Açıköğretim Ders Notları

Tarih Metodu Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarih Metodu Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tarih Nedir? Tanımlar Kavramlar

1. Soru

Tarih bilinci neleri kapsar?

Cevap

Geçmişi, bu günü ve geleceği de kapsar.


2. Soru

Hegel-Marx çizgisindeki tarihçiler neyi savunurlar?

Cevap

Tarih içindeki olayların tamamen iktisadî etkenler ile gerçekleştiğini savunurlar.


3. Soru

Fransız Annales Okulu kurucularından Marc Bloch tarihi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Zaman içinde insanların ilmi.


4. Soru

Amerikalı tarihçi Frederick Jackson Turner tarihi nasıl tanımlar?

Cevap

Geçmişten bize ulaşan, günümüzde ortaya çıkan, tenkitçi ve yorumcu bir anlayışla incelenen kalıntılardır.


5. Soru

Genel tarih nedir?

Cevap

Birçok konuyu bir arada ele alıp, onları bütün teferruatlarıyla değil de ana hatlarıyla inceleyen ve konu hakkında topluca bilgi veren tarihler.


6. Soru

Fiziksel antropoloji neyi ele alır?

Cevap

İnsanoğlunun fiziksel gelişimini ve tekâmülünü ele alır.


7. Soru

Niçin tarih öğreniriz?

Cevap

Tarih, okuyucusuna diğer bilim dallarını anlamasında kültürel, sosyal ve entelektüel bir alt yapı kazandırır.


8. Soru

Türkçede kullandığımız “tarih” kelimesinin kökü neyden gelmektedir?

Cevap

Arapça “v-r-h” kökünden 


9. Soru

Tarih tanımlarda dikkati çeken kaç ortak husus bulunmaktadır?

Cevap

Tanımlarda dikkati çeken üç ortak husus bulunmaktadır.


10. Soru

Geçmişini bilmeyen bir insan neyini yitirmiş bir kişi gibidir?

Cevap

Geçmişini bilmeyen bir insan, hafızasını yitirmiş bir kişi gibidir.


11. Soru

Bodrumlu Herodotos Eski Yunan tarihini nasıl tanımlıyordu?

Cevap

İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi, Helenlerin olsun Barbarların olsun başardıkları, büyük, şaşmaya değer işlerin adsız-sansız yok olmaması, bilhassa neden birbirlerine karşı savaşlar yaptıklarını bildirmek için yazmak.


12. Soru

Coğrafya nedir?

Cevap

İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştıran bir bilimdir.


13. Soru

Hikâyeci tarih nedir?

Cevap

Olayların yorumlanmadan aktarılmasıdır.


14. Soru

Tarihin asıl konusunun ne olduğunu söylemek mümkündür?

Cevap

Tarihin asıl konusunun, düşüncenin oluşturduğu fiillerin olduğunu söylemek mümkündür.


15. Soru

Öğretici tarih nedir?

Cevap

Olayları yazmakla birlikte, onlardan faydalı sonuçlar da çıkarmaktır.


16. Soru

Kimin yaklaşımları ile tarih, bilim kurallarının içine alındı?

Cevap

İngiliz tarihçi J. B. Bury’nin yaklaşımları ile tarih, bilim kurallarının içine alındı.


17. Soru

İslam tarihinde kaleme alınan ve daha ziyade Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini işleyen kitaplar nedir?

Cevap

Siyer kitapları


18. Soru

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını incelemek isteyen bir tarihçi, öncelikle neleri toplamak zorundadır?

Cevap

Öncelikle bu savaşın taraflarının ulaşılabilen bütün belgelerini toplamak zorundadır.


19. Soru

Araştırıcı tarih nedir?

Cevap

Tarihi bir olayı incelerken, olayın gerçek şekline ulaşmada daima “neden-nasıl” sorularını soran tarih yazımı türüdür.


20. Soru

Felsefe ne ile uğraşır?

