Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Photoshop İle Grafik Tasarımı

1. Soru

Sayısal fotoğrafçılığın gelişi ne gibi avantajlar sağlamıştır?

Cevap

Bildiğimiz üzere önceleri, klasik fotoğrafçılık adı altında isimlendirebileceğimiz, mekanik fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğrafların elde edilmesi ve düzenlenmesi işlemleri hiç de kolay olmamıştır. Klasik manada, kimyasal süreçlerle nesnelerin anlık durumlarının filmlere yansıtıldığı fotoğrafçılık çalışmaları, gerek kullanılan donanımların çeşitliliğinin fazla olması, gerekse harcanan zamanın nispeten daha uzun olması nedeniyle istendik düzeye hiçbir zaman erişememiştir. Nesnelerin anlık görüntülerinin sayısal – bilgisayar tabanlı teknikler yardımıyla yakalanması yaklaşımına dayanan sayısal fotoğrafçılık, bu noktada devrimsel bir etki yaratmıştır.


2. Soru

Sayısal (dijital) fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Nesnelere ait görüntülerin yakalanması aşamasında sayısal – bilgisayar tabanlı tekniklerin uygulanmakta olduğu fotoğrafçılık yaklaşımıdır.


3. Soru

Sayısal (dijital) fotoğraf işleme (digital photo processing) kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sayısal ortamda tutulan fotoğraflar – fotoğraf verileri üzerinde gerçekleştirilebilen genel düzeltme – düzenleme işlemlerine verilen genel bir isimdir.


4. Soru

Fotoğraf manipülasyonu (fotomontaj) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Görsel veri niteliğinde olan, özellikle fotoğraflar üzerinde yapılan ve düzeltme – düzenleme – değiştirme yoluyla yeni ürünlerin elde edilebilmesine de imkân veren işlemler için kullanabileceğimiz genel bir kavramdır.


5. Soru

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde genel olarak yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri şöyle ifade edebiliriz:
• Klasik yaklaşımlarla elde edilmiş, ancak sayısal ortama aktarılmış fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal yaklaşımlarla elde edilmiş fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğrafların renk, biçim, çözünürlük gibi özellikleri üzerinde güncellemeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğraflara eklemeler ve/veya fotoğraflardan yapılabilecek çıkarmalar (örneğin, istenmeyen unsurların silinmesi – düzeltilmesi),
• Sayısal ortamdaki fotoğraflar içerisinde fotoğraf manipülasyonu – fotomontaj tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek yeni fotoğrafların üretimi,
• Farklı görsel bileşenlerin işe koşulmasıyla yapay bir fotoğrafın elde edilmesi.


6. Soru

Adobe Photoshop programı nedir ve tarihsel gelişimi nasıl ilerlemiştir?

Cevap

Adobe Photoshop programı, Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen ve yaygın bir şekilde kullanılan sayısal fotoğraf işleme programlarından birisidir. 1987 yılında Thomas Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilen ve 1988 yılında da lisansı Adobe firmasına satılan Photoshop, ilk ortaya çıkışından bu yana birçok farklı sürüm geçirmiştir. İlk başlarda standart sürüm numaraları ile piyasaya sürülen Photoshop, 2003 yılı sonrası Adobe’un CS ön takısı altındaki sürümlerde boy göstermiş, ardından CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmuştur.


7. Soru

Adobe Photoshop programı ne amaçlarla kullanılmaktadır ve dosya formatı nedir?

Cevap

Adobe Photoshop programı, adından özellikle sayısal fotoğraf işleme çalışmalarında ve hatta fotoğraf manipülasyon – fotomontaj çalışmalarında sıklıkla söz ettirmektedir. Öyle ki, günümüzde insanlar arasında fotomontaj kelimesi yerine ‘Photoshoplama’, ‘Shoplama’ gibi kelimeler – kavramlar kullanılabilmektedir. Photoshop her ne kadar fotoğraf dosyaları üzerindeki çalışmalar için geliştirilmiş olsa da, resim çizme – tasarlama gibi çalışmalarda da etkin bir şekilde işe koşulabilmektedir. Photoshop bu bağlamda gücünü, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi- bünyesinde içerdiği görsel – grafik tasarım araçlarından almaktadır. Photoshop varsayılan olarak neredeyse bütün resim dosyaları türlerini desteklemekle birlikte, kendi dosya uzantısı olan .PSD ve .PSB uzantıları üzerinden de çalışmaktadır.


8. Soru

Adobe photoshop programının yaptığı işleri gerçekleştirebilen rakip yazılımlar hangileridir?

Cevap

Adobe Photoshop programı her ne kadar şu an için piyasanın hâkimi durumunda olsa da, tıpkı diğer görsel tasarım – düzenleme programlarında olduğu gibi alternatifleri olan bir programdır. Örneğin, GIMP adlı ücretsiz program, özellikle Linux işletim sistemi kullanıcıları tarafından tercih edilen bir programdır. Bunun dışında Corel firması tarafından sunulan Paint Shop Pro programı da Photoshop alternatifi olarak kabul edilmektedir. Yine Affinity Photo, Pixlr, Photoscape gibi programlar da çeşitli alternatifler olarak kullanıcılara sunulan diğer programlardır.


9. Soru

Start workspace alanı, Adobe Photoshop programının hangi aşamasında karşımıza çıkmaktadır ve ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Photoshop programını başlattıktan kısa bir süre sonra kullanıcıların karşısına çıkan ve program ortamında çalışmalara nasıl başlanabileceği – devam edilebileceği konusunda çeşitli seçenekler sunan ekran Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılmaktadır. Bu ekranda kullanıcılar daha önce üzerinde düzenlemeler yaptıkları çalışmaları Open (Aç) düğmesiyle ya da sağ alandaki ön izlemelerinden çağırabileceği gibi, New (Yeni) düğmesi ile de yeni bir Photoshop çalışmasına başlayabilmektedir.


10. Soru

Workspace (genel çalışma alanı) alanı, Adobe Photoshop programının hangi aşamasında karşımıza çıkmaktadır ve ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) ekranında gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, Photoshop programının esas çalışma alanı olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) açılmaktadır. Bu arayüz üzerinde, Photoshop programının kullanıcılarına vaadetmiş olduğu, en başta sayısal fotoğraf işleme olmak üzere, görsel tasarım bağlamında her türlü işlemin yapılması mümkün olmaktadır. Bu amaçla, Adobe firmasının diğer programlarında da olduğu gibi kullanıcılara sunmuş olduğu çeşitli bileşenler bulunmaktadır.


11. Soru

Adobe Photoshop genel çalışma alanında hangi bileşenler bulunmaktadır?

Cevap

Genel çalışma alanında bulunun bileşenler şu şekilde sıralanabilir:
• Application bar (uygulama çubuğu)
• Control Panel (Kontrol Paneli)
• Tools (Araçlar)
• Document Window (Doküman Penceresi)
• Panels (Paneller)


12. Soru

Histogram nedir?

Cevap

Kendi içerisinde tekrarları olan ve gruplandırılabilen verilere ait dağılımın sütunlar yardımıyla ifade edilebildiği bir gösterim biçimidir.


13. Soru

Piksel (pixel) nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kare şeklinde olan ve sayısal görüntüleri oluşturan en küçük birime verilen isimdir.


14. Soru

Çözünürlük (resolution) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sayısal ortamdaki görsellerde inç veya santimetre gibi birimler başına düşen piksel sayısına verilen isimdir.


15. Soru

Yeniden örnekleme (resampling) nedir?

Cevap

Bir görsel verisinin piksel ve çözünürlük değerlerini değiştirirken, aynı zamanda veri miktarının değiştirilmesine dayanan bir işleme tekniğidir.


16. Soru

Adobe Phooshop programı ortamında temel görsel – fotoğraf düzenleme işlemleri hangi bileşen ile gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Photoshop programı ortamında gerçekleştirilebilecek temel fotoğraf – görsel düzenleme işlemleri, Tools (Araçlar) bileşeni altında sunulan araçlar ile pratik ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Yerine getirmek istediğimiz düzenleme işlemini bu panel üzerinde yer alan ilgili aracı seçerek gerçekleştirmemiz mümkün olmaktadır. Elbette Tools bu işlemler için temel bileşen olsa da, bu paneldeki araçların yanında, Photoshop programındaki diğer bileşenleri de (çubuklar, alternatif paneller) yapılmakta olan düzenleme işlemine göre işe koşmak gerekmektedir.


17. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında bir görsel üzerinde düzeltmeler yapılırken kullanılan tools (araçlar) sekmesinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir.
• Photoshop tarafından bizlere sunulan her düzenleme aracı, Tools (Araçlar) altında küçük simgeler (icon) ile temsil edilmektedir (İlgili araçların görevleri taşıdıkları simgelerden de anlaşılabilmektedir). İstenilen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Bu noktada, herhangi bir aracı seçtiğimizde fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.
• Photoshop ortamında hızlı bir çalışma süreci geçirmek adına kısayol tuşları kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Tools (Araçlar) bileşenindeki unsurlara da çeşitli kısayol
tuşlarıyla ulaşabilme şansımız bulunmaktadır. Daha çok klavyedeki harflerle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz. Böylelikle ilgili aracın kısayol tuşunu öğrendiğiniz gibi, ismini de öğrenebilirsiniz.
• Tools unsurlarının bazıları, bünyesinde çeşitli ayarlamaları da içermektedir. Bu tür araçlarla tasarım gerçekleştirmeden önce simgelerine çift (sol) tıklayarak, ilgili ayar pencerelerini ekrana getirtebilir ve istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra tasarımınıza geçebilirsiniz.
• Tools bileşeni altında sunulan bazı araç simgelerinin sağ alt köşesinde ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Bu ok işaretleri, ilgili araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Farklı işlevlerdeki bu ek araçları aktif hale getirmek için, ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Böylelikle açılan yan panelden seçili araç ile benzer yapıdaki diğer ek araçlara erişmek mümkündür.


18. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında bir görsel üzerinde düzeltmeler yapılırken kullanılan tools (araçlar) bileşeninde bulunan araçlar hangileridir?

Cevap

Söz konusu Tools (paneli) bileşenleri, şu şekilde sıralanabilir:
• Move Tool (Taşıma Aracı)
• Rectangular Marquee Tool (Dikdörtgen Seçim Aracı)
• Lasso Tool (Kement Aracı)
• Quick Selection Tool (Hızlı Seçim Aracı)
• Crop Tool (Kesme Aracı)
• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)
• Spot Healing Brush (Nokta Düzeltme Aracı)
• Brush Tool (Fırça Aracı)
• Clone Stamp Tool (Klon Damga Aracı)
• History Brush Tool (Tarih Fırça Aracı)
• Eraser Tool (Silgi Aracı)
• Gradient Tool (Değişken Renk Aracı)
• Blur Tool (Bulanıklaştırma Aracı)
• Dodge Tool (Soldurma Aracı)
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı)
• Horizontal Type Tool (Yatay Yazı Yazma Aracı)
• Path Selection Tool (Yol Seçim Aracı)
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı)
• Hand Tool (El Aracı)
• Zoom Tool (Büyütme Aracı)


19. Soru

Quick selection tool (hızlı seçim aracı) ne gibi işlemler için kullanılmaktadır?

Cevap

Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlamaktadır. Yine bu araç üzerinden ulaşabileceğiniz Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı) da Photoshop ortamında sıklıkla başvurulan ve aktif çalışma ortamında renk – düzen anlamında birbirinden ayrılan nesneleri otomatik ve hassas bir şekilde seçmeye yarayan araç olarak kullanılmaktadır.


20. Soru

Blur tool (bulanıklaştırma aracı) ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında ilgili alanlar üzerinde bulanıklık efekti uygulamak için kullanılabilmektedir. Yine bu araç altında yer alan Sharpen (Keskinleştirme) aracı ile görselin ilgili alanlarını daha keskin hale getirmek mümkündür. Son olarak da yine aynı araç altında yer alan Smudge (Leke) aracıyla da üzerinden geçilen alanların çalışmaya yaydırılarak efekt oluşturulması söz konusudur.


21. Soru

Adobe Photoshop ortamında yeni bir görsel düzenleme işlemine başlarken izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Photoshop ortamında yeni bir görsel çalışmasına başlarken, karşınıza gelen boş/ yeni çalışma açma penceresinde, çalışacağınız görsele uygun çalışma modunu, genişlik – yükseklik ayarlarını, çözünürlüğü ve renk modu gibi parametreleri belirleme imkânınız vardır. Çalışmanızın hangi format üzerinden devam edeceği önem arz ettiğinden dolayı, bu pencere kapsamındaki ayarlamalar önemlidir. Elbette dilerseniz var olan bir görsel dosyasını (örneğin fotoğraf) açarak da, ilgili görselin özelliklerinde yeni bir çalışmaya başlayabilirsiniz.


22. Soru

Adobe Photoshop ortamında renk değiştirme işlemi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Tools (Araçlar) bileşeninden seçilen bir araç, renk ayarlamalarına sahip ise, dolgu (nesnenin içi) ve kenar (nesnenin dış çizgileri) renkleri ilgili panel altında yer alan iki küçük kare içerisinde görüntülenmektedir. Genel olarak renk değişiklikleri, Photoshop programının sağ tarafında yer alan Color (Renk) ve Swatches (Kumaş –Renk Örneği) panelleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.


23. Soru

Adobe Photoshop yazılımında, aktif çalışma alanında çizimler veya çizim nesnesi ekleme işlemek için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekir?

Cevap

Aktif çalışma alanında çizimler gerçekleştirmek veya alana bir çizim nesnesi eklemek isterseniz, şu işlevleri gerçekleştirebilirsiniz:
• Fareyle sürükle – bırak yaparak, istediğinize uygun boyut ve yönlerde çizim gerçekleştirebilirsiniz.
• Çalışma alanına fareyle bir kez (sol) tıklayarak, çizim nesnesini varsayılan ayarlarıyla ekleyebilir ya da açılan bir pencere altından gerekli parametre değerlerini girerek çizim nesnesinin isteğinize uygun boyutlanmasını sağlayabilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamına şekiller eklerken ya da kalem fırça yönelimli araçlarla çizimler gerçekleştirirken, çizgi stili, genişliği gibi çeşitli özellikleri ayarlama imkânınız vardır. Söz konusu ayarlamalara (araçlar aktif hale geldiğinde) Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinden erişebilirsiniz.


24. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında renk düzeni, parlaklık, kontrast gibi ayarlamalar nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Photoshop programı ortamında çalışma süreçleri, –fotoğraf ve görsel işlemeye dayalı olmasından dolayı– üzerinde çalışılan görsellerin renk düzeni, parlaklık, konstrast gibi özellikleri kapsamında gerçekleştirilebilecek düzenlemelere de dayalı olduğundan dolayı, kullanıcıların bu tür özelliklere erişim sağlayıp güncelleyebilmesi için çeşitli pratik paneller de sunulmuştur. Bu tür panellere [Brightness / Contrast (Parlaklık / Konstrast), Levels (Düzeyler), Hue / Satiration (Ton / Doygunluk), Color Balance (Renk Dengesi), Black & White (Siyah & Beyaz – Düzenlemesi)…vb.] program arayüzünün sağ tarafından ulaşılabilmektedir.


25. Soru

Adobe Photoshop programında renklendirme/boyama işlemi için izlenmesi gereken yol nedir?

Cevap

Temel renklendirme/boyama işlemleri için izlenmesi gereken yol şöyle sıralanabilir:
• Photoshop arayüzünde sol alandaki Tools (Araçlar) bileşeninin alt kısmında sunulan iki kutucuk, aktif çalışma ortamına ekleyebileceğimiz, özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabileceği renkleri belirtmektedir.
• Söz konusu kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk Aktif çalışma ortamına çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenleme aşamasındayken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, ona karşılık gelen kutucuğunu seçmemiz gerekmektedir. Renk türü seçimini gerçekleştirdikten sonra, kullanacağımız yeni rengi şu işlevleri izleyerek
ayarlayabiliriz:
• Photoshop programının sağ alanında sunulan Color (Renk) ya da Swatches (Kumaş – Renk Örneği) panellerini kullanarak renk atayabilirsiniz.
• Tools (Araçlar) bileşeni altında yer alan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) veya alternatifi araçlar ile kullanmak istediğiniz ve bir başka nesne / çizim üzerinde yer alan rengi alabilirsiniz.
• Eğer aktif çalışma ortamında renk geçişleri odaklı bir efekt uygulamak istiyorsak, Tools (Araçlar) bileşeni altındaki Gradient Tool (Değişken Renk Aracı) gibi araçları
kullanabilirsiniz. Yine Blur (Bulanıklaştırma), Dodge (Soldurma) gibi alternatif araçlar yardımıyla da aktif çalışma alanında boyama gerçekleştirir gibi renk odaklı düzenlemeler uygulayabilirsiniz.
• Söz konusu renklendirme adımlarını, nesneleri seçmemiz sonrasında aktif hale gelen, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde sunulmuş işlevlerle de gerçekleştirebilirsiniz.


26. Soru

Adobe Photoshop ortamında kullanılan filtreler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Filtreler genel olarak, bir görsel üzerinde çok sayıda alternatif aracın işe koşularak gerçekleştirilebilecek detaylı ve teknik etkilerin otomatik ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan tipik Photoshop eklentileri olarak kabul edilebilmektedir.


27. Soru

Adobe Photoshop ortamında filtreler ne maksatla kullanılmaktadırlar?

Cevap

Filtreler sayesinde görseliniz üstünde farklı görsel efektleri (örneğin pastel boya ile boyanma efekti, deforme resim efekti, ek ışık etkileri… vb.) sadece birkaç parametreyi düzenleyerek uygulamanız mümkün olmaktadır.


28. Soru

Adobe Photoshop programında varsayılan olarak sunulan filtreler hangileridir?

