Açıköğretim Ders Notları

Tarım Alet ve Makinaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarım Alet ve Makinaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İlaçlama Makinaları

1. Soru

Tarımsal savaş nedir?

Cevap

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine verilen isimdir.


2. Soru

Tarımsal savaşta söz konusu olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.


3. Soru

Tarımsal savaş kaç grupta toplanır?

Cevap

Tarımsal savaş dört grupta toplanır. Bunlar, kültürel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak gruplanır.


4. Soru

Kültürel savaşta ne amaçlanır?

Cevap

Kültürel önlemler alınarak gerçekleştirilir. Genetik çalışmalar ile hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ve sağlam çeşitlerin yetiştirilir. Zararlıların gelişme dönemlerine dikkat edilerek bitkilerin ekim ve hasat dönemleri düzenlenir. Uygun toprak işleme ve ekim nöbeti uygulamalarını kapsar.


5. Soru

Biyolojik savaş nedir?

Cevap

Bitki zararlılarının yetiştiriciliği yapılan bitkiye ve çevreye zarar vermeyen canlılar ile yok edilmesidir. Doğal düşmanlar yardımıyla hastalık ve zararlı etmenler kontrol edilir veya yok edilir.


6. Soru

Fiziksel savaş nedir?

Cevap

Yaşadıkları ortamın fiziksel özelliklerini; yüksek ve düşük sıcaklık, malçlama, örtücü bitki kullanımı, suya daldırma, su altında bırakma ve mineral tuzlardan yararlanma gibi yöntemlerle değiştirilerek bitki zararlılarının faaliyetlerinin azaltılması ya da onların yok edilmeye çalışılmasıdır.


7. Soru

Kimyasal savaş nedir?

Cevap

Kimyasal ilaçlar ile yapılır.


8. Soru

Tarım ilaçları neye göre gruplandırılır?

Cevap

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre gruplandırılırlar.


9. Soru

Tarım ilaçları kaç grupta toplanır ve bu gruplar nedir?

Cevap

Tarım ilaçları üç gruba ayrılır. Bunlar, böceklere karşı kullanılan ilaçlar, yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar, mantarlara karşı kullanılan ilaçlardır.


10. Soru

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ne isim verilir?

Cevap

İlaçlamam makinaları adı verilir.


11. Soru

İlaçlama makinaları nasıl gruplandırılır?

Cevap

İlaçlama makinaları, atılan ilaçların özelliğine göre katı ve sıvı ilaç dağıtan olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.


12. Soru

Kaplama oranı nedir?

Cevap

Sıvı ilaçlama makinalarının depolarında bulunan ilacı damlacıklar halinde püskürtürler. Damlacık çapı ve bunun yüzey üzerindeki dağılımı kaplama oranıdır.


13. Soru

İlaçlama makinalarında kaç bölüm bulunur?

Cevap

3 bölüm bulunur.


14. Soru

İlaçlama makinalarında bulunan bölümler nelerdir?

Cevap

İlaçlama makinalarında bulunan bölümler, ilaç deposu, pompa ve memelerdir.


15. Soru

Depo kapasitesi neye göre belirlenir?

Cevap

Kapasite kullanım yeri, arazinin büyüklüğü ve tipine göre belirlenir.


16. Soru

Depolar şekillendirilirken hangi özelliklere sahip olması istenir?

Cevap

İlaç birikmesi olmasın diye depolar şekillendirilirken oval, silindirik veya dikdörtgen prizma şeklinde yapılırlar. Kimyasal ilaçların aşındırıcı etkisini azaltmak için de fiberglas, paslanmaz çelik ve polietilen malzemeden yapılırlar. Üst kısma süzgeç takılı doldurma, alt kısımda ise boşaltma ağızı bulunur.


17. Soru

Pülvizatör içerisindeki karıştırıcının işlevi nedir?

Cevap

Karıştırıcı ilaçlama sırasında depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar.


18. Soru

Karıştırıcılar hangi tiplerde üretilir?

Cevap

Karıştırıcılar hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte üretilir.


19. Soru

Hidrolik karıştırıcı nasıl çalışır?

Cevap

Hidrolik karıştırıcı, pompalanan ilaçlama sıvısının bir kısmı depoya basınçlı olarak geri verilir. Sıvı depo içerisinde memeler yardımı ile türbülans etkisi yaratır ve ilacın karışmasını sağlar.


20. Soru

Mekanik karıştırıcı nasıl çalışır?

Cevap

Dönme ve sallantı hareketi yapan paletler vardır. Böylelikle ilaç karışır


21. Soru

Pnömatik karıştırıcılar neden tercih edilir?

Cevap

Diğer karıştırıcılar ilaçlı sıvıyı karıştırmak için deponun her noktasında eşit düzeyde karışım sağlayamamaktadır. Bu nedenle pnömatik karıştırıcılar tercih edilir


22. Soru

Pülverizasyon makinalarındaki süzgeçlerin işlevi nedir?

Cevap

Süzgeçler ilaçlı sıvının içindeki iri parçaları tutarak memelerin deliklerinin tıkanmasını önlerler.


23. Soru

Pompanın görevi nedir?

Cevap

Depodan ilacın emilip püskürtme elemanına basınçla gönderilmesini sağlar. Pompa sıvıya basınç sağlar.


24. Soru

Pompalar tasarım biçimlerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Tasarım şekillerine göre santrifüj, dönel ve alternatif hareketli pompalar olarak üç grupta toplanır.


25. Soru

Santrifüj pompa nasıl çalışır?

Cevap

Salyangoz kabuğuna benzer disk şeklindeki bir gövde içerisinde yüksek hızda dönen bir fan bulunmaktadır. İlaç, fan merkezinden içeriye doğru emilerek santrifüj etkisiyle fan çevresine savrulur ve çıkış bölümlerine doğru yönlendirilir.


26. Soru

Strok nedir?

Cevap

Pistonlu pompanın ileri yönde ya da geri yönde hareketi sırasında çıktığı üst ölü nokta ile indiği alt ölü nokta arasındaki mesafedir.


27. Soru

Alternatif hareketli pompa nasıl çalışır?

