Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Coreldraw İle Grafik Tasarımı

1. Soru

CorelDRAW programını tanımlayınız.

Cevap

Vektörel çizim/tasarım süreçlerinin beraberinde, görsel – grafik tasarım odaklı birçok faaliyette (örneğin masaüstü yayıncılık, Web tasarım) etkin bir biçimde kullanılan CorelDRAW, piyasada yer alan profesyonel nitelikteki sayılı programlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan .CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren geniş bir dosya türü – formatı yelpazesini desteklemektedir.


2. Soru

CorelDRAW programı ortamında kullanıcıların etkileşime girdiği temel arayüz bileşenleri nelerdir?

Cevap

• Menu Bar (Menü Çubuğu)
• Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu)
• Property Bar (Özellik Çubuğu)
• Drawing Window (Çizim Penceresi) ve DrawingPage (Çizim Sayfası)
• Toolbox (Araç Kutusu):
• Color Palettes (Renk Paletleri)
• Docker Windows (Docker Pencereleri)


3. Soru

Menu Bar (Menü Çubuğu)’nun işlevlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Menu Bar (Menü Çubuğu), tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili düzenlemelerin – ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.


4. Soru

Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu)’nun işlevlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Menu Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve genel anlamda CorelDRAW programına ve bu bağlamda, vektörel çizim özellik – işlevlerine yönelik bazı temel seçenekleri sunan bir bileşendir.


5. Soru

Property Bar (Özellik Çubuğu)’nun özelliklerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Standart Tool Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve aktif çalışma alanında seçilen nesne veya nesnelere göre düzenlenebilen – kullanılabilen parametreleri ve komutları içeren bir bileşendir.


6. Soru

Drawing Window (Çizim Penceresi) ve Drawing Page (Çizim Sayfası)’nın özellik ve işlevleri nelerdir?

Cevap

CorelDRAW programı ortamında varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanı Drawing Window olarak isimlendirilmektedir. Drawing Page ise, Drawing Window alanı içerisinde yer alan esas çizim – tasarım sayfası olmaktadır. Bu noktada, aktif çalışma içerisinde birden fazla Drawing Page olması durumunda, Drawing Window bileşeni alt kısmında yer alan Document Navigator (Doküman Gezgini) adlı bileşen ile sayfalar arası geçişler yapılabilmektedir.


7. Soru

Toolbox (Araç Kutusu)’nun işlev ve görevlerini açıklayınız.

Cevap

Varsayılan olarak CorelDRAW programı arayüzünün en solunda yer alan Toolbox (Araç Kutusu), aktif çalışma üzerinde çizimler – tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir. Bu bileşen, CorelDRAW ortamındaki tasarım süreçleri açısından hayati öneme sahip başlıca bileşen olarak değerlendirilebilmektedir.


8. Soru

Color Palettes (Renk Paletleri)’ni kısaca açıklayınız.

Cevap

CorelDRAW programı arayüzünün en sağında yer alan bu panel sayesinde, aktif çalışmaya yönelik düzenlemeler esnasında renk paletleri seçimi – kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.


9. Soru

Docker Windows (Docker Pencereleri)’nin işlev ve özelliklerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik – işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir. Aktif çalışmada gerçekleştirmeyi tercih ettiğiniz işlemlere göre aktif hale gelen bu pencereler, ilgili Docker alanına sekmeler halinde yerleşmektedir.


10. Soru

Çizim araçlarının kullanımına yönelik hususlar nelerdir?

Cevap

Toolbox (Araç Kutusu) ile basit çizimler gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar, CorelDRAW gibi görsel – grafik tasarım programlarının genelinde benzer yapıda olmakla beraber, kısaca şöyledir:
• Toolbox (Araç Kutusu) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir. Hangi aracın ne amaçla kullanılabildiği bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır.
• Toolbox kapsamında kullanıcılara sunulan bazı araçların simgeleri altında (sağ alt köşesinde) ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Söz konusu ok işaretleri, dikkate alınan araca benzer yapıda olan – alternatif başka araçların da aynı araç simgesi altında yer aldığını ifade etmektedir. Ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere Fare sol tuşu ile tıklamak yeterli olmaktadır.
• CorelDRAW programı ortamındaki Toolbox altında sunulan her bir araca da kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür.


11. Soru

Sık kullanılan basit çizim araçları nelerdir?

Cevap

• Pick (Toplama)
• Shape (Şekil)
• Crop (Kesme)
• Zoom (Yakınlaştırma)
• Freehand (Serbest)
• Rectangle (Dikdörtgen)
• Ellipse (Elips)
• Polygon (Çokgen)
• Text (Metin)
• Parallel Dimension (Paralel Boyut)
• Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı)
• Drop Shadow (Gölge Bırak)
• Color Eyedropper (Renk Göz Damlası)
• Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma)


12. Soru

Pick (Toplama)çizim aracını açıklayınız.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebilirsiniz (Dilerseniz çoklu seçimler için de klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak seçim işlemini yerine getirebilirsiniz). Bu aracın altında alternatif seçim araçları da vardır.


13. Soru

Shape (Şekil) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanında alternatif şekil düzenlemeleri yapmak için kullanılmaktadır. Bu aracın altında alternatif şekil araçları da sunulmaktadır. 


14. Soru

Crop (Kesme) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki görseller üzerinde kesme işlemleri uygulamak için bu araç kullanılmaktadır. Aracın altında yine dilimlemek için Knife (Bıçak) ve serbest silme için Eraser (Silgi) gibi araçlar da bulunmaktadır.


15. Soru

Zoom (Yakınlaştırma) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma ortamına yakınlaştırma–uzaklaştırma gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. Bu araç altından daha büyük çapta çalışmalarda aktif çalışma alanında gezinmek için kullanılan Pan (Kritize) aracı da kullanıcılara sunulmuştur.


16. Soru

Freehand (Serbest) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşıp işe koşmak mümkündür.


17. Soru

Rectangle (Dikdörtgen) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek dikdörtgen çizebilirsiniz.


18. Soru

Ellipse (Elips) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle–bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek elips çizebilirsiniz.


