Açıköğretim Ders Notları

Tarla Bitkileri 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarla Bitkileri 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Lif Ve Kauçuk Bitkileri

1. Soru

Lif bitkileri, liflerin elde edildiği yere (organ) göre dörde ayrılırlar. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tohumlarından lif elde edilenler; Pamuk vb.

Saplarından lif elde edilenler; Keten, kenevir, jüt, hibiskus, rami vb.

Yapraklarından lif elde edilenler; Manila ve sisal keneviri vb.

Meyvelerinden lif elde edilenler; Lif kabağı vb


2. Soru

Pamuk tohumlarında (çiğit) önemli oranda (%17-24) ne bulunmaktadır?

Cevap

Pamuk tohumlarında (çiğit) önemli oranda (%17-24) yağ bulunmaktadır


3. Soru

İane pamuğu nedir?

Cevap

İane pamuğu: Ücretsiz dağıtılan pamuk tohumluğu


4. Soru

Bitkisel liflerin en geniş kullanım alanı nedir?

Cevap

Bitkisel liflerin en geniş kullanım alanı tekstil sanayisidir.


5. Soru

“gossipol” nedir?

Cevap

Pamuk tohumlarında bulunan zehir etkili “gossipol” alkaloid dir


6. Soru

En önemli tekstil lifleri hangileridir?

Cevap

En önemli tekstil lifleri pamuk, keten, kenevir ve rami lifleridir.


7. Soru

Bitkisel liflerin tamamının yapısında cinsten cinse değişmekle beraber hangi maddeler bulunmaktadır?

Cevap

Bitkisel liflerin tamamının yapısında cinsten cinse değişmekle beraber % 43-96 selüloz, % 2-26 hemiselüloz, % 0.5-26.0 lignin ve % 0.2-7.0 pektin maddesi bulunmaktadır


8. Soru

Pamuk liflerinin % 82-96’sı neden oluşur?

Cevap

Pamuk liflerinin % 82-96’sı selülozdan oluşmuştur.


9. Soru

Ekiliş alanı ve lif üretimi bakımından ülkemizde ilk sırayı hangi ilimiz alır?

Cevap

Ekiliş alanı ve lif üretimi bakımından Şanlıurfa ilk sıradadır.


10. Soru

Eski dünya pamuklarının hasadı son derece zor, zahmetli ve fazla iş gücü gerektirir. Çünkü hasat edilen kozaların açılarak içinden kütlünün alınması gerekir. Bu işleme ne denir?

Cevap

Eski dünya pamuklarının hasadı son derece zor, zahmetli ve fazla iş gücü gerektirir. Çünkü hasat edilen kozaların açılarak içinden kütlünün alınması gerekir. Bu işleme şiftleme denir.


11. Soru

Pamuk meyvelerine ne ad verilir?

Cevap

Pamuk meyvelerine koza denir.


12. Soru

Plasenta nedir?

Cevap

Plasenta: yalancı zar


13. Soru

Pamuk lifinin ortasındaki mikroskopik boşluğa ne ad verilir?

Cevap

Lümen: Pamuk lifinin ortasındaki mikroskopik boşluk


14. Soru

Higroskopik nedir?

Cevap

Higroskopik: Bulunduğu ortamdan nem çeken madde


15. Soru

Pamuk bitkisinde üç tip yaprak bulunur. Bunlar nelerdir?

Cevap

Pamuk bitkisinde çenek (kotiledon), ön (prophyll) ve gerçek olmak üzere üç tip yaprak bulunur.


16. Soru

Pamuk bitkisinde suya ihtiyaç duyulduğu zaman ne gibi bir sonuç olur?

Cevap

Yeşil sürgünlerin büyümesi durur,

Yeşil yaprakların rengi koyulaşır ve mavimtırak bir renk alır,

Bitkide çok fazla çiçeklenme olur,

Öğleden sonra pörsüyen bitkilerde geceyi geçirdiği halde ertesi sabah pörsüme ve solgunluk devam eder


17. Soru

Bugün halen dünya lif keteni ekim alanının % 24’üne hangi ülke sahiptir?

Cevap

Bugün halen dünya lif keteni ekim alanının % 24’üne Rusya sahiptir.


18. Soru

Lif ketenlerinde dört olgunluk devresi vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Yeşil olum devresi; bu devrede bitkiler henüz yeşildir. Çiçeklenme sona ermek üzeredir. Kaliteli lif elde etmek için bu devrede hasat edilir. Fakat lif randımanı ve verimi düşüktür.