Cevap

Bir silindir içerisinde öteleme hareketi yapan bir piston bulunmaktadır. Bu piston belirli bir hacimdeki sıvıyı her strokta basabilecek şekilde tasarlanmıştır Alternatif hareketli pompalarda, sadece basma strokunda ilaç gönderildiğinden memelerden ilaç kesik kesik püskürtülmektedir. Bu durumun ve sirkülasyon hattındaki basınç dalgalanmalarının önlenmesi için basma hattına bir hava deposu (hava çan›) yerleştirilir. İlaçlama sıvısı pompa tarafından önce hava deposuna basılır ve içerideki hava sıkıştırılır; sıkıştırılan hava sıvı üzerine sürekli basınç uygulayarak akışın sürekli olması sağlanır.


28. Soru

Dönel pompalar nasıl çalışır?

Cevap

Dönerek çalışan parçaları ile girişteki sıvıyı hapsederek çıkış bölmesine doğru iletir.


29. Soru

Memelerin görevi nedir?

Cevap

Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.


30. Soru

Mekanik püskürtme memelerinde pülverizasyon nasıl gerçekleşir?

Cevap

Basınç altında gelen sıvının memeyi büyük bir hızla ve dönerek terk etmesiyle gerçekleştirilir. Dönme hareketi ve havaya çarpması sonunda sıvı ince zerreler halinde parçalanır ve püskürtme huzmesi oluşur.


31. Soru

Meler nereye takılır?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinde püskürtme tabancalarına, tarla pülverizatörlerinde ise püskürtme çubuklarına takılır.


32. Soru

Tarla ve bahçe pülverizatörlerinde kullanılan memelerin huzmeleri nasıldır?

Cevap

Tarla pülverizatörlerinde kullanılan memeler geniş ve kısa, bahçe pülverizatörlerinde kullanılanlar ise dar ve uzun huzme verirler.


33. Soru

Huzmenin dar veya geniş olmasını belirleyen unsur nedir?

Cevap

Huzmenin dar veya geniş olmasını memenin arkasındaki boşluk (girdap odası) belirler. Girdap odası küçüldükçe huzme açısı genişler, kısa huzme oluşur ve damlacık çapları küçülür. Girdap odası büyüdükçe huzme açısı daralır, damlacık çapları büyür.


34. Soru

Pülverizatörlerde kullanılan memeler nasıl gruplandırılır?

Cevap

Yelpaze, konik, döner ve özel amaçlı olarak dört grupta toplanır.


35. Soru

Yelpaze huzmeli memeler nerede kullanılır?

Cevap

Yelpaze huzmeli memeler genellikle herbisit uygulamalarında ve iyi penetrasyon ve yüzey kaplama özellikleri gerektirmeyen belli böcek türleri için kullanılmaktadır.


36. Soru

Konik huzmeler nerelerde kullanılır?

Cevap

İçi boş konik huzmeli memeler etkili böcek ve hastalık mücadelesi gerektiğinde ve ilaç sürüklenmesinin bir sorun oluşturmadığı koşullarda kullanılmaktadır.


37. Soru

Özel amaçlı memeler neden tasarlanmıştır?

Cevap

Burada amaç ilacın hedefe ulaşması ve hedefte tutunmasını kolaylaştırmak, maliyeti azaltırken hastalık ve zararlılara karşı da en fazla etkiyi elde etmektir. Özel amaçlı memelerde çift akışlı hava emişli memeler ince damlacıkların sürüklenme risklerini artırmadan bitkiler üzerinde kaplama alanımı iyileştirmek için geliştirilmişlerdir. Çok delikli memeler çoğunlukla azotlu sıvı gübrelerin verilmesinde kullanılmaktadır. Yapraklar üzerinde yakma riski olmaksızın azotlu gübrelerin uygulanmasına elverişlidir. Santrifüj memeler kontrollü damla oluşumunu sağlarlar ve daha çok insektisit ve fungusit uygulamalarında kullanılırlar. Köpük memesi iri damlalı geniş püskürtme huzmesi sağlar. Rüzgâr sürüklenmesinin etkili olmadığı yerlerde herbisit ve sıvı gübrenin verilmesinde kullanılır.


38. Soru

Memelerin debisi neye bağlıdır?

Cevap

Memelerin debisi basınç ve meme çapı ile ilişkilidir.


39. Soru

Regülatörün görevi nedir?

Cevap

Sirkülasyon sisteminde bulunan ve herhangi bir nedenle sistemdeki istenenden fazla olan ilaçlı sıvıyı ilaç deposuna yönlendirir. Ayrıca basınç ayarlamasıyla ilaçlı sıvı tüketimi ve makinanın iş kapasitesi de ayarlanmasını sağlar


40. Soru

Pülverizatörlerin çalışma prensibi nedir?

Cevap

Pülverizatörlerde su ile karıştırılarak hazırlanmış olan ilaçlama sıvısı depodan alınır ve pompa ile basınçlandırılarak püskürtme memelerine iletilir. Basınçlı sıvı memelerden bitkilere atılırken parçalanarak küçük damlacıklar haline getirilir. Burada basınç ve sıvının memeden çıkış hızının yüksek olması damlacık çapının küçük olmasını sağlar. Pülverizasyon işleminin gerçekleştirilmesi için mutlaka bir güç kaynağı gereklidir


41. Soru

Küçük çaplı ilaçlamada kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem kullanılır?


42. Soru

Soğuk sisleme nedir?

Cevap

Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır.


43. Soru

Sıcak sisleme nedir?

Cevap

Kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çap› 50 µm’den daha küçüktür.


44. Soru

Sisteme nerelerde tercih edilir?

Cevap

Sisleme makinalarında ilaç sürüklenmesi fazla oldur. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir.


45. Soru

Pulvizatörler taşıma ve hareket etme özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Elde çalışan, elle çekilen, sırtta taşınan, hayvanla çekilen, traktörle çekilen, traktöre asılan, kendi yürür ve uçak veya helikopterle taşınan olmak üzere sınıflandırılır.


46. Soru

Tozlayıcı nedir?

Cevap

Katı ilaç dağıtma makinasıdır


47. Soru

Tozlayıcı nasıl çalışır?

Cevap

Katı ilaç dağıtma makinalarında, toz ya da granül halindeki ilaç depodan alınarak bir hava akımı yardımıyla ince parçacıklar halinde bitkilere ulaştırılır. İlaç deposunun altında bulunan karıştırıcı-dağıtıcı tarafından depodaki toz ilaç düzenli bir şekilde çıkış deliğine iletilir ve depo içinde bulunan ilacın sıkışarak akışa engel olması önlenir. Genellikle fırçalı, helezonlu veya çubuklu tipte olan karıştırıcı-dağıtıcılar toz ilacı, açıklığı ayarlı çıkış deliğinden doğrudan hava akım kaynağının basma borusuna gönderir.


