Açıköğretim Ders Notları

Tarla Bitkileri 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarla Bitkileri 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yağ Bitkileri

1. Soru

Hayvansal yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % kaçını karşılamaktadır?

Cevap

Hayvansal yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % 15-18’ini karşılamaktadır.


2. Soru

Bitkisel yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % kaçını karşılamaktadır?

Cevap

Bitkisel yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % 82-85’ini karşılamaktadır?


3. Soru

Likid yağlar hangi işlemden sonra katılaşmaktadır?

Cevap

Likid yağlar hidrojenle bombardıman edildikten sonra katılaşmaktadır.


4. Soru

Dünyadaki önemli yağ bitkileri nelerdir?

Cevap

Dünyadaki önemli yağ bitkileri zeytin, palm=hurma, ayçiçeği, çiğit, soya, yerfıstığı, susam, kolza, aspir, haşhaş, keten, kenevir, pelemir, ızgın, ketencik, hintyağı ve tütündür.


5. Soru

Bugün en fazla tüketilen yağ türünü hangi bitki oluşturturmaktadır?

Cevap

Bugün tüketilen yağların % 30’unu soya, % 32’sini palmiye, % 14’ünü kolza, % 8’ini ayçiçeği, % 4’ünü yerfıstığı, % 4’ünü çiğit, % 2’sini hurma çekirdeği, % 2’sini hindistan cevizi ve % 2’sini de zeytin oluşturmaktadır. Bu oranlara göre % 32 ile palmiye, en fazla tüketilen yağ bitkisini oluşturmaktadır.


6. Soru

Bir insanın günde alması gereken yağ kaç g’dır.

Cevap

Bir insanın günde alması gereken yağ 75 g’dır.


7. Soru

 Ayçiçeği, en fazla hangi ülkelerde yetiştirilmektedir?

Cevap

Ayçiçeği, başta Rusya Federasyonu ve Ukrayna olmak üzere Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi Doğu Avrupa Ülkelerinde; İspanya, Fransa ve İtalya gibi Güney Avrupa (Akdeniz) ülkelerinde ve ayrıca Arjantin, ABD, Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelerde oldukça fazla yetiştirilmektedir.


8. Soru

Ayçiçeği,  bütün dünyada üretim alanı, miktarı ve verimi bakımından sıralamada, hangi yağ bitkilerinden sonra yer almaktadır?

Cevap

Ayçiçeği, önemli yağ bitkileri arasında, bütün dünyada üretim alanı, miktarı ve verimi bakımından soya, kolza ve yerfıstığından sonra 4. sırada yer almaktadır.


9. Soru

Ayçiçeğinden ne şekilde yararlanılmaktadır?

Cevap

Aynı zamanda bir yem ve süs bitkisi olan ayçiçeğinden şu şekilde yararlanılmaktadır:

 • Yağı yemeklik yağların en kaliteli ve en iyilerindendir. Likit olarak kullanıldığı gibi, margarin yapımında da kullanılmaktadır.
 • Yağı alındıktan sonra küspesi çok besleyici bir hayvan yemidir.
 • Ayçiçeği çerez olarak da kullanılır.
 • Sapları ve tablası kâğıt sanayinde selüloz kaynağı olarak faydalanıldığı gibi, yakacak olarak da kullanılmaktadır.
 • Ayçiçeği külü inorganik madde, özellikle potas açısından zengin olduğu için gübre olarak da yararlanılır.
 • Ayçiçeği sapları sundurma, gölgelik ve benzeri gibi inşaat yapımlarında da değerlendirilir.
 • Sap ve tablaları öğütülüp un haline getirilerek kümes hayvanlarının yem rasyonlarına karıştırılmaktadır.
 • Yeşil yem olarak hayvan beslenmesinde kullanılabileceği gibi, silajda yapılır.
 • Yeşil gübre olarak değerlendirilir.
 • Yaprak ve çiçek çayları ateş düşürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır.
 • Elek ve selektör altında kalan daneler kuşyemi olarak kümes hayvanlarına verilmektedir.

10. Soru

Ayçiçeği küspesi % kaç protein içermektedir?

Cevap

% 35 protein içermektedir.


11. Soru

Ayçiçeği hangi takım ve familyadandır?

Cevap

Campanulates (Kampana çiçekliler) takımından olan ayçiçeği, Compositeae ( Bileşikgiller) familyasındandır.


12. Soru

Ayçiçeğinin Türkiye’de bilinen diğer isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de ayçiçeği, günebakan, gündöndü, güngördü ve şemsiahmer gibi isimler ile bilinmektedir.