2. Yeşil sarı olum; bu devrede bitki saplarında aşağıdan yukarı doğru bir sararma başlar. Alt yapraklar dökülmüştür. Sarı bir renk almaya başlamış kapsüller içinde tohumlar meydana gelmiştir. Tohumlar çimlenme yeteneğini kazanmış fakat yağ nispeti oldukça düşüktür. Yeşil sarı olum devresinde lif verimi ve randımanı yüksektir. Keten genellikle lifi için bu devrede hasat edilir.

3. Sarı (tam) olum devresi; bitkiler tamamıyla sararmış ve yapraklar tamamen dökülmüştür. Kapsüllerin ucu çatlamaya başlamış ancak tohum dökülmesi söz konusu değildir. Eğer ketenin lifinden ve tohumundan faydalanılmak istiyorsa uygun hasat devresi budur. Tohumlarında yağ nispeti tamdır. Fazla miktarda lif ve tohum alınır, lif kalitesi düşüktür, lifler sertleşmeye başlamıştır.

4. Ölü olum devresi; bitki tamamıyla olgunlaşmış ve kahverengi esmer bir renk almıştır. Yağ ve tohum verimi yüksektir.Tohum için hasat yapılır, lif hasadı yapılmaz. Lifler sertleşmiş, kalitesi düşmüştür.


19. Soru

Anastamoz nedir?

Cevap

Anastamoz: Keten lifi hücreleri ile keten lifi hüzmelerinin birbirine
bağlanmasıdır.


20. Soru

Kenevir lifleri pamuk ve keten liflerine nazaran daha sağlam; ancak daha kabadır. Bu nedenle, daha çok ne yapımında kullanılırlar?

Cevap

Kenevir lifleri pamuk ve keten liflerine nazaran daha sağlam; ancak daha kabadır. Bu nedenle, daha çok ip, halat, sicim, kınnap, urgan üretiminde kullanılır. Lifler, ayrıca çuval, yelken ve çadır bezleri; araba, vapur, vagon ve top örtüleri; kese gibi dayanıklı malzeme üretimi ile banknot ve sigara kâğıdı gibi özel kâğıtların yapımında kullanılır


1. Soru

Lif bitkileri, liflerin elde edildiği yere (organ) göre dörde ayrılırlar. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tohumlarından lif elde edilenler; Pamuk vb.

Saplarından lif elde edilenler; Keten, kenevir, jüt, hibiskus, rami vb.

Yapraklarından lif elde edilenler; Manila ve sisal keneviri vb.

Meyvelerinden lif elde edilenler; Lif kabağı vb

2. Soru

Pamuk tohumlarında (çiğit) önemli oranda (%17-24) ne bulunmaktadır?

Cevap

Pamuk tohumlarında (çiğit) önemli oranda (%17-24) yağ bulunmaktadır

3. Soru

İane pamuğu nedir?

Cevap

İane pamuğu: Ücretsiz dağıtılan pamuk tohumluğu

4. Soru

Bitkisel liflerin en geniş kullanım alanı nedir?

Cevap

Bitkisel liflerin en geniş kullanım alanı tekstil sanayisidir.

5. Soru

“gossipol” nedir?

Cevap

Pamuk tohumlarında bulunan zehir etkili “gossipol” alkaloid dir

6. Soru

En önemli tekstil lifleri hangileridir?

Cevap

En önemli tekstil lifleri pamuk, keten, kenevir ve rami lifleridir.

7. Soru

Bitkisel liflerin tamamının yapısında cinsten cinse değişmekle beraber hangi maddeler bulunmaktadır?

Cevap

Bitkisel liflerin tamamının yapısında cinsten cinse değişmekle beraber % 43-96 selüloz, % 2-26 hemiselüloz, % 0.5-26.0 lignin ve % 0.2-7.0 pektin maddesi bulunmaktadır

8. Soru

Pamuk liflerinin % 82-96’sı neden oluşur?

Cevap

Pamuk liflerinin % 82-96’sı selülozdan oluşmuştur.

9. Soru

Ekiliş alanı ve lif üretimi bakımından ülkemizde ilk sırayı hangi ilimiz alır?

Cevap

Ekiliş alanı ve lif üretimi bakımından Şanlıurfa ilk sıradadır.