48. Soru

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Hidrolik, hava akımlı hidrolik, hava akımlı pnömatik, santrifüj etkili döner tipli, ısı etkisiyle çalışan olarak sınıflandırılır.


49. Soru

Elle çalışan pulvizatörler nelerede kullanılır?

Cevap

Cevap: Küçük alanlarda ve traktörün giremeyeceği eğimli ve taşlı alanlarda kullanılır.


50. Soru

Sırt pulvizatörleri kaç çeşittir?

Cevap

Sırt pülverizatörleri motorlu ve motorsuz olarak yapılabilmektedir. Motorsuzlar insan gücüyle çalışırken motorlu olanlarda küçük güçlü benzinli motorlardan yararlanılmaktadır.


51. Soru

Tarla pülverizatörleri nerede kullanılır?

Cevap

Düz ve geniş arazilerde, kısa boylu bitkilerin ilaçlanmasında kullanılır.


52. Soru

Bahçe puvizatörlerinin özellikleri nedlir?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinin temel yapısı tarla pülverizatörlerine benzer. Bahçe pülverizatörleri bahçelerde meyveliklerin ilaçlanması için kullanıldıklarından yüksek basınçlıdırlar.


53. Soru

Bahçe pulvizatörlerinde hangi tip fanlar kullanılmaktadır?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinde kullanılan vantilatörler genellikle eksenel, teğetsel ve radyal olmak üzere üç çeşittir.


54. Soru

Uçak veya helikopterle nelerde ilaçlama yapılır?

Cevap

Geniş alanlarda tarla ya da bahçe tarımında (pamuk, zeytin, hububat vb) uçak ya da helikopterle ilaçlama yapılabilmektedir.


55. Soru

Uçak ve helikopterlerin üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Uçak ve helikopterlerin yer aletlerine karşı en önemli üstünlükleri, bunların çalışma hızının yüksek olması, bitki ve arazi koşullarına bağlı kalmadan çalışabilmeleridir.


56. Soru

Uçak ve helikopterlerin zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Havadan ilaçlamada bitkilerin ilaçla tamamen kaplanmaması, sıvı ve toz zerreciklerinin rüzgârla taşınması ve küçük arazilerde maliyetin yüksek olması gibi problemler söz konusudur.


57. Soru

Değişken oranlı uygulama teknolojisi nedir?

Cevap

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanmasıdır


58. Soru

İlaçlama makinalarında değişken oranlı uygulamalar nasıl uygulanır?

Cevap

Bu teknoloji ile ilacın tüm tarlaya atılması yerine hastalık ve zararlıların olduğu kısımların tanımlanarak buralara atılmaktadır.


59. Soru

Bu teknoloji tarımsal uygulamalarda nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Bu teknolojinin kullanılabilmesi için küresel konumlama sistemleriyle makinanın konumunun belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleriyle de tarım yapılacak alanın önceden haritalandırılması gerekmektedir.


60. Soru

Tarım ilaçlarının zararlı etkilerinden korunmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Tarım ilaçlarının zararlı etkilerden korunmak için tarımda kullanılan kimyasal ilaçlarun etiketlerinde bulunan açıklamalara kesinlikle uyulmalıdır. İlaç atılacak makina kontrol edilmeli, varsa arızalar (hortumlarda delik, bağlantılarda kaçak vb) ilaçlamaya başlanmadan önce mutlaka giderilmelidir. İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir. Tarlada rüzgâra karşı ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapılan arazide başkalarının olmaması gerekmektedir. Ayrıca, ilaçlamadan sonra en az 24 saat ilaç yapılmış alana girilmemelidir. İlaçlamadan belirli bir süre geçtikten sonra hasat yapılmalıdır. İlaçlama yapıldıktan sonra makinanın içi ve dışı bol suyla yıkanmalıdır.


61. Soru

Sık görülen zehirlenme belirtileri nelerdir?

Cevap

Aşırı halsizlik ve yorgunluk, ciltte tahriş ve yanma, aşırı terleme ve alerjik döküntüler, gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme, sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma, sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri, solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissidir.


62. Soru

Tarımsal savaş nedir?

Cevap

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.


63. Soru

Tarımsal savaş unsurları nelerdir?

Cevap

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.


64. Soru

Tarımsal savaş yöntemlerini gruplandırınız.

Cevap

 • Kültürel savaş
 • Biyolojik savaş
 • Fiziksel savaş
 • Kimyasal savaş

65. Soru

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Cevap

Üçe ayrılırlar. Bunlar;

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).


66. Soru

İlaçlama makinalarını genel olarak tanımlayınız.

Cevap

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ilaçlama makinaları denilmektedir. İlaçlama makinaları, atılan ilacın özelliğine göre, sıvı ve katı ilaç dağıtan ilaçlama makinaları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.


67. Soru

Ortalama damlacık çapı 400 mikrometreden büyük olduğunda yapılan pülverizasyon hangi isimle adlandırılır?

Cevap

Çok kaba yapılı pülverizasyon olarak adlandırılır. damlacık boyutu küçükdükçe orta yapılı, ince ve çok ince pülverizasyon ardından aeresol ve sis olarak adlandırılmaktadır.


68. Soru

İlaçlama makinaları kaç önemli üniteden oluşmaktadır?

Cevap

İlaçlama makinalarının ilaç deposu, pompa ve memeler olmak üzere 3 önemli ünitesi bulunmaktadır.


69. Soru

İlaçlama makinalarının ilaç deposunun şeklinin oval, silindirik ve dikdörtgenler prizması şeklinde üretilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.


70. Soru

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Cevap

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.


71. Soru

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Cevap

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.


72. Soru

Pülverizatörde kullanılan pompalar tasarımına göre kaça ayrılır?

Cevap

Pompalar tasarım biçimlerine göre;

 • Santrifüj pompalar,

 • Dönel pompalar,

 • Alternatif hareketli pompalar olmak üzere üç grupta toplanabilirler.


73. Soru

Pülverizatörde yer alan püskürtme memelerinin önemini ve kullanım amacını açıklayınız.