13. Soru

Ayçiçeğinin anavatanı nereleridir?

Cevap

Anavatanı Amerika ve Meksika’dır.


14. Soru

Ayçiçeğinin Türkiye’ye gelişi nasıl olmuştur?

Cevap

Türkiye’ye, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri getirmiştir. Önce Trakya’da yetiştirilmiş, sonra Anadolu’ya geçmiştir.


15. Soru

Ayçiçeğinin kökeninin Amerika olduğunu ispatlayan bulgu nedir?

Cevap

Helianthııs annuus türüne ait 108 varyeteden 50’si Kuzey Amerika’da, 15’nin Güney Amerika’da bulunmuş olması, ayçiçeğinin kökeninin Amerika olduğunu ispatlamaktadır.


16. Soru

Ayçiçeğinin zaman içerisindeki değerlendirilmesi ne şekilde olmuştur?

Cevap

Ayçiçeği önce çerez, sonra ekmek ununa karıştırılarak ve daha sonra ilaç olarak değerlendirilmiştir. Ancak 1590’da yağ elde edilmeye başlanmıştır. İspanyollar Madrid’deki botanik parkında süs bitkisi olarak yetiştirmiştir. Sonraları Avrupa’ya yayılmış, yiyecek ve yağ elde edilmesinde kullanılmış ve bütün dünyaya yayılmıştır.


17. Soru

Ayçiçek meyvesinin kabuğu nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Meyve kabuğu sert yapılı, rengi beyaz, siyah, grimsi-siyah veya alaca olabilir.


18. Soru

Ayçiçeğinin kök özellikleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği iyi gelişmemiş bir kazık- köke sahiptir. İyi gelişmiş kuvvetli yan kökleri de vardır. Bunlar üzerinde ince tali kökler oluşur. Kökler 150-250 cm gibi çok derinlere kadar uzayabilir.


19. Soru

Ayçiçeği sapının özellikleri nelerdir?

Cevap

Sap düz, hafif köşeli, içi özle dolu olup, 50’ cm den 250’ cm ye kadar boylanır.  Sap üzerinde boylamasına şeritvari çizgiler bulunur. Sap kalınlığı 2-10 cm arasında değişir. Sapın üzeri tüylü, kabuk kısmı lignince zengindir. Sap rengi açık veya koyu yeşildir. 


20. Soru

Ayçiçeği yapraklarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği yaprakları ters kalp şeklinde 3 köşeli ve 3 ana damarlı olup, uçları sivridir. Yapraklar boğumlardan çıkar almaşıklı ve renk yeşildir. Yaprak sapları uzun, elastiki ve 10-30 cm’dir. Tablaların arka kısmını brakte yaprakları sarmış, tüylü ve kiremitvari dizilmişlerdir.


21. Soru

Bir ayçiçeğinde ortalama kaç yaprak bulunur?

Cevap

Bitkide ortalama 15-30 yaprak bulunur.


22. Soru

Ayçiçek tablalarının güneşi takip etme olayı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Tablaların sabahları doğuya, öğleden sonra batıya ve geceleri de normal durumda olmaları heliotropik bir mutasyondur, yani tablalar güneşi takip ederler.


23. Soru

Ayçiçeği türleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği türleri dekoratif, yabani ve kültürü yapılan çeşitler olarak üçe ayrılır. Kültürü yapılanlar da çerezlik ve yağlık olarak ikiye ayrılır.


24. Soru

Ayçiçeği çeşitleri vegetasyon bakımından kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği çeşitleri vegetasyon bakımından üçe ayrılır:

 • Erkenci çeşitler 70-110 günlük,
 • Ortacı çeşitler 110-150 günlük,
 • Geççi çeşitler 150-165 günlüktür.

25. Soru

Ayçiçeği ne tür toprakları sever?

Cevap

Derin ve kazık kök sistemine sahip olması nedeniyle, kuraklık, tuzluluk gibi problemleri olan topraklardaki üretim durumu diğer bitkilerden iyidir. İyi drenajlı, nötr veya pH: 6.5 – 7.5’a sahip ve su tutma kapasitesi yüksek toprakları sever. Taban suyu yüksek, asitli topraklardan hoşlanmakta olup tuza dayanır. Ayçiçeği organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeline sahiptir.


26. Soru

Ayçiçeğinden iyi verim almak için uygun ekim nöbetleri hangileridir?

