Açıköğretim Ders Notları

Tarım Alet ve Makinaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarım Alet ve Makinaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ekim Dikim Ve Gübreleme Makinaları

1. Soru

Ekim makinalarından beklenen özelliklerden 5 tanesini yazınız

Cevap

• Tohumların toprağa bırakıldığı konumu belirleyen ekici ayakların arasındaki sıra arası uzaklıklar eşit olmalı ve ekim işlemi sırasında değişmemelidir. • Ekici düzenlerden atılan tohum miktarları birbirinden farklı olmamalıdır. • Sıra üzeri uzaklıklar makina tarafından düzgün olarak sağlanmalıdır. • Tüm tohumlar aynı ekim derinliğine bırakılmalıdır ve derinlik makina üzerinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır. • Ekim sırasında tohumlar ezilmemeli, kırılmamalı ve zedelenmemelidir.


2. Soru

Ekim normu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Tarlanın birim alanına atılacak tohum miktarını gösterir ve genellikle kg/da veya kg/ha olarak tanımlanır. Ekim normu makina üzerinde bulunan ayar kolları yardımıyla değiştirilebilir


3. Soru

Ekim yöntemleri kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

İki tanedir. Serpme, Sıraya ekim.


4. Soru

İdeal ekim yönteminde tohumlar hangi geometrik şekille ilişkilendirilebilir?

Cevap

Üçgen ile ilişkiendirilir.


5. Soru

Sıraya ekim makinaları ekici düzen hareketini nereden alır?

Cevap

Taşıyıcı tekerlek


6. Soru

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarında iş kalitesi ne ile belirlenir?

Cevap

Dağılım düzgünlüğü.


7. Soru

Fide dikim makinalarının sağlaması gereken özelliklerden 3 tanesini yazınız.

Cevap

• Fideler toprağa dik konumda yerleştirilmelidir. • Dikim sırasında fidelerin kökleri bükülmemelidir. • Fidelere uygun ekim derinliği sağlanmalıdır.


8. Soru

Serpme ekiminin sakıncalarını yazınız.

Cevap

• Tohumlar tarlaya düzgün dağıtılamadığından eşit yaşlama alanı sağlanamaz, bazı yerlerde çok sık bazı yerlerde seyrek bulunurlar. Sık yerlerde kardeşlenmeler olur, seyrek yerlerde ise yabancı otlar geliştirilir. • Tohumlar farklı derinliklere bırakılır ve üzerleri kapatılamaz. Derine bırakılan tohumlar geç çimlenir, yüzeyde kalan ve toprakla temas› olmayan tohumlar ise çimlenemez, dolayısıyla bitki gelişimleri farklı farklı olur. Hasat edilen ürün içinde gelişmemiş ürünlerin bulunması kaçınılmazdır. • Ekim sırasında % 30’lara varan oranlarda daha fazla tohum kullanıldığından önemli miktarda tohum kaybı söz konusudur.


9. Soru

Ekim makinaları işe hazırlanırken hangi ayarlarının yapılması gerekir açıklayınız

Cevap

• İş genişliği • Sıralar arası mesafe • Ekim normu • Markör ayarı.


10. Soru

Sıraya ekim makinalarının 4 parçasını yazınız.

Cevap

• Tohum deposu • Ekici düzen • Tohum borusu • Kapatıcı


11. Soru

Mekanik hassas ekim makinalarının 4 parçasını yazınız.

Cevap

• Ekici düzen • Tohum deposu • Gübre deposu • Derinlik ayar kolu


12. Soru

Bitkisel üretimde ekim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemidir. Ekim işleminde, buğday, arpa, mısır gibi tahılların küçük tohumları ile patates yumrusu gibi iri tohumlar toprak içine yerleştirilirler.


14. Soru

Ekim tekniği bakımından tohumların tarlaya atılması için kullanılan ekim makinalarının hangi özelliklere sahip olmaları beklenir?

Cevap

• Tohumlar tarlanın heryerine öngörülen ekim normunda atılmalı ve bu makina üzerinde kolayca değiştirilebilmelidir.

• Tohumların toprağa bırakıldığı konumu belirleyen ekici ayakların arasındaki sıra arası uzaklıklar eşit olmalı ve ekim işlemi sırasında değişmemelidir.

• Ekici düzenlerden atılan tohum miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.

