Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İllustrator İle Grafik Tasarımı

1. Soru

Sayısal illüstrasyonun klasik illüstrasyondan farkı nedir?

Cevap

Sayısal illüstrasyon, klasik illüstrasyondan farklı olarak sürecin içerisine genel anlamda bilgisayarların ve daha özel anlamda ise yazılımların girmiş olduğu bir çalışma kapsamına karşılık gelmektedir. Ayrıca söz konusu yazılımların daha pratik ve hızlı kullanılabilmesi için zamanla geliştirilmiş olan çeşitli donanımsal bileşenler ve tablet gibi bilgisayar tabanlı sistemler de dijital illüstrasyonun inceleme kapsamı içerisine girmektedir. Bilgisayar ortamındaki illüstrasyon (yani bir bakıma sayısal illüstrasyon) söz konusu olduğunda, günümüzde sıklıkla kullanılan bazı yazılımlara odaklanmamız mümkündür.


2. Soru

İllüstrasyon kelimesinin anlamı nedir ve dilimize nasıl girmiştir?

Cevap

Türkçe olarak ‘resimleme’ şeklinde ifade edebileceğimiz ve Fransızca Illustration kelimesinden dönüştürülerek dilimizde kullanım imkânı bulmuş olan İllüstrasyon kavramı, anlatılmak ya da gösterilmek istenilen bir konunun / olayın, görsel bir şekilde aktarılması şeklinde tanımlanabilmektedir.


3. Soru

İllüstrasyon, hangi sanat dallarının alt/yan dalı olarak karşımıza çıkmaktadır?

Cevap

İllüstrasyon kavramı özellikle resim ve grafik sanatlarının bir alt kolu olarak görülmektedir.


4. Soru

Vektörel grafik nedir?

Cevap

İllüstrasyon kavramıyla bağlantılı olmak üzere, vektörel grafik, matematiksel ifadelerle oluşturulmuş olan ve dolayısıyla çözünürlükten bağımsız olarak, kalitelerinden kaybetmeksizin ölçeklendirilebilen (büyütülüp küçültülebilen) bir grafik türü olarak karşımıza çıkmaktadır.


5. Soru

Vektörel grafiklerin, diğer grafik türlerine göre ne gibi avantajları vardır?

Cevap

Vektörel grafiklerin diğer grafik türlerine göre avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• Vektörel bir grafiğin boyutlarını kalitesinde kayıp olmaksızın değiştirebilirsiniz.
• Vektörel bir grafik üzerinde işlem yapıldığı zamanlarda bilgisayar sistemine çok yük getirmez.
• Vektörel bir grafik üzerinde istendiğinde değişiklik yapmak (örneğin, renklendirmek / renkleri değiştirmek, şekillendirmek) daha kolaydır.
• Vektörel bir grafik boyut bağlamında daha az yer kaplamaktadır.


6. Soru

Vektörel grafik tasarımları yapabilmek için ne gibi tasarım programları kullanmak gerekmektedir?

Cevap

Vektörel grafiklerle tasarım yapmak, Microsoft Paint gibi gelişigüzel bir programla olmayacağı gibi, Adobe Photoshop gibi bir programla da olmamaktadır. Bu amaç için grafik tasarımcılar çeşitli özel programları kullanmaktadır.


7. Soru

Günümüzde sıklıkla kullanılan vektörel tasarım programları hangileridir?

Cevap

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları Adobe Illustrator, Corel Draw ve Inkspace’dir. Bunun dışında Sketch, Affinity Designer gibi alternatifler de vardır.


8. Soru

Adobe Illustrator programı nedir ve hangi firma tarafından piyasaya sürülmüştür?

Cevap

Adobe Illustrator programı (ünitede bundan sonra sadece Illustrator olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, popüler bir vektörel illüstrasyon programıdır.


9. Soru

Adobe Illustrator programının sürüm geçmişi nasıl ilerlemiştir?

Cevap

Bütün sürümleri ele alındığında toplam on yedi nesil geride bırakmış olan Illustrator, bu ünite kaleme alındığı sırada CC adlı sürümüyle kullanıma sunulmuş durumdadır. İlk sürümü 1987 yılında çıkmış olan Illustrator, on sürüm sonrasında CS ön takısı altında toplam altı sürüm geçirmiş (2003– 2012), son olarak da 2013 yılından bu yana CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmaya devam edilmiştir.


10. Soru

Adobe Illustratorun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen süreçte, Freehand programına olan karşı rekabetini nasıl sürdürmüştür?

Cevap

Illustrator programı, önceleri Macromedia yazılım firması tarafından piyasaya sürülen Freehand programı ile birbirine rakip olmuş, ancak Adobe firması Macromedia’yı satın aldıktan sonra iptal edilen Freehand projesi nedeniyle Illustrator programı günümüze kadar varlığını korumuştur.


11. Soru

Adobe Illustrator programı hangi dosya uzantılarını desteklemektedir?

Cevap

Vektörel grafik tasarım programlarının en popülerlerinden olan Illustrator, başta kendi dosya uzantısı olan .AI uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca .SVG (Scalable Vector Graphics), ve .EPS (Encapsulated PostScript) dosya uzantılarını da desteklemektedir. Yine popüler dosya uzantılarından olan .PDF (Portable Document Format) da Illustrator tarafından desteklenen diğer dosya uzantısı (ya da başka bir deyişle dosya formatı) olarak karşımıza çıkmaktadır.


12. Soru

Adobe Illustrator programı hangi işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir?

Cevap

Illustrator programının hem MacOS, hem de Windows işletim sistemi sürümleri olsa da, en etkin ve kolay, MacOS işletim sistemi ortamında kullanıldığı kullanıcılar tarafından ifade edilmektedir. Bunda Mac tabanlı bilgisayarların ve ilgili işletim sisteminin grafik tasarımı odaklı olmasını büyük bir payı olduğu düşünülebilir.


13. Soru

Adobe Illustrator’da karşımıza çıkan Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı), ne zaman çıkmakta ve ne işe yaramaktadır?

Cevap

Start Workspace ekranı, Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir sure sonra açılan ve kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir çalışma alanı ekranıdır.


