Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 7. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Indesign İle Grafik Tasarımı

Masaüstü Yayıncılık ve Sayısal Yayıncılık Kavramları

Bilgisayarların yayıncılığı devrimsel bir sürece yönlendirmesi ve bilgisayar destekli çözümlerin yarattığı kökten değişiklikler ile birlikte, klasik yayıncılığın evrilmiş olduğu günümüz yayıncılık süreçleri, kısaca masaüstü yayıncılık (desktop yayıncılık) ya da sayısal (dijital) yayıncılık (digital publishing) isimleri altında incelenmektedir. Geçmiş sürece baktığımız zaman, bilgisayar sistemlerinin göstermiş olduğu hızlı gelişim, yazılım teknolojilerinin de desteğiyle birlikte yayıncılık süreçlerini oldukça iyileştirmiş ve geliştirmiştir. En basit haliyle yayıncılık süreçlerinden olan materyalin içerik tasarımlarının gerçekleştirilmesi, mizanpajın (sayfa düzeni) yapılması, baskı ve materyalin tek parça haline getirilmesi (ciltleme…vb.) gibi işlemler artık bilgisayar destekli makinelerle / işlemlerle, hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

İşte burada özellikle basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanılması durumu, İngilizce terim olan desktop (masa başında) publishing (yayıncılık) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada “masa başında” ifadesi dilimize “masaüstü” olarak geçmiştir. İngilizce “desktop ifadesinin, işletim sistemlerinden aşina olunan “masaüstü” kavramıyla karıştırılması mümkündür. Ancak masaüstü yayıncılığın esas anlamı, gerçek anlamda, “masa başında” gerçekleştirilen yayıncılık olarak literatürdeki yerini almıştır.

Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing) ; Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

Sayısal (Dijital) Yayıncılık (Digital Publishing) ; Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

Masaüstü yayıncılık kavramı yanında değinmemiz gereken diğer kavram da sayısal yayıncılıktır (Söz konusu kavram elektronik yayıncılık olarak da adlandırılmaktadır). İlk aşamada aynı anlama geldiği düşünülebilen bu iki kavram aslında ufak bir nüans ile farklı konu kapsamlarını işaret etmektedir. İfade ettiğimiz üzere, yayıncılık sürecinin masa başında yapılacak kadar pratik ve hızlı hale gelmesi nedeniyle masaüstü yayıncılık kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu kavram ile ifade edilen daha genel anlamda basılı materyal ile ilişkili olan, “bilgisayar destekli” süreçlerin tümüdür. Öte yandan, sayısal yayıncılık kavramı ile kastedilen ise, söz konusu materyalin sayısal ortamda (bilgisayar sistemleri ile) tasarlanıp düzenlenmesinin yanısıra, yine sayısal ortamda yayına sunulmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, e-kitap, edergi gibi, özellikle basılı sürümü olmayan yayınlar tam anlamıyla sayısal yayıncılık süreçlerinin ürünü olarak kabul edilmektedir.

Adobe Indesign Programı ve Arayüzü

Adobe Indesign programı (ünitede bundan sonra sadece Indesign olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, yaygın kullanılagelen bir masaüstü yayıncılık programıdır. İlk olarak K2 (Quark Killer) kod adı ile 1999 yılında piyasadaki yerini alan Indesign, şu ana kadar on üç farklı sürüm geçirmiş ve bu ünite kaleme alındığı sırada ise CC adlı sürümüyle birlikte kullanıma sunulmuştur. Adobe firmasının paket yazılımları altında sunulan Indesign, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi ilk birkaç sürüm sonrasında CS ön takısı altında altı sürüm geçirmiş (2003–2012), akabinde CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmaya devam edilmiştir.

Ünitemizin ana temasını oluşturan Indesign programı, anlaşılacağı üzere masaüstü yayıncılık çalışmaları kapsamındaki, yayın sayfalarının tasarlanması ve düzenlenmesi gibi işlemler için kullanılmaktadır. Indesign programı, öncelikli olarak kendi dosya uzantısı olan .INDD uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca şablon formatı olan .INDT ve önceki sürümlerine yönelik olarak .IDML uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca Indesign programı sayesinde, .SWF ve .EPUB gibi uzantılara sahip sayısal yayınlar da dışa aktarılabilmektedir.

Bir diğer ön plana çıkan işlev olarak, XML gibi çeşitli etiketleme dilleri de Indesign tarafından desteklenmekte ve böylece tasarım çalışmaları esnasında kodlar üzerinden çeşitli kolaylıklar elde edilebilmektedir. Diğer Adobe yazılımlarında olduğu gibi, Indesign programının da hem MacOS, hem de Windows işletim sistemi sürümleri mevcuttur. Ancak yine bu programın da, en etkin ve kolay, MacOS işletim sistemi ortamında kullanıldığını, kullanıcılardan gelen dönütlere göre ifade etmek mümkündür.

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı)

Indesign programını başlatmamız ile birlikte, karşımıza programdaki çalışma sürecine nasıl devam edeceğimizi belirleyebildiğimiz bir başlangıç ekrana gelmektedir.

