Açıköğretim Ders Notları

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Örnek Metin Çözümlemeleri

1. Soru

Münâcât adlı eser kime aittir?

Cevap

Şinasi


2. Soru

Şinasi’nin edebiyata getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Edebiyata getirdiği dil anlayışı, özellikle konuşma dilini edebiyata sokma gayretleri, insanı temel alan dünya görüşü ile bir insan anlayışı kurma, sadelik ve yenilik adına eski şiirin hayal sisteminden kaçma, gerçek değerleri hayalî olana tercih etme (somut olanı soyut olana tercih etme) onun edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilikler arasındadır.


3. Soru

Risalet-ün Nushiyye adlı bir eser kime aittir?

Cevap

Yunus Emre


4. Soru

Şinasi’nin tüm şiirlerinin bir araya toplandığı Müntahabat-ı Eş’ar isimli kitabın bölümleri nelerdir?

Cevap

Kasâid (kasideler), Gazeliyât (gazeller), Şarkıyyât (şarkılar), Medhiyyât (methiyeler), Müfredat (müfretler), Mesârî (mısralar), Tevârih (tarihler), Hikâyât (hikâyeler), Hezliyyât ve Hicviyyât (hezeller ve hicivler) başlıkları altında dokuz bölümden meydana gelir.


5. Soru

1798-1857 yılları arasında yaşayan ve sosyolojinin babası olarak kabul edilen sosyolog kimdir?

Cevap

Fransız Sosyolog Auguste Comte’dir.


6. Soru

Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve “bir” olduğunu savunan görüşe ne ad verilir?

Cevap

Vahdet-i Vücûd (varlık birliği)


7. Soru

Araba Sevdası kimin eseridir?

Cevap

Recaizâde Mahmut Ekrem


8. Soru

Okurun dikkatini anlatının bir kurmacadan ibaret olduğuna çeken yöntemin adı nedir?

Cevap

Üstkurmaca


9. Soru

Araba Sevdasının ana karakterleri kimlerdir?

Cevap

Bihruz Bey ve Periveş Hanım


10. Soru

Araba Sevdası romanında kullanılan anlatım teknikleri nelerdir?

Cevap

Bilinç akışı ve iç monolog teknikleri


11. Soru

Namık Kemal’in yazdığı ve sahnelediği ilk oyunun adı nedir?

Cevap

Vatan Yahut Silistre


12. Soru

Namık Kemal için üç yıl süren Magosa sürgün günlerinin sebebi nedir?

Cevap

Vatan Yahut Silistre oyunu sahnelendikten sonra halk tarafından büyük bir heyecan ile karşılanmış, seyirciler oyunu izlediklerinde vatanseverlik ve kahramanlık duyguları harekete geçince galeyana gelmesi sonucu üç yıl süren Magosa sürgün günleri başlamıştır.


13. Soru

Vatan Yahut Silistre oyunun asıl adı Vatan olmasına rağmen ismi neden değiştirilmiştir?

Cevap

Yayın meseleleri, yasak ve sansürler dolayısıyla sonradan Vatan başlığının önüne Silistre adı da eklenmiş, böylece zaman içinde Vatan Yahut Silistre ismi oyunun adı olarak kabul görmüştür


14. Soru

Namık Kemal’in hangi oyununun konusu tarihî meseleleri içermez?

Cevap

Zavallı Çocuk


15. Soru

Silistre’nin kelime anlamı nedir?

Cevap

Bulgaristan’ın kuzeydoğu kesiminde, Romanya sınırında,
Tuna kıyısında bulunan bir şehirdir.


16. Soru

Romantik dramda bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Romantik dramda bulunması gereken, gündelik hayatın acı ve güzel yanlarının anlatılabilmesi, yerli hayata ve ulusal konulara yer verilmesi, perde sayısının yazarın isteğine bırakılması ve klasik tiyatronun kurallarının yıkılması, yerli hayatın ve ulusal konuların işlenmesi gibi ilkeler Namık Kemal tiyatrosunda açıkça görülmektedir.


17. Soru

Vatan Yahut Silistre oyununun türü nedir?

Cevap

Romantik dram


18. Soru

Dram sanatının kurgusal özellikleri incelenirken göz önünde bulundurulan değerler nelerdir?

Cevap

1-Öz ve biçim (tema/durum /oyun kişisi)
2-Olay dizisi (serim/çatışma/düğüm/doruk nokta/çözüm)
3-Kişileştirme (tip/karakter)
4-Konuşma örgüsü
5-Yer kavramı
6-Estetik denge
7-Oyunun son sözleri


19. Soru

Osmanlı İmparatorluğu döneminde oynanan tüm oyunlarda yer alan kişilerin ortak özelliği nedir?

Cevap

Tüm oyun kişilerinin tek bir ortak özelliği bulunmaktadır. O da vatan uğrunda canlarını bile feda etmekten sakınmamalarıdır.


20. Soru

Sami Paşazâde Sezai, “Pandomima” isimli hikâyesini hangi kitabında yayımlamıştır?

