Açıköğretim Ders Notları

Videonun Kullanım Alanları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Videonun Kullanım Alanları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Haber Kameramanlığı

1. Soru

Kameramanın çalışmaya başlarken düşünmesi ve yanıtını bulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

? Tanıklık etmek istenilen olaya veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsüne bağlı olarak neler görüntülenebilir? Görüntülerde neler olacak? ? Görüntüleri daha anlamlı hale getirebilecek bölümler var mı? Bu bölümler görüntülendi mi? Görüntüleri ve sesleri daha canlı ve etkili hale getirebilecek teknik yöntemler neler olabilir? ? Kamera ile kayıt yaptığımız yerin özellikleri nelerdir? Nasıl bir ortam ve hava içindeyiz? ? Olayın geçtiği yerde ve çevresindeki insanlar kimlerdir? Olaya ilişkin rolleri ve önemleri nedir? Bu kişiler neler yapıyor? Halleri nedir? Neleri izliyorlar?


2. Soru

Bir kameramanın görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak temel yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Temelde, bir kameraman görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir. Bunlar; ? Görüntüleme ile olaya bakabilir. Takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamera ile anlatmaya çalışır. ? Görüntüleme ile olayın içine girebilir. Takip ettiği olayın belirli bir parçasını kamera ile anlatmaya çalışır. Bu, olaya normal bir gözle görülemeyen bir açıdan yaklaşmak anlamına gelir. Görüntüleme ile olayın sahip olduğu durumun dışında yeni bir şey eklenmez ve kamera ile görüntüleme, kameramanın olayı kendi görüş açısı ile ekrana taşıması anlamına gelir. ? Görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir. Olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünüldüğünde görüntüleme ile olayın içinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir. Özellikle yakın çekimlerin kullanılması ile ayrıntılardan yararlanılarak yeni bir olayın ifade edilmeye çalışılması örneklenebilir.


3. Soru

Öznel (sübjektif) görüntüleme nedir?

Cevap

Kameranın habere konu olan olayların ve ortamın içine girmesidir. Kamera, sanki olayın içinde yer alan bir karakterin tanıklık ettiği biçimde görüntüleme yapar. Öznel anlatıda kameranın objektifi bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, durumları ve varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyenin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı öznel anlatı, tekil birinci kişinin anlatı özelliğini taşır.


4. Soru

Temelde, çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Genel çekim, orta çekim ve yakın çekimdir.


5. Soru

Çevrinme hareketleri nelerdir?

Cevap

? Sola ve sağa ? Yukarı-aşağı ? Köşegen.


6. Soru

Zorlu koşullarda bir kameramanın üretmesi gereken çözümler nelerdir?

Cevap

? Dolaylı görselleştirme: Olaydan geri kalanlar veya diğer görselliğe uygun parçaların görüntülenmesi. ? Grafik görselleştirme: Harita, çizim ve fotoğraf gibi malzemeleri görüntüleyerek görsel malzemeler üretmek. ? Ortamı görselleştirme: Heyecanı yansıtan, yani titreyen elleri, gergin ayak sallamaları, gergin ifadeleri vurgulamak. Yüzlerin yakın çekimlerini, gölgeleri, bulutları, sesleri vb. kullanmak.


7. Soru

Omuz üstü çekim nedir?

Cevap

Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.


8. Soru

Görüntülemenin haber ile uyum içer-sinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorulardan bazıları ise neler olabilir?

Cevap

Görüntüleme doğrulara dayanan bir özellik taşıyor mu? Görüntüleriniz doğrudan bilgi aktarıyor mu?

Görüntüleme çevreyi tanımlayan bir özellik taşıyor mu? İçinde bulunduğunuz ortam ve mekân anlaşılıyor mu? O yeri algılamamıza ve anlamamıza yardımcı olacak belirgin yerler kullanılıyor mu?

Görüntüleme tanımlayıcı olan bir özellik taşıyor mu? Görüntüler anlam açısından bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Hisleri, ortamın havasını, ruh halini ve benzeri koşulları tanımlayabiliyor mu?

Görüntüleme sembolik olan bir özellik taşıyor mu? Ülke bayrakları, şirket amblemleri, şehir-bölge ve benzeri vurguları sembolik anlatımda vurgu olarak kullanabiliyor mu?


9. Soru

Bakış yönü boşluğu nedir?

Cevap

Kamerada çerçeveleme yapılırken kişi doğrudan kameraya bakmıyorsa, baktığı yön doğrultusunda bırakılan boşluk, yan boşluktur.


10. Soru

Kamerayı kullanan kişinin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Muhabir haberin öyküsü ile meşgul olduğu süreçte hangi görüntülerin o anda veya daha sonradan toplanacağına karar vermeli, çoğu durumda da muhabir ile plan yapmalıdır.


11. Soru

Genel çekim nedir? Nerede ve nasıl kullanılır?

Cevap

Genel çekim, olayın veya nesnenin tümünün, içinde bulunduğu ortam ile birlikte görüldüğü çekim ölçeğidir. Geniş bir alanda geçen olaylar için kullanılabilir. Genel çekimde, çekime konu olan kişi veya nesne olayın çevresi ile birlikte görüldüğünden ekrandaki görüntüde olayın geçtiği ortam, kişiden veya nesneden daha çok alan kaplar.


12. Soru

Haber kameramanı nasıl hareket etmelidir?

Cevap

Kendisini olaya veya sunulmak istenen içerik yaklaşımına göre konumlandırır. Kullandığı kamerayı ve malzemeyi görsel vurgulamanın en etkin şekilde yapılabilmesi için en üst seviyede değerlendirebilen kişi olarak görev yapar. Çekim yaptığı yerlerde insanları, olayları ve durumları tespit edebilen kişidir. Özellikle, muhabir ile birlikte anlatıma uygun görüntüleme açılarını, ölçeklerini ve farklı odak uzunluklarına sahip objektifleri belirler. Muhabirin sunumlarını çekip kaydetmenin dışında daha sonra kurguda haberin bütününü oluşturmada gerekli olabilecek diğer farklı görüntüleri toplar. Başta kamerası ve aküleri olmak üzere tüm malzemesini her an için hazır konumda bulundurmaya çalışır. Çoğu kez aydınlatma da kameramanın sorumluluğu içerisindedir. Haberin yayın kalitesinde olabilmesini sağlayan tüm şartları çekim sürecinin içinde kontrol altında tutmaya çalışır.


13. Soru

Haber kameramanlığında unutulmaması gereken temel nokta nedir?

Cevap

Kameranın kullanılması ile mümkün olan en fazla hisse yanıt verilebilmesidir. Kameranın kullanılması ile izleyici adına özel yeni bir göz, hatta özel yeni bir kulak devreye sokulmuş olur. Bu yeni göz-kulak aracılığı ile de tanıklık edilen olaylar veya kurulmaya çalışılan öyküler farklı bir gerçeklik içerisinde biçimlenir.


14. Soru

Görüntülemenin haber ile uyum içerisinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorular nelerdir?

