Açıköğretim Ders Notları

Videonun Kullanım Alanları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Videonun Kullanım Alanları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sualtı Kameramanlığı

1. Soru

Ülkemizdeki sualtı yaşamı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Ülkemizi çevreleyen denizlerde 5.000 civarında omurgasız, 450 civarında balık ve400 civarında alg türünün yaşadığı ifade edilmektedir. Bu belirgin canlı gruplarının yanında nispeten az sayıda türle kıyılarımızda dağılım gösteren deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve deniz memelileri (balina, yunus, Akdeniz foku) de eklendiğinde, kabaca 6.000 kadar türün Türkiye kıyılarında saptandığı görülmektedir. Mevcut canlıların kökenleri incelendiğinde, yaklaşık % 60’lık büyük kısmının Atlantik kökenli olduğu, geri kalan kısmın ise kozmopolit (dünya denizlerinde yaygın dağılım gösteren), Akdeniz’e endemik (yeryüzünde sadece Akdeniz’de dağılım gösteren) ve egzotik (Akdeniz’e Süveyş kanalı veya Cebelitarık yoluyla giren istilacı ve yayılımcı) türlerden oluştuğu görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, Kızıldeniz’de 1200 civarında balık türünün yaşadığı ve bunlardan 600 kadar türün endemik olduğu bilinmektedir. Kıyılarımızdaki endemik deniz balıklarının sayısı ise sadece 70-80 civarındadır. Buradan, denizel canlı kaynaklarını ne kadar özveriyle korumamız gerektiğini kolaylıkla anlamak mümkündür.


2. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımı nedir? Sıralayınız?

Cevap

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımı; ? Omurgasız sualtı canlıları 5.000 tür. ? Balıklar 450 tür. ? Alg türleri 400 tür. ? Akdeniz foku, balina ve yunus türleriyle birlikte 6.000 tür.


3. Soru

Türkiye kıyılarında var olan sualtı canlılarının köken yapısı nasıldır? Sıralayınız?

Cevap

Türkiye kıyılarında var olan sualtı canlılarının köken yapısı; ? Atlantik Okyanusu Kökenli %60 ? Kozmopolit ( dünya denizlerinde yaygın dağılım gösteren) Endemik ve Egzotik tür %40


4. Soru

Pelajik kavramı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Pelajik; zeminden yüzeye kadar olan su kütlesine verilen isimdir. Yunanca pelagos sözcüğünden türemiştir.


5. Soru

Faunal ve Floral Yapı nedir? Açıklayınız.

Cevap

? Faunal yapı: Denizel alandaki hayvan topluluklarına verilen genel isimdir. ? Floral yapı: Denizel alandaki bitki topluluklarına verilen isimdir.


6. Soru

Ticari anlamda çekilen ilk sualtı filmi nedir? Açıklayınız?

Cevap

Sinemanın gelişme yıllarında sualtına ilgisiz kalmayan yapımcılar 1916’da ticari anlamda ilk sualtı filmi Deniz Altında 20.000 Ferah’ı gösterime sokar. Kaptan Nemo’yu Alan Holubar’ın canlandırdığı bu siyah-beyaz filmin konusu, bir diğer Jules Verne romanı olan Gizemli Ada’yla birleştirilmiş (Mysterious Island) oyuncular ve görevli ekip çekimler sırasında geliştirilmiş Fleus-Davis Solutucuları ile dalışlar yapmıştır. Çekimler Bahama’larda güneş ışığının 150 feet’e kadar inebildiği berrak sularda gerçekleştirilir. Mart 1914’te, Nassau yakınlarında Williamson ilk sualtı görüntülerini kaydeder… 1916’da açılışı yapıldığında, Amerika çapında gişe rekorları kırmıştır, bunun nedeni de dünyanın ilk sualtı filmi olması ve pek çok özel efekti içermesidir.


7. Soru

İlk sualtı filmlerini sıralayınız?

Cevap

? 1916 Deniz Altında 20.000 Fersah ? 1940 Sualtında Takip ? 1942 Köpekbalıkları Arasında İnsan ? 1951 Kızıldeniz’in Altında ? 1943 60 Feet Aşağıda ? 1951 Kurbağa Adamlar ? 1953 12 Mil Sığlığı Altında ? 1958 Sualtı Savaşçısı ? 1954 Deniz Krallığı ? 1955 Sualtı ? 1956 Sessiz Dünya ? 1963 Flipper ? 1975 Jaws ? 1988 Büyük Mavi ? 1989 Abis


8. Soru

Video Kamera Kabinleri Nedir? Denetimi nasıl olmaktadır? Açıklayınız?

Cevap

Video kameraların ıslanmamalarını ve sualtında basınçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş, bazı denetim özellikleri dışardan yapılan koruyucu kılıf olarak tanımlanan video kamera kabinleri genellikle çeşitli işlevlerin kontrollerini, açma, kapama ve yakınlaşma/ uzaklaşmanın (zoom) gerekliliklerini açığa vurmak adına kısıtlarlar, bu durumda da kamera otomatik modda çalışır. Kabinin karmaşıklık düzeyi arttıkça, kontrol düğmeleri seçenekleri ve kamerayı özelliklerine göre çalıştırma özgürlüğü de artar. En karmaşık, ileri düzey kamera kabinleri kameranın her türlü özelliğini, otomatik ya da el ile ayarlanabilen modda, farklı örtücü hızlarında ve diyafram ayarlarında kullanabilme iznini verir. Bu özellikler videoculuğun (videography) alanını fark edilecek düzeyde genişletmektedir. Ancak, videoları güzel yapan teknik özellikler değildir. Pek çok uluslararası ödül, basit yerel kameraları otomatik modda kullanan video kamera kullanıcıları (videographer) tarafından kazanılmıştır. Keyif veren videolar kaynağını beyinden (zihinden) alır; iyi teknikler ve kamera kontrolü ile video çeken her kişi, ilginç, zarif bir üretim yapabilir.


9. Soru

Kamera üzerindeki denetim işlevleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

? Odaklanmak, Netlik (Focus) ? Odak Uzunluğu ve Açı ? Alan Derinliği ? Diyafram (Açıklık, Aperture) ? Screw-on Dönüşen Objektif ? Örtücü Hızı ? Beyaz Ayarı


10. Soru

Kamera üzerindeki denetim işlevlerinden Diyafram, Odak Uzunluğu ve Örtücü Hızını açıklayınız?

Cevap

? Diyafram: Işığın objektiften geçmesini sağlayan açıklıktır. Video kamerayı otomatik modda ayarladığımızda, objektif güneşe ya da oldukça güçlü yansıtma özelliği taşıyan bir yüzeye yöneltilmediği sürece, otomatik olarak herhangi bir durumda uygun diyafram durağını poz için seçer. Bazı kabinlerde diyafram durakları el ile de ayarlanabilir, böylece sizin ne zaman açıp ne zaman kapatacağınıza izin verilir. Bu özellik, yansıtıcı bir düzeyde, örneğin kumda karanlık bir nesneyi çekmek için kullanışlıdır. Otomatik modda, kamera yanlış olarak, kum gibi fazlaca yansıtıcı bir ortamın ışığını değerlendirir. Ancak açıklık kontrolü mümkünse diyafram değerini değiştirebilirsiniz. Bu da yansıtılırlığı yüksek zeminlerde otomatik pozlama kullanmanın bir sonuca olumsuz etki yapacağını gösterir. ? Odak Uzunluğu: Objektifin ne kadar bir alan› gösterdiğine işaret eder. Geriye doğru zoom yapılarak odak uzunluğu azaltıldığında (zoom out) odak uzunluğu en kısa düzeydedir ve açı görünüşü en geniştir. Bunun tersi yapıldığında, yani odak uzunluğu en uzun konuma alındığında objektifin gördüğü açı daralır. Video objektiflerini fotoğraf makinesi objektifleri ile karşılaştırmayın. Bilmeniz gereken, video kameralar geniş açı ya da normal objektiflerle gelirler ve bunlar daha fazla dönüştürülebilirler. Sualtı kabinleri genellikle ya da isteğe bağlı olan aksesuar olarak geniş açı ve makro dönüştürücülerle (converter) üretilmektedirler. Normal bir objektif, yakın ve uzak nesneleri göze normal olarak görünen perspektifte gösterir. Geniş açı objektif daha geniş bir görüntü sağlar. Bu objektif, daha büyük nesneleri çekmenize imkân verir ve daha yakın uzaklıkta olanları da içerir. Bu açının avantajı kamera ve nesne arasında su kolonunu azaltır, bunun sonucunda da daha net, daha renkli görüntüler ortaya çıkar. Geniş açı objektif, geniş açı perspektifiyle, biri diğerinin ardında duran iki nesnenin görünmesine de etki eder. Videoda başarılı olabilmek için, örneğin, bir dalgıç, televizyon ekranında uzaklık olarak normal görünebilmek için, bir resifin arkasında yapay bir şekilde ona yakın durmalıdır. ? Örtücü hızı, görüntünün ne kadar süre pozlanacağını kontrol eden sistemdir. Bir video kamera için standart örtücü hızı değeri 1/50 saniyedir (filmden farklı olarak saniyede 25 kare). Amaca bağlı olarak bu hızın katları şeklinde örtücü hızını yükseltmek ve düşürmek mümkündür. Yüksek örtücü hızları, bazen hızlı hareket eden nesnelerde oluşabilecek blur görüntüyü engellemek amacıyla kullanılır. Video kameralarda örtücü hızının blur etkisini düzeltmedeki etkisi sınırlıdır. Özellikle ağır gösterim (slow motion) yapabilmek amacıyla yapılan çekimlerde saniyede çekilen kare sayısını yükseltmek gerekir ki, bu konuda yeterli düzeylere çıkabilmek için daha profesyonel kameralar gerekir. Örtücü hızını yükseltmek bir miktar pozlama kaybına da yol açar.


