Açıköğretim Ders Notları

Veritabanı Programlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veritabanı Programlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Veritabanı Programlamaya Giriş

1. Soru

Veritabanı yönetim sistemini açıklayınız.

Cevap

Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.


2. Soru

SQL komutları kullanım amaçlarına göre nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

 • Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language)
 • Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language)
 • Veri Kontrol Dili (DCL – Data Control Language)

3. Soru

Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DML veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümüdür. Bu kategoride, veri seçmek için SELECT, veri silmek için DELETE, veri güncellemek için UPDATE ve veri girmek için INSERT en sık kullanılan DML komutlarıdır.


4. Soru

Gömülü SQL(Embedded SQL) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Veritabanı komutlarının yordamsal programlama dili içine özel bir ön metin ile gömülmesi ile gerçeklenir. Derleyici, derleme sırasında bunları ayrıştırarak VTYS için ayırmaktadır. Bu yöntem ile veritabanındaki verilerin kullanıcı arayüzlerine de aktarımı sağlanabilir. Burada veritabanındaki değişkenler ile programlama dili arasındaki değişken eşleştirmelerinin düzgün yapılması gerekir. İşlem olarak yavaştır.


5. Soru

Veritabanı yönetim sistemlerinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Veritabanı yönetim sistemlerinin veri depolama yönetimi, veri transferleri ve gösterimi, güvenlik yönetimi, çok kullanıcılı erişim yönetimi, yedekleme ve kurtarma yönetimi, veri bütünlüğü yönetimi, uygulama programları ve dillerin veritabanı arayüzü, hareket yönetimi vb. fonksiyonları da vardır.


6. Soru

Veri Kontrol Dili (DCL – Data Control Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DCL veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. Bu kategoride, kullanıcıya yetki tanımlama için GRANT, kullanıcı yetkilerini engellemek için DENY ve daha önce yapılmış olan yetki ve izinleri kaldırmak için REVOKE komutları kullanılır.


7. Soru

MS SQL Server 2014 Express Kurulumunun aşamaları nelerdir?

Cevap

 • Kurulum (Installation)
 • Evrensel Kurallar (Global Rules)
 • Kurulum Tipi (Installation Type)
 • Lisanslama (License Terms)
 • Özellik Seçimi (Feature Selection)
 • Oluşum Yapılandırması (Instance Configuration)
 • Sunucu Yapılandırma (Server Configuration)
 • Veritabanı Motoru Yapılandırması (Database Engine Configuration)
 • Kurulum İşlemi ve Tamamlanma (Installation Progress and Complete)

8. Soru

Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DDL veritabanında verilerin saklanması için kullanılan nesnelerin (tablolar, indeksler, prosedur ve fonksiyonlar vb.) oluşturulmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan komutlardır. Bu kategoride, yeni bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE, tabloda değişiklik yapmak için ALTER TABLE ve tabloyu silmek için DROP TABLE kullanılan bazı yaygın komutlardır. Bu komutların veri işleme komutları ile karışmasını engellemek için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin bir tablo, sütun ya da veritabanını silmek için DROP, veriyi silmek için DELTE komutu kullanılır


9. Soru

MS SQL Server 2014 yardımcısı ile örnek veritabanını nasıl oluşturulur?

Cevap

 • “SQL Server Management Studio” programı açılarak programı yüklerken seçtiğimiz sunucu ismi ile bağlantı işlemi gerçekleştirilir.
 • Nesne Tarayıcısı (Object Explorer) açık değilse “View > Object Explorer” ile açılır, Databases alanına sağ tıklayıp “New Database” seçeneği tıklanarak yeni veritabanımızın ismini yazmak için veritabanı ismi ve ilk özelliklerinin tanımlanacağı form gelir.
 • Bilisim veritabanına ait tabloları oluşturmak için Object Explorer alanında, “Databases>Bilisim>Table” sağ tıklayıp “Table” deyince yeni tablonun özelliklerinin tanımlanacağı arayüz gelir.
 • Bolumler(Bolum_No, Bolum_Adi) şemasına uygun olarak alan isimleri ve uygun veri tipleri tanımlanır. Ayrıca veri tekrarı olmaması istenen alanlar için birincil anahtar tanımlaması yapılması gerekir. “Bolum_No” satırına gelip sağ tıklayarak “Set Primary Key” ile birincil anahtar ataması yapılabilir. Sonra menüden Save(Kaydet) dendiğinde tablo ismi girilir. Eğer herhangi bir alan için mutlaka tanımlı bir değer olması isteniyorsa “Allow Nulls” u seçmemek gerekir.

10. Soru

Veritabanı bağlantısı için yazılım kütüphaneleri kullanma nedir? Açıklayınız.