Cevap

Püskürtme memeleri pülverizatörün en önemli elemanıdır. Çünkü ilacın etkinlik derecesi büyük ölçüde pülverizasyon kalitesine bağlıdır. Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.


74. Soru

Soğuk ve sıcak sisleyicilerin çalışma prensiplerini açıklayınız.

Cevap

Küçük çaplı damlacıklarla ilaçlamaya karar verildiğinde kullanılan sisleyicilerde soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem uygulanır. Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır. Sıcak sisleme yapan makinalarda ise kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çapı 50 µm’den daha küçüktür. Sisleme makinalarında driftin fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir. Aynı makina üzerinde soğuk ve sıcak sisleme uygulamaları birleştirilerek kombine sisleyiciler geliştirilmiştir.


75. Soru

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Cevap

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.


76. Soru

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Cevap

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.


77. Soru

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.


78. Soru

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Cevap

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.


79. Soru

Değişken oranlı uygulama nedir?

Cevap

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.


80. Soru

İlaçlama yaparken alınması gereken önlemler nelerdir?

Cevap

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.


81. Soru

İlaçlamadan dolayı sık görülen zehirlenme belirtileri nelerdir?

Cevap

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.


1. Soru

Tarımsal savaş nedir?

Cevap

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine verilen isimdir.

2. Soru

Tarımsal savaşta söz konusu olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

3. Soru

Tarımsal savaş kaç grupta toplanır?

Cevap

Tarımsal savaş dört grupta toplanır. Bunlar, kültürel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak gruplanır.

4. Soru

Kültürel savaşta ne amaçlanır?

Cevap

Kültürel önlemler alınarak gerçekleştirilir. Genetik çalışmalar ile hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ve sağlam çeşitlerin yetiştirilir. Zararlıların gelişme dönemlerine dikkat edilerek bitkilerin ekim ve hasat dönemleri düzenlenir. Uygun toprak işleme ve ekim nöbeti uygulamalarını kapsar.

5. Soru

Biyolojik savaş nedir?

Cevap

Bitki zararlılarının yetiştiriciliği yapılan bitkiye ve çevreye zarar vermeyen canlılar ile yok edilmesidir. Doğal düşmanlar yardımıyla hastalık ve zararlı etmenler kontrol edilir veya yok edilir.

6. Soru

Fiziksel savaş nedir?

Cevap

Yaşadıkları ortamın fiziksel özelliklerini; yüksek ve düşük sıcaklık, malçlama, örtücü bitki kullanımı, suya daldırma, su altında bırakma ve mineral tuzlardan yararlanma gibi yöntemlerle değiştirilerek bitki zararlılarının faaliyetlerinin azaltılması ya da onların yok edilmeye çalışılmasıdır.

7. Soru

Kimyasal savaş nedir?

Cevap

Kimyasal ilaçlar ile yapılır.

8. Soru

Tarım ilaçları neye göre gruplandırılır?

Cevap

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre gruplandırılırlar.

9. Soru

Tarım ilaçları kaç grupta toplanır ve bu gruplar nedir?

Cevap

Tarım ilaçları üç gruba ayrılır. Bunlar, böceklere karşı kullanılan ilaçlar, yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar, mantarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

10. Soru

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ne isim verilir?

Cevap

İlaçlamam makinaları adı verilir.

11. Soru

İlaçlama makinaları nasıl gruplandırılır?

Cevap

İlaçlama makinaları, atılan ilaçların özelliğine göre katı ve sıvı ilaç dağıtan olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

12. Soru

Kaplama oranı nedir?

Cevap

Sıvı ilaçlama makinalarının depolarında bulunan ilacı damlacıklar halinde püskürtürler. Damlacık çapı ve bunun yüzey üzerindeki dağılımı kaplama oranıdır.

13. Soru

İlaçlama makinalarında kaç bölüm bulunur?

Cevap

3 bölüm bulunur.

14. Soru

İlaçlama makinalarında bulunan bölümler nelerdir?

Cevap

İlaçlama makinalarında bulunan bölümler, ilaç deposu, pompa ve memelerdir.

15. Soru

Depo kapasitesi neye göre belirlenir?

Cevap

Kapasite kullanım yeri, arazinin büyüklüğü ve tipine göre belirlenir.

16. Soru

Depolar şekillendirilirken hangi özelliklere sahip olması istenir?

Cevap

İlaç birikmesi olmasın diye depolar şekillendirilirken oval, silindirik veya dikdörtgen prizma şeklinde yapılırlar. Kimyasal ilaçların aşındırıcı etkisini azaltmak için de fiberglas, paslanmaz çelik ve polietilen malzemeden yapılırlar. Üst kısma süzgeç takılı doldurma, alt kısımda ise boşaltma ağızı bulunur.

17. Soru

Pülvizatör içerisindeki karıştırıcının işlevi nedir?

Cevap

Karıştırıcı ilaçlama sırasında depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar.

18. Soru

Karıştırıcılar hangi tiplerde üretilir?

Cevap

Karıştırıcılar hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte üretilir.

19. Soru

Hidrolik karıştırıcı nasıl çalışır?

Cevap

Hidrolik karıştırıcı, pompalanan ilaçlama sıvısının bir kısmı depoya basınçlı olarak geri verilir. Sıvı depo içerisinde memeler yardımı ile türbülans etkisi yaratır ve ilacın karışmasını sağlar.

20. Soru

Mekanik karıştırıcı nasıl çalışır?

Cevap

Dönme ve sallantı hareketi yapan paletler vardır. Böylelikle ilaç karışır

21. Soru

Pnömatik karıştırıcılar neden tercih edilir?

Cevap

Diğer karıştırıcılar ilaçlı sıvıyı karıştırmak için deponun her noktasında eşit düzeyde karışım sağlayamamaktadır. Bu nedenle pnömatik karıştırıcılar tercih edilir

22. Soru

Pülverizasyon makinalarındaki süzgeçlerin işlevi nedir?

Cevap

Süzgeçler ilaçlı sıvının içindeki iri parçaları tutarak memelerin deliklerinin tıkanmasını önlerler.

23. Soru

Pompanın görevi nedir?

Cevap

Depodan ilacın emilip püskürtme elemanına basınçla gönderilmesini sağlar. Pompa sıvıya basınç sağlar.

24. Soru

Pompalar tasarım biçimlerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Tasarım şekillerine göre santrifüj, dönel ve alternatif hareketli pompalar olarak üç grupta toplanır.

