Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Grafik Tasarımında Kalite Ve Standartlar

1. Soru

Web grafik tasarımında kullanılabilecek programlar nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, web ortamı için belirli bir içeriğin ve buna ilişkin metin ile görsellerin, grafik sanatı ilkeleri doğrultusunda tipografi, grafik çizim ve form, renk gibi grafik elemanları kullanarak yorumlanması ve kurgulanmasıdır. Görsel malzeme, resim, şema, çizelge, fotoğraf, film, animasyon, avatar, logo v.b. gibi görsel unsurlardır. Grafik tasarım 2D ya da 3D olabilir. Doğal olarak tasarım sürecinde ilgili donanım ve Adobe Dreamweaver, Indesign, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW gibi yazılımlardan yararlanılır.


2. Soru

Genel olarak kaç çeşit web sitesi vardır?

Cevap

Genel olarak üç çeşit web sitesi vardır:
1. Kişisel,
2. Kurumsal,
3. Ticari.
Bu sitelerin özellikleri, edu, gov, com v.b. gibi adres eklentilerinden anlaşılır.


3. Soru

Tarihsel olarak web grafik tasarımı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Tarihsel olarak web grafik tasarımın iki net başlangıcı vardır: 

 1. Grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956), 1922 yılında ilk kez grafik tasarım ifadesini kullanmıştır. 
 2. Bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee (1954), 1989 yılında Web’i bulmuş, Hipermetin İşaretleme Dili’ni geliştirerek (1990) Dünya Çapında Ağ Sistemi’ni kurmuştur. Yanı sıra Web’in geliştirilmesi ve web standartlarının oluşturulması amacıyla Dünya Çapında Ağ Birliği’ni (W3C) yapılandırmıştır (1994).

4. Soru

Web tasarımı nedir?

Cevap

Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin inşasıdır. Web sitesinin web üzerindeki konumu ve kapasitesinin saptanması, web sitesinin grafik tasarımının kodlanması, İnternet’e yüklenmesi ve sitenin Web’deki konumuna göre optimizasyon sağlanması işlem ve süreçlerini kapsar. Web tasarım ve web grafik tasarım interaktif ve eş zamanlı bir şekilde yürütülür. Web tasarım, web grafik tasarımı içerir.


5. Soru

Web Grafik tasarımı nedir?

Cevap

Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin grafik tanımı ve görsel tasarımıdır. Web grafik tasarım, fonksiyonel bir estetiği temsil eder. Web grafik tasarım, bir sitenin içeriği ve teknik özelliklerine göre grafik elemanları seçmek, grafik sanatı ilkeleri ve deneyimi, hayal gücü ve yaratıcı bir anlayışla bunları yorumlamak ve kurgulamaktır. Web grafik tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımıdır. Web grafik tasarım, interaktif olarak gelişen teknik ve estetik performansa dayalıdır.


6. Soru

Web tasarımı ile web grafik tasarımı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Web tasarım, web grafik tasarımı içerir. Web grafik tasarımı, web tasarımının görsel yüzüdür. Bir web projesi yapılırken, web tasarım ve web grafik tasarım aşamaları interaktif olarak geliştirilir. Bir web projesi için:
• Öngörülen web konumu ve kapasitesine göre içerik metni düzenlenir ve tipografik seçimlerle biçimlendirilir.
• Yine içeriğe ait, fotoğraf, grafik, animasyon, logo gibi görseller işlenir. Renk ve renk kombinasyonları saptanır. Ardından bütün bu öğeler, sayfa düzeni olarak yerleştirilir ve
kurgulanır.
• Bu görsel tasarım HTML dili ile kodlanır ve CSS dili ile stil şablonları oluşturulur.
• Böylece, web formatı kazanan sayfalara PHP (Hypertext Preprocessor/Hipermetin Önişlemcisi ya da ASP:NET (Active Server Pages/Aktif Sunucu Sayfaları) dilleri ile dinamik yapı kazandırılabilir.
• Ardından, site, FTP (File Transfer Protocol/ Dosya Transfer Protokolü) yazılımı ile IP (Internet Protocol Adress/İnternet Protokol Adresi) adresiyle İnternet’e yüklenir.


7. Soru

Kurumsal web sitelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal web siteleri, ilgili kurum ya da kuruluşların faaliyet ve amaçlarına göre sektörel olarak gruplanır. Bu sitelerin özellikleri, adres eklentilerinden anlaşılır:
• gov: resmi kurumlar
• edu: eğitim kurumları, üniversiteler
• ac: kimi ülkelerde akademik kurumlar
• org: ticari olmayan kuruluşlar
• com: ticari kuruluşlar
• mil: askeri kuruluşlar
• int: uluslararası kuruluşlar.
Bu tip siteler için web grafik tasarım, kurumsal işlev ve amaçları doğrudan yansıtacak bir stil üzerinden geliştirilir. Örneğin bir devlet kurumunun web sitesi ağırbaşlı ve yalın
bir estetiğe sahip iken, bir müzenin sitesi, eğlenceli, ritmik, rengârenk bir görünüm sergileyebilir.


8. Soru

Ticari sitelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ticari siteler, küçük işletmelerden uluslararası holdinglere, eğlence sektöründen akademik kurumlara çok geniş bir kapsama sahiptir. Yanı sıra, herhangi bir site, pazarlama stratejileri, ekonomik çıkarlar ve reklâm sektörü dolayısıyla ticari hale gelebilir.


9. Soru

Kişisel web sitelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bireyler, kişisel web sitelerinde, ilgi alanlarına göre, profesyonel ya da amatör, çalışmalarını, yazılarını, yapıtlarını, hobilerini, üretimlerini sergileyebilir; Yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel, politik görüşlerini açıklayabilirler. Bu tip siteler için web grafik tasarım konusunda, kişisel beğeni ilk plândadır.


10. Soru

Profesyonel bir web sitesi tasarımı ekibindeki çekirdek kadroda kimler vardır?

Cevap

Günümüzde hazır web sitesi kitleri, kolaylıkla İnternet’ten indirilebilir ve hazır şablonlar kullanılarak bir web sitesi kurulabilir. Bununla birlikte profesyonel olarak tasarım, bir proje ve ekip işidir. Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosu üç elemandan oluşur:
• Grafik tasarımcı (graphic designer)
• Web geliştirici (web developer)
• Web uzmanı (web master)


11. Soru

Grafik tasarımcının görevleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarımcı, bir sanatçıdır; web geliştirici, bir yazılımcıdır. Grafik tasarımcı, web sitesinin arayüz estetiğinden sorumludur.


12. Soru

Web uzmanının görevleri nelerdir?