Cevap

Söz konusu filtreler şu şekilde sıralanmaktadır:
• Adaptive Wide Angle (Uyarlanabilir Geniş Açı)
• Lens Correction (Lens Düzeltmesi)
• Liquify (Sıvılaştırma)
• Oil Paint (Yağlı Boya)
• Vanishing Point (Kaybolma Noktası)
• Blur (Bulanıklaştırma)
• Distort (Çarpıtma)
• Noise (Gürültü)
• Pixelate (Piksellik)
• Render
• Sharpen (Keskinleştir)
• Stylize (Stilize)
• Video
• Digimarc
• Other (Diğer)


29. Soru

Stylize (stylize) filtresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu filtre türü ile aktif görsel üzerinde, stil odaklı (sanatsal da sayılabilir) efektler uygulanabilmektedir. Örneğin görsel üzerinde rüzgâr efekti uygulamak, kabartma veya yayma şeklinde görseli modifiye ederek değiştirmek bu filtre türü altındaki seçeneklerle mümkün olmaktadır.


30. Soru

Sharpen (keskinkeştir) filtresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu filtre aktif görselin görüntüsünü keskinleştirme – netleştirme odaklı filtreler bu filtre türü kapsamında kullanılabilmektedir. Alternatif yaklaşımlarla Sharpen filtresi – efekti uygulayan filtreler bu filtre türü seçeneği altında bulunmaktadır.


31. Soru

Distort (çarpıtma) filtresinin fonksiyonu nedir?

Cevap

Aktif görsel üzerinde, görselin yapısını farklı şekillerde çarpıtma – modifiye etmeye dayalı olarak efektler uygulanmasını sağlayan bir filtre türüdür. Bu filtre altında görseli farklı açılardan çarpıtıp modifiye etmeye yarayan alt filtreler bulunmaktadır.


32. Soru

Adobe Photoshop programında katmanlarla çalışmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Katman (layer) kullanımının avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• O anda müdahale edilmeyen katmanların gizlenmesi suretiyle çalışma ortamının rahatlatılması sağlanmakta ve böylece daha hızlı, rahat bir çalışma süreci elde edilebilmektedir. Ayrıca bu şekilde, bilgisayar sisteminin işlem süreci de rahatlatılmaktadır.
• Bir çalışmada kritik düzenlemeler gerekebilen kısımlar ayrı katmanlarda tutularak, gerekli görüldüğü takdirde daha pratik ve hızlı müdahaleler yapılabilmektedir.
• Aynı anda farklı nesnelerde kullanılması bozulmalara ve çakışmalara sebep olabilen program işlevleri (örneğin efektler), ayrı katman yapıları sayesinde istenilen her nesnede bağımsız olarak kullanılabilmektedir.


33. Soru

Sayısal fotoğrafçılık kavramını açıklayarak klasik fotoğrafçılık ve bilgisayar tabanlı teknikler bağlamında tartışınız.

Cevap

Sayısal fotoğrafçılık ve sayısal fotoğraf işleme
kavramları, bilgisayar destekli çözümlerle daha etkin
hale gelmiş fotoğraf tabanlı işlemleri işaret etmekle birlikte, grafik tasarımı konusundaki tekniklerin
erişmiş olduğu düzeyleri de gözler önüne sermektedir. Bildiğimiz üzere önceleri, klasik fotoğrafçılık
adı altında isimlendirebileceğimiz, mekanik fotoğraf
makineleri ile çekilen fotoğrafların elde edilmesi ve
düzenlenmesi işlemleri hiç de kolay olmamıştır. Klasik manada, kimyasal süreçlerle nesnelerin anlık durumlarının filmlere yansıtıldığı fotoğrafçılık çalışmaları, gerek kullanılan donanımların çeşitliliğinin fazla
olması, gerekse harcanan zamanın nispeten daha
uzun olması nedeniyle istendik düzeye hiçbir zaman
erişememiştir. Nesnelerin anlık görüntülerinin sayısal – bilgisayar tabanlı teknikler yardımıyla yakalanması yaklaşımına dayanan sayısal fotoğrafçılık, bu
noktada devrimsel bir etki yaratmıştır. Esasında bir
başka dersin konusu olabilecek nitelikte olan ve gerek sayısal olarak çekilmiş
olan fotoğrafların, gerekse farklı resim
formatındaki çalışmaların üzerinde
düzenleme – değiştirme çalışmalarının
hızlı, pratik ve etkin bir şekilde yapılabilmesini daha
mümkün hale getirmiş olan sayısal fotoğrafçılık yaklaşımı, donanımsal ve yazılımsal birçok farklı konunun özümsenmesini gerekli kılmaktadır.


34. Soru

Sayısal fotoğraf işleme kavramını açıklayınız.

Cevap

Sayısal fotoğrafçılık faaliyetleri donanımsal bileşenlerin
destekleyicisi yazılımların varlığı olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Bu nedenle yazılımsal yaklaşım, yöntem ve tekniklerin rolü bu bağlamda dikkate değerdir. Böylelikle, sayısal
fotoğrafçılığın yazılımsal süreçlerinin bir yansıması olarak,
sayısal fotoğraf işleme kavramı gün yüzüne çıkmıştır. Sayısal
fotoğraf işleme, doğrudan doğruya fotoğraf tabanlı verilerin
bilgisayar tabanlı sistemler ortamında düzenlenmesi – değiştirilmesi süreçlerine karşılık gelmektedir.


35. Soru

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri sıralayınız.

Cevap

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri şöyle ifade edebiliriz:
• Klasik yaklaşımlarla elde edilmiş, ancak sayısal ortama
aktarılmış fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal yaklaşımlarla elde edilmiş fotoğraflar üzerinde
genel düzeltmeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğrafların renk, biçim, çözünürlük gibi özellikleri üzerinde güncellemeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğraflara eklemeler ve/veya fotoğraflardan yapılabilecek çıkarmalar (örneğin, istenmeyen unsurların silinmesi – düzeltilmesi),
• Sayısal ortamdaki fotoğraflar içerisinde fotoğraf manipülasyonu – fotomontaj tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek yeni fotoğrafların üretimi,
• Farklı görsel bileşenlerin işe koşulmasıyla yapay bir fotoğrafın elde edilmesi.


36. Soru

Adobe Photoshop programını tarihi ve işlevi bağlamında özetle tanıtınız.

Cevap

Adobe Photoshop programı (ünitede bundan
sonra sadece Photoshop olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen ve
yaygın bir şekilde kullanılan sayısal fotoğraf işleme
programlarından birisidir. 1987 yılında Thomas
Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilen ve 1988
yılında da lisansı Adobe firmasına satılan Photoshop, ilk ortaya çıkışından
bu yana birçok farklı sürüm geçirmiştir. İlk başlarda standart sürüm numaraları ile piyasaya sürülen Photoshop,
2003 yılı sonrası Adobe’un CS ön takısı altındaki
sürümlerde boy göstermiş, ardından CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmuştur (Bu bölüm kaleme alındığında CC 2015
sürümü altındadır).
Photoshop programı, adından özellikle sayısal fotoğraf işleme çalışmalarında ve hatta fotoğraf
manipülasyon – fotomontaj çalışmalarında sıklıkla
söz ettirmektedir. Öyle ki, günümüzde insanlar arasında fotomontaj kelimesi yerine ‘Photoshoplama’,
‘Shoplama’ gibi kelimeler – kavramlar kullanılabilmektedir. Photoshop her ne kadar fotoğraf dosyaları
üzerindeki çalışmalar için geliştirilmiş olsa da, resim
çizme – tasarlama gibi çalışmalarda da etkin bir şekilde işe koşulabilmektedir. Photoshop bu bağlamda
gücünü, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi- bünyesinde içerdiği görsel – grafik tasarım araçlarından almaktadır. Photoshop varsayılan olarak neredeyse bütün resim dosyaları türlerini desteklemekle birlikte, kendi dosya uzantısı olan .PSD ve
.PSB uzantıları üzerinden de çalışmaktadır. 


37. Soru

Adobe Photoshop programında bulunan Start Workspace bölümünü ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programını başlattıktan kısa bir süre
sonra kullanıcıların karşısına çıkan ve program ortamında çalışmalara nasıl başlanabileceği – devam
edilebileceği konusunda çeşitli seçenekler sunan ekran, Start Workspace
(Başlangıç Çalışma
Alanı) olarak adlandırılmaktadır. Bu ekranda kullanıcılar daha
önce üzerinde düzenlemeler yaptıkları çalışmaları Open (Aç)
düğmesiyle ya da sağ
alandaki önizlemelerinden çağırabileceği
gibi, New (Yeni) düğmesi ile de yeni bir
Photoshop çalışmasına başlayabilmektedir


38. Soru

Adobe Photoshop programında bulunan Workspace alanını açıklayınız.

