Açıköğretim Ders Notları

Tarla Bitkileri 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarla Bitkileri 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Nişasta Ve Şeker Bitkileri

1. Soru

Türkiye’de yetiştirilmekte olan en önemli nişasta bitkisi hangisidir?

Cevap

Türkiye’de yetiştirilmekte olan en önemli nişasta bitkisi patatestir.


2. Soru

Patatesin dışındaki nişasta içeren bitkiler hangileridir?

Cevap

Patatesin dışındaki nişasta içeren bitkiler buğday, çeltik ve mısırdır.


3. Soru

Solanin nedir?

Cevap

Solanin: patatesin kabuğunda bulunan, onu acılaştıran zehirli madde,
alkaloid.


4. Soru

Patates kökeni Türkiye olmayan bitkilerden biridir. Yeni Dünya bitkisi olan Patates, Avrupa’ya ilk defa süs bitkisi olarak kökeni olan nereden getirilmiştir?

Cevap

Patates kökeni Türkiye olmayan bitkilerden biridir. Yeni Dünya bitkisi olan Patates, Avrupa’ya ilk defa süs bitkisi olarak kökeni olan Güney Amerika’nın And Dağları’ndan gelmiştir.


5. Soru

Patatesin İspanya’dan İtalya ve Fransa’ya götürülmesi kaçıncı yüzyıldan önce olmuştur.

Cevap

Patatesin İspanya’dan İtalya ve Fransa’ya götürülmesi 18. yüzyıldan önce olmuştur.


6. Soru

Patates tarla ürünleri arasında ekim ve üretim bakımından mısır, buğday ve çeltikten sonra kaçıncı Sırada gelen bir üründür.

Cevap

Patates tarla ürünleri arasında ekim ve üretim bakımından mısır, buğday ve çeltikten sonra 4. Sırada gelen bir üründür.


7. Soru

Dünyada En Fazla Patates Üreten Ülkelerin başında üretimi 99.2 milyon ton ile hangi ülke gelmektedir?

Cevap

Çin


8. Soru

Türkler patates yetiştirmeye 19. asrın sonlarında hangi şehir yaylasında başlamışlardır?

Cevap

Türkler patates yetiştirmeye 19. asrın sonlarında Erzurum yaylasında başlamışlardır.


9. Soru

Patateste üretim, tüketim, pazarlama, ticaret ve sanayi yönünden en fazla faaliyet gösteren illere patates üreticisi iller adı verilir. Ülkemizde 9 bin ha’ın üzerinde olan bölgeler hangileridir?

Cevap

Patateste üretim, tüketim, pazarlama, ticaret ve sanayi yönünden en fazla faaliyet gösteren illere patates üreticisi iller adı verilir. Nevşehir, Niğde, İzmir, Bolu ve Ordu illerinin, yıllık dikim alanları 9 bin ha’ın üzerindedir.


10. Soru

Pomfrit nedir?

Cevap

Pomfrit: yağda kızartılmış parmak patates.


11. Soru

Patateste az miktarda protein bulunmakla beraber proteinin değeri yüksektir. Ayrıca patateste bulunan önemli vitaminler hangileridir?

Cevap

Patateste az miktarda protein bulunmakla beraber proteinin değeri yüksektir. Ayrıca patateste bulunan vitaminler (C1 , B1 ,B2 , Niacin vb.) de önemlidir


12. Soru

Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmının (% 80) patatesten
karşılayan ülke hangisidir?

Cevap

Hollanda’da günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmının (% 80) patatesten karşılandığı belirtilmektedir.


13. Soru

Stolon nedir?

Cevap

Stolon: sap veya dal parçası, patateste göbek bağı


14. Soru

Apikal uç nedir?

Cevap

Apikal uç: gözlerin fazla olduğu, patatesin sürgün verdiği taraf.


15. Soru

Dormansi nedir?

Cevap

Dormansi: herhangi bir tohumluk olacak vegetatif veya generatif materyalin dinlenme, uyku dönemi.


16. Soru

Merkezi tomurcuk nedir?

Cevap

Merkezi tomurcuk: gözlerden ilk sürgün veren tomurcuk


17. Soru

Bazı bölgelerde patates 8-10 defa sulanmaktadır. Bundan kaçınmak
ve suyu kontrollü vermek gerekir. Aslında 3- 5 defa sulamak uygundur. Sulama zamanları ne şekildedir?

