Açıköğretim Ders Notları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tarla Bitkileri, Su Ve Sulama

1. Soru

Tarım nedir?

Cevap

Toprak ve tohum kullanılarak verim ve kalite bakımından bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi, bunların işlenerek yarı işlenmiş veya tam işlenmiş halde değerlendirilmesi tarım adı verilmektedir.


2. Soru

Tarla bitkileri kaç şekilde gruplanır?

Cevap

Tarla bitkilerinde üretimi yapılan bitkiler dört grup altında incelenmektedir.
Buna göre tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ve endüstri bitkileri olarak ayrılmaktadır


3. Soru

Tahıllar kaça ayrılır, bunlar nelerdir?

Cevap

Tahıllar serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Serin iklim tahılları denince tritikale, arpa, buğday, yulaf
ve çavdar akla gelirken; sıcak iklim tahılları denince çeltik, mısır, darılar akla gelir


4. Soru

Yemeklik tane baklagiller nelerdir?

Cevap

Bu gruba giren bitkiler fasulye, bakla, nohut, mercimek, bezelye börülce vs


5. Soru

Yem bitkileri nelerdir?

Cevap

Gerek tabii olarak otlatılarak gerek biçilip kurutularak veya silaj yapılarak hayvanlara yedirilen bitkilerdir. Yem bitkileri, buğdaygil yem bitkileri ve baklagil yem bitkileri olarak iki alt gruba ayrılırlar.


6. Soru

Endüstri bitkileri kaç grupta incelenir?

Cevap

Endüstride kullanılan ve buraya hammadde sağlayan kültür bitkileri olup kullanımlarına göre 4 grup altında incelenebilir.

 • Yağ Bitkileri
 • Lif Bitkileri
 • Nişasta, Kauçuk ve Şeker Bitkileri
 • Keyif, Baharat ve İlaç Bitkileri

7. Soru

Suyun elverişliliğine bağlı olarak ortaya çıkan tarla tarım sistemleri nelerdir?

Cevap

Kuru tarım sistemi

Nemli tarım sistemi

Sulu tarım sistemi 


8. Soru

Nadasın faydaları nelerdir?

Cevap

a. Bitki artıkları toprağa karıştırılarak toprağın humus ve organik maddesinin artmasına katkıda bulunulur.
b. Toprağın su tutma kapasitesi artırılır.
c. Toprakta mineral madde birikimi artırılır.
d. Toprakta yararlı mikroorganizma faaliyeti artırılır.
e. Toprakta mevcut zararlı mikroorganizma ve zararlı miktarı azaltılır.
f. Topraktaki suyun hızla tükenmesine yol açan yabancı otlar yok edilir.

g. Topraktaki suyun hızla kaybına yol açan kılcal botular kırılır.
h. Torağın daha gözenekli bir yapıla bulunmasına katkı sağlar


9. Soru

Nadas nedir?

Cevap

Kuru tarımda yıllık yağışı 500 mm’den az veya yağış rejimi düzensiz olan yerlerde yağan yağış sularının toprakta biriktirilmesi amacıyla toprağın işlenerek ekilmeyip bir süre (genellikle bir yıl) boş bırakılmasına nadas denir.


10. Soru

Toprakta suyun tutulmasına etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

 • Topraktaki Faydalı Su Miktarı
 • Toprak Sıcaklığı
 • Toprak Havalanması
 • Toprak Solüsyonunun Yoğunluğu

11. Soru

Tarla kapasitesi nedir?

Cevap

Tarla Kapasitesi
Toprakta yetişen bitkilerin solma başlangıcı gösterdiği, nokta (15 atmosfer) ile
tarla kapasitesi (1/3 atmosfer) arasında bulunan sudur.


12. Soru

Bitki gelişimi kaç dönemden oluşur?

Cevap

Fide dönemi

Yeşil Aksam dönemi

Çiçeklenme ve Olgunlaşma dönemi

Tam Olum ve Hasat dönemi


13. Soru

Toprağın tarla kapasitesi nedir?

Cevap

Toprağın Tarla Kapasitesi; toprak suyu aldıktan sonra drenaja bağlı olarak fazla
suyun uzaklaşmasından sonra toprakta adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle tutulan kullanılabilir su miktarına tarla kapasitesi denir.


14. Soru

Toprak neminin ölçülmesindeki yöntemler nelerdir?

Cevap

Gravimetrik Yöntem

Tansiyometre Yöntem

Alçı Blokları Yöntemi

Nötron Yöntemi


15. Soru

Tarla Bitkileri Sulamasında Kullanılabilecek Sulama Suyu Kaynakları nelerdir?

