Açıköğretim Ders Notları

Videonun Kullanım Alanları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Videonun Kullanım Alanları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stüdyo Kameramanlığı

1. Soru

Televizyon stüdyolarının, yapım sürecinin kusursuz işleyebilmesi için gereksinmelere yanıt verebilecek temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Birbirleriyle ortak bir bütünlük içinde çalışması gereken ünitelerden ve kaçınılmaz olarak gelişmiş teknik araç ve gereçlerden oluşan stüdyolar, yapım sürecinin kusursuz işleyebilmesi için gereksinmelere yanıt verebilecek temel özellikleri taşımalıdır. Bunlar;
-Zemin Yapısı
-Tavan (Yükseklik) Yapısı
-Duvarların Yapısı
-Havalandırma
-Kapılar ve Giriş-Çıkış Düzeneği
-Stüdyo İçi Donanım
-Işık Panelidir.


2. Soru

Televizyon stüdyolarında yönetmen kime denir?

Cevap

Televizyon stüdyolarında yönetmen: Bir televizyon programının tasarlanma, çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası yapılan her aşamasından sorumlu kişidir. Yönetmenler bir programı oluştururken senaristten, yayın teknisyenine kadar ekip listesinde yer alan birçok kişiyle çalışırlar. Kendi alanlarında uzmanlaşmış kalabalık ekip listesine karşın, sonuçta programın sorumluluğu tek başına yönetmene aittir.


3. Soru

Televizyon stüdyolarında yönetmenin sorumlulukları nelerdir açıklayınız?

Cevap

Yönetmenler bir programı oluştururken senaristten, yayın teknisyenine kadar ekip listesinde yer alan birçok kişiyle çalışırlar. Kendi alanlarında uzmanlaşmış kalabalık ekip listesine karşın, sonuçta programın sorumluluğu tek başına yönetmene aittir.


4. Soru

Jimmy Jib nedir?

Cevap

Jimmy Jib: Hem açık hem kapalı mekanlarda kullanılabilen, uzatılabilen bir kolun ucuna bağlı kamerayla hemen her yönde hareket ettirilebilen, vinç benzeri bir kamera yardımcı gerecidir.


5. Soru

Prompter nedir?

Cevap

Prompter, kameraya monte edilen, sunucuların okuyacakları metni görebilmeleri için geliştirilmiş bir gereçtir.


6. Soru

Resim Seçicinin görevleri nelerdir?

Cevap

Yönetmenin vereceği komutlara bağlı olarak kameraların görüntülerini önizleme veya çıkış monitörlerine vermek, kayıt sırasında yine yönetmen tarafından istenebilecek birçok görüntü efektini uygulamak Resim Seçicinin görevleridir.


7. Soru

Görüntünün teknik yeterliliğini izleyen ve gerektiğinde yönetmeni uyaran görevliye ne ad verilir?

Cevap

Teknik Yönetmen masa üzerinde kendine ayrılan bölümde görüntünün teknik yeterliliğini izler ve gerektiğinde yönetmeni uyarır.


8. Soru

Kameraman kavramının tanımı nedir?

Cevap

Kameraman, “görsel malzemesini oluşturan her türlü nesneyi kameranın teknik olanaklarını kullanarak estetik bir biçimde çerçeveleyen, oluşturduğu görüntüye gerektiğinde hareket katarak kaydeden veya kaydedilmesini sağlayan kişi” olarak tanınır.


9. Soru

Meslek Standartları Komisyonu’na göre Kameramanın tanımı nedir?

Cevap

Meslek Standartları Komisyonu’na göre; “Kameraman, çekim için gerekli araç ve gereçleri kullanarak, ekiple ya da tek başına, yapım ya da olayı, kendi görsel ve estetik kaygılarıyla birlikte karar verme öncülüğünü de kullanarak görevini yapma, yorumlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir”.


10. Soru

Kameranın kullanım teknikleri nelerdir?

Cevap

Kameranın kullanım teknikleri, üç alt başlıkta incelenebilir, bunlar:
1. Görüntü Düzenlemesi,
2. Çekim Ölçekleri,
3. Kamera Hareketleridir.