• Sıra üzeri uzaklıklar makina tarafından düzgün olarak sağlanmalıdır.

• Tüm tohumlar aynı ekim derinliğine bırakılmalıdır ve derinlik makina üzerinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır.

• Ekim sırasında tohumlar ezilmemeli, kırılmamalı ve zedelenmemelidir.

• Makinanın ekici düzeni, fizikomekanik özellikleri farklı tohumların ekimine olanak vermeli ve değişik ekim normlarına ayarlanabilmelidir.

• Ekim işleminden sonra depo kolayca boşaltılıp temizlenebilmelidir.

• Makina fazlaca bakım gerektirmemeli ve sağlam yapıda olmalıdır.


15. Soru

“Ekim zamanı” neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ekilecek tohumların çimlenebilmesi için en uygun toprak sıcaklığı ve nem gibi iklim koşullarının gerçekleştiği zamandır.


16. Soru

Tohumlulukların ne tür değerleri söz konusudur?

Cevap

Tohumlukların; fiziki (safiyet, bin tane ağırlığı, içindeki yabancı ot tohumları, hastalık etmenleri, zararlı yumurtaları ve cansız yabancı maddeler); biyolojik (içindeki canlı olan ve çimlenip toprak yüzeyine çıkabilen tohumların oranı) ve genetik değerleri (gelişen bitkide görülen verim, soğuk ve kuraklıktan etkilenme, erkencilik ve hastalıklardan etkilenme durumu) sözkonusudur.


17. Soru

“Ekim normu” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ekim normu, tarlanın birim alanına atılacak tohum miktarını gösterir ve genellikle kg/da veya kg/ha olarak tanımlanır.


18. Soru

“Ekim derinliği” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tarlaya ekilen tohumların bulunduğu yerin toprak yüzeyine olan uzaklığıdır.


19. Soru

Ekim derinliği hangi koşullara göre değişir?

Cevap

Tohumların cinsine, büyüklüğüne, çimlenme yeteneğine, topraktaki hava ve su durumuna, iklim koşullarına göre ekim derinliği değişir.


20. Soru

Tohumların ekim makinalarıyla ekilebilmesi açısından önemli olan fizikomekanik özellikler hangileridir?

Cevap

Boyut (uzunluk, genişlik ve kalınlık), küresellik, bin tane ağırlığı, doğal yığılma açısı, bir delikten serbestçe akma yeteneği, sürtünme katsayısı gibi fizikomekanik özellikler tohumların ekim makinalarıyla ekilebilmesi açısından çok önemlidir.


21. Soru

“Sıralar arası uzaklık” neyi ifade etmektedir?

Cevap

Makina tarafından tarlaya bırakılan tohum sıralarının makinanın ilerleme yönüne dik birbirine olan uzaklıklarıdır. Tohumlar filizlendikten sonra sıra aralarında gelişen yabancı bitkilerin mekanik olarak yok edilebilmesi için mısır, ayçiçeği, şekerpancarı gibi çapa bitkilerinde sıra araları geniş tutulur. Ekimin başarısı için sıralar arası uzaklığın tüm ekim alanı boyunca eşit olması, bitkilerin yaşam alanları açısından çok önemlidir.


22. Soru

“Serpme ekim” yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Serpme ekim yönteminde tohumlar tarlaya elle ya da basit aletlerle saçılırlar.


23. Soru

“Serpme ekim” yönteminin sakıncaları nelerdir?

Cevap

• Tohumlar tarlaya düzgün dağıtılamadığından eşit yaşama alanı sağlanamaz, bazı yerlerde çok sık bazı yerlerde seyrek bulunurlar. Sık yerlerde kardeşlenmeler olur, seyrek yerlerde ise yabancı otlar gelişir.

• Tohumlar farklı derinliklere bırakılır ve üzerleri kapatılamaz. Derine bırakı- lan tohumlar geç çimlenir, yüzeyde kalan ve toprakla teması olmayan tohumlar ise çimlenemez, dolayısıyla bitki gelişimleri farklı farklı olur. Hasat edilen ürün içinde gelişmemiş ürünlerin bulunması kaçınılmazdır.

• Ekim sırasında % 30’lara varan oranlarda daha fazla tohum kullanıldığından önemli miktarda tohum kaybı sözkonusudur.


