Açıköğretim Ders Notları

Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması Ve Paketlenmesi

1. Soru

UN numarası kullanımının amacı nedir?

Cevap

UN numarası yaklaşımının amacı her bir tehlikeli maddenin riskleri, adı, özellikleri ve tehlikeleri ile ilgili olarak Dünya’nın her yerinde aynı kavramların anlaşılmasıdır.


2. Soru

En tehlikeli maddeler hangi paketleme grubunda yer alır? 

Cevap

Paketleme grubu I


3. Soru

Paketleme Grubu I ne tür maddeleri ifade eder?

Cevap

Paketleme Grubu I; belirli bir tehlikeli madde sınıfı içerisinde yer alan maddenin risklerinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek sonuçlar açısından insan sağlığı, çevre ve diğer varlıklar üzerinde en fazla zarar yaratabilecek maddeleri ifade etmektedir.


4. Soru

Bir tehlikeli maddenin yaratacağı olumsuz sonuçlar orta düzeyde ise ne olarak adlandırılır ve hangi paketleme grubunda yer alır?

Cevap

Bir sınıf içerisinde tanımlanmış bir tehlikeli maddenin yaratacağı olumsuz sonuçlar orta düzeyde ise söz konusu madde “tehlikeli madde” olarak adlandırılır ve paketleme grubu II içerisinde yer alır. 


5. Soru

“Az Tehlikeli Madde” olarak tanımlanan maddeler için kullanılan paketleme grubu nedir?

Cevap

Paketleme Grubu III içerisinde yer alan maddeler;bir risk gerçekleştiğinde en alt düzeyde sonuçlar doğuran tehlikeli maddeler yani az tehlikeli maddelerdir.


6. Soru

Tehlikeli maddelerin taşınması ve diğer lojistik uygulamaları düzenleyen  yasal düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin taşınması ve diğer lojistik uygulamaları, Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ADR), Tehlikeli Maddelerin Deniz yolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IMDG) ve Demir yolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Sözleşme (RID) gibi doğrudan tehlikeli maddelere ilişkin yasal düzenlemelerle düzenlenir.


7. Soru

Isı, ışık vb. dışsal nitelikte bir faktörün etkilemesi sonucu farklı ölçeklerde infilak edebilen bu yönüyle insan sağlığı ve diğer varlıklara olumsuz etkiler yaratabilen maddelerin genel adı nedir?

Cevap

Bu tür maddeler, tehlikeli madde sınıflandırılmasında Sınıf I’de yer alan patlayıcı maddelerdir.


8. Soru

Gazlar için kullanılan A, O, F ve T harf kodları ne anlama gelir?

Cevap

A kodu nefes kesici gazlar, F kodu yanıcı gazlar, O kodu yakıcı gazlar ve T kodu zehirli gazları ifade etmek için kullanılır.


9. Soru

Yanıcı sıvı maddeler grubunda yer alan maddelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yanıcı sıvı maddeler atmosferik ortamda ve 61 °C’den daha düşük yanma (parlama) derecesine sahip olan materyallerin yer aldığı sınıftır. 


10. Soru

Bulaşıcı maddelerin risk seviyelerinden hangisi insan ve hayvanlar için en tehlikeli olan patolojik maddeleri içerir? 

Cevap

Risk Grubu 4, insan ve hayvanlar üzerinde ciddi hastalıklara sebep olabilen, doğrudan ya da dolaylı şekilde bulaşabilen çoğunlukla yeterli düzeyde tedavi ve önleyici tedbir olanaklarının bulunmadığı patolojik maddelerin bulunduğu gruptur.


11. Soru

Temas edilmesi halinde ciltte irritasyona yol açan, yüksek düzeyde tahrişe neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alır?

Cevap

Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler; temas edilmesi halinde ciltte irritasyona yol açan, yüksek düzeyde tahrişe neden olan maddelerdir.


12. Soru

Paketinde “UN 1648 ASETONITRILE 6.1 I” yazan bir maddenin paketleme grubu nedir?

