Açıköğretim Ders Notları

Veritabanı Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veritabanı Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Veritabanı Tasarımı

1. Soru

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri neden veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar?

Cevap

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri organizasyonel gereksinimlerin karşılanması için veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar.


2. Soru

Veritabanı geliştirme süreci nasıl başlar?

Cevap

Veritabanı geliştirme süreci mevcut veri işleme adımlarının, genel işletme fonksiyonlarının ve onların veri gereksinimlerinin analizi ile başlar.


3. Soru

Gereksinim analizi nedir?

Cevap

Veritabanında saklanacak veriler ve bunları kullanan geliştirilecek uygulamalar ve performans gereksinimlerinin belirlendiği aşama “gereksinim analizi” olarak adlandırılır.


4. Soru

Veritabanı tasarım aşamaları nelerdir?

Cevap

Üç aşamadan oluşur. Bunlar kavramsal veri modelleme, mantıksal veri modelleme, fiziksel veri modellemedir.


5. Soru

Kavramsal veri modeli (conceptual data model) nedir?

Cevap

Kavramsal veri modeli veritabanında saklanacak verilerin, kısıtlarının ve ilişkilerinin bir gösterimidir.


6. Soru

Kavramsal veri modelleme hangi adımlarla paralel yapılır?

Cevap

Genellikle sistem analizi sırasında diğer gereksinim analizi ve yapılandırma adımları ile paralel olarak yapılır.


7. Soru

Kavramsal veri modelleme ne ile oluşturulur?

Cevap

Kavramsal veri modelleme varlık ilişki diyagramının tasarlanması ya da tümleşik modelleme dili şeması ile oluşturulur.


8. Soru

Kavramsal veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kavramsal veri modelinin özellikleri;

 • İşletmenin genelini kapsayan iş kavramlarını kapsar.
 • Stratejik veri projelerinde en sık kullanılan veri modelidir.
 • Kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için oluşturulur.
 • Proje yöneticisi tarafından proje süreç izlemede kullanılır.
 • Yüksek seviye veri yapılarını içerir.
 • Yetkili ve yöneticilerin tüm seviyelerdeki mimari tanımların veri prensibini anlayabilecekleri teknik olmayan isimler kullanılır.
 • Varlıklar, ilişkiler ve bunların özelliklerini içerir.

9. Soru

Mantıksal veri modeli (logical data model) nedir?

Cevap

Kavramsal modelin seçilen veritabanı yönetim sisteminin varitabanı şemasına dönüştürülmesidir.


10. Soru

Mantıksal veri modeli nasıl bir modeldir?

Cevap

Mantıksal veri modeli ilişkisel veritabanı teknolojilerinden bağımsız, veri depolama, veri kısıtları ve ilişkiler tarafından tamamıyla bağlanmış veri modelidir.


11. Soru

Mantıksal veritabanı modeli neleri standartlaştırır?

Cevap

Bir mantıksal veri modeli insanları, yerleri, nesneleri, kuralları ve ilişkiler ile onlar arasındaki olayları standartlaştırır.


12. Soru

Mantıksal veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Mantıksal veri modelinin özellikleri;

 • Tüm varlıkları ve aralarındaki ilişkileri içermektedir.
 • Her varlığın tüm öznitelikleri belirlenmiştir.
 • Her varlık için benzersiz anahtar belirtilir.
 • Farklı varlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlayan yabancı anahtarlar belirtir.
 • Bu aşamada Normalleştirme uygulanır.
 • Veri modeli kapsamına bağlı olmakla birlikte tipik olarak 50-1000 arasında varlık içerir.
 • Veritabanı yönetim sisteminden, veri depolama konumlarından ya da teknolojilerinden bağımsız olarak oluşturulur.
 • Varlıklar ve öznitelikler tanımlara sahip olur.
 • Veri özniteliklerinin kısıtları ve veri türleri genellikle belirlenmiş olur.

13. Soru

Fiziksel veri modeli (physical data model) nedir?

Cevap

Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modelidir.


14. Soru

Fiziksel veritabanı modeli hangi yapıları göstermektedir?

Cevap

Bir fiziksel veritabanı modeli, sütun adı, sütun veri türü, sütun kısıtlamaları, birincil anahtar, yabancı anahtar ve tablolar arasındaki ilişkiler de dâhil olmak üzere tüm tablo yapılarını göstermektedir.


15. Soru

Fiziksel veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Fiziksel veri modelinin özellikleri;

 • Tüm tablo ve sütunlar belirtilir.
 • Tablolar arasındaki ilişki yabancı anahtar ile sağlanır.
 • Denormalization kullanıcı gereksinimlerine ve performans ölçütlerine dayalı olarak oluşabilir.
 • Fiziksel veri modeli farklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri için farklılık gösterebilir.
 • Veritabanı yönetim sisteminin belirli bir sürümü, veri depolama konumları ya da teknolojileri için bağımlı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
 • Öznitelikler genellikle duyarlı ve uzunlukları atanmış veri türlerine sahip olacaktır.

16. Soru

Varlık ilişki modelleme nedir?

Cevap

Bir işletme veya iş alanında kullanılan verilerin detaylı ve mantıksal gösterimidir.


17. Soru

Varlık ilişki modeli neleri içerir?

Cevap

Gerçek hayattaki varlıklar, aralarındaki ilişkiler ve varlıklar ile ilişkilerin özelliklerini içerir.


18. Soru

Varlık ilişki diyagramı nedir?

Cevap

Varlık ilişki modelinin grafiksel olarak gösterimidir.


19. Soru

İlişkisel veritabanı modeli nasıl oluşturulur?

Cevap

İlişkisel veritabanı modeli oluşturulabilmesi için öncelikle ilgili veriler çözümlenir, çözümlenen bu verilerin birbiri ile ilişkileri incelenir ve sonrasında varlık ilişki modellemeden yararlanılıp varlık ilişki diyagramları oluşturulur. Bu varlık ilişki diyagramları veritabanında yer alacak olan tabloları, tabloların birbirlerine bağlantılarını ve tablolar ile bağlantıların özelliklerini ortaya çıkarır ve ilişkisel veritabanı modelini oluşturur.