14. Soru

Start Workspace ekranındaki başlıca seçenekler ve bu seçeneklerin işlevleri nelerdir?

Cevap

Bu alandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:
• Recent Files (Son Dosyalar): Illustrator ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
• Libraries (Kütüphaneler): Adobe yazılım firmasının sunduğu Creative Cloud adlı kullanıcıya has Web ortamında, tarafınıza ait programlar ile ilgili kütüphane dosyalarına erişmenizi sağlar.
• Presets (Ön-şablonlar): Illustrator ortamında çalışmalarınızı kolaylaştırmak adına, sunulmuş olan hazır şablonlar (templates) üzerinden yeni bir çalışma açmanızı sağlar.
• Mobile Creations (Mobil Çalışmalar): Bu seçenek ise yine Creative Cloud ortamınızla ilişkili olarak, diğer bazı Adobe programları ile geliştirmiş olduğunuz mobil uygulama
çalışmalarınıza erişmenizi sağlar.


15. Soru

Workspace (genel çalışma alanı) ne maksatla kullanılmaktadır?

Cevap

Bu arayüzde, vektörel grafik tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmek adına gereken her türlü özellik ve işlev kullanıcılara sunulmaktadır. Kullanıcıların tek yapması gereken, hangi özellik ve işlevlerin hangi çubuklar, pencereler veya paneller altından açılabileceğini ve yapılmak istenilen tasarım odaklı işlerin hangi özellik ve işlev  kombinasyonlarıyla yerine getirilebileceğini bilmektir.


16. Soru

Application bar (uygulama çubuğu) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Application bar (uygulama çubuğu), program penceresinin en üst alanında, Illustrator ile ilişkili menü ve alt seçeneklerin sunulduğu bir çubuk bulunmaktadır. Illustrator programı ortamında üzerinde çalışılan çalışma ile ilgili temel işlemler ve yine vektörel grafik tasarımına yönelik sunulmuş olan işlevler bu menüler ve sundukları alt seçenekler yardımıyla da yapılabilmektedir. Ayrıca bu çubuğun sağ tarafında yer alan ve Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) olarak adlandırılan düğme ile
de Illustrator çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında seçim yapılabilmektedir.


17. Soru

Tools panel (araçlar paneli) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Tools panel (araçlar paneli), varsayılan olarak Illustrator çalışma alanının sol tarafında yer alan bu dikey panelde, vektörel tasarım yaparken kullanılabilecek bütün çizim ve düzenleme araçları mevcuttur. Tools Panel, tipik olarak bir Illustrator kullanıcısının ‘olmazsa olmazı’ olarak nitelendirebileceğimiz unsurlardan birisidir.


18. Soru

Control panel (kontrol paneli) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Control Panel (Kontrol Paneli): Varsayılan olarak yatay bir şekilde, Application Bar’ın hemen altında yer alan bu panel, seçilmiş olan araç ya da çalışma alanındaki nesne ile ilgili özellikleri ve yapılabilecek ayarlamaları görüntülemektedir.


19. Soru

Documents window (döküman penceresi) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Document window (doküman penceresi), aktif olarak açık olan çalışmanızın görüntülendiği, orta alandaki kısımdır. Burada, açılmış olan diğer çalışmalar da sekmeler halinde yan yana görüntülenebilmekte ve kullanıcılar üzerinde işlem yapmak istediği çalışmaya bu şekilde kolayca geçiş yapabilmektedir.


20. Soru

Panels (paneller) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Panels (Paneller), Varsayılan olarak Illustrator çalışma alanının sağ tarafına yerleştirilmiş olan ve her biri ayrı özellik / işlevleri sunan paneller, Illustrator kullanıcısının vektörel tasarım yaparken gerçekleştirebileceği ek işlemleri içeren çeşitli araçlar sunmaktadır.


21. Soru

Adobe Illustrator programında basit çizimleri gerçekleştirmek için hangi panel kullanılmalıdır?

Cevap

Illustrator ortamında basit çizimler yerine getirirken Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları kullanılmaktadır. Elbette bu çizimler yerine getirilirken yapılan çalışmanın niteliğine göre Illustrator ortamındaki diğer panel ve pencerelerle de etkileşime girilmektedir. Ancak bütün çizim ve düzenlemeleri başlatabilecek yegane araçlar Tools Panel (Araçlar Paneli) altındadır.


22. Soru

Araçlar paneli altındaki araçlar nasıl simgelenmektedir ve bu araçlar nasıl seçilmektedir?

Cevap

Tools Panel (araçlar paneli) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile temsil edilmektedir. Hangi aracın ne işe yaradığı bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Her bir farklı aracı aktif hale getirdiğimizde fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.


23. Soru

Araçlar panelinde bulunan bazı simgelerin altındaki ok işareti ne anlama gelmektedir? Bu ok işaretlerinden yararlanmak için ne yapmak gerekmektedir?

Cevap

Bu ok işaretleri, söz konusu araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Örneğin basit çizimler esnasında silme işlemi yapabilmek için kullanabildiğimiz silgi aracının altında aynı zamanda çizimleri kesmeye ve bölmeye yarayan araçlar da bulunmaktadır. Bunlara benzer farklı işlevlerdeki ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Bu şekilde açılan yan panelden diğer ek araçlara ulaşılabilmektedir.


24. Soru

Araçlar paneli altında bulunan araçlara kısa yol ile ulaşmak mümkün müdür? Mümkün ise nasıl yapılır?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan her bir araca kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür. Genellikle klavyedeki harflerle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz.


25. Soru

Araçlar paneli üzerinde bulunan çizim ve düzenleme araçlarından sıklıkla kullanılanlar hangileridir?

Cevap

Bu panelde bulunan ve sıklıkla çizim ve düzenleme işlemlerinde kullanılan araçları şu şekilde sıralanabilir:
• Selection Tool (Seçim Aracı)
• Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı)
• Lasso Tool (Kement Aracı)
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı)
• Type Tool (Yazı Yazma Aracı)
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı)
• Paintbrush Tool (Boya Fırçası Aracı)
• Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı)
• Eraser Tool (Silgi Aracı)
• Rotate Tool (Döndürme Aracı)
• Scale Tool (Ölçeklendirme Aracı)
• Width Tool (Genişlik Aracı)
• Perspective Grid Tool (Perspektif Izgarası
• Aracı)
• Mesh Tool (Ağ Aracı)
• Gradient Tool (Değişken Renk Aracı)
• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)
• Slice Tool (Dilim Aracı)
• Hand Tool (El Aracı)
• Zoom Tool (Büyütme Aracı)


26. Soru

Pen tool (tükenmez kalem) aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

Bu araç, çizim alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Bu noktada araç, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.


