Açıköğretim Ders Notları

Veri Madenciliği Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veri Madenciliği Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

R Yazılımı

1. Soru

R yazılımı ile yapılabilecek işlemlerin başında hangileri bulunmaktadır?

Cevap

R yazılımı kullanılarak, istatistiksel analiz, grafik çizme ve veri işleme işlemleri yapılabilir.


2. Soru

R yazılımı çevre birimi kullanıcılarına hangi olanakları sunmaktadır?

Cevap

R yazılımı çevre birimi kullanıcılara etkin bir veri işleme ve depolama olanağı, dizi ve matris hesaplamaları için komutlar grubu, veri analizi için ileri düzeyde teknikler topluluğu, verinin ekranda ya da basılı bir eserde görüntülenebilmesine olanak veren geniş grafiksel özellikler, kolay programlamaya uygun fakat karmaşık programlama dillerinin özelliklerine sahip bir programlama dilinin olanaklarını sunmaktadır.


3. Soru

R Console nedir?

Cevap

Komutların girilmesi için kullanılan bölgeye “R Console” denir.


4. Soru

R yazılımında temel komut nedir?

Cevap

Herhangi bir atama yapılması ya da matematiksel bir ifadenin hesaplanması için en basit komutlar olarak meydana çıkan komutlar grubuna temel komutlar denir.


5. Soru

R ile çalışırken herhangi bir fonksiyon ya da kitaplık hakkında nasıl yardım alınır?

Cevap

R ile çalışırken herhangi bir fonksiyon ya da kitaplık hakkında yardım almanın iki yolu vardır. Öncelikle aritmetik ortalama hesabında kullanılan mean() komutunu bildiğimizi varsayalım. Bu fonksiyonun hangi parametreleri aldığını ve diğer ayrıntıları görebilmek için help(mean) komutunun verilmesi yeterli olacaktır. Bu komut sonucunda gelecek ekranda fonksiyon ile ilgili ayrıntılar bulunabilecektir.

Yardım almanın diğer bir yolu ise R arayüzü help menüsünün kullanılmasıdır. Bu menü sayesinde hem basit kullanım kılavuzlarına ulaşılabilmekte hem de yardım sayfalarında arama yapılabilmektedir.


6. Soru

R yazılımında vektör nasıl oluşturulur?

Cevap

Bir vektörü en basit şekilde yaratmak için c () fonksiyonu kullanılır.


7. Soru

Önceden tanımlanmış olan bir vektörün birim sayısı nasıl sorgulanır?

Cevap

Önceden tanımlanmış bir vektörün birim sayısını öğrenmek için length() fonksiyonu kullanılır.


8. Soru

Belirli koşullara uygun vektör nasıl oluşturulur?

Cevap

Belirli bir düzene sahip olan vektörlerin oluşturulmasında da seq() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun genel yazılımı seq(altlimit, üstlimit, artışmiktarı) şeklindedir.


9. Soru

Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için rep() fonksiyonu kullanılır.

Örneğin istatistikteki varyans analizi işlemi gerçekleştirebilmek için ilgilenilen değişkenin her seviyesi için birim sayısı kadar isim girilmesi gerekmektedir. Komut, rep(istenenduzen,tekrar-sayısı) şeklinde yapılandırılır.


10. Soru

Bir değerin karekökünün hesaplanabilmesi için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Oluşturulan vektörler arasındaki tüm aritmetik işlemler de kolaylıkla yapılabilir. Bir değişkenin karekökü sqrt() fonksiyonu yardımıyla hesaplanabilir.


11. Soru

R yazılımında matris oluşturmak için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Birçok araştırmada, yapılan analizler sırasında matris oluşturulması gerekmektedir. R yazılımında matris oluşturmak için matrix() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun genel yazılımı;

matrix(veri, nrow(satırsayısı), ncol(sütünsayısı) dir.


12. Soru

Mantık fonksiyonları hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Mantık fonksiyonları yardımı ile ilgilenilen değişkenin bir karakter değişkeni mi yoksa sayısal bir değişken mi olduğu anlaşılabilir.


13. Soru

List Nesneleri hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Çeşitli istatistiksel analizler için oluşturulan farklı nesnelerin bir araya getirilmesinde List Nesnelerinden faydalanılır.