Cevap

Programlama dillerine veritabanı sistemlerine erişim için belli yazılım kütüphaneleri sunulur. Bu kütüphaneler her bir dil ve VTYS için özel olarak tasarlanmış olup uygulama programlama arayüzü (API) olarak da bilinir. Farklı yazılım platformları için oluşmuş standart kütüphaneler (ODBC, JDBC, ADO.NET vb) bulunmaktadır. Bu kütüphaneler sadece veritabanı programlama değil, günümüzde yaygın olarak kullanılan web tabanlı ve mobil kullanıcı arayüzlerinin VTYS’ne erişimi için tercih edilmektedir.


11. Soru

Herhangi bir veritabanı yönetim sisteminin sağladığı özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.


12. Soru

Birincil Anahtar (Primary Key) kullanım amacını nedir? Açıklayınız.

Cevap

Birincil Anahtar (Primary Key) olarak tanımlanan alan ya da alanlar, ilgili tabloda benzersiz değer alırlar. Diğer bir deyişle aynı değerin faklı satırda yer almamasını garanti altına alırlar.


13. Soru

İşletmeler açısından veritabanı programlaması nelerde rol oynar?

Cevap

İşletmelere ait süreçlerin güvenilir şekilde işletilmesi, işletmeler ile ilgili verilerin veritabanlarına doğru şekilde kayıt altında alınması, işletme süreçleri ile ilgili temel verilerin raporlanması veya karar destekleri üretme için veritabanındaki verilerin değerlendirilmesi vb. birçok alanda veritabanı programlama önemli rol oynar.


14. Soru

MS SQL Server 2014 Express Kurulumunda evrensel kurallar aşamasında yapılması gereken işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu adım için sizden bir girdi beklememekte olup kurulum yardımcısı tarafından kullanılacak dosyaların kurulumu sırasında bir problemle karşılaşılmaması için bazı kontroller yapılır. Problem yoksa sonraki adıma geçer.


15. Soru

Veritabanı programlamaya yönelik yazılım araçlarını tanımlayınız.

Cevap

Yapısal Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanlarındaki veriye erişim ve veri işleme için birincil olarak kullanılmaktadır. Fakat işletmelere ait kapsamlı raporlama, analiz vb. işlemlerin yapılması için akış kontrolü, döngü vb. yordamsal dil özelliklerine ihtiyaç olup bunlar ANSI standartlarındaki SQL tarafından sağlanmamaktadır. Bu amaçla geliştirilen T-SQL, PL/ SQL, yordamsal dil özelliklerine de sahip olup veritabanı programlamada esneklik sağlar.


1. Soru

Veritabanı yönetim sistemini açıklayınız.

Cevap

Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

2. Soru

SQL komutları kullanım amaçlarına göre nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

 • Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language)
 • Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language)
 • Veri Kontrol Dili (DCL – Data Control Language)
3. Soru

Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DML veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümüdür. Bu kategoride, veri seçmek için SELECT, veri silmek için DELETE, veri güncellemek için UPDATE ve veri girmek için INSERT en sık kullanılan DML komutlarıdır.

4. Soru

Gömülü SQL(Embedded SQL) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Veritabanı komutlarının yordamsal programlama dili içine özel bir ön metin ile gömülmesi ile gerçeklenir. Derleyici, derleme sırasında bunları ayrıştırarak VTYS için ayırmaktadır. Bu yöntem ile veritabanındaki verilerin kullanıcı arayüzlerine de aktarımı sağlanabilir. Burada veritabanındaki değişkenler ile programlama dili arasındaki değişken eşleştirmelerinin düzgün yapılması gerekir. İşlem olarak yavaştır.

5. Soru

Veritabanı yönetim sistemlerinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Veritabanı yönetim sistemlerinin veri depolama yönetimi, veri transferleri ve gösterimi, güvenlik yönetimi, çok kullanıcılı erişim yönetimi, yedekleme ve kurtarma yönetimi, veri bütünlüğü yönetimi, uygulama programları ve dillerin veritabanı arayüzü, hareket yönetimi vb. fonksiyonları da vardır.

6. Soru

Veri Kontrol Dili (DCL – Data Control Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DCL veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. Bu kategoride, kullanıcıya yetki tanımlama için GRANT, kullanıcı yetkilerini engellemek için DENY ve daha önce yapılmış olan yetki ve izinleri kaldırmak için REVOKE komutları kullanılır.

7. Soru

MS SQL Server 2014 Express Kurulumunun aşamaları nelerdir?

