Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Grafik Tasarımının Gelişimi

1. Soru

İnternet tanımı nasıl yapılır?

Cevap

İnternet, günlük yaşamımızın hemen her alanında başvurduğumuz sanal bir platformdur.


2. Soru

Web siteleri neden kullanılır?

Cevap

Web siteleri kişi, kurum ve kuruluşlar için farklı amaçlarla ve farklı hedef kitleler için kullanılmaktadır. Daha çok kişiye ulaşmak, ulaşılan kişilere duygu, düşünce ve mesajları doğru aktarabilmek, daha çok tanıtım ya da daha çok müşteri kazanmak, daha bilinir ve ilk sıralarda olmak, web sitelerinin kullanılma amaçlarının başında gelmektedir.


3. Soru

“Web” kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

World Wide Web, Türkçe karşılığıyla dünyayı saran ağ anlamında kullanılan, kısaca www ya da web olarak ifade edilmektedir. Web; internette bulunan, birbiri arasında link adı verilen bağlantılarla geçiş yapılabilen, içinde yazı, resim, fotoğraf, grafik ve video gibi farklı türden içeriklerin yer aldığı sayfalardan oluşan devasa bir sanal ortamdır.


4. Soru

Web 2.0 teknolojisine verilebilecek en bilindik örnekler nelerdir?

Cevap

Sosyal ağ siteleri, wikiler, bloglar ve RSS araçları.


5. Soru

Web 3.0 teknolojisi nedir?

Cevap

Web 3.0’da, bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurmaktadır. Kullanıcının bulmak istediği bilginin, bilgisayarlar tarafından anlamlandırılarak veri tabanlarında aranması, analiz edilmesi ve kullanıcının ihtiyacına göre şekillendirilip sunulması prensibi hakimdir.


6. Soru

Web 4.0 teknolojisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknoloji ise Web 4.0’dır. İnternete bağlanılan cihazın sahip olduğu depolama birimleri yerine bulut teknolojisinin ve çevrimiçi veritabanlarının kullanıldığı, yapay zekaya sahip işletim sistemlerinden ve sanalı gerçeğe dönüştürerek işleyebileceğimiz uygulamalardan söz edilir.


7. Soru

Grafik tanımı nasıl yapılır?

Cevap

Grafik; biçim, desen ya da çizgilerle gösterme, betimleme demektir. Vikipedia’ya göre ise grafik; görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraf, resim, diyagram, harita ve çizimler, birer grafik örneğidir. Grafik kelimesinin öz Türkçesi Çizge’dir


8. Soru

Tasarım nedir?

Cevap

Tasarım kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn olarak tanımlanmaktadır. Turkcebilgi sitesine göre dizayn kelimesi, Latince designare kelimesinden türetilmiştir. Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür.


9. Soru

Piksel nasıl tanımlanır?

Cevap

Piksel, “Picture Element” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Resmin Parçası anlamına gelmektedir. Piksel için, ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birim de denilebilir.


10. Soru

RGB modunda renkler nasıl oluşturulur?

Cevap

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla meydana gelir.


11. Soru

CMYK modunda renkler nasıl oluşturulur?

Cevap

Camgöbeği mavisi, magenta pembe, sarı ve siyah renklerin karışımıyla meydana gelmektedir.


12. Soru

Piksel tabanlı grafik programları ne için tercih edilir?

Cevap

Piksel tabanlı grafik programları en çok fotoğraf işlemek için tercih edilmektedir.


13. Soru

Vektör grafikler nasıl oluşur?

Cevap

Her nesne matematiksel ifadelerle oluşturulur.


14. Soru

Vektör tabanlı grafik programlarının işlevi nedir?

Cevap

Vektör tabanlı grafik programları, matematiksel birtakım hesaplamalar yaparak nesneleri görünür hale getirirler.


15. Soru

Vektör grafikler hangi alanlarda yaygın olarak kullanılır?

Cevap

Genelde logo, yazı içeren resimler, teknik ve hassasiyet gerektiren çizimler gibi çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 


16. Soru

Piksel tabanlı grafikler ile vektör tabanlı grafikler nasıl kıyaslanabilir?

Cevap

Piksel tabanlı grafikler fotoğraf işlemek için daha uygunken, vektör tabanlı grafikler ise çizim ve tasarım için daha uygundur. Piksel grafikler büyütüldüğünde görüntü kalitesi bozulur, vektör grafiklerde bozulmaz. Vektörel grafikleri web üzerinde doğrudan kullanamıyoruz. Buna karşılık piksel grafikler web üzerinde doğrudan kullanılabilir. Vektörel grafiklerin dosya boyutu, piksel grafiklere göre daha düşüktür.


17. Soru

Grafik tasarımı nedir?

Cevap

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı süreç, Grafik Tasarım olarak adlandırılır. Bazı kaynaklara göre ise grafik tasarım, bir sanattır.


18. Soru

Grafik tasarımının amacı nedir?

Cevap

Grafik tasarımında amaç, iletişim ve estetiği en iyi noktaya ulaştırabilmektir. Fotoğraf, resim, grafik ve video gibi görsel unsurlarla düz yazıları bir araya getirerek, kullanıcılara mesaj vermeyi ya da düşünce aktarmayı sağlamak, ilgi çekmek, beğeni kazanmak ve tanıtım yapmak, grafik tasarımının hedefleri arasında yer almaktadır.


19. Soru

Grafik tasarımı tarihçesi nasıldır?

Cevap

Bir çok kaynakta, grafik tasarım tarihçesinin M.Ö. 14.000 yıllarına dayandığı, mağara duvarlarına çivilerle kazınan resimlerin de ilk grafik tasarım örnekleri olduğu belirtilmektedir. Yazının icadıyla birlikte resimli dini kitaplar üzerinde grafik tasarımlar uygulanmaya başlamış, matbaanın kullanımıyla ise bu kitapların sayısında artış gözlenmiştir. O dönem söz edilen grafik tasarımı, harflerin ve yazıların dizimidir ve erken dönem grafik tasarım uygulamalarına örnektir.


20. Soru

Grafik tasarımının uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Grafik tasarımının kitap, dergi, gazete, poster, davetiye, afiş, çizgi film, logo, reklam filmleri, kartvizit ve web siteleri gibi oldukça geniş bir uygulama alanı vardır. Özellikle son yıllarda masaüstü bilgisayarlar dışında taşınabilen mobil iletişim araçlarıyla da internet sitelerini görüntüleme oranının artması, web’de grafik tasarımı konusunu daha da önemli hale getirmiştir.


21. Soru

İyi bir grafik tasarımının özellikleri nelerdir?

Cevap

Amaca uygunluk, hedef kitleye ulaşılabilirlik, yaratıcılık, mütevazilik, çevre dostu olmak, bir ürünü kullanışlı kılmak, özgünlük, sadelik ve anlaşılır olmak, estetik, uzun ömürlü olmak ve kapsam iyi bir grafik tasarımının özelliklerindendir.


22. Soru

Hedef kitleye ulaşabilirlik ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Yapılan grafik tasarım, hedef kitlenin beğeni düzeyi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun olmalı, ilgisini çekmelidir. 


23. Soru

Mütevazilik ile ne anlatılmaktadır?

Cevap

Grafik tasarımlar, belli bir amaç için hazırlanmış araçlardır. Bu araçları kullanacak kişinin, tasarımlara kendi kendine anlam yükleyebilmesi ve karar verebilmesi, grafik tasarımının abartısız şekilde yapılmasına bağlıdır.


24. Soru

Grafik tasarımının temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

İyi bir grafik tasarımı yapabilmek için temel grafik tasarım ilkelerine uymak da gerekir. Bu ilkeler 2 ana başlık altında toplanır: Yapısal/ Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri ve Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri.


25. Soru

Yapısal/ Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri nelerdir?

Cevap

Boşluk, çizgi, doku, şekil ve form, renk.


26. Soru

Renk özelliğinden nasıl bahsedilebilir?

Cevap

Renk tasarımda büyük rol oynar. Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta oldukça önem taşır. Renkler, ışıkla birlikte varolurlar ve izleyen üzerinde değişik etkiler uyandırırlar. Bunların bir bölümü kişisel, bir bölümü ise genellenebilir duygulardır. Örneğin, sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici ve dinlendirici olması, renklerin genellenebilir etkileri olarak değerlendirilebilir.