Cevap

Birinci su, çıkış ile yumru meydana gelmesi devresi arasında verilir. Bu
devredeki fazla su, yumru çürümelerine ve köklerin zayıf gelişmesine neden olacağından, dikkatli olmak gerekir.

İkinci su, yumru meydana gelme devresinde verilir. Bu devre patatesin
suya en fazla ihtiyacı olduğu devredir. Uyuz hastalığı kontrolü bakımından
önemlidir.

Üçüncü su, yumruların şişme devresinde verilir. Bu dönemde suya ihtiyaç
çok fazladır.

Dördüncü su, gerektiğinde üçüncü sulamadan 10-15 gün sonra veya tahmini hasat gününden 10 gün kadar önce yapılmalıdır.


18. Soru

Patatesin hastalık, zararlı ve yabancı ot savaşı için koruyucu tedbirleri nelerdir maddeler halinde yazınız?

Cevap

1. Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit ıslah etmek ve hastalıksız tohumluk kullanmak, en önemli tedbirdir. Pratikte hiç bir zaman ilâçlı mücadele ile hastalıklı tohumluktan sağlam bitki elde edilemez.

2. Tohumlukları iyi muhafaza etmelidir. Kötü muhafaza şartlarında sağlam yumrulara hastalıklı yumrulardan kolayca bakteriyel ve mantari hastalıklar bulaşabilir.

3. Bitkiye iyi gelişme şartları hazırlanmalıdır. Gelişme şartları iyi olduğu takdirde bitkilerin hastalıklara yakalanma ihtimali azalır.

4. Yabancı otlarla mücadele,

5. Ekim nöbeti uygulamak; bilhassa iklimi müsait olan yerlerde toprakta yumrular yeniden gelişir ve bir çok hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar.

6. Özellikle virüs hastalıkları temas yoluyla kolayca bulaştıklarından lüzumundan fazla bakım işleri yapmamak,

7. Bitki artıklarını toplayıp yakmak,

8. Hastalanan bitkileri söküp atmak, gelişmenin ilk devrelerinde buna daha
fazla dikkat etmek,

9. Ön çimlendirme yapmak ve mümkün olduğu kadar erken dikim yapmaktır


19. Soru

Bakteriostatik nedir?

Cevap

Bakteriostatik: Bakterilerin gelişemediği ortam


20. Soru

Glomerul nedir?

Cevap

Glomerul: poligerm pancarlarda tohum topağı


1. Soru

Türkiye’de yetiştirilmekte olan en önemli nişasta bitkisi hangisidir?

Cevap

Türkiye’de yetiştirilmekte olan en önemli nişasta bitkisi patatestir.

2. Soru

Patatesin dışındaki nişasta içeren bitkiler hangileridir?

Cevap

Patatesin dışındaki nişasta içeren bitkiler buğday, çeltik ve mısırdır.

3. Soru

Solanin nedir?

Cevap

Solanin: patatesin kabuğunda bulunan, onu acılaştıran zehirli madde,
alkaloid.

4. Soru

Patates kökeni Türkiye olmayan bitkilerden biridir. Yeni Dünya bitkisi olan Patates, Avrupa’ya ilk defa süs bitkisi olarak kökeni olan nereden getirilmiştir?

Cevap

Patates kökeni Türkiye olmayan bitkilerden biridir. Yeni Dünya bitkisi olan Patates, Avrupa’ya ilk defa süs bitkisi olarak kökeni olan Güney Amerika’nın And Dağları’ndan gelmiştir.

5. Soru

Patatesin İspanya’dan İtalya ve Fransa’ya götürülmesi kaçıncı yüzyıldan önce olmuştur.

Cevap

Patatesin İspanya’dan İtalya ve Fransa’ya götürülmesi 18. yüzyıldan önce olmuştur.

6. Soru

Patates tarla ürünleri arasında ekim ve üretim bakımından mısır, buğday ve çeltikten sonra kaçıncı Sırada gelen bir üründür.

Cevap

Patates tarla ürünleri arasında ekim ve üretim bakımından mısır, buğday ve çeltikten sonra 4. Sırada gelen bir üründür.

7. Soru

Dünyada En Fazla Patates Üreten Ülkelerin başında üretimi 99.2 milyon ton ile hangi ülke gelmektedir?

Cevap

Çin

8. Soru

Türkler patates yetiştirmeye 19. asrın sonlarında hangi şehir yaylasında başlamışlardır?

Cevap

Türkler patates yetiştirmeye 19. asrın sonlarında Erzurum yaylasında başlamışlardır.

