Açıköğretim Ders Notları

Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Biyolojik Örnekleri Alma Ve Saklama Koşulları

1. Soru

Laboratuvarlarda analizlerin uygulandığı başlıca biyolojik örnekler nelerdir?

Cevap

Kan, idrar, süt, mide özsuyu, rumen sıvısı ve gaita örnekleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve vücut sıvıları (sinoviyal sıvı, periton ve plevral sıvılar) analizlerin uygulandığı başlıca biyolojik örneklerdir.


2. Soru

Kan analizinde kan nerelerden alınır?

Cevap

Kanın dolaşımdan alındığı yere göre aşağıdaki kanlardan bahsedilir: – Vena (toplardamar) (çoğunlukla kol venaları kanı), – Kapiller (parmak ucu ya da kulak memesinden alınan kan), – Arter (atardamar)


3. Soru

Arteriyel kan nerede kullanılır?

Cevap

Arteriyel kan, kan gazları analizleri için kullanılır.


4. Soru

Çocuklarda hangi kan alınması uygundur?

Cevap

Çocuklarda kapiller kan alınması daha uygundur. Bebeklerde, kapiller kan örnekleri alınırken topuk tercih edilir.


5. Soru

Arteriyel kan gaz analizi hangi konuda bilgi verir?

Cevap

Arteriyel kan gaz analizi, hastanın asit-baz durumu ve solunum fizyolojisi hakkında bilgi sağlayan bir laboratuvar yöntemidir.


6. Soru

Venöz kan nasıl alınır?

Cevap

Venöz kan, enjektör iğnesiyle alınıp tüplere aktarılabileceği gibi iğne ucu ile vakumlu tüplere de alınabilir.


7. Soru

Venöz kan alma aşamaları nasıldır?

Cevap

? Kan almaya başlamadan önce hastanın barkodu ile istemleri karşılaştırılır. Hastanın adı-soyadı sorularak kimliği doğrulanır. – Eğer test için açlık gerekiyorsa hastanın aç olup olmadığı sorgulanır. – Hastanın rahat bir şekilde oturması sağlanır. Kan alımı için gerekli tüp ve ekipman hazırlanır. – Uygun ven seçilir. Kan alınacak bölgenin çevresi temizlenir. Derinin kendi halinde kuruması beklenir. Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnike uygulanır. – Kan alma tüpü tutucusuna iğnesi vidalanır. Vene girmek için iğne ucu, kan alınacak venle hizalanarak ve deriye yaklaşık 15 derecelik açı yapacak şekilde ven içerisine itilir. İğne yerine yerleştikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boşaltmak amacıyla adaptöre doğru bastırılır. Kan tüpün içine akmaya başladığında iğneyi hareket ettirmeden turnike gevşetilir. Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur. Sonra tüp adaptörden çekilerek, istenilen diğer testler için uygun tüpler sıra ile tüp tutucusuna yerleştirilir. – Kan alma işlemi tamamlandığında, iğne geri çekilir ve sızıntı olmaması için hastaya kuru gazlı bez veya pamuk verilerek kan alınan bölgeye bastırması istenir. Hastanın kolunu yukarıya doğru tutmasını söylenir. – Tüpler katkı maddesi veya antikoagulan içeriyorsa, kan alma işlemi sonrasında yavaşça 510 kez ters çevirerek karıştır. Kesinlikle çalkalanmaz. – Hasta kontrol edilir. Kullanılan ve kirlenen malzemeler uygun atık kaplarına atılır. – Örnek alma zamanı kaydedilir. – Tüplerin uygun laboratuvarlara iletilmesini sağlanır.


8. Soru

Turnike nedir, tanımlayınız.

Cevap

Turnike, kan akışını yavaşlatmak ve alınmasını kolaylaştırmak için uygulanan bant veya sargıdır.


9. Soru

Venöz kan alımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Venöz kan alımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: – Hastanın kolunun omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. – Büyük yaralı veya hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır. – Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, istenen testler için uygun sayıda ve türde tüp ve uygun iğne (kanül) seçilmelidir. – Uygun ven seçiminde elle yoklama ven seçimini kolaylaştırır. – İnfüzyon yapılıyorsa infüzyon 3 dakikalığına durdurulmalı ve sonra tercihen diğer koldan kan alınmalıdır. – Turnikenin uzun süre tutulması kanın bileşimini belirgin değiştirir. -Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Bu hareket, plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. ?-Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır.


10. Soru

Venöz kan alımında kullanılan iğne numarası nedir?

Cevap

En sık kullanılan iğneler 19-22 numaradır (G). İğne numarası büyüdükçe çap küçülür. Normal erişkinde genellikle 20 numara iğne tercih edilir.


11. Soru

Enjektöre alınmış kanın hemoliz olmaması için ne yapılmalıdır?

Cevap

İğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hazırlanmış tüplere yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarılmalıdır. Aktarımdan sonra tüplerin ağzı kapatılmalıdır.


12. Soru

Arteriyel kan nerelerden alınır?

Cevap

Arteriyel kan: – El bileğindeki radial arterden, – Dirsekteki brakial arterden, – Kasıktaki femoral arterden, – Yeni doğanlarda umbilikal arterden alınır.


13. Soru

Arteriyel kan alımı tekniği aşamalarını nasıldır?

Cevap

– Kan gazı enjektörü hazırlanır. İğne ile (brakial arter için 18-20 G) 45-60 derecelik açıyla (femoral arter için 90 derece) deriden yavaşça ve dikkatlice girilir. 23-25 G iğne kullanılacaksa radial arterden girmek için bileğin dorsifleksiyonu gereklidir.


14. Soru

Farklı kalınlıkta iğne uçlarının kan gazı üzerine olan etkisi nedir?

Cevap

19 numara 25 numaralı iğneyle Pco2 ve Po2 ölçümlerindeki farklılık 1 mmHg’yı geçmediği görülmüştür. Antikoagülan miktarı ml kan başına 0,05 ml sıvı heparin şeklinde olmalıdır (1000 IU/ml). Daha fazla miktarda heparin kan gazı ölçümlerinde en sık görülen preanalitik hatadır.


15. Soru

Yavaşa nedir?

Cevap

Yavaşa, at ’tan kan alınırken atın tutulmasında kullanılan alettir. Yavaşa, atın kulağına veya üst dudağına takılarak sıkılır ve sıkıldıktan sonra usulüne uygun olarak tutulur.