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) ekranında gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, Photoshop programının esas çalışma alanı olan, Workspace
(Genel Çalışma Alanı) açılmaktadır. Bu arayüz üzerinde, Photoshop programının kullanıcılarına vaadetmiş olduğu, en başta sayısal fotoğraf işleme olmak
üzere, görsel tasarım bağlamında her türlü işlemin
yapılması mümkün olmaktadır. Bu amaçla, Adobe firmasının diğer programlarında da olduğu gibi
kullanıcılara sunmuş olduğu çeşitli bileşenler bulunmaktadır.


39. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Application Bar bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Application Bar (Uygulama Çubuğu):
Photoshop programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin yer
aldığı, Application Bar adı verilen bir çubuk
bulunmaktadır. Photoshop programında, o
anda üzerinde aktif olarak çalışılmakta olan
görsel ile ilgili olarak gerçekleştirilebilecek
temel işlemler, bu menüler altından işe koşulabilmektedir. Ayrıca, yine çalışmaların
ve Photoshop programı genel ayarlamalarına yönelik özellik ve işlevlere de buradan
ulaşılabilmektedir. Application Bar’ın en sağ tarafında yer alan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme de, -tıpkı diğer
Adobe programlarında olduğu gibi- Photoshop programı çalışma ortamının yerleşimine yönelik
bazı ön tanımlamalar arasında geçiş yapılmasına imkân vermektedir.


40. Soru

Adobe Photoshop programında histogram kavramını açıklayınız.

Cevap

Kendi içerisinde tekrarları olan ve gruplandırılabilen verilere ait dağılımın sütunlar yardımıyla ifade edilebildiği bir gösterim biçimidir.


41. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Control Panel bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Application Bar’ın tam altında yer alan Control Panel, seçilmiş
olan araç ya da görsel nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntülemektedir. Bu panel sayesinde istediğiniz aracı – nesneyi ya da araçlar – nesneler
bütününü seçtikten sonra, araç – nesneye bağlı özellik ve işlevleri ekrana getirebilir ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.


42. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Tools bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programında varsayılan olarak sol tarafta konumlanmış olan Tools
bileşeni yardımıyla, aktif görsel – çalışma üzerinde yapılabilecek bütün sayısal işleme ve düzenleme
işlemlerine yönelik araçlara ulaşılabilmektedir.


43. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Document Window bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Document Window, aktif olarak üzerinde çalışılan
görsel (görseller bütünü) içeriğinin kullanıcıya görüntülendiği, programın orta alanında yer alan
arayüzdür. Aynı anda birden fazla Photoshop çalışması açıldığı zamanlarda, ilgili çalışmalar arasındaki geçişler de Document Window üzerinden yapılabilmektedir.


44. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Paneller bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programı ortamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kullanılabilen ve görsellerin işlenmesi/tasarlanması/düzenlemesi gibi birçok işlem için kullanılabilen alternatif
araçların yer aldığı bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ alanında konumlandırılmıştır.


45. Soru

Piksel kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kare şeklinde olan ve sayısal görüntüleri
oluşturan en küçük birime verilen isimdir


46. Soru

Çözünürlük kavramını tanımlayınız.

Cevap

Sayısal ortamdaki görsellerde inç veya santimetre gibi birimler başına düşen piksel
sayısına verilen isimdir.


47. Soru

Yeniden örnekleme kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir görsel verisinin piksel ve çözünürlük
değerlerini değiştirirken, aynı zamanda
veri miktarının değiştirilmesine dayanan
bir işleme tekniğidir.


48. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Move Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında seçilen nesne veya nesnelerin taşıma işlemini
gerçekleştirmek için bu aracı kullanabilirsiniz.


49. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Rectangular Marquee Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında üzerinde düzenleme yapılacak alanların seçilmesi için kullanılır. Bu seçeneğin altında yine alternatif olarak Oval,
Single Column (Tek Sütun), ve Single Row (Tek Satır) seçim araçları da bulunmaktadır


50. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Lasso Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu aracı, çizim alanında yer alan nesneleri, serbest çizim yapar gibi
seçim alanları oluşturarak seçebilmek için kullanabilirsiniz.


51. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Quick Selection Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlamaktadır. Yine bu araç üzerinden ulaşabileceğiniz Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı) da Photoshop ortamında sıklıkla başvurulan ve
aktif çalışma ortamında renk – düzen anlamında birbirinden ayrılan nesneleri otomatik ve hassas
bir şekilde seçmeye yarayan araç olarak kullanılmaktadır.


52. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Crop Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif
çalışma alanındaki nesnelerin kesilerek düzenlenmesi adına kullanılmaktadır. Yine bu
araç altında ‘dilimleme’ gibi alternatif araçlar da mevcuttur.


53. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Eyedroper Tool ne için kullanılır?

Cevap

Görsel
tasarım/düzenleme programlarında sıklıkla
karşılaşabileceğimiz bir araç olan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile herhangi bir
nesnenin herhangi bir noktasındaki rengi
kullanmak üzere alabilirsiniz. Bu araç altında yine alternatif renk alma ve ölçme, not
ekleme gibi araçlar da bulunmaktadır.


54. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Spot healing Brush ne için kullanılır?

Cevap

Genel olarak aktif çalışma ortamında rötuş yapmak adına kullanılan bu araç
ile çalışmanın piksel – doku özellikleri izin
verdiği sürece etkili bir şekilde nesneleri yok
etmek mümkün olmaktadır. Yine aynı araç
altında kırmızı göz düzeltme, alan yamama
gibi ek düzeltme araçlarını da rötuş amaçlı
süreçlerde kullanabilirsiniz.


55. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Brush Tool ne için kullanılır?

Cevap

Brush Tool (Fırça Aracı) ile aktif çalışma ortamına sanki
bir boya fırçasıyla çizim yapar gibi serbest
çizimler yapabilirsiniz. Yine bu araç altında
alternatif çizim – boyama araçları da vardır


56. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Clone Stamp Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışmada belirlenen bir bölümü, yine çalışmada yer alan uygun başka
bir alana klonlayarak aktarmak ve bu şekilde rötuşlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır.


57. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan History Brush Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışmanız üzerinde boyama
işlemi gerçekleştirir gibi, üzerinden geçilen
alanları çalışmanın ilk haline (geri) dönüştürmeniz mümkündür. Bu araç altında yer
alan Art History Brush Tool (Sanat Tarih
Fırça Aracı) ile de aktif çalışmanızdaki ilgili
alanlar üzerinde pastel etkisi yaratabilirsiniz.


58. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Eraser Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında serbest silme işlemleri için bu aracı
kullanabilirsiniz. Aynı araç altında yine alternatif şekillerde silme etkisi yaratan araçlar da bulunmaktadır


59. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Gradient Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.


60. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Blur Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında ilgili alanlar üzerinde
bulanıklık efekti uygulamak için kullanılabilmektedir. Yine bu araç altında yer alan
Sharpen (Keskinleştirme) aracı ile görselin
ilgili alanlarını daha keskin hale getirmek
mümkündür. Son olarak da yine aynı araç
altında yer alan Smudge (Leke) aracıyla da
üzerinden geçilen alanların çalışmaya yaydırılarak efekt oluşturulması söz konusudur.


61. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Dodge Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma ortamındaki ilgili alanların
rengini solgun hale getirebilirsiniz. Aynı
aracın altında yer alan Burn (Yakma) aracı ile söz konusu etkinin tersini yaratarak
renkleri koyulaştırabilir, Sponge (Sünger)
aracı ile de renklerin çok daha fazla soluk
hale gelmesini sağlayabilirsiniz


62. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Pen Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışma ortamında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Pen
Tool, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak
mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce
yapmış olduğunuz çizimlere geometrik
oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas
çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak
işlevler sunmaktadır.


63. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Horizontal Type Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yatay yazılar yazabilirsiniz. Aynı araç altında dikey
yazı ve diğer alternatif yazı yazma şekilleri
de bulunmaktadır.


64. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Path Selection Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma alanına daha önce Pen Tool ve
genel şekil araçları ile çizilmiş olan ‘yolların’
seçilmesini sağlar. Bu aracın altında yer alan
Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim
Aracı) ise söz konusu yollar üzerindeki detay noktalarını seçerek düzenleyebilmenize
imkân tanır


65. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Rectangle Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu
araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine
bu araç altından, Rounded Rectangle (Kenarları Yuvarlatılmış Dikdörtgen), Ellipse
(Elips), Polygon (Çokgen), Line (Çizgi), ve
Custom Shape (Serbest Şekil) çizimleri de
gerçekleştirebilirsiniz.


66. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Hand Tool ne için kullanılır?

Cevap

Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma alanlarında daha kolay
gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.


67. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Zoom Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışma alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı
elde etmek için kullanılmaktadır.


1. Soru

Sayısal fotoğrafçılığın gelişi ne gibi avantajlar sağlamıştır?