11. Soru

Stüdyo içi, kontrol odası, kayıt odası ve elektronik grafik gibi stüdyoya bağlı birimlerin tümünde bulunan donanımın bakım ve onarımından sorumlu, yayın sırasında da görüntü ve ses kalitesini gözeterek yönetmene gerekli uyarılarda bulunan ve ana denetim görevlisi, stüdyo mühendisi de denilen kişinin görevi nasıl adlandırılır?

Cevap

Stüdyo içi, kontrol odası, kayıt odası ve elektronik grafik gibi stüdyoya bağlı birimlerin tümünde bulunan donanımın bakım ve onarımından sorumlu, yayın sırasında da görüntü ve ses kalitesini gözeterek yönetmene gerekli uyarılarda bulunan ve ana denetim görevlisi, stüdyo mühendisi de denilen kişi Teknik Yönetmen olarak adlandırılır.


12. Soru

Birden fazla kamera bağlanabilen; içinde resim seçme ve ses masaları olan, kameraların teknik kontrolleri yapılabilen, gerektiğinde link hattıyla canlı yayın  sinyali gönderebilen yayın arabasına ne ad verilir?

Cevap

Birden fazla kamera bağlanabilen; içinde resim seçme ve ses masaları olan, kameraların teknik kontrolleri yapılabilen, gerektiğinde link hattıyla canlı yayın  sinyali gönderebilen yayın arabasına OB-VAN denilmektedir.


13. Soru

Stüdyo kameraları ve bağlı aksesuarlar bir bütün olarak düşünüldüğünde oluşturdukları üçlü yapı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Stüdyo kameraları ve bağlı aksesuarlar bir bütün olarak düşünüldüğünde üçlü bir yapı gösterir, bunlar:
1. Kamera,
2. Oynar kafa (sehpaya bağlı çevrinme kafası),
3. Sehpa veya pedestal.


14. Soru

Görüntü düzenlemesi açısından alttan görüş biçiminde yapılan çekimlerde gözlenen etki nedir?

Cevap

Görüntü düzenlemesi açısından alttan görüş biçiminde yapılan çekimlerde
gözlenen etki, nesnenin heybetli ve baskın bir duruma gelmesine yol açar.


15. Soru

Alttan görüş çekimlerinde, neredeyse yer düzlemine sıfır yükseklikte görüntü alabilen gereçler nelerdir?

Cevap

Bilinen stüdyo sehpaları alttan görüş için yeterli düzeye inemez. Yapım için böyle bir görüş gerekiyorsa, pedestal yerine orta veya alçak boy bir dış çekim sehpası kullanılır. Dolly ve Jib kamera gibi gereçler, neredeyse yer düzlemine sıfır yükseklikte görüntü alabilirler.


16. Soru

Çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Çekim Ölçekleri şunlardır;
– Ayrıntı Çekim
– Yüz Çekimi
– Baş Çekim 
– Omuz Çekim
– Göğüs Çekim
– Bel Çekim
– Diz Çekim
– Boy Çekim 
– Toplu Çekim
– Yarı Genel Çekim
– Genel Çekim
– Uzak Çekim (Extreme
– Long Shot


17. Soru

Kamera hangi nedenlerle hareket edebilir?

Cevap

Kamera temel olarak iki şekilde hareket gereği duyar:
1. Çerçevelenen nesne yer değiştirmektedir, kamera nesneyi izler.
2. Nesne durağandır, ancak kamera (başlangıçta veya sonda, nesne çerçeve içinde veya dışında) yapıma bir devinim katma amacındadır.
Basitçe anlaşılacağı gibi, kamera birincisi zorunlu nedenlerle; ikincisi yapıma daha estetik bir boyut katacak olan sanatsal nedenlerle hareket edebilir. Bu iki nedenin aynı anda bir gereklilik olarak ortaya çıkması da mümkündür.


18. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Optik Kaydırma (zoom):
Kameranın fiziksel olarak yer değiştirdiği kaydırma hareketinden farklı olarak, objektifin odak uzunluğunu değiştirerek yapılan bir harekettir. Böylece kamera, bulunduğu yerden herhangi bir nesneye yaklaşıp uzaklaşabilir.


19. Soru

Bir stüdyo kamerasıyla yapılabilecek temel hareketler nelerdir?

Cevap

Bir stüdyo kamerasıyla yapılabilecek temel hareketler:
Yukarı çevirme
Aşaği çevirme
Sola çevirme
Sağa çevirme
Yukarı kaydırma
Aşaği kaydırma
Öne kaydırma
Geriye kaydırma
Sola kaydırma
Sağa kaydırma
Yay
Optik kaydırma hareketi olarak sayılabilir.


20. Soru

Çekim sonrasında, stüdyonun düzenli olarak diğer çalışanlara devredilmesini sağlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Çekim sonrasında kameramanların  kullanılan tüm araç gereçlerin uygun şekillerde kapanmasını ve çekim sonrası bakımlarının yapılmasını sağlamalıdırlar.
Stüdyonun düzenli olarak diğer çalışanlara devredilmesi önemlidir.
1. Yönetmenden veya teknik yönetmenden kamera kapatma bilgisi almadan
kameranızı kapatmayın.
2. Kameranızı kapattıktan sonra, varsa objektif kapağını kapatın. Kapak yoksa, olası yansımaları önlemek için netlik ayarını tamamen bozun (defocus).
3. Çevrinme kilitlerini kilitleyin. Pedestali en alçak düzeye indirin ve kilitleyin. Çekim tamamen sona ermişse, kameraları kendi yerine çekerek kablolarını sarın ve üzerlerini örtün (Kamera örtülerinin kapanması, kameralar
üzerindeki çalışma sıcaklığının azalması amacıyla sonraya bırakılabilir.).


21. Soru

Pedestal nedir?

Cevap

Sehpanın çevrinme kafası dışında kalan kısmı pedestali oluşturur. Bir pedestal, tekerlekli ayakları aracılığıyla her yöne hareket edebilmeli ve yükselebilme özelliğiyle de aşağı-yukarı kaydırma hareketi yapabilmelidir. İstenilen yükseklikte ve gerektiğinde tek bir çizgi üzerinde gidebilecek şekilde kilitlenebilmelidir. Objektif görüş noktası (kamera yüksekliği) temel alındığında, bir sehpanın yüksekliği en az 1m (3 feet), en çok 2 m (6 feet) arasında değişir.


22. Soru

Bir stüdyo sehpasında, oynar kafa üzerinde yer alan çevrinme kilit ve sürtünme ayarları nelerdir?

Cevap

Bir stüdyo sehpasında, oynar kafa üzerinde yer alan çevrinme kilit ve sürtünme ayarları:
Öne-Arkaya denge
Dikey yumuşaklık
Dikey kilit
Yatay yumuşaklık
Yatay kilit olarak sayılabilir.


23. Soru

Stüdyo kameralarında kullanılan genellikle 18 cm (7 inch) ölçeğinde üretilen kamera üzeri bakaçların taşınabilir kameralardakilere göre üstünlüğü nedir?

Cevap

Genellikle 18 cm (7 inch) ölçeğinde üretilen kamera üzeri bakaçlar, görüntünün keskin ve yeterli bir büyüklükte kameraman  tarafından görülmesini sağlamakta, bu da kamera hareketlerinin yapılması sırasında kameramana özgürlük sunmaktadır.


24. Soru

Birden çok kamera ile görüntü alınıp tek kayıt cihazına kaydetme sırasında, yönetmenin komutlarına bağlı olarak kamera görüntülerini seçen, gerektiğinde görüntüler üzerinde veya geçişler sırasında efektler uygulayan kişinin görev tanımı nedir?

Cevap

Resim Seçici: Birden çok kamera ile görüntü alınıp tek kayıt cihazına kaydetme sırasında, yönetmenin komutlarına bağlı olarak kamera görüntülerini seçen, gerektiğinde görüntüler üzerinde veya geçişler sırasında efektler uygulayan kişi.


