Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 4. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 4. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Coreldraw İle Grafik Tasarımı

Coreldraw Programı ve Arayüzü

Vektörel çizim/tasarım süreçlerinin beraberinde, görsel – grafik tasarım odaklı birçok faaliyette (örneğin masaüstü yayıncılık, Web tasarım) etkin bir biçimde kullanılan CorelDRAW, piyasada yer alan profesyonel nitelikteki sayılı programlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren geniş bir dosya türü – formatı yelpazesini desteklemektedir. CorelDRAW önceleri Windows başta olmak üzere, Unix, Linux, CtOS, OS/2, ve MacOS gibi farklı işletim sistemleri için geliştirilmiş olsa da, şu anda genel olarak Windows işletim sistemi için geliştirilmektedir.

CorelDRAW Programı Arayüzü

Tipik olarak CorelDRAW programında yapılan işlemler arayüz ortamında sunulan farklı çubuklar, pencereler ve panellerin gerekli anlarda işe koşulması neticesinde şekillendirilmektedir.

Varsayılan olarak CorelDRAW programı ortamında kullanıcıların etkileşime girdiği temel arayüz bileşenlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz:

 • Menu Bar (Menü Çubuğu): Menu Bar (Menü Çubuğu), tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili düzenlemelerin – ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.
 • Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu): Menu Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve genel anlamda CorelDRAW programına ve bu bağlamda, vektörel çizim özellik – işlevlerine yönelik bazı temel seçenekleri sunan bir bileşendir.
 • Property Bar (Özellik Çubuğu): Standart Tool Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve aktif çalışma alanında seçilen nesne veya nesnelere göre düzenlenebilen – kullanılabilen parametreleri ve komutları içeren bir bileşendir.
 • Drawing Window (Çizim Penceresi) ve Drawing Page (Çizim Sayfası): CorelDRAW programı ortamında varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanı Drawing Window olarak isimlendirilmektedir. Drawing Page ise, Drawing Window alanı içerisinde yer alan esas çizim – tasarım sayfası olmaktadır. Bu noktada, aktif çalışma içerisinde birden fazla Drawing Page olması durumunda, Drawing Window bileşeni alt kısmında yer alan Document Navigator (Doküman Gezgini) adlı bileşen ile sayfalar arası geçişler yapılabilmektedir.
 • Toolbox (Araç Kutusu): Varsayılan olarak CorelDRAW programı arayüzünün en solunda yer alan Toolbox (Araç Kutusu), aktif çalışma üzerinde çizimler – tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir. Bu bileşen, CorelDRAW ortamındaki tasarım süreçleri açısından hayati öneme sahip başlıca bileşen olarak değerlendirilebilmektedir.
 • Color Palettes (Renk Paletleri): CorelDRAW programı arayüzünün en sağında yer alan bu panel sayesinde, aktif çalışmaya yönelik düzenlemeler esnasında renk paletleri seçimi – kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.
 • Docker Windows (Docker Pencereleri): Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik – işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir.

Coreldraw ile Basit Çizimler

Çizim Araçlarının Kullanımına Yönelik Hususlar

CorelDRAW programında basit çizimler gerçekleştirirken Toolbox (Araç Kutusu) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer yandan, söz konusu çizimler yerine getirilirken odaklanılmış olan çalışmanın niteliğine ve detaylarına göre CorelDRAW ortamındaki diğer çubuklar, paneller ve pencereler de işe koşulabilmektedir:

 • Toolbox (Araç Kutusu) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir. Hangi aracın ne amaçla kullanılabildiği bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır.
 • Toolbox kapsamında kullanıcılara sunulan bazı araçların simgeleri altında (sağ alt köşesinde) ufak ok işareleri yer alabilmektedir. Söz konusu ok işaretleri, dikkate alınan araca benzer yapıda olan – alternatif başka araçların da aynı araç simgesi altında yer aldığını ifade etmektedir. Örneğin aktif çalışma alanına şekiller eklemek için kullanacağımız araç simgesi altında alternatif birçok farklı şekle de ulaşabiliriz. Bu ve buna benzer farklı işlevlerdeki ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile tıklamak yeterli olmaktadır. Bu şekilde açılan yan panelden diğer ek araçlara ulaşıp aktif hale getirmek mümkün olmaktadır.
 • Grafik – görsel tasarımların hız kazandıran özelliklerinden olan yoğun kısayol tuşu kullanımı, özellikle Toolbox gibi bileşenler – paneller için son derece önemlidir. Buna göre, CorelDRAW programı ortamındaki Toolbox altında sunulan her bir araca da kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür (Bu kısayol tuşlarını ve hatta her bir aracın ismini ilgili araç simgesine tıklayarak öğrenebilirsiniz).

Sık Kullanılan Basit Çizim Araçları

 • Pick (Toplama): Aktif çalışma alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebilirsiniz (Dilerseniz çoklu seçimler için de klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak seçim işlemini yerine getirebilirsiniz). Bu aracın altında alternatif seçim araçları da vardır.
 • Shape (Şekil): Aktif çalışma alanında alternatif şekil düzenlemeleri yapmak için kullanılmaktadır. Bu aracın altında alternatif şekil araçları da sunulmaktadır.
 • Crop (Kesme): Aktif çalışma alanındaki görseller üzerinde kesme işlemleri uygulamak için bu araç kullanılmaktadır. Aracın altında yine dilimlemek için Knife (Bıçak) ve serbest silme için Eraser (Silgi) gibi araçlarda bulunmaktadır.
 • Zoom (Yakınlaştırma): Aktif çalışma ortamına yakınlaştırma – uzaklaştırma gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. Bu araç altından daha büyük çapta çalışmalarda aktif çalışma alanında gezinmek için kullanılan Pan (Kritize) aracı da kullanıcılara sunulmuştur.
 • Freehand (Serbest): CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşıp işe koşmak mümkündür.
 • Rectangle (Dikdörtgen): Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek dikdörtgen çizebilirsiniz. Ellipse (Elips): Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek elips çizebilirsiniz.
 • Polygon (Çokgen): Bu araç, aktif çalışma alanına çeşitli çokgenler ve alternatif şekiller çizmek için kullanılmaktadır.
 • Text (Metin): Aktif çalışma alanına metin eklemek için kullanılmaktadır. Yine bu araç altında yer alan Table (Tablo) seçeneğini de kullanarak söz konusu çalışma alanına tablo eklemeniz mümkündür.
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut): Bu araç, CorelDRAW ortamındaki çizimler esnasında nesneler arası uzaklık, boyut gibi ölçüleri daha hassas anlayabilmek ve çizimleri – tasarımları ona göre gerçekleştirmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu araç altında alternatif boyut ölçümlerine – belirlemelerine (yatay – dikey, açısal… vb.) yönelik farklı araçlar da bulunmaktadır.
 • Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı): Daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yine bu araç altında alternatif şekillerde bağlantı kurulmasını sağlayan farklı araçlar da vardır.
 • Drop Shadow (Gölge Bırak): Aktif çalışma alanındaki nesne veya nesnelere gölge ekleme adına kullanılmaktadır. Bir tür efekt olan bu araç altında yine alternatif – farklı efektler de bulunmaktadır (Efektler konusu ilerleyen başlıklar altında tekrar ele alınmıştır).
 • Color Eyedropper (Renk Göz Damlası): Bu araç ile nesne veya nesnelerin belirli bir noktasındaki rengi almak mümkündür. Yine aynı araç altındaki Attributes Eyedropper (Özellikler Göz Damlası) ile de nesnelerin sahip oldukları temel özelliklerini alabilir ve başka yerlerde kullanabilirsiniz.
 • Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma): Bu araç ile hedef nesneyi değişken renk biçimlerinde boyamak mümkün olmaktadır.