19. Soru

Parallel Dimension (Paralel Boyut) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç, CorelDRAW ortamındaki çizimler esnasında nesneler arası uzaklık, boyut gibi ölçüleri daha hassas anlayabilmek ve çizimleri – tasarımları ona göre gerçekleştirmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu araç altında alternatif boyut ölçümlerine – belirlemelerine (yatay – dikey, açısal… vb.) yönelik farklı araçlar da bulunmaktadır.


20. Soru

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yine bu araç altında alternatif şekillerde bağlantı kurulmasını sağlayan farklı araçlar da vardır.


21. Soru

Drop Shadow (Gölge Bırak)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki nesne veya nesnelere gölge ekleme adına kullanılmaktadır. Bir tür efekt olan bu araç altında yine alternatif–farklı efektler de bulunmaktadır.


22. Soru

Color Eyedropper (Renk Göz Damlası) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile nesne veya nesnelerin belirli bir noktasındaki rengi almak mümkündür. Yine aynı araç altındaki Attributes Eyedropper (Özellikler Göz Damlası) ile de nesnelerin sahip oldukları temel özelliklerini alabilir ve başka yerlerde kullanabilirsiniz.


23. Soru

Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile hedef nesneyi değişken renk biçimlerinde boyamak mümkün olmaktadır.


24. Soru

Basit çizim adımları nelerdir?

Cevap

• Her görsel – grafik tasarım programında olduğu gibi, CorelDRAW programında da oluşturacağınız her yeni çalışmada, sayfa yapısı, kullanılacak renk kapsamı… vb. parametreleri önceden düşünüp tasarlamak ve ayarlamak oldukça önemlidir.
• CorelDRAW ortamındaki boş çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çizimler genel hatlarıyla Toolbox (Araç Kutusu) bileşeni başta olmak üzere, diğer bütün çubuklar, pencereler ve Docker pencereleriyle etkileşime dayalı olarak yerine getirilecektir.
• Aktif çalışma ortamında işe koşacağınız aracı öncelikli olarak Toolbox (Araç Kutusu) ortamında seçmek gerekmektedir.
• Aktif çalışma ortamında yer alan nesneleri Pick (Toplama) aracı ile seçtikten sonra ilgili nesneleri boyutlandırma işlemleri sürükle bırak mantığı ile gerçekleştirilebilmektedir.
• Aktif çalışma ortamında yer alan nesneleri döndürmek istenirse, kısayoldan ilgili nesnelere çift tıklamak suretiyle döndürme seçenekleri aktif hale getirilebilecektir.


25. Soru

CorelDRAW Ortamında Efektler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

• Drop Shadow (Gölge Ekle): Hedef nesneye gölge efekti uygulamak için kullanılmaktadır.
• Contour (Dış Çevre – Kenar): Hedef nesnenin dış çevresine – kenarlarına dayalı bir şekilde efektler oluşturulabilmesini sağlayan bir efekt türüdür.
• Blend (Harmanlama): Aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.
• Distort (Çarpıtma): Hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.
• Envelope (Zarflama): Hedef nesneyi belirli bir şekilsel yapı içerisinde, farklı noktalardan çekiştirmek – uzatmak suretiyle alternatif şekiller kapsamında sonuçlar elde edilmesine dayanan bir efekttir.
• Extrude (Ekstrüzyon): Hedef nesneye kabarıklık hissi– 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.


26. Soru

CorelDRAW Ortamında Renklendirmeye ilişkin önemli noktalar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW ortamında aktif çalışmaya bir çizim yapmak istediğimizde (örneğin bir şekil), ilgili çizim nesne türünü Toolbox (Araç Kutusu) altından seçtikten sonra, sağ tarafta yer alan Color Palettes altından renk seçimi yapmak mümkündür.
• Eğer ilgili nesnedeki renklerde saydamlık uygulamak isterseniz, Color Palettes üzerinde yer alan X işaretli seçeneği ilgili mouse düğmesi ile tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamında yeni palet çağırmak için programın Window (Pencere) menüsü altındaki Color Palettes (Renk Paletleri) seçeneği kullanılabilmektedir.
• Çalışma ortamında yeni bir palet oluşturmak ve hatta var olan bir palet üzerinde renk ekleme, renkleri değiştirme gibi işlemleri yerine getirmek için yine Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes/ Palette Editor seçeneğini kullanmak suretiyle editör penceresini ekrana getirebilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamında kullanmış olduğunuz renkleri sonradan kullanabilmek adına bir palet olarak kaydetmek için de, Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri)/Create Palette From Document seçeneğini kullanabilirsiniz.


27. Soru

CorelDRAW ortamındaki metin odaklı işlemlere yönelik olarak başlıca önemli noktalar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW’da aktif çalışma ortamına metin eklemek için Toolbox (Araç Kutusu) bileşeninde yer alan Text (Metin) aracı kullanılabilmektedir.
• Genel olarak bakıldığında CorelDRAW ortamına eklemesi yapılabilecek metinler artistik ve paragraf metin olmak üzere iki türe ayrılmaktadır.
• Artistik metinler standart metin nesneleri olarak kullanılabilecek ve nispeten daha kısa olan, efekt uygulanabilecek yapıdaki tasarımsal metinler olarak değerlendirilmektedir.
• Paragraf metinler ise, belirlenmiş olan bir çerçeve içerisinde temsil edilen ve uzun metinler olmaktadır. Paragraf metinleri aktif çalışma ortamında oluştururken, Text aracı seçildikten sonra sürükle-bırak ile metnin yer alacağı çerçevenin çizilmesi yöntemi izlenmektedir.
• Aktif çalışma alanına metin eklerken, tıpkı diğer kontrollerde de olabildiği gibi- detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) Property Bar (Özellik Çubuğu) adlı bileşende kullanıcılara sunulmaktadır.


28. Soru

Şablonlar – Stiller hakkında bilgi veriniz.

Cevap

CorelDRAW programında çalışırken, o anda sahip olduğunuz nesneleri, sayfa ayarlarını ve kullanılan stil özelliklerini daha sonraları başka çalışmalarınızda kullanmak üzere kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu durumda CorelDRAW şablon adı altında söz konusu ayarlamaları kaydetmenize imkân vermektedir. Kısacası aktif çalışmanızdaki stilleri CorelDRAW sayesinde şablon olarak kayıt altına almak mümkün olmaktadır.