25. Soru

Santrifüj pompa nasıl çalışır?

Cevap

Salyangoz kabuğuna benzer disk şeklindeki bir gövde içerisinde yüksek hızda dönen bir fan bulunmaktadır. İlaç, fan merkezinden içeriye doğru emilerek santrifüj etkisiyle fan çevresine savrulur ve çıkış bölümlerine doğru yönlendirilir.

26. Soru

Strok nedir?

Cevap

Pistonlu pompanın ileri yönde ya da geri yönde hareketi sırasında çıktığı üst ölü nokta ile indiği alt ölü nokta arasındaki mesafedir.

27. Soru

Alternatif hareketli pompa nasıl çalışır?

Cevap

Bir silindir içerisinde öteleme hareketi yapan bir piston bulunmaktadır. Bu piston belirli bir hacimdeki sıvıyı her strokta basabilecek şekilde tasarlanmıştır Alternatif hareketli pompalarda, sadece basma strokunda ilaç gönderildiğinden memelerden ilaç kesik kesik püskürtülmektedir. Bu durumun ve sirkülasyon hattındaki basınç dalgalanmalarının önlenmesi için basma hattına bir hava deposu (hava çan›) yerleştirilir. İlaçlama sıvısı pompa tarafından önce hava deposuna basılır ve içerideki hava sıkıştırılır; sıkıştırılan hava sıvı üzerine sürekli basınç uygulayarak akışın sürekli olması sağlanır.

28. Soru

Dönel pompalar nasıl çalışır?

Cevap

Dönerek çalışan parçaları ile girişteki sıvıyı hapsederek çıkış bölmesine doğru iletir.

29. Soru

Memelerin görevi nedir?

Cevap

Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.

30. Soru

Mekanik püskürtme memelerinde pülverizasyon nasıl gerçekleşir?

Cevap

Basınç altında gelen sıvının memeyi büyük bir hızla ve dönerek terk etmesiyle gerçekleştirilir. Dönme hareketi ve havaya çarpması sonunda sıvı ince zerreler halinde parçalanır ve püskürtme huzmesi oluşur.

31. Soru

Meler nereye takılır?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinde püskürtme tabancalarına, tarla pülverizatörlerinde ise püskürtme çubuklarına takılır.

32. Soru

Tarla ve bahçe pülverizatörlerinde kullanılan memelerin huzmeleri nasıldır?

Cevap

Tarla pülverizatörlerinde kullanılan memeler geniş ve kısa, bahçe pülverizatörlerinde kullanılanlar ise dar ve uzun huzme verirler.

33. Soru

Huzmenin dar veya geniş olmasını belirleyen unsur nedir?

Cevap

Huzmenin dar veya geniş olmasını memenin arkasındaki boşluk (girdap odası) belirler. Girdap odası küçüldükçe huzme açısı genişler, kısa huzme oluşur ve damlacık çapları küçülür. Girdap odası büyüdükçe huzme açısı daralır, damlacık çapları büyür.

34. Soru

Pülverizatörlerde kullanılan memeler nasıl gruplandırılır?

Cevap

Yelpaze, konik, döner ve özel amaçlı olarak dört grupta toplanır.

35. Soru

Yelpaze huzmeli memeler nerede kullanılır?

Cevap

Yelpaze huzmeli memeler genellikle herbisit uygulamalarında ve iyi penetrasyon ve yüzey kaplama özellikleri gerektirmeyen belli böcek türleri için kullanılmaktadır.

36. Soru

Konik huzmeler nerelerde kullanılır?

Cevap

İçi boş konik huzmeli memeler etkili böcek ve hastalık mücadelesi gerektiğinde ve ilaç sürüklenmesinin bir sorun oluşturmadığı koşullarda kullanılmaktadır.

37. Soru

Özel amaçlı memeler neden tasarlanmıştır?

Cevap

Burada amaç ilacın hedefe ulaşması ve hedefte tutunmasını kolaylaştırmak, maliyeti azaltırken hastalık ve zararlılara karşı da en fazla etkiyi elde etmektir. Özel amaçlı memelerde çift akışlı hava emişli memeler ince damlacıkların sürüklenme risklerini artırmadan bitkiler üzerinde kaplama alanımı iyileştirmek için geliştirilmişlerdir. Çok delikli memeler çoğunlukla azotlu sıvı gübrelerin verilmesinde kullanılmaktadır. Yapraklar üzerinde yakma riski olmaksızın azotlu gübrelerin uygulanmasına elverişlidir. Santrifüj memeler kontrollü damla oluşumunu sağlarlar ve daha çok insektisit ve fungusit uygulamalarında kullanılırlar. Köpük memesi iri damlalı geniş püskürtme huzmesi sağlar. Rüzgâr sürüklenmesinin etkili olmadığı yerlerde herbisit ve sıvı gübrenin verilmesinde kullanılır.

38. Soru

Memelerin debisi neye bağlıdır?

Cevap

Memelerin debisi basınç ve meme çapı ile ilişkilidir.

39. Soru

Regülatörün görevi nedir?

Cevap

Sirkülasyon sisteminde bulunan ve herhangi bir nedenle sistemdeki istenenden fazla olan ilaçlı sıvıyı ilaç deposuna yönlendirir. Ayrıca basınç ayarlamasıyla ilaçlı sıvı tüketimi ve makinanın iş kapasitesi de ayarlanmasını sağlar

40. Soru

Pülverizatörlerin çalışma prensibi nedir?

Cevap

Pülverizatörlerde su ile karıştırılarak hazırlanmış olan ilaçlama sıvısı depodan alınır ve pompa ile basınçlandırılarak püskürtme memelerine iletilir. Basınçlı sıvı memelerden bitkilere atılırken parçalanarak küçük damlacıklar haline getirilir. Burada basınç ve sıvının memeden çıkış hızının yüksek olması damlacık çapının küçük olmasını sağlar. Pülverizasyon işleminin gerçekleştirilmesi için mutlaka bir güç kaynağı gereklidir

41. Soru

Küçük çaplı ilaçlamada kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem kullanılır?

42. Soru

Soğuk sisleme nedir?

Cevap

Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır.

43. Soru

Sıcak sisleme nedir?

Cevap

Kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çap› 50 µm’den daha küçüktür.

44. Soru

Sisteme nerelerde tercih edilir?