Cevap

Felsefe doğrudan insanın düşünme tarzı ile uğraşır.


1. Soru

Tarih bilinci neleri kapsar?

Cevap

Geçmişi, bu günü ve geleceği de kapsar.

2. Soru

Hegel-Marx çizgisindeki tarihçiler neyi savunurlar?

Cevap

Tarih içindeki olayların tamamen iktisadî etkenler ile gerçekleştiğini savunurlar.

3. Soru

Fransız Annales Okulu kurucularından Marc Bloch tarihi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Zaman içinde insanların ilmi.

4. Soru

Amerikalı tarihçi Frederick Jackson Turner tarihi nasıl tanımlar?

Cevap

Geçmişten bize ulaşan, günümüzde ortaya çıkan, tenkitçi ve yorumcu bir anlayışla incelenen kalıntılardır.

5. Soru

Genel tarih nedir?

Cevap

Birçok konuyu bir arada ele alıp, onları bütün teferruatlarıyla değil de ana hatlarıyla inceleyen ve konu hakkında topluca bilgi veren tarihler.

6. Soru

Fiziksel antropoloji neyi ele alır?

Cevap

İnsanoğlunun fiziksel gelişimini ve tekâmülünü ele alır.

7. Soru

Niçin tarih öğreniriz?

Cevap

Tarih, okuyucusuna diğer bilim dallarını anlamasında kültürel, sosyal ve entelektüel bir alt yapı kazandırır.

8. Soru

Türkçede kullandığımız “tarih” kelimesinin kökü neyden gelmektedir?

Cevap

Arapça “v-r-h” kökünden 

9. Soru

Tarih tanımlarda dikkati çeken kaç ortak husus bulunmaktadır?

Cevap

Tanımlarda dikkati çeken üç ortak husus bulunmaktadır.

10. Soru

Geçmişini bilmeyen bir insan neyini yitirmiş bir kişi gibidir?

Cevap

Geçmişini bilmeyen bir insan, hafızasını yitirmiş bir kişi gibidir.

11. Soru

Bodrumlu Herodotos Eski Yunan tarihini nasıl tanımlıyordu?

Cevap

İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi, Helenlerin olsun Barbarların olsun başardıkları, büyük, şaşmaya değer işlerin adsız-sansız yok olmaması, bilhassa neden birbirlerine karşı savaşlar yaptıklarını bildirmek için yazmak.

12. Soru

Coğrafya nedir?

Cevap

İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştıran bir bilimdir.

13. Soru

Hikâyeci tarih nedir?

Cevap

Olayların yorumlanmadan aktarılmasıdır.

14. Soru

Tarihin asıl konusunun ne olduğunu söylemek mümkündür?

Cevap

Tarihin asıl konusunun, düşüncenin oluşturduğu fiillerin olduğunu söylemek mümkündür.

15. Soru

Öğretici tarih nedir?

Cevap

Olayları yazmakla birlikte, onlardan faydalı sonuçlar da çıkarmaktır.

16. Soru

Kimin yaklaşımları ile tarih, bilim kurallarının içine alındı?

Cevap

İngiliz tarihçi J. B. Bury’nin yaklaşımları ile tarih, bilim kurallarının içine alındı.

17. Soru

İslam tarihinde kaleme alınan ve daha ziyade Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini işleyen kitaplar nedir?

Cevap

Siyer kitapları

18. Soru

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını incelemek isteyen bir tarihçi, öncelikle neleri toplamak zorundadır?

Cevap

Öncelikle bu savaşın taraflarının ulaşılabilen bütün belgelerini toplamak zorundadır.

19. Soru

Araştırıcı tarih nedir?

Cevap

Tarihi bir olayı incelerken, olayın gerçek şekline ulaşmada daima “neden-nasıl” sorularını soran tarih yazımı türüdür.

20. Soru

Felsefe ne ile uğraşır?

Cevap

Felsefe doğrudan insanın düşünme tarzı ile uğraşır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.