Açıköğretim Ders Notları

Türev Araçlar Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türev Araçlar Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Futures (Gelecek) Sözleşmeler

1. Soru

Future sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalar nelerdir?

Cevap

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.


2. Soru

Future işlemleri tanımlayınız.

Cevap

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.


3. Soru

Future sözleşmeler nasıl isimlendirilir?

Cevap

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.


4. Soru

Future sözleşmelerde amaç nedir?

Cevap

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.


5. Soru

Literatürde future sözleşmeler yerine kullanılabilen ifadeler nelerdir?

Cevap

Literatüre bakıldığında “futures sözleşmeler” yerine “gelecek sözleşmeleri” ya da “organize vadeli işlem sözleşmeleri” ifadelerinin de kullanılabildiği görülmektedir.


6. Soru

Future sözleşmelerde dayanak varlık bir mal olduğunda, borsanın üzerine düşen nedir?

Cevap

Dayanak varlık bir mal olduğunda, piyasada bu malın farklı kaliteye sahip pek çok çeşidini bulmak mümkün olabilir. Bu kapsamda borsalar bu malın kabul edilebilir özelliklerini ve kalitesini belirlemektedir.


7. Soru

Future sözleşmelerde dayanak varlıklar genel olarak kaç grup altında toplanmıştır?

Cevap

Dayanak varlık olarak kullanılan varlıklar, dövizler, para (faiz oranları), pay senetleri ve emtialar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır.


8. Soru

Future sözleşmelerde teslim tarihine net olarak kim belirlemektedir?

Cevap

Future sözleşmelerde, borsalar teslimin yapılacağı tarihi net olarak belirlemektedirler. Bazı futures sözleşmeler için, teslim periyodu tüm ay olabilmektedir. Teslim ayları sözleşmeden sözleşmeye değişmekle beraber borsa tarafından piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.


9. Soru

Future işlemlerde, sözleşme alt ya da üst limite ulaştığında ne olur?

Cevap

Normal olarak sözleşme alt limit ya da üst limite ulaştığında o sözleşmede işlemler durmaktadır. Ancak bazı durumlarda borsa devreye girerek limitleri değiştirme yetkisine sahiptir.


10. Soru

Future işlemlerde pozisyon limitleri neyi ifade eder?

Cevap

Pozisyon limitleri bir spekülatörün tutabileceği maksimum sözleşme sayısını ifade etmektedir. Limitin amacı spekülatörün piyasa üzerinde aşırı bir etkiye sahip olmasını engellemektir.


11. Soru

Futures fiyatlar ile spot fiyatlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Bir futures sözleşmenin teslim dönemi yaklaştığında, futures fiyatlar dayanak varlığın fiyatına eşit ya da çok yakın olmaktadır.


12. Soru

Future işlemlerde ortalama fiyat neye denir?

Cevap

Ortalama fiyat, alım satıma konu olan ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatların ortalamasıdır.


13. Soru

Future işlemlerde açılış fiyatının tanımı nedir?

Cevap

Açılış fiyatı, herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi için seans başlangıcında ilk işlemin hangi fiyattan gerçekleştiğini ifade eder. Bazı borsalar açılış fiyatını bir önceki günün kapanış fiyatı olarak, bazıları ise açılışın ilk birkaç dakikası içerisinde gerçekleşen fiyatların bir ortalaması olarak belirleyebilmektedir.


14. Soru

Başlanıç teminatı neye denir?

Cevap

Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç teminatıdır.


15. Soru

Borsa İstanbul’da kaç tip döviz vadeli işlem sözleşmesi işlem görmektedir?

Cevap

Borsa İstanbul’da üç tip Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi işlem görmektedir. Bu sözleşmeler, TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TL Euro Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleridir.


16. Soru

Borsa İstanbul’da işlem gören kaç tip faiz vadeli işlem sözleşmesi vardır?

Cevap

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.


17. Soru

Future sözleşmelerde kredi riski var mıdır?

Cevap

Future sözleşmelerde kredi riski yoktur.


18. Soru

Future ve forwar sözleşmeler arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Forward sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda işlem görürken, standart değildir ve standart bir teslim tarihleri yoktur. Sadece bir teslim tarihi belirlenir ve sözleşme vadesi doluncaya kadar elde tutulur. Futures sözleşmeler ise borsalarda işlem gören standart sözleşmelerdir ve birden çok teslim tarihi belirlenebilir. Günlük uzlaşma vardır ve vadeden önce genellikle pozisyon kapatılır.