10. Soru

Eski dünya pamuklarının hasadı son derece zor, zahmetli ve fazla iş gücü gerektirir. Çünkü hasat edilen kozaların açılarak içinden kütlünün alınması gerekir. Bu işleme ne denir?

Cevap

Eski dünya pamuklarının hasadı son derece zor, zahmetli ve fazla iş gücü gerektirir. Çünkü hasat edilen kozaların açılarak içinden kütlünün alınması gerekir. Bu işleme şiftleme denir.

11. Soru

Pamuk meyvelerine ne ad verilir?

Cevap

Pamuk meyvelerine koza denir.

12. Soru

Plasenta nedir?

Cevap

Plasenta: yalancı zar

13. Soru

Pamuk lifinin ortasındaki mikroskopik boşluğa ne ad verilir?

Cevap

Lümen: Pamuk lifinin ortasındaki mikroskopik boşluk

14. Soru

Higroskopik nedir?

Cevap

Higroskopik: Bulunduğu ortamdan nem çeken madde

15. Soru

Pamuk bitkisinde üç tip yaprak bulunur. Bunlar nelerdir?

Cevap

Pamuk bitkisinde çenek (kotiledon), ön (prophyll) ve gerçek olmak üzere üç tip yaprak bulunur.

16. Soru

Pamuk bitkisinde suya ihtiyaç duyulduğu zaman ne gibi bir sonuç olur?

Cevap

Yeşil sürgünlerin büyümesi durur,

Yeşil yaprakların rengi koyulaşır ve mavimtırak bir renk alır,

Bitkide çok fazla çiçeklenme olur,

Öğleden sonra pörsüyen bitkilerde geceyi geçirdiği halde ertesi sabah pörsüme ve solgunluk devam eder

17. Soru

Bugün halen dünya lif keteni ekim alanının % 24’üne hangi ülke sahiptir?

Cevap

Bugün halen dünya lif keteni ekim alanının % 24’üne Rusya sahiptir.

18. Soru

Lif ketenlerinde dört olgunluk devresi vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Yeşil olum devresi; bu devrede bitkiler henüz yeşildir. Çiçeklenme sona ermek üzeredir. Kaliteli lif elde etmek için bu devrede hasat edilir. Fakat lif randımanı ve verimi düşüktür.

2. Yeşil sarı olum; bu devrede bitki saplarında aşağıdan yukarı doğru bir sararma başlar. Alt yapraklar dökülmüştür. Sarı bir renk almaya başlamış kapsüller içinde tohumlar meydana gelmiştir. Tohumlar çimlenme yeteneğini kazanmış fakat yağ nispeti oldukça düşüktür. Yeşil sarı olum devresinde lif verimi ve randımanı yüksektir. Keten genellikle lifi için bu devrede hasat edilir.

3. Sarı (tam) olum devresi; bitkiler tamamıyla sararmış ve yapraklar tamamen dökülmüştür. Kapsüllerin ucu çatlamaya başlamış ancak tohum dökülmesi söz konusu değildir. Eğer ketenin lifinden ve tohumundan faydalanılmak istiyorsa uygun hasat devresi budur. Tohumlarında yağ nispeti tamdır. Fazla miktarda lif ve tohum alınır, lif kalitesi düşüktür, lifler sertleşmeye başlamıştır.

4. Ölü olum devresi; bitki tamamıyla olgunlaşmış ve kahverengi esmer bir renk almıştır. Yağ ve tohum verimi yüksektir.Tohum için hasat yapılır, lif hasadı yapılmaz. Lifler sertleşmiş, kalitesi düşmüştür.

19. Soru

Anastamoz nedir?

Cevap

Anastamoz: Keten lifi hücreleri ile keten lifi hüzmelerinin birbirine
bağlanmasıdır.

20. Soru

Kenevir lifleri pamuk ve keten liflerine nazaran daha sağlam; ancak daha kabadır. Bu nedenle, daha çok ne yapımında kullanılırlar?

Cevap

Kenevir lifleri pamuk ve keten liflerine nazaran daha sağlam; ancak daha kabadır. Bu nedenle, daha çok ip, halat, sicim, kınnap, urgan üretiminde kullanılır. Lifler, ayrıca çuval, yelken ve çadır bezleri; araba, vapur, vagon ve top örtüleri; kese gibi dayanıklı malzeme üretimi ile banknot ve sigara kâğıdı gibi özel kâğıtların yapımında kullanılır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.