Cevap

Bildiğimiz üzere önceleri, klasik fotoğrafçılık adı altında isimlendirebileceğimiz, mekanik fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğrafların elde edilmesi ve düzenlenmesi işlemleri hiç de kolay olmamıştır. Klasik manada, kimyasal süreçlerle nesnelerin anlık durumlarının filmlere yansıtıldığı fotoğrafçılık çalışmaları, gerek kullanılan donanımların çeşitliliğinin fazla olması, gerekse harcanan zamanın nispeten daha uzun olması nedeniyle istendik düzeye hiçbir zaman erişememiştir. Nesnelerin anlık görüntülerinin sayısal – bilgisayar tabanlı teknikler yardımıyla yakalanması yaklaşımına dayanan sayısal fotoğrafçılık, bu noktada devrimsel bir etki yaratmıştır.

2. Soru

Sayısal (dijital) fotoğrafçılık nedir?

Cevap

Nesnelere ait görüntülerin yakalanması aşamasında sayısal – bilgisayar tabanlı tekniklerin uygulanmakta olduğu fotoğrafçılık yaklaşımıdır.

3. Soru

Sayısal (dijital) fotoğraf işleme (digital photo processing) kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sayısal ortamda tutulan fotoğraflar – fotoğraf verileri üzerinde gerçekleştirilebilen genel düzeltme – düzenleme işlemlerine verilen genel bir isimdir.

4. Soru

Fotoğraf manipülasyonu (fotomontaj) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Görsel veri niteliğinde olan, özellikle fotoğraflar üzerinde yapılan ve düzeltme – düzenleme – değiştirme yoluyla yeni ürünlerin elde edilebilmesine de imkân veren işlemler için kullanabileceğimiz genel bir kavramdır.

5. Soru

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde genel olarak yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri şöyle ifade edebiliriz:
• Klasik yaklaşımlarla elde edilmiş, ancak sayısal ortama aktarılmış fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal yaklaşımlarla elde edilmiş fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğrafların renk, biçim, çözünürlük gibi özellikleri üzerinde güncellemeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğraflara eklemeler ve/veya fotoğraflardan yapılabilecek çıkarmalar (örneğin, istenmeyen unsurların silinmesi – düzeltilmesi),
• Sayısal ortamdaki fotoğraflar içerisinde fotoğraf manipülasyonu – fotomontaj tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek yeni fotoğrafların üretimi,
• Farklı görsel bileşenlerin işe koşulmasıyla yapay bir fotoğrafın elde edilmesi.

6. Soru

Adobe Photoshop programı nedir ve tarihsel gelişimi nasıl ilerlemiştir?

Cevap

Adobe Photoshop programı, Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen ve yaygın bir şekilde kullanılan sayısal fotoğraf işleme programlarından birisidir. 1987 yılında Thomas Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilen ve 1988 yılında da lisansı Adobe firmasına satılan Photoshop, ilk ortaya çıkışından bu yana birçok farklı sürüm geçirmiştir. İlk başlarda standart sürüm numaraları ile piyasaya sürülen Photoshop, 2003 yılı sonrası Adobe’un CS ön takısı altındaki sürümlerde boy göstermiş, ardından CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmuştur.

7. Soru

Adobe Photoshop programı ne amaçlarla kullanılmaktadır ve dosya formatı nedir?

Cevap

Adobe Photoshop programı, adından özellikle sayısal fotoğraf işleme çalışmalarında ve hatta fotoğraf manipülasyon – fotomontaj çalışmalarında sıklıkla söz ettirmektedir. Öyle ki, günümüzde insanlar arasında fotomontaj kelimesi yerine ‘Photoshoplama’, ‘Shoplama’ gibi kelimeler – kavramlar kullanılabilmektedir. Photoshop her ne kadar fotoğraf dosyaları üzerindeki çalışmalar için geliştirilmiş olsa da, resim çizme – tasarlama gibi çalışmalarda da etkin bir şekilde işe koşulabilmektedir. Photoshop bu bağlamda gücünü, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi- bünyesinde içerdiği görsel – grafik tasarım araçlarından almaktadır. Photoshop varsayılan olarak neredeyse bütün resim dosyaları türlerini desteklemekle birlikte, kendi dosya uzantısı olan .PSD ve .PSB uzantıları üzerinden de çalışmaktadır.

8. Soru

Adobe photoshop programının yaptığı işleri gerçekleştirebilen rakip yazılımlar hangileridir?

Cevap

Adobe Photoshop programı her ne kadar şu an için piyasanın hâkimi durumunda olsa da, tıpkı diğer görsel tasarım – düzenleme programlarında olduğu gibi alternatifleri olan bir programdır. Örneğin, GIMP adlı ücretsiz program, özellikle Linux işletim sistemi kullanıcıları tarafından tercih edilen bir programdır. Bunun dışında Corel firması tarafından sunulan Paint Shop Pro programı da Photoshop alternatifi olarak kabul edilmektedir. Yine Affinity Photo, Pixlr, Photoscape gibi programlar da çeşitli alternatifler olarak kullanıcılara sunulan diğer programlardır.

9. Soru

Start workspace alanı, Adobe Photoshop programının hangi aşamasında karşımıza çıkmaktadır ve ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Photoshop programını başlattıktan kısa bir süre sonra kullanıcıların karşısına çıkan ve program ortamında çalışmalara nasıl başlanabileceği – devam edilebileceği konusunda çeşitli seçenekler sunan ekran Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılmaktadır. Bu ekranda kullanıcılar daha önce üzerinde düzenlemeler yaptıkları çalışmaları Open (Aç) düğmesiyle ya da sağ alandaki ön izlemelerinden çağırabileceği gibi, New (Yeni) düğmesi ile de yeni bir Photoshop çalışmasına başlayabilmektedir.

10. Soru

Workspace (genel çalışma alanı) alanı, Adobe Photoshop programının hangi aşamasında karşımıza çıkmaktadır ve ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) ekranında gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, Photoshop programının esas çalışma alanı olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) açılmaktadır. Bu arayüz üzerinde, Photoshop programının kullanıcılarına vaadetmiş olduğu, en başta sayısal fotoğraf işleme olmak üzere, görsel tasarım bağlamında her türlü işlemin yapılması mümkün olmaktadır. Bu amaçla, Adobe firmasının diğer programlarında da olduğu gibi kullanıcılara sunmuş olduğu çeşitli bileşenler bulunmaktadır.

11. Soru

Adobe Photoshop genel çalışma alanında hangi bileşenler bulunmaktadır?

Cevap

Genel çalışma alanında bulunun bileşenler şu şekilde sıralanabilir:
• Application bar (uygulama çubuğu)
• Control Panel (Kontrol Paneli)
• Tools (Araçlar)
• Document Window (Doküman Penceresi)
• Panels (Paneller)

12. Soru

Histogram nedir?

Cevap

Kendi içerisinde tekrarları olan ve gruplandırılabilen verilere ait dağılımın sütunlar yardımıyla ifade edilebildiği bir gösterim biçimidir.

13. Soru

Piksel (pixel) nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kare şeklinde olan ve sayısal görüntüleri oluşturan en küçük birime verilen isimdir.

14. Soru

Çözünürlük (resolution) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sayısal ortamdaki görsellerde inç veya santimetre gibi birimler başına düşen piksel sayısına verilen isimdir.

15. Soru

Yeniden örnekleme (resampling) nedir?

Cevap

Bir görsel verisinin piksel ve çözünürlük değerlerini değiştirirken, aynı zamanda veri miktarının değiştirilmesine dayanan bir işleme tekniğidir.

16. Soru

Adobe Phooshop programı ortamında temel görsel – fotoğraf düzenleme işlemleri hangi bileşen ile gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Photoshop programı ortamında gerçekleştirilebilecek temel fotoğraf – görsel düzenleme işlemleri, Tools (Araçlar) bileşeni altında sunulan araçlar ile pratik ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Yerine getirmek istediğimiz düzenleme işlemini bu panel üzerinde yer alan ilgili aracı seçerek gerçekleştirmemiz mümkün olmaktadır. Elbette Tools bu işlemler için temel bileşen olsa da, bu paneldeki araçların yanında, Photoshop programındaki diğer bileşenleri de (çubuklar, alternatif paneller) yapılmakta olan düzenleme işlemine göre işe koşmak gerekmektedir.

17. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında bir görsel üzerinde düzeltmeler yapılırken kullanılan tools (araçlar) sekmesinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir.
• Photoshop tarafından bizlere sunulan her düzenleme aracı, Tools (Araçlar) altında küçük simgeler (icon) ile temsil edilmektedir (İlgili araçların görevleri taşıdıkları simgelerden de anlaşılabilmektedir). İstenilen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Bu noktada, herhangi bir aracı seçtiğimizde fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.
• Photoshop ortamında hızlı bir çalışma süreci geçirmek adına kısayol tuşları kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Tools (Araçlar) bileşenindeki unsurlara da çeşitli kısayol
tuşlarıyla ulaşabilme şansımız bulunmaktadır. Daha çok klavyedeki harflerle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz. Böylelikle ilgili aracın kısayol tuşunu öğrendiğiniz gibi, ismini de öğrenebilirsiniz.
• Tools unsurlarının bazıları, bünyesinde çeşitli ayarlamaları da içermektedir. Bu tür araçlarla tasarım gerçekleştirmeden önce simgelerine çift (sol) tıklayarak, ilgili ayar pencerelerini ekrana getirtebilir ve istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra tasarımınıza geçebilirsiniz.
• Tools bileşeni altında sunulan bazı araç simgelerinin sağ alt köşesinde ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Bu ok işaretleri, ilgili araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Farklı işlevlerdeki bu ek araçları aktif hale getirmek için, ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Böylelikle açılan yan panelden seçili araç ile benzer yapıdaki diğer ek araçlara erişmek mümkündür.

18. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında bir görsel üzerinde düzeltmeler yapılırken kullanılan tools (araçlar) bileşeninde bulunan araçlar hangileridir?

Cevap

Söz konusu Tools (paneli) bileşenleri, şu şekilde sıralanabilir:
• Move Tool (Taşıma Aracı)
• Rectangular Marquee Tool (Dikdörtgen Seçim Aracı)
• Lasso Tool (Kement Aracı)
• Quick Selection Tool (Hızlı Seçim Aracı)
• Crop Tool (Kesme Aracı)
• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı)
• Spot Healing Brush (Nokta Düzeltme Aracı)
• Brush Tool (Fırça Aracı)
• Clone Stamp Tool (Klon Damga Aracı)
• History Brush Tool (Tarih Fırça Aracı)
• Eraser Tool (Silgi Aracı)
• Gradient Tool (Değişken Renk Aracı)
• Blur Tool (Bulanıklaştırma Aracı)
• Dodge Tool (Soldurma Aracı)
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı)
• Horizontal Type Tool (Yatay Yazı Yazma Aracı)
• Path Selection Tool (Yol Seçim Aracı)
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı)
• Hand Tool (El Aracı)
• Zoom Tool (Büyütme Aracı)

19. Soru

Quick selection tool (hızlı seçim aracı) ne gibi işlemler için kullanılmaktadır?

Cevap

Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlamaktadır. Yine bu araç üzerinden ulaşabileceğiniz Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı) da Photoshop ortamında sıklıkla başvurulan ve aktif çalışma ortamında renk – düzen anlamında birbirinden ayrılan nesneleri otomatik ve hassas bir şekilde seçmeye yarayan araç olarak kullanılmaktadır.

20. Soru

Blur tool (bulanıklaştırma aracı) ne gibi fonksiyonlar sunmaktadır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında ilgili alanlar üzerinde bulanıklık efekti uygulamak için kullanılabilmektedir. Yine bu araç altında yer alan Sharpen (Keskinleştirme) aracı ile görselin ilgili alanlarını daha keskin hale getirmek mümkündür. Son olarak da yine aynı araç altında yer alan Smudge (Leke) aracıyla da üzerinden geçilen alanların çalışmaya yaydırılarak efekt oluşturulması söz konusudur.

21. Soru

Adobe Photoshop ortamında yeni bir görsel düzenleme işlemine başlarken izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Photoshop ortamında yeni bir görsel çalışmasına başlarken, karşınıza gelen boş/ yeni çalışma açma penceresinde, çalışacağınız görsele uygun çalışma modunu, genişlik – yükseklik ayarlarını, çözünürlüğü ve renk modu gibi parametreleri belirleme imkânınız vardır. Çalışmanızın hangi format üzerinden devam edeceği önem arz ettiğinden dolayı, bu pencere kapsamındaki ayarlamalar önemlidir. Elbette dilerseniz var olan bir görsel dosyasını (örneğin fotoğraf) açarak da, ilgili görselin özelliklerinde yeni bir çalışmaya başlayabilirsiniz.

22. Soru

Adobe Photoshop ortamında renk değiştirme işlemi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Tools (Araçlar) bileşeninden seçilen bir araç, renk ayarlamalarına sahip ise, dolgu (nesnenin içi) ve kenar (nesnenin dış çizgileri) renkleri ilgili panel altında yer alan iki küçük kare içerisinde görüntülenmektedir. Genel olarak renk değişiklikleri, Photoshop programının sağ tarafında yer alan Color (Renk) ve Swatches (Kumaş –Renk Örneği) panelleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

23. Soru

Adobe Photoshop yazılımında, aktif çalışma alanında çizimler veya çizim nesnesi ekleme işlemek için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekir?

Cevap

Aktif çalışma alanında çizimler gerçekleştirmek veya alana bir çizim nesnesi eklemek isterseniz, şu işlevleri gerçekleştirebilirsiniz:
• Fareyle sürükle – bırak yaparak, istediğinize uygun boyut ve yönlerde çizim gerçekleştirebilirsiniz.
• Çalışma alanına fareyle bir kez (sol) tıklayarak, çizim nesnesini varsayılan ayarlarıyla ekleyebilir ya da açılan bir pencere altından gerekli parametre değerlerini girerek çizim nesnesinin isteğinize uygun boyutlanmasını sağlayabilirsiniz.
• Aktif çalışma ortamına şekiller eklerken ya da kalem fırça yönelimli araçlarla çizimler gerçekleştirirken, çizgi stili, genişliği gibi çeşitli özellikleri ayarlama imkânınız vardır. Söz konusu ayarlamalara (araçlar aktif hale geldiğinde) Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinden erişebilirsiniz.

24. Soru

Adobe Photoshop programı ortamında renk düzeni, parlaklık, kontrast gibi ayarlamalar nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Photoshop programı ortamında çalışma süreçleri, –fotoğraf ve görsel işlemeye dayalı olmasından dolayı– üzerinde çalışılan görsellerin renk düzeni, parlaklık, konstrast gibi özellikleri kapsamında gerçekleştirilebilecek düzenlemelere de dayalı olduğundan dolayı, kullanıcıların bu tür özelliklere erişim sağlayıp güncelleyebilmesi için çeşitli pratik paneller de sunulmuştur. Bu tür panellere [Brightness / Contrast (Parlaklık / Konstrast), Levels (Düzeyler), Hue / Satiration (Ton / Doygunluk), Color Balance (Renk Dengesi), Black & White (Siyah & Beyaz – Düzenlemesi)…vb.] program arayüzünün sağ tarafından ulaşılabilmektedir.

25. Soru

Adobe Photoshop programında renklendirme/boyama işlemi için izlenmesi gereken yol nedir?

Cevap

Temel renklendirme/boyama işlemleri için izlenmesi gereken yol şöyle sıralanabilir:
• Photoshop arayüzünde sol alandaki Tools (Araçlar) bileşeninin alt kısmında sunulan iki kutucuk, aktif çalışma ortamına ekleyebileceğimiz, özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabileceği renkleri belirtmektedir.
• Söz konusu kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk Aktif çalışma ortamına çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenleme aşamasındayken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, ona karşılık gelen kutucuğunu seçmemiz gerekmektedir. Renk türü seçimini gerçekleştirdikten sonra, kullanacağımız yeni rengi şu işlevleri izleyerek
ayarlayabiliriz:
• Photoshop programının sağ alanında sunulan Color (Renk) ya da Swatches (Kumaş – Renk Örneği) panellerini kullanarak renk atayabilirsiniz.
• Tools (Araçlar) bileşeni altında yer alan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) veya alternatifi araçlar ile kullanmak istediğiniz ve bir başka nesne / çizim üzerinde yer alan rengi alabilirsiniz.
• Eğer aktif çalışma ortamında renk geçişleri odaklı bir efekt uygulamak istiyorsak, Tools (Araçlar) bileşeni altındaki Gradient Tool (Değişken Renk Aracı) gibi araçları
kullanabilirsiniz. Yine Blur (Bulanıklaştırma), Dodge (Soldurma) gibi alternatif araçlar yardımıyla da aktif çalışma alanında boyama gerçekleştirir gibi renk odaklı düzenlemeler uygulayabilirsiniz.
• Söz konusu renklendirme adımlarını, nesneleri seçmemiz sonrasında aktif hale gelen, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde sunulmuş işlevlerle de gerçekleştirebilirsiniz.

26. Soru

Adobe Photoshop ortamında kullanılan filtreler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Filtreler genel olarak, bir görsel üzerinde çok sayıda alternatif aracın işe koşularak gerçekleştirilebilecek detaylı ve teknik etkilerin otomatik ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan tipik Photoshop eklentileri olarak kabul edilebilmektedir.

27. Soru

Adobe Photoshop ortamında filtreler ne maksatla kullanılmaktadırlar?

Cevap

Filtreler sayesinde görseliniz üstünde farklı görsel efektleri (örneğin pastel boya ile boyanma efekti, deforme resim efekti, ek ışık etkileri… vb.) sadece birkaç parametreyi düzenleyerek uygulamanız mümkün olmaktadır.

28. Soru

Adobe Photoshop programında varsayılan olarak sunulan filtreler hangileridir?