16. Soru

Laboratuvar hayvanlarından kan alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

– Kan alınmasında etik kurul onayı alınmış olmalıdır. – Laboratuvar hayvanlarında kan alınacak bölgedeki kıllar kesilir, tıraşlanır veya tüyler yolunur. – Bölge alkolle temizlendikten sonra kurumaya bırakılır. Bazı yöntemlerde sedasyon ve anestezi gerek


17. Soru

Laboratuvar hayvanlarından alınan kan miktarı ne kadardır?

Cevap

Hiçbir zaman dolaşımda bulunan kan miktarının %10’undan fazlası alınmaz. Buna göre kobaylarda 5 ml, ratlarda 2,5-5 ml ve farelerde ise 0,2-0,4 ml kadar kan alınabilir.


18. Soru

Kuyruktan kan nasıl alınır?

Cevap

Aralıklı kan almak için en uygun yöntemdir. Daha çok fare ve ratlarda kullanılır. Kuyrukta 2 lateral ve 1 dorsal olmak üzere üç tane ven, 1 tane de ventral arter vardır. Ponksiyon yeri kuyruğun vücuda yakın kısımlarındaki derinin pullu olmasından dolayı uç kısımlar olmalıdır. Hayvan anesteziye alınabileceği gibi anesteziye alınmadan da bu yöntemle 25-27 G kanül kullanılarak ortalama 0.2-0.3 ml kan alınabilir.


19. Soru

Kulaktan kan nasıl alınır?

Cevap

İri kobaylar ve tavşanlar için uygun olan yöntemdir (kobaylardan 0.1 ml ve tavşanlardan ise en fazla 10 ml/kg kan alınabilir). Bölgenin hazırlığı yapıldıktan sonra kulağın dış kısmında periferde bulunan marjinal vene, 21-33 G kanül ile girilir. Kan yavaş bir şekilde enjektör içine çekilir. Çoğunlukla anestezi gerektirir. Tavşanda fazla miktarda kan örneği gerektiğinde genellikle kulağın ortasında seyreden arterden de kan alınabilir. Fakat damarda hasar şekillenirse kulağın dolaşımı ciddi şekilde etkilenir. Bu işlem için 20 G kanül ya da 22 G branül kullanılabilir. Arteriyel yoldan kan toplanırken iğne ucundan direk tüp içine kanın akması yöntemi tercih edilir.


20. Soru

Gauge nedir, tanımlayınız.

Cevap

Gauge, enjeksiyon ve kan alma iğnelerinin çapları için kullanılan ölçü birimidir. G ile gösterilir. İğnenin çapını ifade eder. Genel olarak 10’dan 30’a kadar numaralar ile gösterilir. Rakamlar büyüdükçe çap küçülür.


21. Soru

Kalpten kan nasıl alınır?

Cevap

Bu teknik fare, rat, kobay ve tavşanlarda kullanılır. Genellikle çalışmanın sonlandırılması esnasında ve fazla miktarda kan alınması gerektiği durumlarda tercih edilir. Atriumdan kan alınması, perikarda kan sızması ve buna bağlı kalp durması ve ölüm riskinden dolayı sakıncalıdır. Kobaylarda 21-23 G ve tavşanlarda ise 19-21 G kanüllerin kullanılması uygundur. Rat ve farelerde trombosit sayısı yüksek olduğu için ince çaplı kanüllerle kan alınırken pıhtılaşma olabilir. Bu nedenle 21 veya 23 G kanül tercih edilmeli ve hızlı davranılmalıdır.


22. Soru

Laboratuvarlarda kullanılan kan tipleri nelerdir?

Cevap

– Serum – Tam Kan – Plazma


23. Soru

Serum nedir, tanımlayınız.

Cevap

Pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Birçok analiz için tercih edilir. Antikoagulansız tüpe alınan kandan elde edilir.


24. Soru

Tam kan nedir, tanımlayınız.

Cevap

Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) eldesi için gereklidir. Antikoagulanlı tüpe alınır.


25. Soru

Plazma nedir, tanımlayınız.

Cevap

Pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Bazı özel analizler için gereklidir.


26. Soru

Kan alma tüpleri nelerdir?

Cevap

Venöz kan örneği toplanmasında katkılı-katkısız vakumlu tüpler kullanılır. Ancak kan örneklerinin enjektörle alındığı durumlarda, serum veya plazmanın ayrılması ve saklanması için değişik hacimlerde ve farklı materyalden yapılmış kan tüpleri de kullanılabilir. Eppendorf ya da mikrosantrifüj tüpleri özellikle örneklerin derin dondurucuda saklanmasına da hizmet eder.


27. Soru

Vakumlu kan alma tüplerini açıklayınız.

Cevap

Venöz kan alımı vakumlu tüpler kullanılarak gerçekleştirilir. Vakumlu tüplerde içeriklerine (antikoagülan, jelli, pıhtı aktivatörü, katkısız) göre farklı renkte kapak rengi bulunmaktadır. Tüplerin kapak rengi farklı olabildiği gibi boyutları da (2, 5, 7, 10 ml) birbirinden farklı olabilmektedir.


28. Soru

EDTA nedir?

Cevap

EDTA, tam kan ölçümleri ve hücre morfolojisi için tercih edilen antikoagülandır. EDTA hemotolojik testler için en uygun olan antikoagülandır. Ancak Ca ve Mg’u bağlaması nedeniyle bu analitlerin analizinde ve Mg’un kofaktör olarak kullanıldığı ALP ve CK ölçümleri için uygun değildir.


29. Soru

Heparin nedir?

Cevap

Heparin, birçok testin sonucunu etkilemeden küçük miktarlarda bile etki gösteren bir antikoagülandır. Heparin yeşil kapaklı tüplerde lityumheparin veya sodyumheparin şeklinde bulunur. Heparin trombini nötralize eden ve fibrin oluşumunu önleyen antitrombin III’ün etkisini hızlandırır. Heparin kalsiyum gibi iyonların ölçümlerini etkilemediği için EDTA’ya göre avantajlıdır. Heparin bazı immunokimyasal analizleri etkiler. Lityum heparin, lityum ve folik asit ölçümleri hariç diğer ölçümlerde kullanılabilir. Sodyum heparin ise sodyum ölçümleri için uygun değildir ancak eser element, kurşun ve toksikoloji laboratuvarları için uygundur.


30. Soru

Gri kapaklı tüpleri açıklayınız.

Cevap

Gri kapaklı tüpler, sodyum florid ve lityum iodoasetat gibi antiglikolitik ajanlar içeren ve genellikle glukoz ölçümleri için kullanılan tüplerdir. Sodyum florid glikolizi 3 gün boyunca ve iodoasetat ise 24 saat boyunca inhibe eder. Bakteriyel septisemide floridin glikoliz üzerine olan etkisi yeterli olmamakta ve glukoz seviyeleri korunamamaktadır. Sodyum florid serum enzimlerinin potent bir inhibitörüdür. Ayrıca üreazı da inhibe ettiğinden kan üre ölçümlerinde kullanılmaz.


