Açıköğretim Ders Notları

Veritabanı Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veritabanı Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dağınık Veritabanı Sistemleri

1. Soru

Bulut bilişim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bulut bilişim, tek bir yerel sunucunun ya da kişisel bir cihazın kaynağına bağlı olarak yapılan hesaplama yerine birden fazla cihazın kaynaklarını beraber kullanarak hesaplama yapma işi olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Anaçatı bilgisayarlar nasıl bir bilgisayar türüdür?

Cevap

Anaçatı bilgisayarlar, (mainframe) yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarlardır.


3. Soru

Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre kaça ayrılırlar ve bunlar nelerdir?

Cevap

Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre dörde ayrılırlar. Bu sınıflandırma genel bulut, topluluk bulut, özel bulut ve karma bulut şeklindedir.


4. Soru

En az iki veya daha fazla özel, topluluk veya genel bulut yapılarının birleşerek oluşturduğu yapılar hangi bulut yapılarıdır?

Cevap

Karma bulut


5. Soru

Bulut bilişim hizmet modelleri kaç gruba ayrılır ve nelerdir?

Cevap

Bulut bilişim hizmet modelleri  üç gruba ayrılabilir. Bunlar; hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform, hizmet olarak yazılım olarak sıralanabilir.


6. Soru

Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar  bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak altyapı türündeki uygulamalarıdır.


7. Soru

ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler  bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak platform türündeki ürünleridir.


8. Soru

Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak yazılım türündeki yazılımlarıdır.


9. Soru

NoSQL kavramı ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

NoSQL kavramı, internete yüklenen ve gün geçtikçe artan veriyi depolayabilmek, yüksek sayıdaki kullanıcıların anlık taleplerine cevap vermek amacı ile ortaya çıkmış yatay olarak ölçeklendirilebilen veritabanı sistemlerine verilen genel isimdir.


10. Soru

NoSQL yapıları ne özelliğinden dolayı ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler?

Cevap

NoSQL yapılarında hareket kavramı bulunmadığından ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler.


11. Soru

CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi neyi ifade etmektedir?

Cevap

CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi dağıtık sistemlerin aynı anda tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünebilme toleransı koşullarına sahip olamayacağını söyler.


12. Soru

NoSQL veritabanı tipleri nelerdir?

Cevap

Çizge Tabanlı NoSQL Yapıları, Anahtar-Değer Tabanlı NoSQL Yapıları, Sütun Tabanlı NoSQL Yapıları, Belge Tabanlı NoSQL Yapıları.


13. Soru

Sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar veren NoSQL veritabanı tipi hangisidir?

Cevap

Çizge tabanlı veritabanı yapıları, en iyi sonuçları verilerin birbirleri ile ilişkili olarak tutulması gerektiği zamanlarda verir. Örneğin sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.


14. Soru

Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek olarak neler verilebilir?

Cevap

Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek verecek olursak Neo4J,ArangoDB, FlockDB, Infinite Graph, Sparksee, TITAN, InfoGrid, HyperGraphDB, Trinity gibi ürünleri sıralayabiliriz.


15. Soru

Anahtar-değer tabanlı veritabanı ürünlerine örnek neler verilebilir?

Cevap

Anahtar-değer tabanlı veritabanı yapılarına örnek olarak Redis, Riak, Amazon DynamoDB verilebilir.


16. Soru

Sütun tabanlı NoSQL yapılarının kullanım alanları sıklıkla nelerdir?

     

Cevap

Sütun tabanlı NoSQL yapıları içerik yönetim sistemleri, blog platformları, sosyal medya, işlem kaydı analiz motorları gibi yapılarda sıklıkla kullanılırlar.


17. Soru

Sütun Tabanlı NoSQL Yapılarını kullanan ürünlere örnek olarak neler verilebilir?

Cevap

Cassandra, Apache Hadoop HBase


18. Soru

MongoDB isimli ürün hangi tip veritabanına örnektir?

Cevap

Belge tabanlı NoSQL yapıları


19. Soru

Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknolojinin adı nedir?

Cevap

Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknoloji yine Google tarafından geliştirilmiş olan Dremel altyapısıdır.


20. Soru

Google BigQuery yapısı üzerinde bulunan bileşenler nelerdir?

     

Cevap

Google BigQuery yapısı üzerinde projeler, veri bloğu, tablolar ve işler olmak üzere dört temel bileşen vardır.  


1. Soru

Bulut bilişim ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bulut bilişim, tek bir yerel sunucunun ya da kişisel bir cihazın kaynağına bağlı olarak yapılan hesaplama yerine birden fazla cihazın kaynaklarını beraber kullanarak hesaplama yapma işi olarak tanımlanabilir.

2. Soru

Anaçatı bilgisayarlar nasıl bir bilgisayar türüdür?

Cevap

Anaçatı bilgisayarlar, (mainframe) yüzlerce kullanıcıya aynı zamanda farklı hizmetler verebilen içerisinde çok sayıda işlemci ve sabit disk barındıran güçlü ve pahalı bilgisayarlardır.