Cevap

Yağış, Göl ve Nehir Suları

Yeraltından Çıkarılan Sular


16. Soru

Sulu tarımdaki drenaj sistemleri nelerdir?

Cevap

Yüzeye Uygulanan Drenaj Sistemleri

Toprakaltına Uygulanan Drenaj Sistemleri
(Kapalı drenaj sistemi)

a. Doğal drenaj sistemi
b. Önleyici drenaj sistemi
c. Paralel drenaj sistemi
d. Kuyu drenaj sistemi
e. Mol drenaj sistemi


17. Soru

Agronomik uygulamalar nelerdir?

Cevap

Agronomik Uygulamalar
Bitkide yüksek verim elde etmek amacıyla bitkiye uygulanan gübreleme, sulama,
hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, ekim zamanı, ekim sıklığı vs. gibi
uygulamaları kapsayan işlemlerdir.


18. Soru

Yüzlek toprak nedir?

Cevap

Toprakta bitki kökleri için en uygun gelişme bölgesi organik maddece zengin olan
0-50 cm derinliğindeki bölgedir. Bu bölge derinliğinin az olduğu topraklara yüzlek
toprak denir.


19. Soru

Tarla bitkilerinde uygulanan bitki sulama sistemleri nelerdir?

Cevap

Yüzey Sulama Sistemleri

Göllendirerek Tava ve Uzun Tava
Sulama Sistemleri

Karık Usulü Sulama Sistemi

Yağmurlama Sulama Sistemi


20. Soru

Toprağın yapısına etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

a. Toprağın organik madde bileşimi
b. Suyun içerdiği mineral ve tuzların etkisi
c. Toprak işleme tekniği
d. Suyun toprakta meydana getirdiği donma çözülme olayları


21. Soru

Kaliteli su nedir?

Cevap

Kaliteli Su
İçerisinde bitki sağlığına zararlı tuz ve iyonları barındırmayan, yeterli hava bulunduran sulama suyuna kaliteli su denir.


22. Soru

Seralarda uygulanan sulama sistemleri nelerdir?

Cevap

Seralarda işletmenin finansal durumu, bitki cinsi ve iklim faktörleri dikkate alınarak değişik sulama sistemleri uygulanabilmektedir. Bunlar; hortumla veya süzgülü kova yöntemi ile sulama sistemi, yüzeye uygulanan sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemi, damla sulama sistemi ve sisleme sulama yöntemi olmak üzere beş ana başlık altında incelenebilir.


1. Soru

Tarım nedir?

Cevap

Toprak ve tohum kullanılarak verim ve kalite bakımından bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi, bunların işlenerek yarı işlenmiş veya tam işlenmiş halde değerlendirilmesi tarım adı verilmektedir.

2. Soru

Tarla bitkileri kaç şekilde gruplanır?

Cevap

Tarla bitkilerinde üretimi yapılan bitkiler dört grup altında incelenmektedir.
Buna göre tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ve endüstri bitkileri olarak ayrılmaktadır

3. Soru

Tahıllar kaça ayrılır, bunlar nelerdir?

Cevap

Tahıllar serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Serin iklim tahılları denince tritikale, arpa, buğday, yulaf
ve çavdar akla gelirken; sıcak iklim tahılları denince çeltik, mısır, darılar akla gelir

4. Soru

Yemeklik tane baklagiller nelerdir?

Cevap

Bu gruba giren bitkiler fasulye, bakla, nohut, mercimek, bezelye börülce vs

5. Soru

Yem bitkileri nelerdir?

Cevap

Gerek tabii olarak otlatılarak gerek biçilip kurutularak veya silaj yapılarak hayvanlara yedirilen bitkilerdir. Yem bitkileri, buğdaygil yem bitkileri ve baklagil yem bitkileri olarak iki alt gruba ayrılırlar.

6. Soru

Endüstri bitkileri kaç grupta incelenir?

Cevap

Endüstride kullanılan ve buraya hammadde sağlayan kültür bitkileri olup kullanımlarına göre 4 grup altında incelenebilir.

 • Yağ Bitkileri
 • Lif Bitkileri
 • Nişasta, Kauçuk ve Şeker Bitkileri
 • Keyif, Baharat ve İlaç Bitkileri
7. Soru

Suyun elverişliliğine bağlı olarak ortaya çıkan tarla tarım sistemleri nelerdir?

Cevap

Kuru tarım sistemi

Nemli tarım sistemi

Sulu tarım sistemi 

8. Soru

Nadasın faydaları nelerdir?

