersi 1. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tanıtım Ve Pazarlama 1 Dersi 1. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama Ve Pazarlama Karması

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama işletmenin müşterileri için değer yaratmak ve karşılığında müşterilerinden değer elde etmek için onlarla uzun vadeli güçlü ilişkiler kurma sürecidir.

İhtiyaç bir şeyden yoksun olma halidir.

İstekler, ihtiyaçların kültür ve bireysel özellikler/ kişilik tarafından şekillenmiş halidir.

Pazarlama karması işletmenin pazarlama stratejisini uygulamak için kullandığı dir dizi araçtır.

Pazarlama sunduğu ürün ile müşteriye fayda sağlar. Bu faydalar şekil, yer, zaman ve sahipliktir.

Popüler kültür, kitlesel pazarın tükettiği müzik, film, spor, kitaplar, şöhretler ve diğer eğlence şekilleridir.

Pazarlamada Değişim Türleri

Pazarlama değişim türleri;

 • Faydacı Değişim
 • Sembolik Değişim ve
 • Karma Değişimdir.

Pazarlama ve Diğer İşletme Fonksiyonları

Pazarlama bir işletme fonksiyonudur. Müşteriye hizmeti amaçlayan diğer işletme fonksiyonları şunlardır:

 1. Pazarlama,
 2. Üretim,
 3. Finans ve
 4. İnsan Kaynaklarıdır

İçsel pazarlama, pazarlama kavramının dışsal müşterilere uygulandığı gibi örgüt içinde de uygulanmasıdır. Hem, iş gören tatmini hem de müşteri tatmini yaratarak arzulanan örgütsel amaçlara ulaşmak için proaktif programlar ve planlama aracılığıyla içsel pazarın, çalışanların ve dışsal pazarın müşterilerinin ihtiyaçlarını eşit önem vererek karşılamaktır.

Pazarlamanın Son 60 Yılı: Geçmişe Kısa Bir Bakış

Deneyim pazarlaması, ürünler ve hizmetlerin etrafında deneyimler tasarlanmasıdır. Müşterilere hafızalarından silinmeyecek bir deneyim yaşatarak ürün ve hizmeti farklılaştırmaktır.

Duygusal pazarlama, tüketicilerin rasyonel iddialardan çok duygusal çağrılardan etkilendiğini varsayan, tüketicinin kafası yerine kalbini hareket geçiren imajlar geliştirmeye çalışan pazarlama yaklaşımıdır.

Ağızdan ağıza iletimde müşterinin çevresindeki kirşlere (arkadaş, akraba, komşu vb.) başından geçen olumlu ya da olumsuz ürün, marka veya işletme deneyimini anlatması söz konusudur

Pazarlama Kavramının Tarihsel Gelişimi

Pazarlama miyopluğu (körlüğü) sadece müşterilerin mevcut isteklerine ve mevcut ürüne odaklanarak bunların altında yatan müşteri ihtiyaçlarını gözden kaçırmaktır.

Aranmayan ürünler, alıcıların normalde satın almayı düşünmedikleri sigorta ve kan bağışı gibi ürünlerdir.

Sürdürülebilir pazarlama, müşterilerin ve işletmelerin mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere de ihtiyaçlarını karşılama gücünü koruyan ve geliştiren sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir pazarlama yaklaşımıdır.

Pazarlamanın Karması

Konumlandırma, hedef tüketeler zihninde rakip markalara göre belirgin, farklı ve arzu edilir bir yer edilmesidir.

Pazarlama karması dört ana temel üzerine oturur. Bunlar,

 • Ürün
 • Fiyat
 • Tutundurma ve
 • Dağıtımdır.

Sosyal ve Etik Yönden Pazarlama Eleştirileri

Pazarlamaya getirilen eleştirilerin başlıcaları şunlardır.

 • Pazarlamacılar yapay ihtiyaçlar yaratır
 • Pazarlamacılar bize insanları kim olduklarının ötesinde neye sahip olduklarına göre değerlendirmemizi öğretir.
 • Pazarlamacılar mucizeler vadeder.