27. Soru

Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri nelerdir?

Cevap

Orantı ve görsel hiyerarşi, denge, bütünlük, ritim, vurgu, ahenk.


28. Soru

Orantı ve görsel hiyerarşi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İki ya da daha çok sayıda görsel unsur, tasarım yüzeyinde birleştirilirken mutlaka bir orantı sorunu ile karşılaşılır. Tasarımcı açısından orantı, boyutlararası ilişkilerdir. Tasarımcı için orantı önemlidir. Çünkü, genişliğin uzunluğa, renkli olanın renksiz olana, bir ölçünün diğerine eşit olduğu tasarımlar, oldukça sıradan görünür. Bu da hem algıyı hem de iletişimi olumsuz etkiler. Görsel hiyerarşi ise, tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların şekillenmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarılırken, kimisinde metinsel unsurlar, kimisinde renk, bazılarında ise tasarım yüzeyindeki beyaz boşluk öne çıkabilir.


29. Soru

Ritim nedir?

Cevap

Ritim, kullanıcının tasarım üzerinde hangi öğeye önce hangisine daha sonra bakacağının belirlenmesi ile ilgilidir. Ritim ilkesi kullanılarak tasarıma akıcılık katılabilir.


30. Soru

Ahenk nedir?

Cevap

Tasarımda kullanılan görseller ve yazılar arasında bütünlük sonucunda ortaya çıkan uyumdur.


31. Soru

Grafik tasarımcısı nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir mesajı ya da düşünceyi kitap, dergi, broşür, afiş, logo, poster, web sitesi gibi araçlar aracılığıyla iletmek için, resim, fotoğraf, grafik, video gibi görselleri, belirli tasarım kuralları çerçevesinde, sanatsal boyutta işleyen kişiler, Grafik Tasarımcısı olarak adlandırılır.


32. Soru

Bir grafik tasarımcısının yaptığı işler nelerdir?

Cevap

Üzerinde çalışacağı konuyu, her tür kaynaktan, en güncel haliyle ve en ince ayrıntısına kadar araştırır. Bulduğu verileri analiz eder, sınıflandırır ve tasarım için kullanıma hazır hale getirir. Üzerinde çalışacağı konuyla ilgili olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, video gibi görselleri geliştirir ya da mevcutları konuya adapte ederek kullanılır duruma getirir. Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ekip çalışması yapar. Web sitesi için bir film ya da video çekimi yapılacaksa, başından sonuna kadar her aşamasında estetik ve sanatsal becerilerini kullanarak danışmanlık ve yol göstericilik yapar. Hazırlanan görsellerin yayınlanmasından önce denemeler yapar, eksik ve hatalı durumları düzeltir. Son kullanıcının beğenisine sunar. Kullanıcılardan gelen öneri ve eleştiriler ışığında geliştirdiği tasarımı iyileştirmeye çalışır.


33. Soru

İyi bir grafik tasarımcısının özellikleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarım için kullandığı programları ve versiyonları takip etmeli, bu programlardan en az birine profesyonel düzeyde hakim olmalıdır. Araştırmayı sevmelidir. İyi bir gözlemci olmalıdır. Hayal gücü ve yaratıcı yönü zengin olmalıdır. Biçim ve mekân ilişkisini görebilmelidir. Estetik ve sanat konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Grafik tasarım ilkelerini bilmelidir. Yeniliklere açık olmalıdır. Genel ve güncel konuları takip etmelidir. Kendini mesleki anlamda geliştirmeye ve eleştiriye açık olmalıdır. Nesneleri, insanları, olayları, mekânları ve olguları, farklı boyutlarıyla algılayabilmeli, görebilmelidir. Kodlama bilgisine sahip olmalıdır. Dürüst ve sorumluluk sahibi olmalıdır.


34. Soru

Web ve grafik tasarım arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Sürekli gelişen ve değişen web teknolojileri, milyonlarca web sitesinin yapımına ve internet ortamında yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde eğitim, eğlence, iş dünyası, askeri ve resmi kurumlar gibi bir çok alanda web sitesi örnekleriyle karşılaşmaktayız. Ayrıca, kişisel web siteleri de internette çokça karşımıza çıkmaktadır. Web sitelerinin kullanılma amaçlarının başında, çok sayıda insana kısa sürede, daha az masrafla ve kolayca erişim gelmektedir. Tüketimin çok hızlı gerçekleştiği bir dönemde yaşıyoruz ve insanlar her şeyden kısa sürede sıkılabilmekte, daha güzelini, daha özelini, daha ucuzunu ve daha kolayını arama çabasına girmektedir. Bu nedenle, internet ortamında bir hedef kitle seçilmişse, bu insanları uzun süre memnun edecek bir tasarım ve içerikle karşılarına çıkmanız bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenledir ki, kullanıcı sayısı milyarlarla ifade edilen web sitelerinin görselliği ve estetiği, bir başka ifadeyle web’de grafik tasarımı, artan önemiyle tasarımcıların gündeminde artık daha ciddi şekilde yer almaktadır.


35. Soru

Grafik tasarım programlarını kullanmayı bilmek bir tasarımcıya neler kazandırır?

Cevap

Kolaylık, kendini ifade edebilme, dikkat çekme ve gündemde kalabilme, daha fazla kişiye ulaşma, iş bulmak ve kariyer, güdülenme ve markalaşma. 


36. Soru

Kendini ifade etme bir grafik tasarımcısı için tam olarak nedir?

Cevap

Grafik tasarımcısı hayalindeki ürünü gerçeğe taşıyabilmek için, yansıtmak istediklerini bir ortama aktarabilmelidir. Aktardıkları üzerinde değişiklikler yapabilmelidir. Sonunda da, ürettiği tasarımda kendini ifade edebildiğinden emin olarak kullanıcılara sunabilmelidir. Kâğıt ve kalemle yapılması imkânsız olan birçok tasarım uygulaması günümüzde bilgisayar programlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Boyut kazandırma, renklendirme, hareketlilik gibi bir çok özelliği, gelişmiş tasarım programlarında bulmak mümkündür.


37. Soru

İş bulmak ve kariyer neyi ifade etmektedir?

Cevap

Eğer grafik tasarımcısı olarak özel sektörde çalışacaksanız, hiç şüphesiz ki rakipleriniz olacaktır. Rakiplerin bir ya da birkaç adım önünde kariyer yapabilmeniz için, profesyonel ve özgün çalışmalara imza atmanız beklenir. Bu da, grafik tasarım programlarına hakimiyetinizle doğrudan bağlantılı bir durumdur. Ne kadar çok güncel yazılımı ileri seviyede kullanabilirseniz, kariyer yolculuğunuzda rahat edeceksiniz demektir.


38. Soru

Photoshop programı nedir?

Cevap

Piksel tabanlı grafik tasarım programlarından biridir. Adobe firmasının geliştirdiği bir programdır. Daha çok görüntü, resim ve fotoğraf işlemek amacıyla kullanılmaktadır.


39. Soru

Photoshop programı ile neler yapılabilir?

Cevap

Resimlerin boyutlarını küçültme, parlaklığı arttırma, istenmeyen bir cismi resmin içerisinden kaldırma, kontrastını arttırma, bulanıklığını giderme, resme perspektif kazandırma gibi birçok işlem, Photoshop programıyla çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. 


40. Soru

PSD nedir?

Cevap

PSD ya da açık yazımıyla Photoshop Document, Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimidir.


41. Soru

Photoshop programlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Photoshop’un tasarımcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri, “layer” adı verile katman yapısıdır. Bir resim dosyası, ayrı ayrı işlenebilen, gerektiğinde saklanabilen veya ayrı bir resim olarak kaydedilebilen çok sayıda katmandan oluşur. Katman kullanımı özellikle kolaj yapmak isteyenler için son derece yararlı bir tekniktir. Web sitesi ve mobil uygulama tasarımcıları için kolay ve iyileştirilmiş bir uygulama ortamı sağlar. Creative Cloud Library özelliği son sürümle birlikte kullanıma sunulmuştur. Çok sayıda dil  desteği bulunmaktadır. Hareket efektleri, geniş açı filtresi, video desteği, akıllı nesne, geliştirilmiş 3D boyama ve arka plan kaydetme özellikleri mevcuttur.