1. Soru

Televizyon stüdyolarının, yapım sürecinin kusursuz işleyebilmesi için gereksinmelere yanıt verebilecek temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Birbirleriyle ortak bir bütünlük içinde çalışması gereken ünitelerden ve kaçınılmaz olarak gelişmiş teknik araç ve gereçlerden oluşan stüdyolar, yapım sürecinin kusursuz işleyebilmesi için gereksinmelere yanıt verebilecek temel özellikleri taşımalıdır. Bunlar;
-Zemin Yapısı
-Tavan (Yükseklik) Yapısı
-Duvarların Yapısı
-Havalandırma
-Kapılar ve Giriş-Çıkış Düzeneği
-Stüdyo İçi Donanım
-Işık Panelidir.

2. Soru

Televizyon stüdyolarında yönetmen kime denir?

Cevap

Televizyon stüdyolarında yönetmen: Bir televizyon programının tasarlanma, çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası yapılan her aşamasından sorumlu kişidir. Yönetmenler bir programı oluştururken senaristten, yayın teknisyenine kadar ekip listesinde yer alan birçok kişiyle çalışırlar. Kendi alanlarında uzmanlaşmış kalabalık ekip listesine karşın, sonuçta programın sorumluluğu tek başına yönetmene aittir.

3. Soru

Televizyon stüdyolarında yönetmenin sorumlulukları nelerdir açıklayınız?

Cevap

Yönetmenler bir programı oluştururken senaristten, yayın teknisyenine kadar ekip listesinde yer alan birçok kişiyle çalışırlar. Kendi alanlarında uzmanlaşmış kalabalık ekip listesine karşın, sonuçta programın sorumluluğu tek başına yönetmene aittir.

4. Soru

Jimmy Jib nedir?

Cevap

Jimmy Jib: Hem açık hem kapalı mekanlarda kullanılabilen, uzatılabilen bir kolun ucuna bağlı kamerayla hemen her yönde hareket ettirilebilen, vinç benzeri bir kamera yardımcı gerecidir.

5. Soru

Prompter nedir?

Cevap

Prompter, kameraya monte edilen, sunucuların okuyacakları metni görebilmeleri için geliştirilmiş bir gereçtir.

6. Soru

Resim Seçicinin görevleri nelerdir?

Cevap

Yönetmenin vereceği komutlara bağlı olarak kameraların görüntülerini önizleme veya çıkış monitörlerine vermek, kayıt sırasında yine yönetmen tarafından istenebilecek birçok görüntü efektini uygulamak Resim Seçicinin görevleridir.

7. Soru

Görüntünün teknik yeterliliğini izleyen ve gerektiğinde yönetmeni uyaran görevliye ne ad verilir?

Cevap

Teknik Yönetmen masa üzerinde kendine ayrılan bölümde görüntünün teknik yeterliliğini izler ve gerektiğinde yönetmeni uyarır.

8. Soru

Kameraman kavramının tanımı nedir?

Cevap

Kameraman, “görsel malzemesini oluşturan her türlü nesneyi kameranın teknik olanaklarını kullanarak estetik bir biçimde çerçeveleyen, oluşturduğu görüntüye gerektiğinde hareket katarak kaydeden veya kaydedilmesini sağlayan kişi” olarak tanınır.

9. Soru

Meslek Standartları Komisyonu’na göre Kameramanın tanımı nedir?

Cevap

Meslek Standartları Komisyonu’na göre; “Kameraman, çekim için gerekli araç ve gereçleri kullanarak, ekiple ya da tek başına, yapım ya da olayı, kendi görsel ve estetik kaygılarıyla birlikte karar verme öncülüğünü de kullanarak görevini yapma, yorumlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir”.

10. Soru

Kameranın kullanım teknikleri nelerdir?

Cevap

Kameranın kullanım teknikleri, üç alt başlıkta incelenebilir, bunlar:
1. Görüntü Düzenlemesi,
2. Çekim Ölçekleri,
3. Kamera Hareketleridir.