9. Soru

Patateste üretim, tüketim, pazarlama, ticaret ve sanayi yönünden en fazla faaliyet gösteren illere patates üreticisi iller adı verilir. Ülkemizde 9 bin ha’ın üzerinde olan bölgeler hangileridir?

Cevap

Patateste üretim, tüketim, pazarlama, ticaret ve sanayi yönünden en fazla faaliyet gösteren illere patates üreticisi iller adı verilir. Nevşehir, Niğde, İzmir, Bolu ve Ordu illerinin, yıllık dikim alanları 9 bin ha’ın üzerindedir.

10. Soru

Pomfrit nedir?

Cevap

Pomfrit: yağda kızartılmış parmak patates.

11. Soru

Patateste az miktarda protein bulunmakla beraber proteinin değeri yüksektir. Ayrıca patateste bulunan önemli vitaminler hangileridir?

Cevap

Patateste az miktarda protein bulunmakla beraber proteinin değeri yüksektir. Ayrıca patateste bulunan vitaminler (C1 , B1 ,B2 , Niacin vb.) de önemlidir

12. Soru

Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmının (% 80) patatesten
karşılayan ülke hangisidir?

Cevap

Hollanda’da günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmının (% 80) patatesten karşılandığı belirtilmektedir.

13. Soru

Stolon nedir?

Cevap

Stolon: sap veya dal parçası, patateste göbek bağı

14. Soru

Apikal uç nedir?

Cevap

Apikal uç: gözlerin fazla olduğu, patatesin sürgün verdiği taraf.

15. Soru

Dormansi nedir?

Cevap

Dormansi: herhangi bir tohumluk olacak vegetatif veya generatif materyalin dinlenme, uyku dönemi.

16. Soru

Merkezi tomurcuk nedir?

Cevap

Merkezi tomurcuk: gözlerden ilk sürgün veren tomurcuk

17. Soru

Bazı bölgelerde patates 8-10 defa sulanmaktadır. Bundan kaçınmak
ve suyu kontrollü vermek gerekir. Aslında 3- 5 defa sulamak uygundur. Sulama zamanları ne şekildedir?

Cevap

Birinci su, çıkış ile yumru meydana gelmesi devresi arasında verilir. Bu
devredeki fazla su, yumru çürümelerine ve köklerin zayıf gelişmesine neden olacağından, dikkatli olmak gerekir.

İkinci su, yumru meydana gelme devresinde verilir. Bu devre patatesin
suya en fazla ihtiyacı olduğu devredir. Uyuz hastalığı kontrolü bakımından
önemlidir.

Üçüncü su, yumruların şişme devresinde verilir. Bu dönemde suya ihtiyaç
çok fazladır.

Dördüncü su, gerektiğinde üçüncü sulamadan 10-15 gün sonra veya tahmini hasat gününden 10 gün kadar önce yapılmalıdır.

18. Soru

Patatesin hastalık, zararlı ve yabancı ot savaşı için koruyucu tedbirleri nelerdir maddeler halinde yazınız?

Cevap

1. Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit ıslah etmek ve hastalıksız tohumluk kullanmak, en önemli tedbirdir. Pratikte hiç bir zaman ilâçlı mücadele ile hastalıklı tohumluktan sağlam bitki elde edilemez.

2. Tohumlukları iyi muhafaza etmelidir. Kötü muhafaza şartlarında sağlam yumrulara hastalıklı yumrulardan kolayca bakteriyel ve mantari hastalıklar bulaşabilir.

3. Bitkiye iyi gelişme şartları hazırlanmalıdır. Gelişme şartları iyi olduğu takdirde bitkilerin hastalıklara yakalanma ihtimali azalır.

4. Yabancı otlarla mücadele,

5. Ekim nöbeti uygulamak; bilhassa iklimi müsait olan yerlerde toprakta yumrular yeniden gelişir ve bir çok hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar.

6. Özellikle virüs hastalıkları temas yoluyla kolayca bulaştıklarından lüzumundan fazla bakım işleri yapmamak,

7. Bitki artıklarını toplayıp yakmak,

8. Hastalanan bitkileri söküp atmak, gelişmenin ilk devrelerinde buna daha
fazla dikkat etmek,

9. Ön çimlendirme yapmak ve mümkün olduğu kadar erken dikim yapmaktır

19. Soru

Bakteriostatik nedir?

Cevap

Bakteriostatik: Bakterilerin gelişemediği ortam

20. Soru

Glomerul nedir?

Cevap

Glomerul: poligerm pancarlarda tohum topağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.