Açıköğretim Ders Notları

Tarih Metodu Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarih Metodu Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tarihin Kaynakları

1. Soru

Birinci elden kaynak nedir?

Cevap

Tarihi olayın kendi devrine ait bir materyal veya yazılmış bir eser, bir belge.


2. Soru

İkinci elden kaynaklar nelerdir?

Cevap

Olayın devrine yakın bir zamanda ve o devrin kaynaklarından da yararlanarak meydan getirilen eserlerdir.


3. Soru

Araştırma nedir?

Cevap

Belgelerin ve diğer materyallerin kullanılarak bir konuda yapılan tarih incelemelerine araştırma denir.


4. Soru

Belgeseller ne tür kaynaklardır?

Cevap

Görsel kaynaklar


5. Soru

Tarih yazımının hangi kaynaklar ile başladığı söylenebilir.?

Cevap

Sözlü kaynaklar


6. Soru

Konularına göre efsaneler nasıl sınıflandırılırlar?

Cevap

  • Tarihi yer, kişi ve olaylar ile ilgili efsaneler.
  • Dini konular ve yaratılışla ilgili efsaneler.
  • Olağanüstü varlıklar ile ilgili efsaneler.
  • Doğa, çevre, hayvan vs. ile ilgili efsaneler.

7. Soru

Hikâye nedir?

Cevap

Genelde kaynağını gerçek hayattan alan olayların anlatımıdır.


8. Soru

Menkıbe nedir?

Cevap

Doğu kültüründe evliyalar, şeyhler vb. bat› kültüründe de azizler, azizeler hakkında söylenenlere menkıbe denilir.


9. Soru

Arşiv nedir?

Cevap

Bir devletin ürettiği yazışmalarının saklandığı yere arşiv denilir. Arşivler milletlerin hafızası olarak değerlendirilirler.


10. Soru

Hangi cihazın icadı ile fotoğrafların hareketli gösterimi toplum hayatında yer etmiştir.?

Cevap

kinetoskop


11. Soru

Vekayinâmeler Batı literatüründe hangi kelime ile bilinir?

Cevap

kronik


12. Soru

Şecere ne tarihidir?

Cevap

aile tarihleri


13. Soru

İlk süreli yayınlar nelerdir?

Cevap

Acta Diurna Acta Popidi veya Acta Publica diye bilinen duvar gazeteleri


14. Soru

Salnâmeler Osmanlı Devleti’nde ne zamandan sonra yayımlanmaya başlanmıştır?

Cevap

19. yüzyılın ortalarından sonra


15. Soru

Nekropol kalıntıları nedir?

Cevap

Antik şehirlerin mezarlıkları, içinde lahit türü mezar anıtları, tümülüs ve kurganların (mezarlar) bulunduğu mekanlardır.


16. Soru

Para basımı veya kaynaklardaki deyimle “sikke darbı” bir hükümdarın ne alametidir?

Cevap

hâkimiyet


17. Soru

Osmanlı döneminde mühür kazıma işini yapana ne denir?

Cevap

hakkâk


18. Soru

Araştırma etiği nedir?

Cevap

Araştırmacıların öğrendikleri, alıntı yaptıkları kaynak ve incelemeleri mutlaka usulüne uygun olarak eserlerinde göstermeleri.


19. Soru

Ülkemiz kütüphanelerinde kitap tanzimi hangi sitem kullanılarak sağlanır?

Cevap

Dewey Onlu Sistemi


20. Soru

Osmanlı’da modern arşivciliğe ne zaman adım atılmıştır?

Cevap

Tanzimat ile birlikte


1. Soru

Birinci elden kaynak nedir?

Cevap

Tarihi olayın kendi devrine ait bir materyal veya yazılmış bir eser, bir belge.

2. Soru

İkinci elden kaynaklar nelerdir?

Cevap

Olayın devrine yakın bir zamanda ve o devrin kaynaklarından da yararlanarak meydan getirilen eserlerdir.

3. Soru

Araştırma nedir?

Cevap

Belgelerin ve diğer materyallerin kullanılarak bir konuda yapılan tarih incelemelerine araştırma denir.

4. Soru

Belgeseller ne tür kaynaklardır?

Cevap

Görsel kaynaklar

5. Soru

Tarih yazımının hangi kaynaklar ile başladığı söylenebilir.?

Cevap

Sözlü kaynaklar

6. Soru

Konularına göre efsaneler nasıl sınıflandırılırlar?

Cevap

  • Tarihi yer, kişi ve olaylar ile ilgili efsaneler.
  • Dini konular ve yaratılışla ilgili efsaneler.
  • Olağanüstü varlıklar ile ilgili efsaneler.
  • Doğa, çevre, hayvan vs. ile ilgili efsaneler.
7. Soru

Hikâye nedir?

Cevap

Genelde kaynağını gerçek hayattan alan olayların anlatımıdır.

8. Soru

Menkıbe nedir?

Cevap

Doğu kültüründe evliyalar, şeyhler vb. bat› kültüründe de azizler, azizeler hakkında söylenenlere menkıbe denilir.

9. Soru

Arşiv nedir?

Cevap

Bir devletin ürettiği yazışmalarının saklandığı yere arşiv denilir. Arşivler milletlerin hafızası olarak değerlendirilirler.

10. Soru

Hangi cihazın icadı ile fotoğrafların hareketli gösterimi toplum hayatında yer etmiştir.?

Cevap

kinetoskop

11. Soru

Vekayinâmeler Batı literatüründe hangi kelime ile bilinir?

Cevap

kronik

12. Soru

Şecere ne tarihidir?

Cevap

aile tarihleri

13. Soru

İlk süreli yayınlar nelerdir?

Cevap

Acta Diurna Acta Popidi veya Acta Publica diye bilinen duvar gazeteleri

14. Soru

Salnâmeler Osmanlı Devleti’nde ne zamandan sonra yayımlanmaya başlanmıştır?

Cevap

19. yüzyılın ortalarından sonra

15. Soru

Nekropol kalıntıları nedir?

Cevap

Antik şehirlerin mezarlıkları, içinde lahit türü mezar anıtları, tümülüs ve kurganların (mezarlar) bulunduğu mekanlardır.

16. Soru

Para basımı veya kaynaklardaki deyimle “sikke darbı” bir hükümdarın ne alametidir?

Cevap

hâkimiyet

17. Soru

Osmanlı döneminde mühür kazıma işini yapana ne denir?

Cevap

hakkâk

18. Soru

Araştırma etiği nedir?

Cevap

Araştırmacıların öğrendikleri, alıntı yaptıkları kaynak ve incelemeleri mutlaka usulüne uygun olarak eserlerinde göstermeleri.

19. Soru

Ülkemiz kütüphanelerinde kitap tanzimi hangi sitem kullanılarak sağlanır?

Cevap

Dewey Onlu Sistemi

20. Soru

Osmanlı’da modern arşivciliğe ne zaman adım atılmıştır?

Cevap

Tanzimat ile birlikte

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.