42. Soru

Photoshop sürümleri ve sürümlerin yayın tarihleri nasıldır?

Cevap

1.0: Şubat 1990
2.0: Haziran 1991
2.5: 1993
3: Eylül 1994
5: Mayıs 1998
5.5: Şubat 1999
6.0: Eylül 2000
7.0: Mart 2001
CS (8.0): Ekim 2003
CS2 (9.0): Nisan 2005
CS3 (10.0): Nisan 2007
Express: 27 Mart 2008
CS4 (11.0): 23 Eylül 2008
CS5 (12.0): 12 Nisan 2010
CS6 (13.0): 7 Mayıs 2012
CC (14.0): 17 Haziran 2013
CC 2014 (15.0): Haziran 2014
CC 2015 (16.0): 15 Haziran 2015
CC 2015.1 (16.1): 30 Kasım 2015


43. Soru

Fireworks nasıl bir programdır?

Cevap

Web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan, hem vektörel hem de piksel tabanlı tasarımlar yapabileceğiniz ancak vektörel tasarımlarda daha iddialı bir programdır. Adobe firması tarafından geliştirilen Fireworks, kod yazmayı bilmeyenlerin bile kullanabileceği bir programdır. C++ programlama diliyle geliştirilmiş olan program, Windows ve MacOS işletim sistemlerini desteklemektedir. 


44. Soru

Fireworks programının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Renk tonu seçeneklerinin fazla olması nedeniyle piksel kalitesi oldukça iyidir. Tüm ekran boyutlarına uyum sağlayabilmektedir. Android ve diğer akıllı cihazlarla uyum sağlayarak çalışabilmektedir. FXG yoluyla dışa aktarım sağlanabilir ve nesnelerle etkileşim artırılabilir. Dışa aktarım özelliği sayesinde, yeni tasarım belgeleri veya sayfalarınızın tamamı dışa aktarılabilir. Daha hızlı performans ile tasarımlar daha hızlı yapılabilir. Photoshop ve Illustrator tasarım programlarıyla uyumlu çalışabilmektedir.


45. Soru

Fireworks programının sürümleri nasıldır?

Cevap

1998: Macromedia Fireworks
1999: Macromedia Fireworks 2
2000: Macromedia Fireworks 3
2001: Macromedia Fireworks 4
2002: Macromedia Fireworks MX (v6.0)
2004: Macromedia Fireworks MX 2004
2005: Macromedia Fireworks 8
2007: Adobe Fireworks CS3 (v9.0)
2008: Adobe Fireworks CS4 (v10.0)
2010: Adobe Fireworks CS5 (v11.0)
2011: Adobe Fireworks CS5.1 (v11.1)
2012: Adobe Fireworks CS6 (v12.0)


46. Soru

Freehand programı nasıl bir programdır?

Cevap

Vektör tabanlı tasarımlar yapılmasına destek veren bir programdır. Başlangıçta Aldus firması tarafından kullanıma sunulan FreeHand, daha sonra Macromedia firması tarafından satın alınmıştır. Son olarak Macromedia’nın Adobe tarafından satın alınmasıyla yeni sürümleri geliştirilmemiş, bunun yerine, yeni özelliklerin tümü Illustrator programında toplanmıştır.


47. Soru

Freehand programının en çok kullanılan ve bilinen sürümleri hangileridir?

Cevap

Programın en çok kullanılan ve bilinen sürümleri 8.0, MXA ve MX’dir.


48. Soru

Freehand programı hangi alanlarda kullanılır?

Cevap

FreeHand programı, yeni bir resim oluşturmaktan çok, mevcut resimler üzerinde düzenlemeler yapılmasına olanak verir. Bu nedenle, programın içerdiği çizim araçları; kesme, kopyalama ve silme işlemlerine yönelik olarak daha fazla sayıdadır. İki resmin montajlanmasından var olan resim üzerinde değişiklik yapmaya, bozulmuş yıpranmış resimlerin tekrar oluşturulmasına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.


49. Soru

Macromedia Flash programı ile uyumluluk nasıldır?

Cevap

Karmaşık Flash filmleri sorunsuz bir şekilde Freehand içine import edilebilir. Bununla birlikte Freehand’te geliştirilen tasarımlar vektörel olarak kopyala*yapıştır yöntemi ile Flash içine atılabilir ve düzenlenebilir.


50. Soru

Actions nedir?

Cevap

Oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.


51. Soru

Coreldraw programı nedir?

Cevap

Corel Corporation tarafından üretilen CorelDraw, vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Geniş bir kullanım alanı olmasına rağmen en çok masaüstü yayıncılık, dijital baskı, matbaacılık, tekstil firmaları, tabela yazımı, açık hava reklamcılığı ve reklam tanıtımları için kullanılmaktadır.


52. Soru

Coreldraw özellikleri nelerdir?

Cevap

Vektörel çizimin imaja çevrilmesi, dpi değeri ve piksel ölçülerinin verilebilmesi, imajların renk düzeninin değiştirilmesi (CMYK, RGB, Grayscale, Black-White), imajlara çeşitli efektlerin verilmesi gibi sayısız işlemi CorelDraw, kendi başına yapabilmektedir. Ayrıca, vektör ve pixel tabanlı çalışmalar dışında internet sayfası tasarlama, Adobe Acrobat dosyası üretimi gibi bazı uygulamaları da gerçekleştirebilmektedir. Programın en büyük artılarından biri de, çalışma dosyasının içine aktarılan imajları, kayıt esnasında kendine özgü bir sıkıştırma yöntemi ile sıkıştırması ve dosya boyutunu orijinal boyutunun neredeyse 1/3 oranına düşürmesidir.


53. Soru

Coreldraw programının sürümleri nelerdir?

Cevap

Corel Draw Graphics Suite X7 32/64 bit (17.4.0.887) (11.03.2015)
Corel Draw Graphics Suite X6 32/64 bit (16.0.0.707) (20.03.2012)
Update 1 (16.1.0.843) (15.08.2012)
Update 2 (16.2.0.998) (29.11.2012)
Update 3 (16.3.0.114) (26.03.2013)
Update 4 (16.4.0.1280) (20.08.2013)
Corel Draw Graphics Suite X5 (15.0.0.486) (23.02.2010)
Servis Paket 1 (15.1.0.588) (27.07.2010)
Servis Paket 2 (15.2.0.661) (05.11.2010)
Servis Paket 3 (15.2.0.686) (26.05.2011)
Hotfix 4 (15.2.0.695) (04.10.2011)
Corel Draw Graphics Suite X4 (14.0.0.567) (22.01.2008)
Servis Paket 1 (14.0.0.653)
Servis Paket 2 (14.0.0.701)
Hot Fix 2 (14.0.0.704)
Corel Draw Graphics Suite X3 (13.0.0.576)
Servis Paket 1 (13.0.0.667)
Servis Paket 2 (13.0.0.739)
Corel Draw Graphics Suite 12 (12.458)
Servis Paket 1 (12.536)
Corel Draw Graphics Suite 11 (11.633)
Servis Paket 1 (11.693)
Servis Paket 2 (11.755)


54. Soru

Indesign programı nedir?

Cevap

Adobe firmasının, özellikle masaüstü yayıncılık için ürettiği vektör tabanlı çizimler yapılabilen programlarından biridir. Bu program yardımıyla; gazeteler, dergiler, kitaplar, e-kitaplar gibi çok sayfalı tasarımlar, web arayüzleri, video içerikli etkileşimli pdf dosyaları, iPad uygulamaları ve hareketli Flash dosyaları üzerinde çalışma yapılabilir.


55. Soru

Illustrator programı nedir?

Cevap

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan çizim programıdır. Illustrator programıyla; web sitesi arayüzleri, logo, kartvizit, zarf, cd yüzü, cd kutusu yüzü, antetli kağıt, firmaların kullandığı faturalar, dergi, kitap, gazete, reklam, afiş, poster gibi çalışmaların tümü hazırlanabilir. Vektör tabanlı olması nedeniyle, karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı bir programdır.


56. Soru

SVG nedir?

