Açıköğretim Ders Notları

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ve Ceza Mahkemeleri İşlemleri (Modül-Alt Modül Ekranlar)

1. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri nelerdir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS), kendisine intikal eden şikâyet ve ihbarların soruşturulması, yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun bulunması hâlinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.


2. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı hangi hâllerde soruşturma başlatabilmektedir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıda listelenen hâllerde soruşturma başlatabilmektedir: Müşteki veya vekilinin Savcılığa başvurarak şikâyette bulunması, Özel ve tüzel kişiliklerin Savcılığa ihbarda bulunması, Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların Savcılığa getirilmesi. Bunların dışında, savcı resen de soruşturma başlatabilmektedir.


3. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı ne görevler yapmaktadır ve ne tür kararlar vermektedir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta, bilirkişiye başvurmakta, arama yaptırma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir. Savcı, çalışmalarını tamamlayarak soruşturmayı bir kararla sonuçlandırmaktadır. Savcı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerine dava açabilmektedir. Savcı, mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleşmiş kararlar için de yazılı emir veya iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir.


4. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi hangi modüllerden oluşmaktadır?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi aşağıda listesi verilmiş modüller ve bu modüllere bağlı alt modül ve ekranlardan oluşmuştur: Soruşturma İşlemleri Modülü, Tevzi Modülü, Kararlar Modülü Muhabere Modülü, Emanet İşlemleri Modülü, Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü, İlamat İşlemleri Modülü.


5. Soru

cumhuriyet Başsavcılığı sorgulama alt modülündeki ekranlar nelerdir?

Cevap

Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama, Dosya Ayrıntı Gösterme, Dosyalara Kâtiplerin Erişim Haklarını Belirleme ekranı,  Kâtiplere İş Atama, Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranı, Dava Zaman aşımı Tarihi Kaydet ,Tecilli İlam Sorgulama, Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli, Nihai Karar İnceleme Sonucu Kaydı ,Yıllık İş Cetveli Hazırlama Ekranı, İddianame ve Karar Kartonları, Günlük Hazırlık Defteri Sorgulama, Dönemlik İş Cetveli, Esas Defteri Hazırlama Ekranı, Kullanılmamış Hazırlık/Esas Numaraları, Soruşturma Dosyası İptal Etme.


6. Soru

Yıllık iş cetveli hazırlama ekranından yapılabilen işlemler nelerdir?

Cevap

Yıllık İş Cetveli Hazırlama ekranı belirlenen tarih aralığında “Derdest Evrakın Yıllara Göre Beyanı”, “Evrakın Cumhuriyet Savcılarına Göre Beyanı”, “Çıkan Evrakın Yıllara Göre Beyanı”, “Savcı Atanmamış Dosyaların Beyanı” konularında rapor alınmasını sağlar. 


7. Soru

Soruşturma Açma alt modülü altında yer alan ekranlar nelerdir?

Cevap

Yeni Hazırlık Dosyası Açma, Hukuk Davası Açma Soruşturma Aşaması Kayıt İşlemleri, Derdest Soruşturma Dosyası Kaydetme,  Soruşturma Dosyası Açılış Bilgileri Güncelleme ekranlarıdır.


8. Soru

Müzekkere Alt Modülü nedir? Hangi ekranlardan oluşur?

Cevap

Müzekkere Alt Modülü Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzekkerelerin hazırlandığı alt modüldür. Soruşturma İşlemleri Evrak Hazırlama ,Patlayıcı Müsadere Karar Talebi ,Telefon Tespit Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi,  Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz , Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme ,Hazırlık Dosyası Evrak İptal İşlemleri ekranlarıdır.


9. Soru

Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz ekranının görevi nedir?

Cevap

Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz Cumhuriyet Savcısı tarafından talep edilen müteferrik işin reddedilmesi sonucunda bir üst mahkemeye yapılan müteferrik talebin reddine itiraz etme işleminin kaydedildiği ekrandır.


10. Soru

Talimat Alt Modülü Talimat alt modülü nedir? Hangi işlemleri kapsamaktadır?

Cevap

Talimat Alt Modülü Talimat alt modülü soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat (ifade alma, bilirkişiye başvurma vb.) gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklardan gelen talimatların takibi işlemlerini kapsamaktadır.


11. Soru

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülünü ve altında bulunan ekranları açıklayınız.

Cevap

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü Başka Savcılıktan gelen talimatların işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Talimat Dosyası Açılması Başka Savcılıktan gelen talimatlar için dosya açma işleminin yapıldığı ekrandır. Menüde yer almayan ekran işletime geçmiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde iş listesine düşer ve iş listesinden açılır. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. Talimatların Listelenmesi Sistemde kayıtlı olan tüm gelen talimatların listelendiği ekrandır. Talimat Üst Yazısı Hazırlanması Talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır. Talimat Dosyası Genel Müzekkere Hazırlama Talimat dosyasına ilişkin müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat Evrak Hazırlama İşlemleri Talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır.