11. Soru

Dört temel beyaz dengesi ayarını sıralayarak açıklayınız.

Cevap

? Güneş ışığı ayarı: Parlak, doğal olarak güneş ışığı vuran suda, video ışıklarının yalnızca gölgeleri doldurmak amacıyla uygulandığı çekimlerde kullanılır. ? Kapalı alan ya da yapay ışık ayarı: Video ışıkları, ışığın büyük kısmını ya da tamamını sağladığı zamanlarda (genellikle yakın çekilen nesnelerde) kullanılır. Bu her zaman video ışıklarıyla gece kullanılmalıdır. Bu ayar, 4 metreden (13ft) daha sığ sularda kırmızımsı ışık düzenleyici filtrenin kullanıldığı bir çekim yapılırken de uygulanır. Kamera otomatiğe ayarlandığı zaman, aynı dalışta güneş ışığı ve video ışığı sık sık değişimli kullanıldığında beyaz denge ayarı oldukça iyi çalışır. El ile ayar yapılan modu kullanıyorsanız, beyaz denge oldukça önemlidir. ? Beyazlık balans (manuel, el ile uygulama): karmaşık kamera kabinlerinde kullanılan bir ayardır. Bu, beyaz dengeyi sualtında ayarlamaya veya değiştirmeye yarar. Bu özellik aynı zamanda ileri düzey renk ayarlarında da kullanılır. Karada, White balance sensoruna standart beyaz yerine mavi tanımlanırsa, örneğin, gün batımındaki turuncu renk daha güçlü görünür. Benzeri şekilde, mavi bir deniz manzarası, turuncu renk dengesinin referans noktası olduğunda mavi renk daha mavi gözükmeye başlar. ? Otomatik kilit: Video kamera otomatik moddayken bütün özellikleri kilitler. Bu özellik, kameranın bütün özelliklerinin tamamen otomatik olmasını istiyorsanız açık olmalı, kamerayı kendiniz ayarlamak istiyorsanız kapalı olmalıdır. Her iki modun da kullanımına izin veren kamera kabinlerinde otomatik kilit genellikle sol kısımdadır.


12. Soru

Otomatik odaklama objektifin merkezi bölgelerinde uygulanması halinde hangi önlemler alınmalıdır? Sıralayınız?

Cevap

Otomatik odaklama objektifin merkezi bölgelerinde uygulanması halinde; ? Otomatik odaklama, görüntünün merkezi bölgelerinde hem kontrast hem de doku olması halinde iyi çalışır. ? Otomatik odaklama, nesne bakacın orta kısmını dolduracak şekilde ise, iyi çalışır. ? Otomatik odaklamanın yarattığı zaman farkı unutulmamalıdır. Kamera bekleme (stand-by) moduna alınır, birkaç saniye boyunca otomatik odaklamanın devreye girmesi amacıyla nesneye odaklanarak beklenir, sonra çekim yapılır. ? Otomatik odaklama, gezinen objeler ve hareketli kamera için uygun değildir çünkü işlemler karışır. Nesne hızlı hareket eden ortamda değiştikçe otomatik odaklama avlama moduna geçer, sürekli olarak minumum uzaklık ve sınırlılıkta en iyi odaklandığı noktayı arar. Kirli sularda, özellikle ışık kullandığınızda, otomatik odaklama nesne yerine etrafındaki ufak cisimciklere yoğunlaşır.


13. Soru

Bakaç sistemleri nedir? Açıklayınız.

Cevap

Pek çok yeni sayısal video kamera ayarlanabilir elektronik bakaçlara sahiptir. Elde edilen görüntüyü büyütmek için, sualtı kabinleri genellikle ayarlanabilir büyüteçlere sahiptir (diyoptri). Maskeniz yüzünüzdeyken bakacın gerekli ayarlamalarını büyüteci oynatarak ve bakaç ekranındaki yazıların netliğine bakarak yapın. Birden çok kullanıcı kullandığı zaman kendilerine ait renkler belirlenip onlarla işaretlenmelidir. Böylece değiştirilmiş olsa da kendi ayarlarınıza geri kavuşmuş olursunuz ancak ayarları her seferinde kontrol etmek standart bir kural olmalıdır. Sudayken zaman zaman özel olarak bakaca bakarsınız, bu da yanlardan gelen şeyleri görmenize engel olur. Objektifi, görüntüleyeceğiniz alana yöneltin. Bir yandan da kabinin üzerinden her iki gözünüz de açık olarak bakaca maskenizin birkaç santimetre önünden bakın. Bu sistem özellikle, hareket eden nesneleri çekmekte kullanılır. Ustalaşmanın bir başka yöntemi ise ekrana tek gözle bakmaktır, diğer gözle de kameranın yanından bakılarak hedef alınır. Eğer koruyucu kabininizde bir LCD monitör var ise zaten bunların hiçbirine gerek yoktur. Başlangıç düzeyinde olan kişilerin en yaygın hatası nesneyi kameranın objektifi ile aramak ve böylece ekranda kötü görünen çekim hareketlerine neden olmaktır. Konu ettiğimiz yöntemleri kullanmayı deneyiniz. Hareketli canlıların çekimlerinde kameranızın anlamsız bir şekilde sağa-sola çevrinmesinin ve sarsılmaların; bütün bu hareketlerden dolayı da ortaya çıkacak netsizliklerin oluşmaması için yüzerliğinizin çok iyi olması gerekir. Zaten son derece ürkek olan balık sürülerini kaçırmadan görüntüleyebilmek için dengenizi sağlamaya çalışmak, istem dişi düzey değiştirmek gibi konularla uğraşmamalısınız. Nasıl ki karada bir iş yaparken sürekli dengenizle uğraşmıyorsanız, sualtında da bu işlemin kendiliğinden doğal olarak gerçekleşmesi gerekir. Kısacası su ile denge ile yüzerlik ile sorununuz olmadığı oranda çekim yaptığınız nesnelere odaklanabilirsiniz.


14. Soru

Sığ tropik sularda aydınlatma nasıl yapılmadır?

Cevap

Sığ tropik sularda, pek çok video çekimi güneş ışığı tarafından mükemmel şekilde aydınlatılır. Hatta derin sayılabilecek metrelerde bile video kameralar ışığa oldukça hassas olduğundan ek ışık kaynağı kullanılmaksızın çekim yapılabilir. 4 m (13ft)’nin altında, video ışıklarını kullanmadan kırmızı renk düzeltici filtre kullanılarak renk ve görüntü kalitesini arttırabilir, kaydedilmiş sahnelerin kalitesini önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu derinliğin altında renk düzeltici filtre kullanılması, beyaz denge yapay ışık ayarına getirilmediği sürece, istenmeyen genel bir kırmızımsılığa neden olur. Daha derinde, 20 m (65 ft)’in altında, filtre etkisini kaybeder ve kaldırılmalıdır.