Cevap

Scalable Vector Graphics kelimelerinin kısaltmasıdır. Ölçeklenebilir vektör grafikleri anlamına gelir. Adobe İllustrator programının ürettiği vektör imaj formatıdır. Vektörel olduğu için büyümeden etkilenmez. Boyutu küçük olduğu için de web tasarımlarda oldukça avantaj sağlar. SVG’ler her tarayıcı ile uyumlu çalışır ve grafikler sorunsuz şekilde açılır.


57. Soru

İyi bir grafik tasarımının özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

İyi bir grafik tasarımının özellikleri şunlardır:

1. Amaca uygunluk 

2. Hedef kitleye ulaşabilirlik

3. Mütevazilik

4. Çevre dostu olmak

5. Bir ürünü kullanışlı kılmak

6. Özgünlük

7.Sadelik

8. Estetik

9.Uzun ömürlü olmak

10. Kapsam (aktarılmak istenen mesajın doğru ve ayrıntılı işlenmesi)


58. Soru

I.Grafik tasarımcıların en çok tercih ettiği programlardan biridir.

II. Resimlerin boyutlarını küçültme, parlaklığı arttırma, kontrastını arttırma, bulanıklığını giderme gibi birçok işlem yapılır.

III. Layer adı verilen bir katman yapısı bulunur.

IV. Çok sayıda dil desteği bulunur.

Yukarıda özellikleri belirtilen programın adı nedir?

Cevap

Soruda özellikleri belirtilen program piksel tabanlı grafik programlardan biri olan Photoshop’tur. 


59. Soru

Freehand programının özelliklerini kısaca açıklayınız. 

Cevap

Vektör tabanlı tasarımlar yapılmasına destek veren bir program türüdür. Programın en çok kullanılan ve bilinen sürümleri 8.0, MXA ve MX’dir. Ayrıca, programın içerdiği çizim araçları, iki resmin montajlanmasından var olan resim üzerinde değişiklik yapmaya, bozulmuş yıpranmış resimlerin tekrar oluşturulmasına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.


60. Soru

Renk noktalarının küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulduğu, piksellerin her birine müdahale edilebildiği ve piksel sayısı artırıldığında görüntünün netleştiği fakat dosyanın kapladığı yerin arttığı grafik türü nedir?

Cevap

Renk noktalarının küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulduğu, piksellerin her birine müdahale edilebildiği ve piksel sayısı artırıldığında görüntünün netleştiği fakat dosyanın kapladığı yerin arttığı grafik türü “bitmap”tir. 


61. Soru

Piksel ya da Bitmap de denilen grafik tasarım türünün RGB ve CMYK modları neyi ifade eder?

Cevap

Piksel ya da Bitmap de denilen grafik tasarım türünde renk noktaları küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulur.

RGB modunda renkler; kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla, CMYK modunda ise camgöbeği mavisi, magenta pembe, sarı ve siyah renklerin karışımını ifade eder. 


62. Soru

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknolojiye ne ad verilir?

Cevap

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknolojiye Web 4.0 adı verilir. 


63. Soru

Piksel tabanlı grafikler ve vektör tabanlı grafikler arasındaki farklar nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Piksel tabanlı grafikler ve vektör tabanlı grafikler bir çok açıdan birbirinden farklılık gösterir.

Vektör grafikler, piksel grafiklerin aksine çözünürlükten bağımsızdır.

Fotoğraf işlemek için piksel tabanlı grafikler daha uygunken, vektör tabanlı grafikler ise çizim ve tasarım için daha uygundur.

Piksel grafikler büyültüldüğünde görüntü kalitesi bozulur, vektör grafiklerde bozulmaz.

Vektörel grafikleri web üzerinde doğrudan kullanılamaz ancak piksel grafikler web üzerinde doğrudan kullanılabilir.

Bunların yanı sıra, vektörel grafiklerin dosya boyutu, piksel grafiklere göre daha düşüktür.


64. Soru

Grafik tasarımının yapısal/biçimsel elemanların kullanım ilkeleri hangi ögeleri barındırır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Boşluk: Grafik çalışmalarında dikkat noktalarının dışında kalan yerlere Boşluk denir. Boşluklarda mesaj verilmemelidir. 

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

 


67. Soru

Grafik tasarım programı kullanmayı bilmek, bir tasarımcıya neler kazandırır?

Cevap

Grafik tasarım programı kullanmayı bilmek, bir tasarımcıya bir çok şey kazandırır. Bunlar şunlardır:

Kolaylık, kendini ifade edebilme, dikkat çekme ve gündemde kalabilme, daha fazla kişiye ulaşma, iş bulma ve kariyer, güdülenme ve markalaşma.


68. Soru

Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimi nedir?

Cevap

Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimi PSD diğer bir ifadeyle Photoshop Documentdır. 


69. Soru

FreeHand programının kullanım özellikleri nelerdir?

Cevap

Karmaşık Flash filmleri sorunsuz bir şekilde Freehand içine import edilebilir. Bununla birlikte Freehand’te geliştirilen tasarımlar vektörel olarak kopyala-yapıştır yöntemi ile Flash içine atılabilir ve düzenlenebilir. Bunun yanı sıra, tasarımlara görsel etkiler ve efektler eklenebilir ve bunlar yazılara ve vektörel çizimlere kolaylıkla uygulanabilir. Kolay ve esnek kullanıcı arayüzü Freehand için de geçerlidir. FreeHand vektörel efektler (kavis verme, dış hat çizme,  gibi) ve ızgara efektleri (gölge ve gradient transparanlık) kullanma olanağı sağlar.


70. Soru

Adobe firması tarafından geliştirilen web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan,vektörel tasarımlarda daha iddialı olan program hangisidir?

Cevap

Adobe firması tarafından geliştirilen web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan,vektörel tasarımlarda daha iddialı olan program Fireworks’dır. 


71. Soru

Coreldraw programını kısaca açıklayınız.

Cevap

Vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Daha çok masaüstü yayıncılık, dijital baskı, matbaacılık, tekstil firmaları, tabela yazımı, açık hava reklamcılığı ve reklam tanıtımları için kullanılmaktadır. Dahası, Vektörel çizimin imaja çevrilmesi, dpi değeri ve piksel ölçülerinin verilebilmesi, imajların renk düzeninin değiştirilmesi, imajlara çeşitli efektlerin verilmesi gibi birçok işlemi kendi başına yapabilmektedir.


72. Soru

___________, oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.

Yukarıda boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

Cevap

Actions, oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.


73. Soru

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan ve karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı olan çizim programı hangisidir?

Cevap

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan çizim programı Illustrator programıdır. Vektör tabanlı olması nedeniyle, karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı bir programdır.


74. Soru

SVG nedir? Kısaca bilgi veriniz. 

Cevap

SVG; Scalable Vector Graphics kelimelerinin kısaltmasıdır. Ölçeklenebilir vektör grafikleri anlamına gelmektedir. Adobe İllustrator programının ürettiği vektör imaj formatıdır. Boyutu küçük olduğu için web tasarımlarda önemli avantaj sağlar. 


75. Soru

Grafik tasarımcılarının, özel sektörde hangi tür alanlarda çalışma imkânı bulunmaktadır?

Cevap

Grafik tasarımcıları, özel sektörde birçok alanda çalışma imkânı bulmaktadır. Örneğin,eğlence, bankacılık ve sinema, reklam ajansları, televizyon kanalları, masaüstü yayıncılık ve eğitim bu alanlara örnek verilebilir.


76. Soru

Grafik tasarımcısını kısaca tanımlayınız.

Cevap

Bir mesajı ya da düşünceyi broşür, afiş, kitap, dergi, logo, poster, web sitesi gibi araçlarla iletmek için, grafik, video, resim, fotoğraf, gibi görselleri, belirli tasarım kuralları çerçevesinde, sanatsal boyutta işleyen kişilere Grafik Tasarımcısı adı verilir. 


1. Soru

İnternet tanımı nasıl yapılır?

Cevap

İnternet, günlük yaşamımızın hemen her alanında başvurduğumuz sanal bir platformdur.

2. Soru

Web siteleri neden kullanılır?