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı); Indesign programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra ekrana gelen, kullanıcının çalışma sürecine nasıl devam edeceğini belirleyebildiği bir alan / arayüzdür. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:

 • Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç): Indesign ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
 • Create New (Yeni Oluştur): Indesign programı ortamında yeni bir çalışmaya başlamanızı sağlar. Bu kısım altından gerçekleştireceğiniz çalışmayla ilişkili olarak Document (Doküman), Book (Kitap) ve Library (Kütüphane) seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz.
 • Community (Topluluk): Bu kısım altındaki seçenekler aracılığıyla, Indesign programına ilişkin olarak Adobe firmasının Web ortamında sunmuş olduğu çeşitli kullanıcı topluluklarına / gruplarına ve kaynaklarına erişim sağlayabilirsiniz.

Workspace (Genel Çalışma Alanı)

Indesign programı ortamında masaüstü yayıncılık – sayısal yayıncılık odaklı sayfa tasarım ve düzenlemeleri için gereken her türlü özellik ve işlevin kullanıcılara sunulduğu alan / arayüzdür. Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenler aşağıdaki gibidir:

Application Bar (Uygulama Çubuğu): Indesign programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin sunulduğu, Application Bar adlı bir çubuk bulunmaktadır. Indesign programında aktif olarak çalışılmakta olan doküman üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler bu menüler aracılığıyla yapılabildiği gibi, yine sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik özellik ve işlevlere de buradan ulaşılabilmektedir. Yine çubuğun sağ tarafında konumlandırılmış olan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme yardımıyla da Indesign çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında geçiş yapılabilmektedir.

Tools Panel (Araçlar Paneli): Indesign programı ortamında varsayılan olarak sol tarafta sunulan Tools Panel yardımıyla, sayfa tasarım ve düzenlemesine ilişkin bütün araçlara ulaşılabilmektedir.

Control Panel (Kontrol Paneli): Application Bar’ın altında sunulan Control Panel, seçili durumdaki araç ya da çalışma alanı nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntüleyen bir bileşendir.

Document Window (Doküman Penceresi): Document Window, aktif anlamda çalışmakta olduğunuz doküman içeriğinin görüntülendiği, programın orta arayüzüdür. Eğer birden fazla çalışma açık durumda ise, bu çalışmalar arası geçişleri de yine bu orta alanda gerçekleştirebilirsiniz.

Panels (Paneller): Indesign programı ortamındaki çalışmalarda kullanılabilen ve tasarım / düzenleme işlemlerine yönelik çeşitli araçlar sunan bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ tarafında kullanıcılara sunulmaktadır.

Indesign ile Temel Tasarım ve Mizanpaj

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir.

Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte şu şekildedir:

 • Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
 • Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
 • Mor çizgi: Sütun,
 • Kırmızı çizgi: Taşma payı,
 • Mavi çizgi: Bilgi (alanı).

İlgili çizgilerden kırmızı ve mavi renkli olanlar yeni bir çalışma / belge oluştururken ya da isteğe bağlı ayarlamalar, işlemler sırasında görüntülenmektedir.

Tools (Araçlar Paneli)

Indesign programı ortamında basit tasarım çalışmaları yapmak için kullanılabilen çizim ve düzenleme araçlarının sunulduğu bir paneldir. Tools Panel (Araçlar Paneli) ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususları şöyle ifade edebiliriz:

 • Her bir tasarım aracı, Tools Panel (Araçlar Paneli) altında küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir (Her bir aracın görevi simgelerinden de anlaşılabilmektedir). Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Söz konusu araçlardan seçtiğimiz zaman fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.
 • Indesign ortamında hızlı bir çalışma süreci geçirmek adına kısayol tuşları oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Tools Panel (Araçlar Paneli) araçlarına da çeşitli kısayol tuşlarıyla ulaşabilirsiniz. Daha çok klavyedeki har erle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz. Böylelikle ilgili aracın kısayol tuşunu öğrendiğiniz gibi, ismini de öğrenebilirsiniz.
 • Tools Panel’de sunulan bazı araç simgelerinin sağ alt köşesinde ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Bu ok işaretleri, ilgili araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Farklı işlevlerdeki bu ek araçları aktif hale getirmek için, ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Böylelikle açılan yan panelden seçili araç ile benzer yapıdaki diğer ek araçlara erişmek mümkündür.
 • Tools Panel araçlarının bazıları bünyesinde çeşitli ayarlamaları da içermektedir. Bu tür araçlarla tasarım gerçekleştirmeden önce simgelerine çift (sol) tıklayarak, ilgili ayar pencerelerini ekrana getirtebilir ve istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra tasarımınıza geçebilirsiniz.