15. Soru

Aşırı parlaklığın olduğu şartlarda çekim nasıl gerçekleştirilmelidir? Açıklayınız.

Cevap

Aşırı parlaklığın olduğu şartlarda 10 ile 12 m (3340 ft)’nin altında, ışığın daha fazla dağıldığı yerlerde çekim yapmak daha iyidir. Kamera yukarı doğru kaldırılarak çekim yapılan durumlar için önlem alınmalıdır, yine de yanmış bölümler olabilir. Güneşe arkanızı dönmenizin, bir teknenin, resif duvarının ya da mercanların gölgelerini kullanmanızın yardımı olacaktır. Alternatif olarak, nesnenizi güneşin önünde konumlandırarak güneş ışınlarının hare şeklinden siluetler yaratabilirsiniz. Örtücü hızınızı arttırırsanız, bu durum otomatik poz kontrolünü güneş ışığının etkisinden korur. Manuel modda iris kontrolü diyaframı azalt modunda ayarlanırsa, genel parlaklığı da azaltmış olursunuz. Çektiklerinizi yüksek kontrast olanlar ve fazla parlak olanlar şeklinde gruplarsanız sürekli düzenleme yapmak zorunda kalmazsınız. Ancak, yine de, o an o çekimi yapmak zorunda değilseniz yüksek kontrasttan kaçınmak daha güvenlidir.


16. Soru

Objektif Portu nedir? Açıklayınız?

Cevap

Portlar, kullanacağınız objektife göre farklılıklar taşırlar. 50 derecelik bir açıdan 180 derecelik bir açıya kadar farklı objektifler ve bunlara uygun portlar mevcuttur. Sualtında ideal olarak 120-140 dereceye kadar ulaşabilen objektifler ve uygun portlar arzuladığınız görüntüleri almanızı sağlar.


17. Soru

Bombeli port nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bombeli bir port, yarım küre biçimindedir ve geniş açı adaptörler aracılığıyla geniş açı görüntülemeler için kullanılır. Böyle düzelticiler otomatik odaklama motorunun baş edebileceğinden daha ağır olmamalıdır. Ancak kamera en az 30 cm (1 ft) aşağıya kadar odaklama yapabilmelidir çünkü bombeli portlar ekstra bir objektif gibidirler. Nesneye 2 cm (6.5 ft) öteden odaklanırlar, kamerada objektif yalnızca 30 cm (1 ft) uzaktaymış gibi görünür. Geniş açı objektif ve bombeli port birleşimi objektifin odak uzaklığını korur ve bu nedenle alanın derinliğini arttırır. Parlaklığın olduğu koşullarda 30 cm (1 ft)’ten 6m (20 ft) kadar, köşelere netlik sağlar ve renklerin doygunluğuna katkıda bulunur. Bu ufak netlik hatalarını da saklar. Bombeli portun optik merkezi ve geniş açı objektifi mükemmel bir şekilde aynı hizada olmalıdır. Objektif diyaframının merkezi bombeli portun kavisinin geometrik merkezinde olmalıdır. Eğer karada kamera kabinin içerisindeyken portu kabinden çıkarırsanız, bunu ölçebilirsiniz ve böylece kameranın doğru konumlandırıldığından emin olursunuz. Odaklama genellikle önceden ayarlanmış olduğundan, yapımcısının vermiş olduğu talimatlara göre hareket etmelisiniz. Otomatik netleme yapan objektiflerde, objektifin, nesnenin odak noktasını bulmasına izin verilir ve manuel odaklama sayesinde bu noktaya kilitlenebilir.


18. Soru

O-ring nedir? Açıklayınız.

Cevap

O-ringler kabine suyun girmesini engelleyen silikon ya da kauçuk contalardır. Yapısına uygun (kauçuksilikon) greslerle yağlanır, temizlenir ve yerine takılır. Söküp takma işlemi basit ama bu iş için üretilmiş plastik aletle yapılır. Kesinlikle bıçak, tornavida gibi kesici cisimler kullanılmamalıdır. O-ring takarken mutlaka gün ışığında yapın, atladığınız ya da göremediğiniz bir cisim gözünüzden kaçmasın. Unutmayın çok büyük emeklerle satın aldığınız ekipmanlarınız bir tüy, bir saç parçası ya da bir kum tanesi yüzünden yok olabilir. Bu konuda pratik bir eğitim alınmasının yararlı olacağı düşünülür.


19. Soru

Profesyonel görünümlü bir sonuca ulaşmak için dikkat edilmesi gereken dört teknik nedir? Sıralayınız?

Cevap

? Çekim sırasında kamerayı sabit tutun. ? Kamera tutuş teknikleri üzerine alıştırma yapın. ? Profesyonel çekim teknikleri kullanın. ? Çekimlerinizi kurgu tekniğine ve kurallara uygun yapın.


20. Soru

Hava embolisi nedir? Açıklayınız?

Cevap

Dalmak, kendi içinde kuralları olan ve sınırları belirlenen bir dizi teknik bilgi ve beceriyi gerektirir. İniş ve çıkış hızınız, çıkışta durmanız gereken güvenlik durakları dalış öncesi planlamada gözden geçirilir. Bu kurallara uymadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız ve bunların en önemlilerinden birisi hava embolisidir. Akciğerlerde yüksek basınçtan dolayı meydana gelen en önemli hasar, havanın kan dolaşımı sistemine girmesi ve yırtılmış alveollerden akciğer kılcal damarlarına geçmesi ile oluşur. Emboli, her hangi bir yabancı maddenin kan dolaşım sistemine girerek kan dolaşımını engellemesidir.


21. Soru

Denge yeleği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Denge yeleği (BC, BCD, Bouyancy Control Device), bir SCUBA takımının içinde yer alan, su altında ağırlık eşitlememize, uygun yüzerlik elde etmemize ve gerektiği hallerde yüzeyde kalmamıza yarayan bir dengeleyicidir. Yeleğin doğrudan tüpe bağlantısı vardır. Gerektiğinde tüpten hava basılarak şişirilebilir. Aynı şekilde bir valfe basılarak hava dışarı atılabilir. Fotoğrafçı ve kameramanların elleri diğer dalgıçlarla karşılaştığında her zaman doludur. Bu durum kulak eşitleme, denge yeleğini kullanma gibi durumlarda zorluklar yaratabilir. Bu zorluklar ancak deneyim kazanmakla aşılabileceğinden bir fotoğrafçı veya kameramanın dalacağı ortamı kendini tartarak seçmesinde yarar vardır.


22. Soru

Kamerayı tutuş tekniklerini sıralayınız?

Cevap

Kamerayı tutuş teknikleri; ? Ayakta durma ya da dizler üzerine çökme ? Self tripod (kendinizi üçayak gibi kullanma) ? Self bipod (kendinizi ikiayak gibi kullanma) ? Orta-suda serbest-düşüş pozisyonu ? Eğiklik ? Zoom kaydırması ? Daireler çizmek ? Hareket edenleri takip edin olarak sıralanmaktadır. ? Yavaş panoramik hareket ? Yüzer panoramik hareket ? Baş üzerinde bükme ve dönüş ? Sahne girişi ve çıkışı ? Yüzme bakış açısı ? Ben bizzat kendim


23. Soru

Orta Çekim nedir? Açıklayınız.

Cevap

Orta çekim çok daha yakındır ancak mesafe olarak yine nesnenin önemine ve boyutuna bağlıdır. Örneğin bir dalgıcın orta çekimi onu belden yukarı ve başının biraz üzerinde göstermektir. Çok daha küçük bir nesne, bir yengeç gibi, sizi daha fazla yakınlaşmaya zorlayacaktır ve yengecin tamamı görüntüde çıkacaktır. Orta çekim, tanıtıcı uzun çekimlerden sonra, ana nesneyi ya da onun hareketlerini göstermek için kullanılır. Genel çekim zengin bir balık resifini gösterirken, orta çekim tek bir özel balık seçer, onu karmaşadan ayırarak hikâyenin yıldızı olarak gösterir. Orta çekim aynı zamanda genel çekim ve yakın çekim arasındaki bağlantıdır. Orta çekim anahtar aksiyon çekimidir. Bu çekim dalgıçların birbiriyle ya da sualtı hayatıyla ve çevreyle etkileşimini gösterir. Bir tüplü kurdun gövdesine sarılan Deniztavşanı güzel bir örnektir.