20. Soru

Veri ilişki modelinde veri yapısı grafiksel olarak gösterilirken kaç öge kullanılır?

Cevap

Varlıklar, öznitelikler ve ilişkiler olmak üzere üç temel öge kullanılır.


21. Soru

Varlık neyi temsil eder?

Cevap

İşletmenin verisini tutmak istediği kullanıcı ortamındaki kişi, yer, nesne, olay veya kavramı temsil eder.


22. Soru

Varlık kümesi nedir?

Cevap

Ortak özellikleri veya karakteristikleri içeren varlıkların oluşturduğu kümeye denir.


23. Soru

Varlık örneği nedir?

Cevap

Varlık kümesindeki bir varlığa denir.


24. Soru

Güçlü varlık kümesi nedir?

Cevap

Güçlü varlık kümesi diğer varlık kümelerinden bağımsız tanımlanabilen kümelerdir.


25. Soru

Modelde güçlü varlık kümesi nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde dikdörtgen ile gösterilir.


26. Soru

Zayıf varlık kümesi nedir?

Cevap

Bir varlık kümesi güçlü varlık kümesine bağlı olarak var olabiliyorsa zayıf varlık kümesi olarak adlandırılır.


27. Soru

Modelde zayıf varlık kümesi nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde çift çizgili dikdörtgen olarak gösterilir.


28. Soru

Öznitelik nedir?

Cevap

İşletmede kullanılan varlık kümesinin özellikleri veya karakteristikleridir.


29. Soru

Modelde öznitelikler nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde oval olarak gösterilir ve içine adı yazılır.


30. Soru

Zorunlu öznitelik nedir?

Cevap

Bir özniteliğin değeri varlık kümesi içindeki tüm varlık örnekleri için girilmesi zorunlu ise zorunlu öznitelik olarak adlandırılır.


31. Soru

Seçimli öznitelik nedir?

Cevap

Varlık kümesi içindeki her bir örnek için değer girilmesi zorunlu olmayan özniteliklerdir.


32. Soru

Zorunlu ve seçimlik özniteliklerin modeldeki gösterimi nedir?

Cevap

Model gösteriminde zorunlu özniteliğin önüne “+” seçimli özniteliğin önüne “o” sembolü konulabilir. Ancak pek çok gösterimde zorunlu ve seçimli öz nitelikler işaretlenmez ve ek dokümanlarda açıklanır.


33. Soru

Basit öznitelik nedir?

Cevap

Organizasyon için anlamlı daha küçük parçalara bölünemeyen özniteliklerdir.


34. Soru

Bileşik öznitelikler nedir?

Cevap

Daha detaylı bilgileri içeren anlamlı alt parçalara bölünebilen özniteliklerdir.


35. Soru

Türetilen öznitelikler nedir?

Cevap

Bazı öznitelik değerleri veritabanında depolanan diğer ilişkili özniteliklerden hesaplanabilir veya türetilebilir. Bu oluşturulan yeni özniteliğe türetilen öznitelik denir.


36. Soru

Türetilen öznitelikler varlık ilişki diyagramında nasıl gösterilir?

Cevap

Kesikli çizgili oval şekillerle gösterilir.


37. Soru

Tek değerli öznitelik nedir?

Cevap

Bir varlığın özelliği sadece tek değer alıyorsa denir.


38. Soru

Çok değerli öznitelik nedir?

Cevap

Bir varlığın özelliği birden fazla değer alıyorsa denir.


39. Soru

Varlık diyagramında çok değerli öznitelik nasıl gösterilir?

Cevap

Çift oval şekil ile gösterilir.


40. Soru

Çok değerli ve bileşik öznitelikler arasındaki fark nedir?

Cevap

Çok değerli öznitelikte bir varlık örneğine ait birden fazla veri tutulur. Birleşik öznitelikte ise bir varlığa ait bir değer tutulur.


41. Soru

Anahtar öznitelik nedir?

Cevap

Varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliği denir.


42. Soru

Anahtar öznitelik nasıl bir değer alır?

Cevap

Tanımlandığı varlık kümesinde bulunan tüm örnekler için benzersiz değerler alır.


43. Soru

Bileşik anahtar nedir?

Cevap

Anahtar öznitelik tek bir öznitelikten oluşabileceği gibi birden fazla özniteliğin birleşimi ile de tanımlanabilir. Bu tip özniteliğe birleşik anahtar denir.


44. Soru

Etki alanı nedir?

Cevap

Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye denir.


45. Soru

Etki alanının varlık ilişki diyagramındaki gösterimi nedir?

Cevap

Varlık ilişki diyagramı içinde gösterilmez.


46. Soru

İlişki nedir?

Cevap

En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağıntıya denir.


47. Soru

İlişiler varlık ilişki diyagramında nasıl gösterilir?

Cevap

İlişkiler varlık ilişki diyagramında eşkenar dörtgen yani baklava dilimi şekliyle gösterilir ve içerisine ilişkinin adı yazılır.


48. Soru

İlişki türü ve ilişki örneği arasındaki fark nedir?

Cevap

Bir ilişki türü varlık kümeleri arasındaki bağlantıyı gösterir. İlişki örneği ise varlık örnekleri arasındaki bağlantıdır.


49. Soru

İlişkisel varlıklar nelerdir?

Cevap

Bir ilişki özelliği birden fazla ise bu ilişki bir varlık olarak gösterilebilir. Bu tip varlıklar ilişkisel varlık olarak adlandırılır.


50. Soru

İlişki derecesi nedir?

Cevap

İlişkide yer alan varlık kümesinin sayısı ilişkinin derecesini gösterir.


51. Soru

İlişki türleri nelerdir?

Cevap

Varlık kümeleri arasında üç tür ilişkiden söz edilir.

 • Bire bir ilişki
 • Bir çok ilişki veya çoka bir ilişki
 • Çoka çok ilişki.

52. Soru

Bire bir ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarından sadece biri ile ilişki kurabiliyorsa buna bire bir ilişki denir.