19. Soru

Riskten korunma işleminde bazın tanımı nedir?

Cevap

Baz, hedge edilecek varlığın fiyatından gelecek sözleşmesinin fiyatı çıkarılarak bulunur.


20. Soru

Vadeli fiyatların hesaplanmasında kullanılan iki modelden biri olan  Taşıma Maliyeti modelinin tanımı nedir?

Cevap

Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak varlığın spot fiyatı ve bugünden teslimat gününe kadarki taşıma maliyetine bağlıdır. Buna göre:

Taşıma maliyeti = Finans maliyeti + depo maliyeti + sigorta maliyeti

eşitliğindeki gibidir.


1. Soru

Future sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalar nelerdir?

Cevap

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.

Futures sözleşmelerin işlem gördüğü en büyük borsalara bakıldığında, Amerika’da Chicago Board of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) dikkat çekerken, Avrupa’da London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex ve Euronext dikkat çeken borsalardır.

2. Soru

Future işlemleri tanımlayınız.

Cevap

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.

Fiyat, miktar ve vade anlaşmasının bugünden yapılıp ödemenin ve varlık tesliminin ge- lecekte bir tarihte gerçekleştirildiği işlemlerdir.

3. Soru

Future sözleşmeler nasıl isimlendirilir?

Cevap

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.

Bir borsada herhangi bir varlık veya başka bir ekonomik gösterge üzerinden düzenlenmiş futures sözleşmesi ilgili olduğu varlık veya gösterge ismi ile anılır.

4. Soru

Future sözleşmelerde amaç nedir?

Cevap

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.

Bu sözleşmedeki amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak, belirli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir.

5. Soru

Literatürde future sözleşmeler yerine kullanılabilen ifadeler nelerdir?

Cevap

Literatüre bakıldığında “futures sözleşmeler” yerine “gelecek sözleşmeleri” ya da “organize vadeli işlem sözleşmeleri” ifadelerinin de kullanılabildiği görülmektedir.

Literatüre bakıldığında “futures sözleşmeler” yerine “gelecek sözleşmeleri” ya da “organize vadeli işlem sözleşmeleri” ifadelerinin de kullanılabildiği görülmektedir.

Literatüre bakıldığında “futures sözleşmeler” yerine “gelecek sözleşmeleri” ya da “organize vadeli işlem sözleşmeleri” ifadelerinin de kullanılabildiği görülmektedir.

Literatüre bakıldığında “futures sözleşmeler” yerine “gelecek sözleşmeleri” ya da “organize vadeli işlem sözleşmeleri” ifadelerinin de kullanılabildiği görülmektedir.

6. Soru

Future sözleşmelerde dayanak varlık bir mal olduğunda, borsanın üzerine düşen nedir?

Cevap

Dayanak varlık bir mal olduğunda, piyasada bu malın farklı kaliteye sahip pek çok çeşidini bulmak mümkün olabilir. Bu kapsamda borsalar bu malın kabul edilebilir özelliklerini ve kalitesini belirlemektedir.

Dayanak varlık bir mal olduğunda, piyasada bu malın farklı kaliteye sahip pek çok çeşidini bulmak mümkün olabilir. Bu kapsamda borsalar bu malın kabul edilebilir özelliklerini ve kalitesini belirlemektedir.

Dayanak varlık bir mal olduğunda, piyasada bu malın farklı kaliteye sahip pek çok çeşidini bulmak mümkün olabilir. Bu kapsamda borsalar bu malın kabul edilebilir özelliklerini ve kalitesini belirlemektedir.

Dayanak varlık bir mal olduğunda, piyasada bu malın farklı kaliteye sahip pek çok çeşidini bulmak mümkün olabilir. Bu kapsamda borsalar bu malın kabul edilebilir özelliklerini ve kalitesini belirlemektedir.

7. Soru

Future sözleşmelerde dayanak varlıklar genel olarak kaç grup altında toplanmıştır?

Cevap

Dayanak varlık olarak kullanılan varlıklar, dövizler, para (faiz oranları), pay senetleri ve emtialar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır.

Dayanak varlık olarak kullanılan varlıklar, dövizler, para (faiz oranları), pay senetleri ve emtialar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır.

Dayanak varlık olarak kullanılan varlıklar, dövizler, para (faiz oranları), pay senetleri ve emtialar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır.

Dayanak varlık olarak kullanılan varlıklar, dövizler, para (faiz oranları), pay senetleri ve emtialar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır.

8. Soru

Future sözleşmelerde teslim tarihine net olarak kim belirlemektedir?