Cevap

? Görüntüleme doğrulara dayanan bir özellik taşıyor mu? Görüntüleriniz doğrudan bilgi aktarıyor mu? ? Görüntüleme çevreyi tanımlayan bir özellik taşıyor mu? İçinde bulunduğunuz ortam ve mekân anlaşılıyor mu? O yeri algılamamıza ve anlamamıza yardımcı olacak belirgin yerler kullanılıyor mu? ? Görüntüleme tanımlayıcı olan bir özellik taşıyor mu? Görüntüler anlam açısından bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Yukarıda belirtilen titreyen el örneğinde olduğu gibi hisleri, ortamın havasını, ruh halini ve benzeri koşulları tanımlayabiliyor mu? ? Görüntüleme sembolik olan bir özellik taşıyor mu? Ülke bayrakları, şirket amblemleri, şehirbölge ve benzeri vurguları sembolik anlatımda vurgu olarak kullanabiliyor mu?


15. Soru

Sola ve Sağa çevrinme nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Kameranın üçayak üzerinde olduğunu düşünelim. Üçayak üzerindeki kamerayı yatay düzlemde sola ve sağa çevirmek ortam içerisindeki nesneler, insanlar, durumlar hakkındaki bağı ortaya koymaya yardımcı olabilir. Ortamın tanıtımı bu şekilde yapılabilir.


16. Soru

Haber kameramanı kimdir?

Cevap

Haber kameramanı takip edilen olayı veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsünü sürekli düşünen; kameranın konuyla ilgili görüntü almasını sağlayacak en uygun yeri bulan ve parçaları görselleştirme açısından saptamaya çalışan kişidir.


17. Soru

Görselleştirme nedir?

Cevap

Görselleştirme, oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünebilmektir.


18. Soru

Çekim nedir?

Cevap

Çekim; kameranın kayıt düğmesine basılıp kayda başlanması ve kayıttan çıkmak için yine kayıt düğmesine basılması. Bu şekilde, belli bir zaman içinde görüntülenmek istenenlerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.


19. Soru

Haber öyküsü nasıl olmalı?

Cevap

? Görüntüler herkesin bildiği temel noktaları ortaya koymanın yanında, kimsenin duyup görmediği yeni malzemeler de üretmeli, ? Biri veya bir şey hakkında yeni bir şeyler sergileyebilmeli, ? Ne kadar etkili olduğunu göstermeli, görüntülerin kimin veya kimler için etkili olduğunu düşündürtmeli, ? Başka kimleri etkileyebileceğini araştırmalı, ? Haberin öyküsüne ne kadar katkı sağlayacağını tasarlamalı, ? Genelde çalıştığınız haber programının genel hedef kitlesine uygun olup olmadığını denetlemeli, ? Görüntülerin ve seslerin insanları ne kadar şaşırtacağını hissettirebilmelidir.


20. Soru

Görselleştirme nedir?

Cevap

Görselleştirme, Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünebilmektir.


21. Soru

Kameramanın nesnel (objektif) rolü nedir?

Cevap

Kamerasının habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasını sağlamaktır.


22. Soru

Çerçevenin üstü ile baş arasında boşluğun olmaması veya çok az boşluğun olması nasıl bir etki yaratır?

Cevap

Çerçevenin üstü ile baş arasında boşluğun olmaması veya çok az boşluğun olması görüntülenen kişinin başı ile ilgili sıkıştırılmış bir etki yaratacaktır; bunun tersi olarak fazla boşluğun bırakılması da kişiyi aşağıya doğru çekiliyormuş gibi gösterecektir.


23. Soru

Öznel (sübjektif ) görüntüleme nedir?

Cevap

Öznel (sübjektif ) görüntüleme: Kameranın habere konu olan olayların ve ortamın içine girmesidir. Kamera, sanki olayın içinde yer alan bir karakterin tanıklık ettiği biçimde görüntüleme yapar. Öznel anlatıda kameranın objektifi bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, durumları ve varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyenin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı öznel anlatı, tekil birinci kişinin anlatı özelliğini taşır


24. Soru

Bir kameramanın görselleştirmeyle ilgili neleri göz önünde bulundurması gerekir?

Cevap

Kameraman haberin izleyicilerini düşünerek haberde yer alacak konu ile ilgili görselleştirme yöntemlerine dikkat etmelidir. Günlük hayat içersinde insanları izlemelidir. Çevreyi ve insanları alış-veriş yaparlarken, pazarlıkları sırasında, gazetelerini okurlarken veya sohbetleri sırasında gözlemlemeli ve bu durumları görselleştirmek istese ne tür yöntemleri takip edeceğini düşünmelidir. Bu tür yaklaşımların olayları takip etmede kendisine kolaylıklar sağlayabileceğini unutma-malıdır. En başta kendisi bir kamera gibi davranabilmelidir. Olayları takip ederken onları sanki oluşturmaya çalıştığı çekimler gibi görmeye çalışmalıdır. Bu tür izlemelerin ve çekimlerin daha sonra kurgu ile bir araya getirmede nasıl bir arada olabileceklerini öngörmeye çalışmalı, ortaya çıkacak haberin genel akışına, hava-sına veya özelliklerine uyup uymayacağını da düşünebilmelidir.


25. Soru

Bakış yönü boşluğu nedir?

Cevap

akış yönü boşluğu görüntülenen kişinin bakış yönüne doğru çerçeve içersinde bırakılan boşluktur.


26. Soru

Baş boşluğu nedir?

Cevap

Baş boşluğu, Bir oyuncu ya da sunucunun görüntülenmesi sırasında kişinin başı ile çerçevenin üst sınırı arasında bırakılan boşluk, üst boşluk.


27. Soru

Orta çekim ölçeği ve Genel çekim ölçeğinin farkları nelerdir?

Cevap

Orta çekim, olayın bütünün değil, sadece belli bir kısmının ekranda görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekimde görülen olayın belli bir bölümüne yaklaşılır. Genel çekimde olayın daha dar bir alanı çerçevelendirilir. Orta çekim izleyiciyi olaya yaklaştırır. Genel çekimdeki esas olay ile onun çevresindekiler arasındaki ilişki belirgin olarak görülür. Orta çekimlerde kamera konuya genel çekimdekine göre daha fazla yaklaşmıştır. Duruma göre de normal veya dar açılı objektif ile olaya bakmaktadır.


28. Soru

Baş boşluğu nedir?

Cevap

Bir oyuncu ya da sunucunun görüntülenmesi sırasında kişinin başı ile çerçevenin üst sınırı arasında bırakılan boşluk, üst boşluktur.


29. Soru

Ekran hangi oranlarda görüntü verir?

Cevap

Ekranın yatayda 16/9 veya 4/3 oranında görüntü verir.


30. Soru

Genel çekim ölçeği nedir?

Cevap

Genel çekim, olayın veya nesnenin tümünün, içinde bulunduğu ortam ile birlikte görüldüğü çekim ölçeğidir. Geniş bir alanda geçen olaylar için kullanılabilir. Genel çekimde, çekime konu olan kişi veya nesne olayın çevresi ile birlikte görüldüğünden ekrandaki görüntüde olayın geçtiği ortam, kişiden veya nesneden daha çok alan kaplar. Genel çekimde kamera görüntülenen olaya uzaktır ve geniş açılı objektif ile bakmaktadır.


31. Soru

Orta çekim nedir?

Cevap

Orta çekim, olayın bütünün değil, sadece belli bir kısmının ekranda görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekimde görülen olayın belli bir bölümüne yaklaşılır. Genel çekimde olayın daha dar bir alanı çerçevelendirilir. Orta çekim izleyiciyi olaya yaklaştırır. Genel çekimdeki esas olay ile onun çevresindekiler arasındaki ilişki belirgin olarak görülür.