29. Soru

Şablonlar ve stillere yönelik olarak ifade edebilecek önemli hususlar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW’da şablonlar ve stiller söz konusu olduğunda başvurulan temel bileşenlerden birisi Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresidir.
• Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları – stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi –panelinde boş bir alana tıklayıp, Template/Save As seçeneklerini takip edebilirsiniz.
• Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını isterseniz, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlemeniz yeterli olmaktadır.
• Graphic and Text Styles penceresi kapsamında kayıtlı bir şablonu aktif çalışmanız için çağırmak – yüklemek ve ayrıca aktif çalışmanızda yer alan stilleri düzenlemek, yeni stil oluşturmak…vb faaliyetler de kolaylıkla yerine getirilebilmektedir.


30. Soru

CorelDRAW ortamında katman (layer) kullanımı ile ilgili olarak başlıca hususlar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW ortamında katman (layer) mantığı çerçevesinde çalışırken iki farklı yaklaşım ortaya çıkabilmektedir. Bunlar; multi-page jobs (çok sayfalı işler) ve single- page jobs (tek sayfalı işler) adları altında incelenebilmektedir.
• Multi-page jobs (çok sayfalı işler), sayfa mantığı kapsamında bir aktif çalışmada bazı belirli nesnelerin her sayfada görüldüğü, bazılarının ise belirli sayfalarda görüldüğü bir yaklaşıma dayanmaktadır.
• Diğer yandan single-page jobs (tek sayfalı işler) ise, tek bir sayfanın ortak olarak arka planda işe koşulduğu bir yaklaşım olmaktadır.
• CorelDRAW programı ortamında katmanları (layers) düzenlemek – organize etmek için Object Manager (Nesne Yöneticisi) paneli – bileşeninden faydalanılmaktadır.
Object Manager (Nesne Yöneticisi) kısaca aktif çalışma ortamındaki bütün sayfaları, katmanları ve eklenmiş nesneleri genel hatlarıyla görüntülemek ve organize etmek için kullanılan bir CorelDRAW bileşenidir.


31. Soru

Coreldraw çalışmalarını dışa aktarım ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap

Grafiksel – görsel tasarım programı olması dolayısıyla, CorelDRAW programı ortamında tasarlanmış olan çalışmaların farklı formatlarda dışa aktarılması ve farklı özelliklerde, farklı program ortamlarında düzenlenmeye devam edilebilmesine imkân verilmesi önemli hususlardan birisidir. Bu şekilde, hem çalışmaların farklı ortamlarda kullanılabilmesi ve düzenlenebilmesi gibi avantajlara ulaşılabilmekte, hem de nispeten daha düşük boyutta, farklı platformlarda boy gösterecek görsel formatlarda elde edilebilmektedir. CorelDRAW programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. Söz konusu seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme/ dışa aktarma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.


32. Soru

CorelDRAW programı dışa aktarma işlemini gerçekleştiren dosya türlerinin başlıcaları nelerdir?

Cevap

• BMP: Temel Microsoft Windows Bitmap resim dosyası türüdür.
• JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
• PSD: Adobe Photoshop programı tarafından desteklenen genel dosya türüdür.
• TIFF: Görsel ürünlerde sıklıkla kullanılan bir başka resim dosyası türüdür.
• TGA: Truevision adlı görüntü kartını destekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.
• PCX: Esasında klasik işletim sistemi MSDOS’un PC Paintbrush programının desteklediği dosya türüdür.
• FPX: Genel olarak Kodak firmasının Picture Easy Software programı tarafından kullanılan ve sayısal fotoğrafçılık için tasarlanmış–düzenlenmiş bir dosya türüdür.


33. Soru

CorelDRAW programı dışa aktarma işlemini gerçekleştiren dosya türleri ile ilgili detaylı bilgi veriniz.

Cevap

Söz konusu dosya türleri kapsamında yapılan dışa aktarmalar, ifade ettiğimiz üzere CorelDRAW ortamındaki çalışmaların farklı platformlara yönelik dosya türlerine dönüştürülmesine ve böylelikle yapılan çalışmaların tasarımların daha fazla ortamda ve platformda kolaylıkla kullanılabilmesine imkân vermektedir. Burada özellikle dosya türlerinin ister CorelDRAW formatında olsun, ister diğer vektörel yapıda çıktıları destekleyen türler kapsamında olsun, aynı yapıda temsil edilebilmesi gibi avantajlar sağlanabilmektedir. Tasarımsal anlamdaki çalışmaları bir kenara bırakacak olursak, CorelDRAW ortamında gerçekleştirilen tasarımların Web tasarımı yönünde işe koşulması da böylelikle mümkün olmaktadır. Web tasarımı yönünden bakıldığında, CorelDRAW ortamından Web ortamında kullanılacak görsel bileşenler elde edilebileceği gibi genel
anlamda Web arayüzü de bütün olarak ortaya konulabilecektir.


34. Soru

CorelDRAW programını kısaca açıklayınız.

Cevap

CorelDRAW programı, Corel Corporation adlı yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, bir diğer popüler vektörel illüstrasyon programıdır. İlk olarak 1989 yılında Michel Bouillon ve Pat Beirne tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Corel Corporation bünyesindedir.


35. Soru

CorelDRAW programı ile birlikte varsayılan olarak gelen ve sık kullanılan araçlara örnek veriniz.

Cevap

CorelDRAW programı ile birlikte varsayılan olarak gelen ve sık kullanılan araçlardan bazıları şunlardır:

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)


36. Soru

CorelDRAW efektler nelerdir?

Cevap

CorelDRAW efektler şunlardır:

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)


37. Soru

Color Palettes (Renk Paletleri)ni kısaca tanımlayınız.

Cevap

Color Palettes; CorelDRAW programı ortamında özellikle renklendirme işlemleri açısından önem arz eden ve aktif çalışmada kullanılabilecek (veya kullanılan) renkleri sunan bir temel bileşendir. 


38. Soru

Object Manager (Nesne Yöneticisi) kavramını açıklayınız. 