3. Soru

Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre kaça ayrılırlar ve bunlar nelerdir?

Cevap

Bulut bilişim sistemleri erişim modellerine göre dörde ayrılırlar. Bu sınıflandırma genel bulut, topluluk bulut, özel bulut ve karma bulut şeklindedir.

4. Soru

En az iki veya daha fazla özel, topluluk veya genel bulut yapılarının birleşerek oluşturduğu yapılar hangi bulut yapılarıdır?

Cevap

Karma bulut

5. Soru

Bulut bilişim hizmet modelleri kaç gruba ayrılır ve nelerdir?

Cevap

Bulut bilişim hizmet modelleri  üç gruba ayrılabilir. Bunlar; hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform, hizmet olarak yazılım olarak sıralanabilir.

6. Soru

Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

Amazon EC2, Amazon Web Services, BlueLock, PrimaCloud gibi uygulamalar  bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak altyapı türündeki uygulamalarıdır.

7. Soru

ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

ActiveState Stackato, Apprenda, Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Centurylink Appfog, CloudControl dotCloud, Engine Yard, Google App Engine, IBM Bluemix, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku gibi ürünler  bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak platform türündeki ürünleridir.

8. Soru

Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar hangi tür bulut bilişim modelidir?

Cevap

Salesforce, Workday, Netsuite, ServiceNow, Athenahealth, Microsoft Office Online, Google Apps, Concur, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx gibi yazılımlar bulut bilişim hizmet modellerinin hizmet olarak yazılım türündeki yazılımlarıdır.

9. Soru

NoSQL kavramı ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

NoSQL kavramı, internete yüklenen ve gün geçtikçe artan veriyi depolayabilmek, yüksek sayıdaki kullanıcıların anlık taleplerine cevap vermek amacı ile ortaya çıkmış yatay olarak ölçeklendirilebilen veritabanı sistemlerine verilen genel isimdir.

10. Soru

NoSQL yapıları ne özelliğinden dolayı ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler?

Cevap

NoSQL yapılarında hareket kavramı bulunmadığından ilişkisel veri tabanlarının uyduğu kurallara uymayabilirler.

11. Soru

CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi neyi ifade etmektedir?

Cevap

CAP teoremi ya da bir diğer adı ile Brewer teoremi dağıtık sistemlerin aynı anda tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünebilme toleransı koşullarına sahip olamayacağını söyler.

12. Soru

NoSQL veritabanı tipleri nelerdir?

Cevap

Çizge Tabanlı NoSQL Yapıları, Anahtar-Değer Tabanlı NoSQL Yapıları, Sütun Tabanlı NoSQL Yapıları, Belge Tabanlı NoSQL Yapıları.

13. Soru

Sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar veren NoSQL veritabanı tipi hangisidir?

Cevap

Çizge tabanlı veritabanı yapıları, en iyi sonuçları verilerin birbirleri ile ilişkili olarak tutulması gerektiği zamanlarda verir. Örneğin sosyal ağlar, öneri motoru uygulamaları, mekânsal veri ve haritalama gibi konularda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

14. Soru

Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek olarak neler verilebilir?

Cevap

Çizge tabanlı veritabanı ürünlerine örnek verecek olursak Neo4J,ArangoDB, FlockDB, Infinite Graph, Sparksee, TITAN, InfoGrid, HyperGraphDB, Trinity gibi ürünleri sıralayabiliriz.

15. Soru

Anahtar-değer tabanlı veritabanı ürünlerine örnek neler verilebilir?

Cevap

Anahtar-değer tabanlı veritabanı yapılarına örnek olarak Redis, Riak, Amazon DynamoDB verilebilir.

16. Soru

Sütun tabanlı NoSQL yapılarının kullanım alanları sıklıkla nelerdir?

     

Cevap

Sütun tabanlı NoSQL yapıları içerik yönetim sistemleri, blog platformları, sosyal medya, işlem kaydı analiz motorları gibi yapılarda sıklıkla kullanılırlar.

17. Soru

Sütun Tabanlı NoSQL Yapılarını kullanan ürünlere örnek olarak neler verilebilir?

Cevap

Cassandra, Apache Hadoop HBase

18. Soru

MongoDB isimli ürün hangi tip veritabanına örnektir?

Cevap

Belge tabanlı NoSQL yapıları

19. Soru

Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknolojinin adı nedir?

Cevap

Google BigQuery’nin bu kadar büyük veriler içerisinde bu kadar hızlı sorgulara cevap vermesinin altında yatan teknoloji yine Google tarafından geliştirilmiş olan Dremel altyapısıdır.

20. Soru

Google BigQuery yapısı üzerinde bulunan bileşenler nelerdir?

     

Cevap

Google BigQuery yapısı üzerinde projeler, veri bloğu, tablolar ve işler olmak üzere dört temel bileşen vardır.  

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.