24. Soru

Kurgulu çekim nedir? Açıklayınız.

Cevap

Genellikle daha sonra kurgu yapmamak amacıyla, çekim planlarını doğal sırası içinde, hatasız ve kurgulanmış bir diziye uygun olarak çekmek.


25. Soru

180 derece kuralı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Videonun tuhaf bir tutumu vardır: Sihirli çizgiyi geçmek. Bu hayali paralel, nesne ya da sahnenizin tam ortasından geçer. Onu geçmek, çizginin bir tarafında görülen bir nesnenin, diğer tarafından çekim yapılırsa tamamen ters yönde görülmesine neden olur. Çizginin bir tarafında kaldığınız sürece, ekran yönü doğal olarak işler. Çizginin karşısından yüzerken kamerayı çalışır halde bir nesneye doğrulttuğunuzda ekran yönü yine normal görünecektir ancak nesnenin ters bir görüntüsüyle sonlanır. Bu mantıklı görünür, çünkü izleyicinizi görsel olarak ters çevrilmiş görüntüye, çizginin diğer tarafına taşımış olursunuz.


26. Soru

Tür çeşitliliği açısından en verimli deniz hangisidir?

Cevap

Akdeniz en zengin tür çeşitliliğine sahiptir


27. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında kaç tür balığın saptandığı görülmektedir ? 

Cevap

Balıklar 450 türdür


28. Soru

Türkiye denizlerinde yaşayan türlerin yüzde kaçı atlantik okyanusu kökenlidir?

Cevap

Mevcut canlıların kökenleri incelendiğinde, yaklaşık % 60’lık büyük kısmının Atlantik kökenli olduğu anlaşılır


29. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında omurgasız sualtı canlıları toplamda kaç tür olarak karşımıza çıkar?

Cevap

Omurgasız sualtı canlıları 5.000 türdür.


30. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında kaç tür Alg vardır?

Cevap

Alg türleri 400 türdür


31. Soru

Pelajik ne demektir?

Cevap

Pelajik: Zeminden yüzeye kadar olan su kütlesine verilen isimdir. Yunanca “pelagos” sözcüğünden türemiştir.


32. Soru

Faunal Yapı nedir?

Cevap

Denizel alandaki hayvan topluklarına verilen genel isimdir.


33. Soru

Floral Yapı nedir?

Cevap

Denizel alandaki bitki topluluklarına verilen isimdir.


34. Soru

Coğrafi açıdan bir gölü andıran Karadeniz’in yaklaşık kaç metre derinliklerden sonra hidrojen sülfüre bağlı olarak canlı yaşamına izin vermez?

Cevap

Karadeniz’in yaklaşık 100 metre derinlikler-den sonra hidrojen sülfüre bağlı olarak canlı yaşamına izin vermez


35. Soru

Sinemanın gelişme yıllarında sualtına ilgisiz kalmayan yapımcılar 1916’da ticari anlamda ilk sualtı filmini gösterime sunar. Bu filmin adı nedir?

Cevap

Deniz Altında 20.000 Fersah


36. Soru

Video kameraların ıslanmalarını ve sualtında basınçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş, bazı denetim özellikleri dışarıdan yapılabilen su geçirmez koruyucu kılıfa ne ad verilir?

Cevap

Video Kamera Kabinleri


37. Soru

Diyafram (Açıklık, Aperture) nedir?

Cevap

Diyafram (Açıklık, Aperture), ışığın objektiften geçmesini sağlayan açıklıktır.


38. Soru

Örtücü hızı nedir?

Cevap

Örtücü hızı, görüntünün ne kadar süre pozlanacağını kontrol eden sistemdir.


39. Soru

Beyaz ayarı (white balance) nedir?

Cevap

Beyaz ayarı (white balance) videonun en önemli kontrollerinden birisidir ve bitmiş çalışmada rengin kalitesinin düzgün olmasını sağlar. Beyaz dengesi, hangi ışık kaynağının tam beyaz olarak kullanılacağı konusunda kameraya “yol gösterir”. Bu da diğer bütün renklerin hesaplanması için bir ölçüt olur.


40. Soru

Kamerada beyaz denge modları dört temel otomatik ayardan seçim yapılarak kullanılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Güneş ışığı ayarı, Kapalı alan ya da yapay ışık ayarı, Beyazlık balans (manuel, el ile uygulama), Otomatik kilit


41. Soru

Kamera çekiminde otomatik odaklanma ile netleme yapmanın avantajlarını maddeler halinde sıralayınız?

Cevap

1. Otomatik odaklama, görüntünün merkezi bölgelerinde hem kontrast hem de doku olması halinde iyi çalışır.

2. Otomatik odaklama, nesne bakacın orta kısmını dolduracak şekilde ise, iyi çalışır.

3. Otomatik odaklamanın yarattığı zaman farkı unutulmamalıdır. Kamera bekleme (stand-by) moduna alınır, birkaç saniye boyunca otomatik odaklamanın devreye girmesi amacıyla nesneye odaklanarak beklenir, sonra çekim yapılır.

4. Otomatik odaklama, gezinen objeler ve hareketli kamera için uygun değildir çünkü işlemleri karışır. Nesne hızlı hareket eden ortamda değiştikçe otomatik odaklama avlama moduna geçer, sürekli olarak minimum uzaklık ve sınırlılıkta en iyi odaklandığı noktayı arar. Kirli sularda, özellikle ışık kullandığınızda, otomatik odaklama nesne yerine etrafındaki ufak cisimciklere yoğunlaşır.


42. Soru

O-ring nedir?

Cevap

O-ring: O-ringler kabine suyun girmesini engelleyen silikon ya da kauçuk contalardır. Yapısına uygun (kauçuk-silikon) greslerle yağlanır, temizlenir ve yerine takılır. Söküp takma işlemi basit ama bu iş için üretilmiş plastik aletle yapılır. Kesinlikle bıçak, tornavida gibi kesici cisimler kullanılmamalıdır. O-ring takarken mutlaka gün ışığında yapın, atladığınız ya da göremediğiniz bir cisim gözünüzden kaçmasın. Unutmayın çok büyük emeklerle satın aldığınız ekipmanlarınız bir tüy, bir saç parçası ya da bir kum tanesi yüzünden yok olabilir. Bu konuda pratik bir eğitim alınmasının yararlı olacağı düşünülür.


43. Soru

Video Çekim Tekniklerinde başarının yolu, profesyonel görünümlü bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak dört teknikte ustalaşmaktan geçer. Bunlar nelerdir?

Cevap

Çekim esnasında kameranızı sabit tutun, Kamera tutuş teknikleri üzerine alıştırma yapın, Profesyonel çekim tekniklerini kullanın,  Çekimlerinizi kurgu tekniğine ve kurallarına uygun yapın.


44. Soru

Hava Embolisi nedir?

Cevap

Dalmak, kendi içinde kuralları olan ve sınırları belirlenen bir dizi teknik bilgi ve beceriyi gerektirir. İniş ve çıkış hızınız, çıkışta durmanız gereken güvenlik durakları dalış öncesi planlamada gözden geçirilir. Bu kurallara uymadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız ve bunların en önemlilerinden birisi hava embolisidir. Akciğerlerde yüksek basınçtan dolayı meydana gelen en önemli hasar, havanın kan dolaşımı sistemine girmesi ve yırtılmış alveollerden akciğer kılcal damarlarına geçmesi ile oluşur. Emboli, her hangi bir yabancı maddenin kan dolaşım sistemine girerek kan dolaşımını engellemesidir.


45. Soru

Çekim yaparken aklınızda tutmanız gereken üç nokta vardır. Bunları sıralayınız?

Cevap

Her zaman bir izleyici kitlesi için çekin.

Kurgulamak üzere çekin.

Çekimlerinizi izleyiciyi merakta bırakacak şekilde kurgulayın.