14. Soru

Çoğunlukla veri setleri başka programlardan hazır olarak elde edilirler. Verinin R yazılımına okutulabilmesi için bir kaç fonksiyon kullanılır. Bu fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Bu işlem için kullanılabilecek fonksiyonlar sırasıyla; scan() düşük seviyeli veri okutma işlemi, read.table() dosyalardan formatlanmış data frame elde edilmesi işlemi, read.fwf() belirgin bir genişlik tanımlanmış veri dosyalarından okuma işlemi, read.csv() değişkenlerin virgülle ayrıldığı dosyalardan okuma işlemi olur.


15. Soru

R yazılımında ek kütüphane yönetimi nasıl yapılır?

Cevap

Başka kullanıcılar ya da R projesi ekibi tarafından oluşturulan ek kütüphaneler “Packages” menüsündan “Install Package(s)” seçeneği yardımıyla yürütülebilir. Bu seçenek bir diyalog ekranı getirir ve bu ekranda o an için bulunan kütüphanelerin listesi sunulur. Daha sonrada listeden istenen kütüphane ya da kütüphaneler seçilerek OK’e basılarak bu kütüphanelerin yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir.


16. Soru

R yazılımında bir değişkenin aritmetik ortalaması hangi fonksiyon ile bulunur?

Cevap

R yazılımında bir değişkenin aritmetik ortalaması mean() fonksiyon ile bulunur.


17. Soru

R yazılımında bir fonksiyon tanımlamak için hangi komutlar kullanılır?

Cevap

R yazılımında bir fonksiyon tanımlamak için function() komutu ile başlayıp return() ile bitirilir.


18. Soru

R yazılımında daha önce oluşturulmuş fonksiyona eklemeler hangi komut ile yapılır?

Cevap

R yazılımında daha önce oluşturulmuş fonksiyona eklemeler fix() komutu ile yapılır.


19. Soru

R yazılımında dosyalardan formatlanmış bir data frame oluşturmak için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

R yazılımında dosyalardan formatlanmış bir data frame oluşturmak için read.table() fonksiyonu kullanılır.


20. Soru

Data frame kavramı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bir çok araştırmada ilgilenilen değişkenin çeşitli seviyeleri ve bu seviyeler için gözlem değerleri bulunmaktadır. R yazılımında veri seti içerisindeki faktör listeleri ve gözlem birimleri data frame olarak bir araya getirilirler. “data.frame” fonksiyonunda her sütunda eşit sayıda birim yer almaktadır. Her satır bir gözlem birimini temsil etmektedir.


1. Soru

R yazılımı ile yapılabilecek işlemlerin başında hangileri bulunmaktadır?

Cevap

R yazılımı kullanılarak, istatistiksel analiz, grafik çizme ve veri işleme işlemleri yapılabilir.

2. Soru

R yazılımı çevre birimi kullanıcılarına hangi olanakları sunmaktadır?

Cevap

R yazılımı çevre birimi kullanıcılara etkin bir veri işleme ve depolama olanağı, dizi ve matris hesaplamaları için komutlar grubu, veri analizi için ileri düzeyde teknikler topluluğu, verinin ekranda ya da basılı bir eserde görüntülenebilmesine olanak veren geniş grafiksel özellikler, kolay programlamaya uygun fakat karmaşık programlama dillerinin özelliklerine sahip bir programlama dilinin olanaklarını sunmaktadır.

3. Soru

R Console nedir?

Cevap

Komutların girilmesi için kullanılan bölgeye “R Console” denir.

4. Soru

R yazılımında temel komut nedir?

Cevap

Herhangi bir atama yapılması ya da matematiksel bir ifadenin hesaplanması için en basit komutlar olarak meydana çıkan komutlar grubuna temel komutlar denir.

5. Soru

R ile çalışırken herhangi bir fonksiyon ya da kitaplık hakkında nasıl yardım alınır?

Cevap

R ile çalışırken herhangi bir fonksiyon ya da kitaplık hakkında yardım almanın iki yolu vardır. Öncelikle aritmetik ortalama hesabında kullanılan mean() komutunu bildiğimizi varsayalım. Bu fonksiyonun hangi parametreleri aldığını ve diğer ayrıntıları görebilmek için help(mean) komutunun verilmesi yeterli olacaktır. Bu komut sonucunda gelecek ekranda fonksiyon ile ilgili ayrıntılar bulunabilecektir.

Yardım almanın diğer bir yolu ise R arayüzü help menüsünün kullanılmasıdır. Bu menü sayesinde hem basit kullanım kılavuzlarına ulaşılabilmekte hem de yardım sayfalarında arama yapılabilmektedir.

6. Soru

R yazılımında vektör nasıl oluşturulur?