Cevap

Söz konusu filtreler şu şekilde sıralanmaktadır:
• Adaptive Wide Angle (Uyarlanabilir Geniş Açı)
• Lens Correction (Lens Düzeltmesi)
• Liquify (Sıvılaştırma)
• Oil Paint (Yağlı Boya)
• Vanishing Point (Kaybolma Noktası)
• Blur (Bulanıklaştırma)
• Distort (Çarpıtma)
• Noise (Gürültü)
• Pixelate (Piksellik)
• Render
• Sharpen (Keskinleştir)
• Stylize (Stilize)
• Video
• Digimarc
• Other (Diğer)

29. Soru

Stylize (stylize) filtresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu filtre türü ile aktif görsel üzerinde, stil odaklı (sanatsal da sayılabilir) efektler uygulanabilmektedir. Örneğin görsel üzerinde rüzgâr efekti uygulamak, kabartma veya yayma şeklinde görseli modifiye ederek değiştirmek bu filtre türü altındaki seçeneklerle mümkün olmaktadır.

30. Soru

Sharpen (keskinkeştir) filtresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu filtre aktif görselin görüntüsünü keskinleştirme – netleştirme odaklı filtreler bu filtre türü kapsamında kullanılabilmektedir. Alternatif yaklaşımlarla Sharpen filtresi – efekti uygulayan filtreler bu filtre türü seçeneği altında bulunmaktadır.

31. Soru

Distort (çarpıtma) filtresinin fonksiyonu nedir?

Cevap

Aktif görsel üzerinde, görselin yapısını farklı şekillerde çarpıtma – modifiye etmeye dayalı olarak efektler uygulanmasını sağlayan bir filtre türüdür. Bu filtre altında görseli farklı açılardan çarpıtıp modifiye etmeye yarayan alt filtreler bulunmaktadır.

32. Soru

Adobe Photoshop programında katmanlarla çalışmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Katman (layer) kullanımının avantajları şu şekilde sıralanabilir:
• O anda müdahale edilmeyen katmanların gizlenmesi suretiyle çalışma ortamının rahatlatılması sağlanmakta ve böylece daha hızlı, rahat bir çalışma süreci elde edilebilmektedir. Ayrıca bu şekilde, bilgisayar sisteminin işlem süreci de rahatlatılmaktadır.
• Bir çalışmada kritik düzenlemeler gerekebilen kısımlar ayrı katmanlarda tutularak, gerekli görüldüğü takdirde daha pratik ve hızlı müdahaleler yapılabilmektedir.
• Aynı anda farklı nesnelerde kullanılması bozulmalara ve çakışmalara sebep olabilen program işlevleri (örneğin efektler), ayrı katman yapıları sayesinde istenilen her nesnede bağımsız olarak kullanılabilmektedir.

33. Soru

Sayısal fotoğrafçılık kavramını açıklayarak klasik fotoğrafçılık ve bilgisayar tabanlı teknikler bağlamında tartışınız.

Cevap

Sayısal fotoğrafçılık ve sayısal fotoğraf işleme
kavramları, bilgisayar destekli çözümlerle daha etkin
hale gelmiş fotoğraf tabanlı işlemleri işaret etmekle birlikte, grafik tasarımı konusundaki tekniklerin
erişmiş olduğu düzeyleri de gözler önüne sermektedir. Bildiğimiz üzere önceleri, klasik fotoğrafçılık
adı altında isimlendirebileceğimiz, mekanik fotoğraf
makineleri ile çekilen fotoğrafların elde edilmesi ve
düzenlenmesi işlemleri hiç de kolay olmamıştır. Klasik manada, kimyasal süreçlerle nesnelerin anlık durumlarının filmlere yansıtıldığı fotoğrafçılık çalışmaları, gerek kullanılan donanımların çeşitliliğinin fazla
olması, gerekse harcanan zamanın nispeten daha
uzun olması nedeniyle istendik düzeye hiçbir zaman
erişememiştir. Nesnelerin anlık görüntülerinin sayısal – bilgisayar tabanlı teknikler yardımıyla yakalanması yaklaşımına dayanan sayısal fotoğrafçılık, bu
noktada devrimsel bir etki yaratmıştır. Esasında bir
başka dersin konusu olabilecek nitelikte olan ve gerek sayısal olarak çekilmiş
olan fotoğrafların, gerekse farklı resim
formatındaki çalışmaların üzerinde
düzenleme – değiştirme çalışmalarının
hızlı, pratik ve etkin bir şekilde yapılabilmesini daha
mümkün hale getirmiş olan sayısal fotoğrafçılık yaklaşımı, donanımsal ve yazılımsal birçok farklı konunun özümsenmesini gerekli kılmaktadır.

34. Soru

Sayısal fotoğraf işleme kavramını açıklayınız.

Cevap

Sayısal fotoğrafçılık faaliyetleri donanımsal bileşenlerin
destekleyicisi yazılımların varlığı olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Bu nedenle yazılımsal yaklaşım, yöntem ve tekniklerin rolü bu bağlamda dikkate değerdir. Böylelikle, sayısal
fotoğrafçılığın yazılımsal süreçlerinin bir yansıması olarak,
sayısal fotoğraf işleme kavramı gün yüzüne çıkmıştır. Sayısal
fotoğraf işleme, doğrudan doğruya fotoğraf tabanlı verilerin
bilgisayar tabanlı sistemler ortamında düzenlenmesi – değiştirilmesi süreçlerine karşılık gelmektedir.

35. Soru

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri sıralayınız.

Cevap

Sayısal fotoğraf işleme süreçlerinde yer alan ve genel olarak fotoğraflar üzerinde yapılan işlemleri şöyle ifade edebiliriz:
• Klasik yaklaşımlarla elde edilmiş, ancak sayısal ortama
aktarılmış fotoğraflar üzerinde genel düzeltmeler,
• Sayısal yaklaşımlarla elde edilmiş fotoğraflar üzerinde
genel düzeltmeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğrafların renk, biçim, çözünürlük gibi özellikleri üzerinde güncellemeler,
• Sayısal ortamdaki fotoğraflara eklemeler ve/veya fotoğraflardan yapılabilecek çıkarmalar (örneğin, istenmeyen unsurların silinmesi – düzeltilmesi),
• Sayısal ortamdaki fotoğraflar içerisinde fotoğraf manipülasyonu – fotomontaj tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek yeni fotoğrafların üretimi,
• Farklı görsel bileşenlerin işe koşulmasıyla yapay bir fotoğrafın elde edilmesi.

36. Soru

Adobe Photoshop programını tarihi ve işlevi bağlamında özetle tanıtınız.

Cevap

Adobe Photoshop programı (ünitede bundan
sonra sadece Photoshop olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen ve
yaygın bir şekilde kullanılan sayısal fotoğraf işleme
programlarından birisidir. 1987 yılında Thomas
Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilen ve 1988
yılında da lisansı Adobe firmasına satılan Photoshop, ilk ortaya çıkışından
bu yana birçok farklı sürüm geçirmiştir. İlk başlarda standart sürüm numaraları ile piyasaya sürülen Photoshop,
2003 yılı sonrası Adobe’un CS ön takısı altındaki
sürümlerde boy göstermiş, ardından CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmuştur (Bu bölüm kaleme alındığında CC 2015
sürümü altındadır).
Photoshop programı, adından özellikle sayısal fotoğraf işleme çalışmalarında ve hatta fotoğraf
manipülasyon – fotomontaj çalışmalarında sıklıkla
söz ettirmektedir. Öyle ki, günümüzde insanlar arasında fotomontaj kelimesi yerine ‘Photoshoplama’,
‘Shoplama’ gibi kelimeler – kavramlar kullanılabilmektedir. Photoshop her ne kadar fotoğraf dosyaları
üzerindeki çalışmalar için geliştirilmiş olsa da, resim
çizme – tasarlama gibi çalışmalarda da etkin bir şekilde işe koşulabilmektedir. Photoshop bu bağlamda
gücünü, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi- bünyesinde içerdiği görsel – grafik tasarım araçlarından almaktadır. Photoshop varsayılan olarak neredeyse bütün resim dosyaları türlerini desteklemekle birlikte, kendi dosya uzantısı olan .PSD ve
.PSB uzantıları üzerinden de çalışmaktadır. 

37. Soru

Adobe Photoshop programında bulunan Start Workspace bölümünü ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programını başlattıktan kısa bir süre
sonra kullanıcıların karşısına çıkan ve program ortamında çalışmalara nasıl başlanabileceği – devam
edilebileceği konusunda çeşitli seçenekler sunan ekran, Start Workspace
(Başlangıç Çalışma
Alanı) olarak adlandırılmaktadır. Bu ekranda kullanıcılar daha
önce üzerinde düzenlemeler yaptıkları çalışmaları Open (Aç)
düğmesiyle ya da sağ
alandaki önizlemelerinden çağırabileceği
gibi, New (Yeni) düğmesi ile de yeni bir
Photoshop çalışmasına başlayabilmektedir

38. Soru

Adobe Photoshop programında bulunan Workspace alanını açıklayınız.