Coreldraw Ortamında Efektler ve Renklendirme

CorelDRAW Ortamında Efektler

 • Drop Shadow (Gölge Ekle): Hedef nesneye gölge efekti uygulamak için kullanılmaktadır.
 • Contour (Dış Çevre – Kenar): Hedef nesnenin dış çevresine – kenarlarına dayalı bir şekilde efektler oluşturulabilmesini sağlayan bir efekt türüdür.
 • Blend (Harmanlama): Aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.
 • Distort (Çarpıtma): Hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.
 • Envelope (Zarflama): Hedef nesneyi belirli bir şekilsel yapı içerisinde, farklı noktalardan çekiştirmek – uzatmak suretiyle alternatif şekiller kapsamında sonuçlar elde edilmesine dayanan bir efekttir.
 • Extrude (Ekstrüzyon): Hedef nesneye kabarıklık hissi – 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.

CorelDRAW Ortamında Renklendirme

CorelDRAW programında renklendirme esasında oldukça pratiktir. Bu bağlamda, program ortamında sunulan Color Palettes (Renk Paletleri) ve Property Bar (Özellik Çubuğu) gibi bileşenler kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Temel anlamda renklendirmeye ilişkin önemli noktaları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

 • CorelDRAW ortamında aktif çalışmaya bir çizim yapmak istediğimizde (örneğin bir şekil), ilgili çizim nesne türünü Toolbox (Araç Kutusu) altından seçtikten sonra, sağ tarafta yer alan Color Palettes altından renk seçimi yapmak mümkündür. Bu noktada mouse ile hedef renge sol tuş tıkladığımızda seçilen renk nesnenin dolgu rengi, sağ tuş tıkladığınızda ise seçilen renk nesnenin contour (dış çevre – kenar) rengi olarak atanacaktır.
 • Eğer ilgili nesnedeki renklerde saydamlık uygulamak isterseniz, Color Palettes üzerinde yer alan X işaretli seçeneği ilgili mouse düğmesi ile tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz.
 • CorelDRAW ortamında renklendirme aşamalarında Color Palettes bileşeninin rolü oldukça büyüktür. Buna göre, aktif çalışma ortamında yeni palet çağırmak için programın Window (Pencere) menüsü altındaki Color Palettes (Renk Paletleri) seçeneği kullanılabilmektedir.
 • Çalışma ortamında yeni bir palet oluşturmak ve hatta var olan bir palet üzerinde renk ekleme, renkleri değiştirme gibi işlemleri yerine getirmek için yine Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) / Palette Editor (Palet Editör) seçeneğini kullanmak suretiyle editör penceresini ekrana getirebilirsiniz.
 • Aktif çalışma ortamında kullanmış olduğunuz renkleri sonradan kullanabilmek adına bir palet olarak kaydetmek için de, Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) /Create Palette From Document (Dokümandan  Palet Oluştur) seçeneğini kullanabilirsiniz.

Coreldraw Çalışmalarını Dışa Aktarma

CorelDRAW programı çok fazla sayıda dosya türüne dışa aktarma işlemini desteklemekle birlikte, bu dosya türlerinden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • BMP: Temel Microsoft Windows Bitmap resim dosyası türüdür.
 • JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
 • PSD: Adobe Photoshop programı tarafından desteklenen genel dosya türüdür.
 • TIFF: Görsel ürünlerde sıklıkla kullanılan bir başka resim dosyası türüdür.
 • TGA: Truevision adlı görüntü kartını destekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.
 • PCX: Esasında klasik işletim sistemi MSDOS’un PC Paintbrush programının desteklediği dosya türü olmakla beraber, günümüzde Adobe Photoshop, GIMP, PaintShop Pro, ImageMagick, IrfanView ve XnView gibi grafiksel – görsel tasarım programlarının da desteklediği bir bitmap dosya türüdür.
 • FPX: Genel olarak Kodak firmasının Picture Easy Software programı tarafından kullanılan ve sayısal fotoğrafçılık için tasarlanmış – düzenlenmiş bir dosya türüdür.

