Açıköğretim Ders Notları

Veritabanı Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veritabanı Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Saklı Yordam ve Fonksiyon Kullanımı

1. Soru

İmleç Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

İmleç Saklı Yordamları (Cursor Stored Procedures) İmleç uygulamaları için kullanılmaktadır.


2. Soru

Veritabanı Motoru Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veritabanı Motoru Saklı Yordamları (Database Engine Stored Procedures) SQL sunucu veritabanı motorunun bakımı için kullanılmaktadır.


3. Soru

Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonları ne tür fonksiyonlardır?

Cevap

Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonlar (System Statistical Functions), istatiski bilgi sağlayan; @@Total_Errors (toplam hata sayısı), @@Total_Read (toplam okuma sayısı) vb. fonksiyonlardır.


4. Soru

Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları (Change Data Capture Stored Procedures) Değişen veri yakalama nesnelerini aktif- pasif hâle getirme veya raporlama için kullanılmaktadır.


5. Soru

Yerel saklı yordamların amacı nedir?

Cevap

Yerel saklı yordamların amacı daha önceden optimize edilmiş komut kümelerinin oluşturulmasıdır. Ancak önemli bir işlevi ise özellikle istemcilerin standart isteklerine ya- nıt verecek yapılardır. Örneğin bir web sayfası kullanıcısı ya da bir banka terminalindeki yazılımın talep ettiği veriyi istemciye ulaştırmasıdır. Bu açıdan bakıldığında saklı yordam- lar kullanıcıların veri isteklerini hızlı olarak hazırlayan ve gönderen yapılardır. Bir saklı yordam, istemciden bir veya daha fazla parametreyi alarak standartlaştırılmış sorgu ifade- lerini çalıştırır. Çalıştırılan sorgular ile istemciye bir değer ya da bir tablo döndürülebilir, veri ekleme, güncelleme ya da silme işlemi yapılabilir.


6. Soru

XML Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

XML Saklı Yordamları (XML Stored Procedures) XML dosya yönetimi için kullanılmaktadır.


7. Soru

Güvenik Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Güvenlik Fonksiyonları (Security Functions), kullanıcılar ve rolleri hakkında bilgi döndüren; User_Id (kullanıcı numarası), User_Name (kullanıcı adı) vb. fonksiyonlardır.


8. Soru

Yerel Saklı Yordamlar Yardımcı ile nasıl oluşturulur?

Cevap

SQL Server Management Studio’da kullanıcıların sql sorgu ve nesne oluşturmalarına yönelik yardımcılar kullanılarak hızlı bir şekilde yazılabilmektedir. Bunun için Object Explorer üzerin- de ilgili nesne üzerinde sağ fare tuşuna tıklanarak şablon kodlara ulaşılabilir. Örneğin bir saklı yordam yazmak için Database Bilişim Programmability Stored Procedure kısmına gidilerek Stored Procedure ifadesi üzerinde sağ fare tuşuna tıklanarak New Stored Procedure seçeneğine basıldığında şablon bir stored procedure kodu yeni bir sorgu ekranında açılacaktır.


9. Soru

MIN(), MAX(), AVG(), SUM() fonksiyonları hangi tip fonksiyonlara örnektir?

Cevap

Kullanıcı tanımlı fonksiyonların sık kullanılmayan türüdür. Sistem fonksiyonları altında bulunan MIN(), MAX(), AVG(), SUM() vb. fonksiyonlar bu tip fonksiyonlara örnektir. Ancak sistem fonksiyonları altında bulunan kümeleme fonksiyonları, ihtiyaç olan bir iş- lem için yeterli değil ise kullanıcı tanımlı fonksiyon tanımlanır. Kümeleme fonksiyonları diğer SQL fonksiyonlar gibi oluşturulmazlar. NET platformunda yeni bir sınıf oluşturarak SQL server yazılım kodları ile birleştirilmesi gerekir.


10. Soru

İmleç Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

İmleç Fonksiyonları (Cursor Functions), imleçler ile ilgili veri döndüren fonksiyonlardır.


11. Soru

19 Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ne tür nesnelerdir?

Cevap

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, kullanıcılar tarafından tanımlanan tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılan ilişkisel veritabanı nesneleridir. SQL sunucu içerisinde tanımlı olmayan fonksiyonları hazırlamak için kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılır. Saklı yor- damlardan farkı bu bölümün başında verilmiştir. Örnek veritabanı olan Bilisim veritaba- nımızın üzerinde yer alan kullanıcı tanımlı fonksiyonlara erişebilmek için, nesne tarayıcı penceresinde “Bilisim Programmability Functions” dizininden erişebiliriz.