31. Soru

Jelli serum ayırım (seperatör) tüpleri açıklayınız

Cevap

Jelli serum ayırım tüpleri (SST) tam kandan serum izolasyonu için uygundur. Santrifüj esnasında kan tüpün dibindeki jele doğru hareket eder. Santrifüj sonrasında serum üstte, jel ortada, kanın şekilsel elemanları ise en altta yer alır.


32. Soru

Analit nedir, tanımlayınız

Cevap

Analit, analizi yapılacak örnekte aranan, ölçülmek istenen maddedir.


33. Soru

Tam idrar örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Tam idrar analizi için önerilen, sabah ikinci idrarın toplanmasıdır. Buradaki amaç, konsantre ve asidik bir örnek elde etmektir. Sabah ilk idrarda gece uzun süre mesanede bekleme nedeni ile idrar elemanlarında olabilecek parçalanma da ikinci idrarda görülmeyecektir.


34. Soru

İdrar stripleri nedir, açıklayınız.

Cevap

İdrar stripleri, birden fazla test için ayrı reaksiyon ortamları içeren ve yarı kantitatif ölçüm yapmaya imkan sağlayan şeritlerdir. Şeridin idrara daldırılmasından sonraki okuma aşaması gözle ya da otomatik strip okuyucular ile yapılabilmektedir. Strip okuyucular zamanlamayı kendileri ayarlar. Eğer okuma gözle yapılıyorsa, strip kutularının üzerinde belirtilen zamanlamaya mutlaka dikkat edilmelidir. Şeritlerin saklama koşulları önemlidir. Işığı geçirmeyen sıkı kapanan kaplarda, kapağı mutlaka kapalı bir şekilde, serinde ve nemsiz ortamda tutulmalıdır. İdrar, şerit daldırılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. İdrar çalışma sırasında oda sıcaklığına getirilmeli, strip idrar içinde tutulmamalı, hemen çıkarılmalı ve idrarın aşırısı, stripin kenarı kaba değdirilerek alınmalıdır.


35. Soru

İdrar neden mümkün olduğu kadar erken incelenmelidir?

Cevap

İdrar uzun süre oda sıcaklığında beklerse, hücreler ve silendir gibi elemanlar enzim veya bakteriler tarafından tahrip edilirler. Özellikle alkalik idrarda hücre ve silendirler hızla erirler. Bu nedenle idrar mümkün olduğu kadar erken incelenmelidir.


36. Soru

Spot idrar örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Yapılacak analizin özelliğine göre idrar toplanır. Herhangi bir anda ve kantitatif analiz için idrar numunesinin sabah idrarı olması uygundur. Bu idrar daha konsantredir, nadiren çıkan maddeler kolayca tespit edilebilir.


37. Soru

24 saatlik idrar örneği nasıl toplanır?

Cevap

Sabah ilk idrar dışarı yapıldıktan sonra gün boyunca ve gece yapılan diğer idrarların tamamı kaba konur. Ertesi gün sabah ilk idrar kaba konulduktan sonra toplama işi sonlandırılır. Toplanan idrar buzdolabında saklanır. Toplanan 24 saatlik idrar bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır.


38. Soru

İdrar örnekleri nasıl saklanır?

Cevap

İdrarın soğukta saklanması hemen her analiz için koruyucu nitelik sayılır. İdrarda kantitatif olarak tespit edilecek maddelerin sentezini, parçalanmasını veya yapı değiştirmesini önlemek için uygun koruyucunun eklenmesi gerekir. Bu koruyucular analizden analize farklıdır. En sık kullanılan koruyucu maddeler: – Glasiyel asetik asit – Derişik hidroklorik asit Ancak koruyucu madde seçimi yapılacak analize göre özellik gösterebilir.


39. Soru

Gaita gizli kan analizi hangi hastalıklarda kullanılır?

Cevap

Gaita gizli kan analizi, mide-barsak sistemi (gastrointestinal sistem) kanamaları ve malignite teşhis ve ayırıcı tanısında kullanılan çok önemli bir testtir.


40. Soru

Gaita sindirim testleri ne amaçla kullanılır?

Cevap

Gaita sindirim testleri de rutin kullanılmamakla birlikte barsak emiliminin yeterli olup olmadığını tespit amaçlı kullanılabilir. Gaitada yağ, karbonhidrat, mineraller vb. aranır.


41. Soru

Kemiriciler ve tavşanlarda gaita örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Kemiriciler ve tavşanlar dışkılarını yediklerinden gaita örneklerinin toplanmasında metabolik kafesler kullanılmaktadır. Dışkı örnekleri ayrıca rektal sürüntü ile de alınabilir. Fare ve rat gibi küçük kemiriciler ele alındıklarında genellikle idrar ve gaitasını yapabilir. Az miktarda kullanılacak numuneler için bu kullanılabilir. İdrar kesesi üzerine bir miktar baskı yapılarak idrar miktarı arttırılabilir.


42. Soru

Beyin omurilik sıvısı analizi hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

Cevap

Beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi enfeksiyon (bakteriyal, fungal, mikobakteriyel veya amebik menenjit), kanser, subaraknoid kanama, multipl skleroz veya demiyelizan hastalıkların ayırıcı tanısı için kullanılır.


43. Soru

BOS nereden alınır?

Cevap

BOS, genellikle lomber bölgeden (en sık 3.- 4. vertebral aralık) ponksiyonla alınır. Bazen ameliyat sırasında servikal bölgeden, beyindeki bir boşluktan veya ventrikülden sıvı alınır.


44. Soru

Üç tüpe alınan BOS hangi analizlerde kullanılır?

Cevap

– Birinci tüp biyokimyasal (glukoz, protein) ve serolojik testlerde, – İkinci tüp mikrobiyolojik (kültür, gram boyama) testlerde, – Üçüncü tüp mikroskobi ve hematolojik hücre sayımında, kullanılır.


45. Soru

Serebrospinal sıvı, hayvanlarda vücudun nerelerinden alınır?

Cevap

Hayvanlarda serebrospinal sıvının ponksiyon yoluyla alınması için vücudun iki farklı yeri kullanılır: – Birinci yer: Serebromedüllar sisternanın kafatası ile ilk boyun vertebrası arası, – İkinci yer: Son lumbal vertebra ile sakrum arasındaki lumbosakral boşluk.


46. Soru

Sinoviyal sıvı nedir?