Cevap

Web uzmanı bir işletmeci ve halkla ilişkiler uzmanıdır. web uzmanı, müşteri ve müşteri temsilcisi ile ilişkilerden, genel olarak projenin koordinasyonundan, güncelleme ve optimizasyon çalışmalarından sorumludur.


13. Soru

Web geliştiricinin görevleri nelerdir?

Cevap

Web geliştirici, web sitesinin işlevselliği ve kullanılabilirliğinden sorumludur.


14. Soru

Çekirdek kadronun yanında görevli diğer kişiler kimlerdir?

Cevap

Çekirdek kadronun yanısıra, müşteri temsilcisi, proje yöneticisi, koordinatör, içerik editörü, multimedia tasarımcı, yazılım uzmanı, grafiker, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, mobil strateji uzmanı, cloud mimarı, sanat yönetmeni, seo uzmanı gibi elemanlar da yer alır. Bu elemanlardan, profesyonel formasyonun yanı sıra interdisipliner bir vizyona, inovatif duyarlılığa ve ekip ruhuna sahip olmaları beklenir.


15. Soru

Web grafik tasarımının bileşenleri nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, interdisipliner bir faaliyettir ve iki temel bileşeni vardır:
1) Web Teknolojisi,
2) Grafik Tasarım Estetiği.


16. Soru

Web’in mucidi kimdir?

Cevap

Tim Berners-Lee (1955), ‘Web’in yani Dünya Çapında Ağ’ın (World Wide Web/ www) mucitidir (1989).


17. Soru

Hipermetin işaretleme dilinin tarihçesi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Hipermetin İşaretleme Dili’ni (Hypertext Markup Language/ HTML) geliştirmiş (1990), Web’in geliştirilmesi ve web standartlarının oluşturulması amacıyla Dünya Çapında Ağ Birliği’ni (World Wide Consortium/ W3C) kurmuştur (1994).


18. Soru

Grafik tasarım ilk ne zaman ve kim tarafından adlandırılmıştır?

Cevap

“Grafik tasarım” ise, ilk kez 1922 yılında, grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956) tarafından adlandırılmıştır.


19. Soru

Grafik tasarımın özellikleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarım ile ilgili öğrenim kurumlarının ders programlarına baktığımızda ya da grafik tasarımın mesleki uygulamalarını incelediğimizde şu ortak özellikleri saptayabiliriz:
• Kuram ve uygulama içiçedir.
• Sanat ile zanaat içiçedir.
• Sanat, endüstri, teknoloji ve kitle iletişimi etkileşim içindedir.
• Sanatsal dışavurum fonksiyoneldir.
• Sanatsal dışavurum ekonomik ortamdan ve gündelik yaşam rutininden ilham alır.
• Sürekli görsel çözümler üretir.


20. Soru

Bauhaus nedir?

Cevap

Grafik tasarımın özelliklerinin başlıca sanattarihsel kaynağı, ‘Bauhaus’tur. 1919-1933 yılları arasında Almanya’da faaliyet gösteren Bauhaus, modern bir sanat ve tasarım okulu ve buna bağlı olarak avangard bir sanat akımıdır. Bauhaus’un tasarım ilkeleri günümüzde de anlam ve önemini korumaktadır.


21. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar teknolojilerinde kullanılmaya ne zaman başlamıştır?

Cevap

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması, 1960’da gerçekleşir.


22. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar ile yapıldığı başlıca uygulamalar ve tarihleri elerdir?

Cevap

• William Fetter (1928-2002), bilgisayar grafikleri (computer graphics) terimini bulmuştur (1960). Boeing Havacılık’ta sanat yönetmeni olan Fetter, kokpitlerin geliştirilmesi amacıyla ekransız bilgisayar kullanarak ilk kez 3D insan figürü çizimleri yapar.
• Ivan Sutherland (1938), insan-bilgisayar etkileşimli ilk tasarım programını yazar ve uygular (1963). Bu bağlamda, diğer bazı önemli gelişmeler de şunlardır:
• Bill Atkinson (1951), Apple için MacPaint programını yazar (1984).
• CorelDRAW grafik tasarım projesi 1989’da kullanılmaya başlanır.
• Photoshop programı 1990’da kullanılmaya başlanır.
• Muriel Cooper (1925-1994), MIT (Massachusetts Institute of Technology) bünyesinde, gerçek zamanlı 3D bir ortamda, geniş tipografik tasarım olanakları sağlayan ve “enformasyon peysajları’’ adını verdiği bir arayüz geliştirir (1994).
• Hakon Wium Lie (1965), W3C bünyesinde. CSS’yi (Basamaklı Stil Şablonları) icat eder (1994).


23. Soru

İkinci nesil İnternet Sistemi (Web 2.0) nedir?

Cevap

İnternet kullanıcılarının ortak ve interaktif bir şekilde oluşturdukları, bilgi, enformasyon, iletişim, tasarım siteleri, sosyal medya, blog, vlog, viki v.b. gibi faaliyetleri kapsayan ve doğal olarak kapsamlı web grafik tasarım potansiyeline sahip İnternet sistemi ve buna bağlı olarak, gittikçe daha fazla kullanıcının, gittikçe daha etkin bir biçimde İnternet’te varolabilmesi için gerekli teknoloji ve programları, herkes için geliştirmeyi öngören ve uygulayan İnternet ortamıdır.


24. Soru

Web 2.0 ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tim O’Reilly (1954), O’Reilly Media bünyesinde Web 2.0’ yi (İkinci Nesil İnternet Sistemi) tanımlar (2004).


25. Soru

Siber kültür ve web tasarımının gelişimi hakkında kısa bilgi veriniz?

Cevap

Günümüzde siber kültür ve web teknolojilerinin gelişimi, İnternet kullanımında yeni bir aşamaya geçilmesini sağlamıştır. Bu aşamanın genel başlığı, Web 2.0’dir ve ilk kez 2004’de Tim O’Reilly (1954) tarafından tanımlanmıştır. 1989-2004 dönemi, Birinci Nesil İnternet kullanımını tanımlar. 2004’den günümüze, İkinci Nesil İnternet dönemi yaşanmaktadır. Web 2.0, internet kullanıcılarının aktif katılım ve katkısını yoğunlaştıracak yeni web teknoloji tasarımlarının ve olanaklarının geliştirilmesidir. Bu anlamda, Wikipedia, Facebook, Instagram, Twitter, Flickr gibi ağ ortamları, Web 2.0’nin birer karşılığıdır.


26. Soru

Bir web sitesinin grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerinden bazıları nelerdir?