Cevap

Object Manager (Nesne Yöneticisi); aktif çalışma ortamındaki bütün sayfaları, katmanları ve eklenmiş nesneleri genel hatlarıyla görüntülemek ve organize etmek için kullanılan bir CorelDRAW bileşenidir. 


39. Soru

CoreDRAW programında çalışırken şablonlar ve stillere yönelik olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

CoreDRAW programında çalışırken şablonlar ve stillere yönelik olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.


40. Soru

CorelDRAW aktif çalışma ortamında kullanılan renkleri sonradan kullanabilmek için bir palet olarak kaydetmek için ne yapmak gerekir? 

Cevap

Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) / Create Palette From Document (Dokümandan Palet Oluştur) seçeneği kullanılabilir.


41. Soru

CorelDRAW ortamındaki Distort (Çarpıtma) ne tür efekttir?

Cevap

CorelDRAW ortamındaki Distort (Çarpıtma); hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.


42. Soru

Freehand (Serbest) nedir? Kısaca işlevlerini açıklayınız.

Cevap

Freehand (Serbest); CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler ger- çekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşılabilir.


43. Soru

Docker kavramını tanımlayınız.

Cevap

Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir.


44. Soru

Toolbox (Araç Kutusu) ne tür bir paneldir?

Cevap

Toolbox; CorelDRAW programı ortamında aktif çalışma üzerinde çizimler, tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir.


45. Soru

Blend (Harmanlama) ne tür bir efekttir?

Cevap

Blend (Harmanlama); aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.


46. Soru

CorelDRAW programında aktif çalışma alanına metin eklerken, detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) hangi bileşen aracılığı ile kullanıcılara sunulmaktadır?

Cevap

CorelDRAW programında aktif çalışma alanına metin eklerken, detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) Property Bar (Özellik Çubuğu) adlı bileşen aracılığı ile kullanıcılara sunulmaktadır. 


47. Soru

________________ aktif çalışmada bütün sayfalarda görüntülenmesini istediğimiz nesneyi veya nesneleri taşıyan katman (layer)dır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

Master Page (Asıl Sayfa) aktif çalışmada bütün sayfalarda görüntülenmesini istediğimiz nesneyi veya nesneleri taşıyan katman (layer)dır. 


48. Soru

PCX nedir?

Cevap

PCX: Klasik işletim sistemi MS- DOS’un PC Paintbrush programının destek- lediği dosya türüdür. Adobe Photoshop, GIMP, PaintShop Pro, ImageMagick, IrfanView ve XnView gibi grafiksel, görsel tasarım programlarının da desteklediği bir bitmap dosya türüdür.


49. Soru

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı) ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı); daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılır.


50. Soru

CorelDRAW program arayüzünde Drawing Window alanını açıklayınız. 

Cevap

CorelDRAW program arayüzünde Drawing Window alanı; varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanıdır. 


51. Soru

Extrude (Ekstrüzyon) ne tür bir efekt türüdür?

Cevap

Extrude (Ekstrüzyon); hedef nesneye kabarıklık hissi – 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.


52. Soru

CorelDRAW ile benzer amaçta kullanılan, alternatif ve popüler program nedir?

Cevap

Adobe İllustrator; CorelDRAW ile benzer amaçta kullanılan, alternatif ve popüler programdır. 


53. Soru

CorelDRAW programında gerçekleşen basit çizim adımları nelerdir?

Cevap

CorelDRAW programında gerçekleşen basit çizim adımları şunlardır:

Sayfa yapısı, kullanılacak renk kapsamı gibi parametreleri önceden düşünüp tasarlamak ve ayarlamak oldukça önemlidir. CorelDRAW ortamındaki boş çalışma alanında çizimler genel hatlarıyla Toolbox (Araç Kutusu) bileşeni başta olmak üzere, diğer bütün çubuklar, pencereler ve Docker pencereleriyle etkileşime dayalı olarak yerine getirilir. Aktif çalışma ortamında işe koşulacak araç öncelikli olarak Toolbox (Araç Kutusu) ortamında seçilmelidir. Nesneler, Pick (Toplama) aracı ile seçildikten sonra ilgili nesneleri boyutlandırma işlemleri sürükle-bırak mantığı ile gerçekleşir. Ayrıca, nesneler döndürmek istenirse, kısayoldan ilgili nesnelere çift tıklamak suretiyle döndürme seçenekleri aktif hale getirilebilir.


54. Soru

Menu Bar (Menü Çubuğu) bileşeninin işlevi nedir?

Cevap

Menu Bar (Menü Çubuğu); tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.


1. Soru

CorelDRAW programını tanımlayınız.

Cevap

Vektörel çizim/tasarım süreçlerinin beraberinde, görsel – grafik tasarım odaklı birçok faaliyette (örneğin masaüstü yayıncılık, Web tasarım) etkin bir biçimde kullanılan CorelDRAW, piyasada yer alan profesyonel nitelikteki sayılı programlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan .CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren geniş bir dosya türü – formatı yelpazesini desteklemektedir.

2. Soru

CorelDRAW programı ortamında kullanıcıların etkileşime girdiği temel arayüz bileşenleri nelerdir?

Cevap

• Menu Bar (Menü Çubuğu)
• Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu)
• Property Bar (Özellik Çubuğu)
• Drawing Window (Çizim Penceresi) ve DrawingPage (Çizim Sayfası)
• Toolbox (Araç Kutusu):
• Color Palettes (Renk Paletleri)
• Docker Windows (Docker Pencereleri)

3. Soru

Menu Bar (Menü Çubuğu)’nun işlevlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Menu Bar (Menü Çubuğu), tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili düzenlemelerin – ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.

4. Soru

Standart Tool Bar (Standart Araç Çubuğu)’nun işlevlerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Menu Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve genel anlamda CorelDRAW programına ve bu bağlamda, vektörel çizim özellik – işlevlerine yönelik bazı temel seçenekleri sunan bir bileşendir.

5. Soru

Property Bar (Özellik Çubuğu)’nun özelliklerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Standart Tool Bar bileşeninin hemen altında yer alan ve aktif çalışma alanında seçilen nesne veya nesnelere göre düzenlenebilen – kullanılabilen parametreleri ve komutları içeren bir bileşendir.