Cevap

 • Kurulum (Installation)
 • Evrensel Kurallar (Global Rules)
 • Kurulum Tipi (Installation Type)
 • Lisanslama (License Terms)
 • Özellik Seçimi (Feature Selection)
 • Oluşum Yapılandırması (Instance Configuration)
 • Sunucu Yapılandırma (Server Configuration)
 • Veritabanı Motoru Yapılandırması (Database Engine Configuration)
 • Kurulum İşlemi ve Tamamlanma (Installation Progress and Complete)
8. Soru

Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap

DDL veritabanında verilerin saklanması için kullanılan nesnelerin (tablolar, indeksler, prosedur ve fonksiyonlar vb.) oluşturulmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan komutlardır. Bu kategoride, yeni bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE, tabloda değişiklik yapmak için ALTER TABLE ve tabloyu silmek için DROP TABLE kullanılan bazı yaygın komutlardır. Bu komutların veri işleme komutları ile karışmasını engellemek için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin bir tablo, sütun ya da veritabanını silmek için DROP, veriyi silmek için DELTE komutu kullanılır

9. Soru

MS SQL Server 2014 yardımcısı ile örnek veritabanını nasıl oluşturulur?

Cevap

 • “SQL Server Management Studio” programı açılarak programı yüklerken seçtiğimiz sunucu ismi ile bağlantı işlemi gerçekleştirilir.
 • Nesne Tarayıcısı (Object Explorer) açık değilse “View > Object Explorer” ile açılır, Databases alanına sağ tıklayıp “New Database” seçeneği tıklanarak yeni veritabanımızın ismini yazmak için veritabanı ismi ve ilk özelliklerinin tanımlanacağı form gelir.
 • Bilisim veritabanına ait tabloları oluşturmak için Object Explorer alanında, “Databases>Bilisim>Table” sağ tıklayıp “Table” deyince yeni tablonun özelliklerinin tanımlanacağı arayüz gelir.
 • Bolumler(Bolum_No, Bolum_Adi) şemasına uygun olarak alan isimleri ve uygun veri tipleri tanımlanır. Ayrıca veri tekrarı olmaması istenen alanlar için birincil anahtar tanımlaması yapılması gerekir. “Bolum_No” satırına gelip sağ tıklayarak “Set Primary Key” ile birincil anahtar ataması yapılabilir. Sonra menüden Save(Kaydet) dendiğinde tablo ismi girilir. Eğer herhangi bir alan için mutlaka tanımlı bir değer olması isteniyorsa “Allow Nulls” u seçmemek gerekir.
10. Soru

Veritabanı bağlantısı için yazılım kütüphaneleri kullanma nedir? Açıklayınız.

Cevap

Programlama dillerine veritabanı sistemlerine erişim için belli yazılım kütüphaneleri sunulur. Bu kütüphaneler her bir dil ve VTYS için özel olarak tasarlanmış olup uygulama programlama arayüzü (API) olarak da bilinir. Farklı yazılım platformları için oluşmuş standart kütüphaneler (ODBC, JDBC, ADO.NET vb) bulunmaktadır. Bu kütüphaneler sadece veritabanı programlama değil, günümüzde yaygın olarak kullanılan web tabanlı ve mobil kullanıcı arayüzlerinin VTYS’ne erişimi için tercih edilmektedir.

11. Soru

Herhangi bir veritabanı yönetim sisteminin sağladığı özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

12. Soru

Birincil Anahtar (Primary Key) kullanım amacını nedir? Açıklayınız.

Cevap

Birincil Anahtar (Primary Key) olarak tanımlanan alan ya da alanlar, ilgili tabloda benzersiz değer alırlar. Diğer bir deyişle aynı değerin faklı satırda yer almamasını garanti altına alırlar.

13. Soru

İşletmeler açısından veritabanı programlaması nelerde rol oynar?

Cevap

İşletmelere ait süreçlerin güvenilir şekilde işletilmesi, işletmeler ile ilgili verilerin veritabanlarına doğru şekilde kayıt altında alınması, işletme süreçleri ile ilgili temel verilerin raporlanması veya karar destekleri üretme için veritabanındaki verilerin değerlendirilmesi vb. birçok alanda veritabanı programlama önemli rol oynar.

14. Soru

MS SQL Server 2014 Express Kurulumunda evrensel kurallar aşamasında yapılması gereken işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu adım için sizden bir girdi beklememekte olup kurulum yardımcısı tarafından kullanılacak dosyaların kurulumu sırasında bir problemle karşılaşılmaması için bazı kontroller yapılır. Problem yoksa sonraki adıma geçer.

15. Soru

Veritabanı programlamaya yönelik yazılım araçlarını tanımlayınız.

Cevap

Yapısal Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanlarındaki veriye erişim ve veri işleme için birincil olarak kullanılmaktadır. Fakat işletmelere ait kapsamlı raporlama, analiz vb. işlemlerin yapılması için akış kontrolü, döngü vb. yordamsal dil özelliklerine ihtiyaç olup bunlar ANSI standartlarındaki SQL tarafından sağlanmamaktadır. Bu amaçla geliştirilen T-SQL, PL/ SQL, yordamsal dil özelliklerine de sahip olup veritabanı programlamada esneklik sağlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.