27. Soru

Width tool (genişlik aracı) aracının fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bu araç ve bu araç altında sunulan çok sayıda diğer araçlar ile çizim alanındaki nesneler üzerinde efekt bazlı oynamalar yapabilirsiniz. Örneğin Width (Genişlik) aracı ile bir nesnenin genişliğini sürükle – bırak yaparak oynayabilir, Twirl (Burma) aracı ile bir nesneyi sanki buruyormuş gibi deforme edebilir ya da Crystallize (Kristalize) aracı ile bir nesne üzerinde sanki kristal uçları çıkmış gibi etkiler oluşturabilirsiniz.


28. Soru

Eyedropper tool (damlalık aracı) aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

Görsel tasarım / düzenleme programlarının sıklıkla kullanılan bir diğer aracı olan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alabilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz. 


29. Soru

İçinde bulunulan Illustrator ortamına eklenebilecek renkler nerede gösterilmektedir?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) alt kısmında yer alan iki kutucuk, bizim Illustrator ortamına ekleyebileceğimiz özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabilecek renklerini göstermektedir.


30. Soru

Renk düzenleme esnasında, hangi işlemler gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenlerken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, öncelikli olarak o kutucuğu seçmemiz gerekmektedir. Sağ alanda yer alan Color (Renk) ya da Color Guide (Renk Rehberi) panellerini kullanarak renk atayabilirsiniz. Tools Panel (Araçlar Paneli) altında
sunulan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile kullanmak istediğiniz ve bir başka nesne / çizim üzerinde yer alan rengi alabilirsiniz.


31. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılabilecek efektler nelerdir?

Cevap

Illustrator ortamında kullanılabilecek başlıca efektler şunlardır:
• 3D (3B)
• Convert to Shape (Şekle Dönüştür)
• Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)
• Stylize (Stilize Et)
• Artistic (Sanatsal – Artistik)
• Blur (Bulanıklaştırma)
• Pixelate (Pikselleştir)
• Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)
• Texture (Doku)


32. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan brush strokes (fırça vuruşu boyamaları) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

Brush strokes efekti hedef nesne üzerinde boyama fırçası stilleri üzerinden yola çıkarak sanatsal – artistik efektler oluşturulmasını sağlamaktadır.


33. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan texture (doku) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

Texture (doku) çalışma alanındaki nesne içerisine hazır doku yapılarını uygulayarak daha doğal bir görünüm katmaktadır.


34. Soru

Adobe Illustrator ortamında renk geçişleri şeklinde bir efekt kullanılmak istendiğinde hangi yol izlenmelidir?

Cevap

Eğer renk geçişleri şeklinde bir efekt uygulanmak istenirse, sağ alanda yer alan Gradient (Değişken Renk) paneli kullanılabilir. [Benzer şekilde Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Gradient Tool (Değişken Renk) aracı da bu doğrultuda kullanılabilmektedir]. 


35. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan pixelate (pixelleştir) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

İlgili nesne üzerinde pikselleştirme mantığında çeşitli deformasyonlar yapılmasını mümkün kılmaktadır.


36. Soru

Görsel grafik ve tasarım programlarına kullanılan katman (layer) nedir?

Cevap

Katman, gerekli görüldüğü aşamalarda çalışmadaki bazı nesnelerin diğerlerinden izole bir şekilde düzenlenebilmesine imkân veren bir araç / yaklaşımdır. 


37. Soru

Illustrator programında katmanlarla (layer) çalışmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Illustrator programında katmanlarla çalışmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• O anda müdahale edilmeyen katmanların gizlenmesi suretiyle çalışma ortamının rahatlatılması sağlanmakta ve böylece daha hızlı, rahat bir çalışma süreci elde edilebilmektedir. Ayrıca bu şekilde, bilgisayar sisteminin işlem süreci de rahatlatılmaktadır.
• Bir çalışmada kritik düzenlemeler gerekebilen kısımlar ayrı katmanlarda tutularak, gerekli görüldüğü takdirde daha pratik ve hızlı müdahaleler yapılabilmektedir.
• Aynı anda farklı nesnelerde kullanılması bozulmalara ve çakışmalara sebep olabilen program işlevleri (örneğin efektler), ayrı katman yapıları sayesinde istenilen her nesnede bağımsız olarak kullanılabilmektedir.


38. Soru

Illustrator programında katmanlar paneli (layers panel) nasıl açılmaktadır?

Cevap

Illustrator ortamında katmanlarla çalışabilmek için çalışma alanının sağ tarafında yer alan seçenekler arasından Layers (Katmanlar) seçeneğine tıklayarak Katmanlar Paneli (Layers Panel) açılmalıdır.


39. Soru

Tasarım düzenleme programlarında kullanılan dışa aktarma (export) işlemi nedir?

Cevap

Dışa aktarma, programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir.


40. Soru

Illustrator programında dışa aktarma (export) neden önem arz etmektedir?

Cevap

Dışa aktarma (export) işlemi sayısal ortamda elde edilen ürünlerin farklı sistemlerde görüntülenebilmesi, farklı donanımlar tarafından kullanılıp işlenebilmesi ve hatta farklı program ortamlarında üzerlerinde düzenlemelere devam edilebilmesi adına son derece önemlidir.


41. Soru

Illustrator programında dışa aktarma işlemi nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Illustrator programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme / dışa aktarma işlemi tamamlanabilmektedir.


42. Soru

Illustrator programında dışa aktarma yapabileceğimiz dosya türleri hangileridir?

Cevap

Illustrator programında dışa aktarma yapabileceğimiz dosya türleri aşağıda verilmiştir:
• DWG – DXF
• BMP
• JPEG
• PNG
• TIFF
• EMF
• SWF
• PSD
• TXT
• WMF
• TGA


43. Soru

Adobe Ilustrator programında dışa aktarma yapılabilen “DWG-DXF” uzantılı dosya türü temel olarak hangi program tarafından kullanılmaktadır?