Cevap

Ayçiçeğinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve hastalıklarının artmasına neden olur. İyi verim için ekim nöbeti yapılmalıdır. Uygun ekim nöbetleri;

 • Buğday +Ayçiçeği + Fiğ + Mısır
 • Şeker Pancarı + Ayçiçeği + Buğday + Fiğ
 • Çeltik + Ayçiçeği + Kavun-karpuz + Pamuk
 • Pamuk + Buğday + Ayçiçeği + Baklagil’dir.

27. Soru

Ayçiçeği ekilecek tarlanın ekime hazır hale getirilmesi için hangi işlemler uygulanır?

Cevap

Ayçiçeği ekilecek tarla 20-25 cm derinlikte sürülür. İlk sürümden sonra, tarla otlanırsa kazayağı ile toprak 10-15 cm işlenerek otlar temizlenir. Ayçiçeği düzgün bir çıkış için nemli bir tohum yatağı ister. İlkbaharda kazayağı, diskaro veya tırmık ile 10-15 cm derinlikte toprak tekrar işlenerek ekime hazır hale getirilir. Tarla ve tohum ekimden önce yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilâçlanır.


28. Soru

Pnömatik nedir?

Cevap

Pnömatik: Hava akımlı, hava akımı ile çalışan makine


29. Soru

Ayçiçeğinin en önemli zararlısı hangi parazittir?

Cevap

Ayçiçeğinin en önemli zararlısı orobanş (Orobanche cumana) parazitidir.


30. Soru

Ayçiçeğinin hasadı için tabla, gövde, yaprak ve danelerin durumu ne olmalıdır?

Cevap

Hasat için tablanın, gövdenin ve yaprakların tamamen kahverengine dönüşmüş olması ve danedeki nem oranının % 9-10’a düşmesi gereklidir. Dane neminin % 10’un altında olması şarttır.


31. Soru

Ayçiçeği hasadından sonra uygun depolama için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Uygun depolama için, nem % 10’un altında ve daneler temiz olmalıdır. Hasat sonrası % 11-12 nemle depolanan daneler sık sık havalandırılmalı, serin tutulmalı, kızışma önlenmelidir.


32. Soru

Susamın en fazla üretildiği ülkeler hangileridir?

Cevap

Susam en fazla Sudan, Hindistan, Myanmar, Tanzanya, Nijerya, Çad ve Türkiye’de üretilmektedir.


33. Soru

Susamın kaç cins ve türü vardır?

Cevap

Susamın 16 cins ve 60 türü vardır.


1. Soru

Hayvansal yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % kaçını karşılamaktadır?

Cevap

Hayvansal yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % 15-18’ini karşılamaktadır.

2. Soru

Bitkisel yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % kaçını karşılamaktadır?

Cevap

Bitkisel yağlar dünya yağ üretim ve tüketiminin % 82-85’ini karşılamaktadır?

3. Soru

Likid yağlar hangi işlemden sonra katılaşmaktadır?

Cevap

Likid yağlar hidrojenle bombardıman edildikten sonra katılaşmaktadır.

4. Soru

Dünyadaki önemli yağ bitkileri nelerdir?

Cevap

Dünyadaki önemli yağ bitkileri zeytin, palm=hurma, ayçiçeği, çiğit, soya, yerfıstığı, susam, kolza, aspir, haşhaş, keten, kenevir, pelemir, ızgın, ketencik, hintyağı ve tütündür.

5. Soru

Bugün en fazla tüketilen yağ türünü hangi bitki oluşturturmaktadır?

Cevap

Bugün tüketilen yağların % 30’unu soya, % 32’sini palmiye, % 14’ünü kolza, % 8’ini ayçiçeği, % 4’ünü yerfıstığı, % 4’ünü çiğit, % 2’sini hurma çekirdeği, % 2’sini hindistan cevizi ve % 2’sini de zeytin oluşturmaktadır. Bu oranlara göre % 32 ile palmiye, en fazla tüketilen yağ bitkisini oluşturmaktadır.

6. Soru

Bir insanın günde alması gereken yağ kaç g’dır.

Cevap

Bir insanın günde alması gereken yağ 75 g’dır.

7. Soru

 Ayçiçeği, en fazla hangi ülkelerde yetiştirilmektedir?

Cevap

Ayçiçeği, başta Rusya Federasyonu ve Ukrayna olmak üzere Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi Doğu Avrupa Ülkelerinde; İspanya, Fransa ve İtalya gibi Güney Avrupa (Akdeniz) ülkelerinde ve ayrıca Arjantin, ABD, Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelerde oldukça fazla yetiştirilmektedir.

8. Soru

Ayçiçeği,  bütün dünyada üretim alanı, miktarı ve verimi bakımından sıralamada, hangi yağ bitkilerinden sonra yer almaktadır?