32. Soru

Röportaj türleri nelerdir?

Cevap

? Bunlardan birincisi, muhabirin veya görüşmecinin konuyla ilgili kişiyle röportajı sırasında kameranın hareket ederek yaptığı çekimlerdir. ? ‹kincisi ise görüşülen kişi ile hareket halindeyken (örneğin yürürken) kameranın takip ile görüntüleme yapmasıdır. ? Üçüncüsü ise hem röportajın hem de görüntülemenin sabit bir şekilde, yani görüşmeci ile görüşülenin sabit olduğu ve kameranın da sabit bir konumdan görüntüleme yapmasıdır.


33. Soru

Bir çekim esnasında ses kaydı ile ilgili kameramanın sorumluluğu nedir?

Cevap

Ses başka bir çalışma arkadaşının sorumluluğunda olsa bile kayda giren sesin niteliğini kendisi de göz önünde tutmalıdır. Tamamlanacak haber için kurguda sağlıklı bir sesin kaydedilebilmesi için ses operatörü ile sürekli paylaşım içersinde olmalıdır. Az önce de belirtildiği gibi, eğer sesten sorumlu ayrıca birisi yok ise, sesle ilgili kaydı da görüntülemede olduğu gibi özenle gerçekleştirmelidir. Sesin görüntünün boyutlandırılmasında başlı başına bir güç olduğunu unutmamalıdır.


34. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Optik kaydırma, Kameranın karşısındaki kişi veya nesneye kamera objektifinin odak uzunluğunu değiştirerek yaklaşma veya uzaklaşma anlamına gelir. Optik kaydırma sırasında bakış açısı değişeceği için ileri veya geri optik kaydırma hareketi ile görüntülenen kişi veya nesnenin boyutu büyümüş veya küçülmüş gibi görünür. Optik kaydırma hareketi çekim yapılan yerde bulunan öğelerin aralarındaki mesafelerin, ön mekan ile arka mekan arasındaki yığılmaların ve mesafelerin değişmesi ile de perspektifin değişmesine neden olur.


35. Soru

Kameramanlıkta sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında bazı yaygın hatalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

? Kameranın ve yardımcı malzemelerin her zaman bakımlı olduğundan emin olun. • Kameralarda kullandığınız akülerin her zaman tam dolu olduğuna ve yeterli aküye sahip olduğunuza emin olun. ? Olayların ve röportajların görüntülenmesinde kayda girdiğinize emin olun. ? Yeteri kadar kayıt malzemesinin (kasetler, bellekler, vb.) yanınızda olduğuna emin olun. ? Olayların ve röportajların görüntülenmesinde kayıt malzemesinde ve akülerde kalan süreyi sürekli aklınızda tutarak planlama yapın. ? Çekim yapılacak ortamlara ilişkin önceden bilgi toplamaya çalışın. Buna bağlı olarak yanınızda kamera kılıfları veya şemsiye götürmeniz gerekebilir. ? Olabildiğince üçayak üzerinde çekim yapmaya çalışın. Bu durum kameranın sarsılmasını engelleyecektir. Elbette, ani gelişen olaylarda olduğu gibi üçayak kullanmadan da çekimleri gerçekleştirmeniz gerekir. ? Üçayak kullandığınız çekimlerde kameranın üçayak üzerine sağlam oturup yerleştiğine emin olun. Dikkat edilmediği durumlarda kameranızın bağlantısının açılarak yere düşmesine neden olabilirsiniz. ? Kayıt yaptığınız parçaları izlemekten kaçının. Aksi takdirde, çekim yaptığınız bölümlerin üzerine yeni kayıt yapma riskini doğurabilirsiniz. ? Çekim yaparken ortamdaki doğal seslerin çekime girdiğine emin olun. Röportajlar için ayrı ses kanalı kullanın. ? Çekim ölçeklerini sürekli aklınızda tutun ve farklı ölçekleri kullanmaya çalışın. ? Çekilecek esas bölümlerin başında ve sonunda pay bırakılmalıdır. Asıl çekime başlamadan 3-4 saniye önce çekime başlamalı ve çekim bitse de kayıttan 3-4 saniye sonra çıkılmalıdır. Bu uygulamalar kurgu sırasında kolaylık sağlayacaktır. ? Sabit çekimlerden yararlanmaya çalışın. Gereksiz optik kaydırma ve kamera hareketleri yapmaktan kaçının. Her hareketin belli bir nedeni olması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. ? Görüntüleme sırasında odaklandığınız yerin arkasında var olan veya oluşabilecek arka plan görüntülerine dikkat edin. Gereksiz veya size sonradan sorun çıkartabilecek arka plan parçalarını da farkında olmadan kaydediyor olabilirsiniz. ? Asıl çekimlerin yanında bol ayrıntı görüntülemeyi unutmayın. Örneğin, bir basın toplantısı sırasında, konuşmacının dışında diğer basın mensuplarını ve muhabirlerin not alışını görüntüleyebilirsiniz. Bazı yakın çekim görüntülere yer verebilirsiniz. Bu katkılar kurguda işlemleri kolaylaştıracaktır. ? Çekimleri gerçekleştirirken başlangıç ve bitiş noktalarının kamera hareketi olmaksızın sabit bir biçimde tamamlanmasına özen gösterin. ? Elinizde biriken kayıt malzemesinin bilgilerini zamanında girin. Çekim yerleri, çekilen kişi bilgileri, tarih ve benzer diğer bilgiler siz olmasanız da kasetle çalışacak kişiye yeterli ve doğru bilgi vermeyi amaçlar. ? Çekim öncesinde olduğu gibi sonunda da malzemelerin kontrolü ve bakımı yapılmalıdır. ? Belirtilen maddelere deneyimleriniz sayesinde sizler de birçok nokta ekleyebilirsiniz. Önemli olan, bilgi ve becerilere ilişkin bu noktaların hızla içselleştirilmesi, yani özümsenmesidir. Maalesef, habercilikte çoğu zaman tekrar şansı bulunmamaktadır.


36. Soru

Kimi durumlarda olayın kendisi görüntü kaynağını oluştururken, kimi durumlarda ise olaya ait görsel malzeme üretmek neredeyse imkânsız hale gelir. Doğal görsel malzeme söz konusu olmayabilir. Böyle durumlarda kameraman görüntü üretme ve görüntüleme adına kendisi çözümler üretmeyi deneyebilir. Belirtilen bu tür farklı durumlarda hangi yaklaşımlar yararlı olabilir?

Cevap

Dolaylı görselleştirme: Olaydan geri kalanlar veya diğer görselliğe uygun parçaların görüntülenmesi.

Grafik görselleştirme: Harita, çizim ve fotoğraf gibi malzemeleri görüntüleyerek görsel malzemeler üretmek.

Ortamı görselleştirme: Heyecanı yansıtan, yani titreyen elleri, gergin ayak sallamaları, gergin ifadeleri vurgulamak. Yüzlerin yakın çekimlerini, gölgeleri, bulutları, sesleri vb. kullanmak


37. Soru

Temelde, çekim ölçekleri üç ana grupta ifade edilebilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel çekim, Orta çekim, Yakın çekim


38. Soru

Çekim ölçeğini belirleyen şey nedir?