Cevap

Bu dosya uzantısı AutoCAD adlı çizim programında düzenlemelere imkan sağlayan dosya türüdür.


44. Soru

İllüstrasyon kavramını kısaca açıklayınız.

Cevap

Türkçe olarak ‘resimleme’ şeklinde ifade edilen ve Fransızca Illustration kelimesinden dönüştürülen İllüstrasyon kavramı, anlatılmak ya da gösterilmek istenilen bir konunun / olayın, görsel bir şekilde aktarılması anlamına gelir. İllüstrasyon kavramı özellikle resim ve grafik sanatlarının bir alt kolu olarak görülmektedir.


45. Soru

İllüstrasyonun en önemli özelliği nedir? 

Cevap

İllüstrasyonun en önemli özelliği; konu ya da olayın abartılı, deneysel ve doğada eşi görülmeyecek, sanatsal olarak nitelendirebileceğimiz yaklaşımlarla görsel gösterimi içermesidir.


46. Soru

Vektörel grafik kavramını tanımlayınız.

Cevap

Vektörel grafik; matematiksel ifadelerle oluşturulmuş olan ve dolayısıyla çözünürlükten bağımsız olarak, kalitelerinden kaybetmeksizin ölçeklendirilebilen (büyütülüp küçültülebilen) bir grafik türüdür. 


47. Soru

Vektörel grafiği diğer grafik türlerinden ayıran avantajları nelerdir?

Cevap

Vektörel grafiği diğer grafik türlerinden ayıran avantajları şunlardır:

 • Vektörel bir grafiğin boyutlarını kalitesinde kayıp olmaksızın değiştirebilirsiniz.

 • Vektörel bir grafik üzerinde işlem yapıldığı zamanlarda bilgisayar sistemine çok yük getirmez.

 • Vektörel bir grafik üzerinde istendiğinde değişiklik yapmak (örneğin, renklendirmek / renkleri değiştirmek, şekillendirmek) daha kolaydır.

 • Vektörel bir grafik boyut bağlamında daha az yer kaplamaktadır.

 


48. Soru

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları nelerdir? 

Cevap

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları: Adobe Illustrator, Corel Draw ve Inkspace’dir. Bunun dışında Sketch, A inity Designer da bu programlardandır. 


49. Soru

Illustrator, hangi dosya uzantılarını desteklemektedir?

Cevap

Illustrator, başta kendi dosya uzantısı olan .AI uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca .SVG (Scalable Vector Graphics), ve .EPS (Encapsulated PostScript) dosya uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca, .PDF (Portable Document Format) da desteklenir.


50. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) arayüzünü açıklayınız. 

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) arayüzü; Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra, kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir alan / arayüzdür.


51. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan alandaki başlıca seçenekler nelerdir?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan alandaki başlıca seçenekler şunlardır:

Recent files, libraries, presets, mobile creations


52. Soru

Workspace arayüzü ne tür bir arayüzdür? 

Cevap

Workspace, vektörel grafik tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmek adına gereken her türlü özellik ve işlev kullanıcılara sunan bir arayüzdür. 


53. Soru

Workspace ortamı hangi bileşenlerden oluşur?

Cevap

Workspace ortamı şu bileşenlerden oluşur: uygulama çubuğu, araçlar paneli, kontrol paneli, döküman penceresi ve paneller.


54. Soru

Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerinde bulunan çizim ve düzenleme araçlarından biri olan magic wand tool ne tür bir araçtır?

Cevap

Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı); Birçok görsel tasarım / düzenleme aracında görmeye alışkın olduğumuz bir araçtır. Bu araç, bir nesnede aynı özellikteki alanları sınırları dahilinde kolay bir şekilde seçmek için kullanılmaktadır.


55. Soru

Selection Tool (Seçim Aracı) ne tür bir araçtır?

Cevap

Selection Tool (Seçim Aracı); çizim alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçilebilir.


56. Soru

Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)nın işlevini kısaca tanımlayınız.

Cevap

Eyedroper Tool (Damlalık Aracı); görsel tasarım ya da düzenleme programlarının sıklıkla kullanılan bir aracıdır. Bu araçla, herhangi bir nesnenin ya da çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alınabilir. Ayrıca, bu araç altındaki Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alınabilir.


57. Soru

Illustrator ortamında kullanabileceğiniz başlıca efektler nelerdir?

Cevap

Illustrator ortamında kullanabileceğiniz başlıca efektler şunlardır:

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)


58. Soru

Stylize (Stilize Et)’in işlevi nedir?

Cevap

Stylize (Stilize Et)’in işlevi hedef nesneye gölge eklemek, parlaklık eklemek gibi çeşitli stil özelliklerinin uygulanmasını sağlamaktır.


59. Soru

Katman (layer) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Katman (layer), genellikle görsel ürünlere odaklanan programlarda kullanılan ve gerekli görüldüğü aşamalarda çalışmadaki bazı nesnelerin diğerlerinden izole bir şekilde düzenlenebilmesine imkân veren bir araç / yaklaşımdır.


60. Soru

TGA ne tür bir grafik dosyası türüdür?

Cevap

TGA: Truevision adlı görüntü kartını des- tekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.


61. Soru

_____; BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

JPEG; BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.


62. Soru

Illustrator programında dışa aktarma işlemi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Illustrator programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme / dışa aktarma işlemi tamamlanır.


63. Soru

Illustrator ortamında dışa aktarma yapabilecek dosya türleri hangileridir?

Cevap

Illustrator ortamında dışa aktarma yapabilecek dosya türleri şunlardır: 

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF


1. Soru

Sayısal illüstrasyonun klasik illüstrasyondan farkı nedir?