Cevap

Sinoviyal sıvı eklem aralığında bulunan sıvıdır. Sinovyal sıvı diğer seröz sıvılardan farkı hyaluronik asit (müsin) içermesidir. Artrosentez ile alınır.


47. Soru

Sinovyal sıvı hangi tüplere alınır?

Cevap

Sinoviyal sıvı 3 tüpe alınır: – 1. tüp steril – 2. tüp EDTA’lı veya heparinli – 3. tüp kırmızı kapaklı tüp


48. Soru

Sinoviyal sıvının alındığı tüpler hangi işlemlerde kullanılır?

Cevap

– Steril tüp (1.tüp) mikrobiyolojik incelemede, – Antikoagülanlı tüp (2.tüp) hematolojik incelemede, – Kırmızı kapaklı tüp (3.tüp) santrifüj sonrası kimyasal analizde kullanılır.


49. Soru

Plevral sıvıyı açıklayınız.

Cevap

Plevral sıvı plevral kavitede devamlı olarak sentezlenir. Plevral kavitede normalde 1-10 ml plevral sıvı bulunur. Plevra sıvısı torasentezle alınır. Plevranın enflamatuar ve malign hastalıklarında teşhis için kullanılır.


50. Soru

Torasentez nedir, tanımlayınız.

Cevap

Plevra boşluğundaki sıvının alınması işlemine torasentez denir. Tanı ve tedavi amaçlı olabilir.


51. Soru

Periton sıvısını açıklayınız.

Cevap

Periton sıvısı abdominal parasentez işlemleriyle alınır. Normalde bu aralıkta 50 ml sıvı bulunur. Enfeksiyon hastalıkları, iyi veya kötü huylu tümörler, apandisit, siroz, pankreas, böbrek ve kalp hastalıkları gibi hastalıklar karın içinde sıvı toplanmasına neden olabilir.


52. Soru

Parasentez nedir?

Cevap

Tanı veya tedavi amaçlı olarak, özel bir iğneyle karın duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek alınmasıdır.


53. Soru

Peritonit (karın zarı iltihabı) nasıl oluşur?

Cevap

Mesane, mide, bağırsak ve özellikle apendiks delindiğinde veya içlerindeki sıvılar karın içi mesafeye sızdığında karın zarı iltihabı gelişir. Periton diyalizi de peritonite neden olabilir.


54. Soru

Laboratuvarlarda analiz için kullanılan başlıca biyolojik örnekler nelerdir?

Cevap

Kan, idrar, süt, mide özsuyu, rumen sıvısı ve gaita örnekleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve vücut sıvıları (sinovial sıvı, periton ve plevral sıvılar) laboratuvarlarda analizlerin uygulandığı başlıca materyallerdir.


55. Soru

Kapiler kan nerelerden alınır?

Cevap

Parmak ucu ya da kulak memesinden, bebeklerde topuktan veya ayak baş parmağından alınabilir.


56. Soru

Venöz kan alımı sırasında neden turnike yapılır?

Cevap

Venöz kan akımını yavaşlatmak için direnç oluşturulunca damar belirgin hale gelir ve kan alınması kolaylaşır. 


57. Soru

Enjektöre alınmış kanın, hemoliz olmaması için ne yapılması gerekir?

Cevap

İğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hazırlanmış tüplere yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarılmalı ve tüpün ağzı hemen kapatılmalıdır.


58. Soru

Arteriyel kan örneği nerelerden alınabilir?

Cevap

El bileğindeki radial arterden, dirsekteki brakial arterden, kasıktaki femoral arterden, yeni doğanlarda umbilikal arterden alınabilir.


59. Soru

Kapiler kan hangi durumlarda tercih edilir?

Cevap

Kapiler kan çocuklarda, özellikle yeni doğanlarda tercih edilir. Ayrıca aşırı şişmanlarda, ciddi yanıklarda ve trombotik yatkınlığı olan kişilerde uygundur. 


60. Soru

Hayvanlardan kan örnekleri alınırken hayvanın uygun şekilde tutulması neden önemlidir?

Cevap

Hayvanın uygun şekilde tutulması işlemi kan alanı ısırılma, boynuz vurma ve tepme gibi olaylardan korur.


61. Soru

Yavaşa nedir?

Cevap

Yavaşa atları zapt etmek için kullanılan bir alettir. 


62. Soru

Laboratuvar hayvanlarından kan alabilmek için hangi koşul sağlanmalıdır?

Cevap

Etik kurul onayının alınmış olması gerekir.


63. Soru

Kobay, rat ve farelerde alınabilecek maksimum kan miktarları ne kadardır?

Cevap

Kobaylarda 5 ml, ratlarda 2,5-5 ml ve farelerde ise 0,2-0,4 ml kadar kan alınabilir.


64. Soru

Enjeksiyon ve kan alma iğnelerinin (kanüllerin) çapları için kullanılan ölçü birimi nedir?

Cevap

Gauge (G).


65. Soru

Tam kan hangi analizlerde kullanılabilir?

Cevap

Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) eldesi için gereklidir. 


66. Soru

Serum ile plazmanın farkı nedir?

Cevap

Serum, pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Plazma ise pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır.


67. Soru

Vakumlu kan alma tüplerinin kapak renkleri neye göre değişiklik gösterir?

Cevap

Bu tüplerin kapakları içeriklerine göre farklı renklerdedir.


68. Soru

Kan alma tüplerinde en sık kullanılan antikoagülan maddeler nelerdir?

Cevap

Etilendiamin tetra-asetik asit (EDTA), heparin, sitrat ve sodyum florid.


69. Soru

Kan örneklerinin bekletilmesi gereken sıcaklık kaç derecedir?

Cevap

Serum veya plazma elde edildikten sonra +4 °C’de ağzı kapalı olarak yaklaşık 1 gün saklanabilir. Bu sürede kullanılmayacaksa örneğin dondurulması gerekir.


70. Soru

Tam idrar örneği toplanırken sabah ikinci idrarın tercih edilme nedeni nedir?

Cevap

Bunun amacı konsantre ve asidik bir örnek elde etmektir. 


71. Soru

Gastrointestinal sistem kanamalarının teşhisi için hangi tür örnek analiz edilir?

Cevap

Bu amaçla gaita örnekleri analiz edilir. 


72. Soru

Beyin omurilik sıvısı (BOS) hangi analizlerde kullanılır?

Cevap

BOS enfeksiyon, kanser, subaraknoid kanama, multipl skleroz veya demiyelizan hastalıkların ayırıcı tanısı için kullanılır.


73. Soru

Sinovyal sıvı nedir?

Cevap

Sinovial sıvı eklem aralığında bulunan sıvıdır. 