Cevap

Ayçiçeği, önemli yağ bitkileri arasında, bütün dünyada üretim alanı, miktarı ve verimi bakımından soya, kolza ve yerfıstığından sonra 4. sırada yer almaktadır.

9. Soru

Ayçiçeğinden ne şekilde yararlanılmaktadır?

Cevap

Aynı zamanda bir yem ve süs bitkisi olan ayçiçeğinden şu şekilde yararlanılmaktadır:

 • Yağı yemeklik yağların en kaliteli ve en iyilerindendir. Likit olarak kullanıldığı gibi, margarin yapımında da kullanılmaktadır.
 • Yağı alındıktan sonra küspesi çok besleyici bir hayvan yemidir.
 • Ayçiçeği çerez olarak da kullanılır.
 • Sapları ve tablası kâğıt sanayinde selüloz kaynağı olarak faydalanıldığı gibi, yakacak olarak da kullanılmaktadır.
 • Ayçiçeği külü inorganik madde, özellikle potas açısından zengin olduğu için gübre olarak da yararlanılır.
 • Ayçiçeği sapları sundurma, gölgelik ve benzeri gibi inşaat yapımlarında da değerlendirilir.
 • Sap ve tablaları öğütülüp un haline getirilerek kümes hayvanlarının yem rasyonlarına karıştırılmaktadır.
 • Yeşil yem olarak hayvan beslenmesinde kullanılabileceği gibi, silajda yapılır.
 • Yeşil gübre olarak değerlendirilir.
 • Yaprak ve çiçek çayları ateş düşürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır.
 • Elek ve selektör altında kalan daneler kuşyemi olarak kümes hayvanlarına verilmektedir.
10. Soru

Ayçiçeği küspesi % kaç protein içermektedir?

Cevap

% 35 protein içermektedir.

11. Soru

Ayçiçeği hangi takım ve familyadandır?

Cevap

Campanulates (Kampana çiçekliler) takımından olan ayçiçeği, Compositeae ( Bileşikgiller) familyasındandır.

12. Soru

Ayçiçeğinin Türkiye’de bilinen diğer isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de ayçiçeği, günebakan, gündöndü, güngördü ve şemsiahmer gibi isimler ile bilinmektedir.

13. Soru

Ayçiçeğinin anavatanı nereleridir?

Cevap

Anavatanı Amerika ve Meksika’dır.

14. Soru

Ayçiçeğinin Türkiye’ye gelişi nasıl olmuştur?

Cevap

Türkiye’ye, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri getirmiştir. Önce Trakya’da yetiştirilmiş, sonra Anadolu’ya geçmiştir.

15. Soru

Ayçiçeğinin kökeninin Amerika olduğunu ispatlayan bulgu nedir?

Cevap

Helianthııs annuus türüne ait 108 varyeteden 50’si Kuzey Amerika’da, 15’nin Güney Amerika’da bulunmuş olması, ayçiçeğinin kökeninin Amerika olduğunu ispatlamaktadır.

16. Soru

Ayçiçeğinin zaman içerisindeki değerlendirilmesi ne şekilde olmuştur?

Cevap

Ayçiçeği önce çerez, sonra ekmek ununa karıştırılarak ve daha sonra ilaç olarak değerlendirilmiştir. Ancak 1590’da yağ elde edilmeye başlanmıştır. İspanyollar Madrid’deki botanik parkında süs bitkisi olarak yetiştirmiştir. Sonraları Avrupa’ya yayılmış, yiyecek ve yağ elde edilmesinde kullanılmış ve bütün dünyaya yayılmıştır.

17. Soru

Ayçiçek meyvesinin kabuğu nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Meyve kabuğu sert yapılı, rengi beyaz, siyah, grimsi-siyah veya alaca olabilir.

18. Soru

Ayçiçeğinin kök özellikleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği iyi gelişmemiş bir kazık- köke sahiptir. İyi gelişmiş kuvvetli yan kökleri de vardır. Bunlar üzerinde ince tali kökler oluşur. Kökler 150-250 cm gibi çok derinlere kadar uzayabilir.

19. Soru

Ayçiçeği sapının özellikleri nelerdir?

Cevap

Sap düz, hafif köşeli, içi özle dolu olup, 50’ cm den 250’ cm ye kadar boylanır.  Sap üzerinde boylamasına şeritvari çizgiler bulunur. Sap kalınlığı 2-10 cm arasında değişir. Sapın üzeri tüylü, kabuk kısmı lignince zengindir. Sap rengi açık veya koyu yeşildir. 