Cevap

Sayısal illüstrasyon, klasik illüstrasyondan farklı olarak sürecin içerisine genel anlamda bilgisayarların ve daha özel anlamda ise yazılımların girmiş olduğu bir çalışma kapsamına karşılık gelmektedir. Ayrıca söz konusu yazılımların daha pratik ve hızlı kullanılabilmesi için zamanla geliştirilmiş olan çeşitli donanımsal bileşenler ve tablet gibi bilgisayar tabanlı sistemler de dijital illüstrasyonun inceleme kapsamı içerisine girmektedir. Bilgisayar ortamındaki illüstrasyon (yani bir bakıma sayısal illüstrasyon) söz konusu olduğunda, günümüzde sıklıkla kullanılan bazı yazılımlara odaklanmamız mümkündür.

2. Soru

İllüstrasyon kelimesinin anlamı nedir ve dilimize nasıl girmiştir?

Cevap

Türkçe olarak ‘resimleme’ şeklinde ifade edebileceğimiz ve Fransızca Illustration kelimesinden dönüştürülerek dilimizde kullanım imkânı bulmuş olan İllüstrasyon kavramı, anlatılmak ya da gösterilmek istenilen bir konunun / olayın, görsel bir şekilde aktarılması şeklinde tanımlanabilmektedir.

3. Soru

İllüstrasyon, hangi sanat dallarının alt/yan dalı olarak karşımıza çıkmaktadır?

Cevap

İllüstrasyon kavramı özellikle resim ve grafik sanatlarının bir alt kolu olarak görülmektedir.

4. Soru

Vektörel grafik nedir?

Cevap

İllüstrasyon kavramıyla bağlantılı olmak üzere, vektörel grafik, matematiksel ifadelerle oluşturulmuş olan ve dolayısıyla çözünürlükten bağımsız olarak, kalitelerinden kaybetmeksizin ölçeklendirilebilen (büyütülüp küçültülebilen) bir grafik türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. Soru

Vektörel grafiklerin, diğer grafik türlerine göre ne gibi avantajları vardır?

Cevap

Vektörel grafiklerin diğer grafik türlerine göre avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• Vektörel bir grafiğin boyutlarını kalitesinde kayıp olmaksızın değiştirebilirsiniz.
• Vektörel bir grafik üzerinde işlem yapıldığı zamanlarda bilgisayar sistemine çok yük getirmez.
• Vektörel bir grafik üzerinde istendiğinde değişiklik yapmak (örneğin, renklendirmek / renkleri değiştirmek, şekillendirmek) daha kolaydır.
• Vektörel bir grafik boyut bağlamında daha az yer kaplamaktadır.

6. Soru

Vektörel grafik tasarımları yapabilmek için ne gibi tasarım programları kullanmak gerekmektedir?

Cevap

Vektörel grafiklerle tasarım yapmak, Microsoft Paint gibi gelişigüzel bir programla olmayacağı gibi, Adobe Photoshop gibi bir programla da olmamaktadır. Bu amaç için grafik tasarımcılar çeşitli özel programları kullanmaktadır.

7. Soru

Günümüzde sıklıkla kullanılan vektörel tasarım programları hangileridir?

Cevap

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları Adobe Illustrator, Corel Draw ve Inkspace’dir. Bunun dışında Sketch, Affinity Designer gibi alternatifler de vardır.

8. Soru

Adobe Illustrator programı nedir ve hangi firma tarafından piyasaya sürülmüştür?

Cevap

Adobe Illustrator programı (ünitede bundan sonra sadece Illustrator olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, popüler bir vektörel illüstrasyon programıdır.

9. Soru

Adobe Illustrator programının sürüm geçmişi nasıl ilerlemiştir?

Cevap

Bütün sürümleri ele alındığında toplam on yedi nesil geride bırakmış olan Illustrator, bu ünite kaleme alındığı sırada CC adlı sürümüyle kullanıma sunulmuş durumdadır. İlk sürümü 1987 yılında çıkmış olan Illustrator, on sürüm sonrasında CS ön takısı altında toplam altı sürüm geçirmiş (2003– 2012), son olarak da 2013 yılından bu yana CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmaya devam edilmiştir.

10. Soru

Adobe Illustratorun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen süreçte, Freehand programına olan karşı rekabetini nasıl sürdürmüştür?

Cevap

Illustrator programı, önceleri Macromedia yazılım firması tarafından piyasaya sürülen Freehand programı ile birbirine rakip olmuş, ancak Adobe firması Macromedia’yı satın aldıktan sonra iptal edilen Freehand projesi nedeniyle Illustrator programı günümüze kadar varlığını korumuştur.

11. Soru

Adobe Illustrator programı hangi dosya uzantılarını desteklemektedir?

Cevap

Vektörel grafik tasarım programlarının en popülerlerinden olan Illustrator, başta kendi dosya uzantısı olan .AI uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca .SVG (Scalable Vector Graphics), ve .EPS (Encapsulated PostScript) dosya uzantılarını da desteklemektedir. Yine popüler dosya uzantılarından olan .PDF (Portable Document Format) da Illustrator tarafından desteklenen diğer dosya uzantısı (ya da başka bir deyişle dosya formatı) olarak karşımıza çıkmaktadır.

12. Soru

Adobe Illustrator programı hangi işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir?

Cevap

Illustrator programının hem MacOS, hem de Windows işletim sistemi sürümleri olsa da, en etkin ve kolay, MacOS işletim sistemi ortamında kullanıldığı kullanıcılar tarafından ifade edilmektedir. Bunda Mac tabanlı bilgisayarların ve ilgili işletim sisteminin grafik tasarımı odaklı olmasını büyük bir payı olduğu düşünülebilir.

13. Soru

Adobe Illustrator’da karşımıza çıkan Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı), ne zaman çıkmakta ve ne işe yaramaktadır?

Cevap

Start Workspace ekranı, Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir sure sonra açılan ve kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir çalışma alanı ekranıdır.

14. Soru

Start Workspace ekranındaki başlıca seçenekler ve bu seçeneklerin işlevleri nelerdir?