1. Soru

Laboratuvarlarda analizlerin uygulandığı başlıca biyolojik örnekler nelerdir?

Cevap

Kan, idrar, süt, mide özsuyu, rumen sıvısı ve gaita örnekleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve vücut sıvıları (sinoviyal sıvı, periton ve plevral sıvılar) analizlerin uygulandığı başlıca biyolojik örneklerdir.

2. Soru

Kan analizinde kan nerelerden alınır?

Cevap

Kanın dolaşımdan alındığı yere göre aşağıdaki kanlardan bahsedilir: – Vena (toplardamar) (çoğunlukla kol venaları kanı), – Kapiller (parmak ucu ya da kulak memesinden alınan kan), – Arter (atardamar)

3. Soru

Arteriyel kan nerede kullanılır?

Cevap

Arteriyel kan, kan gazları analizleri için kullanılır.

4. Soru

Çocuklarda hangi kan alınması uygundur?

Cevap

Çocuklarda kapiller kan alınması daha uygundur. Bebeklerde, kapiller kan örnekleri alınırken topuk tercih edilir.

5. Soru

Arteriyel kan gaz analizi hangi konuda bilgi verir?

Cevap

Arteriyel kan gaz analizi, hastanın asit-baz durumu ve solunum fizyolojisi hakkında bilgi sağlayan bir laboratuvar yöntemidir.

6. Soru

Venöz kan nasıl alınır?

Cevap

Venöz kan, enjektör iğnesiyle alınıp tüplere aktarılabileceği gibi iğne ucu ile vakumlu tüplere de alınabilir.

7. Soru

Venöz kan alma aşamaları nasıldır?

Cevap

? Kan almaya başlamadan önce hastanın barkodu ile istemleri karşılaştırılır. Hastanın adı-soyadı sorularak kimliği doğrulanır. – Eğer test için açlık gerekiyorsa hastanın aç olup olmadığı sorgulanır. – Hastanın rahat bir şekilde oturması sağlanır. Kan alımı için gerekli tüp ve ekipman hazırlanır. – Uygun ven seçilir. Kan alınacak bölgenin çevresi temizlenir. Derinin kendi halinde kuruması beklenir. Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnike uygulanır. – Kan alma tüpü tutucusuna iğnesi vidalanır. Vene girmek için iğne ucu, kan alınacak venle hizalanarak ve deriye yaklaşık 15 derecelik açı yapacak şekilde ven içerisine itilir. İğne yerine yerleştikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boşaltmak amacıyla adaptöre doğru bastırılır. Kan tüpün içine akmaya başladığında iğneyi hareket ettirmeden turnike gevşetilir. Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur. Sonra tüp adaptörden çekilerek, istenilen diğer testler için uygun tüpler sıra ile tüp tutucusuna yerleştirilir. – Kan alma işlemi tamamlandığında, iğne geri çekilir ve sızıntı olmaması için hastaya kuru gazlı bez veya pamuk verilerek kan alınan bölgeye bastırması istenir. Hastanın kolunu yukarıya doğru tutmasını söylenir. – Tüpler katkı maddesi veya antikoagulan içeriyorsa, kan alma işlemi sonrasında yavaşça 510 kez ters çevirerek karıştır. Kesinlikle çalkalanmaz. – Hasta kontrol edilir. Kullanılan ve kirlenen malzemeler uygun atık kaplarına atılır. – Örnek alma zamanı kaydedilir. – Tüplerin uygun laboratuvarlara iletilmesini sağlanır.

8. Soru

Turnike nedir, tanımlayınız.

Cevap

Turnike, kan akışını yavaşlatmak ve alınmasını kolaylaştırmak için uygulanan bant veya sargıdır.

9. Soru

Venöz kan alımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Venöz kan alımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: – Hastanın kolunun omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. – Büyük yaralı veya hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır. – Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, istenen testler için uygun sayıda ve türde tüp ve uygun iğne (kanül) seçilmelidir. – Uygun ven seçiminde elle yoklama ven seçimini kolaylaştırır. – İnfüzyon yapılıyorsa infüzyon 3 dakikalığına durdurulmalı ve sonra tercihen diğer koldan kan alınmalıdır. – Turnikenin uzun süre tutulması kanın bileşimini belirgin değiştirir. -Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Bu hareket, plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. ?-Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır.

10. Soru

Venöz kan alımında kullanılan iğne numarası nedir?

Cevap

En sık kullanılan iğneler 19-22 numaradır (G). İğne numarası büyüdükçe çap küçülür. Normal erişkinde genellikle 20 numara iğne tercih edilir.

11. Soru

Enjektöre alınmış kanın hemoliz olmaması için ne yapılmalıdır?

Cevap

İğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hazırlanmış tüplere yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarılmalıdır. Aktarımdan sonra tüplerin ağzı kapatılmalıdır.

12. Soru

Arteriyel kan nerelerden alınır?

Cevap

Arteriyel kan: – El bileğindeki radial arterden, – Dirsekteki brakial arterden, – Kasıktaki femoral arterden, – Yeni doğanlarda umbilikal arterden alınır.

13. Soru

Arteriyel kan alımı tekniği aşamalarını nasıldır?

Cevap

– Kan gazı enjektörü hazırlanır. İğne ile (brakial arter için 18-20 G) 45-60 derecelik açıyla (femoral arter için 90 derece) deriden yavaşça ve dikkatlice girilir. 23-25 G iğne kullanılacaksa radial arterden girmek için bileğin dorsifleksiyonu gereklidir.

14. Soru

Farklı kalınlıkta iğne uçlarının kan gazı üzerine olan etkisi nedir?

Cevap

19 numara 25 numaralı iğneyle Pco2 ve Po2 ölçümlerindeki farklılık 1 mmHg’yı geçmediği görülmüştür. Antikoagülan miktarı ml kan başına 0,05 ml sıvı heparin şeklinde olmalıdır (1000 IU/ml). Daha fazla miktarda heparin kan gazı ölçümlerinde en sık görülen preanalitik hatadır.

15. Soru

Yavaşa nedir?

Cevap

Yavaşa, at ’tan kan alınırken atın tutulmasında kullanılan alettir. Yavaşa, atın kulağına veya üst dudağına takılarak sıkılır ve sıkıldıktan sonra usulüne uygun olarak tutulur.

16. Soru

Laboratuvar hayvanlarından kan alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

– Kan alınmasında etik kurul onayı alınmış olmalıdır. – Laboratuvar hayvanlarında kan alınacak bölgedeki kıllar kesilir, tıraşlanır veya tüyler yolunur. – Bölge alkolle temizlendikten sonra kurumaya bırakılır. Bazı yöntemlerde sedasyon ve anestezi gerek

17. Soru

Laboratuvar hayvanlarından alınan kan miktarı ne kadardır?