Tasarım Araçları

 • Selection Tool (Seçim Aracı): Belge alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Selection Tool ile birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebildiğiniz gibi klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak çoklu seçim işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
 • Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim Aracı): Bu aracı, belge alanındaki bir nesnenin çizgi yollarını seçmek ya da yine bir nesnenin içeriğini (örneğin bir şeklin iç dolgusunu) seçmek için kullanabilirsiniz.
 • Page Tool (Sayfa Aracı): Page Tool genel olarak belge alanında isteğe bağlı şekilde farklı sayfa boyutları oluşturmak için kullanılmaktadır.
 • Gap Tool (Boşluk Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan farklı nesneler arasındaki boşlukları daha ölçülü bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
 • Content Collector Tool (İçerik Koleksiyoncusu Aracı): Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.
 • Type Tool (Yazı Yazma Aracı): Type Tool (Yazı Yazma Aracı) ile belge alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yazılar yazabilirsiniz.
 • Line Tool (Çizgi Aracı): Bu araç ile belge alanına çizgiler çizilebilmektedir.
 • Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı): Bu araç, belge alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Söz konusu araç fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.
 • Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı): Bu araç ile belge alanına bir kurşun kalemle çizim yapıyormuş gibi serbest çizimler yapabilirsiniz. Yine aynı araç altında farklı işlevlerde kalem araçları da bulunmaktadır.
 • Rectangle Frame Tool (Dikdörtgen Çerçeve Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanında içerisine nesneleri yerleştirebileceğiniz yer tutucuları oluşturabilirsiniz. Söz konusu yer tutucularını sürükle – bırak yaparak, ‘çizim yaparmış gibi’ oluşturabilir, hatta bu araca farenin sol tuşuna basılı tutarak farklı şekil seçenekleriyle yer tutucular da ekleyebilirsiniz.
 • Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı): Bu araç ile belge alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine bir önceki araca benzer olarak bu araç üzerinden de farenin sol tuşuna basılı tutmak suretiyle farklı şekil seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
 • Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.
 • Free Transform Tool (Serbest Dönüştürme Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan ve şekli, boyutları değiştirilebilen nesneler üzerinde oynamalar yapılabilmektedir.
 • Gradient Swacth Tool (Değişken Renk Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.
 • Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.
 • Note Tool (Not Aracı): Bu araç ile aktif çalışmanız / belge ile ilgili çeşitli notlar ekleyebilirsiniz.
 • Eyedroper Tool (Damlalık Aracı): Bu araç ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere ala bilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz.
 • Hand Tool (El Aracı): Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma / belge alanlarında daha kolay gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.
 • Zoom Tool (Büyütme Aracı): Bu araç, belge alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı elde etmek için kullanılmaktadır.

Indesign ile Metin Düzenleme ve Renklendirmeler

Indesign programına başlangıç aşamasında yapabileceğimiz metin düzenlemelerine ilişkin genel adımları şu şekilde açıklayabiliriz:

Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Type Tool (Yazı Yazma Aracı), -daha önce de belirttiğimiz üzereIndesign ortamındaki temel metin ekleme / düzenleme aracımızdır. Bu araç ile belge ortamına metin eklediğimizde her bir metnin birer çerçevesi oluşmaktadır. Bu çerçevelerin boyutlarını dilersek metin eklerken sürükle – bırak yaparak ayarlayabiliriz.

Eklediğimiz metinlerin çerçevesini, daha sonra Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerindeki Selection Tool’u (Seçim Aracı) kullanarak tekrar ayarlayabiliriz.

Indesign ile birlikte, çalışmanızdaki sayfalara eklediğiniz metinlerin akışına yönelik olarak kullanabileceğiniz pratik işlevlerden birisi de metin akıtmadır. Buna göre, her bir metin çerçevesini seçtiğinizde, çerçevenin sol üst ve sağ altında göreceğiniz kutucuklar, metin çerçeveleri arası akış bağlantısını kuracağınız giriş ve çıkış noktaları olarak görev yapmaktadır. Örneğin sınırları değiştiğinde içeriğindeki metnin diğer bir metin çerçevesine akmasını istediğiniz çerçeveyi seçtikten sonra, ilgili çerçevenin sağ alt (çıkış) kutucuğundan sürükle – bırak ile akışın gerçekleşeceği metin çerçevesinin sol üst (giriş) kutucuğuna bağlantı kurabilirsiniz. Metin akıtma işlevi, özellikle tasarım ve mizanpaj aşamasında sayfalara eklediğiniz metinlerin kaybolması veya bozulması gibi konulara endişe duymadan düzenlemelerinize devam etmenizi sağlamaktadır.

Metin düzenleme işlevleri olan programlardan aşina olduğumuz yazı tipi (font) düzenlemeleri (stil, punto…vb.), metin yönü, aralık, konum gibi birçok nitelik Indesign ortamında da kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Bunun için düzenlemek istediğiniz metni (ya da metin çerçevesini) seçtikten sonra, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde aktif hale gelen seçenekleri kullanabilirsiniz.

 • Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre:
 • Bir kelimeyi seçmek için üzerine çift tıklayabilir,
 • Bir satırı seçmek için ilgili satır kapsamında üç kez ardı ardına tıklayabilir,
 • Bir paragrafı seçmek için ise, ilgili paragraf kapsamında dört kez ardı ardına tıklayabilirsiniz.
 • Kimi zaman, çalışmanızdaki metin düzeni üzerinde yaptığınız işlemleri anlayabilmek için gizli karakterleri açmanız gerekebilmektedir. Bunun için Type (Yazım) menüsü altındaki Show Hidden Characters (Gizli Karakterleri Göster) seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Çalışmanızdaki metinler arasına sütun, çerçeve ve sayfa sonları eklemek için, Type (Yazım) menüsü altındaki Insert Break Character (Kesme Karakteri Ekle) seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu noktada, söz konusu seçenek üzerine imleci getirdiğinizde yana açılan menüden istediğiniz kesme türünü seçebilirsiniz (Tabii öncelikli olarak kesmeyi hangi noktaya ekleyecekseniz imleci o noktaya getirmeniz gerektiğini ifade etmemizde fayda vardır).
 • Aktif çalışmanızda metinler ve paragra arda ortak stillerin kullanılmasını, hatta başka bir yerde kullandığınız stillerin tek seferde çalışmanızdaki diğer metinlere de eklenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda Indesign programı ortamında sunulan karakter ve paragraf stilleri işlevlerini kullanabilirsiniz. Tipik olarak paragraf stilleri, metne uygulayabileceğiniz bütün stil özelliklerini kapsarken, karakter stilleri ise sadece metin odaklı, yazı tipi, boyutu, kalın, italik…vb. yazım şekilleri gibi özellikleri kapsamaktadır. Söz konusu stil ayarlamalarını, Type (Düzen) menüsü altındaki Character Styles (Karakter Stilleri) ya da Paragraph Styles (Paragraf Stilleri) seçeneklerine tıklayarak açabileceğiniz paneller üzerinden yapabilirsiniz. Paneller açıldıktan sonra, sunulan seçenekleri kullanarak farklı stiller tanımlayıp, detaylarını düzenleyebilir, dilediğiniz takdirde tanımlı durumdaki stillerden istediğinizi silebilirsiniz.

Indesign’da tasarım odaklı yapabileceğimiz renklendirme işlemleri ise aşağıdaki gibidir: Tool Panel (Araçlar Paneli) bileşeninin alt kısmında sunulan iki kutucuk, Indesign’da aktif belge ortamına ekleyebileceğimiz, özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabileceği renklerini belirtmektedir.

 • İfade edilen, Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk ise, çizilecek / düzenlenecek nesnenin dış çeper / çizgi rengine karşılık gelmektedir.
 • Belge ortamına çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenleme aşamasındayken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, ona karşılık gelen kutucuğunu seçmemiz gerekmektedir.

Indesign Çalışmalarını Dışa Aktarma

Indesign programı ortamında yapmış olduğunuz çalışmaları, -grafik tasarım odaklı programların ‘olmazsa olmaz’ gereği olarakfarklı dosya formatlarında dışa aktarma (export) işlemi yapmanız mümkündür. Programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir. Buna göre, aktif durumdaki bir Indesign çalışmasını dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altında yer alan Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:

PDF (Interactive / Print): Adobe’un temel doküman dosya türüdür. Indesign, çalışmanızı interactive (etkileşimli: doküman içi etkileşimli nesnelerin aktif olduğu) PDF ya da sadece print (yazdırma amaçlı) PDF formatlarında kaydedebilmenize izin vermektedir.

 • EPS: Yazıcılarda ve farklı baskı teknolojilerinde yaygın bir biçimde kullanılan bir grafik dosyası türüdür.
 • EPUB: E-kitap standardı olarak kullanılan bir dosya türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
 • FLA: Adobe Flash teknolojisiyle ilgili olarak kaynak dosyası türüdür.
 • SWF: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
 • HTML: Temel Web sayfası görüntüleme formatı / dosya türüdür.
 • IDML: Indesign programının önceki sürümleriyle ilişkili olan, işaretleme tabanlı bir dosya türüdür.
 • JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
 • PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.
 • XML: Verilerin kolay okunup işlenebilmesi adına, işaretleme tabanlı olarak geliştirilmiş olan bir dosya türüdür.

Indesign Çalışmalarını Sayısal Yayınlama

Indesign programında üzerinde çalışılan çalışma sayısal nitelikte bir yayın olacak ise, SWF ve EPUB formatları olmak üzere iki farklı şekilde sayısal yayınlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bir önceki bölümden de anlaşılacağı üzere, SWF ve EPUB birer dışa aktarma dosya türlerinden olsa da, yayınınızı e-kitap veya e-dergi gibi niteliklerde, pratik bir şekilde yayınlamak için sıklıkla tercih edilmektedirler. SWF formatı özellikle etkileşimli yayınlar için kullanılmakta, EPUB ise e-kitap türünde yayınlar alınmasını sağlamaktadır.

Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımına sayısal yayınlama adı verilmektedir.