Cevap

Sisleme makinalarında ilaç sürüklenmesi fazla oldur. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir.

45. Soru

Pulvizatörler taşıma ve hareket etme özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Elde çalışan, elle çekilen, sırtta taşınan, hayvanla çekilen, traktörle çekilen, traktöre asılan, kendi yürür ve uçak veya helikopterle taşınan olmak üzere sınıflandırılır.

46. Soru

Tozlayıcı nedir?

Cevap

Katı ilaç dağıtma makinasıdır

47. Soru

Tozlayıcı nasıl çalışır?

Cevap

Katı ilaç dağıtma makinalarında, toz ya da granül halindeki ilaç depodan alınarak bir hava akımı yardımıyla ince parçacıklar halinde bitkilere ulaştırılır. İlaç deposunun altında bulunan karıştırıcı-dağıtıcı tarafından depodaki toz ilaç düzenli bir şekilde çıkış deliğine iletilir ve depo içinde bulunan ilacın sıkışarak akışa engel olması önlenir. Genellikle fırçalı, helezonlu veya çubuklu tipte olan karıştırıcı-dağıtıcılar toz ilacı, açıklığı ayarlı çıkış deliğinden doğrudan hava akım kaynağının basma borusuna gönderir.

48. Soru

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Hidrolik, hava akımlı hidrolik, hava akımlı pnömatik, santrifüj etkili döner tipli, ısı etkisiyle çalışan olarak sınıflandırılır.

49. Soru

Elle çalışan pulvizatörler nelerede kullanılır?

Cevap

Cevap: Küçük alanlarda ve traktörün giremeyeceği eğimli ve taşlı alanlarda kullanılır.

50. Soru

Sırt pulvizatörleri kaç çeşittir?

Cevap

Sırt pülverizatörleri motorlu ve motorsuz olarak yapılabilmektedir. Motorsuzlar insan gücüyle çalışırken motorlu olanlarda küçük güçlü benzinli motorlardan yararlanılmaktadır.

51. Soru

Tarla pülverizatörleri nerede kullanılır?

Cevap

Düz ve geniş arazilerde, kısa boylu bitkilerin ilaçlanmasında kullanılır.

52. Soru

Bahçe puvizatörlerinin özellikleri nedlir?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinin temel yapısı tarla pülverizatörlerine benzer. Bahçe pülverizatörleri bahçelerde meyveliklerin ilaçlanması için kullanıldıklarından yüksek basınçlıdırlar.

53. Soru

Bahçe pulvizatörlerinde hangi tip fanlar kullanılmaktadır?

Cevap

Bahçe pülverizatörlerinde kullanılan vantilatörler genellikle eksenel, teğetsel ve radyal olmak üzere üç çeşittir.

54. Soru

Uçak veya helikopterle nelerde ilaçlama yapılır?

Cevap

Geniş alanlarda tarla ya da bahçe tarımında (pamuk, zeytin, hububat vb) uçak ya da helikopterle ilaçlama yapılabilmektedir.

55. Soru

Uçak ve helikopterlerin üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Uçak ve helikopterlerin yer aletlerine karşı en önemli üstünlükleri, bunların çalışma hızının yüksek olması, bitki ve arazi koşullarına bağlı kalmadan çalışabilmeleridir.

56. Soru

Uçak ve helikopterlerin zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Havadan ilaçlamada bitkilerin ilaçla tamamen kaplanmaması, sıvı ve toz zerreciklerinin rüzgârla taşınması ve küçük arazilerde maliyetin yüksek olması gibi problemler söz konusudur.

57. Soru

Değişken oranlı uygulama teknolojisi nedir?

Cevap

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanmasıdır

58. Soru

İlaçlama makinalarında değişken oranlı uygulamalar nasıl uygulanır?

Cevap

Bu teknoloji ile ilacın tüm tarlaya atılması yerine hastalık ve zararlıların olduğu kısımların tanımlanarak buralara atılmaktadır.

59. Soru

Bu teknoloji tarımsal uygulamalarda nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Bu teknolojinin kullanılabilmesi için küresel konumlama sistemleriyle makinanın konumunun belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleriyle de tarım yapılacak alanın önceden haritalandırılması gerekmektedir.

60. Soru

Tarım ilaçlarının zararlı etkilerinden korunmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Tarım ilaçlarının zararlı etkilerden korunmak için tarımda kullanılan kimyasal ilaçlarun etiketlerinde bulunan açıklamalara kesinlikle uyulmalıdır. İlaç atılacak makina kontrol edilmeli, varsa arızalar (hortumlarda delik, bağlantılarda kaçak vb) ilaçlamaya başlanmadan önce mutlaka giderilmelidir. İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir. Tarlada rüzgâra karşı ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapılan arazide başkalarının olmaması gerekmektedir. Ayrıca, ilaçlamadan sonra en az 24 saat ilaç yapılmış alana girilmemelidir. İlaçlamadan belirli bir süre geçtikten sonra hasat yapılmalıdır. İlaçlama yapıldıktan sonra makinanın içi ve dışı bol suyla yıkanmalıdır.

61. Soru

Sık görülen zehirlenme belirtileri nelerdir?

Cevap

Aşırı halsizlik ve yorgunluk, ciltte tahriş ve yanma, aşırı terleme ve alerjik döküntüler, gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme, sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma, sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri, solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissidir.

62. Soru

Tarımsal savaş nedir?

Cevap

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.

Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmaları işlemlerine tarımsal savaş adı verilmektedir.

63. Soru

Tarımsal savaş unsurları nelerdir?

Cevap

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

Tarımsal savaşta sözkonusu olan unsurlar; zararlı böcekler, hastalıkları oluşturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.

64. Soru

Tarımsal savaş yöntemlerini gruplandırınız.

Cevap

 • Kültürel savaş
 • Biyolojik savaş
 • Fiziksel savaş
 • Kimyasal savaş
65. Soru

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Tarım ilaçları etkili oldukları hastalık ve zararlı grubuna göre kaça ayrılırlar?

Cevap

Üçe ayrılırlar. Bunlar;

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).

 • Böceklere karşı kullanılan ilaçlar (insektisitler),

 • Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar (herbisitler),

 • Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar (fungusitler).

66. Soru

İlaçlama makinalarını genel olarak tanımlayınız.