Cevap

Ekranda izlediğimiz görüntünün büyüklüğü, çekimi yapılan nesnenin büyüklüğünün bütün ekran ile olan ilişkisine bağlıdır ve bu oran ekranda izlediğimiz görüntünün çekim ölçeğini belirler.


39. Soru

Yakın çekim nedir? Nasıl yapılır?

Cevap

Yakın çekim, genel çekimdeki olayın belli bir detayının ekranı neredeyse tamamen doldurduğu çekim ölçeğidir. Örneğin, yakın çekim belli bir kişinin yüzünü veya belli bir nesneyi tüm ekranı kaplar halde sunmaktadır. Yakın çekimde izleyicinin dikkati belli bir noktaya odaklandırılır. Yakın çekimler genellikle dar açılı objektiflerle uzak mesafelerden elde edilir.


40. Soru

Temelde, bir kameraman görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir bunlar nelerdir?

Cevap

Görüntüleme ile olaya bakabilir. Takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamera ile anlatmaya çalışır.

Görüntüleme ile olayın içine girebilir. Takip ettiği olayın belirli bir parçasını kamera ile anlatmaya çalışır. Bu, olaya normal bir gözle görülemeyen bir açıdan yaklaşmak anlamına gelir. Görüntüleme ile olayın sahip olduğu durumun dışında yeni bir şey eklenmez ve kamera ile görüntüleme, kameramanın olayı kendi görüş açısı ile ekrana taşıması anlamına gelir.

Görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir. Olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünüldüğünde görüntüleme ile olayın içinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir. Özellikle yakın çekimlerin kullanılması ile ayrıntılardan yararlanılarak yeni bir olayın ifade edilmeye çalışılması örneklenebilir.


41. Soru

Bir haber kameramanı, çekim esnasında muhabir ile ilgili neleri dikkate almalıdır?

Cevap

Kameraman muhabir ile oluşturulmaya çalışılan haber açısından sürekli paylaşımda olmalı, vurgulanmaya çalışılan ana noktaları tespit etmeye çalışmalıdır. Muhabirin aklındaki içerik örgüsünü resimlerini kaydettiği görüntülerle çizebilmelidir. Takip edilen olayların içersinde neler olduğunu düşünerek, neler görebileceğini ve devamında da neleri görüntüleyebileceğini sezebilmelidir.


42. Soru

Nesnel (objektif ) görüntüleme nedir?

Cevap

Nesnel (objektif) görüntüleme, Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasıdır


43. Soru

İzlediğimiz haberlerde görüntüleme açısından karşımıza üç temel röportaj türü çıkmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan birincisi, muhabirin veya görüşmecinin konuyla ilgili kişiyle röportajı sırasında kameranın hareket ederek yaptığı çekimlerdir.

İkincisi ise görüşülen kişi ile hareket halindeyken (örneğin yürürken) kameranın takip ile görüntüleme yapmasıdır.

Üçüncüsü ise hem röportajın hem de görüntülemenin sabit bir şekilde, yani görüşmeci ile görüşülenin sabit olduğu ve kameranın da sabit bir konumdan görüntüleme yapmasıdır


44. Soru

Televizyon haberciliğinde kişilerin çekimi sırasında dikkati çeken ve kişiye ilişkin vurguyu arttırmak için kullanılan en yaygın çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Göğüs çekim ve yakın çekim.


45. Soru

Göğüs çekim nedir?

Cevap

Göğüs çekim: Kişi göğüs seviyesinin bir parça üzerinden çerçeveye alınarak görüntülenir. Özellikle, belli bir kişinin röportaj içerisinde görüntülenmesinde sıkça kullanılan çekimlerdendir. Temelde, karakterleri tanıtmak için en iyi çekim ölçeği olarak değerlendirilebilir.


46. Soru

Yukarı-aşağı çevrinme nedir?

Cevap

Kameranın başı ile üçayak üzerinde yapılan yatay harekete benzer olarak kameranın bu defa dikey düzlemde yukarı aşağı yaptığı çevrinme hareketidir. Bu hareket içerisinde görüntüleme gerçekleştirilir. Örneğin, bir binanın aşağıdan yukarı görüntülenmesinde kullanılabilir.


47. Soru

Köşegen (diyagonal) çevrinme nedir?

Cevap

Köşegen (diyagonal) çevrinme; kameranın hem sola sağa, hem de yukarı aşağı çevrinme hareketlerinin bir arada olabildiği çekimlerdir. Örneğin, bir uçağın kalkış anını düşünün. Uçak kalkışında hem soldan sağa doğru, hem de yukarı doğru hareket etmektedir. Böyle bir hareket sırasında kamera soldan sağa ve hafifçe de yukarı doğru çevrinmeyi içeren bir diyagonal takip hareketi gerçekleştirir. Bu diyagonal bir çekimdir.


48. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Kameranın karşısındaki kişi veya nesneye kamera objektifinin odak uzunluğunu değiştirerek yaklaşma veya uzaklaşma anlamına gelir.


49. Soru

Kameramanın çalışmaya başlarken düşünmesi ve yanıtını bulması gereken bazı sorular vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tanıklık etmek istenilen olaya veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsüne bağlı olarak neler görüntülenebilir? Görüntülerde neler olacak?

Görüntüleri daha anlamlı hale getirebilecek bölümler var mı? Bu bölümler görüntülendi mi? Görüntüleri ve sesleri daha canlı ve etkili hale getirebilecek teknik yöntemler neler olabilir?

Kamera ile kayıt yaptığımız yerin özellikleri nelerdir? Nasıl bir ortam ve hava içindeyiz?

Olayın geçtiği yerde ve çevresindeki insanlar kimlerdir? Olaya ilişkin rollerive önemleri nedir? Bu kişiler neler yapıyor? Halleri nedir? Neleri izliyorlar?


50. Soru

Çekim ne demektir?

Cevap

Kameranın kayıt düğmesine basılıp kayda başlanması ve kayıttan çıkmak için yine kayıt düğmesine basılması. Bu şekilde, belli bir zaman içinde görüntülenmek istenenlerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.


51. Soru

Haber kameramanın görevi nedir?

Cevap

Haber kameramanı takip edilen olayı veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsünü sürekli düşünen; kameranın konuyla ilgili görüntü almasını sağlayacak en uygun yeri bulan ve parçaları görselleştirme açısından saptamaya çalışan kişidir.


52. Soru

Görüntülemenin haberin öyküsünde arananlara benzer özeliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Haber öyküsüne sorulabilecek sorular kontrol görevi görmesi amacıyla da sorulabilir ve yanıtları yedi maddede aranabilir. Bunlar nelerdir? 