Cevap

• “İçerik kraldır!’’. Zayıf, hatalı ya da eksik bir içerik, sitenin güvenilirliğini zedeler.
• “Ne kadar az o kadar iyidir!’’ ifadesi, daima gündemde tutulmalıdır.
• Bir web sitesinin web grafik tasarımı, sahibinin özelliklerini yansıtır.
• Bir web sitesinin web grafik tasarımı, sitenin amacını net ve yalın bir şekilde yansıtmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımı için hazır kitler bulunmakla birlikte, ilke olarak profesyonel bir web sitesi “özgün’’ olmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımı ve görsellerin kullanımı, sitenin navigasyon hızını asla kesmemelidir.
• Web sitesi, mobil uyumlu olmalıdır.
• Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımında kullanılan metinler sade ve anlaşılır olmalıdır.
• Tipoloji ve renk konusundaki seçimler, uyumlu ve güzel olmalı, empati uyandırmalıdır.
• Grafik tasarım planlamasında, engelli internet kullanıcılarının gereksinimleri gözetilmelidir.
• Web grafik tasarımcı vizyon sahibi olmalıdır.
• Kaliteli bir web grafik tasarımcısı olmak için dijital okur-yazarlık formasyonuna sahip olunmalıdır.


27. Soru

Web grafik tasarımının kalite standartlarında tasarım faktöründe odaklanılması gereken başlıca şeyler nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, bir iletişim ve hizmet sektörüdür. Buna göre, J.Cox ve B.G.Dale, kalite standartlarını, “Amacın netliği, tasarım, erişilebilirlik, hız, içerik, müşteri hizmeti” olarak sıralamaktadır ve bu bağlamda “tasarım” faktörü için aşağıdaki başlıklara odaklanılmaktadır:
• Linkler
• Tutarlılık, menü ve site haritaları:
• Sayfalar, metin ve tıklamalar
• İletişim ve geri bildirim
• Arama
• Form doldurma


28. Soru

Linkler kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir web sitesinde linkler, navigasyonu düzenler. Bu nedenle, geçerli linkler verilmeli, bunlar hızlı ve kolay ulaşılabilir nitelikte olmalı, kullanıldığı zaman renk değiştirmeli dolayısıyla karışıklık olmamalıdır.


29. Soru

Tutarlılık, menü ve site haritaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Web sitesinin sayfaları arasında tutarlılık olmalı, menü doğru ve anlaşılır bir yapıya sahip olmalı; site haritası, site içi navigasyonu sağlamak üzere yer almalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede aradığını bulmalı ve memnun olmalıdır.


30. Soru

Sayfalar, metin ve tıklamaların tasarımındaki yeri nedir?

Cevap

Web sitesinin sayfaları kısa ve mümkün olduğunca az sayıda olmalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede işlerini kolayca halledebilmelidir. 


31. Soru

İletişim ve geri bildirimin web tasarımındaki önemi nedir?

Cevap

Kullanıcı, sitede bir işlem hatası yaptığında uyarılmalı, kullanım sıklığına göre güncelleme yapılmalıdır. Sitenin hızını kesecek şekilde çoklu grafik ve animasyon kullanılmamalıdır.


32. Soru

Arama işlevinin web tasarımında kullanıcı üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Kullanıcı, web sitesinde kolayca, kafası karışmadan araştırma yapabilmeli, sitenin işleyişi ve dil kullanımı, buna göre düzenlenmelidir.


33. Soru

Kullanıcının web sitesindeki deneyimini iyileştirmede ki Form Doldurma fonksiyonunun önemi nedir?

Cevap

Kullanıcı, bir web sitesine kaydolduğu, sipariş verdiği ya da herhangi bir işlem yaptığı zaman bunu kolayca, ayrıntılara takılmadan yapabilmelidir.


34. Soru

Web sitesindeki arama motorunun işlevselliği kalitesini nasıl etkiler?

Cevap

Bir web sitesinin web grafik tasarımı ve web tasarımı, arama motorları üzerinde hızlı ve kolay ulaşılır nitelikte oluşturulmalıdır. Dolayısıyla bir web sitesinin arama motorlarındaki konumu ve durumu, web grafik tasarımın sektörel kalite standartlarının göstergesidir. 


35. Soru

Web grafik tasarım ile kalite faktörlerini ilgili standartlarına göre interaktif bir şekilde nasıl tanımlanır?

Cevap

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörleri, teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanır ve geliştirilir. Bu konuda başlıca iki kuruluş, W3C (World Wide Consortium/ Dünya Çapında Ağ Birliği) ve ISO’dur (International Organization for Standardization/ Uluslararası Standartlar Organizasyonu).


36. Soru

W3C hangi teknoloji işlevlerini kapsar?

Cevap

W3C, HTTP (iletişim), URL (kaynak),HTML (dil) teknolojilerini kapsar. HTML ve CSS konusunda sürekli araştırma yapar, yeni versiyonlarını -HTML 5 ya da CSS 3 gibi- geliştirir ve web standartlarını küresel olarak paylaşır. Yanı sıra, web belgelerinin geçerliliğini saptamak üzere İşaretleme Onay Servisi (Markup Validation Service) vermektedir.


37. Soru

Web tasarımı ve web grafik tasarımı için geliştirilen ISO standartlarından bir tanesini açıklayınız?

Cevap

ISO standartları, kullanılabilirlik bağlamında teknolojik ölçütler sunar; bunun dışında, teknik ya da estetik olarak bir üretimin nasıl yapılacağına ilişkin rehberlik vermez. Web tasarım ve web grafik tasarımı ile ilgili birçok ISO standartı geliştirilmiştir. Örneğin: ISO 9241-151: 2008 kategorisi, kullanıcı arayüz tasarımı için: Yüksek düzey tasarım kararları ve tasarım stratejisi, içerik tasarımı, navigasyon ve arama, içerik sunumu konularına odaklanmıştır. İSO 9241-151: 2008 ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


38. Soru

SEO nedir?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu) olarak tanımlanır.


39. Soru

SEO ile ne yapılmaktadır?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu), bir web sitesinin optimizasyon işlemleri anlamına gelir. Seo işlemlerinin amacı, bir web sitesinin, arama motorlarındaki konumunun araştırılması ve iyileştirilmesidir. Başarılı bir web sitesi, Google ya da Yandex gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkar. Bir web sitesinin kalitesi, webteki popülerliği ile doğru orantılıdır. 


40. Soru

SEO uzmanlarının görevi nedir?

Cevap

SEO uzmanları, sitenin kullanılabilirliğini analiz eder ve yeni tasarım stratejileri geliştirirler.


41. Soru

SEO standartlarına göre bir web sitesinde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak SEO standartlarına göre:
• Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.
• Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.
• Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.
• Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.
• Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.
• Internet kullanıcıları, kimi zaman kelimeler yerine, bir kaç kelimelik ifadelerle arama yapmaktadır. Anahtar kavramlar seçilirken bu durum da gözönünde bulundurulmalıdır.
• Bir web sitesi, ilgili ekonomik ve kültürel koşullara göre, iki ya da daha fazla, çok dilli olabilir.