Coreldraw Programı ve Arayüzü

Vektörel çizim/tasarım süreçlerinin beraberinde, görsel – grafik tasarım odaklı birçok faaliyette (örneğin masaüstü yayıncılık, Web tasarım) etkin bir biçimde kullanılan CorelDRAW, piyasada yer alan profesyonel nitelikteki sayılı programlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren geniş bir dosya türü – formatı yelpazesini desteklemektedir. CorelDRAW önceleri Windows başta olmak üzere, Unix, Linux, CtOS, OS/2, ve MacOS gibi farklı işletim sistemleri için geliştirilmiş olsa da, şu anda genel olarak Windows işletim sistemi için geliştirilmektedir.

CorelDRAW Programı Arayüzü

Tipik olarak CorelDRAW programında yapılan işlemler arayüz ortamında sunulan farklı çubuklar, pencereler ve panellerin gerekli anlarda işe koşulması neticesinde şekillendirilmektedir.

Varsayılan olarak CorelDRAW programı ortamında kullanıcıların etkileşime girdiği temel arayüz bileşenlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz:

 • Menu Bar (Menü Çubuğu): Menu Bar (Menü Çubuğu), tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili düzenlemelerin – ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.
 • Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu): Menu Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve genel anlamda CorelDRAW programına ve bu bağlamda, vektörel çizim özellik – işlevlerine yönelik bazı temel seçenekleri sunan bir bileşendir.
 • Property Bar (Özellik Çubuğu): Standart Tool Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve aktif çalışma alanında seçilen nesne veya nesnelere göre düzenlenebilen – kullanılabilen parametreleri ve komutları içeren bir bileşendir.
 • Drawing Window (Çizim Penceresi) ve Drawing Page (Çizim Sayfası): CorelDRAW programı ortamında varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanı Drawing Window olarak isimlendirilmektedir. Drawing Page ise, Drawing Window alanı içerisinde yer alan esas çizim – tasarım sayfası olmaktadır. Bu noktada, aktif çalışma içerisinde birden fazla Drawing Page olması durumunda, Drawing Window bileşeni alt kısmında yer alan Document Navigator (Doküman Gezgini) adlı bileşen ile sayfalar arası geçişler yapılabilmektedir.
 • Toolbox (Araç Kutusu): Varsayılan olarak CorelDRAW programı arayüzünün en solunda yer alan Toolbox (Araç Kutusu), aktif çalışma üzerinde çizimler – tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir. Bu bileşen, CorelDRAW ortamındaki tasarım süreçleri açısından hayati öneme sahip başlıca bileşen olarak değerlendirilebilmektedir.
 • Color Palettes (Renk Paletleri): CorelDRAW programı arayüzünün en sağında yer alan bu panel sayesinde, aktif çalışmaya yönelik düzenlemeler esnasında renk paletleri seçimi – kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.
 • Docker Windows (Docker Pencereleri): Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik – işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir.

Coreldraw ile Basit Çizimler

Çizim Araçlarının Kullanımına Yönelik Hususlar

CorelDRAW programında basit çizimler gerçekleştirirken Toolbox (Araç Kutusu) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer yandan, söz konusu çizimler yerine getirilirken odaklanılmış olan çalışmanın niteliğine ve detaylarına göre CorelDRAW ortamındaki diğer çubuklar, paneller ve pencereler de işe koşulabilmektedir:

 • Toolbox (Araç Kutusu) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir. Hangi aracın ne amaçla kullanılabildiği bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır.
 • Toolbox kapsamında kullanıcılara sunulan bazı araçların simgeleri altında (sağ alt köşesinde) ufak ok işareleri yer alabilmektedir. Söz konusu ok işaretleri, dikkate alınan araca benzer yapıda olan – alternatif başka araçların da aynı araç simgesi altında yer aldığını ifade etmektedir. Örneğin aktif çalışma alanına şekiller eklemek için kullanacağımız araç simgesi altında alternatif birçok farklı şekle de ulaşabiliriz. Bu ve buna benzer farklı işlevlerdeki ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile tıklamak yeterli olmaktadır. Bu şekilde açılan yan panelden diğer ek araçlara ulaşıp aktif hale getirmek mümkün olmaktadır.
 • Grafik – görsel tasarımların hız kazandıran özelliklerinden olan yoğun kısayol tuşu kullanımı, özellikle Toolbox gibi bileşenler – paneller için son derece önemlidir. Buna göre, CorelDRAW programı ortamındaki Toolbox altında sunulan her bir araca da kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür (Bu kısayol tuşlarını ve hatta her bir aracın ismini ilgili araç simgesine tıklayarak öğrenebilirsiniz).

Sık Kullanılan Basit Çizim Araçları

 • Pick (Toplama): Aktif çalışma alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebilirsiniz (Dilerseniz çoklu seçimler için de klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak seçim işlemini yerine getirebilirsiniz). Bu aracın altında alternatif seçim araçları da vardır.
 • Shape (Şekil): Aktif çalışma alanında alternatif şekil düzenlemeleri yapmak için kullanılmaktadır. Bu aracın altında alternatif şekil araçları da sunulmaktadır.
 • Crop (Kesme): Aktif çalışma alanındaki görseller üzerinde kesme işlemleri uygulamak için bu araç kullanılmaktadır. Aracın altında yine dilimlemek için Knife (Bıçak) ve serbest silme için Eraser (Silgi) gibi araçlarda bulunmaktadır.
 • Zoom (Yakınlaştırma): Aktif çalışma ortamına yakınlaştırma – uzaklaştırma gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. Bu araç altından daha büyük çapta çalışmalarda aktif çalışma alanında gezinmek için kullanılan Pan (Kritize) aracı da kullanıcılara sunulmuştur.
 • Freehand (Serbest): CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşıp işe koşmak mümkündür.
 • Rectangle (Dikdörtgen): Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek dikdörtgen çizebilirsiniz. Ellipse (Elips): Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek elips çizebilirsiniz.
 • Polygon (Çokgen): Bu araç, aktif çalışma alanına çeşitli çokgenler ve alternatif şekiller çizmek için kullanılmaktadır.
 • Text (Metin): Aktif çalışma alanına metin eklemek için kullanılmaktadır. Yine bu araç altında yer alan Table (Tablo) seçeneğini de kullanarak söz konusu çalışma alanına tablo eklemeniz mümkündür.
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut): Bu araç, CorelDRAW ortamındaki çizimler esnasında nesneler arası uzaklık, boyut gibi ölçüleri daha hassas anlayabilmek ve çizimleri – tasarımları ona göre gerçekleştirmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu araç altında alternatif boyut ölçümlerine – belirlemelerine (yatay – dikey, açısal… vb.) yönelik farklı araçlar da bulunmaktadır.
 • Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı): Daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yine bu araç altında alternatif şekillerde bağlantı kurulmasını sağlayan farklı araçlar da vardır.
 • Drop Shadow (Gölge Bırak): Aktif çalışma alanındaki nesne veya nesnelere gölge ekleme adına kullanılmaktadır. Bir tür efekt olan bu araç altında yine alternatif – farklı efektler de bulunmaktadır (Efektler konusu ilerleyen başlıklar altında tekrar ele alınmıştır).
 • Color Eyedropper (Renk Göz Damlası): Bu araç ile nesne veya nesnelerin belirli bir noktasındaki rengi almak mümkündür. Yine aynı araç altındaki Attributes Eyedropper (Özellikler Göz Damlası) ile de nesnelerin sahip oldukları temel özelliklerini alabilir ve başka yerlerde kullanabilirsiniz.
 • Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma): Bu araç ile hedef nesneyi değişken renk biçimlerinde boyamak mümkün olmaktadır.