12. Soru

Katalog Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Katalog Saklı Yordamları (Catalog Stored Procedures) Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) uygulamalarını sistem tablolarındaki değişimlerinden izole etmek için kullanılmaktadır.


13. Soru

Veritabanı E-mail Saklı Yordamı hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veritabanı E-mail Saklı Yordamı (Database Mail Stored Procedures)(T-SQL) SQL sunucu oluşumlarından e-mail atmak için kullanılmaktadır.


14. Soru

Yerel saklı yordamların özellikleri nelerdir?

Cevap

Yerel saklı yordamlar, kullanıcı tarafından oluşturulan saklı yordamlar olduğundan kullanıcı tabanlı saklı yordamlar olarak da adlandırılır. Saklı yordamlar ile farklı SQL yığınları hızlı bir biçimde kullanıcıların ortak kullanımına açılmış olur. Saklı yordamlar, veritabanı programlamada performansı yüksek işler yapmak için kullanılan kritik araçlardan birisidir.


15. Soru

Yapılandırma Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Yapılandırma Fonksiyonları (Configuration Functions), sunucunun mevcut yapılandırılması hakkında bilgi veren; @@Servername (sunucu adı), @@version (SQL sunucu sürümü) vb. fonksiyonlardır.


16. Soru

Kümeleme Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Kümeleme Fonksiyonları (Aggregate Functions), belli bir veri kümesinde işlem yapıp tek değer döndüren; Avg (ortalama alır), Count (veri kümesi satır sayısını döndürür) vb. fonksiyonlardır.


17. Soru

Matematiksel Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Matematiksel Fonksiyonlar (Mathematical Functions), girdi değerlerine bağlı nümerik değer döndüren; Log(logaritma), Abs (mutlak değer) vb. fonksiyonlardır.


18. Soru

Tarih ve zaman fonksiyonları (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Tarih ve zaman fonksiyonlar (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.


19. Soru

Metaveri  Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Metaveri Fonksiyonları (Metadata Functions). veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerinde bilgi döndüren; Object_Id(Nesne numarası), Object_Name(Nesne Adı) vb. fonksiyonlardır.


20. Soru

Dizgi Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Dizgi Fonksiyonları (String Functions), dizgiler üzerinde işlemler yapan; Len (dizgi uzunluğu), Reverse (dizgiyi tersine çeviren) vb. fonksiyonlardır.


1. Soru

İmleç Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

İmleç Saklı Yordamları (Cursor Stored Procedures) İmleç uygulamaları için kullanılmaktadır.

2. Soru

Veritabanı Motoru Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veritabanı Motoru Saklı Yordamları (Database Engine Stored Procedures) SQL sunucu veritabanı motorunun bakımı için kullanılmaktadır.

3. Soru

Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonları ne tür fonksiyonlardır?

Cevap

Sistem ile ilgili statiksel Fonksiyonlar (System Statistical Functions), istatiski bilgi sağlayan; @@Total_Errors (toplam hata sayısı), @@Total_Read (toplam okuma sayısı) vb. fonksiyonlardır.

4. Soru

Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları (Change Data Capture Stored Procedures) Değişen veri yakalama nesnelerini aktif- pasif hâle getirme veya raporlama için kullanılmaktadır.

5. Soru

Yerel saklı yordamların amacı nedir?

Cevap

Yerel saklı yordamların amacı daha önceden optimize edilmiş komut kümelerinin oluşturulmasıdır. Ancak önemli bir işlevi ise özellikle istemcilerin standart isteklerine ya- nıt verecek yapılardır. Örneğin bir web sayfası kullanıcısı ya da bir banka terminalindeki yazılımın talep ettiği veriyi istemciye ulaştırmasıdır. Bu açıdan bakıldığında saklı yordam- lar kullanıcıların veri isteklerini hızlı olarak hazırlayan ve gönderen yapılardır. Bir saklı yordam, istemciden bir veya daha fazla parametreyi alarak standartlaştırılmış sorgu ifade- lerini çalıştırır. Çalıştırılan sorgular ile istemciye bir değer ya da bir tablo döndürülebilir, veri ekleme, güncelleme ya da silme işlemi yapılabilir.

6. Soru

XML Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

XML Saklı Yordamları (XML Stored Procedures) XML dosya yönetimi için kullanılmaktadır.

7. Soru

Güvenik Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Güvenlik Fonksiyonları (Security Functions), kullanıcılar ve rolleri hakkında bilgi döndüren; User_Id (kullanıcı numarası), User_Name (kullanıcı adı) vb. fonksiyonlardır.

8. Soru

Yerel Saklı Yordamlar Yardımcı ile nasıl oluşturulur?