Cevap

1.Görüntüler herkesin bildiği temel noktaları ortaya koymanın yanında, kimsenin duyup görmediği yeni malzemeler de üretmeli,

2. Biri veya bir şey hakkında yeni bir şeyler sergileyebilmeli,

3. Ne kadar etkili olduğunu göstermeli, görüntülerin kimin veya kimler için etkili olduğunu düşündürtmeli,

4. Başka kimleri etkileyebileceğini araştırmalı,

5. Haberin öyküsüne ne kadar katkı sağlayacağını tasarlamalı,

6. Genelde çalıştığınız haber programının genel hedef kitlesine uygun olup olmadığını denetlemeli,

7. Görüntülerin ve seslerin insanları ne kadar şaşırtacağını hissettirebilmelidir.


1. Soru

Kameramanın çalışmaya başlarken düşünmesi ve yanıtını bulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

? Tanıklık etmek istenilen olaya veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsüne bağlı olarak neler görüntülenebilir? Görüntülerde neler olacak? ? Görüntüleri daha anlamlı hale getirebilecek bölümler var mı? Bu bölümler görüntülendi mi? Görüntüleri ve sesleri daha canlı ve etkili hale getirebilecek teknik yöntemler neler olabilir? ? Kamera ile kayıt yaptığımız yerin özellikleri nelerdir? Nasıl bir ortam ve hava içindeyiz? ? Olayın geçtiği yerde ve çevresindeki insanlar kimlerdir? Olaya ilişkin rolleri ve önemleri nedir? Bu kişiler neler yapıyor? Halleri nedir? Neleri izliyorlar?

2. Soru

Bir kameramanın görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak temel yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Temelde, bir kameraman görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir. Bunlar; ? Görüntüleme ile olaya bakabilir. Takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamera ile anlatmaya çalışır. ? Görüntüleme ile olayın içine girebilir. Takip ettiği olayın belirli bir parçasını kamera ile anlatmaya çalışır. Bu, olaya normal bir gözle görülemeyen bir açıdan yaklaşmak anlamına gelir. Görüntüleme ile olayın sahip olduğu durumun dışında yeni bir şey eklenmez ve kamera ile görüntüleme, kameramanın olayı kendi görüş açısı ile ekrana taşıması anlamına gelir. ? Görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir. Olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünüldüğünde görüntüleme ile olayın içinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir. Özellikle yakın çekimlerin kullanılması ile ayrıntılardan yararlanılarak yeni bir olayın ifade edilmeye çalışılması örneklenebilir.

3. Soru

Öznel (sübjektif) görüntüleme nedir?

Cevap

Kameranın habere konu olan olayların ve ortamın içine girmesidir. Kamera, sanki olayın içinde yer alan bir karakterin tanıklık ettiği biçimde görüntüleme yapar. Öznel anlatıda kameranın objektifi bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, durumları ve varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyenin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı öznel anlatı, tekil birinci kişinin anlatı özelliğini taşır.

4. Soru

Temelde, çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Genel çekim, orta çekim ve yakın çekimdir.

5. Soru

Çevrinme hareketleri nelerdir?

Cevap

? Sola ve sağa ? Yukarı-aşağı ? Köşegen.

6. Soru

Zorlu koşullarda bir kameramanın üretmesi gereken çözümler nelerdir?

Cevap

? Dolaylı görselleştirme: Olaydan geri kalanlar veya diğer görselliğe uygun parçaların görüntülenmesi. ? Grafik görselleştirme: Harita, çizim ve fotoğraf gibi malzemeleri görüntüleyerek görsel malzemeler üretmek. ? Ortamı görselleştirme: Heyecanı yansıtan, yani titreyen elleri, gergin ayak sallamaları, gergin ifadeleri vurgulamak. Yüzlerin yakın çekimlerini, gölgeleri, bulutları, sesleri vb. kullanmak.

7. Soru

Omuz üstü çekim nedir?

Cevap

Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.

8. Soru

Görüntülemenin haber ile uyum içer-sinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorulardan bazıları ise neler olabilir?

Cevap

Görüntüleme doğrulara dayanan bir özellik taşıyor mu? Görüntüleriniz doğrudan bilgi aktarıyor mu?

Görüntüleme çevreyi tanımlayan bir özellik taşıyor mu? İçinde bulunduğunuz ortam ve mekân anlaşılıyor mu? O yeri algılamamıza ve anlamamıza yardımcı olacak belirgin yerler kullanılıyor mu?

Görüntüleme tanımlayıcı olan bir özellik taşıyor mu? Görüntüler anlam açısından bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Hisleri, ortamın havasını, ruh halini ve benzeri koşulları tanımlayabiliyor mu?

Görüntüleme sembolik olan bir özellik taşıyor mu? Ülke bayrakları, şirket amblemleri, şehir-bölge ve benzeri vurguları sembolik anlatımda vurgu olarak kullanabiliyor mu?

9. Soru

Bakış yönü boşluğu nedir?

Cevap

Kamerada çerçeveleme yapılırken kişi doğrudan kameraya bakmıyorsa, baktığı yön doğrultusunda bırakılan boşluk, yan boşluktur.

10. Soru

Kamerayı kullanan kişinin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Muhabir haberin öyküsü ile meşgul olduğu süreçte hangi görüntülerin o anda veya daha sonradan toplanacağına karar vermeli, çoğu durumda da muhabir ile plan yapmalıdır.

11. Soru

Genel çekim nedir? Nerede ve nasıl kullanılır?

Cevap

Genel çekim, olayın veya nesnenin tümünün, içinde bulunduğu ortam ile birlikte görüldüğü çekim ölçeğidir. Geniş bir alanda geçen olaylar için kullanılabilir. Genel çekimde, çekime konu olan kişi veya nesne olayın çevresi ile birlikte görüldüğünden ekrandaki görüntüde olayın geçtiği ortam, kişiden veya nesneden daha çok alan kaplar.

12. Soru

Haber kameramanı nasıl hareket etmelidir?

Cevap

Kendisini olaya veya sunulmak istenen içerik yaklaşımına göre konumlandırır. Kullandığı kamerayı ve malzemeyi görsel vurgulamanın en etkin şekilde yapılabilmesi için en üst seviyede değerlendirebilen kişi olarak görev yapar. Çekim yaptığı yerlerde insanları, olayları ve durumları tespit edebilen kişidir. Özellikle, muhabir ile birlikte anlatıma uygun görüntüleme açılarını, ölçeklerini ve farklı odak uzunluklarına sahip objektifleri belirler. Muhabirin sunumlarını çekip kaydetmenin dışında daha sonra kurguda haberin bütününü oluşturmada gerekli olabilecek diğer farklı görüntüleri toplar. Başta kamerası ve aküleri olmak üzere tüm malzemesini her an için hazır konumda bulundurmaya çalışır. Çoğu kez aydınlatma da kameramanın sorumluluğu içerisindedir. Haberin yayın kalitesinde olabilmesini sağlayan tüm şartları çekim sürecinin içinde kontrol altında tutmaya çalışır.

13. Soru

Haber kameramanlığında unutulmaması gereken temel nokta nedir?

Cevap

Kameranın kullanılması ile mümkün olan en fazla hisse yanıt verilebilmesidir. Kameranın kullanılması ile izleyici adına özel yeni bir göz, hatta özel yeni bir kulak devreye sokulmuş olur. Bu yeni göz-kulak aracılığı ile de tanıklık edilen olaylar veya kurulmaya çalışılan öyküler farklı bir gerçeklik içerisinde biçimlenir.

14. Soru

Görüntülemenin haber ile uyum içerisinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorular nelerdir?