53. Soru

Bire çok ilişki veya çoka bir ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarıyla birden çok ilişki kurabiliyorsa buna bire çok ilişki denir. Bire çok ve çoka bir ilişki benzer ilişkiler olup kaynak varlık kümesinden bir varlık hedef varlık kümesinden birden fazla varlık ile ilişkilidir.


54. Soru

Çoka çok ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin birden fazla elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarıyla birden fazla ilişki kurabiliyorsa buna çoka çok ilişki denir.


55. Soru

Genel olarak varlık ilişki modelleri tablolara nasıl dönüştürülür?

Cevap

Varlık ilişki modelleri tablolara dönüştürülürken varlık kümeleri tablolara, öznitelikler ise alanlara dönüştürülür. Anahtar öznitelikler ise tabloda birincil anahtara dönüştürülür.


56. Soru

Birebir ilişkideki varlık kümeleri nasıl oluşturulur?

Cevap

Birebir ilişkideki varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Öznitelikler ise tabloların sütunlarını oluşturur. İlişkileri oluşturmak için, bir varlık kümesinin anahtar özniteliği tabloda birincil anahtar olarak tanımlanır ve bu birincil anahtar diğer tabloda yabancı anahtar olarak belirlenir.


57. Soru

Yabanı anahtar nedir?

Cevap

İlişkisel veri tablolarında bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlamak amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasıdır.


58. Soru

Bire çok veya çoka bir ilişkilerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

İlişkinin birli tarafındaki tablodaki öznitelik birincil anahtar olarak tanımlanır ve ilişkinin çoklu tarafındaki tabloya yabancı anahtar olarak eklenir.


59. Soru

Çoka çok ilişkilerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Varlık kümeleri arasındaki ilişki (ilişkisel varlık) içinde tablo oluşturulur. Öznitelikler tabloların sütunları olarak tanımlanır. Her bir tabloda birincil anahtarlar tanımlanır. Varlık kümelerinin birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir. İlişkiye karşılık oluşturulan tablonun sütunları; kendi birincil anahtarından, diğer kümelerden gelen yabancı anahtarlardan ve tabloya ait özniteliklerden oluşur. Böylece tablolar arasında çoka çok ilişki, bire çoklu ve çoka birli ilişkilere dönüştürülmüş olur.


60. Soru

Çok değerli özniteliklerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

Varlık kümesi ve öznitelikleri tabloya dönüştürülür. Çok değer içeren öznitelik için yeni bir tablo oluşturulur. Bu tabloya çok değerli özniteliğin bağlı olduğu tablonun birincil anahtarı yabancı anahtar olarak eklenir. Bu sayede çok değerli özniteliğin her bir alt değeri yeni tabloya ayrı satır olarak eklenmiş olur.  


61. Soru

Veritabanı projelerinin asıl kaynaklarından biri nedir?

Cevap

Veritabanı projelerinin asıl kaynaklarından birisi bilgi sistemlerinin geliştirilmesidir.


62. Soru

Bilgi sistemleri neye ihtiyaç duyar?

Cevap

İşletmenin ihtiyaçlarını karşılayan bilgi sistemleri yeni veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar.


63. Soru

Veritabanı programları ne zaman çözüm olur?

Cevap

Bilgi sistemi kullanıcıları yapacakları iş ile ilgili verileri depolamak istediğinde veya bilgi sistemi uzmanları veri yönetimini iyileştirmek istediğinde veritabanı kullanımı çözüm olacaktır.


64. Soru

Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SGYD) nedir?

Cevap

Geleneksel bilgi sistemi geliştirme süreci sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak adlandırılır.


65. Soru

Sistem geliştirme yaşam döngüsü fazları nelerdir?

Cevap

Sistem geliştirme yaşam döngüsü bilgi sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, kullanımı ve bakım faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.


66. Soru

Kapsam ve planlamada neler tanımlanır?

Cevap

Problemin kapsamı, fırsatları ve hedefleri tanımlanır.


67. Soru

İşlevsel, işlevsel olamayan ve ortam gereksinimleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Sistem analisti, sosyal araç ve tekniklerin yardımıyla gereksinimleri tanımlar. Bu gereksinimler analiz edilerek işlevsel, işlevsel olmayan ve ortam gereksinimleri olarak sınıflanır.


68. Soru

Gereksinim analizi fazının çıktısı nedir?

Cevap

Bu fazın çıktısı alternatif çözüm önerisidir.


69. Soru

Sistem tasarımında analist ne yapar?

Cevap

Sistem tasarımında analist, alternatif çözüm önerilerini kavramsal, mantıksal ve fiziksel sistem özelliklerine dönüştürür.


70. Soru

Kurulum ve dağıtım fazında yapılan nedir?

Cevap

Sistem geliştiricileri, uygulama yazılımını (ve veritabanını), geliştirme ortamından üretim ortamına geçirmek üzere mevcut ya da yeni donanım üzerine kurarlar. Sistem analistleri sistem kullanıcılarını eğitir, eski verilerin yeni sisteme aktarımını ve en son sistem testlerini yapar.


71. Soru

Operasyon ve bakım fazının görevi nedir?

Cevap

Kullanıcıların talepleri ya da iş süreçlerindeki değişimler doğrultusunda sistem desteğinin sağlanmasıdır.


72. Soru

Veritabanı yaşam döngüsü (VTYD) fazları nelerdir?

Cevap

Veri tabanı yaşam döngüsü fazları;

 • Gereksinim analizi
 • Veritabanı tasarımı
 • Uygulama ve yükleme
 • Operasyon
 • Bakım.

73. Soru

Gereksinim analizi fazında yapılanlar nelerdir?

Cevap

Bu fazda;

 • Mevcut veri işleme süreçlerinin analizi,
 • Genel işletme işlevleri ve onların veritabanı ihtiyaçlarının analizi,
 • İşletmede kullanılan bilgi sisteminin yeni veritabanına ihtiyacının ortaya konulması,
 • Önerilen bilgi sistemi için gereken veritabanı kapsamının tanımlanması,
 • İşletmedeki işlevlerin veritabanı desteğine ihtiyaç duyduğu tüm veri gereksinimlerinin analizi

işlemleri yapılır.