Coreldraw Ortamında Efektler ve Renklendirme

CorelDRAW Ortamında Efektler

 • Drop Shadow (Gölge Ekle): Hedef nesneye gölge efekti uygulamak için kullanılmaktadır.
 • Contour (Dış Çevre – Kenar): Hedef nesnenin dış çevresine – kenarlarına dayalı bir şekilde efektler oluşturulabilmesini sağlayan bir efekt türüdür.
 • Blend (Harmanlama): Aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.
 • Distort (Çarpıtma): Hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.
 • Envelope (Zarflama): Hedef nesneyi belirli bir şekilsel yapı içerisinde, farklı noktalardan çekiştirmek – uzatmak suretiyle alternatif şekiller kapsamında sonuçlar elde edilmesine dayanan bir efekttir.
 • Extrude (Ekstrüzyon): Hedef nesneye kabarıklık hissi – 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.

CorelDRAW Ortamında Renklendirme

CorelDRAW programında renklendirme esasında oldukça pratiktir. Bu bağlamda, program ortamında sunulan Color Palettes (Renk Paletleri) ve Property Bar (Özellik Çubuğu) gibi bileşenler kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Temel anlamda renklendirmeye ilişkin önemli noktaları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

 • CorelDRAW ortamında aktif çalışmaya bir çizim yapmak istediğimizde (örneğin bir şekil), ilgili çizim nesne türünü Toolbox (Araç Kutusu) altından seçtikten sonra, sağ tarafta yer alan Color Palettes altından renk seçimi yapmak mümkündür. Bu noktada mouse ile hedef renge sol tuş tıkladığımızda seçilen renk nesnenin dolgu rengi, sağ tuş tıkladığınızda ise seçilen renk nesnenin contour (dış çevre – kenar) rengi olarak atanacaktır.
 • Eğer ilgili nesnedeki renklerde saydamlık uygulamak isterseniz, Color Palettes üzerinde yer alan X işaretli seçeneği ilgili mouse düğmesi ile tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz.
 • CorelDRAW ortamında renklendirme aşamalarında Color Palettes bileşeninin rolü oldukça büyüktür. Buna göre, aktif çalışma ortamında yeni palet çağırmak için programın Window (Pencere) menüsü altındaki Color Palettes (Renk Paletleri) seçeneği kullanılabilmektedir.
 • Çalışma ortamında yeni bir palet oluşturmak ve hatta var olan bir palet üzerinde renk ekleme, renkleri değiştirme gibi işlemleri yerine getirmek için yine Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) / Palette Editor (Palet Editör) seçeneğini kullanmak suretiyle editör penceresini ekrana getirebilirsiniz.
 • Aktif çalışma ortamında kullanmış olduğunuz renkleri sonradan kullanabilmek adına bir palet olarak kaydetmek için de, Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) /Create Palette From Document (Dokümandan  Palet Oluştur) seçeneğini kullanabilirsiniz.

Coreldraw Çalışmalarını Dışa Aktarma

CorelDRAW programı çok fazla sayıda dosya türüne dışa aktarma işlemini desteklemekle birlikte, bu dosya türlerinden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • BMP: Temel Microsoft Windows Bitmap resim dosyası türüdür.
 • JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
 • PSD: Adobe Photoshop programı tarafından desteklenen genel dosya türüdür.
 • TIFF: Görsel ürünlerde sıklıkla kullanılan bir başka resim dosyası türüdür.
 • TGA: Truevision adlı görüntü kartını destekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.
 • PCX: Esasında klasik işletim sistemi MSDOS’un PC Paintbrush programının desteklediği dosya türü olmakla beraber, günümüzde Adobe Photoshop, GIMP, PaintShop Pro, ImageMagick, IrfanView ve XnView gibi grafiksel – görsel tasarım programlarının da desteklediği bir bitmap dosya türüdür.
 • FPX: Genel olarak Kodak firmasının Picture Easy Software programı tarafından kullanılan ve sayısal fotoğrafçılık için tasarlanmış – düzenlenmiş bir dosya türüdür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.