Cevap

Future sözleşmelerde, borsalar teslimin yapılacağı tarihi net olarak belirlemektedirler. Bazı futures sözleşmeler için, teslim periyodu tüm ay olabilmektedir. Teslim ayları sözleşmeden sözleşmeye değişmekle beraber borsa tarafından piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Future sözleşmelerde, borsalar teslimin yapılacağı tarihi net olarak belirlemektedirler. Bazı futures sözleşmeler için, teslim periyodu tüm ay olabilmektedir. Teslim ayları sözleşmeden sözleşmeye değişmekle beraber borsa tarafından piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Future sözleşmelerde, borsalar teslimin yapılacağı tarihi net olarak belirlemektedirler. Bazı futures sözleşmeler için, teslim periyodu tüm ay olabilmektedir. Teslim ayları sözleşmeden sözleşmeye değişmekle beraber borsa tarafından piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Future sözleşmelerde, borsalar teslimin yapılacağı tarihi net olarak belirlemektedirler. Bazı futures sözleşmeler için, teslim periyodu tüm ay olabilmektedir. Teslim ayları sözleşmeden sözleşmeye değişmekle beraber borsa tarafından piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

9. Soru

Future işlemlerde, sözleşme alt ya da üst limite ulaştığında ne olur?

Cevap

Normal olarak sözleşme alt limit ya da üst limite ulaştığında o sözleşmede işlemler durmaktadır. Ancak bazı durumlarda borsa devreye girerek limitleri değiştirme yetkisine sahiptir.

Normal olarak sözleşme alt limit ya da üst limite ulaştığında o sözleşmede işlemler durmaktadır. Ancak bazı durumlarda borsa devreye girerek limitleri değiştirme yetkisine sahiptir.

Normal olarak sözleşme alt limit ya da üst limite ulaştığında o sözleşmede işlemler durmaktadır. Ancak bazı durumlarda borsa devreye girerek limitleri değiştirme yetkisine sahiptir.

Normal olarak sözleşme alt limit ya da üst limite ulaştığında o sözleşmede işlemler durmaktadır. Ancak bazı durumlarda borsa devreye girerek limitleri değiştirme yetkisine sahiptir.

10. Soru

Future işlemlerde pozisyon limitleri neyi ifade eder?

Cevap

Pozisyon limitleri bir spekülatörün tutabileceği maksimum sözleşme sayısını ifade etmektedir. Limitin amacı spekülatörün piyasa üzerinde aşırı bir etkiye sahip olmasını engellemektir.

Pozisyon limitleri bir spekülatörün tutabileceği maksimum sözleşme sayısını ifade etmektedir. Limitin amacı spekülatörün piyasa üzerinde aşırı bir etkiye sahip olmasını engellemektir.

Pozisyon limitleri bir spekülatörün tutabileceği maksimum sözleşme sayısını ifade etmektedir. Limitin amacı spekülatörün piyasa üzerinde aşırı bir etkiye sahip olmasını engellemektir.

Pozisyon limitleri bir spekülatörün tutabileceği maksimum sözleşme sayısını ifade etmektedir. Limitin amacı spekülatörün piyasa üzerinde aşırı bir etkiye sahip olmasını engellemektir.

11. Soru

Futures fiyatlar ile spot fiyatlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Bir futures sözleşmenin teslim dönemi yaklaştığında, futures fiyatlar dayanak varlığın fiyatına eşit ya da çok yakın olmaktadır.

Bir futures sözleşmenin teslim dönemi yaklaştığında, futures fiyatlar dayanak varlığın fiyatına eşit ya da çok yakın olmaktadır.

Bir futures sözleşmenin teslim dönemi yaklaştığında, futures fiyatlar dayanak varlığın fiyatına eşit ya da çok yakın olmaktadır.

Bir futures sözleşmenin teslim dönemi yaklaştığında, futures fiyatlar dayanak varlığın fiyatına eşit ya da çok yakın olmaktadır.

12. Soru

Future işlemlerde ortalama fiyat neye denir?

Cevap

Ortalama fiyat, alım satıma konu olan ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatların ortalamasıdır.

13. Soru

Future işlemlerde açılış fiyatının tanımı nedir?

Cevap

Açılış fiyatı, herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi için seans başlangıcında ilk işlemin hangi fiyattan gerçekleştiğini ifade eder. Bazı borsalar açılış fiyatını bir önceki günün kapanış fiyatı olarak, bazıları ise açılışın ilk birkaç dakikası içerisinde gerçekleşen fiyatların bir ortalaması olarak belirleyebilmektedir.