74. Soru

Tasarım fazında ne yapılır?

Cevap

Kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri modelleri oluşturulur.


75. Soru

Uygulama ve yükleme fazında ne yapılır?

Cevap

Bilgi sisteminin bir parçası olarak veritabanı uygulama ekiplerince geliştirilir ve çalışacağı hedef sisteme yüklenir.


76. Soru

Operasyon fazında gerçekleşen nedir?

Cevap

Bu fazda bilgi sistemi ve geliştirilen veritabanı uygulamaya alınmış ve kullanımdadır.


77. Soru

Bakım fazında yapılan nedir?

Cevap

Bilgi sistemi kullanıma alındıktan sonra kullanıcılar tarafından yeni isteklerin gerçekleştirilmesi ve iyileştirmeler talep edilir. Bu değişiklik isteklerinin uygulamaya alınması için veri modelindeki ve dolayısıyla veritabanındaki değişikliklerin yapılması gerekecektir. Ayrıca veritabanı ve uygulamaların kullanımı süresince bilgi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı da izlenmeli ve gerekirse düzenlemeler yapılmalıdır.


78. Soru

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri stratejik, organizasyonel gereksinimlerin karşı­lanması için veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar. Bu sayede müşteri desteği sağlanır, daha iyi üretim ve envanter takibi veya daha doğru ne planlaması yapılabilir?

Cevap

Daha doğru satış planlaması yapılabilir.


79. Soru

Veritabanı tasarımını ifade etmek için üst seviye tasarım modelleri kullanılır. Bu modellerle veritabanı kullanıcılarının ihtiyaçlarının tasarımdaki karşılığı açık ve anlaşı­lır biçimde ortaya konulmuş olur. En yaygın kullanılan veritabanı tasarım modeli ne modelidir?

Cevap

Varlık İlişki modelidir.


80. Soru

Günümüzde yaygın olarak kullanıl­maya başlanılan diğer bir modelde ne dili şemasıdır?

Cevap

Tümleşik modelleme dili şemasıdır.


81. Soru

Veritabanı tasarım aşamaları üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ikisi kavramsal veri model­leme, mantıksal veri modellemedir. Üçüncüsü ne modellemedir?

Cevap

Üçüncüsü fiziksel veri modellemedir.


82. Soru

Kavramsal veri modeli veritabanında saklanacak verilerin, kısıt­larının ve ilişkilerinin bir gösterimidir. Kavramsal veri modelleme genellikle sistem ana­lizi sırasında diğer gereksinim analizi ve ne adımları ile paralel olarak yapılır?

Cevap

Yapılandırma adımları ile paralel olarak yapılır.


83. Soru

Kavramsal veri modeli varlık ilişki diyagramının tasarlanması ya da tümleşik modelleme dili şeması ile oluşturulur. Kavramsal veri modeli ne süreci boyunca uygulanır?

Cevap

Sistem geliştir­me süreci boyunca uygulanır.


84. Soru

Kavramsal modelin seçilen veritabanı yöne­tim sisteminin veritabanı şemasına dönüştürülmesi modeli neyin tanımıdır?

Cevap

Mantıksal veri modelinin tanımıdır.


85. Soru

Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modeli neyin tanımıdır?

Cevap

Fiziksel veri modelinin tanımıdır.


86. Soru

Gerçek hayattaki varlıklar, aralarındaki ilişkiler ve varlıklar ile ilişkilerin özelliklerini içeren bir organizasyon veya işletmenin verilerinin mantıksal temsiline ne ad verilir?

Cevap

Varlık ilişki modeli


87. Soru

Varlık ilişki modelinin grafiksel gösterimine ne ad verilir?

Cevap

Varlık ilişki diyagramı


88. Soru

Ortak özellikleri veya karakteristikleri içeren varlıkların oluşturduğu kümeye ne kümesi denir?

Cevap

Varlık kümesi


89. Soru

Basit öznitelik organizasyon için anlamlı daha küçük parçalara bölünemez. Ör­neğin Araç varlığının özniteliklerinin tamamı basit özniteliklerden oluşur. Ancak bazı öznitelikler daha detay bilgileri içeren anlam­lı alt parçalara bölünebilir. Bu tip öznitelikler ne olarak adlandırılır?

Cevap

Birleşik öznitelikler


90. Soru

Bazı öznitelik değerleri veritabanında depolanan diğer ilişkili özniteliklerden hesaplanabi­lir veya türetilebilir. Bu oluşturulan yeni özniteliğe ne denir?

Cevap

Türetilen öznitelik denir.


91. Soru

Bir varlığın özniteliği sadece tek değer alıyorsa buna tek değerli öznitelik denir. Bir varlığın özniteliği birden çok değer alıyorsa buna ne denir?

Cevap

Çok değerli öznitelik denir.


92. Soru

Varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliğe ne denir?

Cevap

Anahtar öznitelik denir.


93. Soru

Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye ne alanı denir?

Cevap

Etki alanı denir.


94. Soru

İlişkiler veri modelinde farklı ögeleri bir arada tutar. En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağlantıya ne denir?

Cevap

İlişki denir.


95. Soru

İlişkisel veri tabanlarında bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlanmak amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasına ne denir?

Cevap

Yabancı anahtar


96. Soru

Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Varlık kümeleri arasındaki ilişki içinde tablo oluşturulur. Öznitelikler tabloların sütunları olarak tanımlanır. Her bir tabloda birincil anahtarlar tanımlanır. Varlık kümelerinin neleri ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir?

Cevap

Birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir.


97. Soru

Geleneksel bilgi sistemi geliştirme süreci sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Sistem geliştirme yaşam döngüsü bilgi sistemlerinin planlanması, ge­liştirilmesi ile birlikte ne faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

Cevap

Kullanım ve bakım faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.


1. Soru

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri neden veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar?