Cevap

? Görüntüleme doğrulara dayanan bir özellik taşıyor mu? Görüntüleriniz doğrudan bilgi aktarıyor mu? ? Görüntüleme çevreyi tanımlayan bir özellik taşıyor mu? İçinde bulunduğunuz ortam ve mekân anlaşılıyor mu? O yeri algılamamıza ve anlamamıza yardımcı olacak belirgin yerler kullanılıyor mu? ? Görüntüleme tanımlayıcı olan bir özellik taşıyor mu? Görüntüler anlam açısından bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Yukarıda belirtilen titreyen el örneğinde olduğu gibi hisleri, ortamın havasını, ruh halini ve benzeri koşulları tanımlayabiliyor mu? ? Görüntüleme sembolik olan bir özellik taşıyor mu? Ülke bayrakları, şirket amblemleri, şehirbölge ve benzeri vurguları sembolik anlatımda vurgu olarak kullanabiliyor mu?

15. Soru

Sola ve Sağa çevrinme nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Kameranın üçayak üzerinde olduğunu düşünelim. Üçayak üzerindeki kamerayı yatay düzlemde sola ve sağa çevirmek ortam içerisindeki nesneler, insanlar, durumlar hakkındaki bağı ortaya koymaya yardımcı olabilir. Ortamın tanıtımı bu şekilde yapılabilir.

16. Soru

Haber kameramanı kimdir?

Cevap

Haber kameramanı takip edilen olayı veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsünü sürekli düşünen; kameranın konuyla ilgili görüntü almasını sağlayacak en uygun yeri bulan ve parçaları görselleştirme açısından saptamaya çalışan kişidir.

17. Soru

Görselleştirme nedir?

Cevap

Görselleştirme, oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünebilmektir.

18. Soru

Çekim nedir?

Cevap

Çekim; kameranın kayıt düğmesine basılıp kayda başlanması ve kayıttan çıkmak için yine kayıt düğmesine basılması. Bu şekilde, belli bir zaman içinde görüntülenmek istenenlerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.

19. Soru

Haber öyküsü nasıl olmalı?

Cevap

? Görüntüler herkesin bildiği temel noktaları ortaya koymanın yanında, kimsenin duyup görmediği yeni malzemeler de üretmeli, ? Biri veya bir şey hakkında yeni bir şeyler sergileyebilmeli, ? Ne kadar etkili olduğunu göstermeli, görüntülerin kimin veya kimler için etkili olduğunu düşündürtmeli, ? Başka kimleri etkileyebileceğini araştırmalı, ? Haberin öyküsüne ne kadar katkı sağlayacağını tasarlamalı, ? Genelde çalıştığınız haber programının genel hedef kitlesine uygun olup olmadığını denetlemeli, ? Görüntülerin ve seslerin insanları ne kadar şaşırtacağını hissettirebilmelidir.

20. Soru

Görselleştirme nedir?

Cevap

Görselleştirme, Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünebilmektir.

21. Soru

Kameramanın nesnel (objektif) rolü nedir?

Cevap

Kamerasının habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasını sağlamaktır.

22. Soru

Çerçevenin üstü ile baş arasında boşluğun olmaması veya çok az boşluğun olması nasıl bir etki yaratır?

Cevap

Çerçevenin üstü ile baş arasında boşluğun olmaması veya çok az boşluğun olması görüntülenen kişinin başı ile ilgili sıkıştırılmış bir etki yaratacaktır; bunun tersi olarak fazla boşluğun bırakılması da kişiyi aşağıya doğru çekiliyormuş gibi gösterecektir.

23. Soru

Öznel (sübjektif ) görüntüleme nedir?

Cevap

Öznel (sübjektif ) görüntüleme: Kameranın habere konu olan olayların ve ortamın içine girmesidir. Kamera, sanki olayın içinde yer alan bir karakterin tanıklık ettiği biçimde görüntüleme yapar. Öznel anlatıda kameranın objektifi bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, durumları ve varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyenin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı öznel anlatı, tekil birinci kişinin anlatı özelliğini taşır

24. Soru

Bir kameramanın görselleştirmeyle ilgili neleri göz önünde bulundurması gerekir?

Cevap

Kameraman haberin izleyicilerini düşünerek haberde yer alacak konu ile ilgili görselleştirme yöntemlerine dikkat etmelidir. Günlük hayat içersinde insanları izlemelidir. Çevreyi ve insanları alış-veriş yaparlarken, pazarlıkları sırasında, gazetelerini okurlarken veya sohbetleri sırasında gözlemlemeli ve bu durumları görselleştirmek istese ne tür yöntemleri takip edeceğini düşünmelidir. Bu tür yaklaşımların olayları takip etmede kendisine kolaylıklar sağlayabileceğini unutma-malıdır. En başta kendisi bir kamera gibi davranabilmelidir. Olayları takip ederken onları sanki oluşturmaya çalıştığı çekimler gibi görmeye çalışmalıdır. Bu tür izlemelerin ve çekimlerin daha sonra kurgu ile bir araya getirmede nasıl bir arada olabileceklerini öngörmeye çalışmalı, ortaya çıkacak haberin genel akışına, hava-sına veya özelliklerine uyup uymayacağını da düşünebilmelidir.

25. Soru

Bakış yönü boşluğu nedir?

Cevap

akış yönü boşluğu görüntülenen kişinin bakış yönüne doğru çerçeve içersinde bırakılan boşluktur.

26. Soru

Baş boşluğu nedir?

Cevap

Baş boşluğu, Bir oyuncu ya da sunucunun görüntülenmesi sırasında kişinin başı ile çerçevenin üst sınırı arasında bırakılan boşluk, üst boşluk.

27. Soru

Orta çekim ölçeği ve Genel çekim ölçeğinin farkları nelerdir?

Cevap

Orta çekim, olayın bütünün değil, sadece belli bir kısmının ekranda görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekimde görülen olayın belli bir bölümüne yaklaşılır. Genel çekimde olayın daha dar bir alanı çerçevelendirilir. Orta çekim izleyiciyi olaya yaklaştırır. Genel çekimdeki esas olay ile onun çevresindekiler arasındaki ilişki belirgin olarak görülür. Orta çekimlerde kamera konuya genel çekimdekine göre daha fazla yaklaşmıştır. Duruma göre de normal veya dar açılı objektif ile olaya bakmaktadır.

28. Soru

Baş boşluğu nedir?

Cevap

Bir oyuncu ya da sunucunun görüntülenmesi sırasında kişinin başı ile çerçevenin üst sınırı arasında bırakılan boşluk, üst boşluktur.

29. Soru

Ekran hangi oranlarda görüntü verir?

Cevap

Ekranın yatayda 16/9 veya 4/3 oranında görüntü verir.

30. Soru

Genel çekim ölçeği nedir?

Cevap

Genel çekim, olayın veya nesnenin tümünün, içinde bulunduğu ortam ile birlikte görüldüğü çekim ölçeğidir. Geniş bir alanda geçen olaylar için kullanılabilir. Genel çekimde, çekime konu olan kişi veya nesne olayın çevresi ile birlikte görüldüğünden ekrandaki görüntüde olayın geçtiği ortam, kişiden veya nesneden daha çok alan kaplar. Genel çekimde kamera görüntülenen olaya uzaktır ve geniş açılı objektif ile bakmaktadır.

31. Soru

Orta çekim nedir?

Cevap

Orta çekim, olayın bütünün değil, sadece belli bir kısmının ekranda görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekimde görülen olayın belli bir bölümüne yaklaşılır. Genel çekimde olayın daha dar bir alanı çerçevelendirilir. Orta çekim izleyiciyi olaya yaklaştırır. Genel çekimdeki esas olay ile onun çevresindekiler arasındaki ilişki belirgin olarak görülür.