Cevap

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ilaçlama makinaları denilmektedir. İlaçlama makinaları, atılan ilacın özelliğine göre, sıvı ve katı ilaç dağıtan ilaçlama makinaları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ilaçlama makinaları denilmektedir. İlaçlama makinaları, atılan ilacın özelliğine göre, sıvı ve katı ilaç dağıtan ilaçlama makinaları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ilaçlama makinaları denilmektedir. İlaçlama makinaları, atılan ilacın özelliğine göre, sıvı ve katı ilaç dağıtan ilaçlama makinaları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.

Kimyasal ilaçların atılmasında kullanılan makinalara ilaçlama makinaları denilmektedir. İlaçlama makinaları, atılan ilacın özelliğine göre, sıvı ve katı ilaç dağıtan ilaçlama makinaları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.

67. Soru

Ortalama damlacık çapı 400 mikrometreden büyük olduğunda yapılan pülverizasyon hangi isimle adlandırılır?

Cevap

Çok kaba yapılı pülverizasyon olarak adlandırılır. damlacık boyutu küçükdükçe orta yapılı, ince ve çok ince pülverizasyon ardından aeresol ve sis olarak adlandırılmaktadır.

Çok kaba yapılı pülverizasyon olarak adlandırılır. damlacık boyutu küçükdükçe orta yapılı, ince ve çok ince pülverizasyon ardından aeresol ve sis olarak adlandırılmaktadır.

Çok kaba yapılı pülverizasyon olarak adlandırılır. damlacık boyutu küçükdükçe orta yapılı, ince ve çok ince pülverizasyon ardından aeresol ve sis olarak adlandırılmaktadır.

Çok kaba yapılı pülverizasyon olarak adlandırılır. damlacık boyutu küçükdükçe orta yapılı, ince ve çok ince pülverizasyon ardından aeresol ve sis olarak adlandırılmaktadır.

68. Soru

İlaçlama makinaları kaç önemli üniteden oluşmaktadır?

Cevap

İlaçlama makinalarının ilaç deposu, pompa ve memeler olmak üzere 3 önemli ünitesi bulunmaktadır.

İlaçlama makinalarının ilaç deposu, pompa ve memeler olmak üzere 3 önemli ünitesi bulunmaktadır.

İlaçlama makinalarının ilaç deposu, pompa ve memeler olmak üzere 3 önemli ünitesi bulunmaktadır.

İlaçlama makinalarının ilaç deposu, pompa ve memeler olmak üzere 3 önemli ünitesi bulunmaktadır.

69. Soru

İlaçlama makinalarının ilaç deposunun şeklinin oval, silindirik ve dikdörtgenler prizması şeklinde üretilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.

Pülverizatörlerin ilaç depoları şekillendirilirken ilaç birikmesi olmasın diye keskin köşelerden kaçınılır; oval, silindirik ve dikdörtgen prizma şeklinde imal edilir.

70. Soru

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Pülverizatör depolarının içinde yer alan karıştırıcıların kullanım amacı ve çeşitleri nelerdir?

Cevap

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.

Pülverizatör depolarının içinde bulunan karıştırıcılar, ilaçlama süresince depodaki ilacın konsantrasyonunun aynı kalmasını sağlar. Karıştırıcılar; hidrolik, mekanik ve pnömatik olarak üç tipte olabilir.

71. Soru

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçlerin yapısını ve amacını açıklayınız.

Cevap

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.

Pülverizatörlerin üzerinde bulunan süzgeçler ilaçlı sıvı içindeki iri parçacıkları tutarak pompa ve vanaların geçiş noktalarında ve meme deliklerinde tıkanmayı engellerler. Süzgeçler; depo ağzında, depo ile pompa arasında ve memeden önce kullanılırlar. Süzgeçler yabancı parçacıkları tutacak, ancak ilaçlı sıvının geçişine engel olmayacak delik çaplarına ve şekillerine sahip olmalıdır. Genel olarak depo girişinde 12-50 meş (mesh), sirkülasyon sisteminde 25-50 meş ve meme girişinde 50-100 meş ölçülerinde süzgeçler kullanılırlar.

72. Soru

Pülverizatörde kullanılan pompalar tasarımına göre kaça ayrılır?

Cevap

Pompalar tasarım biçimlerine göre;

 • Santrifüj pompalar,

 • Dönel pompalar,

 • Alternatif hareketli pompalar olmak üzere üç grupta toplanabilirler.

Pompalar tasarım biçimlerine göre;

 • Santrifüj pompalar,

 • Dönel pompalar,

 • Alternatif hareketli pompalar olmak üzere üç grupta toplanabilirler.

Pompalar tasarım biçimlerine göre;

 • Santrifüj pompalar,

 • Dönel pompalar,

 • Alternatif hareketli pompalar olmak üzere üç grupta toplanabilirler.

Pompalar tasarım biçimlerine göre;

 • Santrifüj pompalar,

 • Dönel pompalar,

 • Alternatif hareketli pompalar olmak üzere üç grupta toplanabilirler.

73. Soru

Pülverizatörde yer alan püskürtme memelerinin önemini ve kullanım amacını açıklayınız.

Pülverizatörde yer alan püskürtme memelerinin önemini ve kullanım amacını açıklayınız.

Pülverizatörde yer alan püskürtme memelerinin önemini ve kullanım amacını açıklayınız.

Pülverizatörde yer alan püskürtme memelerinin önemini ve kullanım amacını açıklayınız.

Cevap

Püskürtme memeleri pülverizatörün en önemli elemanıdır. Çünkü ilacın etkinlik derecesi büyük ölçüde pülverizasyon kalitesine bağlıdır. Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.

Püskürtme memeleri pülverizatörün en önemli elemanıdır. Çünkü ilacın etkinlik derecesi büyük ölçüde pülverizasyon kalitesine bağlıdır. Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.

Püskürtme memeleri pülverizatörün en önemli elemanıdır. Çünkü ilacın etkinlik derecesi büyük ölçüde pülverizasyon kalitesine bağlıdır. Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.

Püskürtme memeleri pülverizatörün en önemli elemanıdır. Çünkü ilacın etkinlik derecesi büyük ölçüde pülverizasyon kalitesine bağlıdır. Memelerin görevi, basınçlandırılmış sıvıyı parçalayıp ince zerreler halinde bitkilerin üzerine iletmektir.

74. Soru

Soğuk ve sıcak sisleyicilerin çalışma prensiplerini açıklayınız.