42. Soru

Web nedir? Türleri nelerdir?

Cevap

Web, ağ anlamına gelir. Ayrıca, www olarak kullanılan Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) ifadesinin karşılığıdır. Dünya Çapında Ağ, bir hipermedya sistemidir. Bu sistem aracılığıyla internet kullanıcıları, sınırsız bir navigasyon ortamında yazılı metin, resim, grafik, fotoğraf, film, animasyon, müzik, ses efekti gibi sonsuz sayıda kayıt ve veriye ulaşabilirler.

Web türleri de üç çeşittir. Kişisel, kurumsal ve ticari.


43. Soru

Web tasarım ve web grafik tasarım arasındaki farklar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Web tasarım, bir web sitesinin içeriğinin inşasıdır, web grafik tasarımını içerir. Web tasarım kapsamında, web sitesinin web üzerindeki konumu ve kapasitesinin saptanması, web sitesinin grafik tasarımının kodlanması, İnternet’e yüklenmesi ve sitenin Web’deki konumuna göre optimizasyon sağlanması işlem ve süreçlerini kapsar.

Web grafik tasarım ise web sitesinin içeriğinin grafik tanımı ve görsel tasarımıdır, fonksiyonel bir estetiği temsil eder. Ayrıca, kullanıcı arayüz tasarımıdır. 


44. Soru

Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosunu oluşturan ögeler kimlerdir?

Cevap

Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosunu oluşturan ögeler şunlardır:

 • Grafik tasarımcı (graphic designer)

 • Web geliştirici (web developer)

 • Web uzmanı (web master)

 


45. Soru

Web grafik tasarımının temel bileşenleri nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarımının iki temel bileşeni bulunur. Bunlar:

1. Web Teknolojisi

2. Grafik Tasarım Estetiği


46. Soru

Kurumsal web sitelerinden hangisinin adres eklentisi “gov”dur?

Cevap

Resmi kurumların adres eklentisi “gov”dur. 


47. Soru

Hipermetin sistemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Web grafik tasarım web’e özgüdür. Bir web sitesi için hazırlanan görsel
tasarımın gerçekleşmesi için HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili) kodlama yapılır. Böylece web sitesinin kullanıcı arayüzünden tarayıcı ve linkler kullanılarak İnternet’te istenilen şekilde, istenildiği kadar bilgi ve veri sağlayan sayfalara ulaşılabilir. Bu sisteme hipermetin sistemi adı verilir. 


48. Soru

Hipermedya nedir? 

Cevap

Hipermetin sisteminin uzantısı hipermedyadır. Hipermedya, hiperlinklerle birbirine bağlantılı yazı, grafik, fotoğraf, film, video, animasyon, müzik ve ses kaydı gibi enformasyon ortamlarını içerir.


49. Soru

Hipermetin ve hipermedya ilk kez ne zaman tanımlanmıştır?

Cevap

Hipermetin ilk defa 1963 yılında hipermedya ise 1965 yılında tanımlanmıştır. 


50. Soru

Web’in yani Dünya çapında ağ (www)’ın muciti kimdir?

Cevap

Tim Berners-Lee Web’in yani Dünya çapında ağ (www)’ın mucitidir. 


51. Soru

“Grafik tasarım” terimini ilk kez ne zaman kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Grafik tasarım ilk kez 1922 yılında, grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956) tarafından adlandırılmıştır.


52. Soru

Web 2.0 (İkinci Nesil İnternet Sistemi)’ni tanımlayınız. 

Cevap

Web 2.0; İnternet kullanıcılarının ortak ve interaktif bir şekilde oluşturdukları, bilgi, iletişim, tasarım siteleri, sosyal medya, blog, viki v.b. gibi faaliyetleri kapsayan ve doğal olarak kapsamlı web grafik tasarım potansiyeline sahip İnternet sistemi ve buna bağlı olarak, gittikçe daha fazla kullanıcının, gittikçe daha etkin bir biçimde İnternet’te varolabilmesi için gerekli teknoloji ve programları, herkes için geliştirmeyi öngören ve uygulayan İnternet ortamıdır.


53. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması ne zaman gerçekleşmiştir?

Cevap

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması 1960 yılında gerçekleşmiştir.


54. Soru

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerlerini açıklayınız.

Cevap

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörleri şunlardır:

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   


55. Soru

J.Cox ve B.G.Dale’e göre, bir iletişim ve hizmet sektörü olan Web grafik tasarımının kalite standartları nelerdir? 

Cevap

J.Cox ve B.G.Dale’e göre, bir iletişim ve hizmet sektörü olan Web grafik tasarımının kalite standartları şunlardır: Amacın netliği, tasarım, erişilebilirlik, hız, içerik, ve müşteri hizmeti.


56. Soru

Web grafik tasarımının kalite standartlarından biri olan tasarım kapsamında ne tür ögeler yer almaktadır?

Cevap

Web grafik tasarımının kalite standartlarından biri olan tasarım kapsamında şu ögeler yer almaktadır:

linkler

tutarlılık, menü ve site haritaalanı

sayfalar, metin ve tıklamalar

iletişim ve geri bildirim

arama

form doldurma


57. Soru

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörlerinin teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanmasında ve geliştirilmesindeki başlıca iki kuruluş hangileridir?

Cevap

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörlerinin teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanmasında ve geliştirilmesindeki başlıca iki kuruluş W3C (World Wide Consortium/ Dünya Çapında Ağ Birliği) ve ISO’dur (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Organizasyonu).


58. Soru

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu) nedir?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu), bir web sitesinin optimizasyon işlemleri anlamına gelir. Seo işlemlerinin amacı, bir web sitesinin, arama motorlarındaki konumunun araştırılması ve iyileştirilmesidir.


59. Soru

SEO standartlarına göre bir web sitesi nasıl olmalıdır?

Cevap

SEO standartlarına göre 

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.


60. Soru

Birinci Nesil İnternet Kullanımı ve İkinci Nesil İnternet Kullanımı hangi yılları kapsamaktadır?

Cevap

Birinci Nesil İnternet Kullanımı 1989-2004; İkinci Nesil İnternet Kullanımı ise 2004’ten günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır.


61. Soru

Photoshop programı kullanımı ne zaman başlamıştır?

Cevap

Photoshop programı kullanımı 1990 yılında başlamıştır.