Cevap

Hiçbir zaman dolaşımda bulunan kan miktarının %10’undan fazlası alınmaz. Buna göre kobaylarda 5 ml, ratlarda 2,5-5 ml ve farelerde ise 0,2-0,4 ml kadar kan alınabilir.

18. Soru

Kuyruktan kan nasıl alınır?

Cevap

Aralıklı kan almak için en uygun yöntemdir. Daha çok fare ve ratlarda kullanılır. Kuyrukta 2 lateral ve 1 dorsal olmak üzere üç tane ven, 1 tane de ventral arter vardır. Ponksiyon yeri kuyruğun vücuda yakın kısımlarındaki derinin pullu olmasından dolayı uç kısımlar olmalıdır. Hayvan anesteziye alınabileceği gibi anesteziye alınmadan da bu yöntemle 25-27 G kanül kullanılarak ortalama 0.2-0.3 ml kan alınabilir.

19. Soru

Kulaktan kan nasıl alınır?

Cevap

İri kobaylar ve tavşanlar için uygun olan yöntemdir (kobaylardan 0.1 ml ve tavşanlardan ise en fazla 10 ml/kg kan alınabilir). Bölgenin hazırlığı yapıldıktan sonra kulağın dış kısmında periferde bulunan marjinal vene, 21-33 G kanül ile girilir. Kan yavaş bir şekilde enjektör içine çekilir. Çoğunlukla anestezi gerektirir. Tavşanda fazla miktarda kan örneği gerektiğinde genellikle kulağın ortasında seyreden arterden de kan alınabilir. Fakat damarda hasar şekillenirse kulağın dolaşımı ciddi şekilde etkilenir. Bu işlem için 20 G kanül ya da 22 G branül kullanılabilir. Arteriyel yoldan kan toplanırken iğne ucundan direk tüp içine kanın akması yöntemi tercih edilir.

20. Soru

Gauge nedir, tanımlayınız.

Cevap

Gauge, enjeksiyon ve kan alma iğnelerinin çapları için kullanılan ölçü birimidir. G ile gösterilir. İğnenin çapını ifade eder. Genel olarak 10’dan 30’a kadar numaralar ile gösterilir. Rakamlar büyüdükçe çap küçülür.

21. Soru

Kalpten kan nasıl alınır?

Cevap

Bu teknik fare, rat, kobay ve tavşanlarda kullanılır. Genellikle çalışmanın sonlandırılması esnasında ve fazla miktarda kan alınması gerektiği durumlarda tercih edilir. Atriumdan kan alınması, perikarda kan sızması ve buna bağlı kalp durması ve ölüm riskinden dolayı sakıncalıdır. Kobaylarda 21-23 G ve tavşanlarda ise 19-21 G kanüllerin kullanılması uygundur. Rat ve farelerde trombosit sayısı yüksek olduğu için ince çaplı kanüllerle kan alınırken pıhtılaşma olabilir. Bu nedenle 21 veya 23 G kanül tercih edilmeli ve hızlı davranılmalıdır.

22. Soru

Laboratuvarlarda kullanılan kan tipleri nelerdir?

Cevap

– Serum – Tam Kan – Plazma

23. Soru

Serum nedir, tanımlayınız.

Cevap

Pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Birçok analiz için tercih edilir. Antikoagulansız tüpe alınan kandan elde edilir.

24. Soru

Tam kan nedir, tanımlayınız.

Cevap

Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) eldesi için gereklidir. Antikoagulanlı tüpe alınır.

25. Soru

Plazma nedir, tanımlayınız.

Cevap

Pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Bazı özel analizler için gereklidir.

26. Soru

Kan alma tüpleri nelerdir?

Cevap

Venöz kan örneği toplanmasında katkılı-katkısız vakumlu tüpler kullanılır. Ancak kan örneklerinin enjektörle alındığı durumlarda, serum veya plazmanın ayrılması ve saklanması için değişik hacimlerde ve farklı materyalden yapılmış kan tüpleri de kullanılabilir. Eppendorf ya da mikrosantrifüj tüpleri özellikle örneklerin derin dondurucuda saklanmasına da hizmet eder.

27. Soru

Vakumlu kan alma tüplerini açıklayınız.

Cevap

Venöz kan alımı vakumlu tüpler kullanılarak gerçekleştirilir. Vakumlu tüplerde içeriklerine (antikoagülan, jelli, pıhtı aktivatörü, katkısız) göre farklı renkte kapak rengi bulunmaktadır. Tüplerin kapak rengi farklı olabildiği gibi boyutları da (2, 5, 7, 10 ml) birbirinden farklı olabilmektedir.

28. Soru

EDTA nedir?

Cevap

EDTA, tam kan ölçümleri ve hücre morfolojisi için tercih edilen antikoagülandır. EDTA hemotolojik testler için en uygun olan antikoagülandır. Ancak Ca ve Mg’u bağlaması nedeniyle bu analitlerin analizinde ve Mg’un kofaktör olarak kullanıldığı ALP ve CK ölçümleri için uygun değildir.

29. Soru

Heparin nedir?

Cevap

Heparin, birçok testin sonucunu etkilemeden küçük miktarlarda bile etki gösteren bir antikoagülandır. Heparin yeşil kapaklı tüplerde lityumheparin veya sodyumheparin şeklinde bulunur. Heparin trombini nötralize eden ve fibrin oluşumunu önleyen antitrombin III’ün etkisini hızlandırır. Heparin kalsiyum gibi iyonların ölçümlerini etkilemediği için EDTA’ya göre avantajlıdır. Heparin bazı immunokimyasal analizleri etkiler. Lityum heparin, lityum ve folik asit ölçümleri hariç diğer ölçümlerde kullanılabilir. Sodyum heparin ise sodyum ölçümleri için uygun değildir ancak eser element, kurşun ve toksikoloji laboratuvarları için uygundur.

30. Soru

Gri kapaklı tüpleri açıklayınız.

Cevap

Gri kapaklı tüpler, sodyum florid ve lityum iodoasetat gibi antiglikolitik ajanlar içeren ve genellikle glukoz ölçümleri için kullanılan tüplerdir. Sodyum florid glikolizi 3 gün boyunca ve iodoasetat ise 24 saat boyunca inhibe eder. Bakteriyel septisemide floridin glikoliz üzerine olan etkisi yeterli olmamakta ve glukoz seviyeleri korunamamaktadır. Sodyum florid serum enzimlerinin potent bir inhibitörüdür. Ayrıca üreazı da inhibe ettiğinden kan üre ölçümlerinde kullanılmaz.