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) ekranında gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, Photoshop programının esas çalışma alanı olan, Workspace
(Genel Çalışma Alanı) açılmaktadır. Bu arayüz üzerinde, Photoshop programının kullanıcılarına vaadetmiş olduğu, en başta sayısal fotoğraf işleme olmak
üzere, görsel tasarım bağlamında her türlü işlemin
yapılması mümkün olmaktadır. Bu amaçla, Adobe firmasının diğer programlarında da olduğu gibi
kullanıcılara sunmuş olduğu çeşitli bileşenler bulunmaktadır.

39. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Application Bar bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Application Bar (Uygulama Çubuğu):
Photoshop programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin yer
aldığı, Application Bar adı verilen bir çubuk
bulunmaktadır. Photoshop programında, o
anda üzerinde aktif olarak çalışılmakta olan
görsel ile ilgili olarak gerçekleştirilebilecek
temel işlemler, bu menüler altından işe koşulabilmektedir. Ayrıca, yine çalışmaların
ve Photoshop programı genel ayarlamalarına yönelik özellik ve işlevlere de buradan
ulaşılabilmektedir. Application Bar’ın en sağ tarafında yer alan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme de, -tıpkı diğer
Adobe programlarında olduğu gibi- Photoshop programı çalışma ortamının yerleşimine yönelik
bazı ön tanımlamalar arasında geçiş yapılmasına imkân vermektedir.

40. Soru

Adobe Photoshop programında histogram kavramını açıklayınız.

Cevap

Kendi içerisinde tekrarları olan ve gruplandırılabilen verilere ait dağılımın sütunlar yardımıyla ifade edilebildiği bir gösterim biçimidir.

41. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Control Panel bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Application Bar’ın tam altında yer alan Control Panel, seçilmiş
olan araç ya da görsel nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntülemektedir. Bu panel sayesinde istediğiniz aracı – nesneyi ya da araçlar – nesneler
bütününü seçtikten sonra, araç – nesneye bağlı özellik ve işlevleri ekrana getirebilir ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

42. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Tools bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programında varsayılan olarak sol tarafta konumlanmış olan Tools
bileşeni yardımıyla, aktif görsel – çalışma üzerinde yapılabilecek bütün sayısal işleme ve düzenleme
işlemlerine yönelik araçlara ulaşılabilmektedir.

43. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Document Window bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Document Window, aktif olarak üzerinde çalışılan
görsel (görseller bütünü) içeriğinin kullanıcıya görüntülendiği, programın orta alanında yer alan
arayüzdür. Aynı anda birden fazla Photoshop çalışması açıldığı zamanlarda, ilgili çalışmalar arasındaki geçişler de Document Window üzerinden yapılabilmektedir.

44. Soru

Adobe Photoshop programında Workspace alanında bulunan Paneller bileşenini ve kullanımını açıklayınız.

Cevap

Photoshop programı ortamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kullanılabilen ve görsellerin işlenmesi/tasarlanması/düzenlemesi gibi birçok işlem için kullanılabilen alternatif
araçların yer aldığı bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ alanında konumlandırılmıştır.

45. Soru

Piksel kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kare şeklinde olan ve sayısal görüntüleri
oluşturan en küçük birime verilen isimdir

46. Soru

Çözünürlük kavramını tanımlayınız.

Cevap

Sayısal ortamdaki görsellerde inç veya santimetre gibi birimler başına düşen piksel
sayısına verilen isimdir.

47. Soru

Yeniden örnekleme kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir görsel verisinin piksel ve çözünürlük
değerlerini değiştirirken, aynı zamanda
veri miktarının değiştirilmesine dayanan
bir işleme tekniğidir.

48. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Move Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında seçilen nesne veya nesnelerin taşıma işlemini
gerçekleştirmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

49. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Rectangular Marquee Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında üzerinde düzenleme yapılacak alanların seçilmesi için kullanılır. Bu seçeneğin altında yine alternatif olarak Oval,
Single Column (Tek Sütun), ve Single Row (Tek Satır) seçim araçları da bulunmaktadır

50. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Lasso Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu aracı, çizim alanında yer alan nesneleri, serbest çizim yapar gibi
seçim alanları oluşturarak seçebilmek için kullanabilirsiniz.

51. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Quick Selection Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlamaktadır. Yine bu araç üzerinden ulaşabileceğiniz Magic Wand Tool (Sihirli Değnek Aracı) da Photoshop ortamında sıklıkla başvurulan ve
aktif çalışma ortamında renk – düzen anlamında birbirinden ayrılan nesneleri otomatik ve hassas
bir şekilde seçmeye yarayan araç olarak kullanılmaktadır.

52. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Crop Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif
çalışma alanındaki nesnelerin kesilerek düzenlenmesi adına kullanılmaktadır. Yine bu
araç altında ‘dilimleme’ gibi alternatif araçlar da mevcuttur.

53. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Eyedroper Tool ne için kullanılır?

Cevap

Görsel
tasarım/düzenleme programlarında sıklıkla
karşılaşabileceğimiz bir araç olan Eyedroper Tool (Damlalık Aracı) ile herhangi bir
nesnenin herhangi bir noktasındaki rengi
kullanmak üzere alabilirsiniz. Bu araç altında yine alternatif renk alma ve ölçme, not
ekleme gibi araçlar da bulunmaktadır.

54. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Spot healing Brush ne için kullanılır?

Cevap

Genel olarak aktif çalışma ortamında rötuş yapmak adına kullanılan bu araç
ile çalışmanın piksel – doku özellikleri izin
verdiği sürece etkili bir şekilde nesneleri yok
etmek mümkün olmaktadır. Yine aynı araç
altında kırmızı göz düzeltme, alan yamama
gibi ek düzeltme araçlarını da rötuş amaçlı
süreçlerde kullanabilirsiniz.

55. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Brush Tool ne için kullanılır?

Cevap

Brush Tool (Fırça Aracı) ile aktif çalışma ortamına sanki
bir boya fırçasıyla çizim yapar gibi serbest
çizimler yapabilirsiniz. Yine bu araç altında
alternatif çizim – boyama araçları da vardır

56. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Clone Stamp Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışmada belirlenen bir bölümü, yine çalışmada yer alan uygun başka
bir alana klonlayarak aktarmak ve bu şekilde rötuşlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

57. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan History Brush Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışmanız üzerinde boyama
işlemi gerçekleştirir gibi, üzerinden geçilen
alanları çalışmanın ilk haline (geri) dönüştürmeniz mümkündür. Bu araç altında yer
alan Art History Brush Tool (Sanat Tarih
Fırça Aracı) ile de aktif çalışmanızdaki ilgili
alanlar üzerinde pastel etkisi yaratabilirsiniz.

58. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Eraser Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında serbest silme işlemleri için bu aracı
kullanabilirsiniz. Aynı araç altında yine alternatif şekillerde silme etkisi yaratan araçlar da bulunmaktadır

59. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Gradient Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.

60. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Blur Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma ortamında ilgili alanlar üzerinde
bulanıklık efekti uygulamak için kullanılabilmektedir. Yine bu araç altında yer alan
Sharpen (Keskinleştirme) aracı ile görselin
ilgili alanlarını daha keskin hale getirmek
mümkündür. Son olarak da yine aynı araç
altında yer alan Smudge (Leke) aracıyla da
üzerinden geçilen alanların çalışmaya yaydırılarak efekt oluşturulması söz konusudur.

61. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Dodge Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma ortamındaki ilgili alanların
rengini solgun hale getirebilirsiniz. Aynı
aracın altında yer alan Burn (Yakma) aracı ile söz konusu etkinin tersini yaratarak
renkleri koyulaştırabilir, Sponge (Sünger)
aracı ile de renklerin çok daha fazla soluk
hale gelmesini sağlayabilirsiniz

62. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Pen Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışma ortamında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Pen
Tool, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak
mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce
yapmış olduğunuz çizimlere geometrik
oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas
çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak
işlevler sunmaktadır.

63. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Horizontal Type Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç ile aktif çalışma alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yatay yazılar yazabilirsiniz. Aynı araç altında dikey
yazı ve diğer alternatif yazı yazma şekilleri
de bulunmaktadır.

64. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Path Selection Tool ne için kullanılır?

Cevap

Aktif çalışma alanına daha önce Pen Tool ve
genel şekil araçları ile çizilmiş olan ‘yolların’
seçilmesini sağlar. Bu aracın altında yer alan
Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim
Aracı) ise söz konusu yollar üzerindeki detay noktalarını seçerek düzenleyebilmenize
imkân tanır

65. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Rectangle Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu
araç ile aktif çalışma alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine
bu araç altından, Rounded Rectangle (Kenarları Yuvarlatılmış Dikdörtgen), Ellipse
(Elips), Polygon (Çokgen), Line (Çizgi), ve
Custom Shape (Serbest Şekil) çizimleri de
gerçekleştirebilirsiniz.

66. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Hand Tool ne için kullanılır?

Cevap

Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma alanlarında daha kolay
gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

67. Soru

Photoshop düzenleme araçlarından biri olan Zoom Tool ne için kullanılır?

Cevap

Bu araç, aktif çalışma alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı
elde etmek için kullanılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.