Cevap

Bu alandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:
• Recent Files (Son Dosyalar): Illustrator ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
• Libraries (Kütüphaneler): Adobe yazılım firmasının sunduğu Creative Cloud adlı kullanıcıya has Web ortamında, tarafınıza ait programlar ile ilgili kütüphane dosyalarına erişmenizi sağlar.
• Presets (Ön-şablonlar): Illustrator ortamında çalışmalarınızı kolaylaştırmak adına, sunulmuş olan hazır şablonlar (templates) üzerinden yeni bir çalışma açmanızı sağlar.
• Mobile Creations (Mobil Çalışmalar): Bu seçenek ise yine Creative Cloud ortamınızla ilişkili olarak, diğer bazı Adobe programları ile geliştirmiş olduğunuz mobil uygulama
çalışmalarınıza erişmenizi sağlar.

15. Soru

Workspace (genel çalışma alanı) ne maksatla kullanılmaktadır?

Cevap

Bu arayüzde, vektörel grafik tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmek adına gereken her türlü özellik ve işlev kullanıcılara sunulmaktadır. Kullanıcıların tek yapması gereken, hangi özellik ve işlevlerin hangi çubuklar, pencereler veya paneller altından açılabileceğini ve yapılmak istenilen tasarım odaklı işlerin hangi özellik ve işlev  kombinasyonlarıyla yerine getirilebileceğini bilmektir.

16. Soru

Application bar (uygulama çubuğu) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Application bar (uygulama çubuğu), program penceresinin en üst alanında, Illustrator ile ilişkili menü ve alt seçeneklerin sunulduğu bir çubuk bulunmaktadır. Illustrator programı ortamında üzerinde çalışılan çalışma ile ilgili temel işlemler ve yine vektörel grafik tasarımına yönelik sunulmuş olan işlevler bu menüler ve sundukları alt seçenekler yardımıyla da yapılabilmektedir. Ayrıca bu çubuğun sağ tarafında yer alan ve Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) olarak adlandırılan düğme ile
de Illustrator çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında seçim yapılabilmektedir.

17. Soru

Tools panel (araçlar paneli) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Tools panel (araçlar paneli), varsayılan olarak Illustrator çalışma alanının sol tarafında yer alan bu dikey panelde, vektörel tasarım yaparken kullanılabilecek bütün çizim ve düzenleme araçları mevcuttur. Tools Panel, tipik olarak bir Illustrator kullanıcısının ‘olmazsa olmazı’ olarak nitelendirebileceğimiz unsurlardan birisidir.

18. Soru

Control panel (kontrol paneli) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Control Panel (Kontrol Paneli): Varsayılan olarak yatay bir şekilde, Application Bar’ın hemen altında yer alan bu panel, seçilmiş olan araç ya da çalışma alanındaki nesne ile ilgili özellikleri ve yapılabilecek ayarlamaları görüntülemektedir.

19. Soru

Documents window (döküman penceresi) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Document window (doküman penceresi), aktif olarak açık olan çalışmanızın görüntülendiği, orta alandaki kısımdır. Burada, açılmış olan diğer çalışmalar da sekmeler halinde yan yana görüntülenebilmekte ve kullanıcılar üzerinde işlem yapmak istediği çalışmaya bu şekilde kolayca geçiş yapabilmektedir.

20. Soru

Panels (paneller) workspace ekranının neresinde bulunur ve fonksiyonları nedir?

Cevap

Panels (Paneller), Varsayılan olarak Illustrator çalışma alanının sağ tarafına yerleştirilmiş olan ve her biri ayrı özellik / işlevleri sunan paneller, Illustrator kullanıcısının vektörel tasarım yaparken gerçekleştirebileceği ek işlemleri içeren çeşitli araçlar sunmaktadır.

21. Soru

Adobe Illustrator programında basit çizimleri gerçekleştirmek için hangi panel kullanılmalıdır?

Cevap

Illustrator ortamında basit çizimler yerine getirirken Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları kullanılmaktadır. Elbette bu çizimler yerine getirilirken yapılan çalışmanın niteliğine göre Illustrator ortamındaki diğer panel ve pencerelerle de etkileşime girilmektedir. Ancak bütün çizim ve düzenlemeleri başlatabilecek yegane araçlar Tools Panel (Araçlar Paneli) altındadır.

22. Soru

Araçlar paneli altındaki araçlar nasıl simgelenmektedir ve bu araçlar nasıl seçilmektedir?

Cevap

Tools Panel (araçlar paneli) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile temsil edilmektedir. Hangi aracın ne işe yaradığı bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Her bir farklı aracı aktif hale getirdiğimizde fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.

23. Soru

Araçlar panelinde bulunan bazı simgelerin altındaki ok işareti ne anlama gelmektedir? Bu ok işaretlerinden yararlanmak için ne yapmak gerekmektedir?

Cevap

Bu ok işaretleri, söz konusu araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Örneğin basit çizimler esnasında silme işlemi yapabilmek için kullanabildiğimiz silgi aracının altında aynı zamanda çizimleri kesmeye ve bölmeye yarayan araçlar da bulunmaktadır. Bunlara benzer farklı işlevlerdeki ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Bu şekilde açılan yan panelden diğer ek araçlara ulaşılabilmektedir.

24. Soru

Araçlar paneli altında bulunan araçlara kısa yol ile ulaşmak mümkün müdür? Mümkün ise nasıl yapılır?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan her bir araca kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür. Genellikle klavyedeki harflerle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz.

25. Soru

Araçlar paneli üzerinde bulunan çizim ve düzenleme araçlarından sıklıkla kullanılanlar hangileridir?

Cevap

Bu panelde bulunan ve sıklıkla çizim ve düzenleme işlemlerinde kullanılan araçları şu şekilde sıralanabilir:
• Selection Tool (Seçim Aracı)
• Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı)
• Lasso Tool (Kement Aracı)
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı)
• Type Tool (Yazı Yazma Aracı)
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı)
• Paintbrush Tool (Boya Fırçası Aracı)
• Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı)
• Eraser Tool (Silgi Aracı)
• Rotate Tool (Döndürme Aracı)
• Scale Tool (Ölçeklendirme Aracı)
• Width Tool (Genişlik Aracı)
• Perspective Grid Tool (Perspektif Izgarası
• Aracı)
• Mesh Tool (Ağ Aracı)
• Gradient Tool (Değişken Renk Aracı)
• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)
• Slice Tool (Dilim Aracı)
• Hand Tool (El Aracı)
• Zoom Tool (Büyütme Aracı)

26. Soru

Pen tool (tükenmez kalem) aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

Bu araç, çizim alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Bu noktada araç, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.