24. Soru

“Sıraya ekim” yöntemi nasıl uygulanmaktadır?

Cevap

Sıraya ekim, tohumların makinalar tarafından ilerleme yönüne paralel hatlar ve sı- ralar şeklinde bırakılması yöntemidir. İdeal sıraya ekim yönteminde tohumlar eşkenar üçgenin köşelerine bırakılır.


25. Soru

Ekim makinaları genel olarak üzerinde hangi bölümleri bulundurur?

Cevap

Ekim makinaları, genel olarak üzerinde tohum deposu, ekici düzen, tohum borusu, ekici ayak bulunduran makinalardır


26. Soru

Ekim makinalarını nasıl sınıflandırabiliriz?

Cevap

Ekim makinaları genel olarak kombine ve üniversal makinalar olarak; ayrıca sıraya ekim yapan tahıl ekim makinaları, hassas ekim makinaları, patates ekim makinaları, pamuk ekim makinaları ve yuvalara ekim yapan makinalar şeklinde gruplandırılabilinir.


27. Soru

Hassas ekim makinaları genellikle ne tür tohumların ekiminde kullanılır?

Cevap

Hassas ekim makinaları, genellikle çapa bitkileri olan ve geniş sıra aralığı mesafelere ekilen mısır, şekerpancarı tohumlarının ekiminde kullanılır.


28. Soru

Patates ekim makinaları ile bırakılan patates yumrularının aralığı ne kadar olmalıdır?

Cevap

Makina ile patates yumruları 60-75 cm sıra arası ve 25-40 cm sıra üzeri mesafelere tek tek bırakılmalıdır.


29. Soru

Yuvaya ekim makinaları hangi koşullarda kullanılır?

Cevap

Bazı tohumların çimlenme koşulları çok hassastır. Bu nedenle iyi bir tohum yatağı hazırlığı yanında tohumlar için toprak nemi, toprak sıcaklığı gibi çevre koşullarının iyileştirilmesi ve tohumların toprak ile teması da üst düzeyde sağlanmalıdır. Geliştirilen yuvaya ekim makinaları ile küçük tohumların toprak içerisinde açılmış olan yuvalara bırakılması sağlanır. Böylece normal ekim makinalarına göre daha derine ekilen tohumlar, aşırı sıcak ve soğuktan, toprak yüzeyinde biriken tuzdan zarar görmemekte, çimlenebilmeleri için yeterli neme ulaşabilmektedir.


30. Soru

Ekim makinalarının, ekilecek tohuma ve ekim yöntemine bağlı olmaksızın işe hazırlanırken hangi ayarlarının yapılması gerekir?

Cevap

1. İş genişliği, 2. Sıralar arası mesafe, 3. Ekim normu, 4. Markör ayarı.


31. Soru

Sıralar arası mesafede hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Ekim makinalarında ekici düzen ve ona bağlı çalışan ekici ayak sayıları sıra sayısı- na eşit olmaktadır. Sıralar arası uzaklık, ekilecek tohum cinsine ve ekim yöntemine göre değişmektedir. Genellikle, sıralar arası uzaklık makinanın ana çatısı üzerinde sıralar kaydırılarak ayarlanabilmektedir. Burada aralıkların eşit olmasına dikkat edilmelidir.


32. Soru

Fide dikim makinaları hangi özellikleri sağlamalıdır?

Cevap

• Fideler toprağa dik konumda yerleştirilmelidir.

• Dikim sırasında fidelerin kökleri bükülmemelidir.

• Fidelere uygun ekim derinliği sağlanmalıdır.

• Dikimden sonra toprak uygun şekilde bastırılmaldır.

Kökler arasında boşluk kalmamalıdır.

• Fideler zedelenmemelidir. 


33. Soru

Kimyasal gübreler ne tür özellikler taşımaktadır?

Cevap

Kimyasal gübreler, amonyum sülfat, potasyum klorür biçiminde laboratuar ko- şullarında kimyasal yöntemlerle üretilirler. Nem çekme özellikleri olduğundan makinalarda topaklaşma nedeniyle tıkanmalara neden olurlar. Depolamada aşırı istişeme sonucunda topaklaşır ve sertleşirler.


34. Soru

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarıyla dekara ne kadar gübre atılabilmektedir?