14. Soru

Başlanıç teminatı neye denir?

Cevap

Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç teminatıdır.

Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç teminatıdır.

Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç teminatıdır.

Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat tutarı başlangıç teminatıdır.

15. Soru

Borsa İstanbul’da kaç tip döviz vadeli işlem sözleşmesi işlem görmektedir?

Cevap

Borsa İstanbul’da üç tip Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi işlem görmektedir. Bu sözleşmeler, TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TL Euro Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleridir.

Borsa İstanbul’da üç tip Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi işlem görmektedir. Bu sözleşmeler, TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TL Euro Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleridir.

Borsa İstanbul’da üç tip Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi işlem görmektedir. Bu sözleşmeler, TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TL Euro Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleridir.

Borsa İstanbul’da üç tip Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi işlem görmektedir. Bu sözleşmeler, TL Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TL Euro Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleridir.

16. Soru

Borsa İstanbul’da işlem gören kaç tip faiz vadeli işlem sözleşmesi vardır?

Cevap

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.

Borsa İstanbul’da işlem gören faiz vadeli işlem sözleşmesi yoktur.

17. Soru

Future sözleşmelerde kredi riski var mıdır?

Cevap

Future sözleşmelerde kredi riski yoktur.

18. Soru

Future ve forwar sözleşmeler arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Forward sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda işlem görürken, standart değildir ve standart bir teslim tarihleri yoktur. Sadece bir teslim tarihi belirlenir ve sözleşme vadesi doluncaya kadar elde tutulur. Futures sözleşmeler ise borsalarda işlem gören standart sözleşmelerdir ve birden çok teslim tarihi belirlenebilir. Günlük uzlaşma vardır ve vadeden önce genellikle pozisyon kapatılır.

Forward sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda işlem görürken, standart değildir ve standart bir teslim tarihleri yoktur. Sadece bir teslim tarihi belirlenir ve sözleşme vadesi doluncaya kadar elde tutulur. Futures sözleşmeler ise borsalarda işlem gören standart sözleşmelerdir ve birden çok teslim tarihi belirlenebilir. Günlük uzlaşma vardır ve vadeden önce genellikle pozisyon kapatılır.

Forward sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda işlem görürken, standart değildir ve standart bir teslim tarihleri yoktur. Sadece bir teslim tarihi belirlenir ve sözleşme vadesi doluncaya kadar elde tutulur. Futures sözleşmeler ise borsalarda işlem gören standart sözleşmelerdir ve birden çok teslim tarihi belirlenebilir. Günlük uzlaşma vardır ve vadeden önce genellikle pozisyon kapatılır.

Forward sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda işlem görürken, standart değildir ve standart bir teslim tarihleri yoktur. Sadece bir teslim tarihi belirlenir ve sözleşme vadesi doluncaya kadar elde tutulur. Futures sözleşmeler ise borsalarda işlem gören standart sözleşmelerdir ve birden çok teslim tarihi belirlenebilir. Günlük uzlaşma vardır ve vadeden önce genellikle pozisyon kapatılır.

19. Soru

Riskten korunma işleminde bazın tanımı nedir?

Cevap

Baz, hedge edilecek varlığın fiyatından gelecek sözleşmesinin fiyatı çıkarılarak bulunur.

20. Soru

Vadeli fiyatların hesaplanmasında kullanılan iki modelden biri olan  Taşıma Maliyeti modelinin tanımı nedir?

Cevap

Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak varlığın spot fiyatı ve bugünden teslimat gününe kadarki taşıma maliyetine bağlıdır. Buna göre:

Taşıma maliyeti = Finans maliyeti + depo maliyeti + sigorta maliyeti

eşitliğindeki gibidir.

Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak varlığın spot fiyatı ve bugünden teslimat gününe kadarki taşıma maliyetine bağlıdır. Buna göre:

Taşıma maliyeti = Finans maliyeti + depo maliyeti + sigorta maliyeti

eşitliğindeki gibidir.

Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak varlığın spot fiyatı ve bugünden teslimat gününe kadarki taşıma maliyetine bağlıdır. Buna göre:

Taşıma maliyeti = Finans maliyeti + depo maliyeti + sigorta maliyeti

eşitliğindeki gibidir.

Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak varlığın spot fiyatı ve bugünden teslimat gününe kadarki taşıma maliyetine bağlıdır. Buna göre:

Taşıma maliyeti = Finans maliyeti + depo maliyeti + sigorta maliyeti

eşitliğindeki gibidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.