Cevap

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri organizasyonel gereksinimlerin karşılanması için veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar.

2. Soru

Veritabanı geliştirme süreci nasıl başlar?

Cevap

Veritabanı geliştirme süreci mevcut veri işleme adımlarının, genel işletme fonksiyonlarının ve onların veri gereksinimlerinin analizi ile başlar.

3. Soru

Gereksinim analizi nedir?

Cevap

Veritabanında saklanacak veriler ve bunları kullanan geliştirilecek uygulamalar ve performans gereksinimlerinin belirlendiği aşama “gereksinim analizi” olarak adlandırılır.

4. Soru

Veritabanı tasarım aşamaları nelerdir?

Cevap

Üç aşamadan oluşur. Bunlar kavramsal veri modelleme, mantıksal veri modelleme, fiziksel veri modellemedir.

5. Soru

Kavramsal veri modeli (conceptual data model) nedir?

Cevap

Kavramsal veri modeli veritabanında saklanacak verilerin, kısıtlarının ve ilişkilerinin bir gösterimidir.

6. Soru

Kavramsal veri modelleme hangi adımlarla paralel yapılır?

Cevap

Genellikle sistem analizi sırasında diğer gereksinim analizi ve yapılandırma adımları ile paralel olarak yapılır.

7. Soru

Kavramsal veri modelleme ne ile oluşturulur?

Cevap

Kavramsal veri modelleme varlık ilişki diyagramının tasarlanması ya da tümleşik modelleme dili şeması ile oluşturulur.

8. Soru

Kavramsal veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kavramsal veri modelinin özellikleri;

 • İşletmenin genelini kapsayan iş kavramlarını kapsar.
 • Stratejik veri projelerinde en sık kullanılan veri modelidir.
 • Kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için oluşturulur.
 • Proje yöneticisi tarafından proje süreç izlemede kullanılır.
 • Yüksek seviye veri yapılarını içerir.
 • Yetkili ve yöneticilerin tüm seviyelerdeki mimari tanımların veri prensibini anlayabilecekleri teknik olmayan isimler kullanılır.
 • Varlıklar, ilişkiler ve bunların özelliklerini içerir.
9. Soru

Mantıksal veri modeli (logical data model) nedir?

Cevap

Kavramsal modelin seçilen veritabanı yönetim sisteminin varitabanı şemasına dönüştürülmesidir.

10. Soru

Mantıksal veri modeli nasıl bir modeldir?

Cevap

Mantıksal veri modeli ilişkisel veritabanı teknolojilerinden bağımsız, veri depolama, veri kısıtları ve ilişkiler tarafından tamamıyla bağlanmış veri modelidir.

11. Soru

Mantıksal veritabanı modeli neleri standartlaştırır?

Cevap

Bir mantıksal veri modeli insanları, yerleri, nesneleri, kuralları ve ilişkiler ile onlar arasındaki olayları standartlaştırır.

12. Soru

Mantıksal veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Mantıksal veri modelinin özellikleri;

 • Tüm varlıkları ve aralarındaki ilişkileri içermektedir.
 • Her varlığın tüm öznitelikleri belirlenmiştir.
 • Her varlık için benzersiz anahtar belirtilir.
 • Farklı varlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlayan yabancı anahtarlar belirtir.
 • Bu aşamada Normalleştirme uygulanır.
 • Veri modeli kapsamına bağlı olmakla birlikte tipik olarak 50-1000 arasında varlık içerir.
 • Veritabanı yönetim sisteminden, veri depolama konumlarından ya da teknolojilerinden bağımsız olarak oluşturulur.
 • Varlıklar ve öznitelikler tanımlara sahip olur.
 • Veri özniteliklerinin kısıtları ve veri türleri genellikle belirlenmiş olur.
13. Soru

Fiziksel veri modeli (physical data model) nedir?

Cevap

Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modelidir.

14. Soru

Fiziksel veritabanı modeli hangi yapıları göstermektedir?

Cevap

Bir fiziksel veritabanı modeli, sütun adı, sütun veri türü, sütun kısıtlamaları, birincil anahtar, yabancı anahtar ve tablolar arasındaki ilişkiler de dâhil olmak üzere tüm tablo yapılarını göstermektedir.

15. Soru

Fiziksel veri modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Fiziksel veri modelinin özellikleri;

 • Tüm tablo ve sütunlar belirtilir.
 • Tablolar arasındaki ilişki yabancı anahtar ile sağlanır.
 • Denormalization kullanıcı gereksinimlerine ve performans ölçütlerine dayalı olarak oluşabilir.
 • Fiziksel veri modeli farklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri için farklılık gösterebilir.
 • Veritabanı yönetim sisteminin belirli bir sürümü, veri depolama konumları ya da teknolojileri için bağımlı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
 • Öznitelikler genellikle duyarlı ve uzunlukları atanmış veri türlerine sahip olacaktır.
16. Soru

Varlık ilişki modelleme nedir?

Cevap

Bir işletme veya iş alanında kullanılan verilerin detaylı ve mantıksal gösterimidir.

17. Soru

Varlık ilişki modeli neleri içerir?

Cevap

Gerçek hayattaki varlıklar, aralarındaki ilişkiler ve varlıklar ile ilişkilerin özelliklerini içerir.

18. Soru

Varlık ilişki diyagramı nedir?

Cevap

Varlık ilişki modelinin grafiksel olarak gösterimidir.

19. Soru

İlişkisel veritabanı modeli nasıl oluşturulur?

Cevap

İlişkisel veritabanı modeli oluşturulabilmesi için öncelikle ilgili veriler çözümlenir, çözümlenen bu verilerin birbiri ile ilişkileri incelenir ve sonrasında varlık ilişki modellemeden yararlanılıp varlık ilişki diyagramları oluşturulur. Bu varlık ilişki diyagramları veritabanında yer alacak olan tabloları, tabloların birbirlerine bağlantılarını ve tablolar ile bağlantıların özelliklerini ortaya çıkarır ve ilişkisel veritabanı modelini oluşturur.