Cevap

Pakette sırasıyla  UN numarası, ürünün tam ismi, sınıfı ve paketleme grubu yazmaktadır. Maddenin paketleme grubu I’dir, yani çok tehlikeli madde sınıfındadır.


13. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin paket türü ve paketinin maddesi nasıl ifade edilir?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin paket türü numaralarla, ambalajların üretildikleri malzemeler ise harf kodları ile ifade edilir.


14. Soru

Paketinde “UN 1648 ASETONITRILE 6.1 I” yazan bir maddenin tehlikeli madde sınıfı nedir?

Cevap

Pakette sırasıyla  UN numarası, ürünün tam ismi, sınıfı ve paketleme grubu yazmaktadır. Maddenin sınıfı 6.1’dir, yani madde zehirli maddeler sınıfındadır.


15. Soru

Mukavva kolilerle paketleme yapılırken dikkate alınması gereken en önemli kural nedir?

Cevap

Bunların tercih edilmesinde dikkate alınması gereken en önemli kural; tehlikeli maddelerin sızıntı yapmamaları ve kolilerin ürünü taşıyacak dayanıklılıkta olmasıdır.


16. Soru

Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin içerisinde yer alan materyallerin taşınması ve depolanmasında sızdırmazlık riskinin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ne yapılmalıdır?

Cevap

Bu durumlarda 95 kPa basınca dayanıklı olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olan sızdırmazlık kitleri kullanılmalıdır.


17. Soru

Tehlikeli maddelerin taşındığı metal ambalajların sakıncası nedir?

Cevap

Metallerden üretilmiş ambalajlar ile sınıf 5.2 ve 5.1’ e ait materyallerin bir kısmı reaksiyona girebilmektedir. Bu nedenle söz konusu materyallerin paketlenmesinde metal ambalajlar tercih edilmemektedir.


18. Soru

Tehlikeli madde lojistiğinde kullanılan paketler arasında yer alan IBC’ler ne amaçla kullanılır?

Cevap

Tehlikeli madde lojistiğinde kullanılan ve IBC olarak adlandırılan “Damacanalar” ile genel olarak tehlikeli sıvı maddeler taşınmaktadır.


1. Soru

UN numarası kullanımının amacı nedir?

Cevap

UN numarası yaklaşımının amacı her bir tehlikeli maddenin riskleri, adı, özellikleri ve tehlikeleri ile ilgili olarak Dünya’nın her yerinde aynı kavramların anlaşılmasıdır.

2. Soru

En tehlikeli maddeler hangi paketleme grubunda yer alır? 

Cevap

Paketleme grubu I

3. Soru

Paketleme Grubu I ne tür maddeleri ifade eder?

Cevap

Paketleme Grubu I; belirli bir tehlikeli madde sınıfı içerisinde yer alan maddenin risklerinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek sonuçlar açısından insan sağlığı, çevre ve diğer varlıklar üzerinde en fazla zarar yaratabilecek maddeleri ifade etmektedir.

4. Soru

Bir tehlikeli maddenin yaratacağı olumsuz sonuçlar orta düzeyde ise ne olarak adlandırılır ve hangi paketleme grubunda yer alır?

Cevap

Bir sınıf içerisinde tanımlanmış bir tehlikeli maddenin yaratacağı olumsuz sonuçlar orta düzeyde ise söz konusu madde “tehlikeli madde” olarak adlandırılır ve paketleme grubu II içerisinde yer alır. 

5. Soru

“Az Tehlikeli Madde” olarak tanımlanan maddeler için kullanılan paketleme grubu nedir?

Cevap

Paketleme Grubu III içerisinde yer alan maddeler;bir risk gerçekleştiğinde en alt düzeyde sonuçlar doğuran tehlikeli maddeler yani az tehlikeli maddelerdir.

6. Soru

Tehlikeli maddelerin taşınması ve diğer lojistik uygulamaları düzenleyen  yasal düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin taşınması ve diğer lojistik uygulamaları, Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ADR), Tehlikeli Maddelerin Deniz yolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IMDG) ve Demir yolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Sözleşme (RID) gibi doğrudan tehlikeli maddelere ilişkin yasal düzenlemelerle düzenlenir.