31. Soru

Jelli serum ayırım (seperatör) tüpleri açıklayınız

Cevap

Jelli serum ayırım tüpleri (SST) tam kandan serum izolasyonu için uygundur. Santrifüj esnasında kan tüpün dibindeki jele doğru hareket eder. Santrifüj sonrasında serum üstte, jel ortada, kanın şekilsel elemanları ise en altta yer alır.

32. Soru

Analit nedir, tanımlayınız

Cevap

Analit, analizi yapılacak örnekte aranan, ölçülmek istenen maddedir.

33. Soru

Tam idrar örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Tam idrar analizi için önerilen, sabah ikinci idrarın toplanmasıdır. Buradaki amaç, konsantre ve asidik bir örnek elde etmektir. Sabah ilk idrarda gece uzun süre mesanede bekleme nedeni ile idrar elemanlarında olabilecek parçalanma da ikinci idrarda görülmeyecektir.

34. Soru

İdrar stripleri nedir, açıklayınız.

Cevap

İdrar stripleri, birden fazla test için ayrı reaksiyon ortamları içeren ve yarı kantitatif ölçüm yapmaya imkan sağlayan şeritlerdir. Şeridin idrara daldırılmasından sonraki okuma aşaması gözle ya da otomatik strip okuyucular ile yapılabilmektedir. Strip okuyucular zamanlamayı kendileri ayarlar. Eğer okuma gözle yapılıyorsa, strip kutularının üzerinde belirtilen zamanlamaya mutlaka dikkat edilmelidir. Şeritlerin saklama koşulları önemlidir. Işığı geçirmeyen sıkı kapanan kaplarda, kapağı mutlaka kapalı bir şekilde, serinde ve nemsiz ortamda tutulmalıdır. İdrar, şerit daldırılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. İdrar çalışma sırasında oda sıcaklığına getirilmeli, strip idrar içinde tutulmamalı, hemen çıkarılmalı ve idrarın aşırısı, stripin kenarı kaba değdirilerek alınmalıdır.

35. Soru

İdrar neden mümkün olduğu kadar erken incelenmelidir?

Cevap

İdrar uzun süre oda sıcaklığında beklerse, hücreler ve silendir gibi elemanlar enzim veya bakteriler tarafından tahrip edilirler. Özellikle alkalik idrarda hücre ve silendirler hızla erirler. Bu nedenle idrar mümkün olduğu kadar erken incelenmelidir.

36. Soru

Spot idrar örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Yapılacak analizin özelliğine göre idrar toplanır. Herhangi bir anda ve kantitatif analiz için idrar numunesinin sabah idrarı olması uygundur. Bu idrar daha konsantredir, nadiren çıkan maddeler kolayca tespit edilebilir.

37. Soru

24 saatlik idrar örneği nasıl toplanır?

Cevap

Sabah ilk idrar dışarı yapıldıktan sonra gün boyunca ve gece yapılan diğer idrarların tamamı kaba konur. Ertesi gün sabah ilk idrar kaba konulduktan sonra toplama işi sonlandırılır. Toplanan idrar buzdolabında saklanır. Toplanan 24 saatlik idrar bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır.

38. Soru

İdrar örnekleri nasıl saklanır?

Cevap

İdrarın soğukta saklanması hemen her analiz için koruyucu nitelik sayılır. İdrarda kantitatif olarak tespit edilecek maddelerin sentezini, parçalanmasını veya yapı değiştirmesini önlemek için uygun koruyucunun eklenmesi gerekir. Bu koruyucular analizden analize farklıdır. En sık kullanılan koruyucu maddeler: – Glasiyel asetik asit – Derişik hidroklorik asit Ancak koruyucu madde seçimi yapılacak analize göre özellik gösterebilir.

39. Soru

Gaita gizli kan analizi hangi hastalıklarda kullanılır?

Cevap

Gaita gizli kan analizi, mide-barsak sistemi (gastrointestinal sistem) kanamaları ve malignite teşhis ve ayırıcı tanısında kullanılan çok önemli bir testtir.

40. Soru

Gaita sindirim testleri ne amaçla kullanılır?

Cevap

Gaita sindirim testleri de rutin kullanılmamakla birlikte barsak emiliminin yeterli olup olmadığını tespit amaçlı kullanılabilir. Gaitada yağ, karbonhidrat, mineraller vb. aranır.

41. Soru

Kemiriciler ve tavşanlarda gaita örnekleri nasıl toplanır?

Cevap

Kemiriciler ve tavşanlar dışkılarını yediklerinden gaita örneklerinin toplanmasında metabolik kafesler kullanılmaktadır. Dışkı örnekleri ayrıca rektal sürüntü ile de alınabilir. Fare ve rat gibi küçük kemiriciler ele alındıklarında genellikle idrar ve gaitasını yapabilir. Az miktarda kullanılacak numuneler için bu kullanılabilir. İdrar kesesi üzerine bir miktar baskı yapılarak idrar miktarı arttırılabilir.

42. Soru

Beyin omurilik sıvısı analizi hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

Cevap

Beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi enfeksiyon (bakteriyal, fungal, mikobakteriyel veya amebik menenjit), kanser, subaraknoid kanama, multipl skleroz veya demiyelizan hastalıkların ayırıcı tanısı için kullanılır.

43. Soru

BOS nereden alınır?

Cevap

BOS, genellikle lomber bölgeden (en sık 3.- 4. vertebral aralık) ponksiyonla alınır. Bazen ameliyat sırasında servikal bölgeden, beyindeki bir boşluktan veya ventrikülden sıvı alınır.

44. Soru

Üç tüpe alınan BOS hangi analizlerde kullanılır?

Cevap

– Birinci tüp biyokimyasal (glukoz, protein) ve serolojik testlerde, – İkinci tüp mikrobiyolojik (kültür, gram boyama) testlerde, – Üçüncü tüp mikroskobi ve hematolojik hücre sayımında, kullanılır.

45. Soru

Serebrospinal sıvı, hayvanlarda vücudun nerelerinden alınır?

Cevap

Hayvanlarda serebrospinal sıvının ponksiyon yoluyla alınması için vücudun iki farklı yeri kullanılır: – Birinci yer: Serebromedüllar sisternanın kafatası ile ilk boyun vertebrası arası, – İkinci yer: Son lumbal vertebra ile sakrum arasındaki lumbosakral boşluk.

46. Soru

Sinoviyal sıvı nedir?