20. Soru

Veri ilişki modelinde veri yapısı grafiksel olarak gösterilirken kaç öge kullanılır?

Cevap

Varlıklar, öznitelikler ve ilişkiler olmak üzere üç temel öge kullanılır.

21. Soru

Varlık neyi temsil eder?

Cevap

İşletmenin verisini tutmak istediği kullanıcı ortamındaki kişi, yer, nesne, olay veya kavramı temsil eder.

22. Soru

Varlık kümesi nedir?

Cevap

Ortak özellikleri veya karakteristikleri içeren varlıkların oluşturduğu kümeye denir.

23. Soru

Varlık örneği nedir?

Cevap

Varlık kümesindeki bir varlığa denir.

24. Soru

Güçlü varlık kümesi nedir?

Cevap

Güçlü varlık kümesi diğer varlık kümelerinden bağımsız tanımlanabilen kümelerdir.

25. Soru

Modelde güçlü varlık kümesi nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde dikdörtgen ile gösterilir.

26. Soru

Zayıf varlık kümesi nedir?

Cevap

Bir varlık kümesi güçlü varlık kümesine bağlı olarak var olabiliyorsa zayıf varlık kümesi olarak adlandırılır.

27. Soru

Modelde zayıf varlık kümesi nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde çift çizgili dikdörtgen olarak gösterilir.

28. Soru

Öznitelik nedir?

Cevap

İşletmede kullanılan varlık kümesinin özellikleri veya karakteristikleridir.

29. Soru

Modelde öznitelikler nasıl gösterilir?

Cevap

Modelde oval olarak gösterilir ve içine adı yazılır.

30. Soru

Zorunlu öznitelik nedir?

Cevap

Bir özniteliğin değeri varlık kümesi içindeki tüm varlık örnekleri için girilmesi zorunlu ise zorunlu öznitelik olarak adlandırılır.

31. Soru

Seçimli öznitelik nedir?

Cevap

Varlık kümesi içindeki her bir örnek için değer girilmesi zorunlu olmayan özniteliklerdir.

32. Soru

Zorunlu ve seçimlik özniteliklerin modeldeki gösterimi nedir?

Cevap

Model gösteriminde zorunlu özniteliğin önüne “+” seçimli özniteliğin önüne “o” sembolü konulabilir. Ancak pek çok gösterimde zorunlu ve seçimli öz nitelikler işaretlenmez ve ek dokümanlarda açıklanır.

33. Soru

Basit öznitelik nedir?

Cevap

Organizasyon için anlamlı daha küçük parçalara bölünemeyen özniteliklerdir.

34. Soru

Bileşik öznitelikler nedir?

Cevap

Daha detaylı bilgileri içeren anlamlı alt parçalara bölünebilen özniteliklerdir.

35. Soru

Türetilen öznitelikler nedir?

Cevap

Bazı öznitelik değerleri veritabanında depolanan diğer ilişkili özniteliklerden hesaplanabilir veya türetilebilir. Bu oluşturulan yeni özniteliğe türetilen öznitelik denir.

36. Soru

Türetilen öznitelikler varlık ilişki diyagramında nasıl gösterilir?

Cevap

Kesikli çizgili oval şekillerle gösterilir.

37. Soru

Tek değerli öznitelik nedir?

Cevap

Bir varlığın özelliği sadece tek değer alıyorsa denir.

38. Soru

Çok değerli öznitelik nedir?

Cevap

Bir varlığın özelliği birden fazla değer alıyorsa denir.

39. Soru

Varlık diyagramında çok değerli öznitelik nasıl gösterilir?

Cevap

Çift oval şekil ile gösterilir.

40. Soru

Çok değerli ve bileşik öznitelikler arasındaki fark nedir?

Cevap

Çok değerli öznitelikte bir varlık örneğine ait birden fazla veri tutulur. Birleşik öznitelikte ise bir varlığa ait bir değer tutulur.

41. Soru

Anahtar öznitelik nedir?

Cevap

Varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliği denir.

42. Soru

Anahtar öznitelik nasıl bir değer alır?

Cevap

Tanımlandığı varlık kümesinde bulunan tüm örnekler için benzersiz değerler alır.

43. Soru

Bileşik anahtar nedir?

Cevap

Anahtar öznitelik tek bir öznitelikten oluşabileceği gibi birden fazla özniteliğin birleşimi ile de tanımlanabilir. Bu tip özniteliğe birleşik anahtar denir.

44. Soru

Etki alanı nedir?

Cevap

Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye denir.

45. Soru

Etki alanının varlık ilişki diyagramındaki gösterimi nedir?

Cevap

Varlık ilişki diyagramı içinde gösterilmez.

46. Soru

İlişki nedir?

Cevap

En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağıntıya denir.

47. Soru

İlişiler varlık ilişki diyagramında nasıl gösterilir?

Cevap

İlişkiler varlık ilişki diyagramında eşkenar dörtgen yani baklava dilimi şekliyle gösterilir ve içerisine ilişkinin adı yazılır.

48. Soru

İlişki türü ve ilişki örneği arasındaki fark nedir?

Cevap

Bir ilişki türü varlık kümeleri arasındaki bağlantıyı gösterir. İlişki örneği ise varlık örnekleri arasındaki bağlantıdır.

49. Soru

İlişkisel varlıklar nelerdir?

Cevap

Bir ilişki özelliği birden fazla ise bu ilişki bir varlık olarak gösterilebilir. Bu tip varlıklar ilişkisel varlık olarak adlandırılır.

50. Soru

İlişki derecesi nedir?

Cevap

İlişkide yer alan varlık kümesinin sayısı ilişkinin derecesini gösterir.

51. Soru

İlişki türleri nelerdir?

Cevap

Varlık kümeleri arasında üç tür ilişkiden söz edilir.

 • Bire bir ilişki
 • Bir çok ilişki veya çoka bir ilişki
 • Çoka çok ilişki.
52. Soru

Bire bir ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarından sadece biri ile ilişki kurabiliyorsa buna bire bir ilişki denir.

