Açıköğretim Ders Notları

Tarla Bitkileri 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarla Bitkileri 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Endüstri Bitkileri Tarımı

1. Soru

Fotosentez nedir?

Cevap

Fotosentez: Klorofil içeren bitki hücrelerinin, toprak ve yapraktan suda erimiş olarak aldıkları besin maddeleriyle havadan yaprakları vasıtasıyla aldıkları karbondioksidi, ışık enerjisi ile ilk glikoz (şeker)
molekülünü üretmesi olayıdır.


2. Soru

Mineral Madde nedir?

Cevap

Mineral Madde: Bitkilerin kökleriyle suda erimiş halde anyon ve katyon olarak aldıkları organik olmayan elementtir


3. Soru

Turgor nedir?

Cevap

Turgor: Bitkilerde, hücreler ve hücre arası boşluklarda, doku ve organlarda yeterli suyun bulunması ve bu suyun basınçı ile bitkilerin dik durması halidir


4. Soru

ekim nöbeti nedir?

Cevap

Ekim nöbeti rotasyon ve münavebe olarak da adlandırılabilir. “Bir tarım işletmesinde aynı arazi parçası (tarla) üzerinde birbirleri ile akraba olmayan ve önemli ölçüde özellikleri farklı olan bitkilerin belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine ekim nöbeti denilir.”


5. Soru

Alkaloid nedir?

Cevap

Alkaloid: Bitkilerin bünyesinde teşekkül eden uyarıcı ve çoğu kez ilâç olarak kullanılan zehirli maddelerdir.


6. Soru

Kompost nedir?

Cevap

Kompost: Her türlü organik artık ve atıkların usulüne uygun olarak fermantasyona tabii tutularak çürütülmesidir


7. Soru

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) nedir?

Cevap

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK): Toprağın verimliliğini ve bereketliliğini gösteren bir ölçüdür


8. Soru

Heterosis nedir?

Cevap

Heterosis: Kendilenmiş hatların melezlenmesi ile meydana gelen F1 döllerinin ana ve babalarından daha fazla verimli olması, hibritlerin
ortaya çıkışı, melez gücü derecesidir.


9. Soru

Fauna nedir?

Cevap

Fauna: Belirli bir bölgede yetişen hayvanların tümüdür.


10. Soru

Koltuk Alma nedir?

Cevap

Koltuk Alma: Başta tütün olmak üzere bazı bitkilerde gövdedeki yaprak
koltuklarından çıkan dalların, ürünün verimini ve kalitesini arttırmak için kesilmesi veya koparılması işlemidir.


11. Soru

Glikoz nedir?

Cevap

Glikoz: Fotosentez sonucu üretilen ilk şeker molekülüdür.


12. Soru

Organik Madde nedir?

Cevap

Organik Madde: Fotosentez sonucunda oluşan şeker molekülündeki karbon, oksijen ve hidrojenden ibaret, inorganik olmayan maddelerdir.


13. Soru

Otsu Bitki nedir?

Cevap

Otsu Bitki: Olgunlaştığı zaman yapısında lignin teşekkül etmeyen, daha ziyade selüloz oluşan bitkidir.


14. Soru

Kalevi nedir?

Cevap

Kalevi: pH derecesinin 8,5’ten yüksek olduğu, sodyum, potas ve tuz oranının yüksek olduğu durumdur.


15. Soru

Habitus nedir?

Cevap

Habitus: Bitkilerin gösterdiği şekil ve yapıdır.


16. Soru

Taban Suyu nedir?

Cevap

Taban Suyu: Yerçekimi ile toprakta sızan suyun geçirmez bir kil tabakasına veya ana kayaya rastladığında birikmesi halidir


17. Soru

Vegetasyon Süresi nedir?

Cevap

Vegetasyon Süresi: Yetiştiriciliği yapılan herhangi bir kültür bitkisinin ekim veya dikiminden sonra olgunlaşıp, hasat ve harman yapıldığı
zamana kadar geçen hayat süresidir.


18. Soru

Tav nedir?

Cevap

Tav: İşlenecek topraklardaki bulunması gereken sıcaklık, nem ve hava derecelerinin yeterlilik halidir.


19. Soru

Tarla Çıkışı nedir?

Cevap

Tarla Çıkışı: Çimlendikten sonra toprağın derinliklerine doğru kökçük veren, toprak yüzüne de sağlıklı filizlerin ulaşması durumudur.


20. Soru

Organik Tarım nedir?

Cevap

Organik Tarım: Tarımsal üretimin başlangıcından sonuna ve hatta tüketicinin sofrasına, kullanımına kadar her aşaması kontrollü ve
sertifikalı, çevre ve doğaya dost, kanun, yönetmelik, yönerge ve kurallara göre imkan ölçüsünde kimyasal kullanılmadan yapılan üretim
şeklidir.