12. Soru

Tebligat alt modülünün işlevi nedir? Hangi ekranlardan oluşmaktadır?

Cevap

Tebligat Alt Modülü, Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat işlemlerini kapsamaktadır. Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması Tebliğ edilecek evrakın tebliğ edilme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması Hazırlanmış tebligat için posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır. Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması Yurt dışıtebligatiçinAdalet Bakanlığı’ na üst yazı hazırlanması işlemini yapıldığı ekrandır. Ön Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi Ön ödeme tahsilât fişi ve tebligatının hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.


13. Soru

Taraf işlemleri alt modülü hangi ekranlardan oluşmaktadır?

Cevap

Taraf İşlemleri Alt Modülü; Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi, Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri, Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme ,Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi ve Tarafa ya da Vekile Soruşturma Dosyası Evrakı Teslim Edilmesi ekranlarından oluşmaktadır.


14. Soru

Tutukluluk giriş ekranının görevi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Tutukluluk Giriş İşletim kapsamında bulunan adliyelerde, mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen kişilerin tutukluluk bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden işletim kapsamında bulunan adliyelere tutuklama karar bilgileri gönderildiğinde bu kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.


15. Soru

Otopsi alt modülünde bulunan ekranların isimleri nelerdir?

Cevap

Otopsi Tutanağı Bilgilerinin Kaydedilmesi ,Otopsi Tutanağı Hazırlama ,Tabip Ekleme ,Otopsi Teknisyeni Ekleme ,Fotoğrafçı Ekleme ,Tereke Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranlarıdır. 


16. Soru

Tevzi modülü nedir? Hangi işlemlerden oluşmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Tevzi Modülü; hazırlık dosyalarının, soruşturulmak üzere savcı ve/veya bürolara dağıtılması işlemlerini ve savcı tarafından hazırlanan kararların görüldüsünün yapılarak mahkemelere dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır. Dağıtım yapılırken savcıların ve mahkemelerin üzerlerindeki iş yükü dikkate alınarak adil bir dağıtım yolu izlenmektedir. Program tarafından yapılan tevzi işleminde eşit olarak görevlendirilme esasına göre belirli bir puanlama sistemiyle tevzi işlemi yapılmaktadır.


17. Soru

Muhabere Modülü, Başsavcılığın hangi işlemlerini kapsamaktadır?

Cevap

Muhabere Modülü Cumhuriyet Başsavcılığının muhabere işlemlerini kapsamaktadır. Savcılık Muhabere Kaydı Görüntüleme Muhabere dosyasının görüntülendiği ekrandır. Savcılık Muhabere Evrak İşlemleri Muhabere evrak hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Muhabere Defteri Hazırlama Ekranı Muhabere kaydı yapılmış evrakların belirlenen aralıkta listelenerek rapor çıktısı alınmasında kullanılan ekrandır. Zimmet / Posta Zimmet Defteri Hazırlama Ekranı Muhabere Biriminde zimmetle verilmiş veya gönderilmiş belgelerin görüntülendiği rapor şablonu ekranıdır. Savcılık Muhabere Dosya İlişkilendirme İki muhabere dosyasının ilişkilendirildiği ekrandır.


18. Soru

Genel ceza yargılamasının yapıldığı ilk derece ve özel ceza mahkemeleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Genel ceza yargılamasının yapıldığı mahkemeler, ilk derece yargı yerleri olarak faaliyet gösteren Sulh Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve diğer özel ceza mahkemeleri olan Çocuk Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Trafik Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nden oluşmaktadır.


19. Soru

Ceza mahkemelerinde dava dosyası, iddianame değerlendirme işlemleri ile başlar. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

İddianame; soruşturma evresinde toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturulması hâlinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davası açılmasını sağlayan bir işlemdir. İddianameyi oluşturacak hususlar: Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; • Şüphelinin kimliği, • Müdafi, • Maktül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, • Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, • Açıklanmasında sakınca bulunmaması hâlinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, • Şikâyette bulunan kişinin kimliği, • Şikâyetin yapıldığı tarih, • Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, • Yüklenen suçun işlendiği yer tarih ve zaman dilimi, • Suçun delilleri, • Şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri gösterilir.


20. Soru

Duruşma işlemleri modülü nedir? Bu evrede duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Duruşma İşlemleri modülü, hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydında belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler:Yoklama, katılanın veya müştekinin (mağdurun) kimliğinin tespiti, sanığın kimliğinin tespiti, iddianamenin okunması, sanığın sorguya çekilmesi, delillerin toplanılması, katılanın (müdahilin) iddiasının sorulması, Cumhuriyet Savcısının iddiası ve sanığın savunmasıdır. 


1. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri nelerdir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS), kendisine intikal eden şikâyet ve ihbarların soruşturulması, yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun bulunması hâlinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

2. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı hangi hâllerde soruşturma başlatabilmektedir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağıda listelenen hâllerde soruşturma başlatabilmektedir: Müşteki veya vekilinin Savcılığa başvurarak şikâyette bulunması, Özel ve tüzel kişiliklerin Savcılığa ihbarda bulunması, Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların Savcılığa getirilmesi. Bunların dışında, savcı resen de soruşturma başlatabilmektedir.

3. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı ne görevler yapmaktadır ve ne tür kararlar vermektedir?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta, bilirkişiye başvurmakta, arama yaptırma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir. Savcı, çalışmalarını tamamlayarak soruşturmayı bir kararla sonuçlandırmaktadır. Savcı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerine dava açabilmektedir. Savcı, mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleşmiş kararlar için de yazılı emir veya iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir.

4. Soru

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi hangi modüllerden oluşmaktadır?

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi aşağıda listesi verilmiş modüller ve bu modüllere bağlı alt modül ve ekranlardan oluşmuştur: Soruşturma İşlemleri Modülü, Tevzi Modülü, Kararlar Modülü Muhabere Modülü, Emanet İşlemleri Modülü, Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü, İlamat İşlemleri Modülü.

5. Soru

cumhuriyet Başsavcılığı sorgulama alt modülündeki ekranlar nelerdir?

Cevap

Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama, Dosya Ayrıntı Gösterme, Dosyalara Kâtiplerin Erişim Haklarını Belirleme ekranı,  Kâtiplere İş Atama, Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranı, Dava Zaman aşımı Tarihi Kaydet ,Tecilli İlam Sorgulama, Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli, Nihai Karar İnceleme Sonucu Kaydı ,Yıllık İş Cetveli Hazırlama Ekranı, İddianame ve Karar Kartonları, Günlük Hazırlık Defteri Sorgulama, Dönemlik İş Cetveli, Esas Defteri Hazırlama Ekranı, Kullanılmamış Hazırlık/Esas Numaraları, Soruşturma Dosyası İptal Etme.

6. Soru

Yıllık iş cetveli hazırlama ekranından yapılabilen işlemler nelerdir?

Cevap

Yıllık İş Cetveli Hazırlama ekranı belirlenen tarih aralığında “Derdest Evrakın Yıllara Göre Beyanı”, “Evrakın Cumhuriyet Savcılarına Göre Beyanı”, “Çıkan Evrakın Yıllara Göre Beyanı”, “Savcı Atanmamış Dosyaların Beyanı” konularında rapor alınmasını sağlar. 

7. Soru

Soruşturma Açma alt modülü altında yer alan ekranlar nelerdir?

Cevap

Yeni Hazırlık Dosyası Açma, Hukuk Davası Açma Soruşturma Aşaması Kayıt İşlemleri, Derdest Soruşturma Dosyası Kaydetme,  Soruşturma Dosyası Açılış Bilgileri Güncelleme ekranlarıdır.

8. Soru

Müzekkere Alt Modülü nedir? Hangi ekranlardan oluşur?

Cevap

Müzekkere Alt Modülü Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzekkerelerin hazırlandığı alt modüldür. Soruşturma İşlemleri Evrak Hazırlama ,Patlayıcı Müsadere Karar Talebi ,Telefon Tespit Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi,  Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz , Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme ,Hazırlık Dosyası Evrak İptal İşlemleri ekranlarıdır.

9. Soru

Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz ekranının görevi nedir?

Cevap

Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine İtiraz Cumhuriyet Savcısı tarafından talep edilen müteferrik işin reddedilmesi sonucunda bir üst mahkemeye yapılan müteferrik talebin reddine itiraz etme işleminin kaydedildiği ekrandır.

10. Soru

Talimat Alt Modülü Talimat alt modülü nedir? Hangi işlemleri kapsamaktadır?

Cevap

Talimat Alt Modülü Talimat alt modülü soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat (ifade alma, bilirkişiye başvurma vb.) gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklardan gelen talimatların takibi işlemlerini kapsamaktadır.

11. Soru

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülünü ve altında bulunan ekranları açıklayınız.

Cevap

Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü Başka Savcılıktan gelen talimatların işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Talimat Dosyası Açılması Başka Savcılıktan gelen talimatlar için dosya açma işleminin yapıldığı ekrandır. Menüde yer almayan ekran işletime geçmiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde iş listesine düşer ve iş listesinden açılır. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezî tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. Talimatların Listelenmesi Sistemde kayıtlı olan tüm gelen talimatların listelendiği ekrandır. Talimat Üst Yazısı Hazırlanması Talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır. Talimat Dosyası Genel Müzekkere Hazırlama Talimat dosyasına ilişkin müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat Evrak Hazırlama İşlemleri Talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır.