Cevap

Bir vektörü en basit şekilde yaratmak için c () fonksiyonu kullanılır.

7. Soru

Önceden tanımlanmış olan bir vektörün birim sayısı nasıl sorgulanır?

Cevap

Önceden tanımlanmış bir vektörün birim sayısını öğrenmek için length() fonksiyonu kullanılır.

8. Soru

Belirli koşullara uygun vektör nasıl oluşturulur?

Cevap

Belirli bir düzene sahip olan vektörlerin oluşturulmasında da seq() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun genel yazılımı seq(altlimit, üstlimit, artışmiktarı) şeklindedir.

9. Soru

Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için rep() fonksiyonu kullanılır.

Örneğin istatistikteki varyans analizi işlemi gerçekleştirebilmek için ilgilenilen değişkenin her seviyesi için birim sayısı kadar isim girilmesi gerekmektedir. Komut, rep(istenenduzen,tekrar-sayısı) şeklinde yapılandırılır.

10. Soru

Bir değerin karekökünün hesaplanabilmesi için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Oluşturulan vektörler arasındaki tüm aritmetik işlemler de kolaylıkla yapılabilir. Bir değişkenin karekökü sqrt() fonksiyonu yardımıyla hesaplanabilir.

11. Soru

R yazılımında matris oluşturmak için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

Birçok araştırmada, yapılan analizler sırasında matris oluşturulması gerekmektedir. R yazılımında matris oluşturmak için matrix() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun genel yazılımı;

matrix(veri, nrow(satırsayısı), ncol(sütünsayısı) dir.

12. Soru

Mantık fonksiyonları hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Mantık fonksiyonları yardımı ile ilgilenilen değişkenin bir karakter değişkeni mi yoksa sayısal bir değişken mi olduğu anlaşılabilir.

13. Soru

List Nesneleri hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Çeşitli istatistiksel analizler için oluşturulan farklı nesnelerin bir araya getirilmesinde List Nesnelerinden faydalanılır.

14. Soru

Çoğunlukla veri setleri başka programlardan hazır olarak elde edilirler. Verinin R yazılımına okutulabilmesi için bir kaç fonksiyon kullanılır. Bu fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Bu işlem için kullanılabilecek fonksiyonlar sırasıyla; scan() düşük seviyeli veri okutma işlemi, read.table() dosyalardan formatlanmış data frame elde edilmesi işlemi, read.fwf() belirgin bir genişlik tanımlanmış veri dosyalarından okuma işlemi, read.csv() değişkenlerin virgülle ayrıldığı dosyalardan okuma işlemi olur.

15. Soru

R yazılımında ek kütüphane yönetimi nasıl yapılır?

Cevap

Başka kullanıcılar ya da R projesi ekibi tarafından oluşturulan ek kütüphaneler “Packages” menüsündan “Install Package(s)” seçeneği yardımıyla yürütülebilir. Bu seçenek bir diyalog ekranı getirir ve bu ekranda o an için bulunan kütüphanelerin listesi sunulur. Daha sonrada listeden istenen kütüphane ya da kütüphaneler seçilerek OK’e basılarak bu kütüphanelerin yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir.

16. Soru

R yazılımında bir değişkenin aritmetik ortalaması hangi fonksiyon ile bulunur?

Cevap

R yazılımında bir değişkenin aritmetik ortalaması mean() fonksiyon ile bulunur.

17. Soru

R yazılımında bir fonksiyon tanımlamak için hangi komutlar kullanılır?

Cevap

R yazılımında bir fonksiyon tanımlamak için function() komutu ile başlayıp return() ile bitirilir.

18. Soru

R yazılımında daha önce oluşturulmuş fonksiyona eklemeler hangi komut ile yapılır?

Cevap

R yazılımında daha önce oluşturulmuş fonksiyona eklemeler fix() komutu ile yapılır.

19. Soru

R yazılımında dosyalardan formatlanmış bir data frame oluşturmak için hangi fonksiyon kullanılır?

Cevap

R yazılımında dosyalardan formatlanmış bir data frame oluşturmak için read.table() fonksiyonu kullanılır.

20. Soru

Data frame kavramı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bir çok araştırmada ilgilenilen değişkenin çeşitli seviyeleri ve bu seviyeler için gözlem değerleri bulunmaktadır. R yazılımında veri seti içerisindeki faktör listeleri ve gözlem birimleri data frame olarak bir araya getirilirler. “data.frame” fonksiyonunda her sütunda eşit sayıda birim yer almaktadır. Her satır bir gözlem birimini temsil etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.