1. Soru

Fotosentez nedir?

Cevap

Fotosentez: Klorofil içeren bitki hücrelerinin, toprak ve yapraktan suda erimiş olarak aldıkları besin maddeleriyle havadan yaprakları vasıtasıyla aldıkları karbondioksidi, ışık enerjisi ile ilk glikoz (şeker)
molekülünü üretmesi olayıdır.

2. Soru

Mineral Madde nedir?

Cevap

Mineral Madde: Bitkilerin kökleriyle suda erimiş halde anyon ve katyon olarak aldıkları organik olmayan elementtir

3. Soru

Turgor nedir?

Cevap

Turgor: Bitkilerde, hücreler ve hücre arası boşluklarda, doku ve organlarda yeterli suyun bulunması ve bu suyun basınçı ile bitkilerin dik durması halidir

4. Soru

ekim nöbeti nedir?

Cevap

Ekim nöbeti rotasyon ve münavebe olarak da adlandırılabilir. “Bir tarım işletmesinde aynı arazi parçası (tarla) üzerinde birbirleri ile akraba olmayan ve önemli ölçüde özellikleri farklı olan bitkilerin belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine ekim nöbeti denilir.”

5. Soru

Alkaloid nedir?

Cevap

Alkaloid: Bitkilerin bünyesinde teşekkül eden uyarıcı ve çoğu kez ilâç olarak kullanılan zehirli maddelerdir.

6. Soru

Kompost nedir?

Cevap

Kompost: Her türlü organik artık ve atıkların usulüne uygun olarak fermantasyona tabii tutularak çürütülmesidir

7. Soru

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) nedir?

Cevap

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK): Toprağın verimliliğini ve bereketliliğini gösteren bir ölçüdür

8. Soru

Heterosis nedir?

Cevap

Heterosis: Kendilenmiş hatların melezlenmesi ile meydana gelen F1 döllerinin ana ve babalarından daha fazla verimli olması, hibritlerin
ortaya çıkışı, melez gücü derecesidir.

9. Soru

Fauna nedir?

Cevap

Fauna: Belirli bir bölgede yetişen hayvanların tümüdür.

10. Soru

Koltuk Alma nedir?

Cevap

Koltuk Alma: Başta tütün olmak üzere bazı bitkilerde gövdedeki yaprak
koltuklarından çıkan dalların, ürünün verimini ve kalitesini arttırmak için kesilmesi veya koparılması işlemidir.

11. Soru

Glikoz nedir?

Cevap

Glikoz: Fotosentez sonucu üretilen ilk şeker molekülüdür.

12. Soru

Organik Madde nedir?

Cevap

Organik Madde: Fotosentez sonucunda oluşan şeker molekülündeki karbon, oksijen ve hidrojenden ibaret, inorganik olmayan maddelerdir.

13. Soru

Otsu Bitki nedir?

Cevap

Otsu Bitki: Olgunlaştığı zaman yapısında lignin teşekkül etmeyen, daha ziyade selüloz oluşan bitkidir.

14. Soru

Kalevi nedir?

Cevap

Kalevi: pH derecesinin 8,5’ten yüksek olduğu, sodyum, potas ve tuz oranının yüksek olduğu durumdur.

15. Soru

Habitus nedir?

Cevap

Habitus: Bitkilerin gösterdiği şekil ve yapıdır.

16. Soru

Taban Suyu nedir?

Cevap

Taban Suyu: Yerçekimi ile toprakta sızan suyun geçirmez bir kil tabakasına veya ana kayaya rastladığında birikmesi halidir

17. Soru

Vegetasyon Süresi nedir?

Cevap

Vegetasyon Süresi: Yetiştiriciliği yapılan herhangi bir kültür bitkisinin ekim veya dikiminden sonra olgunlaşıp, hasat ve harman yapıldığı
zamana kadar geçen hayat süresidir.

18. Soru

Tav nedir?

Cevap

Tav: İşlenecek topraklardaki bulunması gereken sıcaklık, nem ve hava derecelerinin yeterlilik halidir.

19. Soru

Tarla Çıkışı nedir?

Cevap

Tarla Çıkışı: Çimlendikten sonra toprağın derinliklerine doğru kökçük veren, toprak yüzüne de sağlıklı filizlerin ulaşması durumudur.

20. Soru

Organik Tarım nedir?

Cevap

Organik Tarım: Tarımsal üretimin başlangıcından sonuna ve hatta tüketicinin sofrasına, kullanımına kadar her aşaması kontrollü ve
sertifikalı, çevre ve doğaya dost, kanun, yönetmelik, yönerge ve kurallara göre imkan ölçüsünde kimyasal kullanılmadan yapılan üretim
şeklidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.