11. Soru

Stüdyo içi, kontrol odası, kayıt odası ve elektronik grafik gibi stüdyoya bağlı birimlerin tümünde bulunan donanımın bakım ve onarımından sorumlu, yayın sırasında da görüntü ve ses kalitesini gözeterek yönetmene gerekli uyarılarda bulunan ve ana denetim görevlisi, stüdyo mühendisi de denilen kişinin görevi nasıl adlandırılır?

Cevap

Stüdyo içi, kontrol odası, kayıt odası ve elektronik grafik gibi stüdyoya bağlı birimlerin tümünde bulunan donanımın bakım ve onarımından sorumlu, yayın sırasında da görüntü ve ses kalitesini gözeterek yönetmene gerekli uyarılarda bulunan ve ana denetim görevlisi, stüdyo mühendisi de denilen kişi Teknik Yönetmen olarak adlandırılır.

12. Soru

Birden fazla kamera bağlanabilen; içinde resim seçme ve ses masaları olan, kameraların teknik kontrolleri yapılabilen, gerektiğinde link hattıyla canlı yayın  sinyali gönderebilen yayın arabasına ne ad verilir?

Cevap

Birden fazla kamera bağlanabilen; içinde resim seçme ve ses masaları olan, kameraların teknik kontrolleri yapılabilen, gerektiğinde link hattıyla canlı yayın  sinyali gönderebilen yayın arabasına OB-VAN denilmektedir.

13. Soru

Stüdyo kameraları ve bağlı aksesuarlar bir bütün olarak düşünüldüğünde oluşturdukları üçlü yapı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Stüdyo kameraları ve bağlı aksesuarlar bir bütün olarak düşünüldüğünde üçlü bir yapı gösterir, bunlar:
1. Kamera,
2. Oynar kafa (sehpaya bağlı çevrinme kafası),
3. Sehpa veya pedestal.

14. Soru

Görüntü düzenlemesi açısından alttan görüş biçiminde yapılan çekimlerde gözlenen etki nedir?

Cevap

Görüntü düzenlemesi açısından alttan görüş biçiminde yapılan çekimlerde
gözlenen etki, nesnenin heybetli ve baskın bir duruma gelmesine yol açar.

15. Soru

Alttan görüş çekimlerinde, neredeyse yer düzlemine sıfır yükseklikte görüntü alabilen gereçler nelerdir?

Cevap

Bilinen stüdyo sehpaları alttan görüş için yeterli düzeye inemez. Yapım için böyle bir görüş gerekiyorsa, pedestal yerine orta veya alçak boy bir dış çekim sehpası kullanılır. Dolly ve Jib kamera gibi gereçler, neredeyse yer düzlemine sıfır yükseklikte görüntü alabilirler.

16. Soru

Çekim ölçekleri nelerdir?

Cevap

Çekim Ölçekleri şunlardır;
– Ayrıntı Çekim
– Yüz Çekimi
– Baş Çekim 
– Omuz Çekim
– Göğüs Çekim
– Bel Çekim
– Diz Çekim
– Boy Çekim 
– Toplu Çekim
– Yarı Genel Çekim
– Genel Çekim
– Uzak Çekim (Extreme
– Long Shot

17. Soru

Kamera hangi nedenlerle hareket edebilir?

Cevap

Kamera temel olarak iki şekilde hareket gereği duyar:
1. Çerçevelenen nesne yer değiştirmektedir, kamera nesneyi izler.
2. Nesne durağandır, ancak kamera (başlangıçta veya sonda, nesne çerçeve içinde veya dışında) yapıma bir devinim katma amacındadır.
Basitçe anlaşılacağı gibi, kamera birincisi zorunlu nedenlerle; ikincisi yapıma daha estetik bir boyut katacak olan sanatsal nedenlerle hareket edebilir. Bu iki nedenin aynı anda bir gereklilik olarak ortaya çıkması da mümkündür.

18. Soru

Optik kaydırma nedir?