Masaüstü Yayıncılık ve Sayısal Yayıncılık Kavramları

Bilgisayarların yayıncılığı devrimsel bir sürece yönlendirmesi ve bilgisayar destekli çözümlerin yarattığı kökten değişiklikler ile birlikte, klasik yayıncılığın evrilmiş olduğu günümüz yayıncılık süreçleri, kısaca masaüstü yayıncılık (desktop yayıncılık) ya da sayısal (dijital) yayıncılık (digital publishing) isimleri altında incelenmektedir. Geçmiş sürece baktığımız zaman, bilgisayar sistemlerinin göstermiş olduğu hızlı gelişim, yazılım teknolojilerinin de desteğiyle birlikte yayıncılık süreçlerini oldukça iyileştirmiş ve geliştirmiştir. En basit haliyle yayıncılık süreçlerinden olan materyalin içerik tasarımlarının gerçekleştirilmesi, mizanpajın (sayfa düzeni) yapılması, baskı ve materyalin tek parça haline getirilmesi (ciltleme…vb.) gibi işlemler artık bilgisayar destekli makinelerle / işlemlerle, hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

İşte burada özellikle basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanılması durumu, İngilizce terim olan desktop (masa başında) publishing (yayıncılık) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada “masa başında” ifadesi dilimize “masaüstü” olarak geçmiştir. İngilizce “desktop ifadesinin, işletim sistemlerinden aşina olunan “masaüstü” kavramıyla karıştırılması mümkündür. Ancak masaüstü yayıncılığın esas anlamı, gerçek anlamda, “masa başında” gerçekleştirilen yayıncılık olarak literatürdeki yerini almıştır.

Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing) ; Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

Sayısal (Dijital) Yayıncılık (Digital Publishing) ; Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

Masaüstü yayıncılık kavramı yanında değinmemiz gereken diğer kavram da sayısal yayıncılıktır (Söz konusu kavram elektronik yayıncılık olarak da adlandırılmaktadır). İlk aşamada aynı anlama geldiği düşünülebilen bu iki kavram aslında ufak bir nüans ile farklı konu kapsamlarını işaret etmektedir. İfade ettiğimiz üzere, yayıncılık sürecinin masa başında yapılacak kadar pratik ve hızlı hale gelmesi nedeniyle masaüstü yayıncılık kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu kavram ile ifade edilen daha genel anlamda basılı materyal ile ilişkili olan, “bilgisayar destekli” süreçlerin tümüdür. Öte yandan, sayısal yayıncılık kavramı ile kastedilen ise, söz konusu materyalin sayısal ortamda (bilgisayar sistemleri ile) tasarlanıp düzenlenmesinin yanısıra, yine sayısal ortamda yayına sunulmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, e-kitap, edergi gibi, özellikle basılı sürümü olmayan yayınlar tam anlamıyla sayısal yayıncılık süreçlerinin ürünü olarak kabul edilmektedir.

Adobe Indesign Programı ve Arayüzü

Adobe Indesign programı (ünitede bundan sonra sadece Indesign olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, yaygın kullanılagelen bir masaüstü yayıncılık programıdır. İlk olarak K2 (Quark Killer) kod adı ile 1999 yılında piyasadaki yerini alan Indesign, şu ana kadar on üç farklı sürüm geçirmiş ve bu ünite kaleme alındığı sırada ise CC adlı sürümüyle birlikte kullanıma sunulmuştur. Adobe firmasının paket yazılımları altında sunulan Indesign, -tıpkı diğer Adobe programlarında olduğu gibi ilk birkaç sürüm sonrasında CS ön takısı altında altı sürüm geçirmiş (2003–2012), akabinde CC adı altında (CC, CC 2014, CC 2015) kullanıma sunulmaya devam edilmiştir.

Ünitemizin ana temasını oluşturan Indesign programı, anlaşılacağı üzere masaüstü yayıncılık çalışmaları kapsamındaki, yayın sayfalarının tasarlanması ve düzenlenmesi gibi işlemler için kullanılmaktadır. Indesign programı, öncelikli olarak kendi dosya uzantısı olan .INDD uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca şablon formatı olan .INDT ve önceki sürümlerine yönelik olarak .IDML uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca Indesign programı sayesinde, .SWF ve .EPUB gibi uzantılara sahip sayısal yayınlar da dışa aktarılabilmektedir.

Bir diğer ön plana çıkan işlev olarak, XML gibi çeşitli etiketleme dilleri de Indesign tarafından desteklenmekte ve böylece tasarım çalışmaları esnasında kodlar üzerinden çeşitli kolaylıklar elde edilebilmektedir. Diğer Adobe yazılımlarında olduğu gibi, Indesign programının da hem MacOS, hem de Windows işletim sistemi sürümleri mevcuttur. Ancak yine bu programın da, en etkin ve kolay, MacOS işletim sistemi ortamında kullanıldığını, kullanıcılardan gelen dönütlere göre ifade etmek mümkündür.

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı)

Indesign programını başlatmamız ile birlikte, karşımıza programdaki çalışma sürecine nasıl devam edeceğimizi belirleyebildiğimiz bir başlangıç ekrana gelmektedir.