Cevap

Web siteleri kişi, kurum ve kuruluşlar için farklı amaçlarla ve farklı hedef kitleler için kullanılmaktadır. Daha çok kişiye ulaşmak, ulaşılan kişilere duygu, düşünce ve mesajları doğru aktarabilmek, daha çok tanıtım ya da daha çok müşteri kazanmak, daha bilinir ve ilk sıralarda olmak, web sitelerinin kullanılma amaçlarının başında gelmektedir.

3. Soru

“Web” kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

World Wide Web, Türkçe karşılığıyla dünyayı saran ağ anlamında kullanılan, kısaca www ya da web olarak ifade edilmektedir. Web; internette bulunan, birbiri arasında link adı verilen bağlantılarla geçiş yapılabilen, içinde yazı, resim, fotoğraf, grafik ve video gibi farklı türden içeriklerin yer aldığı sayfalardan oluşan devasa bir sanal ortamdır.

4. Soru

Web 2.0 teknolojisine verilebilecek en bilindik örnekler nelerdir?

Cevap

Sosyal ağ siteleri, wikiler, bloglar ve RSS araçları.

5. Soru

Web 3.0 teknolojisi nedir?

Cevap

Web 3.0’da, bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurmaktadır. Kullanıcının bulmak istediği bilginin, bilgisayarlar tarafından anlamlandırılarak veri tabanlarında aranması, analiz edilmesi ve kullanıcının ihtiyacına göre şekillendirilip sunulması prensibi hakimdir.

6. Soru

Web 4.0 teknolojisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknoloji ise Web 4.0’dır. İnternete bağlanılan cihazın sahip olduğu depolama birimleri yerine bulut teknolojisinin ve çevrimiçi veritabanlarının kullanıldığı, yapay zekaya sahip işletim sistemlerinden ve sanalı gerçeğe dönüştürerek işleyebileceğimiz uygulamalardan söz edilir.

7. Soru

Grafik tanımı nasıl yapılır?

Cevap

Grafik; biçim, desen ya da çizgilerle gösterme, betimleme demektir. Vikipedia’ya göre ise grafik; görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraf, resim, diyagram, harita ve çizimler, birer grafik örneğidir. Grafik kelimesinin öz Türkçesi Çizge’dir

8. Soru

Tasarım nedir?

Cevap

Tasarım kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn olarak tanımlanmaktadır. Turkcebilgi sitesine göre dizayn kelimesi, Latince designare kelimesinden türetilmiştir. Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

9. Soru

Piksel nasıl tanımlanır?

Cevap

Piksel, “Picture Element” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Resmin Parçası anlamına gelmektedir. Piksel için, ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birim de denilebilir.

10. Soru

RGB modunda renkler nasıl oluşturulur?

Cevap

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla meydana gelir.

11. Soru

CMYK modunda renkler nasıl oluşturulur?

Cevap

Camgöbeği mavisi, magenta pembe, sarı ve siyah renklerin karışımıyla meydana gelmektedir.

12. Soru

Piksel tabanlı grafik programları ne için tercih edilir?

Cevap

Piksel tabanlı grafik programları en çok fotoğraf işlemek için tercih edilmektedir.

13. Soru

Vektör grafikler nasıl oluşur?

Cevap

Her nesne matematiksel ifadelerle oluşturulur.

14. Soru

Vektör tabanlı grafik programlarının işlevi nedir?

Cevap

Vektör tabanlı grafik programları, matematiksel birtakım hesaplamalar yaparak nesneleri görünür hale getirirler.

15. Soru

Vektör grafikler hangi alanlarda yaygın olarak kullanılır?

Cevap

Genelde logo, yazı içeren resimler, teknik ve hassasiyet gerektiren çizimler gibi çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

16. Soru

Piksel tabanlı grafikler ile vektör tabanlı grafikler nasıl kıyaslanabilir?

Cevap

Piksel tabanlı grafikler fotoğraf işlemek için daha uygunken, vektör tabanlı grafikler ise çizim ve tasarım için daha uygundur. Piksel grafikler büyütüldüğünde görüntü kalitesi bozulur, vektör grafiklerde bozulmaz. Vektörel grafikleri web üzerinde doğrudan kullanamıyoruz. Buna karşılık piksel grafikler web üzerinde doğrudan kullanılabilir. Vektörel grafiklerin dosya boyutu, piksel grafiklere göre daha düşüktür.

17. Soru

Grafik tasarımı nedir?

Cevap

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı süreç, Grafik Tasarım olarak adlandırılır. Bazı kaynaklara göre ise grafik tasarım, bir sanattır.

18. Soru

Grafik tasarımının amacı nedir?

Cevap

Grafik tasarımında amaç, iletişim ve estetiği en iyi noktaya ulaştırabilmektir. Fotoğraf, resim, grafik ve video gibi görsel unsurlarla düz yazıları bir araya getirerek, kullanıcılara mesaj vermeyi ya da düşünce aktarmayı sağlamak, ilgi çekmek, beğeni kazanmak ve tanıtım yapmak, grafik tasarımının hedefleri arasında yer almaktadır.

19. Soru

Grafik tasarımı tarihçesi nasıldır?

Cevap

Bir çok kaynakta, grafik tasarım tarihçesinin M.Ö. 14.000 yıllarına dayandığı, mağara duvarlarına çivilerle kazınan resimlerin de ilk grafik tasarım örnekleri olduğu belirtilmektedir. Yazının icadıyla birlikte resimli dini kitaplar üzerinde grafik tasarımlar uygulanmaya başlamış, matbaanın kullanımıyla ise bu kitapların sayısında artış gözlenmiştir. O dönem söz edilen grafik tasarımı, harflerin ve yazıların dizimidir ve erken dönem grafik tasarım uygulamalarına örnektir.

20. Soru

Grafik tasarımının uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Grafik tasarımının kitap, dergi, gazete, poster, davetiye, afiş, çizgi film, logo, reklam filmleri, kartvizit ve web siteleri gibi oldukça geniş bir uygulama alanı vardır. Özellikle son yıllarda masaüstü bilgisayarlar dışında taşınabilen mobil iletişim araçlarıyla da internet sitelerini görüntüleme oranının artması, web’de grafik tasarımı konusunu daha da önemli hale getirmiştir.

21. Soru

İyi bir grafik tasarımının özellikleri nelerdir?

Cevap

Amaca uygunluk, hedef kitleye ulaşılabilirlik, yaratıcılık, mütevazilik, çevre dostu olmak, bir ürünü kullanışlı kılmak, özgünlük, sadelik ve anlaşılır olmak, estetik, uzun ömürlü olmak ve kapsam iyi bir grafik tasarımının özelliklerindendir.

22. Soru

Hedef kitleye ulaşabilirlik ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Yapılan grafik tasarım, hedef kitlenin beğeni düzeyi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun olmalı, ilgisini çekmelidir. 

23. Soru

Mütevazilik ile ne anlatılmaktadır?

Cevap

Grafik tasarımlar, belli bir amaç için hazırlanmış araçlardır. Bu araçları kullanacak kişinin, tasarımlara kendi kendine anlam yükleyebilmesi ve karar verebilmesi, grafik tasarımının abartısız şekilde yapılmasına bağlıdır.

24. Soru

Grafik tasarımının temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

İyi bir grafik tasarımı yapabilmek için temel grafik tasarım ilkelerine uymak da gerekir. Bu ilkeler 2 ana başlık altında toplanır: Yapısal/ Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri ve Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri.

25. Soru

Yapısal/ Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri nelerdir?

Cevap

Boşluk, çizgi, doku, şekil ve form, renk.

26. Soru

Renk özelliğinden nasıl bahsedilebilir?

Cevap

Renk tasarımda büyük rol oynar. Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta oldukça önem taşır. Renkler, ışıkla birlikte varolurlar ve izleyen üzerinde değişik etkiler uyandırırlar. Bunların bir bölümü kişisel, bir bölümü ise genellenebilir duygulardır. Örneğin, sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici ve dinlendirici olması, renklerin genellenebilir etkileri olarak değerlendirilebilir.

27. Soru

Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri nelerdir?

Cevap

Orantı ve görsel hiyerarşi, denge, bütünlük, ritim, vurgu, ahenk.