1. Soru

Web grafik tasarımında kullanılabilecek programlar nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, web ortamı için belirli bir içeriğin ve buna ilişkin metin ile görsellerin, grafik sanatı ilkeleri doğrultusunda tipografi, grafik çizim ve form, renk gibi grafik elemanları kullanarak yorumlanması ve kurgulanmasıdır. Görsel malzeme, resim, şema, çizelge, fotoğraf, film, animasyon, avatar, logo v.b. gibi görsel unsurlardır. Grafik tasarım 2D ya da 3D olabilir. Doğal olarak tasarım sürecinde ilgili donanım ve Adobe Dreamweaver, Indesign, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW gibi yazılımlardan yararlanılır.

2. Soru

Genel olarak kaç çeşit web sitesi vardır?

Cevap

Genel olarak üç çeşit web sitesi vardır:
1. Kişisel,
2. Kurumsal,
3. Ticari.
Bu sitelerin özellikleri, edu, gov, com v.b. gibi adres eklentilerinden anlaşılır.

3. Soru

Tarihsel olarak web grafik tasarımı hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Tarihsel olarak web grafik tasarımın iki net başlangıcı vardır: 

 1. Grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956), 1922 yılında ilk kez grafik tasarım ifadesini kullanmıştır. 
 2. Bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee (1954), 1989 yılında Web’i bulmuş, Hipermetin İşaretleme Dili’ni geliştirerek (1990) Dünya Çapında Ağ Sistemi’ni kurmuştur. Yanı sıra Web’in geliştirilmesi ve web standartlarının oluşturulması amacıyla Dünya Çapında Ağ Birliği’ni (W3C) yapılandırmıştır (1994).
4. Soru

Web tasarımı nedir?

Cevap

Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin inşasıdır. Web sitesinin web üzerindeki konumu ve kapasitesinin saptanması, web sitesinin grafik tasarımının kodlanması, İnternet’e yüklenmesi ve sitenin Web’deki konumuna göre optimizasyon sağlanması işlem ve süreçlerini kapsar. Web tasarım ve web grafik tasarım interaktif ve eş zamanlı bir şekilde yürütülür. Web tasarım, web grafik tasarımı içerir.

5. Soru

Web Grafik tasarımı nedir?

Cevap

Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin grafik tanımı ve görsel tasarımıdır. Web grafik tasarım, fonksiyonel bir estetiği temsil eder. Web grafik tasarım, bir sitenin içeriği ve teknik özelliklerine göre grafik elemanları seçmek, grafik sanatı ilkeleri ve deneyimi, hayal gücü ve yaratıcı bir anlayışla bunları yorumlamak ve kurgulamaktır. Web grafik tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımıdır. Web grafik tasarım, interaktif olarak gelişen teknik ve estetik performansa dayalıdır.

6. Soru

Web tasarımı ile web grafik tasarımı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Web tasarım, web grafik tasarımı içerir. Web grafik tasarımı, web tasarımının görsel yüzüdür. Bir web projesi yapılırken, web tasarım ve web grafik tasarım aşamaları interaktif olarak geliştirilir. Bir web projesi için:
• Öngörülen web konumu ve kapasitesine göre içerik metni düzenlenir ve tipografik seçimlerle biçimlendirilir.
• Yine içeriğe ait, fotoğraf, grafik, animasyon, logo gibi görseller işlenir. Renk ve renk kombinasyonları saptanır. Ardından bütün bu öğeler, sayfa düzeni olarak yerleştirilir ve
kurgulanır.
• Bu görsel tasarım HTML dili ile kodlanır ve CSS dili ile stil şablonları oluşturulur.
• Böylece, web formatı kazanan sayfalara PHP (Hypertext Preprocessor/Hipermetin Önişlemcisi ya da ASP:NET (Active Server Pages/Aktif Sunucu Sayfaları) dilleri ile dinamik yapı kazandırılabilir.
• Ardından, site, FTP (File Transfer Protocol/ Dosya Transfer Protokolü) yazılımı ile IP (Internet Protocol Adress/İnternet Protokol Adresi) adresiyle İnternet’e yüklenir.

7. Soru

Kurumsal web sitelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal web siteleri, ilgili kurum ya da kuruluşların faaliyet ve amaçlarına göre sektörel olarak gruplanır. Bu sitelerin özellikleri, adres eklentilerinden anlaşılır:
• gov: resmi kurumlar
• edu: eğitim kurumları, üniversiteler
• ac: kimi ülkelerde akademik kurumlar
• org: ticari olmayan kuruluşlar
• com: ticari kuruluşlar
• mil: askeri kuruluşlar
• int: uluslararası kuruluşlar.
Bu tip siteler için web grafik tasarım, kurumsal işlev ve amaçları doğrudan yansıtacak bir stil üzerinden geliştirilir. Örneğin bir devlet kurumunun web sitesi ağırbaşlı ve yalın
bir estetiğe sahip iken, bir müzenin sitesi, eğlenceli, ritmik, rengârenk bir görünüm sergileyebilir.

8. Soru

Ticari sitelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ticari siteler, küçük işletmelerden uluslararası holdinglere, eğlence sektöründen akademik kurumlara çok geniş bir kapsama sahiptir. Yanı sıra, herhangi bir site, pazarlama stratejileri, ekonomik çıkarlar ve reklâm sektörü dolayısıyla ticari hale gelebilir.

9. Soru

Kişisel web sitelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bireyler, kişisel web sitelerinde, ilgi alanlarına göre, profesyonel ya da amatör, çalışmalarını, yazılarını, yapıtlarını, hobilerini, üretimlerini sergileyebilir; Yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel, politik görüşlerini açıklayabilirler. Bu tip siteler için web grafik tasarım konusunda, kişisel beğeni ilk plândadır.

10. Soru

Profesyonel bir web sitesi tasarımı ekibindeki çekirdek kadroda kimler vardır?

Cevap

Günümüzde hazır web sitesi kitleri, kolaylıkla İnternet’ten indirilebilir ve hazır şablonlar kullanılarak bir web sitesi kurulabilir. Bununla birlikte profesyonel olarak tasarım, bir proje ve ekip işidir. Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosu üç elemandan oluşur:
• Grafik tasarımcı (graphic designer)
• Web geliştirici (web developer)
• Web uzmanı (web master)

11. Soru

Grafik tasarımcının görevleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarımcı, bir sanatçıdır; web geliştirici, bir yazılımcıdır. Grafik tasarımcı, web sitesinin arayüz estetiğinden sorumludur.

12. Soru

Web uzmanının görevleri nelerdir?

Cevap

Web uzmanı bir işletmeci ve halkla ilişkiler uzmanıdır. web uzmanı, müşteri ve müşteri temsilcisi ile ilişkilerden, genel olarak projenin koordinasyonundan, güncelleme ve optimizasyon çalışmalarından sorumludur.

13. Soru

Web geliştiricinin görevleri nelerdir?

Cevap

Web geliştirici, web sitesinin işlevselliği ve kullanılabilirliğinden sorumludur.