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama işletmenin müşterileri için değer yaratmak ve karşılığında müşterilerinden değer elde etmek için onlarla uzun vadeli güçlü ilişkiler kurma sürecidir.

İhtiyaç bir şeyden yoksun olma halidir.

İstekler, ihtiyaçların kültür ve bireysel özellikler/ kişilik tarafından şekillenmiş halidir.

Pazarlama karması işletmenin pazarlama stratejisini uygulamak için kullandığı dir dizi araçtır.

Pazarlama sunduğu ürün ile müşteriye fayda sağlar. Bu faydalar şekil, yer, zaman ve sahipliktir.

Popüler kültür, kitlesel pazarın tükettiği müzik, film, spor, kitaplar, şöhretler ve diğer eğlence şekilleridir.

Pazarlamada Değişim Türleri

Pazarlama değişim türleri;

 • Faydacı Değişim
 • Sembolik Değişim ve
 • Karma Değişimdir.

Pazarlama ve Diğer İşletme Fonksiyonları

Pazarlama bir işletme fonksiyonudur. Müşteriye hizmeti amaçlayan diğer işletme fonksiyonları şunlardır:

 1. Pazarlama,
 2. Üretim,
 3. Finans ve
 4. İnsan Kaynaklarıdır

İçsel pazarlama, pazarlama kavramının dışsal müşterilere uygulandığı gibi örgüt içinde de uygulanmasıdır. Hem, iş gören tatmini hem de müşteri tatmini yaratarak arzulanan örgütsel amaçlara ulaşmak için proaktif programlar ve planlama aracılığıyla içsel pazarın, çalışanların ve dışsal pazarın müşterilerinin ihtiyaçlarını eşit önem vererek karşılamaktır.

Pazarlamanın Son 60 Yılı: Geçmişe Kısa Bir Bakış

Deneyim pazarlaması, ürünler ve hizmetlerin etrafında deneyimler tasarlanmasıdır. Müşterilere hafızalarından silinmeyecek bir deneyim yaşatarak ürün ve hizmeti farklılaştırmaktır.

Duygusal pazarlama, tüketicilerin rasyonel iddialardan çok duygusal çağrılardan etkilendiğini varsayan, tüketicinin kafası yerine kalbini hareket geçiren imajlar geliştirmeye çalışan pazarlama yaklaşımıdır.

Ağızdan ağıza iletimde müşterinin çevresindeki kirşlere (arkadaş, akraba, komşu vb.) başından geçen olumlu ya da olumsuz ürün, marka veya işletme deneyimini anlatması söz konusudur

Pazarlama Kavramının Tarihsel Gelişimi

Pazarlama miyopluğu (körlüğü) sadece müşterilerin mevcut isteklerine ve mevcut ürüne odaklanarak bunların altında yatan müşteri ihtiyaçlarını gözden kaçırmaktır.

Aranmayan ürünler, alıcıların normalde satın almayı düşünmedikleri sigorta ve kan bağışı gibi ürünlerdir.

Sürdürülebilir pazarlama, müşterilerin ve işletmelerin mevcut ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere de ihtiyaçlarını karşılama gücünü koruyan ve geliştiren sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir pazarlama yaklaşımıdır.

Pazarlamanın Karması

Konumlandırma, hedef tüketeler zihninde rakip markalara göre belirgin, farklı ve arzu edilir bir yer edilmesidir.

Pazarlama karması dört ana temel üzerine oturur. Bunlar,

 • Ürün
 • Fiyat
 • Tutundurma ve
 • Dağıtımdır.

Sosyal ve Etik Yönden Pazarlama Eleştirileri

Pazarlamaya getirilen eleştirilerin başlıcaları şunlardır.

 • Pazarlamacılar yapay ihtiyaçlar yaratır
 • Pazarlamacılar bize insanları kim olduklarının ötesinde neye sahip olduklarına göre değerlendirmemizi öğretir.
 • Pazarlamacılar mucizeler vadeder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.