28. Soru

Orantı ve görsel hiyerarşi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İki ya da daha çok sayıda görsel unsur, tasarım yüzeyinde birleştirilirken mutlaka bir orantı sorunu ile karşılaşılır. Tasarımcı açısından orantı, boyutlararası ilişkilerdir. Tasarımcı için orantı önemlidir. Çünkü, genişliğin uzunluğa, renkli olanın renksiz olana, bir ölçünün diğerine eşit olduğu tasarımlar, oldukça sıradan görünür. Bu da hem algıyı hem de iletişimi olumsuz etkiler. Görsel hiyerarşi ise, tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların şekillenmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarılırken, kimisinde metinsel unsurlar, kimisinde renk, bazılarında ise tasarım yüzeyindeki beyaz boşluk öne çıkabilir.

29. Soru

Ritim nedir?

Cevap

Ritim, kullanıcının tasarım üzerinde hangi öğeye önce hangisine daha sonra bakacağının belirlenmesi ile ilgilidir. Ritim ilkesi kullanılarak tasarıma akıcılık katılabilir.

30. Soru

Ahenk nedir?

Cevap

Tasarımda kullanılan görseller ve yazılar arasında bütünlük sonucunda ortaya çıkan uyumdur.

31. Soru

Grafik tasarımcısı nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir mesajı ya da düşünceyi kitap, dergi, broşür, afiş, logo, poster, web sitesi gibi araçlar aracılığıyla iletmek için, resim, fotoğraf, grafik, video gibi görselleri, belirli tasarım kuralları çerçevesinde, sanatsal boyutta işleyen kişiler, Grafik Tasarımcısı olarak adlandırılır.

32. Soru

Bir grafik tasarımcısının yaptığı işler nelerdir?

Cevap

Üzerinde çalışacağı konuyu, her tür kaynaktan, en güncel haliyle ve en ince ayrıntısına kadar araştırır. Bulduğu verileri analiz eder, sınıflandırır ve tasarım için kullanıma hazır hale getirir. Üzerinde çalışacağı konuyla ilgili olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, video gibi görselleri geliştirir ya da mevcutları konuya adapte ederek kullanılır duruma getirir. Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ekip çalışması yapar. Web sitesi için bir film ya da video çekimi yapılacaksa, başından sonuna kadar her aşamasında estetik ve sanatsal becerilerini kullanarak danışmanlık ve yol göstericilik yapar. Hazırlanan görsellerin yayınlanmasından önce denemeler yapar, eksik ve hatalı durumları düzeltir. Son kullanıcının beğenisine sunar. Kullanıcılardan gelen öneri ve eleştiriler ışığında geliştirdiği tasarımı iyileştirmeye çalışır.

33. Soru

İyi bir grafik tasarımcısının özellikleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarım için kullandığı programları ve versiyonları takip etmeli, bu programlardan en az birine profesyonel düzeyde hakim olmalıdır. Araştırmayı sevmelidir. İyi bir gözlemci olmalıdır. Hayal gücü ve yaratıcı yönü zengin olmalıdır. Biçim ve mekân ilişkisini görebilmelidir. Estetik ve sanat konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Grafik tasarım ilkelerini bilmelidir. Yeniliklere açık olmalıdır. Genel ve güncel konuları takip etmelidir. Kendini mesleki anlamda geliştirmeye ve eleştiriye açık olmalıdır. Nesneleri, insanları, olayları, mekânları ve olguları, farklı boyutlarıyla algılayabilmeli, görebilmelidir. Kodlama bilgisine sahip olmalıdır. Dürüst ve sorumluluk sahibi olmalıdır.

34. Soru

Web ve grafik tasarım arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Sürekli gelişen ve değişen web teknolojileri, milyonlarca web sitesinin yapımına ve internet ortamında yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde eğitim, eğlence, iş dünyası, askeri ve resmi kurumlar gibi bir çok alanda web sitesi örnekleriyle karşılaşmaktayız. Ayrıca, kişisel web siteleri de internette çokça karşımıza çıkmaktadır. Web sitelerinin kullanılma amaçlarının başında, çok sayıda insana kısa sürede, daha az masrafla ve kolayca erişim gelmektedir. Tüketimin çok hızlı gerçekleştiği bir dönemde yaşıyoruz ve insanlar her şeyden kısa sürede sıkılabilmekte, daha güzelini, daha özelini, daha ucuzunu ve daha kolayını arama çabasına girmektedir. Bu nedenle, internet ortamında bir hedef kitle seçilmişse, bu insanları uzun süre memnun edecek bir tasarım ve içerikle karşılarına çıkmanız bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenledir ki, kullanıcı sayısı milyarlarla ifade edilen web sitelerinin görselliği ve estetiği, bir başka ifadeyle web’de grafik tasarımı, artan önemiyle tasarımcıların gündeminde artık daha ciddi şekilde yer almaktadır.

35. Soru

Grafik tasarım programlarını kullanmayı bilmek bir tasarımcıya neler kazandırır?

Cevap

Kolaylık, kendini ifade edebilme, dikkat çekme ve gündemde kalabilme, daha fazla kişiye ulaşma, iş bulmak ve kariyer, güdülenme ve markalaşma. 

36. Soru

Kendini ifade etme bir grafik tasarımcısı için tam olarak nedir?

Cevap

Grafik tasarımcısı hayalindeki ürünü gerçeğe taşıyabilmek için, yansıtmak istediklerini bir ortama aktarabilmelidir. Aktardıkları üzerinde değişiklikler yapabilmelidir. Sonunda da, ürettiği tasarımda kendini ifade edebildiğinden emin olarak kullanıcılara sunabilmelidir. Kâğıt ve kalemle yapılması imkânsız olan birçok tasarım uygulaması günümüzde bilgisayar programlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Boyut kazandırma, renklendirme, hareketlilik gibi bir çok özelliği, gelişmiş tasarım programlarında bulmak mümkündür.

37. Soru

İş bulmak ve kariyer neyi ifade etmektedir?

Cevap

Eğer grafik tasarımcısı olarak özel sektörde çalışacaksanız, hiç şüphesiz ki rakipleriniz olacaktır. Rakiplerin bir ya da birkaç adım önünde kariyer yapabilmeniz için, profesyonel ve özgün çalışmalara imza atmanız beklenir. Bu da, grafik tasarım programlarına hakimiyetinizle doğrudan bağlantılı bir durumdur. Ne kadar çok güncel yazılımı ileri seviyede kullanabilirseniz, kariyer yolculuğunuzda rahat edeceksiniz demektir.

38. Soru

Photoshop programı nedir?

Cevap

Piksel tabanlı grafik tasarım programlarından biridir. Adobe firmasının geliştirdiği bir programdır. Daha çok görüntü, resim ve fotoğraf işlemek amacıyla kullanılmaktadır.

39. Soru

Photoshop programı ile neler yapılabilir?

Cevap

Resimlerin boyutlarını küçültme, parlaklığı arttırma, istenmeyen bir cismi resmin içerisinden kaldırma, kontrastını arttırma, bulanıklığını giderme, resme perspektif kazandırma gibi birçok işlem, Photoshop programıyla çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. 

40. Soru

PSD nedir?

Cevap

PSD ya da açık yazımıyla Photoshop Document, Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimidir.

41. Soru

Photoshop programlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Photoshop’un tasarımcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri, “layer” adı verile katman yapısıdır. Bir resim dosyası, ayrı ayrı işlenebilen, gerektiğinde saklanabilen veya ayrı bir resim olarak kaydedilebilen çok sayıda katmandan oluşur. Katman kullanımı özellikle kolaj yapmak isteyenler için son derece yararlı bir tekniktir. Web sitesi ve mobil uygulama tasarımcıları için kolay ve iyileştirilmiş bir uygulama ortamı sağlar. Creative Cloud Library özelliği son sürümle birlikte kullanıma sunulmuştur. Çok sayıda dil  desteği bulunmaktadır. Hareket efektleri, geniş açı filtresi, video desteği, akıllı nesne, geliştirilmiş 3D boyama ve arka plan kaydetme özellikleri mevcuttur.

42. Soru

Photoshop sürümleri ve sürümlerin yayın tarihleri nasıldır?