14. Soru

Çekirdek kadronun yanında görevli diğer kişiler kimlerdir?

Cevap

Çekirdek kadronun yanısıra, müşteri temsilcisi, proje yöneticisi, koordinatör, içerik editörü, multimedia tasarımcı, yazılım uzmanı, grafiker, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, mobil strateji uzmanı, cloud mimarı, sanat yönetmeni, seo uzmanı gibi elemanlar da yer alır. Bu elemanlardan, profesyonel formasyonun yanı sıra interdisipliner bir vizyona, inovatif duyarlılığa ve ekip ruhuna sahip olmaları beklenir.

15. Soru

Web grafik tasarımının bileşenleri nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, interdisipliner bir faaliyettir ve iki temel bileşeni vardır:
1) Web Teknolojisi,
2) Grafik Tasarım Estetiği.

16. Soru

Web’in mucidi kimdir?

Cevap

Tim Berners-Lee (1955), ‘Web’in yani Dünya Çapında Ağ’ın (World Wide Web/ www) mucitidir (1989).

17. Soru

Hipermetin işaretleme dilinin tarihçesi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Hipermetin İşaretleme Dili’ni (Hypertext Markup Language/ HTML) geliştirmiş (1990), Web’in geliştirilmesi ve web standartlarının oluşturulması amacıyla Dünya Çapında Ağ Birliği’ni (World Wide Consortium/ W3C) kurmuştur (1994).

18. Soru

Grafik tasarım ilk ne zaman ve kim tarafından adlandırılmıştır?

Cevap

“Grafik tasarım” ise, ilk kez 1922 yılında, grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956) tarafından adlandırılmıştır.

19. Soru

Grafik tasarımın özellikleri nelerdir?

Cevap

Grafik tasarım ile ilgili öğrenim kurumlarının ders programlarına baktığımızda ya da grafik tasarımın mesleki uygulamalarını incelediğimizde şu ortak özellikleri saptayabiliriz:
• Kuram ve uygulama içiçedir.
• Sanat ile zanaat içiçedir.
• Sanat, endüstri, teknoloji ve kitle iletişimi etkileşim içindedir.
• Sanatsal dışavurum fonksiyoneldir.
• Sanatsal dışavurum ekonomik ortamdan ve gündelik yaşam rutininden ilham alır.
• Sürekli görsel çözümler üretir.

20. Soru

Bauhaus nedir?

Cevap

Grafik tasarımın özelliklerinin başlıca sanattarihsel kaynağı, ‘Bauhaus’tur. 1919-1933 yılları arasında Almanya’da faaliyet gösteren Bauhaus, modern bir sanat ve tasarım okulu ve buna bağlı olarak avangard bir sanat akımıdır. Bauhaus’un tasarım ilkeleri günümüzde de anlam ve önemini korumaktadır.

21. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar teknolojilerinde kullanılmaya ne zaman başlamıştır?

Cevap

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması, 1960’da gerçekleşir.

22. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar ile yapıldığı başlıca uygulamalar ve tarihleri elerdir?

Cevap

• William Fetter (1928-2002), bilgisayar grafikleri (computer graphics) terimini bulmuştur (1960). Boeing Havacılık’ta sanat yönetmeni olan Fetter, kokpitlerin geliştirilmesi amacıyla ekransız bilgisayar kullanarak ilk kez 3D insan figürü çizimleri yapar.
• Ivan Sutherland (1938), insan-bilgisayar etkileşimli ilk tasarım programını yazar ve uygular (1963). Bu bağlamda, diğer bazı önemli gelişmeler de şunlardır:
• Bill Atkinson (1951), Apple için MacPaint programını yazar (1984).
• CorelDRAW grafik tasarım projesi 1989’da kullanılmaya başlanır.
• Photoshop programı 1990’da kullanılmaya başlanır.
• Muriel Cooper (1925-1994), MIT (Massachusetts Institute of Technology) bünyesinde, gerçek zamanlı 3D bir ortamda, geniş tipografik tasarım olanakları sağlayan ve “enformasyon peysajları’’ adını verdiği bir arayüz geliştirir (1994).
• Hakon Wium Lie (1965), W3C bünyesinde. CSS’yi (Basamaklı Stil Şablonları) icat eder (1994).

23. Soru

İkinci nesil İnternet Sistemi (Web 2.0) nedir?

Cevap

İnternet kullanıcılarının ortak ve interaktif bir şekilde oluşturdukları, bilgi, enformasyon, iletişim, tasarım siteleri, sosyal medya, blog, vlog, viki v.b. gibi faaliyetleri kapsayan ve doğal olarak kapsamlı web grafik tasarım potansiyeline sahip İnternet sistemi ve buna bağlı olarak, gittikçe daha fazla kullanıcının, gittikçe daha etkin bir biçimde İnternet’te varolabilmesi için gerekli teknoloji ve programları, herkes için geliştirmeyi öngören ve uygulayan İnternet ortamıdır.

24. Soru

Web 2.0 ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tim O’Reilly (1954), O’Reilly Media bünyesinde Web 2.0’ yi (İkinci Nesil İnternet Sistemi) tanımlar (2004).

25. Soru

Siber kültür ve web tasarımının gelişimi hakkında kısa bilgi veriniz?

Cevap

Günümüzde siber kültür ve web teknolojilerinin gelişimi, İnternet kullanımında yeni bir aşamaya geçilmesini sağlamıştır. Bu aşamanın genel başlığı, Web 2.0’dir ve ilk kez 2004’de Tim O’Reilly (1954) tarafından tanımlanmıştır. 1989-2004 dönemi, Birinci Nesil İnternet kullanımını tanımlar. 2004’den günümüze, İkinci Nesil İnternet dönemi yaşanmaktadır. Web 2.0, internet kullanıcılarının aktif katılım ve katkısını yoğunlaştıracak yeni web teknoloji tasarımlarının ve olanaklarının geliştirilmesidir. Bu anlamda, Wikipedia, Facebook, Instagram, Twitter, Flickr gibi ağ ortamları, Web 2.0’nin birer karşılığıdır.

26. Soru

Bir web sitesinin grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerinden bazıları nelerdir?