Cevap

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarıyla dekara 3-7 ton gübre atılabilmektedir.


1. Soru

Ekim makinalarından beklenen özelliklerden 5 tanesini yazınız

Cevap

• Tohumların toprağa bırakıldığı konumu belirleyen ekici ayakların arasındaki sıra arası uzaklıklar eşit olmalı ve ekim işlemi sırasında değişmemelidir. • Ekici düzenlerden atılan tohum miktarları birbirinden farklı olmamalıdır. • Sıra üzeri uzaklıklar makina tarafından düzgün olarak sağlanmalıdır. • Tüm tohumlar aynı ekim derinliğine bırakılmalıdır ve derinlik makina üzerinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır. • Ekim sırasında tohumlar ezilmemeli, kırılmamalı ve zedelenmemelidir.

2. Soru

Ekim normu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Tarlanın birim alanına atılacak tohum miktarını gösterir ve genellikle kg/da veya kg/ha olarak tanımlanır. Ekim normu makina üzerinde bulunan ayar kolları yardımıyla değiştirilebilir

3. Soru

Ekim yöntemleri kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

İki tanedir. Serpme, Sıraya ekim.

4. Soru

İdeal ekim yönteminde tohumlar hangi geometrik şekille ilişkilendirilebilir?

Cevap

Üçgen ile ilişkiendirilir.

5. Soru

Sıraya ekim makinaları ekici düzen hareketini nereden alır?

Cevap

Taşıyıcı tekerlek

6. Soru

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarında iş kalitesi ne ile belirlenir?

Cevap

Dağılım düzgünlüğü.

7. Soru

Fide dikim makinalarının sağlaması gereken özelliklerden 3 tanesini yazınız.

Cevap

• Fideler toprağa dik konumda yerleştirilmelidir. • Dikim sırasında fidelerin kökleri bükülmemelidir. • Fidelere uygun ekim derinliği sağlanmalıdır.

8. Soru

Serpme ekiminin sakıncalarını yazınız.

Cevap

• Tohumlar tarlaya düzgün dağıtılamadığından eşit yaşlama alanı sağlanamaz, bazı yerlerde çok sık bazı yerlerde seyrek bulunurlar. Sık yerlerde kardeşlenmeler olur, seyrek yerlerde ise yabancı otlar geliştirilir. • Tohumlar farklı derinliklere bırakılır ve üzerleri kapatılamaz. Derine bırakılan tohumlar geç çimlenir, yüzeyde kalan ve toprakla temas› olmayan tohumlar ise çimlenemez, dolayısıyla bitki gelişimleri farklı farklı olur. Hasat edilen ürün içinde gelişmemiş ürünlerin bulunması kaçınılmazdır. • Ekim sırasında % 30’lara varan oranlarda daha fazla tohum kullanıldığından önemli miktarda tohum kaybı söz konusudur.

9. Soru

Ekim makinaları işe hazırlanırken hangi ayarlarının yapılması gerekir açıklayınız

Cevap

• İş genişliği • Sıralar arası mesafe • Ekim normu • Markör ayarı.

10. Soru

Sıraya ekim makinalarının 4 parçasını yazınız.

Cevap

• Tohum deposu • Ekici düzen • Tohum borusu • Kapatıcı

11. Soru

Mekanik hassas ekim makinalarının 4 parçasını yazınız.

Cevap

• Ekici düzen • Tohum deposu • Gübre deposu • Derinlik ayar kolu

12. Soru

Bitkisel üretimde ekim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemidir. Ekim işleminde, buğday, arpa, mısır gibi tahılların küçük tohumları ile patates yumrusu gibi iri tohumlar toprak içine yerleştirilirler.

14. Soru

Ekim tekniği bakımından tohumların tarlaya atılması için kullanılan ekim makinalarının hangi özelliklere sahip olmaları beklenir?

Cevap

• Tohumlar tarlanın heryerine öngörülen ekim normunda atılmalı ve bu makina üzerinde kolayca değiştirilebilmelidir.

• Tohumların toprağa bırakıldığı konumu belirleyen ekici ayakların arasındaki sıra arası uzaklıklar eşit olmalı ve ekim işlemi sırasında değişmemelidir.

• Ekici düzenlerden atılan tohum miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.

• Sıra üzeri uzaklıklar makina tarafından düzgün olarak sağlanmalıdır.