32. Soru

Röportaj türleri nelerdir?

Cevap

? Bunlardan birincisi, muhabirin veya görüşmecinin konuyla ilgili kişiyle röportajı sırasında kameranın hareket ederek yaptığı çekimlerdir. ? ‹kincisi ise görüşülen kişi ile hareket halindeyken (örneğin yürürken) kameranın takip ile görüntüleme yapmasıdır. ? Üçüncüsü ise hem röportajın hem de görüntülemenin sabit bir şekilde, yani görüşmeci ile görüşülenin sabit olduğu ve kameranın da sabit bir konumdan görüntüleme yapmasıdır.

33. Soru

Bir çekim esnasında ses kaydı ile ilgili kameramanın sorumluluğu nedir?

Cevap

Ses başka bir çalışma arkadaşının sorumluluğunda olsa bile kayda giren sesin niteliğini kendisi de göz önünde tutmalıdır. Tamamlanacak haber için kurguda sağlıklı bir sesin kaydedilebilmesi için ses operatörü ile sürekli paylaşım içersinde olmalıdır. Az önce de belirtildiği gibi, eğer sesten sorumlu ayrıca birisi yok ise, sesle ilgili kaydı da görüntülemede olduğu gibi özenle gerçekleştirmelidir. Sesin görüntünün boyutlandırılmasında başlı başına bir güç olduğunu unutmamalıdır.

34. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Optik kaydırma, Kameranın karşısındaki kişi veya nesneye kamera objektifinin odak uzunluğunu değiştirerek yaklaşma veya uzaklaşma anlamına gelir. Optik kaydırma sırasında bakış açısı değişeceği için ileri veya geri optik kaydırma hareketi ile görüntülenen kişi veya nesnenin boyutu büyümüş veya küçülmüş gibi görünür. Optik kaydırma hareketi çekim yapılan yerde bulunan öğelerin aralarındaki mesafelerin, ön mekan ile arka mekan arasındaki yığılmaların ve mesafelerin değişmesi ile de perspektifin değişmesine neden olur.

35. Soru

Kameramanlıkta sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında bazı yaygın hatalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

? Kameranın ve yardımcı malzemelerin her zaman bakımlı olduğundan emin olun. • Kameralarda kullandığınız akülerin her zaman tam dolu olduğuna ve yeterli aküye sahip olduğunuza emin olun. ? Olayların ve röportajların görüntülenmesinde kayda girdiğinize emin olun. ? Yeteri kadar kayıt malzemesinin (kasetler, bellekler, vb.) yanınızda olduğuna emin olun. ? Olayların ve röportajların görüntülenmesinde kayıt malzemesinde ve akülerde kalan süreyi sürekli aklınızda tutarak planlama yapın. ? Çekim yapılacak ortamlara ilişkin önceden bilgi toplamaya çalışın. Buna bağlı olarak yanınızda kamera kılıfları veya şemsiye götürmeniz gerekebilir. ? Olabildiğince üçayak üzerinde çekim yapmaya çalışın. Bu durum kameranın sarsılmasını engelleyecektir. Elbette, ani gelişen olaylarda olduğu gibi üçayak kullanmadan da çekimleri gerçekleştirmeniz gerekir. ? Üçayak kullandığınız çekimlerde kameranın üçayak üzerine sağlam oturup yerleştiğine emin olun. Dikkat edilmediği durumlarda kameranızın bağlantısının açılarak yere düşmesine neden olabilirsiniz. ? Kayıt yaptığınız parçaları izlemekten kaçının. Aksi takdirde, çekim yaptığınız bölümlerin üzerine yeni kayıt yapma riskini doğurabilirsiniz. ? Çekim yaparken ortamdaki doğal seslerin çekime girdiğine emin olun. Röportajlar için ayrı ses kanalı kullanın. ? Çekim ölçeklerini sürekli aklınızda tutun ve farklı ölçekleri kullanmaya çalışın. ? Çekilecek esas bölümlerin başında ve sonunda pay bırakılmalıdır. Asıl çekime başlamadan 3-4 saniye önce çekime başlamalı ve çekim bitse de kayıttan 3-4 saniye sonra çıkılmalıdır. Bu uygulamalar kurgu sırasında kolaylık sağlayacaktır. ? Sabit çekimlerden yararlanmaya çalışın. Gereksiz optik kaydırma ve kamera hareketleri yapmaktan kaçının. Her hareketin belli bir nedeni olması gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. ? Görüntüleme sırasında odaklandığınız yerin arkasında var olan veya oluşabilecek arka plan görüntülerine dikkat edin. Gereksiz veya size sonradan sorun çıkartabilecek arka plan parçalarını da farkında olmadan kaydediyor olabilirsiniz. ? Asıl çekimlerin yanında bol ayrıntı görüntülemeyi unutmayın. Örneğin, bir basın toplantısı sırasında, konuşmacının dışında diğer basın mensuplarını ve muhabirlerin not alışını görüntüleyebilirsiniz. Bazı yakın çekim görüntülere yer verebilirsiniz. Bu katkılar kurguda işlemleri kolaylaştıracaktır. ? Çekimleri gerçekleştirirken başlangıç ve bitiş noktalarının kamera hareketi olmaksızın sabit bir biçimde tamamlanmasına özen gösterin. ? Elinizde biriken kayıt malzemesinin bilgilerini zamanında girin. Çekim yerleri, çekilen kişi bilgileri, tarih ve benzer diğer bilgiler siz olmasanız da kasetle çalışacak kişiye yeterli ve doğru bilgi vermeyi amaçlar. ? Çekim öncesinde olduğu gibi sonunda da malzemelerin kontrolü ve bakımı yapılmalıdır. ? Belirtilen maddelere deneyimleriniz sayesinde sizler de birçok nokta ekleyebilirsiniz. Önemli olan, bilgi ve becerilere ilişkin bu noktaların hızla içselleştirilmesi, yani özümsenmesidir. Maalesef, habercilikte çoğu zaman tekrar şansı bulunmamaktadır.

36. Soru

Kimi durumlarda olayın kendisi görüntü kaynağını oluştururken, kimi durumlarda ise olaya ait görsel malzeme üretmek neredeyse imkânsız hale gelir. Doğal görsel malzeme söz konusu olmayabilir. Böyle durumlarda kameraman görüntü üretme ve görüntüleme adına kendisi çözümler üretmeyi deneyebilir. Belirtilen bu tür farklı durumlarda hangi yaklaşımlar yararlı olabilir?

Cevap

Dolaylı görselleştirme: Olaydan geri kalanlar veya diğer görselliğe uygun parçaların görüntülenmesi.

Grafik görselleştirme: Harita, çizim ve fotoğraf gibi malzemeleri görüntüleyerek görsel malzemeler üretmek.

Ortamı görselleştirme: Heyecanı yansıtan, yani titreyen elleri, gergin ayak sallamaları, gergin ifadeleri vurgulamak. Yüzlerin yakın çekimlerini, gölgeleri, bulutları, sesleri vb. kullanmak

37. Soru

Temelde, çekim ölçekleri üç ana grupta ifade edilebilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel çekim, Orta çekim, Yakın çekim

38. Soru

Çekim ölçeğini belirleyen şey nedir?