1. Soru

Ülkemizdeki sualtı yaşamı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Ülkemizi çevreleyen denizlerde 5.000 civarında omurgasız, 450 civarında balık ve400 civarında alg türünün yaşadığı ifade edilmektedir. Bu belirgin canlı gruplarının yanında nispeten az sayıda türle kıyılarımızda dağılım gösteren deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve deniz memelileri (balina, yunus, Akdeniz foku) de eklendiğinde, kabaca 6.000 kadar türün Türkiye kıyılarında saptandığı görülmektedir. Mevcut canlıların kökenleri incelendiğinde, yaklaşık % 60’lık büyük kısmının Atlantik kökenli olduğu, geri kalan kısmın ise kozmopolit (dünya denizlerinde yaygın dağılım gösteren), Akdeniz’e endemik (yeryüzünde sadece Akdeniz’de dağılım gösteren) ve egzotik (Akdeniz’e Süveyş kanalı veya Cebelitarık yoluyla giren istilacı ve yayılımcı) türlerden oluştuğu görülmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, Kızıldeniz’de 1200 civarında balık türünün yaşadığı ve bunlardan 600 kadar türün endemik olduğu bilinmektedir. Kıyılarımızdaki endemik deniz balıklarının sayısı ise sadece 70-80 civarındadır. Buradan, denizel canlı kaynaklarını ne kadar özveriyle korumamız gerektiğini kolaylıkla anlamak mümkündür.

2. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımı nedir? Sıralayınız?

Cevap

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımı; ? Omurgasız sualtı canlıları 5.000 tür. ? Balıklar 450 tür. ? Alg türleri 400 tür. ? Akdeniz foku, balina ve yunus türleriyle birlikte 6.000 tür.

3. Soru

Türkiye kıyılarında var olan sualtı canlılarının köken yapısı nasıldır? Sıralayınız?

Cevap

Türkiye kıyılarında var olan sualtı canlılarının köken yapısı; ? Atlantik Okyanusu Kökenli %60 ? Kozmopolit ( dünya denizlerinde yaygın dağılım gösteren) Endemik ve Egzotik tür %40

4. Soru

Pelajik kavramı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Pelajik; zeminden yüzeye kadar olan su kütlesine verilen isimdir. Yunanca pelagos sözcüğünden türemiştir.

5. Soru

Faunal ve Floral Yapı nedir? Açıklayınız.

Cevap

? Faunal yapı: Denizel alandaki hayvan topluluklarına verilen genel isimdir. ? Floral yapı: Denizel alandaki bitki topluluklarına verilen isimdir.

6. Soru

Ticari anlamda çekilen ilk sualtı filmi nedir? Açıklayınız?

Cevap

Sinemanın gelişme yıllarında sualtına ilgisiz kalmayan yapımcılar 1916’da ticari anlamda ilk sualtı filmi Deniz Altında 20.000 Ferah’ı gösterime sokar. Kaptan Nemo’yu Alan Holubar’ın canlandırdığı bu siyah-beyaz filmin konusu, bir diğer Jules Verne romanı olan Gizemli Ada’yla birleştirilmiş (Mysterious Island) oyuncular ve görevli ekip çekimler sırasında geliştirilmiş Fleus-Davis Solutucuları ile dalışlar yapmıştır. Çekimler Bahama’larda güneş ışığının 150 feet’e kadar inebildiği berrak sularda gerçekleştirilir. Mart 1914’te, Nassau yakınlarında Williamson ilk sualtı görüntülerini kaydeder… 1916’da açılışı yapıldığında, Amerika çapında gişe rekorları kırmıştır, bunun nedeni de dünyanın ilk sualtı filmi olması ve pek çok özel efekti içermesidir.

7. Soru

İlk sualtı filmlerini sıralayınız?

Cevap

? 1916 Deniz Altında 20.000 Fersah ? 1940 Sualtında Takip ? 1942 Köpekbalıkları Arasında İnsan ? 1951 Kızıldeniz’in Altında ? 1943 60 Feet Aşağıda ? 1951 Kurbağa Adamlar ? 1953 12 Mil Sığlığı Altında ? 1958 Sualtı Savaşçısı ? 1954 Deniz Krallığı ? 1955 Sualtı ? 1956 Sessiz Dünya ? 1963 Flipper ? 1975 Jaws ? 1988 Büyük Mavi ? 1989 Abis

8. Soru

Video Kamera Kabinleri Nedir? Denetimi nasıl olmaktadır? Açıklayınız?

Cevap

Video kameraların ıslanmamalarını ve sualtında basınçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş, bazı denetim özellikleri dışardan yapılan koruyucu kılıf olarak tanımlanan video kamera kabinleri genellikle çeşitli işlevlerin kontrollerini, açma, kapama ve yakınlaşma/ uzaklaşmanın (zoom) gerekliliklerini açığa vurmak adına kısıtlarlar, bu durumda da kamera otomatik modda çalışır. Kabinin karmaşıklık düzeyi arttıkça, kontrol düğmeleri seçenekleri ve kamerayı özelliklerine göre çalıştırma özgürlüğü de artar. En karmaşık, ileri düzey kamera kabinleri kameranın her türlü özelliğini, otomatik ya da el ile ayarlanabilen modda, farklı örtücü hızlarında ve diyafram ayarlarında kullanabilme iznini verir. Bu özellikler videoculuğun (videography) alanını fark edilecek düzeyde genişletmektedir. Ancak, videoları güzel yapan teknik özellikler değildir. Pek çok uluslararası ödül, basit yerel kameraları otomatik modda kullanan video kamera kullanıcıları (videographer) tarafından kazanılmıştır. Keyif veren videolar kaynağını beyinden (zihinden) alır; iyi teknikler ve kamera kontrolü ile video çeken her kişi, ilginç, zarif bir üretim yapabilir.

9. Soru

Kamera üzerindeki denetim işlevleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

? Odaklanmak, Netlik (Focus) ? Odak Uzunluğu ve Açı ? Alan Derinliği ? Diyafram (Açıklık, Aperture) ? Screw-on Dönüşen Objektif ? Örtücü Hızı ? Beyaz Ayarı

10. Soru

Kamera üzerindeki denetim işlevlerinden Diyafram, Odak Uzunluğu ve Örtücü Hızını açıklayınız?

Cevap

? Diyafram: Işığın objektiften geçmesini sağlayan açıklıktır. Video kamerayı otomatik modda ayarladığımızda, objektif güneşe ya da oldukça güçlü yansıtma özelliği taşıyan bir yüzeye yöneltilmediği sürece, otomatik olarak herhangi bir durumda uygun diyafram durağını poz için seçer. Bazı kabinlerde diyafram durakları el ile de ayarlanabilir, böylece sizin ne zaman açıp ne zaman kapatacağınıza izin verilir. Bu özellik, yansıtıcı bir düzeyde, örneğin kumda karanlık bir nesneyi çekmek için kullanışlıdır. Otomatik modda, kamera yanlış olarak, kum gibi fazlaca yansıtıcı bir ortamın ışığını değerlendirir. Ancak açıklık kontrolü mümkünse diyafram değerini değiştirebilirsiniz. Bu da yansıtılırlığı yüksek zeminlerde otomatik pozlama kullanmanın bir sonuca olumsuz etki yapacağını gösterir. ? Odak Uzunluğu: Objektifin ne kadar bir alan› gösterdiğine işaret eder. Geriye doğru zoom yapılarak odak uzunluğu azaltıldığında (zoom out) odak uzunluğu en kısa düzeydedir ve açı görünüşü en geniştir. Bunun tersi yapıldığında, yani odak uzunluğu en uzun konuma alındığında objektifin gördüğü açı daralır. Video objektiflerini fotoğraf makinesi objektifleri ile karşılaştırmayın. Bilmeniz gereken, video kameralar geniş açı ya da normal objektiflerle gelirler ve bunlar daha fazla dönüştürülebilirler. Sualtı kabinleri genellikle ya da isteğe bağlı olan aksesuar olarak geniş açı ve makro dönüştürücülerle (converter) üretilmektedirler. Normal bir objektif, yakın ve uzak nesneleri göze normal olarak görünen perspektifte gösterir. Geniş açı objektif daha geniş bir görüntü sağlar. Bu objektif, daha büyük nesneleri çekmenize imkân verir ve daha yakın uzaklıkta olanları da içerir. Bu açının avantajı kamera ve nesne arasında su kolonunu azaltır, bunun sonucunda da daha net, daha renkli görüntüler ortaya çıkar. Geniş açı objektif, geniş açı perspektifiyle, biri diğerinin ardında duran iki nesnenin görünmesine de etki eder. Videoda başarılı olabilmek için, örneğin, bir dalgıç, televizyon ekranında uzaklık olarak normal görünebilmek için, bir resifin arkasında yapay bir şekilde ona yakın durmalıdır. ? Örtücü hızı, görüntünün ne kadar süre pozlanacağını kontrol eden sistemdir. Bir video kamera için standart örtücü hızı değeri 1/50 saniyedir (filmden farklı olarak saniyede 25 kare). Amaca bağlı olarak bu hızın katları şeklinde örtücü hızını yükseltmek ve düşürmek mümkündür. Yüksek örtücü hızları, bazen hızlı hareket eden nesnelerde oluşabilecek blur görüntüyü engellemek amacıyla kullanılır. Video kameralarda örtücü hızının blur etkisini düzeltmedeki etkisi sınırlıdır. Özellikle ağır gösterim (slow motion) yapabilmek amacıyla yapılan çekimlerde saniyede çekilen kare sayısını yükseltmek gerekir ki, bu konuda yeterli düzeylere çıkabilmek için daha profesyonel kameralar gerekir. Örtücü hızını yükseltmek bir miktar pozlama kaybına da yol açar.