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı); Indesign programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra ekrana gelen, kullanıcının çalışma sürecine nasıl devam edeceğini belirleyebildiği bir alan / arayüzdür. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:

 • Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç): Indesign ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
 • Create New (Yeni Oluştur): Indesign programı ortamında yeni bir çalışmaya başlamanızı sağlar. Bu kısım altından gerçekleştireceğiniz çalışmayla ilişkili olarak Document (Doküman), Book (Kitap) ve Library (Kütüphane) seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz.
 • Community (Topluluk): Bu kısım altındaki seçenekler aracılığıyla, Indesign programına ilişkin olarak Adobe firmasının Web ortamında sunmuş olduğu çeşitli kullanıcı topluluklarına / gruplarına ve kaynaklarına erişim sağlayabilirsiniz.

Workspace (Genel Çalışma Alanı)

Indesign programı ortamında masaüstü yayıncılık – sayısal yayıncılık odaklı sayfa tasarım ve düzenlemeleri için gereken her türlü özellik ve işlevin kullanıcılara sunulduğu alan / arayüzdür. Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenler aşağıdaki gibidir:

Application Bar (Uygulama Çubuğu): Indesign programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin sunulduğu, Application Bar adlı bir çubuk bulunmaktadır. Indesign programında aktif olarak çalışılmakta olan doküman üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler bu menüler aracılığıyla yapılabildiği gibi, yine sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik özellik ve işlevlere de buradan ulaşılabilmektedir. Yine çubuğun sağ tarafında konumlandırılmış olan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme yardımıyla da Indesign çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında geçiş yapılabilmektedir.

Tools Panel (Araçlar Paneli): Indesign programı ortamında varsayılan olarak sol tarafta sunulan Tools Panel yardımıyla, sayfa tasarım ve düzenlemesine ilişkin bütün araçlara ulaşılabilmektedir.

Control Panel (Kontrol Paneli): Application Bar’ın altında sunulan Control Panel, seçili durumdaki araç ya da çalışma alanı nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntüleyen bir bileşendir.

Document Window (Doküman Penceresi): Document Window, aktif anlamda çalışmakta olduğunuz doküman içeriğinin görüntülendiği, programın orta arayüzüdür. Eğer birden fazla çalışma açık durumda ise, bu çalışmalar arası geçişleri de yine bu orta alanda gerçekleştirebilirsiniz.

Panels (Paneller): Indesign programı ortamındaki çalışmalarda kullanılabilen ve tasarım / düzenleme işlemlerine yönelik çeşitli araçlar sunan bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ tarafında kullanıcılara sunulmaktadır.

Indesign ile Temel Tasarım ve Mizanpaj

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir.

Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte şu şekildedir:

 • Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
 • Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
 • Mor çizgi: Sütun,
 • Kırmızı çizgi: Taşma payı,
 • Mavi çizgi: Bilgi (alanı).

İlgili çizgilerden kırmızı ve mavi renkli olanlar yeni bir çalışma / belge oluştururken ya da isteğe bağlı ayarlamalar, işlemler sırasında görüntülenmektedir.

Tools (Araçlar Paneli)

Indesign programı ortamında basit tasarım çalışmaları yapmak için kullanılabilen çizim ve düzenleme araçlarının sunulduğu bir paneldir. Tools Panel (Araçlar Paneli) ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususları şöyle ifade edebiliriz:

 • Her bir tasarım aracı, Tools Panel (Araçlar Paneli) altında küçük simgeler (icon) ile gösterilmektedir (Her bir aracın görevi simgelerinden de anlaşılabilmektedir). Kullanılmak istenen aracı aktif hale getirmek için, söz konusu aracın simgesine bir kere (sol) tıklamak yeterli olmaktadır. Söz konusu araçlardan seçtiğimiz zaman fare imlecimiz de aktif hale getirilen araca göre değişebilmektedir.
 • Indesign ortamında hızlı bir çalışma süreci geçirmek adına kısayol tuşları oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Tools Panel (Araçlar Paneli) araçlarına da çeşitli kısayol tuşlarıyla ulaşabilirsiniz. Daha çok klavyedeki har erle ilişkilendirilmiş olan araçların kısayol tuşlarını öğrenmek için fare imlecini simgeler üzerinde tutabilirsiniz. Böylelikle ilgili aracın kısayol tuşunu öğrendiğiniz gibi, ismini de öğrenebilirsiniz.
 • Tools Panel’de sunulan bazı araç simgelerinin sağ alt köşesinde ufak ok işaretleri yer alabilmektedir. Bu ok işaretleri, ilgili araca benzer olarak kullanılabilen başka araçların da yer aldığını göstermektedir. Farklı işlevlerdeki bu ek araçları aktif hale getirmek için, ok işaretleri olan simgelere fare sol tuşu ile basılı tutmak yeterli olmaktadır. Böylelikle açılan yan panelden seçili araç ile benzer yapıdaki diğer ek araçlara erişmek mümkündür.
 • Tools Panel araçlarının bazıları bünyesinde çeşitli ayarlamaları da içermektedir. Bu tür araçlarla tasarım gerçekleştirmeden önce simgelerine çift (sol) tıklayarak, ilgili ayar pencerelerini ekrana getirtebilir ve istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra tasarımınıza geçebilirsiniz.