6. Soru

Drawing Window (Çizim Penceresi) ve Drawing Page (Çizim Sayfası)’nın özellik ve işlevleri nelerdir?

Cevap

CorelDRAW programı ortamında varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanı Drawing Window olarak isimlendirilmektedir. Drawing Page ise, Drawing Window alanı içerisinde yer alan esas çizim – tasarım sayfası olmaktadır. Bu noktada, aktif çalışma içerisinde birden fazla Drawing Page olması durumunda, Drawing Window bileşeni alt kısmında yer alan Document Navigator (Doküman Gezgini) adlı bileşen ile sayfalar arası geçişler yapılabilmektedir.

7. Soru

Toolbox (Araç Kutusu)’nun işlev ve görevlerini açıklayınız.

Cevap

Varsayılan olarak CorelDRAW programı arayüzünün en solunda yer alan Toolbox (Araç Kutusu), aktif çalışma üzerinde çizimler – tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir. Bu bileşen, CorelDRAW ortamındaki tasarım süreçleri açısından hayati öneme sahip başlıca bileşen olarak değerlendirilebilmektedir.

8. Soru

Color Palettes (Renk Paletleri)’ni kısaca açıklayınız.

Cevap

CorelDRAW programı arayüzünün en sağında yer alan bu panel sayesinde, aktif çalışmaya yönelik düzenlemeler esnasında renk paletleri seçimi – kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.

9. Soru

Docker Windows (Docker Pencereleri)’nin işlev ve özelliklerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik – işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir. Aktif çalışmada gerçekleştirmeyi tercih ettiğiniz işlemlere göre aktif hale gelen bu pencereler, ilgili Docker alanına sekmeler halinde yerleşmektedir.

10. Soru

Çizim araçlarının kullanımına yönelik hususlar nelerdir?

Cevap

Toolbox (Araç Kutusu) ile basit çizimler gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar, CorelDRAW gibi görsel – grafik tasarım programlarının genelinde benzer yapıda olmakla beraber, kısaca şöyledir:
• Toolbox (Araç Kutusu) altında her bir araç küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir. Hangi aracın ne amaçla kullanılabildiği bu simgelerden kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır.
• Toolbox kapsamında kullanıcılara sunulan bazı araçların simgeleri altında (sağ alt köşesinde) ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Söz konusu ok işaretleri, dikkate alınan araca benzer yapıda olan – alternatif başka araçların da aynı araç simgesi altında yer aldığını ifade etmektedir. Ek araçları aktif hale getirmek için ok işaretleri olan simgelere Fare sol tuşu ile tıklamak yeterli olmaktadır.
• CorelDRAW programı ortamındaki Toolbox altında sunulan her bir araca da kısayol tuşlarıyla ulaşmak da mümkündür.

11. Soru

Sık kullanılan basit çizim araçları nelerdir?

Cevap

• Pick (Toplama)
• Shape (Şekil)
• Crop (Kesme)
• Zoom (Yakınlaştırma)
• Freehand (Serbest)
• Rectangle (Dikdörtgen)
• Ellipse (Elips)
• Polygon (Çokgen)
• Text (Metin)
• Parallel Dimension (Paralel Boyut)
• Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı)
• Drop Shadow (Gölge Bırak)
• Color Eyedropper (Renk Göz Damlası)
• Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma)

12. Soru

Pick (Toplama)çizim aracını açıklayınız.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Bu aracı seçtikten sonra çizim alanında birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebilirsiniz (Dilerseniz çoklu seçimler için de klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak seçim işlemini yerine getirebilirsiniz). Bu aracın altında alternatif seçim araçları da vardır.

13. Soru

Shape (Şekil) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanında alternatif şekil düzenlemeleri yapmak için kullanılmaktadır. Bu aracın altında alternatif şekil araçları da sunulmaktadır. 

14. Soru

Crop (Kesme) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki görseller üzerinde kesme işlemleri uygulamak için bu araç kullanılmaktadır. Aracın altında yine dilimlemek için Knife (Bıçak) ve serbest silme için Eraser (Silgi) gibi araçlar da bulunmaktadır.

15. Soru

Zoom (Yakınlaştırma) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma ortamına yakınlaştırma–uzaklaştırma gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. Bu araç altından daha büyük çapta çalışmalarda aktif çalışma alanında gezinmek için kullanılan Pan (Kritize) aracı da kullanıcılara sunulmuştur.

16. Soru

Freehand (Serbest) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşıp işe koşmak mümkündür.

17. Soru

Rectangle (Dikdörtgen) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek dikdörtgen çizebilirsiniz.

18. Soru

Ellipse (Elips) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına sürükle–bırak yaparak ya da 3 nokta belirleyerek elips çizebilirsiniz.

19. Soru

Parallel Dimension (Paralel Boyut) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç, CorelDRAW ortamındaki çizimler esnasında nesneler arası uzaklık, boyut gibi ölçüleri daha hassas anlayabilmek ve çizimleri – tasarımları ona göre gerçekleştirmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu araç altında alternatif boyut ölçümlerine – belirlemelerine (yatay – dikey, açısal… vb.) yönelik farklı araçlar da bulunmaktadır.

20. Soru

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yine bu araç altında alternatif şekillerde bağlantı kurulmasını sağlayan farklı araçlar da vardır.

21. Soru

Drop Shadow (Gölge Bırak)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aktif çalışma alanındaki nesne veya nesnelere gölge ekleme adına kullanılmaktadır. Bir tür efekt olan bu araç altında yine alternatif–farklı efektler de bulunmaktadır.

22. Soru

Color Eyedropper (Renk Göz Damlası) çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile nesne veya nesnelerin belirli bir noktasındaki rengi almak mümkündür. Yine aynı araç altındaki Attributes Eyedropper (Özellikler Göz Damlası) ile de nesnelerin sahip oldukları temel özelliklerini alabilir ve başka yerlerde kullanabilirsiniz.

23. Soru

Interactive Fill (Etkileşimli Doldurma)çizim aracı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu araç ile hedef nesneyi değişken renk biçimlerinde boyamak mümkün olmaktadır.

24. Soru

Basit çizim adımları nelerdir?