11. Soru

Dört temel beyaz dengesi ayarını sıralayarak açıklayınız.

Cevap

? Güneş ışığı ayarı: Parlak, doğal olarak güneş ışığı vuran suda, video ışıklarının yalnızca gölgeleri doldurmak amacıyla uygulandığı çekimlerde kullanılır. ? Kapalı alan ya da yapay ışık ayarı: Video ışıkları, ışığın büyük kısmını ya da tamamını sağladığı zamanlarda (genellikle yakın çekilen nesnelerde) kullanılır. Bu her zaman video ışıklarıyla gece kullanılmalıdır. Bu ayar, 4 metreden (13ft) daha sığ sularda kırmızımsı ışık düzenleyici filtrenin kullanıldığı bir çekim yapılırken de uygulanır. Kamera otomatiğe ayarlandığı zaman, aynı dalışta güneş ışığı ve video ışığı sık sık değişimli kullanıldığında beyaz denge ayarı oldukça iyi çalışır. El ile ayar yapılan modu kullanıyorsanız, beyaz denge oldukça önemlidir. ? Beyazlık balans (manuel, el ile uygulama): karmaşık kamera kabinlerinde kullanılan bir ayardır. Bu, beyaz dengeyi sualtında ayarlamaya veya değiştirmeye yarar. Bu özellik aynı zamanda ileri düzey renk ayarlarında da kullanılır. Karada, White balance sensoruna standart beyaz yerine mavi tanımlanırsa, örneğin, gün batımındaki turuncu renk daha güçlü görünür. Benzeri şekilde, mavi bir deniz manzarası, turuncu renk dengesinin referans noktası olduğunda mavi renk daha mavi gözükmeye başlar. ? Otomatik kilit: Video kamera otomatik moddayken bütün özellikleri kilitler. Bu özellik, kameranın bütün özelliklerinin tamamen otomatik olmasını istiyorsanız açık olmalı, kamerayı kendiniz ayarlamak istiyorsanız kapalı olmalıdır. Her iki modun da kullanımına izin veren kamera kabinlerinde otomatik kilit genellikle sol kısımdadır.

12. Soru

Otomatik odaklama objektifin merkezi bölgelerinde uygulanması halinde hangi önlemler alınmalıdır? Sıralayınız?

Cevap

Otomatik odaklama objektifin merkezi bölgelerinde uygulanması halinde; ? Otomatik odaklama, görüntünün merkezi bölgelerinde hem kontrast hem de doku olması halinde iyi çalışır. ? Otomatik odaklama, nesne bakacın orta kısmını dolduracak şekilde ise, iyi çalışır. ? Otomatik odaklamanın yarattığı zaman farkı unutulmamalıdır. Kamera bekleme (stand-by) moduna alınır, birkaç saniye boyunca otomatik odaklamanın devreye girmesi amacıyla nesneye odaklanarak beklenir, sonra çekim yapılır. ? Otomatik odaklama, gezinen objeler ve hareketli kamera için uygun değildir çünkü işlemler karışır. Nesne hızlı hareket eden ortamda değiştikçe otomatik odaklama avlama moduna geçer, sürekli olarak minumum uzaklık ve sınırlılıkta en iyi odaklandığı noktayı arar. Kirli sularda, özellikle ışık kullandığınızda, otomatik odaklama nesne yerine etrafındaki ufak cisimciklere yoğunlaşır.

13. Soru

Bakaç sistemleri nedir? Açıklayınız.

Cevap

Pek çok yeni sayısal video kamera ayarlanabilir elektronik bakaçlara sahiptir. Elde edilen görüntüyü büyütmek için, sualtı kabinleri genellikle ayarlanabilir büyüteçlere sahiptir (diyoptri). Maskeniz yüzünüzdeyken bakacın gerekli ayarlamalarını büyüteci oynatarak ve bakaç ekranındaki yazıların netliğine bakarak yapın. Birden çok kullanıcı kullandığı zaman kendilerine ait renkler belirlenip onlarla işaretlenmelidir. Böylece değiştirilmiş olsa da kendi ayarlarınıza geri kavuşmuş olursunuz ancak ayarları her seferinde kontrol etmek standart bir kural olmalıdır. Sudayken zaman zaman özel olarak bakaca bakarsınız, bu da yanlardan gelen şeyleri görmenize engel olur. Objektifi, görüntüleyeceğiniz alana yöneltin. Bir yandan da kabinin üzerinden her iki gözünüz de açık olarak bakaca maskenizin birkaç santimetre önünden bakın. Bu sistem özellikle, hareket eden nesneleri çekmekte kullanılır. Ustalaşmanın bir başka yöntemi ise ekrana tek gözle bakmaktır, diğer gözle de kameranın yanından bakılarak hedef alınır. Eğer koruyucu kabininizde bir LCD monitör var ise zaten bunların hiçbirine gerek yoktur. Başlangıç düzeyinde olan kişilerin en yaygın hatası nesneyi kameranın objektifi ile aramak ve böylece ekranda kötü görünen çekim hareketlerine neden olmaktır. Konu ettiğimiz yöntemleri kullanmayı deneyiniz. Hareketli canlıların çekimlerinde kameranızın anlamsız bir şekilde sağa-sola çevrinmesinin ve sarsılmaların; bütün bu hareketlerden dolayı da ortaya çıkacak netsizliklerin oluşmaması için yüzerliğinizin çok iyi olması gerekir. Zaten son derece ürkek olan balık sürülerini kaçırmadan görüntüleyebilmek için dengenizi sağlamaya çalışmak, istem dişi düzey değiştirmek gibi konularla uğraşmamalısınız. Nasıl ki karada bir iş yaparken sürekli dengenizle uğraşmıyorsanız, sualtında da bu işlemin kendiliğinden doğal olarak gerçekleşmesi gerekir. Kısacası su ile denge ile yüzerlik ile sorununuz olmadığı oranda çekim yaptığınız nesnelere odaklanabilirsiniz.

14. Soru

Sığ tropik sularda aydınlatma nasıl yapılmadır?

Cevap

Sığ tropik sularda, pek çok video çekimi güneş ışığı tarafından mükemmel şekilde aydınlatılır. Hatta derin sayılabilecek metrelerde bile video kameralar ışığa oldukça hassas olduğundan ek ışık kaynağı kullanılmaksızın çekim yapılabilir. 4 m (13ft)’nin altında, video ışıklarını kullanmadan kırmızı renk düzeltici filtre kullanılarak renk ve görüntü kalitesini arttırabilir, kaydedilmiş sahnelerin kalitesini önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu derinliğin altında renk düzeltici filtre kullanılması, beyaz denge yapay ışık ayarına getirilmediği sürece, istenmeyen genel bir kırmızımsılığa neden olur. Daha derinde, 20 m (65 ft)’in altında, filtre etkisini kaybeder ve kaldırılmalıdır.