Cevap

1.0: Şubat 1990
2.0: Haziran 1991
2.5: 1993
3: Eylül 1994
5: Mayıs 1998
5.5: Şubat 1999
6.0: Eylül 2000
7.0: Mart 2001
CS (8.0): Ekim 2003
CS2 (9.0): Nisan 2005
CS3 (10.0): Nisan 2007
Express: 27 Mart 2008
CS4 (11.0): 23 Eylül 2008
CS5 (12.0): 12 Nisan 2010
CS6 (13.0): 7 Mayıs 2012
CC (14.0): 17 Haziran 2013
CC 2014 (15.0): Haziran 2014
CC 2015 (16.0): 15 Haziran 2015
CC 2015.1 (16.1): 30 Kasım 2015

43. Soru

Fireworks nasıl bir programdır?

Cevap

Web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan, hem vektörel hem de piksel tabanlı tasarımlar yapabileceğiniz ancak vektörel tasarımlarda daha iddialı bir programdır. Adobe firması tarafından geliştirilen Fireworks, kod yazmayı bilmeyenlerin bile kullanabileceği bir programdır. C++ programlama diliyle geliştirilmiş olan program, Windows ve MacOS işletim sistemlerini desteklemektedir. 

44. Soru

Fireworks programının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Renk tonu seçeneklerinin fazla olması nedeniyle piksel kalitesi oldukça iyidir. Tüm ekran boyutlarına uyum sağlayabilmektedir. Android ve diğer akıllı cihazlarla uyum sağlayarak çalışabilmektedir. FXG yoluyla dışa aktarım sağlanabilir ve nesnelerle etkileşim artırılabilir. Dışa aktarım özelliği sayesinde, yeni tasarım belgeleri veya sayfalarınızın tamamı dışa aktarılabilir. Daha hızlı performans ile tasarımlar daha hızlı yapılabilir. Photoshop ve Illustrator tasarım programlarıyla uyumlu çalışabilmektedir.

45. Soru

Fireworks programının sürümleri nasıldır?

Cevap

1998: Macromedia Fireworks
1999: Macromedia Fireworks 2
2000: Macromedia Fireworks 3
2001: Macromedia Fireworks 4
2002: Macromedia Fireworks MX (v6.0)
2004: Macromedia Fireworks MX 2004
2005: Macromedia Fireworks 8
2007: Adobe Fireworks CS3 (v9.0)
2008: Adobe Fireworks CS4 (v10.0)
2010: Adobe Fireworks CS5 (v11.0)
2011: Adobe Fireworks CS5.1 (v11.1)
2012: Adobe Fireworks CS6 (v12.0)

46. Soru

Freehand programı nasıl bir programdır?

Cevap

Vektör tabanlı tasarımlar yapılmasına destek veren bir programdır. Başlangıçta Aldus firması tarafından kullanıma sunulan FreeHand, daha sonra Macromedia firması tarafından satın alınmıştır. Son olarak Macromedia’nın Adobe tarafından satın alınmasıyla yeni sürümleri geliştirilmemiş, bunun yerine, yeni özelliklerin tümü Illustrator programında toplanmıştır.

47. Soru

Freehand programının en çok kullanılan ve bilinen sürümleri hangileridir?

Cevap

Programın en çok kullanılan ve bilinen sürümleri 8.0, MXA ve MX’dir.

48. Soru

Freehand programı hangi alanlarda kullanılır?

Cevap

FreeHand programı, yeni bir resim oluşturmaktan çok, mevcut resimler üzerinde düzenlemeler yapılmasına olanak verir. Bu nedenle, programın içerdiği çizim araçları; kesme, kopyalama ve silme işlemlerine yönelik olarak daha fazla sayıdadır. İki resmin montajlanmasından var olan resim üzerinde değişiklik yapmaya, bozulmuş yıpranmış resimlerin tekrar oluşturulmasına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

49. Soru

Macromedia Flash programı ile uyumluluk nasıldır?

Cevap

Karmaşık Flash filmleri sorunsuz bir şekilde Freehand içine import edilebilir. Bununla birlikte Freehand’te geliştirilen tasarımlar vektörel olarak kopyala*yapıştır yöntemi ile Flash içine atılabilir ve düzenlenebilir.

50. Soru

Actions nedir?

Cevap

Oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.

51. Soru

Coreldraw programı nedir?

Cevap

Corel Corporation tarafından üretilen CorelDraw, vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Geniş bir kullanım alanı olmasına rağmen en çok masaüstü yayıncılık, dijital baskı, matbaacılık, tekstil firmaları, tabela yazımı, açık hava reklamcılığı ve reklam tanıtımları için kullanılmaktadır.

52. Soru

Coreldraw özellikleri nelerdir?

Cevap

Vektörel çizimin imaja çevrilmesi, dpi değeri ve piksel ölçülerinin verilebilmesi, imajların renk düzeninin değiştirilmesi (CMYK, RGB, Grayscale, Black-White), imajlara çeşitli efektlerin verilmesi gibi sayısız işlemi CorelDraw, kendi başına yapabilmektedir. Ayrıca, vektör ve pixel tabanlı çalışmalar dışında internet sayfası tasarlama, Adobe Acrobat dosyası üretimi gibi bazı uygulamaları da gerçekleştirebilmektedir. Programın en büyük artılarından biri de, çalışma dosyasının içine aktarılan imajları, kayıt esnasında kendine özgü bir sıkıştırma yöntemi ile sıkıştırması ve dosya boyutunu orijinal boyutunun neredeyse 1/3 oranına düşürmesidir.

53. Soru

Coreldraw programının sürümleri nelerdir?

Cevap

Corel Draw Graphics Suite X7 32/64 bit (17.4.0.887) (11.03.2015)
Corel Draw Graphics Suite X6 32/64 bit (16.0.0.707) (20.03.2012)
Update 1 (16.1.0.843) (15.08.2012)
Update 2 (16.2.0.998) (29.11.2012)
Update 3 (16.3.0.114) (26.03.2013)
Update 4 (16.4.0.1280) (20.08.2013)
Corel Draw Graphics Suite X5 (15.0.0.486) (23.02.2010)
Servis Paket 1 (15.1.0.588) (27.07.2010)
Servis Paket 2 (15.2.0.661) (05.11.2010)
Servis Paket 3 (15.2.0.686) (26.05.2011)
Hotfix 4 (15.2.0.695) (04.10.2011)
Corel Draw Graphics Suite X4 (14.0.0.567) (22.01.2008)
Servis Paket 1 (14.0.0.653)
Servis Paket 2 (14.0.0.701)
Hot Fix 2 (14.0.0.704)
Corel Draw Graphics Suite X3 (13.0.0.576)
Servis Paket 1 (13.0.0.667)
Servis Paket 2 (13.0.0.739)
Corel Draw Graphics Suite 12 (12.458)
Servis Paket 1 (12.536)
Corel Draw Graphics Suite 11 (11.633)
Servis Paket 1 (11.693)
Servis Paket 2 (11.755)

54. Soru

Indesign programı nedir?

Cevap

Adobe firmasının, özellikle masaüstü yayıncılık için ürettiği vektör tabanlı çizimler yapılabilen programlarından biridir. Bu program yardımıyla; gazeteler, dergiler, kitaplar, e-kitaplar gibi çok sayfalı tasarımlar, web arayüzleri, video içerikli etkileşimli pdf dosyaları, iPad uygulamaları ve hareketli Flash dosyaları üzerinde çalışma yapılabilir.

55. Soru

Illustrator programı nedir?

Cevap

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan çizim programıdır. Illustrator programıyla; web sitesi arayüzleri, logo, kartvizit, zarf, cd yüzü, cd kutusu yüzü, antetli kağıt, firmaların kullandığı faturalar, dergi, kitap, gazete, reklam, afiş, poster gibi çalışmaların tümü hazırlanabilir. Vektör tabanlı olması nedeniyle, karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı bir programdır.

56. Soru

SVG nedir?

Cevap

Scalable Vector Graphics kelimelerinin kısaltmasıdır. Ölçeklenebilir vektör grafikleri anlamına gelir. Adobe İllustrator programının ürettiği vektör imaj formatıdır. Vektörel olduğu için büyümeden etkilenmez. Boyutu küçük olduğu için de web tasarımlarda oldukça avantaj sağlar. SVG’ler her tarayıcı ile uyumlu çalışır ve grafikler sorunsuz şekilde açılır.