Cevap

Sinoviyal sıvı eklem aralığında bulunan sıvıdır. Sinovyal sıvı diğer seröz sıvılardan farkı hyaluronik asit (müsin) içermesidir. Artrosentez ile alınır.

47. Soru

Sinovyal sıvı hangi tüplere alınır?

Cevap

Sinoviyal sıvı 3 tüpe alınır: – 1. tüp steril – 2. tüp EDTA’lı veya heparinli – 3. tüp kırmızı kapaklı tüp

48. Soru

Sinoviyal sıvının alındığı tüpler hangi işlemlerde kullanılır?

Cevap

– Steril tüp (1.tüp) mikrobiyolojik incelemede, – Antikoagülanlı tüp (2.tüp) hematolojik incelemede, – Kırmızı kapaklı tüp (3.tüp) santrifüj sonrası kimyasal analizde kullanılır.

49. Soru

Plevral sıvıyı açıklayınız.

Cevap

Plevral sıvı plevral kavitede devamlı olarak sentezlenir. Plevral kavitede normalde 1-10 ml plevral sıvı bulunur. Plevra sıvısı torasentezle alınır. Plevranın enflamatuar ve malign hastalıklarında teşhis için kullanılır.

50. Soru

Torasentez nedir, tanımlayınız.

Cevap

Plevra boşluğundaki sıvının alınması işlemine torasentez denir. Tanı ve tedavi amaçlı olabilir.

51. Soru

Periton sıvısını açıklayınız.

Cevap

Periton sıvısı abdominal parasentez işlemleriyle alınır. Normalde bu aralıkta 50 ml sıvı bulunur. Enfeksiyon hastalıkları, iyi veya kötü huylu tümörler, apandisit, siroz, pankreas, böbrek ve kalp hastalıkları gibi hastalıklar karın içinde sıvı toplanmasına neden olabilir.

52. Soru

Parasentez nedir?

Cevap

Tanı veya tedavi amaçlı olarak, özel bir iğneyle karın duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek alınmasıdır.

53. Soru

Peritonit (karın zarı iltihabı) nasıl oluşur?

Cevap

Mesane, mide, bağırsak ve özellikle apendiks delindiğinde veya içlerindeki sıvılar karın içi mesafeye sızdığında karın zarı iltihabı gelişir. Periton diyalizi de peritonite neden olabilir.

54. Soru

Laboratuvarlarda analiz için kullanılan başlıca biyolojik örnekler nelerdir?

Cevap

Kan, idrar, süt, mide özsuyu, rumen sıvısı ve gaita örnekleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve vücut sıvıları (sinovial sıvı, periton ve plevral sıvılar) laboratuvarlarda analizlerin uygulandığı başlıca materyallerdir.

55. Soru

Kapiler kan nerelerden alınır?

Cevap

Parmak ucu ya da kulak memesinden, bebeklerde topuktan veya ayak baş parmağından alınabilir.

56. Soru

Venöz kan alımı sırasında neden turnike yapılır?

Cevap

Venöz kan akımını yavaşlatmak için direnç oluşturulunca damar belirgin hale gelir ve kan alınması kolaylaşır. 

57. Soru

Enjektöre alınmış kanın, hemoliz olmaması için ne yapılması gerekir?

Cevap

İğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hazırlanmış tüplere yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarılmalı ve tüpün ağzı hemen kapatılmalıdır.

58. Soru

Arteriyel kan örneği nerelerden alınabilir?

Cevap

El bileğindeki radial arterden, dirsekteki brakial arterden, kasıktaki femoral arterden, yeni doğanlarda umbilikal arterden alınabilir.

59. Soru

Kapiler kan hangi durumlarda tercih edilir?

Cevap

Kapiler kan çocuklarda, özellikle yeni doğanlarda tercih edilir. Ayrıca aşırı şişmanlarda, ciddi yanıklarda ve trombotik yatkınlığı olan kişilerde uygundur. 

60. Soru

Hayvanlardan kan örnekleri alınırken hayvanın uygun şekilde tutulması neden önemlidir?

Cevap

Hayvanın uygun şekilde tutulması işlemi kan alanı ısırılma, boynuz vurma ve tepme gibi olaylardan korur.

61. Soru

Yavaşa nedir?

Cevap

Yavaşa atları zapt etmek için kullanılan bir alettir. 

62. Soru

Laboratuvar hayvanlarından kan alabilmek için hangi koşul sağlanmalıdır?

Cevap

Etik kurul onayının alınmış olması gerekir.

63. Soru

Kobay, rat ve farelerde alınabilecek maksimum kan miktarları ne kadardır?

Cevap

Kobaylarda 5 ml, ratlarda 2,5-5 ml ve farelerde ise 0,2-0,4 ml kadar kan alınabilir.

64. Soru

Enjeksiyon ve kan alma iğnelerinin (kanüllerin) çapları için kullanılan ölçü birimi nedir?

Cevap

Gauge (G).

65. Soru

Tam kan hangi analizlerde kullanılabilir?

Cevap

Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) eldesi için gereklidir. 

66. Soru

Serum ile plazmanın farkı nedir?

Cevap

Serum, pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Plazma ise pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır.

67. Soru

Vakumlu kan alma tüplerinin kapak renkleri neye göre değişiklik gösterir?

Cevap

Bu tüplerin kapakları içeriklerine göre farklı renklerdedir.

68. Soru

Kan alma tüplerinde en sık kullanılan antikoagülan maddeler nelerdir?

Cevap

Etilendiamin tetra-asetik asit (EDTA), heparin, sitrat ve sodyum florid.

69. Soru

Kan örneklerinin bekletilmesi gereken sıcaklık kaç derecedir?

Cevap

Serum veya plazma elde edildikten sonra +4 °C’de ağzı kapalı olarak yaklaşık 1 gün saklanabilir. Bu sürede kullanılmayacaksa örneğin dondurulması gerekir.

70. Soru

Tam idrar örneği toplanırken sabah ikinci idrarın tercih edilme nedeni nedir?

Cevap

Bunun amacı konsantre ve asidik bir örnek elde etmektir. 

71. Soru

Gastrointestinal sistem kanamalarının teşhisi için hangi tür örnek analiz edilir?

Cevap

Bu amaçla gaita örnekleri analiz edilir. 

72. Soru

Beyin omurilik sıvısı (BOS) hangi analizlerde kullanılır?

Cevap

BOS enfeksiyon, kanser, subaraknoid kanama, multipl skleroz veya demiyelizan hastalıkların ayırıcı tanısı için kullanılır.

73. Soru

Sinovyal sıvı nedir?

Cevap

Sinovial sıvı eklem aralığında bulunan sıvıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.