Cevap

Ekranda izlediğimiz görüntünün büyüklüğü, çekimi yapılan nesnenin büyüklüğünün bütün ekran ile olan ilişkisine bağlıdır ve bu oran ekranda izlediğimiz görüntünün çekim ölçeğini belirler.

39. Soru

Yakın çekim nedir? Nasıl yapılır?

Cevap

Yakın çekim, genel çekimdeki olayın belli bir detayının ekranı neredeyse tamamen doldurduğu çekim ölçeğidir. Örneğin, yakın çekim belli bir kişinin yüzünü veya belli bir nesneyi tüm ekranı kaplar halde sunmaktadır. Yakın çekimde izleyicinin dikkati belli bir noktaya odaklandırılır. Yakın çekimler genellikle dar açılı objektiflerle uzak mesafelerden elde edilir.

40. Soru

Temelde, bir kameraman görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir bunlar nelerdir?

Cevap

Görüntüleme ile olaya bakabilir. Takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamera ile anlatmaya çalışır.

Görüntüleme ile olayın içine girebilir. Takip ettiği olayın belirli bir parçasını kamera ile anlatmaya çalışır. Bu, olaya normal bir gözle görülemeyen bir açıdan yaklaşmak anlamına gelir. Görüntüleme ile olayın sahip olduğu durumun dışında yeni bir şey eklenmez ve kamera ile görüntüleme, kameramanın olayı kendi görüş açısı ile ekrana taşıması anlamına gelir.

Görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir. Olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünüldüğünde görüntüleme ile olayın içinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir. Özellikle yakın çekimlerin kullanılması ile ayrıntılardan yararlanılarak yeni bir olayın ifade edilmeye çalışılması örneklenebilir.

41. Soru

Bir haber kameramanı, çekim esnasında muhabir ile ilgili neleri dikkate almalıdır?

Cevap

Kameraman muhabir ile oluşturulmaya çalışılan haber açısından sürekli paylaşımda olmalı, vurgulanmaya çalışılan ana noktaları tespit etmeye çalışmalıdır. Muhabirin aklındaki içerik örgüsünü resimlerini kaydettiği görüntülerle çizebilmelidir. Takip edilen olayların içersinde neler olduğunu düşünerek, neler görebileceğini ve devamında da neleri görüntüleyebileceğini sezebilmelidir.

42. Soru

Nesnel (objektif ) görüntüleme nedir?

Cevap

Nesnel (objektif) görüntüleme, Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasıdır

43. Soru

İzlediğimiz haberlerde görüntüleme açısından karşımıza üç temel röportaj türü çıkmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan birincisi, muhabirin veya görüşmecinin konuyla ilgili kişiyle röportajı sırasında kameranın hareket ederek yaptığı çekimlerdir.

İkincisi ise görüşülen kişi ile hareket halindeyken (örneğin yürürken) kameranın takip ile görüntüleme yapmasıdır.

Üçüncüsü ise hem röportajın hem de görüntülemenin sabit bir şekilde, yani görüşmeci ile görüşülenin sabit olduğu ve kameranın da sabit bir konumdan görüntüleme yapmasıdır

44. Soru

Televizyon haberciliğinde kişilerin çekimi sırasında dikkati çeken ve kişiye ilişkin vurguyu arttırmak için kullanılan en yaygın çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Göğüs çekim ve yakın çekim.

45. Soru

Göğüs çekim nedir?

Cevap

Göğüs çekim: Kişi göğüs seviyesinin bir parça üzerinden çerçeveye alınarak görüntülenir. Özellikle, belli bir kişinin röportaj içerisinde görüntülenmesinde sıkça kullanılan çekimlerdendir. Temelde, karakterleri tanıtmak için en iyi çekim ölçeği olarak değerlendirilebilir.

46. Soru

Yukarı-aşağı çevrinme nedir?

Cevap

Kameranın başı ile üçayak üzerinde yapılan yatay harekete benzer olarak kameranın bu defa dikey düzlemde yukarı aşağı yaptığı çevrinme hareketidir. Bu hareket içerisinde görüntüleme gerçekleştirilir. Örneğin, bir binanın aşağıdan yukarı görüntülenmesinde kullanılabilir.

47. Soru

Köşegen (diyagonal) çevrinme nedir?

Cevap

Köşegen (diyagonal) çevrinme; kameranın hem sola sağa, hem de yukarı aşağı çevrinme hareketlerinin bir arada olabildiği çekimlerdir. Örneğin, bir uçağın kalkış anını düşünün. Uçak kalkışında hem soldan sağa doğru, hem de yukarı doğru hareket etmektedir. Böyle bir hareket sırasında kamera soldan sağa ve hafifçe de yukarı doğru çevrinmeyi içeren bir diyagonal takip hareketi gerçekleştirir. Bu diyagonal bir çekimdir.

48. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Kameranın karşısındaki kişi veya nesneye kamera objektifinin odak uzunluğunu değiştirerek yaklaşma veya uzaklaşma anlamına gelir.

49. Soru

Kameramanın çalışmaya başlarken düşünmesi ve yanıtını bulması gereken bazı sorular vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tanıklık etmek istenilen olaya veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsüne bağlı olarak neler görüntülenebilir? Görüntülerde neler olacak?

Görüntüleri daha anlamlı hale getirebilecek bölümler var mı? Bu bölümler görüntülendi mi? Görüntüleri ve sesleri daha canlı ve etkili hale getirebilecek teknik yöntemler neler olabilir?

Kamera ile kayıt yaptığımız yerin özellikleri nelerdir? Nasıl bir ortam ve hava içindeyiz?

Olayın geçtiği yerde ve çevresindeki insanlar kimlerdir? Olaya ilişkin rollerive önemleri nedir? Bu kişiler neler yapıyor? Halleri nedir? Neleri izliyorlar?

50. Soru

Çekim ne demektir?

Cevap

Kameranın kayıt düğmesine basılıp kayda başlanması ve kayıttan çıkmak için yine kayıt düğmesine basılması. Bu şekilde, belli bir zaman içinde görüntülenmek istenenlerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.

51. Soru

Haber kameramanın görevi nedir?

Cevap

Haber kameramanı takip edilen olayı veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsünü sürekli düşünen; kameranın konuyla ilgili görüntü almasını sağlayacak en uygun yeri bulan ve parçaları görselleştirme açısından saptamaya çalışan kişidir.

52. Soru

Görüntülemenin haberin öyküsünde arananlara benzer özeliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Haber öyküsüne sorulabilecek sorular kontrol görevi görmesi amacıyla da sorulabilir ve yanıtları yedi maddede aranabilir. Bunlar nelerdir? 

Cevap

1.Görüntüler herkesin bildiği temel noktaları ortaya koymanın yanında, kimsenin duyup görmediği yeni malzemeler de üretmeli,

2. Biri veya bir şey hakkında yeni bir şeyler sergileyebilmeli,

3. Ne kadar etkili olduğunu göstermeli, görüntülerin kimin veya kimler için etkili olduğunu düşündürtmeli,

4. Başka kimleri etkileyebileceğini araştırmalı,

5. Haberin öyküsüne ne kadar katkı sağlayacağını tasarlamalı,

6. Genelde çalıştığınız haber programının genel hedef kitlesine uygun olup olmadığını denetlemeli,

7. Görüntülerin ve seslerin insanları ne kadar şaşırtacağını hissettirebilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.