Cevap

• Her görsel – grafik tasarım programında olduğu gibi, CorelDRAW programında da oluşturacağınız her yeni çalışmada, sayfa yapısı, kullanılacak renk kapsamı… vb. parametreleri önceden düşünüp tasarlamak ve ayarlamak oldukça önemlidir.
• CorelDRAW ortamındaki boş çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çizimler genel hatlarıyla Toolbox (Araç Kutusu) bileşeni başta olmak üzere, diğer bütün çubuklar, pencereler ve Docker pencereleriyle etkileşime dayalı olarak yerine getirilecektir.
• Aktif çalışma ortamında işe koşacağınız aracı öncelikli olarak Toolbox (Araç Kutusu) ortamında seçmek gerekmektedir.
• Aktif çalışma ortamında yer alan nesneleri Pick (Toplama) aracı ile seçtikten sonra ilgili nesneleri boyutlandırma işlemleri sürükle bırak mantığı ile gerçekleştirilebilmektedir.
• Aktif çalışma ortamında yer alan nesneleri döndürmek istenirse, kısayoldan ilgili nesnelere çift tıklamak suretiyle döndürme seçenekleri aktif hale getirilebilecektir.

25. Soru

CorelDRAW Ortamında Efektler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

• Drop Shadow (Gölge Ekle): Hedef nesneye gölge efekti uygulamak için kullanılmaktadır.
• Contour (Dış Çevre – Kenar): Hedef nesnenin dış çevresine – kenarlarına dayalı bir şekilde efektler oluşturulabilmesini sağlayan bir efekt türüdür.
• Blend (Harmanlama): Aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.
• Distort (Çarpıtma): Hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.
• Envelope (Zarflama): Hedef nesneyi belirli bir şekilsel yapı içerisinde, farklı noktalardan çekiştirmek – uzatmak suretiyle alternatif şekiller kapsamında sonuçlar elde edilmesine dayanan bir efekttir.
• Extrude (Ekstrüzyon): Hedef nesneye kabarıklık hissi– 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.

26. Soru

CorelDRAW Ortamında Renklendirmeye ilişkin önemli noktalar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW ortamında aktif çalışmaya bir çizim yapmak istediğimizde (örneğin bir şekil), ilgili çizim nesne türünü Toolbox (Araç Kutusu) altından seçtikten sonra, sağ tarafta yer alan Color Palettes altından renk seçimi yapmak mümkündür.
• Eğer ilgili nesnedeki renklerde saydamlık uygulamak isterseniz, Color Palettes üzerinde yer alan X işaretli seçeneği ilgili mouse düğmesi ile tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamında yeni palet çağırmak için programın Window (Pencere) menüsü altındaki Color Palettes (Renk Paletleri) seçeneği kullanılabilmektedir.
• Çalışma ortamında yeni bir palet oluşturmak ve hatta var olan bir palet üzerinde renk ekleme, renkleri değiştirme gibi işlemleri yerine getirmek için yine Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes/ Palette Editor seçeneğini kullanmak suretiyle editör penceresini ekrana getirebilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamında kullanmış olduğunuz renkleri sonradan kullanabilmek adına bir palet olarak kaydetmek için de, Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri)/Create Palette From Document seçeneğini kullanabilirsiniz.

27. Soru

CorelDRAW ortamındaki metin odaklı işlemlere yönelik olarak başlıca önemli noktalar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW’da aktif çalışma ortamına metin eklemek için Toolbox (Araç Kutusu) bileşeninde yer alan Text (Metin) aracı kullanılabilmektedir.
• Genel olarak bakıldığında CorelDRAW ortamına eklemesi yapılabilecek metinler artistik ve paragraf metin olmak üzere iki türe ayrılmaktadır.
• Artistik metinler standart metin nesneleri olarak kullanılabilecek ve nispeten daha kısa olan, efekt uygulanabilecek yapıdaki tasarımsal metinler olarak değerlendirilmektedir.
• Paragraf metinler ise, belirlenmiş olan bir çerçeve içerisinde temsil edilen ve uzun metinler olmaktadır. Paragraf metinleri aktif çalışma ortamında oluştururken, Text aracı seçildikten sonra sürükle-bırak ile metnin yer alacağı çerçevenin çizilmesi yöntemi izlenmektedir.
• Aktif çalışma alanına metin eklerken, tıpkı diğer kontrollerde de olabildiği gibi- detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) Property Bar (Özellik Çubuğu) adlı bileşende kullanıcılara sunulmaktadır.

28. Soru

Şablonlar – Stiller hakkında bilgi veriniz.

Cevap

CorelDRAW programında çalışırken, o anda sahip olduğunuz nesneleri, sayfa ayarlarını ve kullanılan stil özelliklerini daha sonraları başka çalışmalarınızda kullanmak üzere kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu durumda CorelDRAW şablon adı altında söz konusu ayarlamaları kaydetmenize imkân vermektedir. Kısacası aktif çalışmanızdaki stilleri CorelDRAW sayesinde şablon olarak kayıt altına almak mümkün olmaktadır.

29. Soru

Şablonlar ve stillere yönelik olarak ifade edebilecek önemli hususlar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW’da şablonlar ve stiller söz konusu olduğunda başvurulan temel bileşenlerden birisi Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresidir.
• Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları – stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi –panelinde boş bir alana tıklayıp, Template/Save As seçeneklerini takip edebilirsiniz.
• Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını isterseniz, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlemeniz yeterli olmaktadır.
• Graphic and Text Styles penceresi kapsamında kayıtlı bir şablonu aktif çalışmanız için çağırmak – yüklemek ve ayrıca aktif çalışmanızda yer alan stilleri düzenlemek, yeni stil oluşturmak…vb faaliyetler de kolaylıkla yerine getirilebilmektedir.

30. Soru

CorelDRAW ortamında katman (layer) kullanımı ile ilgili olarak başlıca hususlar nelerdir?