Cevap

Küçük çaplı damlacıklarla ilaçlamaya karar verildiğinde kullanılan sisleyicilerde soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem uygulanır. Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır. Sıcak sisleme yapan makinalarda ise kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çapı 50 µm’den daha küçüktür. Sisleme makinalarında driftin fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir. Aynı makina üzerinde soğuk ve sıcak sisleme uygulamaları birleştirilerek kombine sisleyiciler geliştirilmiştir.

Küçük çaplı damlacıklarla ilaçlamaya karar verildiğinde kullanılan sisleyicilerde soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem uygulanır. Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır. Sıcak sisleme yapan makinalarda ise kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çapı 50 µm’den daha küçüktür. Sisleme makinalarında driftin fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir. Aynı makina üzerinde soğuk ve sıcak sisleme uygulamaları birleştirilerek kombine sisleyiciler geliştirilmiştir.

Küçük çaplı damlacıklarla ilaçlamaya karar verildiğinde kullanılan sisleyicilerde soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem uygulanır. Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır. Sıcak sisleme yapan makinalarda ise kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çapı 50 µm’den daha küçüktür. Sisleme makinalarında driftin fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir. Aynı makina üzerinde soğuk ve sıcak sisleme uygulamaları birleştirilerek kombine sisleyiciler geliştirilmiştir.

Küçük çaplı damlacıklarla ilaçlamaya karar verildiğinde kullanılan sisleyicilerde soğuk ve sıcak sisleme olmak üzere iki yöntem uygulanır. Soğuk sisleme yapan makinalarda, yüksek konsantrasyonlu olarak hazırlanan ilaç, bir hava akımı içine yerleştirilen yüksek devirle dönen bir disk üzerine düşük debili olarak gönderilir. Merkezkaç kuvvet ve hava akımı etkisi ile ilaç çok küçük damlacıklara ayrılır. Sıcak sisleme yapan makinalarda ise kızgın su buharı çıkışına gönderilen ilaç sıvısı buharlaşarak parçalanır. Sislemede damla çapı 50 µm’den daha küçüktür. Sisleme makinalarında driftin fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, sadece aynı bitkilerin bulunduğu büyük tarım alanlarında sisleme tercih edilmelidir. Aynı makina üzerinde soğuk ve sıcak sisleme uygulamaları birleştirilerek kombine sisleyiciler geliştirilmiştir.

75. Soru

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Pülverizatörleri taşınma ve hareket etme özelliklerine göre sınıflandırınız.

Cevap

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Elde taşınan pülverizatörler,
 • Elle çekilen pülverizatörler,
 • Sırtta taşınan pülverizatörler,
 • Hayvanla çekilen pülverizatörler,
 • Traktörle çekilen pülverizatörler,
 • Traktöre asılan pülverizatörler,
 • Kendi yürür pülverizatörler,
 • Uçak veya helikopterle taşınan pülverizatörler olarak sınıflandırılmaktadır.
76. Soru

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Sıvı ilacın damlalar şeklinde parçalanarak hedefe iletilme şekline göre pülverizatörleri sınıflandırınız.

Cevap

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı hidrolik pülverizatörler,

 • Hava akımlı pnömatik pülverizatörler,

 • Santrifüj etkili döner tipli pülverizatör,

 • Hava akımlı santrifüj etkili pülverizatörler,

 • Isı etkisiyle çalışan pülverizatörler (sisleyiciler) olarak sınıflandırılmaktadır.

77. Soru

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Pülverizatörlerle tarlada ilaçlamaya başlanmadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.

Asılır tip ilaçlama makinası traktöre bağlanırken önce traktörün sabit (ayarlanamayan) alt bağlantı koluna, sonra ayarlanabilen alt bağlantı koluna ve son olarak da üst bağlantı koluna bağlanır, emniyet pimleri takılarak sabitlenir. Alt bağlantı kollarının gergileri kontrol edilir. Alt bağlantı kollarından pülverizatörler için çok önemli olan sağ ve sol paralellik ayarı yapılır. Daha sonra pompa, karıştırıcı gibi hareketli elemanları çalıştırmak için mafsallı milin bir ucu pülverizatöre diğer ucu ise traktör tarafına takılır. Güvenlik önlemleri alınır. Çalışma sırasında traktör hidrolik sisteminin ön seçme kolu pozisyon kontrol konumuna getirilir.

78. Soru

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken neler yapılmalıdır?

Cevap

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.

Pülverizatör çalışmaya hazırlanırken ilk olarak deposu su ile doldurulur. Pompa, manometre ve memelerin çalışıp çalışmadığı, sistemde kaçaklar olup olmadığı kontrol edilir. Zararlı için ilaç atılacak tarlanın büyüklüğüne de uygun olarak önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.

79. Soru

Değişken oranlı uygulama nedir?

Değişken oranlı uygulama nedir?

Değişken oranlı uygulama nedir?

Değişken oranlı uygulama nedir?

Değişken oranlı uygulama nedir?

Cevap

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.

Değişken oranlı uygulama teknolojisi tarlanın değişik bölümlerine o bölgenin gereksinim duyduğu kadar girdinin (tohum, gübre, ilaç vb.) uygulanabilmesini hedeflemektedir.

80. Soru

İlaçlama yaparken alınması gereken önlemler nelerdir?

Cevap

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.

İlaçlama yapılırken vücutta açık kısım bırakmayacak şekilde koruyucu elbise, ayrıca lastik eldiven, bot, maske giyilmelidir. İlaçlama sırasında bir şey yememek ve içmemek gerekir. İlaçlama bittikten sonra eller ve yüz mutlaka bol ve sabunlu suyla yıkanmalı, elbiseler değiştirilmelidir.

81. Soru

İlaçlamadan dolayı sık görülen zehirlenme belirtileri nelerdir?

Cevap

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.

Sık görülen zehirlenme belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk,

 • Ciltte tahriş ve yanma,

 • Aşırı terleme ve alerjik döküntüler,

 • Gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma ve görme güçlüğü veya bulanık görme,

 • Sindirim sisteminde ağız ve boğazda yanma hissi, aşırı salya, bulantı ve kusma,

 • Sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan, yürürken sendeleme ve konuşma

  güçlüğü, bayılma ve kasılma gibi huzursuzluk halleri,

 • Solunum sisteminde öksürük, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.