53. Soru

Bire çok ilişki veya çoka bir ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarıyla birden çok ilişki kurabiliyorsa buna bire çok ilişki denir. Bire çok ve çoka bir ilişki benzer ilişkiler olup kaynak varlık kümesinden bir varlık hedef varlık kümesinden birden fazla varlık ile ilişkilidir.

54. Soru

Çoka çok ilişki nedir?

Cevap

Bir varlık kümesinin birden fazla elemanı diğer bir varlık kümesinin elemanlarıyla birden fazla ilişki kurabiliyorsa buna çoka çok ilişki denir.

55. Soru

Genel olarak varlık ilişki modelleri tablolara nasıl dönüştürülür?

Cevap

Varlık ilişki modelleri tablolara dönüştürülürken varlık kümeleri tablolara, öznitelikler ise alanlara dönüştürülür. Anahtar öznitelikler ise tabloda birincil anahtara dönüştürülür.

56. Soru

Birebir ilişkideki varlık kümeleri nasıl oluşturulur?

Cevap

Birebir ilişkideki varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Öznitelikler ise tabloların sütunlarını oluşturur. İlişkileri oluşturmak için, bir varlık kümesinin anahtar özniteliği tabloda birincil anahtar olarak tanımlanır ve bu birincil anahtar diğer tabloda yabancı anahtar olarak belirlenir.

57. Soru

Yabanı anahtar nedir?

Cevap

İlişkisel veri tablolarında bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlamak amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasıdır.

58. Soru

Bire çok veya çoka bir ilişkilerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

İlişkinin birli tarafındaki tablodaki öznitelik birincil anahtar olarak tanımlanır ve ilişkinin çoklu tarafındaki tabloya yabancı anahtar olarak eklenir.

59. Soru

Çoka çok ilişkilerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Varlık kümeleri arasındaki ilişki (ilişkisel varlık) içinde tablo oluşturulur. Öznitelikler tabloların sütunları olarak tanımlanır. Her bir tabloda birincil anahtarlar tanımlanır. Varlık kümelerinin birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir. İlişkiye karşılık oluşturulan tablonun sütunları; kendi birincil anahtarından, diğer kümelerden gelen yabancı anahtarlardan ve tabloya ait özniteliklerden oluşur. Böylece tablolar arasında çoka çok ilişki, bire çoklu ve çoka birli ilişkilere dönüştürülmüş olur.

60. Soru

Çok değerli özniteliklerin tablolara dönüştürülmesi nasıldır?

Cevap

Varlık kümesi ve öznitelikleri tabloya dönüştürülür. Çok değer içeren öznitelik için yeni bir tablo oluşturulur. Bu tabloya çok değerli özniteliğin bağlı olduğu tablonun birincil anahtarı yabancı anahtar olarak eklenir. Bu sayede çok değerli özniteliğin her bir alt değeri yeni tabloya ayrı satır olarak eklenmiş olur.  

61. Soru

Veritabanı projelerinin asıl kaynaklarından biri nedir?

Cevap

Veritabanı projelerinin asıl kaynaklarından birisi bilgi sistemlerinin geliştirilmesidir.

62. Soru

Bilgi sistemleri neye ihtiyaç duyar?

Cevap

İşletmenin ihtiyaçlarını karşılayan bilgi sistemleri yeni veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar.

63. Soru

Veritabanı programları ne zaman çözüm olur?

Cevap

Bilgi sistemi kullanıcıları yapacakları iş ile ilgili verileri depolamak istediğinde veya bilgi sistemi uzmanları veri yönetimini iyileştirmek istediğinde veritabanı kullanımı çözüm olacaktır.

64. Soru

Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SGYD) nedir?

Cevap

Geleneksel bilgi sistemi geliştirme süreci sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak adlandırılır.

65. Soru

Sistem geliştirme yaşam döngüsü fazları nelerdir?

Cevap

Sistem geliştirme yaşam döngüsü bilgi sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, kullanımı ve bakım faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

66. Soru

Kapsam ve planlamada neler tanımlanır?

Cevap

Problemin kapsamı, fırsatları ve hedefleri tanımlanır.

67. Soru

İşlevsel, işlevsel olamayan ve ortam gereksinimleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Sistem analisti, sosyal araç ve tekniklerin yardımıyla gereksinimleri tanımlar. Bu gereksinimler analiz edilerek işlevsel, işlevsel olmayan ve ortam gereksinimleri olarak sınıflanır.

68. Soru

Gereksinim analizi fazının çıktısı nedir?

Cevap

Bu fazın çıktısı alternatif çözüm önerisidir.

69. Soru

Sistem tasarımında analist ne yapar?

Cevap

Sistem tasarımında analist, alternatif çözüm önerilerini kavramsal, mantıksal ve fiziksel sistem özelliklerine dönüştürür.

70. Soru

Kurulum ve dağıtım fazında yapılan nedir?

Cevap

Sistem geliştiricileri, uygulama yazılımını (ve veritabanını), geliştirme ortamından üretim ortamına geçirmek üzere mevcut ya da yeni donanım üzerine kurarlar. Sistem analistleri sistem kullanıcılarını eğitir, eski verilerin yeni sisteme aktarımını ve en son sistem testlerini yapar.

71. Soru

Operasyon ve bakım fazının görevi nedir?

Cevap

Kullanıcıların talepleri ya da iş süreçlerindeki değişimler doğrultusunda sistem desteğinin sağlanmasıdır.

72. Soru

Veritabanı yaşam döngüsü (VTYD) fazları nelerdir?

Cevap

Veri tabanı yaşam döngüsü fazları;

 • Gereksinim analizi
 • Veritabanı tasarımı
 • Uygulama ve yükleme
 • Operasyon
 • Bakım.
73. Soru

Gereksinim analizi fazında yapılanlar nelerdir?

Cevap

Bu fazda;

 • Mevcut veri işleme süreçlerinin analizi,
 • Genel işletme işlevleri ve onların veritabanı ihtiyaçlarının analizi,
 • İşletmede kullanılan bilgi sisteminin yeni veritabanına ihtiyacının ortaya konulması,
 • Önerilen bilgi sistemi için gereken veritabanı kapsamının tanımlanması,
 • İşletmedeki işlevlerin veritabanı desteğine ihtiyaç duyduğu tüm veri gereksinimlerinin analizi

işlemleri yapılır.