Cevap

• “İçerik kraldır!’’. Zayıf, hatalı ya da eksik bir içerik, sitenin güvenilirliğini zedeler.
• “Ne kadar az o kadar iyidir!’’ ifadesi, daima gündemde tutulmalıdır.
• Bir web sitesinin web grafik tasarımı, sahibinin özelliklerini yansıtır.
• Bir web sitesinin web grafik tasarımı, sitenin amacını net ve yalın bir şekilde yansıtmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımı için hazır kitler bulunmakla birlikte, ilke olarak profesyonel bir web sitesi “özgün’’ olmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımı ve görsellerin kullanımı, sitenin navigasyon hızını asla kesmemelidir.
• Web sitesi, mobil uyumlu olmalıdır.
• Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.
• Web sitesi grafik tasarımında kullanılan metinler sade ve anlaşılır olmalıdır.
• Tipoloji ve renk konusundaki seçimler, uyumlu ve güzel olmalı, empati uyandırmalıdır.
• Grafik tasarım planlamasında, engelli internet kullanıcılarının gereksinimleri gözetilmelidir.
• Web grafik tasarımcı vizyon sahibi olmalıdır.
• Kaliteli bir web grafik tasarımcısı olmak için dijital okur-yazarlık formasyonuna sahip olunmalıdır.

27. Soru

Web grafik tasarımının kalite standartlarında tasarım faktöründe odaklanılması gereken başlıca şeyler nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarım, bir iletişim ve hizmet sektörüdür. Buna göre, J.Cox ve B.G.Dale, kalite standartlarını, “Amacın netliği, tasarım, erişilebilirlik, hız, içerik, müşteri hizmeti” olarak sıralamaktadır ve bu bağlamda “tasarım” faktörü için aşağıdaki başlıklara odaklanılmaktadır:
• Linkler
• Tutarlılık, menü ve site haritaları:
• Sayfalar, metin ve tıklamalar
• İletişim ve geri bildirim
• Arama
• Form doldurma

28. Soru

Linkler kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir web sitesinde linkler, navigasyonu düzenler. Bu nedenle, geçerli linkler verilmeli, bunlar hızlı ve kolay ulaşılabilir nitelikte olmalı, kullanıldığı zaman renk değiştirmeli dolayısıyla karışıklık olmamalıdır.

29. Soru

Tutarlılık, menü ve site haritaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Web sitesinin sayfaları arasında tutarlılık olmalı, menü doğru ve anlaşılır bir yapıya sahip olmalı; site haritası, site içi navigasyonu sağlamak üzere yer almalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede aradığını bulmalı ve memnun olmalıdır.

30. Soru

Sayfalar, metin ve tıklamaların tasarımındaki yeri nedir?

Cevap

Web sitesinin sayfaları kısa ve mümkün olduğunca az sayıda olmalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede işlerini kolayca halledebilmelidir. 

31. Soru

İletişim ve geri bildirimin web tasarımındaki önemi nedir?

Cevap

Kullanıcı, sitede bir işlem hatası yaptığında uyarılmalı, kullanım sıklığına göre güncelleme yapılmalıdır. Sitenin hızını kesecek şekilde çoklu grafik ve animasyon kullanılmamalıdır.

32. Soru

Arama işlevinin web tasarımında kullanıcı üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Kullanıcı, web sitesinde kolayca, kafası karışmadan araştırma yapabilmeli, sitenin işleyişi ve dil kullanımı, buna göre düzenlenmelidir.

33. Soru

Kullanıcının web sitesindeki deneyimini iyileştirmede ki Form Doldurma fonksiyonunun önemi nedir?

Cevap

Kullanıcı, bir web sitesine kaydolduğu, sipariş verdiği ya da herhangi bir işlem yaptığı zaman bunu kolayca, ayrıntılara takılmadan yapabilmelidir.

34. Soru

Web sitesindeki arama motorunun işlevselliği kalitesini nasıl etkiler?

Cevap

Bir web sitesinin web grafik tasarımı ve web tasarımı, arama motorları üzerinde hızlı ve kolay ulaşılır nitelikte oluşturulmalıdır. Dolayısıyla bir web sitesinin arama motorlarındaki konumu ve durumu, web grafik tasarımın sektörel kalite standartlarının göstergesidir. 

35. Soru

Web grafik tasarım ile kalite faktörlerini ilgili standartlarına göre interaktif bir şekilde nasıl tanımlanır?

Cevap

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörleri, teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanır ve geliştirilir. Bu konuda başlıca iki kuruluş, W3C (World Wide Consortium/ Dünya Çapında Ağ Birliği) ve ISO’dur (International Organization for Standardization/ Uluslararası Standartlar Organizasyonu).

36. Soru

W3C hangi teknoloji işlevlerini kapsar?

Cevap

W3C, HTTP (iletişim), URL (kaynak),HTML (dil) teknolojilerini kapsar. HTML ve CSS konusunda sürekli araştırma yapar, yeni versiyonlarını -HTML 5 ya da CSS 3 gibi- geliştirir ve web standartlarını küresel olarak paylaşır. Yanı sıra, web belgelerinin geçerliliğini saptamak üzere İşaretleme Onay Servisi (Markup Validation Service) vermektedir.

37. Soru

Web tasarımı ve web grafik tasarımı için geliştirilen ISO standartlarından bir tanesini açıklayınız?

Cevap

ISO standartları, kullanılabilirlik bağlamında teknolojik ölçütler sunar; bunun dışında, teknik ya da estetik olarak bir üretimin nasıl yapılacağına ilişkin rehberlik vermez. Web tasarım ve web grafik tasarımı ile ilgili birçok ISO standartı geliştirilmiştir. Örneğin: ISO 9241-151: 2008 kategorisi, kullanıcı arayüz tasarımı için: Yüksek düzey tasarım kararları ve tasarım stratejisi, içerik tasarımı, navigasyon ve arama, içerik sunumu konularına odaklanmıştır. İSO 9241-151: 2008 ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

38. Soru

SEO nedir?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu) olarak tanımlanır.

39. Soru

SEO ile ne yapılmaktadır?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu), bir web sitesinin optimizasyon işlemleri anlamına gelir. Seo işlemlerinin amacı, bir web sitesinin, arama motorlarındaki konumunun araştırılması ve iyileştirilmesidir. Başarılı bir web sitesi, Google ya da Yandex gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkar. Bir web sitesinin kalitesi, webteki popülerliği ile doğru orantılıdır. 

40. Soru

SEO uzmanlarının görevi nedir?

Cevap

SEO uzmanları, sitenin kullanılabilirliğini analiz eder ve yeni tasarım stratejileri geliştirirler.

41. Soru

SEO standartlarına göre bir web sitesinde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak SEO standartlarına göre:
• Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.
• Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.
• Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.
• Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.
• Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.
• Internet kullanıcıları, kimi zaman kelimeler yerine, bir kaç kelimelik ifadelerle arama yapmaktadır. Anahtar kavramlar seçilirken bu durum da gözönünde bulundurulmalıdır.
• Bir web sitesi, ilgili ekonomik ve kültürel koşullara göre, iki ya da daha fazla, çok dilli olabilir.

42. Soru

Web nedir? Türleri nelerdir?