Cevap

SQL Server Management Studio’da kullanıcıların sql sorgu ve nesne oluşturmalarına yönelik yardımcılar kullanılarak hızlı bir şekilde yazılabilmektedir. Bunun için Object Explorer üzerin- de ilgili nesne üzerinde sağ fare tuşuna tıklanarak şablon kodlara ulaşılabilir. Örneğin bir saklı yordam yazmak için Database Bilişim Programmability Stored Procedure kısmına gidilerek Stored Procedure ifadesi üzerinde sağ fare tuşuna tıklanarak New Stored Procedure seçeneğine basıldığında şablon bir stored procedure kodu yeni bir sorgu ekranında açılacaktır.

9. Soru

MIN(), MAX(), AVG(), SUM() fonksiyonları hangi tip fonksiyonlara örnektir?

Cevap

Kullanıcı tanımlı fonksiyonların sık kullanılmayan türüdür. Sistem fonksiyonları altında bulunan MIN(), MAX(), AVG(), SUM() vb. fonksiyonlar bu tip fonksiyonlara örnektir. Ancak sistem fonksiyonları altında bulunan kümeleme fonksiyonları, ihtiyaç olan bir iş- lem için yeterli değil ise kullanıcı tanımlı fonksiyon tanımlanır. Kümeleme fonksiyonları diğer SQL fonksiyonlar gibi oluşturulmazlar. NET platformunda yeni bir sınıf oluşturarak SQL server yazılım kodları ile birleştirilmesi gerekir.

10. Soru

İmleç Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

İmleç Fonksiyonları (Cursor Functions), imleçler ile ilgili veri döndüren fonksiyonlardır.

11. Soru

19 Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ne tür nesnelerdir?

Cevap

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, kullanıcılar tarafından tanımlanan tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılan ilişkisel veritabanı nesneleridir. SQL sunucu içerisinde tanımlı olmayan fonksiyonları hazırlamak için kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılır. Saklı yor- damlardan farkı bu bölümün başında verilmiştir. Örnek veritabanı olan Bilisim veritaba- nımızın üzerinde yer alan kullanıcı tanımlı fonksiyonlara erişebilmek için, nesne tarayıcı penceresinde “Bilisim Programmability Functions” dizininden erişebiliriz.

12. Soru

Katalog Saklı Yordamları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Katalog Saklı Yordamları (Catalog Stored Procedures) Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) uygulamalarını sistem tablolarındaki değişimlerinden izole etmek için kullanılmaktadır.

13. Soru

Veritabanı E-mail Saklı Yordamı hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veritabanı E-mail Saklı Yordamı (Database Mail Stored Procedures)(T-SQL) SQL sunucu oluşumlarından e-mail atmak için kullanılmaktadır.

14. Soru

Yerel saklı yordamların özellikleri nelerdir?

Cevap

Yerel saklı yordamlar, kullanıcı tarafından oluşturulan saklı yordamlar olduğundan kullanıcı tabanlı saklı yordamlar olarak da adlandırılır. Saklı yordamlar ile farklı SQL yığınları hızlı bir biçimde kullanıcıların ortak kullanımına açılmış olur. Saklı yordamlar, veritabanı programlamada performansı yüksek işler yapmak için kullanılan kritik araçlardan birisidir.

15. Soru

Yapılandırma Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Yapılandırma Fonksiyonları (Configuration Functions), sunucunun mevcut yapılandırılması hakkında bilgi veren; @@Servername (sunucu adı), @@version (SQL sunucu sürümü) vb. fonksiyonlardır.

16. Soru

Kümeleme Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Kümeleme Fonksiyonları (Aggregate Functions), belli bir veri kümesinde işlem yapıp tek değer döndüren; Avg (ortalama alır), Count (veri kümesi satır sayısını döndürür) vb. fonksiyonlardır.

17. Soru

Matematiksel Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Matematiksel Fonksiyonlar (Mathematical Functions), girdi değerlerine bağlı nümerik değer döndüren; Log(logaritma), Abs (mutlak değer) vb. fonksiyonlardır.

18. Soru

Tarih ve zaman fonksiyonları (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Tarih ve zaman fonksiyonlar (Date and Time Functions), tarih ve zaman üzerinde işlemler yapan ve karakter, nümerik değer veya tarih bilgisi döndüren; Getdate (tarih al), Month (ay) vb. fonksiyonlardır.

19. Soru

Metaveri  Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Metaveri Fonksiyonları (Metadata Functions). veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerinde bilgi döndüren; Object_Id(Nesne numarası), Object_Name(Nesne Adı) vb. fonksiyonlardır.

20. Soru

Dizgi Fonksiyonlarının işlevi nedir?

Cevap

Dizgi Fonksiyonları (String Functions), dizgiler üzerinde işlemler yapan; Len (dizgi uzunluğu), Reverse (dizgiyi tersine çeviren) vb. fonksiyonlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.