• Tüm tohumlar aynı ekim derinliğine bırakılmalıdır ve derinlik makina üzerinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır.

• Ekim sırasında tohumlar ezilmemeli, kırılmamalı ve zedelenmemelidir.

• Makinanın ekici düzeni, fizikomekanik özellikleri farklı tohumların ekimine olanak vermeli ve değişik ekim normlarına ayarlanabilmelidir.

• Ekim işleminden sonra depo kolayca boşaltılıp temizlenebilmelidir.

• Makina fazlaca bakım gerektirmemeli ve sağlam yapıda olmalıdır.

15. Soru

“Ekim zamanı” neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ekilecek tohumların çimlenebilmesi için en uygun toprak sıcaklığı ve nem gibi iklim koşullarının gerçekleştiği zamandır.

16. Soru

Tohumlulukların ne tür değerleri söz konusudur?

Cevap

Tohumlukların; fiziki (safiyet, bin tane ağırlığı, içindeki yabancı ot tohumları, hastalık etmenleri, zararlı yumurtaları ve cansız yabancı maddeler); biyolojik (içindeki canlı olan ve çimlenip toprak yüzeyine çıkabilen tohumların oranı) ve genetik değerleri (gelişen bitkide görülen verim, soğuk ve kuraklıktan etkilenme, erkencilik ve hastalıklardan etkilenme durumu) sözkonusudur.

17. Soru

“Ekim normu” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ekim normu, tarlanın birim alanına atılacak tohum miktarını gösterir ve genellikle kg/da veya kg/ha olarak tanımlanır.

18. Soru

“Ekim derinliği” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tarlaya ekilen tohumların bulunduğu yerin toprak yüzeyine olan uzaklığıdır.

19. Soru

Ekim derinliği hangi koşullara göre değişir?

Cevap

Tohumların cinsine, büyüklüğüne, çimlenme yeteneğine, topraktaki hava ve su durumuna, iklim koşullarına göre ekim derinliği değişir.

20. Soru

Tohumların ekim makinalarıyla ekilebilmesi açısından önemli olan fizikomekanik özellikler hangileridir?

Cevap

Boyut (uzunluk, genişlik ve kalınlık), küresellik, bin tane ağırlığı, doğal yığılma açısı, bir delikten serbestçe akma yeteneği, sürtünme katsayısı gibi fizikomekanik özellikler tohumların ekim makinalarıyla ekilebilmesi açısından çok önemlidir.

21. Soru

“Sıralar arası uzaklık” neyi ifade etmektedir?

Cevap

Makina tarafından tarlaya bırakılan tohum sıralarının makinanın ilerleme yönüne dik birbirine olan uzaklıklarıdır. Tohumlar filizlendikten sonra sıra aralarında gelişen yabancı bitkilerin mekanik olarak yok edilebilmesi için mısır, ayçiçeği, şekerpancarı gibi çapa bitkilerinde sıra araları geniş tutulur. Ekimin başarısı için sıralar arası uzaklığın tüm ekim alanı boyunca eşit olması, bitkilerin yaşam alanları açısından çok önemlidir.

22. Soru

“Serpme ekim” yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Serpme ekim yönteminde tohumlar tarlaya elle ya da basit aletlerle saçılırlar.

23. Soru

“Serpme ekim” yönteminin sakıncaları nelerdir?

Cevap

• Tohumlar tarlaya düzgün dağıtılamadığından eşit yaşama alanı sağlanamaz, bazı yerlerde çok sık bazı yerlerde seyrek bulunurlar. Sık yerlerde kardeşlenmeler olur, seyrek yerlerde ise yabancı otlar gelişir.

• Tohumlar farklı derinliklere bırakılır ve üzerleri kapatılamaz. Derine bırakı- lan tohumlar geç çimlenir, yüzeyde kalan ve toprakla teması olmayan tohumlar ise çimlenemez, dolayısıyla bitki gelişimleri farklı farklı olur. Hasat edilen ürün içinde gelişmemiş ürünlerin bulunması kaçınılmazdır.

• Ekim sırasında % 30’lara varan oranlarda daha fazla tohum kullanıldığından önemli miktarda tohum kaybı sözkonusudur.

24. Soru

“Sıraya ekim” yöntemi nasıl uygulanmaktadır?