Tasarım Araçları

 • Selection Tool (Seçim Aracı): Belge alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Selection Tool ile birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebildiğiniz gibi klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak çoklu seçim işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
 • Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim Aracı): Bu aracı, belge alanındaki bir nesnenin çizgi yollarını seçmek ya da yine bir nesnenin içeriğini (örneğin bir şeklin iç dolgusunu) seçmek için kullanabilirsiniz.
 • Page Tool (Sayfa Aracı): Page Tool genel olarak belge alanında isteğe bağlı şekilde farklı sayfa boyutları oluşturmak için kullanılmaktadır.
 • Gap Tool (Boşluk Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan farklı nesneler arasındaki boşlukları daha ölçülü bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
 • Content Collector Tool (İçerik Koleksiyoncusu Aracı): Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.
 • Type Tool (Yazı Yazma Aracı): Type Tool (Yazı Yazma Aracı) ile belge alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yazılar yazabilirsiniz.
 • Line Tool (Çizgi Aracı): Bu araç ile belge alanına çizgiler çizilebilmektedir.
 • Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı): Bu araç, belge alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Söz konusu araç fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.
 • Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı): Bu araç ile belge alanına bir kurşun kalemle çizim yapıyormuş gibi serbest çizimler yapabilirsiniz. Yine aynı araç altında farklı işlevlerde kalem araçları da bulunmaktadır.
 • Rectangle Frame Tool (Dikdörtgen Çerçeve Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanında içerisine nesneleri yerleştirebileceğiniz yer tutucuları oluşturabilirsiniz. Söz konusu yer tutucularını sürükle – bırak yaparak, ‘çizim yaparmış gibi’ oluşturabilir, hatta bu araca farenin sol tuşuna basılı tutarak farklı şekil seçenekleriyle yer tutucular da ekleyebilirsiniz.
 • Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı): Bu araç ile belge alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine bir önceki araca benzer olarak bu araç üzerinden de farenin sol tuşuna basılı tutmak suretiyle farklı şekil seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
 • Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.
 • Free Transform Tool (Serbest Dönüştürme Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan ve şekli, boyutları değiştirilebilen nesneler üzerinde oynamalar yapılabilmektedir.
 • Gradient Swacth Tool (Değişken Renk Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.
 • Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.
 • Note Tool (Not Aracı): Bu araç ile aktif çalışmanız / belge ile ilgili çeşitli notlar ekleyebilirsiniz.
 • Eyedroper Tool (Damlalık Aracı): Bu araç ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere ala bilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz.
 • Hand Tool (El Aracı): Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma / belge alanlarında daha kolay gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.
 • Zoom Tool (Büyütme Aracı): Bu araç, belge alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı elde etmek için kullanılmaktadır.

Indesign ile Metin Düzenleme ve Renklendirmeler

Indesign programına başlangıç aşamasında yapabileceğimiz metin düzenlemelerine ilişkin genel adımları şu şekilde açıklayabiliriz:

Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Type Tool (Yazı Yazma Aracı), -daha önce de belirttiğimiz üzereIndesign ortamındaki temel metin ekleme / düzenleme aracımızdır. Bu araç ile belge ortamına metin eklediğimizde her bir metnin birer çerçevesi oluşmaktadır. Bu çerçevelerin boyutlarını dilersek metin eklerken sürükle – bırak yaparak ayarlayabiliriz.

Eklediğimiz metinlerin çerçevesini, daha sonra Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerindeki Selection Tool’u (Seçim Aracı) kullanarak tekrar ayarlayabiliriz.

Indesign ile birlikte, çalışmanızdaki sayfalara eklediğiniz metinlerin akışına yönelik olarak kullanabileceğiniz pratik işlevlerden birisi de metin akıtmadır. Buna göre, her bir metin çerçevesini seçtiğinizde, çerçevenin sol üst ve sağ altında göreceğiniz kutucuklar, metin çerçeveleri arası akış bağlantısını kuracağınız giriş ve çıkış noktaları olarak görev yapmaktadır. Örneğin sınırları değiştiğinde içeriğindeki metnin diğer bir metin çerçevesine akmasını istediğiniz çerçeveyi seçtikten sonra, ilgili çerçevenin sağ alt (çıkış) kutucuğundan sürükle – bırak ile akışın gerçekleşeceği metin çerçevesinin sol üst (giriş) kutucuğuna bağlantı kurabilirsiniz. Metin akıtma işlevi, özellikle tasarım ve mizanpaj aşamasında sayfalara eklediğiniz metinlerin kaybolması veya bozulması gibi konulara endişe duymadan düzenlemelerinize devam etmenizi sağlamaktadır.

Metin düzenleme işlevleri olan programlardan aşina olduğumuz yazı tipi (font) düzenlemeleri (stil, punto…vb.), metin yönü, aralık, konum gibi birçok nitelik Indesign ortamında da kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Bunun için düzenlemek istediğiniz metni (ya da metin çerçevesini) seçtikten sonra, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde aktif hale gelen seçenekleri kullanabilirsiniz.

 • Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre:
 • Bir kelimeyi seçmek için üzerine çift tıklayabilir,
 • Bir satırı seçmek için ilgili satır kapsamında üç kez ardı ardına tıklayabilir,
 • Bir paragrafı seçmek için ise, ilgili paragraf kapsamında dört kez ardı ardına tıklayabilirsiniz.
 • Kimi zaman, çalışmanızdaki metin düzeni üzerinde yaptığınız işlemleri anlayabilmek için gizli karakterleri açmanız gerekebilmektedir. Bunun için Type (Yazım) menüsü altındaki Show Hidden Characters (Gizli Karakterleri Göster) seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Çalışmanızdaki metinler arasına sütun, çerçeve ve sayfa sonları eklemek için, Type (Yazım) menüsü altındaki Insert Break Character (Kesme Karakteri Ekle) seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu noktada, söz konusu seçenek üzerine imleci getirdiğinizde yana açılan menüden istediğiniz kesme türünü seçebilirsiniz (Tabii öncelikli olarak kesmeyi hangi noktaya ekleyecekseniz imleci o noktaya getirmeniz gerektiğini ifade etmemizde fayda vardır).
 • Aktif çalışmanızda metinler ve paragra arda ortak stillerin kullanılmasını, hatta başka bir yerde kullandığınız stillerin tek seferde çalışmanızdaki diğer metinlere de eklenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda Indesign programı ortamında sunulan karakter ve paragraf stilleri işlevlerini kullanabilirsiniz. Tipik olarak paragraf stilleri, metne uygulayabileceğiniz bütün stil özelliklerini kapsarken, karakter stilleri ise sadece metin odaklı, yazı tipi, boyutu, kalın, italik…vb. yazım şekilleri gibi özellikleri kapsamaktadır. Söz konusu stil ayarlamalarını, Type (Düzen) menüsü altındaki Character Styles (Karakter Stilleri) ya da Paragraph Styles (Paragraf Stilleri) seçeneklerine tıklayarak açabileceğiniz paneller üzerinden yapabilirsiniz. Paneller açıldıktan sonra, sunulan seçenekleri kullanarak farklı stiller tanımlayıp, detaylarını düzenleyebilir, dilediğiniz takdirde tanımlı durumdaki stillerden istediğinizi silebilirsiniz.

Indesign’da tasarım odaklı yapabileceğimiz renklendirme işlemleri ise aşağıdaki gibidir: Tool Panel (Araçlar Paneli) bileşeninin alt kısmında sunulan iki kutucuk, Indesign’da aktif belge ortamına ekleyebileceğimiz, özellikle şekil ve serbest çizim araçlarının o an için kullanılabileceği renklerini belirtmektedir.

 • İfade edilen, Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk ise, çizilecek / düzenlenecek nesnenin dış çeper / çizgi rengine karşılık gelmektedir.
 • Belge ortamına çizim yapmadan önce veya seçili bir nesnenin renklerini düzenleme aşamasındayken, öncelikli olarak hangi renk türünü değiştireceksek, ona karşılık gelen kutucuğunu seçmemiz gerekmektedir.

Indesign Çalışmalarını Dışa Aktarma

Indesign programı ortamında yapmış olduğunuz çalışmaları, -grafik tasarım odaklı programların ‘olmazsa olmaz’ gereği olarakfarklı dosya formatlarında dışa aktarma (export) işlemi yapmanız mümkündür. Programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir. Buna göre, aktif durumdaki bir Indesign çalışmasını dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altında yer alan Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:

PDF (Interactive / Print): Adobe’un temel doküman dosya türüdür. Indesign, çalışmanızı interactive (etkileşimli: doküman içi etkileşimli nesnelerin aktif olduğu) PDF ya da sadece print (yazdırma amaçlı) PDF formatlarında kaydedebilmenize izin vermektedir.

 • EPS: Yazıcılarda ve farklı baskı teknolojilerinde yaygın bir biçimde kullanılan bir grafik dosyası türüdür.
 • EPUB: E-kitap standardı olarak kullanılan bir dosya türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
 • FLA: Adobe Flash teknolojisiyle ilgili olarak kaynak dosyası türüdür.
 • SWF: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
 • HTML: Temel Web sayfası görüntüleme formatı / dosya türüdür.
 • IDML: Indesign programının önceki sürümleriyle ilişkili olan, işaretleme tabanlı bir dosya türüdür.
 • JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
 • PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.
 • XML: Verilerin kolay okunup işlenebilmesi adına, işaretleme tabanlı olarak geliştirilmiş olan bir dosya türüdür.

Indesign Çalışmalarını Sayısal Yayınlama

Indesign programında üzerinde çalışılan çalışma sayısal nitelikte bir yayın olacak ise, SWF ve EPUB formatları olmak üzere iki farklı şekilde sayısal yayınlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bir önceki bölümden de anlaşılacağı üzere, SWF ve EPUB birer dışa aktarma dosya türlerinden olsa da, yayınınızı e-kitap veya e-dergi gibi niteliklerde, pratik bir şekilde yayınlamak için sıklıkla tercih edilmektedirler. SWF formatı özellikle etkileşimli yayınlar için kullanılmakta, EPUB ise e-kitap türünde yayınlar alınmasını sağlamaktadır.

Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımına sayısal yayınlama adı verilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.