57. Soru

İyi bir grafik tasarımının özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

İyi bir grafik tasarımının özellikleri şunlardır:

1. Amaca uygunluk 

2. Hedef kitleye ulaşabilirlik

3. Mütevazilik

4. Çevre dostu olmak

5. Bir ürünü kullanışlı kılmak

6. Özgünlük

7.Sadelik

8. Estetik

9.Uzun ömürlü olmak

10. Kapsam (aktarılmak istenen mesajın doğru ve ayrıntılı işlenmesi)

58. Soru

I.Grafik tasarımcıların en çok tercih ettiği programlardan biridir.

II. Resimlerin boyutlarını küçültme, parlaklığı arttırma, kontrastını arttırma, bulanıklığını giderme gibi birçok işlem yapılır.

III. Layer adı verilen bir katman yapısı bulunur.

IV. Çok sayıda dil desteği bulunur.

Yukarıda özellikleri belirtilen programın adı nedir?

Cevap

Soruda özellikleri belirtilen program piksel tabanlı grafik programlardan biri olan Photoshop’tur. 

59. Soru

Freehand programının özelliklerini kısaca açıklayınız. 

Cevap

Vektör tabanlı tasarımlar yapılmasına destek veren bir program türüdür. Programın en çok kullanılan ve bilinen sürümleri 8.0, MXA ve MX’dir. Ayrıca, programın içerdiği çizim araçları, iki resmin montajlanmasından var olan resim üzerinde değişiklik yapmaya, bozulmuş yıpranmış resimlerin tekrar oluşturulmasına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

60. Soru

Renk noktalarının küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulduğu, piksellerin her birine müdahale edilebildiği ve piksel sayısı artırıldığında görüntünün netleştiği fakat dosyanın kapladığı yerin arttığı grafik türü nedir?

Cevap

Renk noktalarının küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulduğu, piksellerin her birine müdahale edilebildiği ve piksel sayısı artırıldığında görüntünün netleştiği fakat dosyanın kapladığı yerin arttığı grafik türü “bitmap”tir. 

61. Soru

Piksel ya da Bitmap de denilen grafik tasarım türünün RGB ve CMYK modları neyi ifade eder?

Cevap

Piksel ya da Bitmap de denilen grafik tasarım türünde renk noktaları küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulur.

RGB modunda renkler; kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla, CMYK modunda ise camgöbeği mavisi, magenta pembe, sarı ve siyah renklerin karışımını ifade eder. 

62. Soru

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknolojiye ne ad verilir?

Cevap

Yapay zeka, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik araçlarının bir araya getirildiği teknolojiye Web 4.0 adı verilir. 

63. Soru

Piksel tabanlı grafikler ve vektör tabanlı grafikler arasındaki farklar nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Piksel tabanlı grafikler ve vektör tabanlı grafikler bir çok açıdan birbirinden farklılık gösterir.

Vektör grafikler, piksel grafiklerin aksine çözünürlükten bağımsızdır.

Fotoğraf işlemek için piksel tabanlı grafikler daha uygunken, vektör tabanlı grafikler ise çizim ve tasarım için daha uygundur.

Piksel grafikler büyültüldüğünde görüntü kalitesi bozulur, vektör grafiklerde bozulmaz.

Vektörel grafikleri web üzerinde doğrudan kullanılamaz ancak piksel grafikler web üzerinde doğrudan kullanılabilir.

Bunların yanı sıra, vektörel grafiklerin dosya boyutu, piksel grafiklere göre daha düşüktür.

64. Soru

Grafik tasarımının yapısal/biçimsel elemanların kullanım ilkeleri hangi ögeleri barındırır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Boşluk: Grafik çalışmalarında dikkat noktalarının dışında kalan yerlere Boşluk denir. Boşluklarda mesaj verilmemelidir. 

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

 

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Çizgi: İki görsel arasına yerleştirilen bir çizgi, kullanıcının görselleri optik olarak birbirinden ayırması gerektiği anlamını taşımaktadır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

Doku: Tasarım yüzeyinde yer alan dokular, optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Biçim: Hacimli ve lekesel olan bütün biçimler, form kapsamı içindedir. Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun olarak çeşitlilik gösterirler.

Renk: Dikkat çekmede, mesajların önemini göstermede ve belirginlik yaratmakta renk oldukça önem taşır.

 

67. Soru

Grafik tasarım programı kullanmayı bilmek, bir tasarımcıya neler kazandırır?

Cevap

Grafik tasarım programı kullanmayı bilmek, bir tasarımcıya bir çok şey kazandırır. Bunlar şunlardır:

Kolaylık, kendini ifade edebilme, dikkat çekme ve gündemde kalabilme, daha fazla kişiye ulaşma, iş bulma ve kariyer, güdülenme ve markalaşma.

68. Soru

Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimi nedir?

Cevap

Photoshop’un varsayılan öntanımlı dosya biçimi PSD diğer bir ifadeyle Photoshop Documentdır. 

69. Soru

FreeHand programının kullanım özellikleri nelerdir?

Cevap

Karmaşık Flash filmleri sorunsuz bir şekilde Freehand içine import edilebilir. Bununla birlikte Freehand’te geliştirilen tasarımlar vektörel olarak kopyala-yapıştır yöntemi ile Flash içine atılabilir ve düzenlenebilir. Bunun yanı sıra, tasarımlara görsel etkiler ve efektler eklenebilir ve bunlar yazılara ve vektörel çizimlere kolaylıkla uygulanabilir. Kolay ve esnek kullanıcı arayüzü Freehand için de geçerlidir. FreeHand vektörel efektler (kavis verme, dış hat çizme,  gibi) ve ızgara efektleri (gölge ve gradient transparanlık) kullanma olanağı sağlar.

70. Soru

Adobe firması tarafından geliştirilen web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan,vektörel tasarımlarda daha iddialı olan program hangisidir?

Cevap

Adobe firması tarafından geliştirilen web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan,vektörel tasarımlarda daha iddialı olan program Fireworks’dır. 

71. Soru

Coreldraw programını kısaca açıklayınız.

Cevap

Vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Daha çok masaüstü yayıncılık, dijital baskı, matbaacılık, tekstil firmaları, tabela yazımı, açık hava reklamcılığı ve reklam tanıtımları için kullanılmaktadır. Dahası, Vektörel çizimin imaja çevrilmesi, dpi değeri ve piksel ölçülerinin verilebilmesi, imajların renk düzeninin değiştirilmesi, imajlara çeşitli efektlerin verilmesi gibi birçok işlemi kendi başına yapabilmektedir.

72. Soru

___________, oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.

Yukarıda boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

Cevap

Actions, oluşturulan nesnelerin hareketlerinin tanımlandığı makrolardır.

73. Soru

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan ve karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı olan çizim programı hangisidir?

Cevap

Adobe firmasının piyasaya sürdüğü, vektör tabanlı tasarım yapmaya olanak tanıyan çizim programı Illustrator programıdır. Vektör tabanlı olması nedeniyle, karakalem çizimlerini renklendirmede oldukça başarılı bir programdır.

74. Soru

SVG nedir? Kısaca bilgi veriniz. 

Cevap

SVG; Scalable Vector Graphics kelimelerinin kısaltmasıdır. Ölçeklenebilir vektör grafikleri anlamına gelmektedir. Adobe İllustrator programının ürettiği vektör imaj formatıdır. Boyutu küçük olduğu için web tasarımlarda önemli avantaj sağlar. 

75. Soru

Grafik tasarımcılarının, özel sektörde hangi tür alanlarda çalışma imkânı bulunmaktadır?

Cevap

Grafik tasarımcıları, özel sektörde birçok alanda çalışma imkânı bulmaktadır. Örneğin,eğlence, bankacılık ve sinema, reklam ajansları, televizyon kanalları, masaüstü yayıncılık ve eğitim bu alanlara örnek verilebilir.

76. Soru

Grafik tasarımcısını kısaca tanımlayınız.

Cevap

Bir mesajı ya da düşünceyi broşür, afiş, kitap, dergi, logo, poster, web sitesi gibi araçlarla iletmek için, grafik, video, resim, fotoğraf, gibi görselleri, belirli tasarım kuralları çerçevesinde, sanatsal boyutta işleyen kişilere Grafik Tasarımcısı adı verilir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.