27. Soru

Width tool (genişlik aracı) aracının fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bu araç ve bu araç altında sunulan çok sayıda diğer araçlar ile çizim alanındaki nesneler üzerinde efekt bazlı oynamalar yapabilirsiniz. Örneğin Width (Genişlik) aracı ile bir nesnenin genişliğini sürükle – bırak yaparak oynayabilir, Twirl (Burma) aracı ile bir nesneyi sanki buruyormuş gibi deforme edebilir ya da Crystallize (Kristalize) aracı ile bir nesne üzerinde sanki kristal uçları çıkmış gibi etkiler oluşturabilirsiniz.

28. Soru

Eyedropper tool (damlalık aracı) aracının fonksiyonu nedir?

Cevap

Görsel tasarım / düzenleme programlarının sıklıkla kullanılan bir diğer aracı olan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alabilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz. 

29. Soru

İçinde bulunulan Illustrator ortamına eklenebilecek renkler nerede gösterilmektedir?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) alt kısmında yer alan iki kutucuk, bizim Illustrator ortamına ekleyebileceğimiz özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabilecek renklerini göstermektedir.

30. Soru

Renk düzenleme esnasında, hangi işlemler gerçekleştirilmelidir?

Cevap

Çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenlerken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, öncelikli olarak o kutucuğu seçmemiz gerekmektedir. Sağ alanda yer alan Color (Renk) ya da Color Guide (Renk Rehberi) panellerini kullanarak renk atayabilirsiniz. Tools Panel (Araçlar Paneli) altında
sunulan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile kullanmak istediğiniz ve bir başka nesne / çizim üzerinde yer alan rengi alabilirsiniz.

31. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılabilecek efektler nelerdir?

Cevap

Illustrator ortamında kullanılabilecek başlıca efektler şunlardır:
• 3D (3B)
• Convert to Shape (Şekle Dönüştür)
• Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)
• Stylize (Stilize Et)
• Artistic (Sanatsal – Artistik)
• Blur (Bulanıklaştırma)
• Pixelate (Pikselleştir)
• Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)
• Texture (Doku)

32. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan brush strokes (fırça vuruşu boyamaları) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

Brush strokes efekti hedef nesne üzerinde boyama fırçası stilleri üzerinden yola çıkarak sanatsal – artistik efektler oluşturulmasını sağlamaktadır.

33. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan texture (doku) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

Texture (doku) çalışma alanındaki nesne içerisine hazır doku yapılarını uygulayarak daha doğal bir görünüm katmaktadır.

34. Soru

Adobe Illustrator ortamında renk geçişleri şeklinde bir efekt kullanılmak istendiğinde hangi yol izlenmelidir?

Cevap

Eğer renk geçişleri şeklinde bir efekt uygulanmak istenirse, sağ alanda yer alan Gradient (Değişken Renk) paneli kullanılabilir. [Benzer şekilde Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Gradient Tool (Değişken Renk) aracı da bu doğrultuda kullanılabilmektedir]. 

35. Soru

Adobe Illustrator ortamında kullanılan pixelate (pixelleştir) ne tür bir efekt meydana getirmektedir?

Cevap

İlgili nesne üzerinde pikselleştirme mantığında çeşitli deformasyonlar yapılmasını mümkün kılmaktadır.

36. Soru

Görsel grafik ve tasarım programlarına kullanılan katman (layer) nedir?

Cevap

Katman, gerekli görüldüğü aşamalarda çalışmadaki bazı nesnelerin diğerlerinden izole bir şekilde düzenlenebilmesine imkân veren bir araç / yaklaşımdır. 

37. Soru

Illustrator programında katmanlarla (layer) çalışmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Illustrator programında katmanlarla çalışmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• O anda müdahale edilmeyen katmanların gizlenmesi suretiyle çalışma ortamının rahatlatılması sağlanmakta ve böylece daha hızlı, rahat bir çalışma süreci elde edilebilmektedir. Ayrıca bu şekilde, bilgisayar sisteminin işlem süreci de rahatlatılmaktadır.
• Bir çalışmada kritik düzenlemeler gerekebilen kısımlar ayrı katmanlarda tutularak, gerekli görüldüğü takdirde daha pratik ve hızlı müdahaleler yapılabilmektedir.
• Aynı anda farklı nesnelerde kullanılması bozulmalara ve çakışmalara sebep olabilen program işlevleri (örneğin efektler), ayrı katman yapıları sayesinde istenilen her nesnede bağımsız olarak kullanılabilmektedir.

38. Soru

Illustrator programında katmanlar paneli (layers panel) nasıl açılmaktadır?

Cevap

Illustrator ortamında katmanlarla çalışabilmek için çalışma alanının sağ tarafında yer alan seçenekler arasından Layers (Katmanlar) seçeneğine tıklayarak Katmanlar Paneli (Layers Panel) açılmalıdır.

39. Soru

Tasarım düzenleme programlarında kullanılan dışa aktarma (export) işlemi nedir?

Cevap

Dışa aktarma, programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir.

40. Soru

Illustrator programında dışa aktarma (export) neden önem arz etmektedir?

Cevap

Dışa aktarma (export) işlemi sayısal ortamda elde edilen ürünlerin farklı sistemlerde görüntülenebilmesi, farklı donanımlar tarafından kullanılıp işlenebilmesi ve hatta farklı program ortamlarında üzerlerinde düzenlemelere devam edilebilmesi adına son derece önemlidir.

41. Soru

Illustrator programında dışa aktarma işlemi nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Illustrator programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme / dışa aktarma işlemi tamamlanabilmektedir.

42. Soru

Illustrator programında dışa aktarma yapabileceğimiz dosya türleri hangileridir?

Cevap

Illustrator programında dışa aktarma yapabileceğimiz dosya türleri aşağıda verilmiştir:
• DWG – DXF
• BMP
• JPEG
• PNG
• TIFF
• EMF
• SWF
• PSD
• TXT
• WMF
• TGA

43. Soru

Adobe Ilustrator programında dışa aktarma yapılabilen “DWG-DXF” uzantılı dosya türü temel olarak hangi program tarafından kullanılmaktadır?