15. Soru

Aşırı parlaklığın olduğu şartlarda çekim nasıl gerçekleştirilmelidir? Açıklayınız.

Cevap

Aşırı parlaklığın olduğu şartlarda 10 ile 12 m (3340 ft)’nin altında, ışığın daha fazla dağıldığı yerlerde çekim yapmak daha iyidir. Kamera yukarı doğru kaldırılarak çekim yapılan durumlar için önlem alınmalıdır, yine de yanmış bölümler olabilir. Güneşe arkanızı dönmenizin, bir teknenin, resif duvarının ya da mercanların gölgelerini kullanmanızın yardımı olacaktır. Alternatif olarak, nesnenizi güneşin önünde konumlandırarak güneş ışınlarının hare şeklinden siluetler yaratabilirsiniz. Örtücü hızınızı arttırırsanız, bu durum otomatik poz kontrolünü güneş ışığının etkisinden korur. Manuel modda iris kontrolü diyaframı azalt modunda ayarlanırsa, genel parlaklığı da azaltmış olursunuz. Çektiklerinizi yüksek kontrast olanlar ve fazla parlak olanlar şeklinde gruplarsanız sürekli düzenleme yapmak zorunda kalmazsınız. Ancak, yine de, o an o çekimi yapmak zorunda değilseniz yüksek kontrasttan kaçınmak daha güvenlidir.

16. Soru

Objektif Portu nedir? Açıklayınız?

Cevap

Portlar, kullanacağınız objektife göre farklılıklar taşırlar. 50 derecelik bir açıdan 180 derecelik bir açıya kadar farklı objektifler ve bunlara uygun portlar mevcuttur. Sualtında ideal olarak 120-140 dereceye kadar ulaşabilen objektifler ve uygun portlar arzuladığınız görüntüleri almanızı sağlar.

17. Soru

Bombeli port nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bombeli bir port, yarım küre biçimindedir ve geniş açı adaptörler aracılığıyla geniş açı görüntülemeler için kullanılır. Böyle düzelticiler otomatik odaklama motorunun baş edebileceğinden daha ağır olmamalıdır. Ancak kamera en az 30 cm (1 ft) aşağıya kadar odaklama yapabilmelidir çünkü bombeli portlar ekstra bir objektif gibidirler. Nesneye 2 cm (6.5 ft) öteden odaklanırlar, kamerada objektif yalnızca 30 cm (1 ft) uzaktaymış gibi görünür. Geniş açı objektif ve bombeli port birleşimi objektifin odak uzaklığını korur ve bu nedenle alanın derinliğini arttırır. Parlaklığın olduğu koşullarda 30 cm (1 ft)’ten 6m (20 ft) kadar, köşelere netlik sağlar ve renklerin doygunluğuna katkıda bulunur. Bu ufak netlik hatalarını da saklar. Bombeli portun optik merkezi ve geniş açı objektifi mükemmel bir şekilde aynı hizada olmalıdır. Objektif diyaframının merkezi bombeli portun kavisinin geometrik merkezinde olmalıdır. Eğer karada kamera kabinin içerisindeyken portu kabinden çıkarırsanız, bunu ölçebilirsiniz ve böylece kameranın doğru konumlandırıldığından emin olursunuz. Odaklama genellikle önceden ayarlanmış olduğundan, yapımcısının vermiş olduğu talimatlara göre hareket etmelisiniz. Otomatik netleme yapan objektiflerde, objektifin, nesnenin odak noktasını bulmasına izin verilir ve manuel odaklama sayesinde bu noktaya kilitlenebilir.

18. Soru

O-ring nedir? Açıklayınız.

Cevap

O-ringler kabine suyun girmesini engelleyen silikon ya da kauçuk contalardır. Yapısına uygun (kauçuksilikon) greslerle yağlanır, temizlenir ve yerine takılır. Söküp takma işlemi basit ama bu iş için üretilmiş plastik aletle yapılır. Kesinlikle bıçak, tornavida gibi kesici cisimler kullanılmamalıdır. O-ring takarken mutlaka gün ışığında yapın, atladığınız ya da göremediğiniz bir cisim gözünüzden kaçmasın. Unutmayın çok büyük emeklerle satın aldığınız ekipmanlarınız bir tüy, bir saç parçası ya da bir kum tanesi yüzünden yok olabilir. Bu konuda pratik bir eğitim alınmasının yararlı olacağı düşünülür.

19. Soru

Profesyonel görünümlü bir sonuca ulaşmak için dikkat edilmesi gereken dört teknik nedir? Sıralayınız?

Cevap

? Çekim sırasında kamerayı sabit tutun. ? Kamera tutuş teknikleri üzerine alıştırma yapın. ? Profesyonel çekim teknikleri kullanın. ? Çekimlerinizi kurgu tekniğine ve kurallara uygun yapın.

20. Soru

Hava embolisi nedir? Açıklayınız?

Cevap

Dalmak, kendi içinde kuralları olan ve sınırları belirlenen bir dizi teknik bilgi ve beceriyi gerektirir. İniş ve çıkış hızınız, çıkışta durmanız gereken güvenlik durakları dalış öncesi planlamada gözden geçirilir. Bu kurallara uymadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız ve bunların en önemlilerinden birisi hava embolisidir. Akciğerlerde yüksek basınçtan dolayı meydana gelen en önemli hasar, havanın kan dolaşımı sistemine girmesi ve yırtılmış alveollerden akciğer kılcal damarlarına geçmesi ile oluşur. Emboli, her hangi bir yabancı maddenin kan dolaşım sistemine girerek kan dolaşımını engellemesidir.

21. Soru

Denge yeleği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Denge yeleği (BC, BCD, Bouyancy Control Device), bir SCUBA takımının içinde yer alan, su altında ağırlık eşitlememize, uygun yüzerlik elde etmemize ve gerektiği hallerde yüzeyde kalmamıza yarayan bir dengeleyicidir. Yeleğin doğrudan tüpe bağlantısı vardır. Gerektiğinde tüpten hava basılarak şişirilebilir. Aynı şekilde bir valfe basılarak hava dışarı atılabilir. Fotoğrafçı ve kameramanların elleri diğer dalgıçlarla karşılaştığında her zaman doludur. Bu durum kulak eşitleme, denge yeleğini kullanma gibi durumlarda zorluklar yaratabilir. Bu zorluklar ancak deneyim kazanmakla aşılabileceğinden bir fotoğrafçı veya kameramanın dalacağı ortamı kendini tartarak seçmesinde yarar vardır.

22. Soru

Kamerayı tutuş tekniklerini sıralayınız?

Cevap

Kamerayı tutuş teknikleri; ? Ayakta durma ya da dizler üzerine çökme ? Self tripod (kendinizi üçayak gibi kullanma) ? Self bipod (kendinizi ikiayak gibi kullanma) ? Orta-suda serbest-düşüş pozisyonu ? Eğiklik ? Zoom kaydırması ? Daireler çizmek ? Hareket edenleri takip edin olarak sıralanmaktadır. ? Yavaş panoramik hareket ? Yüzer panoramik hareket ? Baş üzerinde bükme ve dönüş ? Sahne girişi ve çıkışı ? Yüzme bakış açısı ? Ben bizzat kendim

23. Soru

Orta Çekim nedir? Açıklayınız.

Cevap

Orta çekim çok daha yakındır ancak mesafe olarak yine nesnenin önemine ve boyutuna bağlıdır. Örneğin bir dalgıcın orta çekimi onu belden yukarı ve başının biraz üzerinde göstermektir. Çok daha küçük bir nesne, bir yengeç gibi, sizi daha fazla yakınlaşmaya zorlayacaktır ve yengecin tamamı görüntüde çıkacaktır. Orta çekim, tanıtıcı uzun çekimlerden sonra, ana nesneyi ya da onun hareketlerini göstermek için kullanılır. Genel çekim zengin bir balık resifini gösterirken, orta çekim tek bir özel balık seçer, onu karmaşadan ayırarak hikâyenin yıldızı olarak gösterir. Orta çekim aynı zamanda genel çekim ve yakın çekim arasındaki bağlantıdır. Orta çekim anahtar aksiyon çekimidir. Bu çekim dalgıçların birbiriyle ya da sualtı hayatıyla ve çevreyle etkileşimini gösterir. Bir tüplü kurdun gövdesine sarılan Deniztavşanı güzel bir örnektir.