74. Soru

Tasarım fazında ne yapılır?

Cevap

Kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri modelleri oluşturulur.

75. Soru

Uygulama ve yükleme fazında ne yapılır?

Cevap

Bilgi sisteminin bir parçası olarak veritabanı uygulama ekiplerince geliştirilir ve çalışacağı hedef sisteme yüklenir.

76. Soru

Operasyon fazında gerçekleşen nedir?

Cevap

Bu fazda bilgi sistemi ve geliştirilen veritabanı uygulamaya alınmış ve kullanımdadır.

77. Soru

Bakım fazında yapılan nedir?

Cevap

Bilgi sistemi kullanıma alındıktan sonra kullanıcılar tarafından yeni isteklerin gerçekleştirilmesi ve iyileştirmeler talep edilir. Bu değişiklik isteklerinin uygulamaya alınması için veri modelindeki ve dolayısıyla veritabanındaki değişikliklerin yapılması gerekecektir. Ayrıca veritabanı ve uygulamaların kullanımı süresince bilgi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı da izlenmeli ve gerekirse düzenlemeler yapılmalıdır.

78. Soru

İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri stratejik, organizasyonel gereksinimlerin karşı­lanması için veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar. Bu sayede müşteri desteği sağlanır, daha iyi üretim ve envanter takibi veya daha doğru ne planlaması yapılabilir?

Cevap

Daha doğru satış planlaması yapılabilir.

79. Soru

Veritabanı tasarımını ifade etmek için üst seviye tasarım modelleri kullanılır. Bu modellerle veritabanı kullanıcılarının ihtiyaçlarının tasarımdaki karşılığı açık ve anlaşı­lır biçimde ortaya konulmuş olur. En yaygın kullanılan veritabanı tasarım modeli ne modelidir?

Cevap

Varlık İlişki modelidir.

80. Soru

Günümüzde yaygın olarak kullanıl­maya başlanılan diğer bir modelde ne dili şemasıdır?

Cevap

Tümleşik modelleme dili şemasıdır.

81. Soru

Veritabanı tasarım aşamaları üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ikisi kavramsal veri model­leme, mantıksal veri modellemedir. Üçüncüsü ne modellemedir?

Cevap

Üçüncüsü fiziksel veri modellemedir.

82. Soru

Kavramsal veri modeli veritabanında saklanacak verilerin, kısıt­larının ve ilişkilerinin bir gösterimidir. Kavramsal veri modelleme genellikle sistem ana­lizi sırasında diğer gereksinim analizi ve ne adımları ile paralel olarak yapılır?

Cevap

Yapılandırma adımları ile paralel olarak yapılır.

83. Soru

Kavramsal veri modeli varlık ilişki diyagramının tasarlanması ya da tümleşik modelleme dili şeması ile oluşturulur. Kavramsal veri modeli ne süreci boyunca uygulanır?

Cevap

Sistem geliştir­me süreci boyunca uygulanır.

84. Soru

Kavramsal modelin seçilen veritabanı yöne­tim sisteminin veritabanı şemasına dönüştürülmesi modeli neyin tanımıdır?

Cevap

Mantıksal veri modelinin tanımıdır.

85. Soru

Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modeli neyin tanımıdır?

Cevap

Fiziksel veri modelinin tanımıdır.

86. Soru

Gerçek hayattaki varlıklar, aralarındaki ilişkiler ve varlıklar ile ilişkilerin özelliklerini içeren bir organizasyon veya işletmenin verilerinin mantıksal temsiline ne ad verilir?

Cevap

Varlık ilişki modeli

87. Soru

Varlık ilişki modelinin grafiksel gösterimine ne ad verilir?

Cevap

Varlık ilişki diyagramı

88. Soru

Ortak özellikleri veya karakteristikleri içeren varlıkların oluşturduğu kümeye ne kümesi denir?

Cevap

Varlık kümesi

89. Soru

Basit öznitelik organizasyon için anlamlı daha küçük parçalara bölünemez. Ör­neğin Araç varlığının özniteliklerinin tamamı basit özniteliklerden oluşur. Ancak bazı öznitelikler daha detay bilgileri içeren anlam­lı alt parçalara bölünebilir. Bu tip öznitelikler ne olarak adlandırılır?

Cevap

Birleşik öznitelikler

90. Soru

Bazı öznitelik değerleri veritabanında depolanan diğer ilişkili özniteliklerden hesaplanabi­lir veya türetilebilir. Bu oluşturulan yeni özniteliğe ne denir?

Cevap

Türetilen öznitelik denir.

91. Soru

Bir varlığın özniteliği sadece tek değer alıyorsa buna tek değerli öznitelik denir. Bir varlığın özniteliği birden çok değer alıyorsa buna ne denir?

Cevap

Çok değerli öznitelik denir.

92. Soru

Varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliğe ne denir?

Cevap

Anahtar öznitelik denir.

93. Soru

Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye ne alanı denir?

Cevap

Etki alanı denir.

94. Soru

İlişkiler veri modelinde farklı ögeleri bir arada tutar. En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağlantıya ne denir?

Cevap

İlişki denir.

95. Soru

İlişkisel veri tabanlarında bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlanmak amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasına ne denir?

Cevap

Yabancı anahtar

96. Soru

Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Varlık kümeleri arasındaki ilişki içinde tablo oluşturulur. Öznitelikler tabloların sütunları olarak tanımlanır. Her bir tabloda birincil anahtarlar tanımlanır. Varlık kümelerinin neleri ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir?

Cevap

Birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir.

97. Soru

Geleneksel bilgi sistemi geliştirme süreci sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Sistem geliştirme yaşam döngüsü bilgi sistemlerinin planlanması, ge­liştirilmesi ile birlikte ne faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

Cevap

Kullanım ve bakım faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.