20. Soru

Ayçiçeği yapraklarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği yaprakları ters kalp şeklinde 3 köşeli ve 3 ana damarlı olup, uçları sivridir. Yapraklar boğumlardan çıkar almaşıklı ve renk yeşildir. Yaprak sapları uzun, elastiki ve 10-30 cm’dir. Tablaların arka kısmını brakte yaprakları sarmış, tüylü ve kiremitvari dizilmişlerdir.

21. Soru

Bir ayçiçeğinde ortalama kaç yaprak bulunur?

Cevap

Bitkide ortalama 15-30 yaprak bulunur.

22. Soru

Ayçiçek tablalarının güneşi takip etme olayı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Tablaların sabahları doğuya, öğleden sonra batıya ve geceleri de normal durumda olmaları heliotropik bir mutasyondur, yani tablalar güneşi takip ederler.

23. Soru

Ayçiçeği türleri nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği türleri dekoratif, yabani ve kültürü yapılan çeşitler olarak üçe ayrılır. Kültürü yapılanlar da çerezlik ve yağlık olarak ikiye ayrılır.

24. Soru

Ayçiçeği çeşitleri vegetasyon bakımından kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Ayçiçeği çeşitleri vegetasyon bakımından üçe ayrılır:

 • Erkenci çeşitler 70-110 günlük,
 • Ortacı çeşitler 110-150 günlük,
 • Geççi çeşitler 150-165 günlüktür.
25. Soru

Ayçiçeği ne tür toprakları sever?

Cevap

Derin ve kazık kök sistemine sahip olması nedeniyle, kuraklık, tuzluluk gibi problemleri olan topraklardaki üretim durumu diğer bitkilerden iyidir. İyi drenajlı, nötr veya pH: 6.5 – 7.5’a sahip ve su tutma kapasitesi yüksek toprakları sever. Taban suyu yüksek, asitli topraklardan hoşlanmakta olup tuza dayanır. Ayçiçeği organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeline sahiptir.

26. Soru

Ayçiçeğinden iyi verim almak için uygun ekim nöbetleri hangileridir?

Cevap

Ayçiçeğinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve hastalıklarının artmasına neden olur. İyi verim için ekim nöbeti yapılmalıdır. Uygun ekim nöbetleri;

 • Buğday +Ayçiçeği + Fiğ + Mısır
 • Şeker Pancarı + Ayçiçeği + Buğday + Fiğ
 • Çeltik + Ayçiçeği + Kavun-karpuz + Pamuk
 • Pamuk + Buğday + Ayçiçeği + Baklagil’dir.
27. Soru

Ayçiçeği ekilecek tarlanın ekime hazır hale getirilmesi için hangi işlemler uygulanır?

Cevap

Ayçiçeği ekilecek tarla 20-25 cm derinlikte sürülür. İlk sürümden sonra, tarla otlanırsa kazayağı ile toprak 10-15 cm işlenerek otlar temizlenir. Ayçiçeği düzgün bir çıkış için nemli bir tohum yatağı ister. İlkbaharda kazayağı, diskaro veya tırmık ile 10-15 cm derinlikte toprak tekrar işlenerek ekime hazır hale getirilir. Tarla ve tohum ekimden önce yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilâçlanır.

28. Soru

Pnömatik nedir?

Cevap

Pnömatik: Hava akımlı, hava akımı ile çalışan makine

29. Soru

Ayçiçeğinin en önemli zararlısı hangi parazittir?

Cevap

Ayçiçeğinin en önemli zararlısı orobanş (Orobanche cumana) parazitidir.

30. Soru

Ayçiçeğinin hasadı için tabla, gövde, yaprak ve danelerin durumu ne olmalıdır?

Cevap

Hasat için tablanın, gövdenin ve yaprakların tamamen kahverengine dönüşmüş olması ve danedeki nem oranının % 9-10’a düşmesi gereklidir. Dane neminin % 10’un altında olması şarttır.

31. Soru

Ayçiçeği hasadından sonra uygun depolama için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Uygun depolama için, nem % 10’un altında ve daneler temiz olmalıdır. Hasat sonrası % 11-12 nemle depolanan daneler sık sık havalandırılmalı, serin tutulmalı, kızışma önlenmelidir.

32. Soru

Susamın en fazla üretildiği ülkeler hangileridir?

Cevap

Susam en fazla Sudan, Hindistan, Myanmar, Tanzanya, Nijerya, Çad ve Türkiye’de üretilmektedir.

33. Soru

Susamın kaç cins ve türü vardır?

Cevap

Susamın 16 cins ve 60 türü vardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.