Cevap

Web, ağ anlamına gelir. Ayrıca, www olarak kullanılan Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) ifadesinin karşılığıdır. Dünya Çapında Ağ, bir hipermedya sistemidir. Bu sistem aracılığıyla internet kullanıcıları, sınırsız bir navigasyon ortamında yazılı metin, resim, grafik, fotoğraf, film, animasyon, müzik, ses efekti gibi sonsuz sayıda kayıt ve veriye ulaşabilirler.

Web türleri de üç çeşittir. Kişisel, kurumsal ve ticari.

43. Soru

Web tasarım ve web grafik tasarım arasındaki farklar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Web tasarım, bir web sitesinin içeriğinin inşasıdır, web grafik tasarımını içerir. Web tasarım kapsamında, web sitesinin web üzerindeki konumu ve kapasitesinin saptanması, web sitesinin grafik tasarımının kodlanması, İnternet’e yüklenmesi ve sitenin Web’deki konumuna göre optimizasyon sağlanması işlem ve süreçlerini kapsar.

Web grafik tasarım ise web sitesinin içeriğinin grafik tanımı ve görsel tasarımıdır, fonksiyonel bir estetiği temsil eder. Ayrıca, kullanıcı arayüz tasarımıdır. 

44. Soru

Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosunu oluşturan ögeler kimlerdir?

Cevap

Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosunu oluşturan ögeler şunlardır:

 • Grafik tasarımcı (graphic designer)

 • Web geliştirici (web developer)

 • Web uzmanı (web master)

 

 

45. Soru

Web grafik tasarımının temel bileşenleri nelerdir?

Cevap

Web grafik tasarımının iki temel bileşeni bulunur. Bunlar:

1. Web Teknolojisi

2. Grafik Tasarım Estetiği

46. Soru

Kurumsal web sitelerinden hangisinin adres eklentisi “gov”dur?

Cevap

Resmi kurumların adres eklentisi “gov”dur. 

47. Soru

Hipermetin sistemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Web grafik tasarım web’e özgüdür. Bir web sitesi için hazırlanan görsel
tasarımın gerçekleşmesi için HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili) kodlama yapılır. Böylece web sitesinin kullanıcı arayüzünden tarayıcı ve linkler kullanılarak İnternet’te istenilen şekilde, istenildiği kadar bilgi ve veri sağlayan sayfalara ulaşılabilir. Bu sisteme hipermetin sistemi adı verilir. 

48. Soru

Hipermedya nedir? 

Cevap

Hipermetin sisteminin uzantısı hipermedyadır. Hipermedya, hiperlinklerle birbirine bağlantılı yazı, grafik, fotoğraf, film, video, animasyon, müzik ve ses kaydı gibi enformasyon ortamlarını içerir.

49. Soru

Hipermetin ve hipermedya ilk kez ne zaman tanımlanmıştır?

Cevap

Hipermetin ilk defa 1963 yılında hipermedya ise 1965 yılında tanımlanmıştır. 

50. Soru

Web’in yani Dünya çapında ağ (www)’ın muciti kimdir?

Cevap

Tim Berners-Lee Web’in yani Dünya çapında ağ (www)’ın mucitidir. 

51. Soru

“Grafik tasarım” terimini ilk kez ne zaman kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Grafik tasarım ilk kez 1922 yılında, grafik sanatçısı ve reklâmcı William Addison Dwiggins (1880-1956) tarafından adlandırılmıştır.

52. Soru

Web 2.0 (İkinci Nesil İnternet Sistemi)’ni tanımlayınız. 

Cevap

Web 2.0; İnternet kullanıcılarının ortak ve interaktif bir şekilde oluşturdukları, bilgi, iletişim, tasarım siteleri, sosyal medya, blog, viki v.b. gibi faaliyetleri kapsayan ve doğal olarak kapsamlı web grafik tasarım potansiyeline sahip İnternet sistemi ve buna bağlı olarak, gittikçe daha fazla kullanıcının, gittikçe daha etkin bir biçimde İnternet’te varolabilmesi için gerekli teknoloji ve programları, herkes için geliştirmeyi öngören ve uygulayan İnternet ortamıdır.

53. Soru

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması ne zaman gerçekleşmiştir?

Cevap

Grafik tasarımın bilgisayar ile buluşması 1960 yılında gerçekleşmiştir.

54. Soru

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerlerini açıklayınız.

Cevap

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörleri şunlardır:

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   

 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt edilmelidir.

 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.

 • Web grafik tasarımında taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.

 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.

 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına benzediği için kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.

   
 

55. Soru

J.Cox ve B.G.Dale’e göre, bir iletişim ve hizmet sektörü olan Web grafik tasarımının kalite standartları nelerdir? 

Cevap

J.Cox ve B.G.Dale’e göre, bir iletişim ve hizmet sektörü olan Web grafik tasarımının kalite standartları şunlardır: Amacın netliği, tasarım, erişilebilirlik, hız, içerik, ve müşteri hizmeti.

56. Soru

Web grafik tasarımının kalite standartlarından biri olan tasarım kapsamında ne tür ögeler yer almaktadır?

Cevap

Web grafik tasarımının kalite standartlarından biri olan tasarım kapsamında şu ögeler yer almaktadır:

linkler

tutarlılık, menü ve site haritaalanı

sayfalar, metin ve tıklamalar

iletişim ve geri bildirim

arama

form doldurma

57. Soru

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörlerinin teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanmasında ve geliştirilmesindeki başlıca iki kuruluş hangileridir?

Cevap

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörlerinin teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanmasında ve geliştirilmesindeki başlıca iki kuruluş W3C (World Wide Consortium/ Dünya Çapında Ağ Birliği) ve ISO’dur (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Organizasyonu).

58. Soru

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu) nedir?

Cevap

SEO (Search Engine Optimization / Arama Motoru Optimizasyonu), bir web sitesinin optimizasyon işlemleri anlamına gelir. Seo işlemlerinin amacı, bir web sitesinin, arama motorlarındaki konumunun araştırılması ve iyileştirilmesidir.

59. Soru

SEO standartlarına göre bir web sitesi nasıl olmalıdır?

Cevap

SEO standartlarına göre 

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.

 • Web sitesi, kullanıcı dostu olmalıdır.

 • Web sitesi, periyodik olarak güncellenmelidir.

 • Web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında da ulaşılabilir olmalıdır.

 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir sitenin adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.

 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.

60. Soru

Birinci Nesil İnternet Kullanımı ve İkinci Nesil İnternet Kullanımı hangi yılları kapsamaktadır?

Cevap

Birinci Nesil İnternet Kullanımı 1989-2004; İkinci Nesil İnternet Kullanımı ise 2004’ten günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır.

61. Soru

Photoshop programı kullanımı ne zaman başlamıştır?

Cevap

Photoshop programı kullanımı 1990 yılında başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.