Cevap

Bu dosya uzantısı AutoCAD adlı çizim programında düzenlemelere imkan sağlayan dosya türüdür.

44. Soru

İllüstrasyon kavramını kısaca açıklayınız.

Cevap

Türkçe olarak ‘resimleme’ şeklinde ifade edilen ve Fransızca Illustration kelimesinden dönüştürülen İllüstrasyon kavramı, anlatılmak ya da gösterilmek istenilen bir konunun / olayın, görsel bir şekilde aktarılması anlamına gelir. İllüstrasyon kavramı özellikle resim ve grafik sanatlarının bir alt kolu olarak görülmektedir.

45. Soru

İllüstrasyonun en önemli özelliği nedir? 

Cevap

İllüstrasyonun en önemli özelliği; konu ya da olayın abartılı, deneysel ve doğada eşi görülmeyecek, sanatsal olarak nitelendirebileceğimiz yaklaşımlarla görsel gösterimi içermesidir.

46. Soru

Vektörel grafik kavramını tanımlayınız.

Cevap

Vektörel grafik; matematiksel ifadelerle oluşturulmuş olan ve dolayısıyla çözünürlükten bağımsız olarak, kalitelerinden kaybetmeksizin ölçeklendirilebilen (büyütülüp küçültülebilen) bir grafik türüdür. 

47. Soru

Vektörel grafiği diğer grafik türlerinden ayıran avantajları nelerdir?

Cevap

Vektörel grafiği diğer grafik türlerinden ayıran avantajları şunlardır:

 • Vektörel bir grafiğin boyutlarını kalitesinde kayıp olmaksızın değiştirebilirsiniz.

 • Vektörel bir grafik üzerinde işlem yapıldığı zamanlarda bilgisayar sistemine çok yük getirmez.

 • Vektörel bir grafik üzerinde istendiğinde değişiklik yapmak (örneğin, renklendirmek / renkleri değiştirmek, şekillendirmek) daha kolaydır.

 • Vektörel bir grafik boyut bağlamında daha az yer kaplamaktadır.

 

 

48. Soru

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları nelerdir? 

Cevap

Günümüzde yaygın olarak kullanılan vektörel grafik tabanlı çizim programları: Adobe Illustrator, Corel Draw ve Inkspace’dir. Bunun dışında Sketch, A inity Designer da bu programlardandır. 

49. Soru

Illustrator, hangi dosya uzantılarını desteklemektedir?

Cevap

Illustrator, başta kendi dosya uzantısı olan .AI uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca .SVG (Scalable Vector Graphics), ve .EPS (Encapsulated PostScript) dosya uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca, .PDF (Portable Document Format) da desteklenir.

50. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) arayüzünü açıklayınız. 

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) arayüzü; Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra, kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir alan / arayüzdür.

51. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan alandaki başlıca seçenekler nelerdir?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan alandaki başlıca seçenekler şunlardır:

Recent files, libraries, presets, mobile creations

52. Soru

Workspace arayüzü ne tür bir arayüzdür? 

Cevap

Workspace, vektörel grafik tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmek adına gereken her türlü özellik ve işlev kullanıcılara sunan bir arayüzdür. 

53. Soru

Workspace ortamı hangi bileşenlerden oluşur?

Cevap

Workspace ortamı şu bileşenlerden oluşur: uygulama çubuğu, araçlar paneli, kontrol paneli, döküman penceresi ve paneller.

54. Soru

Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerinde bulunan çizim ve düzenleme araçlarından biri olan magic wand tool ne tür bir araçtır?

Cevap

Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı); Birçok görsel tasarım / düzenleme aracında görmeye alışkın olduğumuz bir araçtır. Bu araç, bir nesnede aynı özellikteki alanları sınırları dahilinde kolay bir şekilde seçmek için kullanılmaktadır.

55. Soru

Selection Tool (Seçim Aracı) ne tür bir araçtır?

Cevap

Selection Tool (Seçim Aracı); çizim alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçilebilir.

56. Soru

Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)nın işlevini kısaca tanımlayınız.

Cevap

Eyedroper Tool (Damlalık Aracı); görsel tasarım ya da düzenleme programlarının sıklıkla kullanılan bir aracıdır. Bu araçla, herhangi bir nesnenin ya da çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alınabilir. Ayrıca, bu araç altındaki Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alınabilir.

57. Soru

Illustrator ortamında kullanabileceğiniz başlıca efektler nelerdir?

Cevap

Illustrator ortamında kullanabileceğiniz başlıca efektler şunlardır:

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)

 • 3D (3B)

 • Convert to Shape (Şekle Dönüştür)

 • Distort & Transform (Deforme ET & Dönüştür)

 • Stylize (Stilize Et)

 • Artistic (Sanatsal – Artistik)

 • Blur (Bulanıklaştırma)

 • Pixelate (Pikselleştir)

 • Brush Strokes (Fırça Vuruşu Boyamaları)

 • Texture (Doku)

58. Soru

Stylize (Stilize Et)’in işlevi nedir?

Cevap

Stylize (Stilize Et)’in işlevi hedef nesneye gölge eklemek, parlaklık eklemek gibi çeşitli stil özelliklerinin uygulanmasını sağlamaktır.

59. Soru

Katman (layer) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Katman (layer), genellikle görsel ürünlere odaklanan programlarda kullanılan ve gerekli görüldüğü aşamalarda çalışmadaki bazı nesnelerin diğerlerinden izole bir şekilde düzenlenebilmesine imkân veren bir araç / yaklaşımdır.

60. Soru

TGA ne tür bir grafik dosyası türüdür?

Cevap

TGA: Truevision adlı görüntü kartını des- tekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.

61. Soru

_____; BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

JPEG; BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.

62. Soru

Illustrator programında dışa aktarma işlemi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Illustrator programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme / dışa aktarma işlemi tamamlanır.

63. Soru

Illustrator ortamında dışa aktarma yapabilecek dosya türleri hangileridir?

Cevap

Illustrator ortamında dışa aktarma yapabilecek dosya türleri şunlardır: 

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF

 • DWG – DXF

 • BMP

 • JPEG

 • PNG

 • TIFF

 • EMF

 • SWF

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.