Cevap

• CorelDRAW ortamında katman (layer) mantığı çerçevesinde çalışırken iki farklı yaklaşım ortaya çıkabilmektedir. Bunlar; multi-page jobs (çok sayfalı işler) ve single- page jobs (tek sayfalı işler) adları altında incelenebilmektedir.
• Multi-page jobs (çok sayfalı işler), sayfa mantığı kapsamında bir aktif çalışmada bazı belirli nesnelerin her sayfada görüldüğü, bazılarının ise belirli sayfalarda görüldüğü bir yaklaşıma dayanmaktadır.
• Diğer yandan single-page jobs (tek sayfalı işler) ise, tek bir sayfanın ortak olarak arka planda işe koşulduğu bir yaklaşım olmaktadır.
• CorelDRAW programı ortamında katmanları (layers) düzenlemek – organize etmek için Object Manager (Nesne Yöneticisi) paneli – bileşeninden faydalanılmaktadır.
Object Manager (Nesne Yöneticisi) kısaca aktif çalışma ortamındaki bütün sayfaları, katmanları ve eklenmiş nesneleri genel hatlarıyla görüntülemek ve organize etmek için kullanılan bir CorelDRAW bileşenidir.

31. Soru

Coreldraw çalışmalarını dışa aktarım ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap

Grafiksel – görsel tasarım programı olması dolayısıyla, CorelDRAW programı ortamında tasarlanmış olan çalışmaların farklı formatlarda dışa aktarılması ve farklı özelliklerde, farklı program ortamlarında düzenlenmeye devam edilebilmesine imkân verilmesi önemli hususlardan birisidir. Bu şekilde, hem çalışmaların farklı ortamlarda kullanılabilmesi ve düzenlenebilmesi gibi avantajlara ulaşılabilmekte, hem de nispeten daha düşük boyutta, farklı platformlarda boy gösterecek görsel formatlarda elde edilebilmektedir. CorelDRAW programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. Söz konusu seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme/ dışa aktarma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

32. Soru

CorelDRAW programı dışa aktarma işlemini gerçekleştiren dosya türlerinin başlıcaları nelerdir?

Cevap

• BMP: Temel Microsoft Windows Bitmap resim dosyası türüdür.
• JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
• PSD: Adobe Photoshop programı tarafından desteklenen genel dosya türüdür.
• TIFF: Görsel ürünlerde sıklıkla kullanılan bir başka resim dosyası türüdür.
• TGA: Truevision adlı görüntü kartını destekleyen sistemlerde kullanılabilen grafik dosyası türüdür.
• PCX: Esasında klasik işletim sistemi MSDOS’un PC Paintbrush programının desteklediği dosya türüdür.
• FPX: Genel olarak Kodak firmasının Picture Easy Software programı tarafından kullanılan ve sayısal fotoğrafçılık için tasarlanmış–düzenlenmiş bir dosya türüdür.

33. Soru

CorelDRAW programı dışa aktarma işlemini gerçekleştiren dosya türleri ile ilgili detaylı bilgi veriniz.

Cevap

Söz konusu dosya türleri kapsamında yapılan dışa aktarmalar, ifade ettiğimiz üzere CorelDRAW ortamındaki çalışmaların farklı platformlara yönelik dosya türlerine dönüştürülmesine ve böylelikle yapılan çalışmaların tasarımların daha fazla ortamda ve platformda kolaylıkla kullanılabilmesine imkân vermektedir. Burada özellikle dosya türlerinin ister CorelDRAW formatında olsun, ister diğer vektörel yapıda çıktıları destekleyen türler kapsamında olsun, aynı yapıda temsil edilebilmesi gibi avantajlar sağlanabilmektedir. Tasarımsal anlamdaki çalışmaları bir kenara bırakacak olursak, CorelDRAW ortamında gerçekleştirilen tasarımların Web tasarımı yönünde işe koşulması da böylelikle mümkün olmaktadır. Web tasarımı yönünden bakıldığında, CorelDRAW ortamından Web ortamında kullanılacak görsel bileşenler elde edilebileceği gibi genel
anlamda Web arayüzü de bütün olarak ortaya konulabilecektir.

34. Soru

CorelDRAW programını kısaca açıklayınız.

Cevap

CorelDRAW programı, Corel Corporation adlı yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, bir diğer popüler vektörel illüstrasyon programıdır. İlk olarak 1989 yılında Michel Bouillon ve Pat Beirne tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Corel Corporation bünyesindedir.

35. Soru

CorelDRAW programı ile birlikte varsayılan olarak gelen ve sık kullanılan araçlara örnek veriniz.

Cevap

CorelDRAW programı ile birlikte varsayılan olarak gelen ve sık kullanılan araçlardan bazıları şunlardır:

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)

 • Pick (Toplama)

 • Shape (Şekil)

 • Crop (Kesme)

 • Zoom (Yakınlaştırma)

 • Ellipse (Elips)

 • Polygon (Çokgen)

 • Text (Metin)
 • Parallel Dimension (Paralel Boyut)
36. Soru

CorelDRAW efektler nelerdir?

Cevap

CorelDRAW efektler şunlardır:

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)

• Drop Shadow (Gölge Ekle)

• Contour (Dış Çevre – Kenar)

• Blend (Harmanlama)

• Distort (Çarpıtma)

• Envelope (Zar ama)

• Extrude (Ekstrüzyon)

37. Soru

Color Palettes (Renk Paletleri)ni kısaca tanımlayınız.

Cevap

Color Palettes; CorelDRAW programı ortamında özellikle renklendirme işlemleri açısından önem arz eden ve aktif çalışmada kullanılabilecek (veya kullanılan) renkleri sunan bir temel bileşendir. 

38. Soru

Object Manager (Nesne Yöneticisi) kavramını açıklayınız. 

Cevap

Object Manager (Nesne Yöneticisi); aktif çalışma ortamındaki bütün sayfaları, katmanları ve eklenmiş nesneleri genel hatlarıyla görüntülemek ve organize etmek için kullanılan bir CorelDRAW bileşenidir. 

39. Soru

CoreDRAW programında çalışırken şablonlar ve stillere yönelik olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

CoreDRAW programında çalışırken şablonlar ve stillere yönelik olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.

 • Graphics and Text Styles (Grafikler ve Metin Stilleri) penceresini Tools (Araçlar) menüsü altından Graphics and Text Styles (Grafikler ve Me- tin Stilleri) seçeneği ile açmak mümkündür.