Cevap

Sıraya ekim, tohumların makinalar tarafından ilerleme yönüne paralel hatlar ve sı- ralar şeklinde bırakılması yöntemidir. İdeal sıraya ekim yönteminde tohumlar eşkenar üçgenin köşelerine bırakılır.

25. Soru

Ekim makinaları genel olarak üzerinde hangi bölümleri bulundurur?

Cevap

Ekim makinaları, genel olarak üzerinde tohum deposu, ekici düzen, tohum borusu, ekici ayak bulunduran makinalardır

26. Soru

Ekim makinalarını nasıl sınıflandırabiliriz?

Cevap

Ekim makinaları genel olarak kombine ve üniversal makinalar olarak; ayrıca sıraya ekim yapan tahıl ekim makinaları, hassas ekim makinaları, patates ekim makinaları, pamuk ekim makinaları ve yuvalara ekim yapan makinalar şeklinde gruplandırılabilinir.

27. Soru

Hassas ekim makinaları genellikle ne tür tohumların ekiminde kullanılır?

Cevap

Hassas ekim makinaları, genellikle çapa bitkileri olan ve geniş sıra aralığı mesafelere ekilen mısır, şekerpancarı tohumlarının ekiminde kullanılır.

28. Soru

Patates ekim makinaları ile bırakılan patates yumrularının aralığı ne kadar olmalıdır?

Cevap

Makina ile patates yumruları 60-75 cm sıra arası ve 25-40 cm sıra üzeri mesafelere tek tek bırakılmalıdır.

29. Soru

Yuvaya ekim makinaları hangi koşullarda kullanılır?

Cevap

Bazı tohumların çimlenme koşulları çok hassastır. Bu nedenle iyi bir tohum yatağı hazırlığı yanında tohumlar için toprak nemi, toprak sıcaklığı gibi çevre koşullarının iyileştirilmesi ve tohumların toprak ile teması da üst düzeyde sağlanmalıdır. Geliştirilen yuvaya ekim makinaları ile küçük tohumların toprak içerisinde açılmış olan yuvalara bırakılması sağlanır. Böylece normal ekim makinalarına göre daha derine ekilen tohumlar, aşırı sıcak ve soğuktan, toprak yüzeyinde biriken tuzdan zarar görmemekte, çimlenebilmeleri için yeterli neme ulaşabilmektedir.

30. Soru

Ekim makinalarının, ekilecek tohuma ve ekim yöntemine bağlı olmaksızın işe hazırlanırken hangi ayarlarının yapılması gerekir?

Cevap

1. İş genişliği, 2. Sıralar arası mesafe, 3. Ekim normu, 4. Markör ayarı.

31. Soru

Sıralar arası mesafede hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Ekim makinalarında ekici düzen ve ona bağlı çalışan ekici ayak sayıları sıra sayısı- na eşit olmaktadır. Sıralar arası uzaklık, ekilecek tohum cinsine ve ekim yöntemine göre değişmektedir. Genellikle, sıralar arası uzaklık makinanın ana çatısı üzerinde sıralar kaydırılarak ayarlanabilmektedir. Burada aralıkların eşit olmasına dikkat edilmelidir.

32. Soru

Fide dikim makinaları hangi özellikleri sağlamalıdır?

Cevap

• Fideler toprağa dik konumda yerleştirilmelidir.

• Dikim sırasında fidelerin kökleri bükülmemelidir.

• Fidelere uygun ekim derinliği sağlanmalıdır.

• Dikimden sonra toprak uygun şekilde bastırılmaldır.

Kökler arasında boşluk kalmamalıdır.

• Fideler zedelenmemelidir. 

33. Soru

Kimyasal gübreler ne tür özellikler taşımaktadır?

Cevap

Kimyasal gübreler, amonyum sülfat, potasyum klorür biçiminde laboratuar ko- şullarında kimyasal yöntemlerle üretilirler. Nem çekme özellikleri olduğundan makinalarda topaklaşma nedeniyle tıkanmalara neden olurlar. Depolamada aşırı istişeme sonucunda topaklaşır ve sertleşirler.

34. Soru

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarıyla dekara ne kadar gübre atılabilmektedir?

Cevap

Çiftlik gübresi dağıtma makinalarıyla dekara 3-7 ton gübre atılabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.