Cevap

Optik Kaydırma (zoom):
Kameranın fiziksel olarak yer değiştirdiği kaydırma hareketinden farklı olarak, objektifin odak uzunluğunu değiştirerek yapılan bir harekettir. Böylece kamera, bulunduğu yerden herhangi bir nesneye yaklaşıp uzaklaşabilir.

19. Soru

Bir stüdyo kamerasıyla yapılabilecek temel hareketler nelerdir?

Cevap

Bir stüdyo kamerasıyla yapılabilecek temel hareketler:
Yukarı çevirme
Aşaği çevirme
Sola çevirme
Sağa çevirme
Yukarı kaydırma
Aşaği kaydırma
Öne kaydırma
Geriye kaydırma
Sola kaydırma
Sağa kaydırma
Yay
Optik kaydırma hareketi olarak sayılabilir.

20. Soru

Çekim sonrasında, stüdyonun düzenli olarak diğer çalışanlara devredilmesini sağlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Çekim sonrasında kameramanların  kullanılan tüm araç gereçlerin uygun şekillerde kapanmasını ve çekim sonrası bakımlarının yapılmasını sağlamalıdırlar.
Stüdyonun düzenli olarak diğer çalışanlara devredilmesi önemlidir.
1. Yönetmenden veya teknik yönetmenden kamera kapatma bilgisi almadan
kameranızı kapatmayın.
2. Kameranızı kapattıktan sonra, varsa objektif kapağını kapatın. Kapak yoksa, olası yansımaları önlemek için netlik ayarını tamamen bozun (defocus).
3. Çevrinme kilitlerini kilitleyin. Pedestali en alçak düzeye indirin ve kilitleyin. Çekim tamamen sona ermişse, kameraları kendi yerine çekerek kablolarını sarın ve üzerlerini örtün (Kamera örtülerinin kapanması, kameralar
üzerindeki çalışma sıcaklığının azalması amacıyla sonraya bırakılabilir.).

21. Soru

Pedestal nedir?

Cevap

Sehpanın çevrinme kafası dışında kalan kısmı pedestali oluşturur. Bir pedestal, tekerlekli ayakları aracılığıyla her yöne hareket edebilmeli ve yükselebilme özelliğiyle de aşağı-yukarı kaydırma hareketi yapabilmelidir. İstenilen yükseklikte ve gerektiğinde tek bir çizgi üzerinde gidebilecek şekilde kilitlenebilmelidir. Objektif görüş noktası (kamera yüksekliği) temel alındığında, bir sehpanın yüksekliği en az 1m (3 feet), en çok 2 m (6 feet) arasında değişir.

22. Soru

Bir stüdyo sehpasında, oynar kafa üzerinde yer alan çevrinme kilit ve sürtünme ayarları nelerdir?

Cevap

Bir stüdyo sehpasında, oynar kafa üzerinde yer alan çevrinme kilit ve sürtünme ayarları:
Öne-Arkaya denge
Dikey yumuşaklık
Dikey kilit
Yatay yumuşaklık
Yatay kilit olarak sayılabilir.

23. Soru

Stüdyo kameralarında kullanılan genellikle 18 cm (7 inch) ölçeğinde üretilen kamera üzeri bakaçların taşınabilir kameralardakilere göre üstünlüğü nedir?

Cevap

Genellikle 18 cm (7 inch) ölçeğinde üretilen kamera üzeri bakaçlar, görüntünün keskin ve yeterli bir büyüklükte kameraman  tarafından görülmesini sağlamakta, bu da kamera hareketlerinin yapılması sırasında kameramana özgürlük sunmaktadır.

24. Soru

Birden çok kamera ile görüntü alınıp tek kayıt cihazına kaydetme sırasında, yönetmenin komutlarına bağlı olarak kamera görüntülerini seçen, gerektiğinde görüntüler üzerinde veya geçişler sırasında efektler uygulayan kişinin görev tanımı nedir?

Cevap

Resim Seçici: Birden çok kamera ile görüntü alınıp tek kayıt cihazına kaydetme sırasında, yönetmenin komutlarına bağlı olarak kamera görüntülerini seçen, gerektiğinde görüntüler üzerinde veya geçişler sırasında efektler uygulayan kişi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.