 • Aktif çalışmanızdaki ayarlamaları stilleri şablon olarak kaydetmek için açılan Graphics and Text Styles penceresi panelinde boş bir alana tıklayıp, Template / Save As seçenekleri takip edilebilir

 • Eğer kayıt işlemi içerisine aktif çalışmadaki nesnelerin de dâhil olmasını istenirse, ilgili kayıt penceresinde yer alan With Contents (İçeriklerle Birlikte) seçeneğini işaretlenmesi yeterlidir.

40. Soru

CorelDRAW aktif çalışma ortamında kullanılan renkleri sonradan kullanabilmek için bir palet olarak kaydetmek için ne yapmak gerekir? 

Cevap

Window (Pencere) menüsü altından Color Palettes (Renk Paletleri) / Create Palette From Document (Dokümandan Palet Oluştur) seçeneği kullanılabilir.

41. Soru

CorelDRAW ortamındaki Distort (Çarpıtma) ne tür efekttir?

Cevap

CorelDRAW ortamındaki Distort (Çarpıtma); hedef nesnenin şekilsel özellikleriyle oynayarak alternatif şekiller oluşturulmasını sağlayan bir efekttir.

42. Soru

Freehand (Serbest) nedir? Kısaca işlevlerini açıklayınız.

Cevap

Freehand (Serbest); CorelDRAW ortamında serbest ve alternatif çizimler ger- çekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle bu araç altından 2 Point Line (2 Noktalı Çizgi), 3 Point Curve (3 Noktalı Eğri), B-Spline, Bezier eğrileri, serbest kalem çizimi (Pen) gibi alternatif çizim araçlarına da ulaşılabilir.

43. Soru

Docker kavramını tanımlayınız.

Cevap

Docker olarak adlandırılan pencereler, CorelDRAW programı ortamının sağ tarafına doğru kısımda ekrana gelen ve işe koşulan özellik işlevlere göre kullanıcılara çeşitli ek ayarlama – düzenleme seçenekleri sunan bileşenlerdir.

44. Soru

Toolbox (Araç Kutusu) ne tür bir paneldir?

Cevap

Toolbox; CorelDRAW programı ortamında aktif çalışma üzerinde çizimler, tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir.

45. Soru

Blend (Harmanlama) ne tür bir efekttir?

Cevap

Blend (Harmanlama); aktif çalışma alanında çizilen iki şekil nesne arasını, şekiller arası dönüşüm varmış gibi doldurarak çoklu şekil çizimi gerçekleştirmeye yarayan bir efekttir.

46. Soru

CorelDRAW programında aktif çalışma alanına metin eklerken, detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) hangi bileşen aracılığı ile kullanıcılara sunulmaktadır?

Cevap

CorelDRAW programında aktif çalışma alanına metin eklerken, detaylı ayarlamalar (örneğin font tipi, temel font stilleri) Property Bar (Özellik Çubuğu) adlı bileşen aracılığı ile kullanıcılara sunulmaktadır. 

47. Soru

________________ aktif çalışmada bütün sayfalarda görüntülenmesini istediğimiz nesneyi veya nesneleri taşıyan katman (layer)dır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

Master Page (Asıl Sayfa) aktif çalışmada bütün sayfalarda görüntülenmesini istediğimiz nesneyi veya nesneleri taşıyan katman (layer)dır. 

48. Soru

PCX nedir?

Cevap

PCX: Klasik işletim sistemi MS- DOS’un PC Paintbrush programının destek- lediği dosya türüdür. Adobe Photoshop, GIMP, PaintShop Pro, ImageMagick, IrfanView ve XnView gibi grafiksel, görsel tasarım programlarının da desteklediği bir bitmap dosya türüdür.

49. Soru

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı) ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Straight-Line Connector (Düz-Çizgi Bağlayıcısı); daha hızlı ve pratik çalışma süreçlerini tecrübe etmek adına nesneler arası bağlantılar gerçekleştirmek amacıyla kullanılır.

50. Soru

CorelDRAW program arayüzünde Drawing Window alanını açıklayınız. 

Cevap

CorelDRAW program arayüzünde Drawing Window alanı; varsayılan olarak çizim – tasarım işlemlerinin gerçekleştirildiği genel program alanıdır. 

51. Soru

Extrude (Ekstrüzyon) ne tür bir efekt türüdür?

Cevap

Extrude (Ekstrüzyon); hedef nesneye kabarıklık hissi – 3B görünüm yaratacak şekilde görsel efekt uygulanabilmesine imkân veren bir efekt türüdür.

52. Soru

CorelDRAW ile benzer amaçta kullanılan, alternatif ve popüler program nedir?

Cevap

Adobe İllustrator; CorelDRAW ile benzer amaçta kullanılan, alternatif ve popüler programdır. 

53. Soru

CorelDRAW programında gerçekleşen basit çizim adımları nelerdir?

Cevap

CorelDRAW programında gerçekleşen basit çizim adımları şunlardır:

Sayfa yapısı, kullanılacak renk kapsamı gibi parametreleri önceden düşünüp tasarlamak ve ayarlamak oldukça önemlidir. CorelDRAW ortamındaki boş çalışma alanında çizimler genel hatlarıyla Toolbox (Araç Kutusu) bileşeni başta olmak üzere, diğer bütün çubuklar, pencereler ve Docker pencereleriyle etkileşime dayalı olarak yerine getirilir. Aktif çalışma ortamında işe koşulacak araç öncelikli olarak Toolbox (Araç Kutusu) ortamında seçilmelidir. Nesneler, Pick (Toplama) aracı ile seçildikten sonra ilgili nesneleri boyutlandırma işlemleri sürükle-bırak mantığı ile gerçekleşir. Ayrıca, nesneler döndürmek istenirse, kısayoldan ilgili nesnelere çift tıklamak suretiyle döndürme seçenekleri aktif hale getirilebilir.

54. Soru

Menu Bar (Menü Çubuğu) bileşeninin işlevi nedir?

Cevap

Menu Bar (Menü Çubuğu); tipik olarak CorelDRAW programı ile ilişkili genel bütün özellik ve işlevlere erişim sağlanabilen ve gerek aktif çalışma ile ilgili, gerekse program ile ilgili ayarlamaların yapılabildiği seçenekleri sunan bir bileşendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.