Cevap

Küçük Şeyler adlı kitabında yayımlanmıştır.


1. Soru

Münâcât adlı eser kime aittir?

Cevap

Şinasi

2. Soru

Şinasi’nin edebiyata getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Edebiyata getirdiği dil anlayışı, özellikle konuşma dilini edebiyata sokma gayretleri, insanı temel alan dünya görüşü ile bir insan anlayışı kurma, sadelik ve yenilik adına eski şiirin hayal sisteminden kaçma, gerçek değerleri hayalî olana tercih etme (somut olanı soyut olana tercih etme) onun edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilikler arasındadır.

3. Soru

Risalet-ün Nushiyye adlı bir eser kime aittir?

Cevap

Yunus Emre

4. Soru

Şinasi’nin tüm şiirlerinin bir araya toplandığı Müntahabat-ı Eş’ar isimli kitabın bölümleri nelerdir?

Cevap

Kasâid (kasideler), Gazeliyât (gazeller), Şarkıyyât (şarkılar), Medhiyyât (methiyeler), Müfredat (müfretler), Mesârî (mısralar), Tevârih (tarihler), Hikâyât (hikâyeler), Hezliyyât ve Hicviyyât (hezeller ve hicivler) başlıkları altında dokuz bölümden meydana gelir.

5. Soru

1798-1857 yılları arasında yaşayan ve sosyolojinin babası olarak kabul edilen sosyolog kimdir?

Cevap

Fransız Sosyolog Auguste Comte’dir.

6. Soru

Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve “bir” olduğunu savunan görüşe ne ad verilir?

Cevap

Vahdet-i Vücûd (varlık birliği)

7. Soru

Araba Sevdası kimin eseridir?

Cevap

Recaizâde Mahmut Ekrem

8. Soru

Okurun dikkatini anlatının bir kurmacadan ibaret olduğuna çeken yöntemin adı nedir?

Cevap

Üstkurmaca

9. Soru

Araba Sevdasının ana karakterleri kimlerdir?

Cevap

Bihruz Bey ve Periveş Hanım

10. Soru

Araba Sevdası romanında kullanılan anlatım teknikleri nelerdir?

Cevap

Bilinç akışı ve iç monolog teknikleri

11. Soru

Namık Kemal’in yazdığı ve sahnelediği ilk oyunun adı nedir?

Cevap

Vatan Yahut Silistre

12. Soru

Namık Kemal için üç yıl süren Magosa sürgün günlerinin sebebi nedir?

Cevap

Vatan Yahut Silistre oyunu sahnelendikten sonra halk tarafından büyük bir heyecan ile karşılanmış, seyirciler oyunu izlediklerinde vatanseverlik ve kahramanlık duyguları harekete geçince galeyana gelmesi sonucu üç yıl süren Magosa sürgün günleri başlamıştır.

13. Soru

Vatan Yahut Silistre oyunun asıl adı Vatan olmasına rağmen ismi neden değiştirilmiştir?

Cevap

Yayın meseleleri, yasak ve sansürler dolayısıyla sonradan Vatan başlığının önüne Silistre adı da eklenmiş, böylece zaman içinde Vatan Yahut Silistre ismi oyunun adı olarak kabul görmüştür

14. Soru

Namık Kemal’in hangi oyununun konusu tarihî meseleleri içermez?

Cevap

Zavallı Çocuk

15. Soru

Silistre’nin kelime anlamı nedir?

Cevap

Bulgaristan’ın kuzeydoğu kesiminde, Romanya sınırında,
Tuna kıyısında bulunan bir şehirdir.

16. Soru

Romantik dramda bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Romantik dramda bulunması gereken, gündelik hayatın acı ve güzel yanlarının anlatılabilmesi, yerli hayata ve ulusal konulara yer verilmesi, perde sayısının yazarın isteğine bırakılması ve klasik tiyatronun kurallarının yıkılması, yerli hayatın ve ulusal konuların işlenmesi gibi ilkeler Namık Kemal tiyatrosunda açıkça görülmektedir.

17. Soru

Vatan Yahut Silistre oyununun türü nedir?

Cevap

Romantik dram

18. Soru

Dram sanatının kurgusal özellikleri incelenirken göz önünde bulundurulan değerler nelerdir?

Cevap

1-Öz ve biçim (tema/durum /oyun kişisi)
2-Olay dizisi (serim/çatışma/düğüm/doruk nokta/çözüm)
3-Kişileştirme (tip/karakter)
4-Konuşma örgüsü
5-Yer kavramı
6-Estetik denge
7-Oyunun son sözleri

19. Soru

Osmanlı İmparatorluğu döneminde oynanan tüm oyunlarda yer alan kişilerin ortak özelliği nedir?

Cevap

Tüm oyun kişilerinin tek bir ortak özelliği bulunmaktadır. O da vatan uğrunda canlarını bile feda etmekten sakınmamalarıdır.

20. Soru

Sami Paşazâde Sezai, “Pandomima” isimli hikâyesini hangi kitabında yayımlamıştır?

Cevap

Küçük Şeyler adlı kitabında yayımlanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.