12. Soru

Tebligat alt modülünün işlevi nedir? Hangi ekranlardan oluşmaktadır?

Cevap

Tebligat Alt Modülü, Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat işlemlerini kapsamaktadır. Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması Tebliğ edilecek evrakın tebliğ edilme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması Hazırlanmış tebligat için posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır. Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması Yurt dışıtebligatiçinAdalet Bakanlığı’ na üst yazı hazırlanması işlemini yapıldığı ekrandır. Ön Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi Ön ödeme tahsilât fişi ve tebligatının hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

13. Soru

Taraf işlemleri alt modülü hangi ekranlardan oluşmaktadır?

Cevap

Taraf İşlemleri Alt Modülü; Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi, Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri, Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme ,Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi ve Tarafa ya da Vekile Soruşturma Dosyası Evrakı Teslim Edilmesi ekranlarından oluşmaktadır.

14. Soru

Tutukluluk giriş ekranının görevi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Tutukluluk Giriş İşletim kapsamında bulunan adliyelerde, mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen kişilerin tutukluluk bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden işletim kapsamında bulunan adliyelere tutuklama karar bilgileri gönderildiğinde bu kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

15. Soru

Otopsi alt modülünde bulunan ekranların isimleri nelerdir?

Cevap

Otopsi Tutanağı Bilgilerinin Kaydedilmesi ,Otopsi Tutanağı Hazırlama ,Tabip Ekleme ,Otopsi Teknisyeni Ekleme ,Fotoğrafçı Ekleme ,Tereke Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranlarıdır. 

16. Soru

Tevzi modülü nedir? Hangi işlemlerden oluşmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Tevzi Modülü; hazırlık dosyalarının, soruşturulmak üzere savcı ve/veya bürolara dağıtılması işlemlerini ve savcı tarafından hazırlanan kararların görüldüsünün yapılarak mahkemelere dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır. Dağıtım yapılırken savcıların ve mahkemelerin üzerlerindeki iş yükü dikkate alınarak adil bir dağıtım yolu izlenmektedir. Program tarafından yapılan tevzi işleminde eşit olarak görevlendirilme esasına göre belirli bir puanlama sistemiyle tevzi işlemi yapılmaktadır.

17. Soru

Muhabere Modülü, Başsavcılığın hangi işlemlerini kapsamaktadır?

Cevap

Muhabere Modülü Cumhuriyet Başsavcılığının muhabere işlemlerini kapsamaktadır. Savcılık Muhabere Kaydı Görüntüleme Muhabere dosyasının görüntülendiği ekrandır. Savcılık Muhabere Evrak İşlemleri Muhabere evrak hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Muhabere Defteri Hazırlama Ekranı Muhabere kaydı yapılmış evrakların belirlenen aralıkta listelenerek rapor çıktısı alınmasında kullanılan ekrandır. Zimmet / Posta Zimmet Defteri Hazırlama Ekranı Muhabere Biriminde zimmetle verilmiş veya gönderilmiş belgelerin görüntülendiği rapor şablonu ekranıdır. Savcılık Muhabere Dosya İlişkilendirme İki muhabere dosyasının ilişkilendirildiği ekrandır.

18. Soru

Genel ceza yargılamasının yapıldığı ilk derece ve özel ceza mahkemeleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Genel ceza yargılamasının yapıldığı mahkemeler, ilk derece yargı yerleri olarak faaliyet gösteren Sulh Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve diğer özel ceza mahkemeleri olan Çocuk Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Trafik Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nden oluşmaktadır.

19. Soru

Ceza mahkemelerinde dava dosyası, iddianame değerlendirme işlemleri ile başlar. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

İddianame; soruşturma evresinde toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturulması hâlinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davası açılmasını sağlayan bir işlemdir. İddianameyi oluşturacak hususlar: Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; • Şüphelinin kimliği, • Müdafi, • Maktül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, • Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, • Açıklanmasında sakınca bulunmaması hâlinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, • Şikâyette bulunan kişinin kimliği, • Şikâyetin yapıldığı tarih, • Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, • Yüklenen suçun işlendiği yer tarih ve zaman dilimi, • Suçun delilleri, • Şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri gösterilir.

20. Soru

Duruşma işlemleri modülü nedir? Bu evrede duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap

Duruşma İşlemleri modülü, hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydında belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler:Yoklama, katılanın veya müştekinin (mağdurun) kimliğinin tespiti, sanığın kimliğinin tespiti, iddianamenin okunması, sanığın sorguya çekilmesi, delillerin toplanılması, katılanın (müdahilin) iddiasının sorulması, Cumhuriyet Savcısının iddiası ve sanığın savunmasıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.