Cevap

a. Bitki artıkları toprağa karıştırılarak toprağın humus ve organik maddesinin artmasına katkıda bulunulur.
b. Toprağın su tutma kapasitesi artırılır.
c. Toprakta mineral madde birikimi artırılır.
d. Toprakta yararlı mikroorganizma faaliyeti artırılır.
e. Toprakta mevcut zararlı mikroorganizma ve zararlı miktarı azaltılır.
f. Topraktaki suyun hızla tükenmesine yol açan yabancı otlar yok edilir.

g. Topraktaki suyun hızla kaybına yol açan kılcal botular kırılır.
h. Torağın daha gözenekli bir yapıla bulunmasına katkı sağlar

9. Soru

Nadas nedir?

Cevap

Kuru tarımda yıllık yağışı 500 mm’den az veya yağış rejimi düzensiz olan yerlerde yağan yağış sularının toprakta biriktirilmesi amacıyla toprağın işlenerek ekilmeyip bir süre (genellikle bir yıl) boş bırakılmasına nadas denir.

10. Soru

Toprakta suyun tutulmasına etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

 • Topraktaki Faydalı Su Miktarı
 • Toprak Sıcaklığı
 • Toprak Havalanması
 • Toprak Solüsyonunun Yoğunluğu
11. Soru

Tarla kapasitesi nedir?

Cevap

Tarla Kapasitesi
Toprakta yetişen bitkilerin solma başlangıcı gösterdiği, nokta (15 atmosfer) ile
tarla kapasitesi (1/3 atmosfer) arasında bulunan sudur.

12. Soru

Bitki gelişimi kaç dönemden oluşur?

Cevap

Fide dönemi

Yeşil Aksam dönemi

Çiçeklenme ve Olgunlaşma dönemi

Tam Olum ve Hasat dönemi

13. Soru

Toprağın tarla kapasitesi nedir?

Cevap

Toprağın Tarla Kapasitesi; toprak suyu aldıktan sonra drenaja bağlı olarak fazla
suyun uzaklaşmasından sonra toprakta adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle tutulan kullanılabilir su miktarına tarla kapasitesi denir.

14. Soru

Toprak neminin ölçülmesindeki yöntemler nelerdir?

Cevap

Gravimetrik Yöntem

Tansiyometre Yöntem

Alçı Blokları Yöntemi

Nötron Yöntemi

15. Soru

Tarla Bitkileri Sulamasında Kullanılabilecek Sulama Suyu Kaynakları nelerdir?

Cevap

Yağış, Göl ve Nehir Suları

Yeraltından Çıkarılan Sular

16. Soru

Sulu tarımdaki drenaj sistemleri nelerdir?

Cevap

Yüzeye Uygulanan Drenaj Sistemleri

Toprakaltına Uygulanan Drenaj Sistemleri
(Kapalı drenaj sistemi)

a. Doğal drenaj sistemi
b. Önleyici drenaj sistemi
c. Paralel drenaj sistemi
d. Kuyu drenaj sistemi
e. Mol drenaj sistemi

17. Soru

Agronomik uygulamalar nelerdir?

Cevap

Agronomik Uygulamalar
Bitkide yüksek verim elde etmek amacıyla bitkiye uygulanan gübreleme, sulama,
hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, ekim zamanı, ekim sıklığı vs. gibi
uygulamaları kapsayan işlemlerdir.

18. Soru

Yüzlek toprak nedir?

Cevap

Toprakta bitki kökleri için en uygun gelişme bölgesi organik maddece zengin olan
0-50 cm derinliğindeki bölgedir. Bu bölge derinliğinin az olduğu topraklara yüzlek
toprak denir.

19. Soru

Tarla bitkilerinde uygulanan bitki sulama sistemleri nelerdir?

Cevap

Yüzey Sulama Sistemleri

Göllendirerek Tava ve Uzun Tava
Sulama Sistemleri

Karık Usulü Sulama Sistemi

Yağmurlama Sulama Sistemi

20. Soru

Toprağın yapısına etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

a. Toprağın organik madde bileşimi
b. Suyun içerdiği mineral ve tuzların etkisi
c. Toprak işleme tekniği
d. Suyun toprakta meydana getirdiği donma çözülme olayları

21. Soru

Kaliteli su nedir?

Cevap

Kaliteli Su
İçerisinde bitki sağlığına zararlı tuz ve iyonları barındırmayan, yeterli hava bulunduran sulama suyuna kaliteli su denir.

22. Soru

Seralarda uygulanan sulama sistemleri nelerdir?

Cevap

Seralarda işletmenin finansal durumu, bitki cinsi ve iklim faktörleri dikkate alınarak değişik sulama sistemleri uygulanabilmektedir. Bunlar; hortumla veya süzgülü kova yöntemi ile sulama sistemi, yüzeye uygulanan sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemi, damla sulama sistemi ve sisleme sulama yöntemi olmak üzere beş ana başlık altında incelenebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.