7. Soru

Isı, ışık vb. dışsal nitelikte bir faktörün etkilemesi sonucu farklı ölçeklerde infilak edebilen bu yönüyle insan sağlığı ve diğer varlıklara olumsuz etkiler yaratabilen maddelerin genel adı nedir?

Cevap

Bu tür maddeler, tehlikeli madde sınıflandırılmasında Sınıf I’de yer alan patlayıcı maddelerdir.

8. Soru

Gazlar için kullanılan A, O, F ve T harf kodları ne anlama gelir?

Cevap

A kodu nefes kesici gazlar, F kodu yanıcı gazlar, O kodu yakıcı gazlar ve T kodu zehirli gazları ifade etmek için kullanılır.

9. Soru

Yanıcı sıvı maddeler grubunda yer alan maddelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yanıcı sıvı maddeler atmosferik ortamda ve 61 °C’den daha düşük yanma (parlama) derecesine sahip olan materyallerin yer aldığı sınıftır. 

10. Soru

Bulaşıcı maddelerin risk seviyelerinden hangisi insan ve hayvanlar için en tehlikeli olan patolojik maddeleri içerir? 

Cevap

Risk Grubu 4, insan ve hayvanlar üzerinde ciddi hastalıklara sebep olabilen, doğrudan ya da dolaylı şekilde bulaşabilen çoğunlukla yeterli düzeyde tedavi ve önleyici tedbir olanaklarının bulunmadığı patolojik maddelerin bulunduğu gruptur.

11. Soru

Temas edilmesi halinde ciltte irritasyona yol açan, yüksek düzeyde tahrişe neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alır?

Cevap

Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler; temas edilmesi halinde ciltte irritasyona yol açan, yüksek düzeyde tahrişe neden olan maddelerdir.

12. Soru

Paketinde “UN 1648 ASETONITRILE 6.1 I” yazan bir maddenin paketleme grubu nedir?

Cevap

Pakette sırasıyla  UN numarası, ürünün tam ismi, sınıfı ve paketleme grubu yazmaktadır. Maddenin paketleme grubu I’dir, yani çok tehlikeli madde sınıfındadır.

13. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin paket türü ve paketinin maddesi nasıl ifade edilir?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin paket türü numaralarla, ambalajların üretildikleri malzemeler ise harf kodları ile ifade edilir.

14. Soru

Paketinde “UN 1648 ASETONITRILE 6.1 I” yazan bir maddenin tehlikeli madde sınıfı nedir?

Cevap

Pakette sırasıyla  UN numarası, ürünün tam ismi, sınıfı ve paketleme grubu yazmaktadır. Maddenin sınıfı 6.1’dir, yani madde zehirli maddeler sınıfındadır.

15. Soru

Mukavva kolilerle paketleme yapılırken dikkate alınması gereken en önemli kural nedir?

Cevap

Bunların tercih edilmesinde dikkate alınması gereken en önemli kural; tehlikeli maddelerin sızıntı yapmamaları ve kolilerin ürünü taşıyacak dayanıklılıkta olmasıdır.

16. Soru

Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin içerisinde yer alan materyallerin taşınması ve depolanmasında sızdırmazlık riskinin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ne yapılmalıdır?

Cevap

Bu durumlarda 95 kPa basınca dayanıklı olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olan sızdırmazlık kitleri kullanılmalıdır.

17. Soru

Tehlikeli maddelerin taşındığı metal ambalajların sakıncası nedir?

Cevap

Metallerden üretilmiş ambalajlar ile sınıf 5.2 ve 5.1’ e ait materyallerin bir kısmı reaksiyona girebilmektedir. Bu nedenle söz konusu materyallerin paketlenmesinde metal ambalajlar tercih edilmemektedir.

18. Soru

Tehlikeli madde lojistiğinde kullanılan paketler arasında yer alan IBC’ler ne amaçla kullanılır?

Cevap

Tehlikeli madde lojistiğinde kullanılan ve IBC olarak adlandırılan “Damacanalar” ile genel olarak tehlikeli sıvı maddeler taşınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.