24. Soru

Kurgulu çekim nedir? Açıklayınız.

Cevap

Genellikle daha sonra kurgu yapmamak amacıyla, çekim planlarını doğal sırası içinde, hatasız ve kurgulanmış bir diziye uygun olarak çekmek.

25. Soru

180 derece kuralı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Videonun tuhaf bir tutumu vardır: Sihirli çizgiyi geçmek. Bu hayali paralel, nesne ya da sahnenizin tam ortasından geçer. Onu geçmek, çizginin bir tarafında görülen bir nesnenin, diğer tarafından çekim yapılırsa tamamen ters yönde görülmesine neden olur. Çizginin bir tarafında kaldığınız sürece, ekran yönü doğal olarak işler. Çizginin karşısından yüzerken kamerayı çalışır halde bir nesneye doğrulttuğunuzda ekran yönü yine normal görünecektir ancak nesnenin ters bir görüntüsüyle sonlanır. Bu mantıklı görünür, çünkü izleyicinizi görsel olarak ters çevrilmiş görüntüye, çizginin diğer tarafına taşımış olursunuz.

26. Soru

Tür çeşitliliği açısından en verimli deniz hangisidir?

Cevap

Akdeniz en zengin tür çeşitliliğine sahiptir

27. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında kaç tür balığın saptandığı görülmektedir ? 

Cevap

Balıklar 450 türdür

28. Soru

Türkiye denizlerinde yaşayan türlerin yüzde kaçı atlantik okyanusu kökenlidir?

Cevap

Mevcut canlıların kökenleri incelendiğinde, yaklaşık % 60’lık büyük kısmının Atlantik kökenli olduğu anlaşılır

29. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında omurgasız sualtı canlıları toplamda kaç tür olarak karşımıza çıkar?

Cevap

Omurgasız sualtı canlıları 5.000 türdür.

30. Soru

Türkiye sularında yaşayan canlı türlerinin sayısal dağılımına bakıldığında kaç tür Alg vardır?

Cevap

Alg türleri 400 türdür

31. Soru

Pelajik ne demektir?

Cevap

Pelajik: Zeminden yüzeye kadar olan su kütlesine verilen isimdir. Yunanca “pelagos” sözcüğünden türemiştir.

32. Soru

Faunal Yapı nedir?

Cevap

Denizel alandaki hayvan topluklarına verilen genel isimdir.

33. Soru

Floral Yapı nedir?

Cevap

Denizel alandaki bitki topluluklarına verilen isimdir.

34. Soru

Coğrafi açıdan bir gölü andıran Karadeniz’in yaklaşık kaç metre derinliklerden sonra hidrojen sülfüre bağlı olarak canlı yaşamına izin vermez?

Cevap

Karadeniz’in yaklaşık 100 metre derinlikler-den sonra hidrojen sülfüre bağlı olarak canlı yaşamına izin vermez

35. Soru

Sinemanın gelişme yıllarında sualtına ilgisiz kalmayan yapımcılar 1916’da ticari anlamda ilk sualtı filmini gösterime sunar. Bu filmin adı nedir?

Cevap

Deniz Altında 20.000 Fersah

36. Soru

Video kameraların ıslanmalarını ve sualtında basınçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla geliştirilmiş, bazı denetim özellikleri dışarıdan yapılabilen su geçirmez koruyucu kılıfa ne ad verilir?

Cevap

Video Kamera Kabinleri

37. Soru

Diyafram (Açıklık, Aperture) nedir?

Cevap

Diyafram (Açıklık, Aperture), ışığın objektiften geçmesini sağlayan açıklıktır.

38. Soru

Örtücü hızı nedir?

Cevap

Örtücü hızı, görüntünün ne kadar süre pozlanacağını kontrol eden sistemdir.

39. Soru

Beyaz ayarı (white balance) nedir?

Cevap

Beyaz ayarı (white balance) videonun en önemli kontrollerinden birisidir ve bitmiş çalışmada rengin kalitesinin düzgün olmasını sağlar. Beyaz dengesi, hangi ışık kaynağının tam beyaz olarak kullanılacağı konusunda kameraya “yol gösterir”. Bu da diğer bütün renklerin hesaplanması için bir ölçüt olur.

40. Soru

Kamerada beyaz denge modları dört temel otomatik ayardan seçim yapılarak kullanılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Güneş ışığı ayarı, Kapalı alan ya da yapay ışık ayarı, Beyazlık balans (manuel, el ile uygulama), Otomatik kilit

41. Soru

Kamera çekiminde otomatik odaklanma ile netleme yapmanın avantajlarını maddeler halinde sıralayınız?

Cevap

1. Otomatik odaklama, görüntünün merkezi bölgelerinde hem kontrast hem de doku olması halinde iyi çalışır.

2. Otomatik odaklama, nesne bakacın orta kısmını dolduracak şekilde ise, iyi çalışır.

3. Otomatik odaklamanın yarattığı zaman farkı unutulmamalıdır. Kamera bekleme (stand-by) moduna alınır, birkaç saniye boyunca otomatik odaklamanın devreye girmesi amacıyla nesneye odaklanarak beklenir, sonra çekim yapılır.

4. Otomatik odaklama, gezinen objeler ve hareketli kamera için uygun değildir çünkü işlemleri karışır. Nesne hızlı hareket eden ortamda değiştikçe otomatik odaklama avlama moduna geçer, sürekli olarak minimum uzaklık ve sınırlılıkta en iyi odaklandığı noktayı arar. Kirli sularda, özellikle ışık kullandığınızda, otomatik odaklama nesne yerine etrafındaki ufak cisimciklere yoğunlaşır.

42. Soru

O-ring nedir?

Cevap

O-ring: O-ringler kabine suyun girmesini engelleyen silikon ya da kauçuk contalardır. Yapısına uygun (kauçuk-silikon) greslerle yağlanır, temizlenir ve yerine takılır. Söküp takma işlemi basit ama bu iş için üretilmiş plastik aletle yapılır. Kesinlikle bıçak, tornavida gibi kesici cisimler kullanılmamalıdır. O-ring takarken mutlaka gün ışığında yapın, atladığınız ya da göremediğiniz bir cisim gözünüzden kaçmasın. Unutmayın çok büyük emeklerle satın aldığınız ekipmanlarınız bir tüy, bir saç parçası ya da bir kum tanesi yüzünden yok olabilir. Bu konuda pratik bir eğitim alınmasının yararlı olacağı düşünülür.

43. Soru

Video Çekim Tekniklerinde başarının yolu, profesyonel görünümlü bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak dört teknikte ustalaşmaktan geçer. Bunlar nelerdir?

Cevap

Çekim esnasında kameranızı sabit tutun, Kamera tutuş teknikleri üzerine alıştırma yapın, Profesyonel çekim tekniklerini kullanın,  Çekimlerinizi kurgu tekniğine ve kurallarına uygun yapın.

44. Soru

Hava Embolisi nedir?

Cevap

Dalmak, kendi içinde kuralları olan ve sınırları belirlenen bir dizi teknik bilgi ve beceriyi gerektirir. İniş ve çıkış hızınız, çıkışta durmanız gereken güvenlik durakları dalış öncesi planlamada gözden geçirilir. Bu kurallara uymadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız ve bunların en önemlilerinden birisi hava embolisidir. Akciğerlerde yüksek basınçtan dolayı meydana gelen en önemli hasar, havanın kan dolaşımı sistemine girmesi ve yırtılmış alveollerden akciğer kılcal damarlarına geçmesi ile oluşur. Emboli, her hangi bir yabancı maddenin kan dolaşım sistemine girerek kan dolaşımını engellemesidir.

45. Soru

Çekim yaparken aklınızda tutmanız gereken üç nokta vardır. Bunları sıralayınız?

Cevap

Her zaman bir izleyici kitlesi için çekin.

Kurgulamak üzere çekin.

Çekimlerinizi izleyiciyi merakta bırakacak şekilde kurgulayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.