Açıköğretim Ders Notları

Tanıtım Ve Pazarlama 1 Dersi 2. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tanıtım Ve Pazarlama 1 Dersi 2. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama İletişimi

İletişim Kavramı ve Ögeleri

İletişim, kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı mesaj (düşünce, haber, bilgi) değiş tokuşu süreci” olarak tanımlanırken bir başka tanımda “bir gönderici ile alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci” olarak tanımlanmaktadır.

İletişim sürecinin ögeleri şunlardır:

 • Kaynak 8gönderici),
 • Alıcı,
 • Mesaj,
 • Kanal,
 • Geribildirim ve
 • Gürültüdür

İletişim anlamların paylaşılma sürecidir.

İletişim türleri şunlardır:

 • Yazılı iletişim,
 • Sözlü iletişim,
 • Görsel iletişim,
 • Yüz yüze iletişim ve
 • Araçlı (uzaktan) iletişimdir

İletişimin işlevleri şunlardır:

 • Bilgi vermek,
 • İlişki kurmak,
 • Haber vermek,
 • Tutum ve davranış değişikliği yaratmaktır.

İletişim boyutları şu şekilde sınıflandırılır:

 • İçsel iletişim,
 • Kişiler arası iletişim,
 • Grup iletişimi,
 • Kamu iletişimi,
 • Örgütsel iletişim,
 • Kitlesel iletişim ve
 • Kültürler arası iletişim.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi; hedef kitlelerde arzu edilen tepkiyi oluşturabilmek için pazarlama karması elemanlarıyla birlikte diğer unsurları da uyumlu bir şekilde kullanarak farkındalık yaratmaktır.

Pazarlama iletişimin özellikleri şunlardır:

 • Bir iletişim modeli sürecidir.
 • Etkili bir mesaj içerir.
 • İkna edicidir.
 • Tutarlılık ve uyum birliğine sahiptir.
 • Etkileşimin olduğu bir süreçtir.

Kaynak bir mesajı oluşturarak gönderen kişi, kurum ya da araçtır.

Kodlama ya da mesaj, kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel ya da sinyaller bileşimidir.

Kanal, kaynaktan alıcıya mesajı taşıyan ögedir.

Alıcı, kaynağın karşısında yer alan ve mesajın iletilmesi amaçlanan kişi ya da kurumdur.

Kod açma, kaynaktan gönderilen mesajın alıcı tarafından çözümlenmesidir.

Gürültü, kaynağın amaçladığı mesajı bozan, alıcının kaynaktan iletilen mesajı istenilen şekilde almasını engelleyen bir durumdur.

Geri bildirim, bir kaynağın gönderdiği mesaja alıcının gösterdiği tepkidir.

Pazarlama iletişiminde kullanılan karma elemanları işletmenin kontrol edebileceği bir değişkenlerdir. Bu değişkenler,

 • Reklam,
 • Satış tutundurma,
 • Kişisel satış,
 • Doğrudan pazarlama,
 • Halkla ilişkiler, duyurum,
 • Sponsorluk ve
 • Kurumsal imaj, kurumsal kimlik, mağaza imajıdır.

Maliyeti en yüksek olan pazarlama iletişimi karmaları reklam ve kişisel satıştır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik pazarlamam iletişimi örgütsel amaçlar doğrultusunda tek bir planlama sistemiyle iletişim araçlarının ve kaynaklarının bütünleştirilme sürecidir.

 1. Sinerji yaratmak,
 2. Mesaj tutarlılığı oluşturmak,
 3. Kurumsal bütünlük yaratmak ve
 4. Marka güveni oluşturmak

İletişim Kavramı ve Ögeleri

İletişim, kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı mesaj (düşünce, haber, bilgi) değiş tokuşu süreci” olarak tanımlanırken bir başka tanımda “bir gönderici ile alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci” olarak tanımlanmaktadır.

İletişim sürecinin ögeleri şunlardır:

 • Kaynak 8gönderici),
 • Alıcı,
 • Mesaj,
 • Kanal,
 • Geribildirim ve
 • Gürültüdür

İletişim anlamların paylaşılma sürecidir.

İletişim türleri şunlardır:

 • Yazılı iletişim,
 • Sözlü iletişim,
 • Görsel iletişim,
 • Yüz yüze iletişim ve
 • Araçlı (uzaktan) iletişimdir

İletişimin işlevleri şunlardır:

 • Bilgi vermek,
 • İlişki kurmak,
 • Haber vermek,
 • Tutum ve davranış değişikliği yaratmaktır.

İletişim boyutları şu şekilde sınıflandırılır:

 • İçsel iletişim,
 • Kişiler arası iletişim,
 • Grup iletişimi,
 • Kamu iletişimi,
 • Örgütsel iletişim,
 • Kitlesel iletişim ve
 • Kültürler arası iletişim.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi; hedef kitlelerde arzu edilen tepkiyi oluşturabilmek için pazarlama karması elemanlarıyla birlikte diğer unsurları da uyumlu bir şekilde kullanarak farkındalık yaratmaktır.

Pazarlama iletişimin özellikleri şunlardır:

 • Bir iletişim modeli sürecidir.
 • Etkili bir mesaj içerir.
 • İkna edicidir.
 • Tutarlılık ve uyum birliğine sahiptir.
 • Etkileşimin olduğu bir süreçtir.

Kaynak bir mesajı oluşturarak gönderen kişi, kurum ya da araçtır.

Kodlama ya da mesaj, kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel ya da sinyaller bileşimidir.

Kanal, kaynaktan alıcıya mesajı taşıyan ögedir.

Alıcı, kaynağın karşısında yer alan ve mesajın iletilmesi amaçlanan kişi ya da kurumdur.

Kod açma, kaynaktan gönderilen mesajın alıcı tarafından çözümlenmesidir.

Gürültü, kaynağın amaçladığı mesajı bozan, alıcının kaynaktan iletilen mesajı istenilen şekilde almasını engelleyen bir durumdur.

Geri bildirim, bir kaynağın gönderdiği mesaja alıcının gösterdiği tepkidir.

Pazarlama iletişiminde kullanılan karma elemanları işletmenin kontrol edebileceği bir değişkenlerdir. Bu değişkenler,

 • Reklam,
 • Satış tutundurma,
 • Kişisel satış,
 • Doğrudan pazarlama,
 • Halkla ilişkiler, duyurum,
 • Sponsorluk ve
 • Kurumsal imaj, kurumsal kimlik, mağaza imajıdır.

Maliyeti en yüksek olan pazarlama iletişimi karmaları reklam ve kişisel satıştır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik pazarlamam iletişimi örgütsel amaçlar doğrultusunda tek bir planlama sistemiyle iletişim araçlarının ve kaynaklarının bütünleştirilme sürecidir.

 1. Sinerji yaratmak,
 2. Mesaj tutarlılığı oluşturmak,
 3. Kurumsal bütünlük yaratmak ve
 4. Marka güveni oluşturmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.